Ett försvarsparti?

Vid några tillfällen har jag blivit tillfrågad om jag inte skulle kunna tänka mig att starta ett nytt försvarsvänligt parti. Svaret på den frågan har alltid blivit nej och av flera anledningar. Jag tror inte på enfrågepartier och framförallt har jag inte tid för en politisk karriär. Jag tror betydligt mer på att försöka påverka de redan etablerade partierna att ta allvarligare på försvars- och säkerhetspolitiken.

Däremot tänkte jag att det kunde vara intressant att se hur läsarna ställer sig att rösta på nytt försvarsparti. Svara med eftertanke i omröstningsrutan till höger, under "mest läsvärt". Omröstningen stängs om en vecka. Skriv gärna kommentarer, synpunkter och tankar om ett eventuellt nytt försvarsparti under detta inlägg.

Framåt sommaren är tanken att det ska bli mer fokus på försvarspolitiken inför höstens val.

33 kommentarer:

Mathias sa...
5 april 2010 kl. 22:42  

Röstade nej med samma resonemang som Wiseman om enfrågepartier.

Roger Klang sa...
5 april 2010 kl. 23:03  

Jag röstade ja, med det förbehållet att ett sådant parti skulle stödja det borgerliga blocket i övriga frågor, kanske bli en del av Alliansen men med en anstrykning av försvarspolitisk framtoning. När det inte längre behövs så kan vi avveckla partiet. Men det skulle kanske kunna gå illa som i Thailand?

J.K Nilsson sa...
5 april 2010 kl. 23:07  

Samma som Mathias.

J.K Nilsson

Anonym sa...
5 april 2010 kl. 23:35  

Jag röstade nej - med i huvudsak samma argument som Wiseman. I en demokrati finns flera politiska alternativ. Folket röstar på dem som de uppfattar på bästa sätt ger dem trygghet och goda levnadsförhållanden.

Således kan aldrig ett enfrågeparti nå trovärdighet i hela det politiska spannet som ett samhällsbyggande omfattar.

Men vi, det kritiskt granskande folket - väljarna -, kan göra allt vad våra grundlagsskyddade rättigheter medger för att påverka våra politiker och uppmärksamma dem om att vi bryr oss om vår trygghet.

Det kommer bli en intressant höst...

Anonym sa...
5 april 2010 kl. 23:42  

Snarare ett nytt högerparti med Försvar som en huvudfråga men ändå ett parti likt Högerpartierna och inte Piratpartiet.

Eller så utser jag Mig själv till Partieledare för Kalle Anka partiet som är ett försvarsparti och Wiseman till Försvarsminister Efter vi vunnit valet.

J.K Får bli Utb minister, CI Infrastruktur minister, Roger Handels, Trupparn Utrikes, Gustav Wasa Finans Och jag då som Stadsminister.

Slut Frågor? Försent Framåt!

// Förste Sergeanten

Anonym sa...
5 april 2010 kl. 23:42  

Även om jag anser att försvarsfrågorna är de sämst hanterade av alla och därtill farligt negligerade är inte ett enfrågeparti lösningen.

Bättre söka påverka partierna eller ännu hellre enskilda riksdagskandidater som satsar på personval. Då slipper man fastna i blockpolitiken också. Försvarsfrågan är för viktig för att hamna i en blockfålla. Den är övergripande för alla.
/Morfar

Anonym sa...
5 april 2010 kl. 23:44  

Däremot kan Wiseman få ställa upp som försvarsminister efter valet oavsett partiblock.
/Morfar

Unknown sa...
5 april 2010 kl. 23:51  

Jag röstade ja. Egentligen tror inte jag heller på enfrågepartier och har aldrig tidigare funderat på att rösta på ett sådant. Men om det startades ett försvarsparti skulle jag nog kunna tänka mig att rösta på detta, bara för att ge en rejäl spark i baken på riksdagspartierna att på allvar ta tag i försvarspolitiken. Det är ju mest en icke-fråga för de flesta partierna.

Anonym sa...
6 april 2010 kl. 00:17  

Samhälle och politik är så mycket mer än en en-frågedimension. Därför svarade jag nej, för min övertygelse är att som röstande medborgare är man skyldig att ta ställning i så mycket mer än den punkten som står högst på den egna dagordningen.

Försvaret av demokratin görs bättre med demokratiskt styrda institutioner än med stridsvagnar.

Och ja, jag är en försvarsvän och anser att avvecklingen är förödande!

/G

Per A. sa...
6 april 2010 kl. 00:25  

Röstade nej, med ungefär samma motivationer som ovanstående.

Bortsett från ökade anslag, så är det svårt att säga vad som är 'försvarsvänligt' och inte. Är det försvarsvänligt att bara höja anslagen, och inte ha en säkerhetspolitisk och militär doktrin?
Är det försvarsvänligt att skicka ut svensk trupp för att man kan?
Är det försvarsvänligt att acceptera dyra inhemska hittepå-lösningar och försök att återuppfinna hjulet?

Malin Lindquist sa...
6 april 2010 kl. 03:58  

Sverige Demokraterna är Ert försvarspari. Enfrågeparti är tyvärr inte lösningen.

Trot om ni vill, men SD stöds av väldigt många HBT personer och skötsamma invandrare.

SD står för yttrandefrihet, ser till att vi får ett starkt förvar och demokratiserar Sverige. SD skyddar HBT personer mot islamister som vill döda oss. SD skänker inte bort nationella tillgångar, fastigheter och bolag som Alliansen gjort. SD stoppar utflödet av hundratals miljarder till EU, SIDA och förslöade låtsasflyktingar. Nej till det mångkulturella samhället, stoppa hemspråksundervisningen samt stödet till invandrarföreningar. Ja till en nordisk union och allmän värnplikt.

Rösta SD.

Malin

Unknown sa...
6 april 2010 kl. 05:30  

Jag Röstade ja, håller med Roger Klang i hans resonemang.

Unknown sa...
6 april 2010 kl. 05:31  

Jag röstade ja, håller med Roger Klangs resonemang.

Anonym sa...
6 april 2010 kl. 07:10  

Röstade ja - enda sättet att sätta press på politikerna är att göra klart att det finns en risk och en kostnad opinionsmässigt för dem att strunta i försvaret, det enda sättet att visa det på ett trovärdigt sätt är att bilda ett parti som riskerar att dra till sig "deras" röster. Så länge det inte sker så kan politikerna läsa bloggar som WW med visst överseende och med en lugn förvissning om att "försvarspolitiken ändå aldrig avgör några val". Jag är helt övertygad om att det enda sättet att nå verklig påverkan är att bilda ett enfrågeparti.

/Tore

chefsingenjören sa...
6 april 2010 kl. 07:46  

Enfråges partier betckar jag mig för. Det är dock synd att personvalssystemet inte införs på bredden. Representanter kan ha sin grund i ett perti, men tillåtas rösta fritt i de frågor som dom profilerat sig inom. På så sätt skulle vi kunna välja ut försvarsvänliga politiker inom ett parti som har ett bredare program, eller varför inte göra som i USA?

http://petraeus2012.com/

Peter Hammarberg sa...
6 april 2010 kl. 09:27  

Enfrågepartier har den effekten, om de får medialt genomslag och någorlunda stöd från opinionen, att övriga partier tar över delar av hjärtefrågorna för att rädda röstandelar och för att visa att man "lyssnar".
Tydliga exempel på detta ser vi Danmark vad gäller invandringspolitiken och i Sverige där alla nu är "miljöpartier" av varierande grad.

Resultatet blir en än mer utslätad politisk kartbild där de ideologiska skiljelinjerna suddas ut för att ersättas med personfixering, TV-mässighet och politisk styling.

Kortsiktigt kanske ett "Försvarsparti" skulle gynna försvarsfrågan, men på sikt skulle det, som alla enfrågepartier, vara katastrofalt för den politska mångfald som krävs för en levande demokrati.

Livhusaren sa...
6 april 2010 kl. 10:02  

Jag röstar ja av följande anledning.

Syftet med ett enfrågeparti i försvarsfrågan är inte att få in detta parti i Riksdagen. Det vore mycket naivt att tro att försvarsfrågan skulle väga tyngre än tex pensioner, skola, vård, omsorg och olika bidragssystemen i höstens val. Det är alltid plånboksfrågorna som styr! Det ett enfrågeparti skulle kunna bidra med är en fokusering på avsaknaden av ett fungerande svenskt försvar, vad som nu omedelbart behöver göras, vårt förhållningssätt till NATO - för endera är vi ju med eller så skall vi se till att klara oss själva - mm och med syfte att skapa debatt och bilda opinion i vårt avlånga land. Rätt använt kan ett enfrågeparti tvinga de etablerade partierna att ta en lika välbehövlig som senkommen debatt om förvarets syfte, säkerhetspolitik mm.

Det har aldrig varit mitt syfte att t ex Wiseman, Chefsingenjören eller Teaterdirektören skulle släppa på anonymiteten och bli enfrågepartiets ansikte/ansikten utåt. Om så skedde skulle mycket av den för oss bloggläsare viktiga informationen strypas och mörkret med okunskap totalt falla över oss. Det finns rimligen tillräckligt många avhoppade eller pensionerade officerare som skulle kunna ta på sig rollen som partiföreträdare.

Avslutningsvis befinner vi oss ljusår från ett utbyggt system med personval och vi lär inte komma dit på många år. Om vi mot förmodan kommer dit och träffar på någon försvarsvänlig person som vi röstar på, kommer han/hon att känna sig mycket ensam i Riksdagen. Alla andra ledamöter kan antas satsa på bidragslöften mm precis som vanligt.

Anonym sa...
6 april 2010 kl. 10:22  

Vi röstade JA

Motiv:

En regering har två övergripande uppgifter, landets yttre och inre säkerhet.
Sveriges viktigaste uppgift på den internationella arenan är även att inte skapa militär obalans i vårt område.

Idag är den yttre säkerheten tveksam och vi håller definitivt på att skapa ett militärt förmåge vakuum i vårt område och därmed i norra Europa.

/Sting

Donkeyman sa...
6 april 2010 kl. 10:22  

Försvarets problem ligger på ett annat plan. Därför att det har ändrat karaktär. Från att vara ett folkförsvar av hemlandet har det blivit en expeditionskår som skall verka i fjärran världsdelar. Många av dessa expeditioner är dessutom politiskt kontroversiella. Förmågan att "göra någon sorts nytta" på hemmaplan är tvivelaktig. Förr hade försvaret stöd hos en stor minoritet av folket. Nu stöds det av en krympande minoritet. Som i huvudsak ser försvaret som ett onödigt "penningsluk". Ett försvarsparti kommer att ses som ett högerextremistiskt parti och har inte en chans att bli något annat än en liten sekt.

Gustav Åke sa...
6 april 2010 kl. 11:09  

Jag röstade nej. Inte för att jag inte tror att ett enfrågeparti kan ha framgångar; det jag är tveksam till är hur långsiktiga framgångarna i så fall blir. Är det något försvarsfrågan behöver så är det just långsiktighet.

Malin Lindquist sa...
6 april 2010 kl. 13:27  

Vore kanon om vi kunde få in en att kohandla med regeringen. 5 norrlandsbrigader mot ett JA för kärnkraft. Kohandel är framtidens melodi!

Malin -- norrlandsbrigadskramare

Forsno sa...
6 april 2010 kl. 13:31  

Jag röstade nej. Jag skulle aldrig rösta på ett enfrågaparti.

Anonym sa...
6 april 2010 kl. 13:36  

Det märks att folket här inte tittar längre än vad näsan går.

Folket får mer än gärna komma med altenativa förslag , eller varför inte göra Både Och! Skulle folket här på denna blogg stödja (märk ej rösta) utan stödja ett sånt parti?

Vi måste angripa problemet från flera håll. Lobbyism funkar naturligtvis.

Folk vågar ej ta risker och det är inte för inte jag är skeptisk emot vår Officerskår. Den kår som verkar anse att det är iktigare att behålla sina jobb än rikets försvar.

Alla Försvarsdebatter handlar om våra kolonialpolisuppdrag, inte på nationelt försvar.

Att passivt medverka till FM fortsatta systemkollaps kan inte ses som annat än grovt tjänstefel och moraliskt förkastligt.

// Förste Sergeanten

Daniel Eriksson sa...
6 april 2010 kl. 13:39  

Jag röstade ja. Med anledningen att även om det bara är ett enfrågeparti och även om ni kanske inte når 3% spärren så kommer partiets skapande och det stöd partiet får skapa en debatt som med största säkerhet kommer göra de andra flerfrågeparierna tvunga att skapa en försvarspolitik.

Malin Lindquist sa...
6 april 2010 kl. 13:58  

Jag röstade nej eftersom det är en bortkastad röst med tanke på att väldigt få kommer att rösta på ett sådant parti. Jag tar ett säkrare kort och röstar på försvarspartiet Sverige Demokraterna istället.

Malin

Simon sa...
6 april 2010 kl. 15:02  

Ett enfrågeparti blir för farligt, de kommer inte att vara förutsägbara i sitt agerande inom andra viktiga politiska områden.
Ett i övrigt socialkonservativt parti som lovar allmän värnplikt och 3% av BNP i försvarsbudget kommer dock att få min röst snabbare än kvickt. lovar de dessutom medborgarlön om 6000kr/månad skattefritt till alla och att låsa yrkespolitikerlöner, pensioner och medborgarlön till gemensam uppräkningsfaktor så tror jag att jag gifter mig med deras partiledare.

Anonym sa...
6 april 2010 kl. 21:39  

Avstår att rösta, återkommer senare.

Varför?
Den möjliga vinsten med ett försvarsparti, gäller endast om rösterna blir tillräckligt många för att ge massmedial effekt. Då lyfts debatten om försvaret fram i ljuset. Sannolikheten betraktas som låg.

Lyckas tillräckligt många försvarsintresserade övertyga "sina" partiers folkvalda att frågan är viktig, klättrar frågan på den interna agendan. Även här bedömer jag sannolikheten till framgång som låg.

Luta hittills åt ett nej, men följer kommentarerna och söker nya infallsvinklar.

/Erik

Anonym sa...
7 april 2010 kl. 09:14  

En framgångsrik politiker är den som lyckas värva röster. Jag är mycket tveksam till att försvarsfrågor värvar många fler än, tja, 70% av Wisemans läsekrets (stor, men inte i valsammanhang). Återstår alltså att driva ett stort antal andra frågor på sådant sätt att det genererar röster annars kommer ju försvarsfrågorna aldrig på bordet.

Sveriges problem är inte att det finns för få partier. Problemet med försvarsfrågor är att inget parti tror att dessa kan engagera medborgarna och generera ett signifikant antal röster.

Anonym sa...
7 april 2010 kl. 17:05  

Wiseman, du hoppades på att kunna påverka befintliga politiker med denna blogg istället för att själv ge dig in i politiken.

Ärligt talat, hur tycker du själv att du lyckats med det? Det är ju knappast så att Försvarsdepartementet inte läser denna bloggen, säkert UD med för den delen.

Wiseman sa...
7 april 2010 kl. 17:24  

17.05: Vad tycker du själv? :)

Livhusaren sa...
7 april 2010 kl. 20:54  

Just nu är ställningen Ja 181 (48%) och Nej 188 (50%). Jag ger härmed upp tanke på ett enfrågeparti med försvarsinriktning för att som jag ser det i första hand skapa debatt och opinion kring/för försvaret. När inte ens merparten av läsarna av denna blogg kan tänka sig att så att säga proteströsta för försvarets väl, torde ointresset vara ännu större bland folk i allmänhet. Det är synd för försvaret ligger i dödsryckningar.

Lyckligtvis bor i alla fall jag hyfsat nära kontinenten om det skulle smälla. Då bär det av till Frankrike som har militärparader och lite annat:)

Anonym sa...
8 april 2010 kl. 19:17  

Varför är partipolitik den enda tänkbara dimensionen?

Bloggandet är en del av opinionsbildningen och har bland annat med FRA-lagen i backspegeln visat sig vara en nog så räknad en stark politisk kraft att räkna med.

Jag anser att parallellt med bloggandet finns det andra kanaler att använda sig av för att visa sitt stöd för en trovärdig säkerhetspolitik. Det jag tänker närmast på är Allmänna Försvarsföreningen (AFF)som genom sitt arbete publicerar bra debattinlägg genom tidningen Vårt Försvar, och som läses på departementen och av politikerna.

Oldschool tycker ni, men med många medlemmar legitimerar man även saken och opinionsbildningen. Vissa är med i Svenska Freds, själv är jag med i Allmänna Försvarsföreningen! www.aff.se

/G

Oscar sa...
16 juni 2010 kl. 00:07  

Man Måste ju inte bli ett enfrågeoarti bara för man vill värna om de svenska förvaret bara sätta in de andra aspekterna för ett fungerande parti och man får ju räkna på olika saker å göra en skuggbudget å självklart kan man inte satsa allt på favarset (tyvärr) men det hade varit ett spännade parit som jag gärna hade sett massor av:D

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade