Återigen CAS i Afghanistan

Enligt mil.se blev en svensk-finsk patrull idag beskjuten i västra delen av det svenska ansvarsområdet i Afghanistan, varvid man fick tillkalla flygunderstöd, som enligt media sköt verkanseld mot angriparna.

Under det senaste året har den svenska användningen av flygunderstöd ökats flerfaldigt och verkanseld har använts vid ett flertal tillfällen. I huvudsak är det amerikanskt stridsflyg som stått för understödet och man brukar kunna läsa om det i amerikanska flygvapnets dagliga Air Power Summary (dagens är ej publicerad ännu).

I Sverige har kd-ledamoten av Försvarsutskottet, Else-Marie Lindgren, kämpat för att få till en en svensk insats med JAS 39 Gripen i Afghanistan. Sedan flera år finns det ett snabbinsatsförband med JAS 39 som är utbildat just för att kunna genomföra det understöd som efterfrågas i Afghanistan i väntan på man lyckas anskaffa en taktisk UAV, samt direkt flygunderstöd. Då Lindgren i höstas frågade ÖB vid en utfrågning i Riksdagen om insatsen i Afghanistan, huruvida man skulle kunna sätta in Gripen tills en TUAV var på plats, fick hon svaret att Gripen flyger för högt och för fort.

Att sätta in det förbandet i Afghanistan eller något annat liknande insatsområde innebär en politisk risk som Regeringen inte vågar ta. En svensk insats med stridsflyg anses ha en alldeles för hög politisk profil på hemmaplan och den politiska mardrömmen, speciellt inför valet, är att ett svenskt stridsflygplan bekämpar fel mål och civila dödas.

Det svenska förbandet i Afghanistan har råkat i strid ett antal gånger det senaste året och vid ett flertal tillfällen tvingats kalla på flygunderstöd, som antingen levererat verkanseld eller genomfört styrkedemonstrationer för att skrämma bort motståndarna. Oftast är det amerikanska flygplan som levererar understödet. Terrängen i Afghanistan och de stora avstånden gör att flygunderstöd är det understöd som går att få fram snabbast för förband som befinner sig långt från basen och därmed inte har möjlighet att få med sig eget understöd i form av t ex stridsfordon 90.

Det som gör mig något förbluffad är faktumet att det går alldeles utmärkt att ha unga svenska officerare på marken som leder in ett amerikanskt flyganfall och därmed fullständigt tar ansvar för att något ton bomber hamnar på rätt ställe, samtidigt som det är politiskt helt omöjligt att skicka ett flygförband, även om det inte ska uppträda i attackrollen. Juridiskt är det den svenske officeren som har tryckt på avtryckaren, eftersom han levererat målläget och är ansvarig för att förvissa sig om att flygplanet anfaller rätt mål och då han/hon förvissat sig om det, ska ge eldtillstånd. Är han/hon det minsta osäker ska anfallet avbrytas till dess det inte existerar några frågetecken om att det är rätt mål.

Skulle flygunderstödet innebära att fel mål angrips och civila skadas eller dödas, kommer den svensk som ledde in anfallet att bära det fulla ansvaret. Det senaste i raden exempel på detta är det olyckliga flyganfallet mot den stulna tankbilen i höstas. Alla försök att offentligt skylla över ansvaret på USA (som är det land som oftast står för flygunderstödet) kommer att misslyckas kapitalt.

Naturligtvis är det i första hand media politikerna är oroliga för. Media skapar i mångt och mycket sanningen och styr därmed landet och eftersom antydningar om JAS-plan som bombar civila säljer lösnummer, fortsätter den bilden att dominera. På något sätt verkar det också vara helt ok att döda motståndare i Afghanistan med 40 mm kulspräng från Stridsfordon 90, men bara tanken att vapnet istället skulle vara luftburet får många politiker att se ut som strykrädda hundar.

Det skulle bli mycket intressant att se reaktionen i media om ett antal svenska soldater stupade vid ett eldöverfall där flygunderstödet varit upptaget på annat håll och någon ifrågasatte varför man inte sett till att ha svenskt flyg på plats för att snabbt kunna understödja svenska markförband.

Kostnadsmässigt är det enligt uppgifter inte så stor skillnad på att ha ett flygförband i Afghanistan jämfört med i Sverige eftersom det rör sig om stående förband och flygtidsuttaget med all säkerhet blir lägre i Afghanistan. Den största kostnaden ska vara logistiken för ombasering till och från Afghanistan.

Det man ska trycka på, och som Försvarsmakten inte fått fram i debatten förrän i början av vintern, är att ISAF är en multi-nationell insats. Alla länder ska inte behöva ställa upp med alla komponenter utan man ska komplettera varandra. Sålunda kommer en svensk resurs aldrig att vara enbart svensk, utan stå till ISAF:s förfogande. Just denna aspekt har ofta negligerats i höstens helikopterdebatt. Dock ska man veta att alla förstärkningar är välkomna och att önskemål om ett svenskt stridsflygbidrag kommit flera gånger.

I dagsläget handlar det inte om att släppa bomber i Afghanistan utan framförallt om att fylla det förmågeglapp som uppstått i väntan på en ny taktisk UAV. Enligt sakkunskapen i HKV flyger tydligen våra svenska flygplan avsevärt mycket högre och fortare än motsvarande amerikanska, vilket skulle göra dem olämpliga för uppdraget (ironi gör sig tyvärr dåligt i textform). Även ett svenskt bidrag i form av stridsflyg med huvuduppgift spaning, och med nationella förbehåll (caveats) för att användas för flygunderstöd inom det svenska området, skulle även det välkomnas inom ISAF. Allt är bättre än inget och det skulle frigöra andra ISAF-resurser för insatser där de verkligen behövs, men Sverige inte politiskt vågar verka. I dagsläget är det ytterst sparsamt med flygresurser i norra Afghanistan, då det tidigare varit ett mycket lugnare område.

Det viktigaste är att soldaterna på marken får det understöd de behöver och än så länge har det gått bra. Man får hoppas att lyckan fortsatt står de svenske bi, då insatsplaneringen hemma i Sverige ofta verkar bygga mer på tur än agerande. Snart är det vår och "fighting season". Med tanke på den mängd strider det svenska förbandet varit inblandad i under den lugnare delen av året, finns det all anledning att fundera extra inför våren.

59 kommentarer:

Anonym sa...
15 mars 2010 kl. 18:02  

ÖB:s svar var olyckligt och tolkades dessutom inte rätt. Dock så kom efter detta en mycket specifik lunta frågor från Else-Marie och svaret från ÖB, som lämnades för några månader sedan, var något som du skulle gillat och ligger helt i linje med dina åsikter Wiseman.

-Duke

Anonym sa...
15 mars 2010 kl. 18:22  

5 Stridande lander i Afganistan anvander sej av Israeliska dronare. Kanske kunde aven Sverige fa kopa eller lana nagra av Israel.

Gustav Wasa sa...
15 mars 2010 kl. 18:36  

Svenskägd JAS 39 Gripen i en spaningsroll inom ISAF förutsätter nog svensk anskaffning från hyllan av någon av de spaningskapseltyper, som redan utanför Sverige används av JAS 39C/D.

SPK 39 är fortfarande under införande. Länk för överföring av digitalbild från luften till marken har dessutom strukits till MS20. Det var en beprövad länk från hyllan som föreslogs för anskaffning och integration.

Wiseman sa...
15 mars 2010 kl. 19:06  

Gustav Wasa: Mycket av den spaning som är aktuell löses med LDP. Skulle man nu vilja köpa nytt och fungerande finns ju Reccelite redan integrerad på JAS 39. Annars kan man ju göra som med Hkp 14 - fortsätta hoppas samtidigt som man betalar.

Anonym sa...
15 mars 2010 kl. 19:13  

Ja, vi har förstått att FV vill ha ut JAS:en i en operation så snart som möjligt (med alla till buds stående medel). Jag uppfattar också att det är inte inom det området som man har problem att fylla "vakanserna". Alla kan inte vara med och efterfrågade alltid. Problemet är dock hur man skapar ett försvar som likt en amöba kan anpassa sig efter olika nationella eller internationella behov utan att kostnaden ökar eller förblir på samma nivå.
/Semlan

Anonym sa...
15 mars 2010 kl. 19:38  

Vintern i Afghanistan har varit osedvanligt mild och våren lär komma tidigt i år.
Det finns tecken på spirande frön i HKV men de måste nog skötas om ett tag till innan vi kan se resultatet.
Duke@
Att ÖB;s ord var "olyckliga" är väl att uttrycka sig milt.
Vad anser du kunde uttydas i orden som jag inte förstod?
Att sedan Fru Lindgren och andra nöjde sig med det svaret får väl också betecknas som underligt.
Det fanns väl inte så många i salen som inte visste att man på nämda flygplansmodell kan justera höjd och fart?


Wiseman och vi andra får nog vänta ett tag till på blommorna, men jag tror de kommer.
De växer långsamt och blir inte så höga. Men det blir säkert vackert när de är på plats i insatsplanteringen.
Teaterdirektören.

chefsingenjören sa...
15 mars 2010 kl. 20:00  

Håller helt med. Vi har ett Gripenförband som tränar CAS och som dessutom står i beredskap sedan ett antal år tillbaka för att med kort varsel bege sig dit man behövs. Vi har dessutom förband i Afghanistan som vid behov använder sig av och leder CAS. Nu har i och för sig McChrystal gett order till ISAF om att vara restriktiva med CAS, men de gånger det behövs så lär soldaterna på backen vara glada att möjligheten finns. Talibanerna måste också hela tiden räkna med detta hot.

Om nu CAS är ett stort poliskt No-No i regering och riksdag så borde detta framgå av direktiven till FM. "Utveckla gärna förmåga till insats med precisionssvapen, men för guds skull använd det inte. Det är på tok för farligt!" Annars är insatsförbandet bara ett spel för galleriet. Det intressanta är när man tittar på budgeten i FMUP så budgeteras det för Gripeninsatser ELLER något annat varje år den närmaste tiden. Vem vågar satsa mot att det faktiska utfallet blir "något annat" hela tiden? Insatser a la Adenviken känns nog lite mindre politiskt riskfull i dagsläget...

Chris Anderson sa...
15 mars 2010 kl. 20:25  

En insats i Afghanistan skulle passa som hand i handske för Gripen. Däremot är det ju uppenbart att den politiska viljan helt saknas.

Den mest intressanta frågan är då om det finns något som skulle kunna få Sverige att ändra inställning och verkligen skicka dit några Gripar?

Att de skulle vara till stor nytta för folket på marken, för våra relationer med Nato, för vår egen flygpersonal och eventuellt för SAABs exportförsök, tycks ju inte vara skäl nog.

Vad krävs mer? Eller är det en otänkbar omöjlighet?

Anonym sa...
15 mars 2010 kl. 20:28  

Ja, men ni måste ju också inse att soldaterna är fullt nöjda med att få understöd av de som levererar det idag. Skälen till varför ni vill att JAS ska göra insats i Afghanistan är inte främst för att stödja markförband eller förbättra situationen i Afghanistan, det finns helt andra skäl, eller hur. Sluta upp med att bygga luftslott, det gör bara att fötroendet minskar.
/Semlan

Plutch sa...
15 mars 2010 kl. 20:46  

JAS 39 javisst! Men vi betackar oss att något annat än attackroll. Det är inte värt de pengar och personalramar det kostar om inte flyget skall användas till CAS. Dessutom är det omöjligt att "reservera" vårat flyg till oss eller andra som vi "gillar" typ norrmän. Då skulle det sluta med att vi fällde bomber i Helmand och det vill nog inte Mona Sahlin.

Plutch sa...
15 mars 2010 kl. 20:51  

Semlan: Du har mer rätt än vad du tror. Alla svenska soldater är fullt nöjda med den fantastiska palett av flyg som USAF kan leverera. Varför skulle vi vilja ha JAS begränsade till spaning där nere?

Vettigare är att för samma eventuella pengar skicka mer välutbildade skyttekompanier. Och ja - det ena står mot de andra.

Anonym sa...
15 mars 2010 kl. 21:12  

Plutch: Ja, precis. Funderar man lite på vad ISAF går ut på och vad som är viktigast i det "svenska" området så är inte JAS det första som jag tänker på. Det finns andra svenska resurser som är betydligt mer aktuella och som också "står i beredskap". Om man betraktar den svenska försvarsplaneringen med ett liknade synsätt så är jag helt övertygad om att man hittar de situationer, såväl nationella som internationella, som berättigar en insats med JAS.
/Semlan

Anonym sa...
15 mars 2010 kl. 21:45  

Semlan:

Det viktigaste för dig verkar inte vara att tillfredsställa bloggägaren, istället ger du ett nyanserat intryck och förhoppningsvis tjänar du inte bara dina egna syften.

"Det finns andra svenska resurser som är betydligt mer aktuella och som också står i beredskap".

Vilka?

Anders

Anonym sa...
15 mars 2010 kl. 21:47  

Om vi nu skickar ner JAS till Afghanistan för CAS uppdrag. När skall vi då kalla hem dessa JAS:ar ? När är uppdraget avklarat ? Om nu politikerna anser sig att det bästa för sverige inte är JAS i Afghanistan, så måste vi nog acceptera detta. Jag får känslan av att det finns krafter från ett antal olika håll som vill dra på sig en hjältegloria, och dra ut i strid med JAS. Dessa krigslobbyister anser jag har en egen agenda för vad de vill åstadkomma med sin tid i FM. Jag tror att de flesta normala människor i FM (som har ett liv utanför FM) inte är intresserade av JAS till Afghanistan. A10 är ett flygplan byggt för CAS med ett fullgott splitterskydd, inte JAS. JAS gör sig bäst för det nationella skyddet på hemmaplan.

Chris Anderson sa...
15 mars 2010 kl. 22:47  

Plutch & Semlan

Det tråkiga är ju att ert resonemang går igen i allt. Vi behöver inte skicka det ena eller det andra därför att andra länder erbjuder det på plats.

Det slutar bara med att vi dels åker snålskjuts, dels aldrig utnyttjar eller utvecklar vår förmågor. Någon gång måste vi ordna med medevac eller CAS, antingen åt oss själva eller andra.

Så nog med ursäkter och undanflykter. Skicka allt vi har och som vi eller våra kompisar har nytta av.

Annars blir ju afghanistandoktrinen ett enda stort luftslott. Eller, ja, det är den väl redan i praktiken.

Per K Eleman sa...
15 mars 2010 kl. 23:15  

Om nu konungarikets främste militäre befattningshavare, chefen för myndigheten försvarsmakten och tillika överbefälhavaren, inför riksdagens försvarsutskott i direktsänd statstelevision deklarerar att JAS39 Gripen flyger för högt och för fort för att komma ifråga för insats i Afghanistan, måste påståendet tvivelsutan vara sant.

Beakta alternativen.

Att uttalandet skulle vara en konsekvens av att ÖB var felinformerad om rådande sakförhållanden i detta avseende förefaller av flera uppenbara skäl synnerligen osannolikt och borde rimligen ha resulterat i flygvapenchefens snara avgång.

Att generalen av obegripligt dunkla skäl strävat att vilseleda såväl utskottets ledamöter som den svenska allmänheten beträffande Gripensystemets förmåga, användbarhet och lämplighet är en så befängd tanke att den inte tillåter sig tänkas fullt ut.

Nej, för högt och för fort – så enkelt är det...

Anonym sa...
16 mars 2010 kl. 00:04  

@anonym 21.47: Kvack?! A10 och JAS delar många vapen till att börja med. Snälla, splitterskydd? ifrån vad?

USA använder F-15, F-16 och F/A-18 varje dag för CAS. Dessa plan är mycket snarlika JASplanen i form av beväpning och flygplanstyp. Varför kan då inte Sverige bidra med detta om USA nu kan det? Varför ska vi kunna leda in bombningar med amerikanska plan, men inte våra egna? Ser du inte dubbelmoralen?

Jag tror JAS görs sig alldeles utmärkt i A-stan. Dessutom kommer våra piloter få lite "real life experience", vilket inte är helt fel inför framtida utmaningar.

chefsingenjören sa...
16 mars 2010 kl. 07:36  

@Anonym 21.47: A10 kommer inom några år att ersättas av F-35, även i CAS rollen. Om du tror att F-35 är mer skyddad än en Gripen så kan jag meddela att det är fel.

@Chris A: Helt rätt. Jag skulle dessutom vilja provocera en smula med att fylla på med: Varför ska Sverige skicka okvalificerade marktrupper som lika gärna ett "lågprisland" som t.ex. Pakistan skulle kunna göra (om man bortser från vissa politiska problem)?

Ska vi skicka Gripen så ska den dock utföra alla roller. Enbart spaning är som att skicka pärlor till svin. I den rollen duger en TUAV aldeles utmärkt. (Förutom snabbheten att ta sig till målet).

Det jag dock vill se är att politikerna kör med rent spel. Om vi inte avser att använda Gripen internationellt så kan vi lägga ner insatsdivisionerna och enbart använda Gripen för nationellt försvar och incidentberedskap. Det är bara bortkastade pengar med insatsförband som aldrig används.

Wiseman sa...
16 mars 2010 kl. 07:58  

Plutch: Jag publicerar inte din senaste kommentar eftersom du där röjer en uppgift som är alldeles för känslig när det gäller opsec för den svenska insatsen i Afghanistan. Du är välkommen att skicka in en ny kommentar utan den uppgiften.

Lindquist (Asien) sa...
16 mars 2010 kl. 11:13  

Varför skicka JAS? Är det inte obemannade farkoster som är inne grejen numera?

Anonym sa...
16 mars 2010 kl. 11:33  

Självklart nyttjas JAS redan i afganistan!Ialla fall AS.

Gripen som det heter faktiskt behöver kompletteras i beväpning innan vi skickar ned ett enda plan.

Nej GBU 12,49 finns i ytterst små mängder, ( Wiseman, och övriga , GBU 12/49 ska ha FM namn, vilka är det?)

Jag skulle hellre se att TUAV skjuts upp tills vi har ett fungerande system, Gripen därnere.

Varför? därför att FMV/HKV är inkompetenta nog att annars sabba två system.

För övrigt så undrar jag status på Hkp 11 ty de nyttjades av K3 för nått år sedan.

Tack för ni orkat läsa detta:)
// Förste Sergeanten

Plutch sa...
16 mars 2010 kl. 12:41  

Haha. Där gjorde du det lätt för dig Wiseman.

Om vi skriver om det och säger att skytteförband vore bra att ha så kanske det går att publicera.

Chefsingenjören: Skytteförband okvalificerad uppgift? Sådana som uttrycker den åsikten är essensen av vad som är fel med FM. Det tar 10-15 år att bli duglig kompanichef och 15-20 för bataljonchef. Okvalificerat?

Anonym sa...
16 mars 2010 kl. 14:51  

Det vore politiskt idiotiskt att inte skicka ner JAS.
Jag kan rada upp mängder av faktorer som stärker detta.

Jag kan förstår inte hur man kan skicka ner folk utan komplett utrustning. Det är tillsammans med alla förmågor man blir bra och stark.

Vilka förmågor saknas? Består våra politiker av idioter? (Ursäkta)
Det verkar inte som att man vill göra en insatts så bra man skulle kunna göra det. Vilket resulterar i våra soldaters säkerhet.

Jas 39 har dess förmågor som efterfrågas

/Läsaren

Anonym sa...
16 mars 2010 kl. 16:12  

Här http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/108002 finns en hel lista med förband i beredskap. Utifrån dessa och de grundvalar som ISAF står på borde det inte vara speciellt svårt att göra en priolista vilka förband som står på tur för insats i Afghanistan. Högst upp på listan kommer inte FV-förband, vare sig för mig eller de stora drakarna. Det ni håller på med måste anses som kontraproduktivt och lika orent spel som du, chefsingenjören, beskyller politikerna för. Dessutom så är det ganska respektlöst att kalla våra insatta förband för "okvalificerade". Är marinens insats inom ramen för operation Atalanta lika okvalificerad för att JAS inte får vara med.
/Semlan

Anonym sa...
16 mars 2010 kl. 16:30  

A-10 ska inte bytas mot F-35 i närtid. A-10 ska vara i tjänst i 20 år till.

The original service life of the A/OA-10 was 8,000 hours, equating to approximately to FY2005. The revised service life was projected out to 12,000 hours, equating to approximately FY2016. The most recent long range plan has the A/OA-10 in the fleet through FY2028, which equates to approximately 18,000-24,000 hours.

http://www.fas.org/programs/ssp/man/uswpns/air/attack/a10.html

/Starvid

Anonym sa...
16 mars 2010 kl. 17:15  

@anonym 00.04 kvack, kvack !
Vad skall bombas ? Menar du att
våra piloter ska få lite "real life experience". Tycker att det argumentet att skicka JAS är mer än tveksamt.
@chefsingengören vart kom F-35 in i bilden ? om du tror att en F-35 är billigare än en JAS så är så fallet. Fråga norrmännen;)

Anonym sa...
16 mars 2010 kl. 18:02  

@Anonym 17.15: Kom med ETT vettigt argument för att vi INTE ska ge oss själva flygunderstöd? Vi låter amerikanerna bomba, ja du läste rätt, vid ett flygunderstöd idag. Så varför kan vi inte själva göra det? Hycklare.

Vad är det för fel på "real life experience"? Bättre träning går inte att få. Se det som "praktik".

Wiseman sa...
16 mars 2010 kl. 18:03  

Plutch: Jag anser inte att jag gör det lätt för mig när jag nekar publicering av en kommentar där du i klartext skriver ut vilken tidsrymd som gäller för att afghanistanförbandet ska få understöd vid angrepp. Det är en uppgift som är ytterst värdefull för motståndaren. Du kan omformulera din kommentar och få fram samma budskap.

Förste Sergeanten: Jag tror FM har gått över till NATO-beteckningar så långt som möjligt. Ang Hkp 11 avvecklades systemet för flera år sedan ur Försvarsmakten.

Anonym sa...
16 mars 2010 kl. 19:15  

Tack så mycket herr Wiseman, NATO för hela slanten utan att gå med är lite komiskt.

Hkp 11 Avecklad ja men tror jag mig sätt två st nyttjas av K3, hmm får kolla upp det.

// Förste Sergeanten

J.K Nilsson sa...
16 mars 2010 kl. 19:19  

Förste sergant, hur många GBU-12/49 har vi då köpt in och hur många anser du är tillräckligt?

J.K Nilsson

Wiseman sa...
16 mars 2010 kl. 19:45  

J K, 1:e sgt: Ska det redovisas en siffra för detta, ska det vara från SIPRI eller motsvarande nätkälla.

Anonym sa...
16 mars 2010 kl. 19:53  

Förste Sergeanten@

Om du kan beskriva hur dessa helikoptrar såg ut, färg m.m. och när du såg dem i Karlsborg, då skall jag hjälpa dej med vilka de var.

Björn

Anonym sa...
16 mars 2010 kl. 20:16  

@anonym 18.02
Det är beklämmande att du anser att en mission ses som ett lysande tillfälle för ett "träningsläger" i CAS. Ett vettigt argument för att inte ha eget flygunderstöd är att den delen sköter jänkarna redan.

Anonym sa...
16 mars 2010 kl. 20:26  

Innan man springer iväg och yrar om att JAS 39 ska till A-stan så kanske man ska fundera på några saker.

Tillför 39an något som inte redan finns på plats?
1 CAS CAP kräver ca en Div för uthållighet!
Hur mycket "ledig" svart längdmeter finns det?
Blir det någe pang för pengarna?

/Peete

J.K Nilsson sa...
16 mars 2010 kl. 20:30  

Enligt Sirpri har vi bara köpt gasturbiner till Visby och JAS...

J.K Nilsson

Anonym sa...
16 mars 2010 kl. 22:14  

Ja naturligtvis så är svenskarna "nöjda" med att jänkarna understödjer med CAS. Tror ni att jänkarna är lika nöjda med att understödja svenskarna? Eller kan det möjligtvis finnas något behov av understöd i södra Afghanistan? Kanske vi ska låta andra länder sköta granatkastarna och granatgevären- uppenbarligen tycker vissa att vi inte ska bidra med det vi har behov av.
Debatten börjar bli löjlig. Klart Sverige ska bidra med de förmågor vi har. Ni som av någon anledning vill begränsa insatsen verkar vara rädda för något. För övrigt finns det många länder som har "boots on the ground" i massor. Det har inte Sverige, men vi har spetsteknologi!

Jag

J.K Nilsson sa...
16 mars 2010 kl. 22:53  

Istället för att träta kollegor emellan om kostnader så kan vi ju slå på regeringen som lade ett anslagssparande på 500 miljoner i budgeten för internationella insatser. Där rymms det mycket flygtid.

J.K Nilsson

Anonym sa...
16 mars 2010 kl. 23:13  

@ Per K Eleman:

För att travestera Dostjevskij; sanningen blir så mycket sannolikare om man blandar i lite lögn.

En alternativ förklaring till överbefälhavarens något aparta yttrande om påstådda brister i gripensystemet kan möjligen vara att generalen, för ögonblicket djupt försjunken i andra och förmodligen angenämare tankegångar, i någon omfattning överrumplades av Else-Marie Lindgrens raka och enkla - men ack så oförberedda och därmed försåtliga - fråga.

Innan synapserna mellan neuronerna i neocortex kopplat färdigt liksom bara flög svaret ur myndighetschefens mun, inte nödvändigtvis för högt men - som vi alla kunnat konstatera - alldeles för fort...

/ Gilles de la Tourette

Plutch sa...
17 mars 2010 kl. 08:23  

Jag: Det finns inget land som har "boots on the ground" i massor. Alla med insikt är medvetna om att skytteförbandens numerär är den springande punkten i Afghanistan, helst vill vi ha ANA men i brist på detta så är ISAF-trupp bra.

Du vet kanske att Sverige har områdesansvar för 4 provinser. Till detta har vi alldeles för lite trupp.

Med obegränsad budget så skulle vi kunna truppförstärka med både skytteförband och flygförband. Har vi en begränsad pengapåse så är det ett svek mot det åtagande vi tagit på oss att inte lägga 100% på markstridsdelen.

Sen vill jag vända mig mot att "vi har spetsteknologi". Det är rent skitsnack, Gripen är fullständigt underlägsen USAF palett av CAS-kärror. För oss på marken så är det viktiga inte plattformens modernitet utan kapacitet att bära och fälla mycket bomber. Lite moderna targetpods är bra också. Hur många 2000lbs JDAM kan gripen bära?

Anonym sa...
17 mars 2010 kl. 08:58  

Jag tycker debatten handlar om fel saker.
ÖBs svar är taget ur sitt sammanhang, frågan var egentligen om inte JAS kunde göra det FM ville ha TUAV till och ÖBs svar var mycket längre och utförligare.

Det handlade i princip om att behovet var en resurs som under lång tid kunde hänga, "loiter", över och runt ett markförband UTAN att upptäckas av motståndaren.

"Försvaret vill komplettera med ett obemannat spaningsplan som kan vara i luften i minst åtta timmar och flyga före en trupptransport från en by till en annan och söka av området efter fiender." Ny teknik, 30 dec 2009. http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article702574.ece

Självklart kan flera JAS lösa av varandra och därigenom ha kontinuerlig spaning under åtta timmar, men till vilken kostnad? Och om man skall ner på den nivån att man ser enstaka motståndare i stridsställning, upptäcks inte JAS:en då? Och vem utvärderar i realtid informationen för att varna marktruppen? Piloten?

JAS är bra, men till detta är TUAV bättre.
Att sedan media väljer rubrik som dom gör kan varken vi eller ÖB göra något åt.

"Inte JAS-motståndare men realist"

Wiseman sa...
17 mars 2010 kl. 09:07  

Plutch: Du har förhoppningsvis läst tidigare att jag också vill förstärka den svenska markinsatsen i Afghanistan? Åtar man sig en uppgift ska man göra den ordentligt, annars avsäga sig den.

Gripen bär naturligtvis inte samma enorma vapenlast som en F-15E, men vad det handlar om är snabb tillgång till resurser. Behöver Sverige CAS idag blir någon annan utan. Det är svårt att beskriva det här problemet utan att halka in i OPSEC. Targeting pod är för övrigt samma typ som används av USA.

Realisten: Det du redovisar tillkom som fakta i efterhand. Det handlade inte om att ersätta TUAV med Gripen. Det handlade om att använda Gripen tills TUAV kom på plats med att just eskortera markförband, vilket fungerar alldeles utmärkt och görs dagligen med motsvarande typer av amerikanska flygplan i andra delar av Afghanistan.

Per K Eleman sa...
17 mars 2010 kl. 17:45  

@ monsieur Tourette:

Jag antar ni avser den ryske författaren Fjodr Dostjevskij och inte den samtide och något mer namnkunnige kollegan Fjodor Dostojevskij? ;D

J.K Nilsson sa...
18 mars 2010 kl. 08:04  

Plutch, du blandar och ger de mest fantasifulla ursäkter til varför JAS inte skulle kunna ställa upp i en insats.

Om du är seriös i dina funderingar så kan du kontakta Wiseman på därför avsett sätt så vidarebefodrar han ditt meddelande till mig så kan vi lösa ett studiebesök. Trots att jag inte tycker att det skall vara nödvändigt med intern PR så kan det tydligen vara väl investerade pengar.

J.K Nilsson

Varmt Konservativ (kr) sa...
18 mars 2010 kl. 15:29  

Här verkar vara gott om spioner och provokatörer. Det skulle vara bra om det kom lite mer information om det i pressen, Wiseman. Eller är det rent av just pressen som är inne och söker i öppna källor efter information till artiklar om vårt försvar ?

Anonym sa...
18 mars 2010 kl. 18:59  

Du JK Nilsson, problemet är ju att JAS inte efterfrågas i Afghanistan. Om eller när det skulle uppstå en situation då JAS blir efterfrågad så är ju saken biff. Nu är det inte så och att med skattebetalarnas pengar försöka tvinga in JAS för att testa systemet och ge piloterna erfarenhet, det är inte ens nära rätt. Kanske är det mer aktuellt att avlösa Kustbevakningen i operation Atalanta?
/Semlan

Wiseman sa...
18 mars 2010 kl. 19:08  

Semaln: Inte efterfrågas av vem?

Plutch sa...
18 mars 2010 kl. 19:59  

JK Nilsson: Det jag rekommenderar dig är ett besök i PRT MeS. Där kommer du inse att det behövs skytteförband. Det gäller även ISAF som helhet och trupptransporthelikoptrar är också en trång sektor. Attackflyg är inte närmelsevis så trång sektor.

Jag är inte mot instats med Gripenförband men när pengapåsen är begränsad så är Flygvapnets behov av självförverkligande inte lika viktig som en lyckad ISAF-mission.

uppgiven sa...
18 mars 2010 kl. 20:16  

Plutch:

Frågan är, hur definierar vi "en lyckad ISAF-mission" ur svensk säkerhetspolitisk synvinkel? För det är ju detta som är intressant. Om afghanska kvinnor går i skolan eller inte är rent krasst oväsentligt för svensk del, det som är viktigt är hur många säkerhetspolitiska poäng vi samlar på oss.

Vad är mest uppskattat då, tro? Är det ytterligare en skyttepluton, ytterligare två helikoptrar, eller kanske avlastning av de hårt slitna flygplanen från USAF?

Jag vet inte, men jag misstänker att svaret är lite mer komplext än vi tror...

J.K Nilsson sa...
18 mars 2010 kl. 22:47  

Plutch, du ratar en insats med JAS 39 afghanistan därför att det inte erbjuder den "Palette av resurser som USAF erbjuder. Jag å min sida hävdar att den paletten är synnerligen liten. De bilder man publicerat på CAS flygplan med hängd last så är det någon/några GBU-12, någon/några Mk82 med JDAM-kit och kanske några Maverick. I konkurens med detta så är JAS 39 inte något som katten släpat in.

Du ifrågasatte om JAS 39 kan bära JDAM med mk 83 bombkropp men vad spelar det för roll när man har integrerat EGBU och då kan bära en GPS-styrd GBU-10?

Kort sagt du hänger upp dig på tekniken för att mota JAS 39 i grind. Det är ett falskt argument, du skulle lika gärna kunna få en gamal F-18A med en GBU-12 och en JDAM kittad Mk82 som har CAS-beredskap i luften.

Hushållningen med resurser är också ett falskt argument. Kom ihåg att regeringen lade ett anslagssparande på 500 miljoner på utlandsstyrkan. Att vi skall klämma in ett antal man ytterligare i ramen för ISAF personalen är ett politiskt problem om hur många man som skall vara i Afghanistan. Inte ett reelt problem.

En riktigt insats med stridsflyg är inte "självförverkligande" utan tvärt om ett kvitto på att vi valt rätt väg för svensk försvarspolitik i förintandet av svenskt bassystem, upprätthållande av beredskap och önskad förmåga hos basbataljonen. Vi har valt en väg som ställer oss på väldigt osäker mark. Om vi inte provar det riktigt så vet vi inte om denna väg är framkommlig. Det finns säkrare kort men det skulle också nagga din pengapåse för "Lyckad ISAF insats".

Fast å andra sidan så är ju all annan verksamhet i försvarsmakten som inte pågår på IntUtbeE och i Afghanistan naggande på din pengapåse.

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...
18 mars 2010 kl. 23:00  

Uppgiven, USAF har inte bara en hårt sliten flotta av flygplan. USAF, USN och USMC har en sönderfallande flotta av flygplan. F-18 familjen håller på att "kompletteras" av avställda maskiner ifrån AMARC. F-18 maskiner ur C/D har omfattande sprickbildningar och vissa maskiner har flygförbud i väntan på sprickundersökning, förband som saknar utrustning för sprickkontroll har tillstånd att flyga fastän med kraftig belastningsbegränsning. Uppvisningsgruppen Blue Angels har flygplanindivider med detta problem. Vi kommer ihåg flygförbudet hos F-15 famlijen som också berode på sprickbildning, nu flyger dom igen fastän med sprickkontroller. Titta på laglapparna som sitter på F-16 maskiner för att skroven skall hålla den förväntade livslängden. Sprickproblem.

USAF har i princip flugit runt med krigslastade flygplan sedan tidigt 90-tal med insatser över Irak, Jugoslavien och nu Afghanistan. Man har ingen återväxt av flygplan utan man skrotar ut flygplanskrov i väntan på JSF som massflygplan.

Så plutch, rätt som det är så har USAF flygförbud på de maskiner som är avdelade till RCN för flygunderstöd. Vilket självförverkligande va?

J.K Nilsson

Lindquist (Asien) sa...
19 mars 2010 kl. 03:00  

@Per K Ekman
Om ÖB utalars sig så, så tyder det på stora begränsingar i JAS systemet. Nu undrar jag som icke FV kunnig, hur pass användbar Gripen verkligen är?

@JK Nilsson et al
Kan du tala om för oss vad JAS klarar som inte kan utföras av obemannade farkoster?
Och har du koll på vad det kommer att kosta att ha JAS där nere?

@Plutch, Chefsingenjören
Menar CI att Svenksa skytteförband är av dålig kvalitet eller att skytteförband generellt sätt är okvalificerade. Om han menar det senare tyder det på att vederbörande inte vet vad markstridskrafter gör och greppar alla risker. Skytteföranden förfogar över en massiv eldkraft vilket absolut inte kan överlåtas till andra eller tredje klassens soldater och befäl om vi nu ska undvika förödande misstag. Att leda skytteförband i strid är ju bland det mest kvalificerade tjänsterna innom försvarsmakten.

Henrik sa...
19 mars 2010 kl. 11:33  

@wiseman: af.mil har nu släppt summary för den 15e och 16e. Men vilken av de händelser som står listade där är det?

Wiseman sa...
19 mars 2010 kl. 13:57  

Henrik: Jag tror inte den finns listad bland de särskilt redovisade. Eftersom jag inte är helt insatt i händelsen kan det också vara så att det var flygplan ur något annat av koalitionsländernas flygvapen som genomförde understödet.

Cynisk sa...
19 mars 2010 kl. 16:31  

Det är viktigt att hålla ordning på ansvarsfrågan gällande CAS.
Det är endast om någon på marken är certifierad JTAC/FAC som de tar ansvar för verkan. Om de på marken inte är certade så är piloten ansvarig och kommer således bara fälla på mål som denne själv kunnat observera.

Wiseman sa...
19 mars 2010 kl. 16:40  

Cynisk: Ja, och jag tror att McChrystals hårdare ROE för att skydda civilbefolkningen inte kommer att göra det lättare att få flygunderstöd om inte FAC/JTAC finns tillgänglig.

Anonym sa...
26 augusti 2010 kl. 12:14  

Måste ge mig in i CAS debatten! Med vad ska JAS verka med i CAS-rollen?
Låt oss leka med tanken att vi ska stödja egen trupp som är i stridskontakt med Talibaner. Om dessa Talibaner ej har fordon förbjudet internationell lag att mingranater används mot trupp.
Oavsett vad USA och andra gör, hur ska vi göra?

Anonym sa...
26 augusti 2010 kl. 17:15  

Afganistan Insatsen avecklas snart, glömm CAS till Gripen, (Gripen är ett flygplan, JAS en förmåga)

Fpl 38 vore nått att utveckla och köpa:)

//Förste Sergeanten

FS ggr 3 sa...
26 augusti 2010 kl. 22:32  

@ Förste Sergeanten...
Vet du något som ingen annan vet? Det kommer dröja bra många år till innan insatsen i Afghanistan kan och kommer avslutas oavsett vad olika politiska röster säger både här och där bara för att skaffa sig billiga poäng på hemmafronten. Men att sätta in eget JAS som understöd i nuläget kan dock även för mig kännas lite märkligt. Utökade enheter såsom fler egna TACP tillsammans med eget TUAV är enligt min mening fullt tillräckligt utan att vi behöver skicka ner eget JAS. Detta tillsammans med utökat manskap ute på rull i vårt AOR skulle göra att vi på ett bättre sätt kan agera operativt och ge grund till det enligt mitt tycke eftersatta civila återuppbyggnadsarbetet som har blivit lidande på grund av den ökande instabilitet som nu finns i vårt område i norr. Tycker efter tre vändor där nere dock att det är lite märkligt att man börjat i fel ände....varför fanns det inte en tillräckligt stor styrka från början som kunde kväsa alla tecken på talibanverksamhet i sin linda och som hade förmåga att behålla ett starkt grepp om säkerhetsläget tills afghanerna själva var redo att ta över. Detta istället för som nu och öka trupperna lite då och då varje år....? Anser för min egen del att vi själva har en hel del att skylla för den ökade oron som sprider sig över hela Afghanistan, och även "vår" norra del. Men det är ju en annan historia!

Anonym sa...
26 augusti 2010 kl. 23:13  

Att TUAV och COIN plan duger är nog de flesta överens om, att GRIPEN skulle skickas ned är en onödig kostnad. USA börjar dra sig tillbaka 2011, Polen 2012, Varför skall då VI stanna ?

Bland officerskåren är det delat stöd för denna insats, afganistan och dess styrka är en sekundär uppgift.

Dock bör vi sätta ett år på tillbakadragandet, ett datum, säg 2011, 2012.

// Förste Sergeanten

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade