Gästinlägg: Flygvapnets styvbarn återigen misshandlat

Idag, den 30 mars 2010, meddelade HKV att C Prod Flyg tagit beslut om att avbryta vidarutbildningen av nya helikopterpiloter. Beslutet grundar sig på det katastrofala läge Hkp 15-parken befinner sig i. De få helikoptrar vilka finns tillgängliga ska användas för Atalanta och NBG 11.

Beslutet slog ner som en bomb bland personalen på Helikopterflottiljen och dess personal, inte minst bland de elever som blir snuvade på sin utbildning. Beslutet att inte genomföra typinflygning samt vidareutbildning på Hkp 15, den enda, om än i ytterst begränsad omfattning, användbara helikoptern för utbildning inom FM, är en katastrof för hela systemet.

Hkpflj är återigen strykpojke, ingen skugga på Hkpflj eller dess ledning, de har kämpat emot. Desto större faller ansvaret på HKV och FV på det sätt man behandlar mjukvaran människan.

Inte nog med det, de elever som just nu genomför sin grundläggande helikopterutbildning i Tyskland kommer heller inte att få fortsatt utbildning i Sverige.

De elever som först utbildades i Tyskland har nu inte flugit på nio månader. Med den begränsade erfarenhet de har är redan det uppehållet allvarligt då de inhämtade kunskaperna måste befästas. Att nu besluta att de inte ska komma i luften på ytterligare närmare två år innebär att hela deras utbildning behöver göras om, förutsatt att de nu stannar kvar i ett söndervittrande FM.

Den enda räddningen är att hyra in ett antal civila helikoptrar för att på så sätt bibehålla och förkovra de redan dyrt inhämtade kunskaperna.

Det är en billig lösning. Helikoptrar finns, t.ex. A109, den civila versionen av Hkp 15. Lärare finns med civil behörighet. Alltså de lärare som idag verkar på Hkp 15 i FV. Det är bara en fråga om att (våga?) ta ett beslut.

C ProdFlyg borde inte ha svårt att fatta ett sådant beslut då en sådan variant har använts i närtid. Han fick själv helikopterutbildning på en civilt inhyrd helikopter, innebärande civilt certifikat, under sin tid som chef för Hkpflj.

Borneo

38 kommentarer:

Firma civil helikopter sa...
30 mars 2010 kl. 22:40  

Spiken i kistan som slutligen sänkte helikopterflottiljen.
sveriges mest eftertraktade militära förband sänks nu definitivt pga ett antal katastrofala beslut tagna av flygvapenledningen de senaste fem åren.
heder åt ledningsgruppen på helikopterflottiljen som stridit hårt med minimala resurser men inte fått något gehör i skuggan av jas.
ingen blir förvånad eller överraskad om såväl flottilj, flyg som underhållschef nu ställer sina platser till förfogande. ingen normal person orkar jobba i denna ständiga motgång. ni har gjort ett bra jobb och behövs på andra ställen där man lyssnar och förstår vad ett insatsförsvar kräver, exempelvis inom armén och marinen.
själv gnuggar jag händerna då min civila helikopterfirma nu kommer dra in mängder med kosing på att utbilda försvarets piloter och hyra ut helikoptrar, måtte ingen bara komma på att dra igång helikopter9 igen, men det är väl ingen risk att flygvapenledningen skulle ta ett sådant beslut. det vore ju alldeles för logiskt.

Unknown sa...
30 mars 2010 kl. 22:40  

Har inte HKV hävdat Pilotbrist som ett av problemen med att återinsätta befintligt HKP4 system i drift. Tolv helikoptrar skulle kunna vara till förfogande för dessa nyligen utbildade piloter som är i det skedet då de behöver hur mycket tid som helst för att bygga upp ryggraden!
Omedelbar åtgärd: Skicka gänget till MIRAMAR (USMC) och genomför en typinflygning i befintlig simulator på CH-46/HKP4. När de kommer hem är HKP4 parken i gång, med åtminstone 8 helikoptrar, och det för en kostnad som är mindre än vad CProdFlyg civila utbildning kostade.
Vad är problemet? Jag tror jag har en aning...

/ZY

Anonym sa...
30 mars 2010 kl. 22:48  

Först en länk till hur piloterna fick sina vingar för mindre än två veckor sedan, http://www.corren.se//ostergotland/linkoping/?articleId=5137104. Nu klipps de av igen...

Hoppas att tanken är att ge dem möjlighet att utveckla sig på ett annat/nytt system, Hkpflj behöver nytt blod för att överleva...

"Kärringen mot strömmen" sa...
31 mars 2010 kl. 00:01  

All vetenskaplig forskning och erfarenhet säger att en ny pilot måste få flyga. Skaffa sig en "body" i flygtid och flygerfarenhet. Idag anser tydligen flygvapnet att våra piloter inom alla systemen blir precis lika kunniga och kvalicifierade oavsett om de inte flyger och står på "tillvåxt" utan reel kompetens. All vetenskap och erfarenheter från vår NATO vån - USA - där under årtionde forskats i detta avseende, har konstaterat att en nyutbildad pilot som inte får bygga upp en "body" inte är en säker och kompetent pilot - utan en "joker" med negativa förlagor - en pilot som definitivt inte står sig i jämnförelse med de piloter som fått utvecklats i en naturlig erfarenhetsuppbyggnad (vilket denne inte normalt kan ta igen utan extra ordinära insattser). Konsekvenserna är en sämre kvalitet och effektivitet, men framförallt i ett långt sämre flygsäkerhetsperspektiv. En ny pilot som inte tillåtits bygga upp den erfarenhet som behövs för att avgöra begränsningarna för sin egen utövning - står sig väldigt slätt när överordnande kräver insattser, trots de inte gett förutsättningar inför detsamma eller ens för att fatta egna beslut angående sin egen kvalitet.
FM högsta FV ledning - kom inte och säg att vid nästa haveri att det var en enskild händelse eller att det var piloten som gjorde fel. Ni har inte gett förutsättningar för att de skall kunna fatta rätta beslut. Ta ert ansvar och sluta tänk på er egen karriär och tänk på era yngre flygarbrödrar - vilka förutsättningar får de för att fatta flygsäkra och effektiva beslut ifrån. Kom inte med argumentet att militär luftfart är riskabel och farofylld och därmed måste inkludera risker (som vem som helst med lite kunskap och insikt lätt kan förutse, och också inser att det inte är ett motattsförhållande mellan flygsäkerhet och effektivitet i konfliktsituationer - bomber i målet) Det är er uppgift att ge rätt förutsättningar och kunna säga NEJ till utomstående krav (ofta ovankommande). Er lojalitet bör i främsta led gå till dem som ni så lätt i detta avseende kan "riskera" och inte till de ovanför er själva som bestämmer om ni kommer få en stjärna mer än ni har idag (har ni inget förtroende från era underställda (gräsrotsnivå) kan ni vara ledare men ni kommer aldrig få några "följare).

Anonym sa...
31 mars 2010 kl. 00:59  

Tragiskt - jovisst men...

Det krävs inget geni till att räkna ut det orimliga med att genomföra insatsn Atalanta och insatsen BG11 och utbildning av nya piloter och vidmakthållande av tidigare utbildade piloter samt övriga besättningsmedlemmar med totalt 20 skrov.

Oavsett hur hög tillgänglighet man lyckas uppnå på dessa 3-4 baseringar är ambitionen närmast löjeväckande.

Eller är det nåon som kan tänka sig att köra GFU, GTU, GFSU, samtidigt som två insatser är i gång i olika delar av världen med totalt 20 st sk60?

Det är inte det senaste beslutet att ställa in utbildning som felar utan hela konceptet.

/Get real!

Marcus sa...
31 mars 2010 kl. 07:15  

Det är ingen överraskning att detta beslut tas nu när verkligheten hunnit ikapp även beslutsfattarna. Från lägre nivåer har denna utveckling varit känd och påpekats uppåt flera gånger de senaste två-tre åren men man har från chefshåll stoppat huvudet i sanden. Jag upplever att vissa chefer kört på utan att vilja och behöva ta obekväma beslut och hela tiden hoppats på att det på något sätt skall lösa sig eller att de ska ha hunnit byta befattning innan skiten träffar fläkten och att de då slipper sitta med svarte petter. Likt politiker kan man nu alltid skylla på gamla beslut.

Bydén uppfattas som mer och mer av en svikare som nu fått komma tillbaka till sina JAS-bröder och kan sitta med dem i fikarummet och garva åt helikopterflottiljen som trodde de hade en bundsförvant i honom efter att han suttit som chef för densamma.

Den positive tolkar detta beslut som att något annat är på gång, kanske Black Hawk, kanske HKP4, kanske något annat. Att man nu ställer in utbildningen på HKP15 beror på att man vill skicka dessa unga piloter rätt in på ett nytt system.

Jag blir samtidigt mycket oroad av att vi sätter EU:s beredskapsstyrka BG11 före upbyggnaden av vår egen försvarsmakt. United States of Europe må vara bra på många sätt men till syvende och sist så har vi ett försvar för vårt eget lands säkerhet, inte för att EU:s ministrar skall kunna sitta i Bryssel och låtsas vara en maktfaktor på den utrikespolitiska arenan. Jämfört med främst USA och Ryssland är ju USE ett skämt på detta område och vi offrar nu en generation unga svenska piloter för att istället sätta upp det luftslott som heter BG11 och som förmodligen aldrig ens kommer att sättas in någonstans. Vi sätter svenska intressen åt sidan för deltagande i denna lekstuga istället för att först se om vårt eget hus och därefter fundera över vad vi har att bidra med internationellt, till EU och övriga delar av världen.

Anonym sa...
31 mars 2010 kl. 08:41  

Snacka om att såga av den gren som vi själva sitter på. Är det så att den general som tagit detta beslut räknar med att den dan konsekvenserna kommer så är det någon annans problem, mitt problem är iaf löst.
Debatten går om att hkp flj skall tillföras en ny medeltung hkp. Jag tror inte att vi behöver bekymra oss om det längre, det kommer inte att finnas piloter som kan flyga den i framtiden. Åldersfördelningen inom hkppilotskrået är minst sagt sned, tar vi då bort det lilla nya friska blod som vi har tillförts så behöver man inte mycket till intelligens för att inse vad konsekvenserna kommer att bli framöver när pensionsavgångarna sätter in på allvar. Vi kommer inte ens att ha piloter för de hkp som vi har idag.
Håll igång rökridåerna så att våra partnerländer i BG 11 tror att hkp 15 är en Medevac och trupptransport hkp.
Tänk vilken nesa om dom skulle hoppa av pga Sverige inte kan ställa upp med utlovade hkp resurser. Ingenting får ju äventyra Potemkin-kulissen.

Varför är det så svårt att säga att tillförda resurser inte räcker till?
Varför är det så svårt att säga att en kortsiktig lösning på ett problem riskerar att skapa mycket större problem i framtiden?

Jag har ju min teori klar om varför, men det hade varit roligt att bli överbevisad och få en trovärdig förklaring av någon.

//extremt trött helikopterpilot

Unknown sa...
31 mars 2010 kl. 08:54  

HKP15 är en Dinky Toys helikopter som bara är bara pinsam i NBG11. Låt den leva upp till det den ska; begränsade sjöoperativa uppgifter och träning, träning, träning

/Krut

Unknown sa...
31 mars 2010 kl. 08:54  

Det finns faktiskt en annan lösning för att bibehålla den flygoperativa förmågan. FM kan gå ut på marknaden och hyra ut personalen till helikopterföretag som behöver arbetskraft. Detta under tiden som vår egen förmåga byggs upp.

The Mighty sa...
31 mars 2010 kl. 10:46  

Att köra TIS, GFSU och flera samtidiga (kort och långa) insatser sammtidigt och även genomföra återhämtning och rekrytering är inget ovanligt för Tp84. Även detta system är eftertraktat men de resurser som FV lägger på detta är "marginella".
Resultaten av detta är problemen att rekrytera, utbilda och genomföra insatser....vem får ta konsekvenserna? Personalen i första hand (skäll, förändrade ledigheter etc.)

Anonym sa...
31 mars 2010 kl. 11:20  

Jag tror att det kommer att bli svårt att rekrytera nya förare när banan för de första som genomfört GHU under de senaste 7 åren har sett ut som följer:


1. Tar in folk för att de ska bli helikopterförare, skickar dessa till Tyskland för några miljoner/person

2. kommer tillbaka till Sverige; får stå på backen och vänta i 9! månader

3. blir ställda helt veckan före starten av Tis/Gfsu

4. Fortsättningen blir antagligen att FM gör en "upphandling" med Arlanda helikopter, hyr A109 och genomför en civil utbildning vilket medför att cert ges till eleverna...

5. Hur många elever kommer att stanna kvar när man har civila papper och ett enda löfte från arbetsgivaren: rörigt, struligt och mycket påfrestande förhållanden för det sociala

Sen är det precis som folk skriver ovan:
punkt 6. införande av helikopter ny: vem ska då flyga???

Man har satt sig i en dålig sits helt själv och frågan är hur man ska kunna komma upp från den före det blir för sent.


//En som sett dessa problem växa fram

Henrik sa...
31 mars 2010 kl. 11:28  

Det här visar ju bara på idiotin i att hkp ska tillhöra FV bara för att den flyger. De ska tillhöra dom som kommer att använda dom mest, dvs Armén och Marinen, då hade detta inte uppstått! Helt ärligt, hur ofta behöver FV hkp?

Dela upp FM i vapengrenar igen med Armé- och Marinflyg. Dessa kan då ansvara för sina egna fordon och kommer förvalta dessa då de behövs och inte ses som nåt som konkurrerar med Gripen.

Helikopterofficer sa...
31 mars 2010 kl. 13:27  

Sorgligt

Helikopterofficer sa...
31 mars 2010 kl. 13:31  

Hur länge skall cirkusen pågå

Anonym sa...
31 mars 2010 kl. 14:57  

Jag har ett bra fyrstavigt ord för detta, och resten av vitala funktioner som en efter en släcks ner; systemkollaps...

/G

Borneo sa...
31 mars 2010 kl. 16:05  

" Alex
Konceptet att skicka våra hkp förare till civila bolag har försökts tidigare. När allt verkade klappat och klart med Norsk Helikoptertjänst i slutet av nittiotalet så backade FM ut. De förare som trots allt tagit tjänstledigt för att jobba civilt, bl.a för att faktiskt få flyga, har konsekvent motarbetats.

Chris Anderson sa...
31 mars 2010 kl. 19:10  

Man kan ju också tolka beslutet som att hkp 15 kommer att bli obsolet och att något nytt kommer istället. Exempelvis Blackhawk med pilotutbildning utomlands.

I så fall är det ju ingen katastrof, snarare tvärtom.

Hkp 15 är ju knappt en militär helikopter i alla fall.

Unknown sa...
31 mars 2010 kl. 19:27  

Det känns väldigt ironikst (utan att vara det minsta roligt) att den helikopter som köptes som skol-hkp inte kan användas för skolflygning... för att den ska på insats... Kan det bli mer fel?

Skicka eleverna från Tyskland till Fort Rucker!

/mrlinus

Anonym sa...
31 mars 2010 kl. 19:30  

Alex:

Vilket företag behöver 70 piloter som glömt hur man flyger?

Skeppsråttan

Anonym sa...
31 mars 2010 kl. 19:38  

Försvarsmakten firar nya triumfer.

1. Först köper man in ej färdigutvecklad medeltung helikopter - på tvärs med sin COTS strategi - och som visar sig bli 10 år försenad.

2. Sen köper man in en lätt helikopter som inte duger till någonting annat än träning.

3. Och så tar man ett fungerande medeltungt / tungt helikoptersystem ur drift innan ersättaren har kommit.

4. Och så skickar man den lätta men inte alls särskilt användbara helikoptern på utlandstjänst. Så att ingen flygträning kan genomföras.

Simsalabim har vi fått ut noll effekt av hela helikopterflottiljen. Frånsett att vi visar "flagg" med våra lätta helikoptrar i Adenviken och Afghanistan (?). Hurra.

Hi n´ lo sa...
31 mars 2010 kl. 20:01  

kommentar till Alex
Jag tror inte att FM får lov att varken låna ut eller hyra ut sina piloter till civila hkp-firmor. Det skulle ju vara illojal konkurrens eller orättvist statligt stöd (låna ut) till vissa firmor. Eller affärsdrivande och inkomstdrivande (hyra ut). Det får inte FM syssla med. Nej, förmodligen får vi betala fullpris för alla civila flygtimmar, som sedan genomförs utan civil nytta.

Anonym sa...
31 mars 2010 kl. 20:18  

Here we go again.
Det känns som våren hösten 2004 när vi fick besked om att efter examen var det tack och hej från FM.

/YOP 03-05

Anonym sa...
31 mars 2010 kl. 20:22  

Hkpflj kan vara lugna det finns säkert pengar till Black Hack med.

Saab has 2010-03-31 received an order from FMV for upgrade and further development of the reconnaissance system in Gripen. The order is worth approximately MSEK 400, distributed over a four-year period.

Saab has 2010-03-30 received an order worth approximately SEK 600 million from FMV for system maintenance of Gripen during 2010 and 2011.

Saab has 2010-03-10 received an order from FMV concerning development of the existing Gripen fleet. The order value amounts to SEK 2 billion for Saab, split over a period of four years.

Anonym sa...
31 mars 2010 kl. 21:32  

Beslutet fattades alltså igår. Spridningen är än så länge begränsad. Jag hoppas verkligen att eleverna har fått reda på detta på annat sätt än genom att läsa WW. Kan Borneo bekräfta att så är fallet?

Anonym sa...
31 mars 2010 kl. 22:35  

@31 mars 2010 21.32

Eleverna kan det. Även om WW hann före. Men ett samtal förmiddagen efter får ses som gott nog rörande omständigheterna.

/En av eleverna i Tyskland

uppgiven sa...
31 mars 2010 kl. 23:38  

@Henrik

Din tilltro till att ett bibehållet armé- och marinflyg skulle ha undvikit det nuvarande kaoset är rörande.

Vad får dig att tro att Marinen skulle ha hanterat sin helikopteranskaffning bättre än sin fartygsanskaffning? Eller att Armén skulle ha prioriterat helikoptrar på bekostnad av stridsfordon?

Problemet är inte att Hkpflottiljen tillhör FV numera. Problemet är att FM under lång tid har varit underfinansierad. Det råkar bara vara så att problemen just nu är mest uppenbara inom helikopterområdet.

Anonym sa...
31 mars 2010 kl. 23:50  

>>En av eleverna i Tyskland

Borneo i all ära men att vara självpåtagen budbärare rörande sådana här besked tycker i varje fall jag är olämpligt.

Fattade beslut måste kunna kommuniceras på ett betydligt bättre sätt så att all information och korrekt information kommer fram.

Bloggar är bra men att som Borneo använda det som medel för att sprida tråkiga besked motverkar syftet.

Mackan sa...
1 april 2010 kl. 00:08  

Jag vill ändå poängtera att HKP15 inte är "helt värdelös"... Den duger till mycket, men givetvis är det ingen trupptransporthelikopter eller MEDEVAC-kärra.

Uppgiften i Adenviken är däremot helt rätt uppgift för HKP15. Övervakning med den alldeles utmärkta FLIR:en som även kan spela in det den ser, samt VIP-transporter och övriga transporter mellan fartyg är den ypperlig till. Om det blir fiasko eller succé beror på hur väl tekniken klarar av den tuffa miljön med sand, stoft och salt.

Anonym sa...
1 april 2010 kl. 06:34  

Snälla CProdFlyg, gå hem och fundera över påsken vad det här kommer att innebära. Kom sen tillbaka nästa vecka och säg att du hade lite otur när du tänkte, att någon måste ha gett lite felaktiga råd och att det alls inte skall bli så här.
Annars tror ju vi bara att det hela beror på att dom stora pojkarna sagt att gör som vi säger, annars får du inte bli riktig general.
//aa

Anonym sa...
1 april 2010 kl. 08:51  

jaa nu kommer alla begåvade ungdomar vi har i Sverige att söka helikopterpilot. eller?

Anonym sa...
1 april 2010 kl. 08:53  

Jag kanske var otydlig, men jag blev meddelad från HKPFLJ, via två medium, förmiddagen efter att det dök upp här på WW. Dvs en dag efter att informationen dök upp på flottiljen. Personligen väntar jag hellre en dag, får mer samlad information och möjligen en analys.

Och som sagt, rörande omständigheterna, så anser jag det vara fullt gott. Jag utgår från att de eleverna som direkt berörs av beslutet fick reda på det samma dag som flottiljen nåddes av beskedet.

/En av eleverna i Tyskland

Plutch sa...
1 april 2010 kl. 09:44  

I all sorg och besvikelse måste jag ändå kommentera en kommentar så att säga.

NBG 11 är helt rätt att satsa på. Den kanske inte kommer att användas men större sannolikhet än att vi behöver hävda nationellt territorium med markstridskrafter, eller hur?

Dessutom går det att använda förbanden nationellt förutom när de är på insats då.

Ni skall ha jävligt klart för er att det är ringa extra kostnad att utbilda 2000 man till NBG kontra utbilda 2000 man till annat syfte. Det är totala pengapåsen det är fel på.

Anonym sa...
1 april 2010 kl. 11:14  

Enligt vad jag hört är Det C PROD ej C PROD FLYG som tagit beslutet.. dvs ej en flygare..
Men som sagt.. hörsägen..

/GMY

STAGECOACH sa...
1 april 2010 kl. 18:13  

En anonym icke namngiven skribent slår knut på sitt eget resonemang då han eller hon stör sig på självpåtagna budbärare "då fattade beslut måste kunna kommuniceras på ett betydligt bättre sätt så att all information och korrekt information kommer fram". Den anonyme menar att bloggar är bra "men att som Borneo använda det som medel för att sprida tråkiga besked motverkar syftet".

Man tar sig för huvudet. Vad är det för "bättre sätt" som åsyftas? Och varför motverkar denna nyhet syftet med bloggen?

Det hela får mig osökt att tänka tillbaka på en annan skribent som förordade en debatt i Officerstidningen snarare än i bloggsfären.

Att den här typen av information läcker ut beror förstås på ett missnöje och en besvikelse över att informationsflödet masseras och läggs tillrätta innan det basuneras ut. Nej, råa fakta och fritt informationsflöde kan aldrig vara fel i en demokrati. Gensvaret på denna blogg skall naturligtvis ses i ljuset av tidigare brist på och styrning av information.

Hatten av för Borneos inlägg!

Anonym sa...
1 april 2010 kl. 23:11  

>>STAGECOACH

"Råa fakta och fritt informationsflöde" skriver du.

Då anser du också att det är rätt att en reporter från Aftonbladet lämnar dödsbud på trappan till en anhörig bara för att han är först med nyheten eller?

Bara för att möjligheten finns kan det inte alltid anses vara rätt att nyttja den.

Anonym sa...
2 april 2010 kl. 21:27  

Nä, usch och fy för försvarsdebatt på moderna media. Jag håller till fullo med armeinspektören, anonyma bloggar ställer ju helt nya krav på ledarskapet.

Tacka vet jag när publicering av försvarsanställdas tankar och synpunkter av DN begränsades till generalerna Gaard och Björemans gnäll om JAS samt SvD styrning av debatten till Pinnen Jonssons artiklar om SEP:s förträfflighet.

Det kändes så mycket tryggare då...

Anonym sa...
20 april 2010 kl. 23:10  

Vad ni än gör så kasta inte skit på Micke Bydén. Han är Brigadgeneral och har högre generaler över sig. Han är körd i akvariet om han säger något som inte är sanktionerat av den inre kretsen av våra s.k. generaler. Denna inre krets skiter fullständigt i vad som sker på fältet. Får de reda på besvärande fakta, lägger de bara locket på och lämnar av till försvarsdepartementet att "allt är under kontroll". Kommer sanningen fram om det otillräckliga materielläget, byts de ut med ett pennstreck. Vem vill förlora privilegiet att få sitta vid ÖB:s bord?

Anonym sa...
20 april 2010 kl. 23:27  

Fördelen med Hkp4 är att det är det flygsystem som har mest Ue/Rd i landet. Kunskapen finns om systemet från piloter till tekniker. Förmågan att lära upp nya går inom ett - två år. Problemet är att vi har vissa högre befäl med rötter i armén som hatar Hkp4. Är det avundsjuka eller vad är det? FV fick flyga en skitversion av 4:an och marinen fick den "moderna" med styrautomat. Att säga att Hkp4 är från tidigt 1960-tal är att jämföra en Volvo PV från 1963 med en V70 från 2000. Maskinen modifierades till nystandard i mitten av åttiotalet med helt ny drivlina och helt nytt elkablage. Från 1985 har parken modifierats med NVG och NANSY(ett GPS-styrt navigeringssysten). Dessa har nu även införts i den "nya" Hkp10B. Säger man fortfarande att Hkp4 är för gammal, bör man aven skrota 10B för skillnaden är inte så stor maskinerna emellan.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade