Lösning i sikte? (uppdaterad)

Försvarsminister Sten Tolgfors skriver idag på DN Debatt att Regeringen kommer att avsätta pengar i vårbudgeten för anskaffning av nya helikoptrar. Det innebär att man slutligen efter åratal av vanskötsel av Försvarsmaktens helikopterverksamhet, har någon form av lösning i sikte. Det är dock en lösning på ett problem som uppmärksammats sedan länge. Ändå har det tagit Regeringen nästan hela sin mandatperiod att komma med en lösning och tyvärr är det en fråga man från politiskt håll är obenägen att ta i förrän det är för sent. Det skulle till ett antal sårade i Afghanistan innan någon politiker ansåg problemet värt att ta i.

De f d marina helikopterpiloterna som flera ggr på sistone skrivit brev till Marininspektören, Flygvapeninspektören och ÖB om ett återupplivande av Hkp 4, har nu fått ytterligare en form av svar, annat än den totala tystnad som tidigare rått. Hur lång tid tar det innan den nyanskaffade helikoptern löser ubåtsjaktsuppgiften?

Försvarsministerns artikel är mångt och mycket korrekt och det märks att han fått god hjälp med fakta i ämnet. Jag ställer mig dock mycket tveksam till att den svenska Hercules som tjänstgör i Afghanistan under värmeperioden skulle stå för 20% av ISAF:s transportkapacitet. Det är i bästa fall en lek med statistik. Trovärdigheten sjunker också med de kraftiga utfall mot socialdemokraterna som görs i slutet av artikeln. Det finns ett talesätt om kålsupare.

Frågan kvarstår också, hur många helikoptrar rör det sig om? Med vilken uppgift och av vilken typ? Om det ska vara värt priset i förhållande till en återupplivning och modifiering av Hkp 4, 3 milj för igångsättandet och därefter skalbart ett antal milj kr för utrustning, bör det handla om en ansenlig mängd helikoptrar och helst en avbeställning av Hkp 14. Det tror jag inte det gör. Var ska pengarna tas?

Mer i media: Expressen, SR, DN, SvD
Bloggar: Johan Westerholm, Åsa Lindestam, Tokmoderaten, Försvarsministern, 2, Allan Widman


Uppdatering: Allan Widman skriver klokt på sin blogg. Liksom Widman motsätter jag mig inte alls Hkp 4. Dock ser jag gärna xH-60 i mängd som ersättare till NH 90. NH 90 skulle ha slutlevererats för över ett år sedan. Fortfarande är de få exemplar som levererats till Sverige obrukbara och oändligt långt från att nå en initial operational capability. Det ledningssystem som SAAB uppdragit utveckla för någon miljard finns på sin höjd på ritbordet. Det är liksom NBF:s GLC/NOC en produkt som gör sig bra på powerpoint, men som aldrig nått någon form av förverkligande. I väntan på NH 90 är svensk helikopterförmåga enormt begränsad och uppåt 90 helikopterpiloter står idag på marken utan flygtid i brist på helikoptrar. Ubåtsjaktsförmågan med helikopter kommer att vara glömd då materielen för NH 90 i bästa fall finns på plats 2020.

Se till att häva NH 90-kontraktet nu innan det blir ännu dyrare. Sätt hårt mot hårt mot NH Industries. Gör inte som börsamatören som inte vågar sälja med minus utan istället hoppas på ett kursåtertagande hela vägen till konkursen. Köp in xH-60 i mängd som standardhelikopter. Det är helikoptrarnas motsvarighet till F-16, vilket innebär att all tänkbar uppdragsutrustning finns tillgänglig och beprövad och helikoptertypen kommer att vara i tjänst och underhållas internationellt i många decennier framöver. Mig veterligen har USA, som haft den i tjänst sedan sent 70-tal, ännu inte börjat titta på en ersättare. UH-60 kommer sannolikt att överleva NH 90 i tjänst. USA har en stark tradition av att med stora resurser och starkt engagemang stötta länder som köper amerikansk krigsmateriel om den dessutom avses användas i områden som intresserar USA. I det här fallet Afghanistan. Genom rätt förhandling kommer Sverige snabbt att kunna leasa helikoptrar tills egna tillverkats, samt få stöd med utbildning i USA och instruktörer på plats i Sverige och i Afghanistan, om insats nu ska genomföras där. I Afghanistan kommer också underhållskedjan starkt att förenklas eftersom samma USA redan har ett uppbyggt logistiskt nätverk för UH-60 i landet.

Återuppliva Hkp 4. Materiellt kostar detta 3 (tre) milj kr att restaurera samtliga 12 helikoptrar till den status de hade 2008 och det tar ett halvår. Använd den uppdragsutrustning som redan anskaffats till Hkp 14 till att modifiera Hkp 4.

Försvarsminister Sten Tolgfors, svara på hur många och vilken helikopter som ska anskaffas. Svara framförallt på varifrån pengarna till nyanskaffning ska trollas fram ur den redan ytterst ansträngda materielbudgeten. Vilken förmåga ska få stryka på foten denna gång och i bästa fall skjutas på en obestämd framtid? (I SVT Rapport nämns möjligheten att stryka stridsstödsfartyget och luftslottet L10, vilket i så fall skulle vara osedvanligt vettigt)

Inte heller blir jag speciellt imponerad av oppositionens framträdande i SVT Rapport.

45 kommentarer:

Borussia sa...
9 april 2010 kl. 08:03  

ällning av hkp14 skulle förmodligen vara väldigt dyr. Om man jämför med t ex Österrikes försök till avbeställning av Eurofighter, tills de insåg att de skulle vara tvungna att betala bortåt 75% av kostnaden utan att få ett enda flygplan.

Dessutom, vem har kapacitet att leverera en ny medeltung hkp inom två år (inklusive utvärering, förhandling, byggnation, acceptans etc)?

Anonym sa...
9 april 2010 kl. 08:29  

Jag var länge skeptisk till om det fanns politisk kraft och vilja att ta i detta så tydligt före valet. Än en gång har faktiskt Tolgfors överträffat mina förväntningar på honom. Vad gäller den sista delen av artikeln håller jag med dig WW, men Tolgfors är ju politiker och möjligen är detta en taktisk/politisk positionering för nästa drag?

För nationell ubåtsjakt så tror jag inte att HKP4 ens på kort sikt blir en bra lösning. Vi kan säkert få igång maskinerna, här finns nog en hel del osäkerhet i just sensordelarna, men förmågan sitter främst i besättningarnas kompetens och den tar tid att bygga upp.

Om vi skaffar nya, "färdiga" helikoptrar för insatser av typen Afghanistan så bör fokus för HKP14 läggas på sjöoperativ förmåga. Det kommer att ta tid, men då opereras åtminstone HKP14 i en miljö där den är bättre lämpad.

//P

The Mighty sa...
9 april 2010 kl. 09:24  

Skönt att något händer i hkp-frågan! Men ditt ifrågasättande av Tp84 bidraget till ISAF känns onödigt. I normala fall brukar dina inlägg vara baserade på fakta och vid uttalanden om kollegor bör kanske ännu större försiktighet iakttas? Även andra system inom arenan kan leverera det som internationellt efterfrågas och kanske till och med förvåna chefen med att leverera mer än andra gör eller det som förväntas. De flesta transportflygplan i Afghanistan flyger för OEF (US, UK etc.) eller för nationella behov (Tyska C-160, Italien etc.) Av det transportflygplan som COM ISAF disponerar är det Svenska bidraget en stor del. Då C-130 är det lämpligaste flygplanet på prestandakrävande flygfält (hot and high) får förbandet så många uppdrag man orkar med. 20% låter till och med lite om man jämför med tidigare 5 års insatser. Förhoppningsvis blir det ännu en insats i år efter att personal som inte är "frivillig" ännu ett år fått träffa flottiljchefen för att konstatera om personen i fråga är illojal eller felrekryterad! Nu har vi ytterligare en sak gemensamt inom arenan, nu tvingas personal att vara "frivilliga" både inom Tp, Hkp och JAS (EAW).
Bara lite förnärmad! Men någon hittar nog någon statistik som säger att jag har fel!

@milmap sa...
9 april 2010 kl. 09:26  

Wiseman, du har under mycket lång tid - med rätta - kritiserat de tillkortakommanden som förekommit i helikopterfrågan. Därför gratulerar jag dig en dag som denna, då jag är övertygad om att denna blogg haft påverkan i frågan.

Som vanligt vet du dock inte riktigt vilket ben du skall stå på. Å ena sidan välkomnar du detta, å andra sidan kritiserar du systemet när det gäller vad som krävdes för beslutet, nämligen att soldater måste då innan något händer.

Detta sänker din trovärdighet, då du mycket väl känner till att ingen sjukvård i värden hade hjälpt i detta fall, och du vet samtidigt att frågan debbaterats flitigt på högsta nivå, med flera olika aktuella alternativ.

Därför är det ett slag i luften när du kritiserar ministern för att göra ett politiskt utspel, vilket är legio i sammanhang som dessa. Det hade varit på gränsen till klandervärt om han INTE gjort som han nu gjorde.

Nej du wiseman, gläds nu åt din framgång och sluta bekymra dig om finansieringen, den är nog det allra minsta problemet i sammanhanget, eftersom vi har en klippa till finansgubbe. ST skulle ALDRIG lägga fram detta om han inte fått klart av AB.

Anonym sa...
9 april 2010 kl. 10:24  

Varför är du tveksam till svenska C-130 insatsens resultat som bygger på ISAFs statsetik?

Fisk77

Henrik sa...
9 april 2010 kl. 10:25  

Har Tolgfors fått ur tummen helt, eller bara halvvägs?
"Därför kommer ett nytt medeltungt helikoptersystem, med det antal nya helikoptrar som behövs, att anskaffas."
Ja hur många behövs det? Egentligen behövs det 40 st, men hur många tror staten behövs? Jag är rädd för att man bara kommer beställa en 4-5 st och då har man inte löst problemet.

"Våra förbands möjlighet till snabba och lätta transporter, taktisk rörlighet, behöver också öka. Transportflygplanet C-130 Hercules kommer att fylla sin funktion under ett antal år till, givet löpande översyn och uppgradering. I höstas bevisades kvaliteten i det svenska transportflyget då ett Herculesflygplan med besättning ensamt kunde stå för 20 procent av Isaf:s transportkapacitet i Afghanistan."
Betyder det att vi inte sak ha nya när de gamla tjänat ut?

"Sammantaget kan denna nyanskaffning lösa kapacitetsbristen i helikopterförmågan permanent, inte bara under en kortare period, som andra diskuterade alternativ skulle medföra." Den biten, om man ska tolka den ordagrant betyder att ett större införskaffas. Dock skriver ju politiker mellan raderna, så det kanske bara betyder ett mindre antal hkp iaf.

Anonym sa...
9 april 2010 kl. 10:25  

Pengafrågan är nog det intressantaste i det nya helikopterkapitlet. Ska det tas inom ram så åker något stort, riktigt spännande att följa detta.

Nog så viktigt blir att se hur många som får gå i kölvattnet efter hkp 14 eländet. Som vanligt blir det väl någon handläggare i längst ner i näringskedjan då höjdarna som vanligt beskyddar varandra. Vi liknar allt mer en "långtbortistan-stat" i många avseende,,,

Anonym sa...
9 april 2010 kl. 11:27  

Med en prisbild på ca 60 mille/hkp för blackhawk för operativt klara hkp och för att täcka behovet från nu till 2017 borde det handla om ca 20 hkp, kostnad ca 1,5 miljard. Måste anses som småpengar i sammanhanget...

Verkligen på tiden att det händer något positivt i denna affär

Henrik sa...
9 april 2010 kl. 12:20  

http://sverigesradio.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=3616167

Enligt uppgift till Ekot ska köpet av nya de nya helikoptrarna finansieras genom besparingar på andra materielinköp och sägs därför inte påverka regementen och insatsförband.
Vilket materialinköp kommer få stryka på foten? Färdigställandet av Visby?

Anonym sa...
9 april 2010 kl. 14:08  

Man kan ta en droppe pengar ur det stora JAS-havet, torde räcka till många Black Hawks.

Dmitriy sa...
9 april 2010 kl. 15:42  

Intressant att se i artikeln: "Att åter rusta helikopter 4 och anpassa den för den hotmiljö som finns // skulle vara mycket kostsamt och ta flera år i anspråk. Det skulle dessutom endast vara att se som en förhållandevis kortsiktig lösning"
För det ju bara måste vara billigare och smidigare att köpa nya "mellan-lösning-tills-H14-helikoptrar", med tillhörande utbildning, underhåll och dagen-efter leverans. [<-ironi]

Som civil så är jag för övrigt imponerad av hur ofta utrustning skrotas/säljs av innan upphandlingen för ersättningen ens är gjord och självklart i god tid innan första leveransen.

Anonym sa...
9 april 2010 kl. 15:56  

20% av ISAFs transportkapacitet är inte så otroligt som det låter. Det rör sig nämligen om de transportresurser som är direkt underställda COM ISAF och inte ISAF's totala transportbehov. Till exempel så flyger ett flertal länder såsom Australien, Danmark, Italien mfl C-130J inom Afghanistan men de behåller dem till stor del som en nationell resurs. Sverige har däremot inget eget transportbehov inom landet och har därför TOA't resursen till COM ISAF. Vänligen / Transportarbetarn

Fredagstrött sa...
9 april 2010 kl. 16:53  

Citat från DN debatt:
"Våra förbands möjlighet till snabba och lätta transporter, taktisk rörlighet, behöver också öka. Transportflygplanet C-130 Hercules kommer att fylla sin funktion under ett antal år till."

På vilket sätt ökar den taktiska transportflygförmågan när man drar ner på antalet tillgängliga flygplan från 8 till 6 och samtidigt minskar antalet besättningar i IO14? Skall denna minskning täckas upp av helikoptrar i motsvarande mängd? En förmåga som helikopter idag inte har alls.....jag får det inte gå ihop överhuvud taget.

Klokast vore väl att bibehålla samtliga 8 fpl och ÖKA förmågan till taktiska transporter med hjälp av det nya helikoptersystemet.

Anonym sa...
9 april 2010 kl. 16:55  

Vart pengarna ska komma ifrån? Det är väl som när man va barn. Spara veckopengen i ett år så kan du köpa din cykel nästa sommar. Har inte försvarsmakten gjort just detta de senaste åren. Dags att få köpa sin nya fina cykel nu då?!

Anonym sa...
9 april 2010 kl. 17:13  

Det märks att det är valår. Men försvarsministerns utspel är förstås det enda rätta.

Läst mellan raderna kan artikeln inte uppfattas på annat sätt än att försvaret kommer att få köpa Blackhawks. (Vilken annan beprövad och färdigutrustad medeltung helikopter kan avses? Knappast Mi-24 i alla fall...)

Analysen, att insatsförsvaret behöver en rejäl helikopterförmåga för att fungera är också klockren och det blir svårt att backa från denna analys i framtiden.

Så vi får hoppas att alla inblandade håller tungan rätt i mun och inte köper någon européisk skithelikopter igen.

Wiseman sa...
9 april 2010 kl. 18:55  

Mighty m fl: Jag må ha uttryckt mig otydligt och det är egentligen otydligheten jag vänder mig emot. Låt vara att vår Tp 84 då står för 20% av den transportkapacitet som är direkt underställd COM ISAF, men det är långt från all transportkapacitet som nyttjas av ISAF och i Afghanistan. Det är nämligen så det uttolkas av den oinsatte. Därav min skrivning om trolleri med statistik.

Milmap: Jag vet mycket väl att ingen sjukvård i världen skulle ha räddat liv i de fallen som blåsts upp i media, men det är just att det är media som är styrande och inte reella fakta som presenteras av yrkesmän, som jag vänder mig emot. I dagsläget kommer vi inte att återfå någon ubåtsjaktsförmåga förrän media tar upp problemet. För ett drygt år sedan var det helt omöjligt med strf 90, galten m m i Afghanistan, tills SvD började slå på trumman.

Mig veterligen är kostnaden för en Blackhawk inte långt ifrån en JAS 39 och kostnaden för brukande snarlik.

Henrik sa...
9 april 2010 kl. 19:11  

@ Wiseman. Menar du kostnad för underhåll eller inköp när du jämför med JAS? På wiki står det att en BH 2008 kostade 14 miljoner dollar (98 miljoner kr).

Anonym sa...
9 april 2010 kl. 19:24  

@Henrik m.fl.
Helikoptrarna kommer att finansernas genom besparingar inom sjöstridskrafterna.

/Vitablixten

Anonym sa...
9 april 2010 kl. 19:37  

Enligt Tolgfors i Rapport 19:30 så kommer pengarna till helikoptrarna tas nuvarande budget. Dvs inget externt tillskott av pengar. Och i vanlig anda kommer andra projekt 'att flyttas framåt'.

Vilken framgång!

Anonym sa...
9 april 2010 kl. 20:06  

Debatten haltar:

Sluta hacka på JAS39. Det är en bricka i svensk nationalekonomi. FM prislapp är egentlien ointressant.

Varför är HKP14 så dålig? Vilka är de jämförbara urvalsfaktorerna? Vilka är de jämförbara konkurrenterna?

Är det någon som på riktigt tror att kostnaden för ett nytt helikoptersystem är styckepris x antal? I så fall är dessa troende otroligt naiva.

Efterlyser lite mindre tyck och mer substans. Såväl marinflygare som armeivrare torde kunna tycka allt vad de orkar ur sitt eget perspektiv. Det håller inte enligt mig. Helheten såväl förmågemässigt som ekonomiskt måste omhändertas i ett FM perspektiv annars tenderar det bli en sandlådedebatt.

Är det överhuvudtaget sannolikt att ministerns utspel är finansierat och realiserbart utan påtagligt negativa konsekvenser för FM och Hkpflj?

Som den gode Sauk sade "Jag är skeptisk"

Anonym sa...
9 april 2010 kl. 20:47  

Lägg ner nu skrota alla köp av hkp satsa på taktiska kärnvapen sluta upp med att försöka vara världens samvete. Nää börja nu med att bomba alla byar i israel och afganistan samt irak iran...

Wiseman sa...
10 april 2010 kl. 01:17  

Henrik: Man ska inte tro på allt som skrivs på Wikipedia. Det är långt från sanningen.


20.06: Helikopter 14 är enastående - på pappret. Problemen att komma till en reell produkt är däremot enorma. De maskiner som levererats till Sverige dras med helt enastående restriktioner från tillverkaren. Fortfarande år efter ursprungligt slutleveransdatum är man inte ens i närheten av en initial operational capability. I bästa fall är Hkp 14 operativ 2018 och det är fullkomligt oacceptabelt. Trots de år UH-60 har på nacken tror jag den kommer vara i drift längre än Hkp 14. Talande är att USA mig veterligen inte ens börjat titta på en ersättare trots att grundkonstruktionen härstammar från 70-talet. Den är också bråkdelen så dyr som NH 90 som styckeprismässigt är dyrare än JAS 39, som verkar vara den mest gångbara måttstocken i Sverige.

BSWx sa...
10 april 2010 kl. 07:43  

"De maskiner som levererats till Sverige dras med helt enastående restriktioner från tillverkaren."

Wiseman, nu blev jag lite nyfiken - vilka är dessa "enastående restriktioner"?

D.v.s. vilka begränsningar har vi alltså fått av tillverkaren som vi uppenbarligen skulle ha haft på våra fyra levererade Basic-maskiner?

Sedan begriper jag inte en sak i hela "Blackhawk"-debatten (eller annan "gap filler" för den delen). Även om vi köper COTS av ett väl beprövat system, hur snabbt tror folk egentligen det går att få systemet operativt?

Ser med intresse fram emot att få se hur en snabb och effektiv process skall gå till för bl.a. verksamhetstillstånd samt BOA.

Anonym sa...
10 april 2010 kl. 09:12  

Som vanligt levererar Tolgfors bara uppsidan i sin artikel, inte nersidan i form av vilka kostnader man räknar med och var dessa ska tas. Det ska vi väl få reda på först efter valet, ungefär som detta med de kommande regementsnedläggningarna för att finansiera yrkesförsvaret.

Personligen tycker jag att det stora felgreppet var när regeringen vintern 08/09 godkände "avställningen" av hkp 4, trots att alla fakta om hkp 14 försening och därmed knutna förmågeglapp då redan var väl kända. Hade man då sagt att hkp 4 skulle vara kvar och utvecklas till dess att 14 blir operativ, hade det inte behövts nya dyra helikoptrar idag (dock menar jag att framtidens helikopterflotta med 14 och 15 är för liten, men det är en annan diskussion). Varför frågar inga journalister varför det inte gick att hålla igång hkp 4 då med hänvisning till att vi inte klarar av att ha flera system igång samtidigt, men nu helt plötsligt går att införa ett helt nytt system?

Kortsiktighet och dagspolitik tycks således styra försvarspolitiken, kanske i hkp-frågan med inslag att försöka avväpna en intern kritiker (Widman) inför valrörelsen. Det var inte detta jag förväntade mig när jag la min röst i valurnan för snart fyra år sedan.

/Tore

Anonym sa...
10 april 2010 kl. 09:47  

Återuppliva HKP4, vidmakthåll HKP10 till 2013? Anskaffa X antal UH-60,vidmakthåll HKP14?
vidmakthåll HKP15.
Det blir alldeles för kraftsplittrat - personalen kommer inte ens att räcka till.

Nu har vi politiskt stöd att få en långsiktig lösning.
Kraftsamla på 1 medeltungt hkpsystem i tillräcklig mängd (40 UH-60?) med fokus på att i första hand lösa de uppgifter som är mest efterfrågade, det torde vara trupp/materiel transport och casevac, internationellt och nationellt.

Hur stor del av våra efterfrågade uppgifter utgörs av helikopterburen ubåtsjakt?
Vad tycker marininspektören?
Visst pendeln kan svänga tillbaka men det finns också andra brister att ta hand om t.ex LV-förmågan både på våra fartyg och till land.


/Danne

Anonym sa...
10 april 2010 kl. 09:48  

Nytt HKP för FM är intressant som vanligt. Volym av arbetet att drifta och integrera i FM organisation är inte inräknade i detta ännu. Slutsumman kommer att bli oändligt stor. Detta är samma som allt ledarskap inom Försvarssektorn förnärvarande. RK borde jobba på att Försvarsmyndigheterna får ett fungerande, professionell och kvalificerad personal som kan göra långsiktiga strategisk utveckling av Försvarssektorn. Det är oändligt intressant att jobba i denna organisation som underlag för kommande ledarskapsforskning.

Wiseman sa...
10 april 2010 kl. 10:04  

BSWx: Från tillverkaren ska läsas som från leverans.

BOA blir som vanligt ett intressant kapitel.

Danne: Jag håller med om kraftsplittringen och jag anser på "Brassevis" att Hkp 14 är den som ska bort. Förmågan behövs så fort som möjligt. Ubåtsjaktsförmågan är inget man har råd att förlora, på samma sätt som stridsflygets förmåga till BVR-strid, även om det inte är något som efterfrågats sedan inledningen av Irakkriget. Varför behövs de? Ja, varför behöver vi ett nationellt försvar?
Jag håller dock med om att LV-förmågan på fartygen måste åtgärdas.

Anonym sa...
10 april 2010 kl. 11:35  

Wiseman: Vi har varit världsledande på hkpburen ubåtsjakt i grunda farvatten,vilket kanske också jänkarna kan vara intresserade av?
Om vi köper ett större antal UH-60 borde det finnas framtida utvecklingsmöjligheter inom det systemet.

HKP4 är en kortsiktigare lösning som kommer att kräva en hel del resurser innan vi har en operativ HKP4 rote H24 ubåtsjakt. Det kommer också att ta en hel del kraft från de uppgifter som i dagsläget är mer efterfrågade.

Köper vi inte/eller bara några få UH-60 är det ett annat läge.

/Danne

Kanderma sa...
10 april 2010 kl. 12:28  

Wiseman
På vilka grunder beskriver du Försvarsmaktens planering av framtida stödfartyg (L10) som "luftslott". Jag känner inte igen den beskrivning av planeringen och kravställningen som framgår av ett antal anomyma bloggar, inklusive din. Försvarsmaktens och FMVs planering och argumentation för L10 är inte svår att få tillgång till. Den framgår av upprättade öppna handlingar. Det handlar om att på ett rationellt sätt framskjutet logistikförsörja marinförbanden inklusive helikoptrar för marina operationer, att få största möjliga effekt ur förbanden, inte bara vid internationella operationer utan framförallt i närområdet. Vad är det för orimligt med det?
/Ander

Lars Fröberg sa...
10 april 2010 kl. 12:40  

Vänner!

Vill bara förtydliga Tolgfors felaktiga information avseende ISAF transportkapacitet.

Det är fel att ett (vårt svenska) Herculesflygplan med besättning ensamt stod för 20 procent av ISAF:s transportkapacitet i Afghanistan.

Vi deltog med ett av totalt fem Herculesflygplan som ISAF förfogade över, vilket betyder 20% av ISAF totala C-130 kapacitet vid aktuellt tillfälle. Utöver dessa fem flygplan förfogar som ni vet ISAF över mer flygtransportresurser än så även om det är en konstant brist.

Johan sa...
10 april 2010 kl. 15:08  

"Lärobok i militärteknik, vol. 8: Oförstånd och okunskap" s.48

Problemen börjar, när omdöme och beslutsrätt ligger i händerna på sådana som utbildats i andra discipliner, men utöver kontroll över teknologiska frågor. ...En del av dessa misstag har orsakats av obestridligen patriotiska figurer med de bästa avsikter, men som missletts av tidigare erfarenheter eller trauman.

...Dårar, skeptiker och arroganta beslutsfattare har funnits i kungars, rebellers, kommunisters, nazisters och sanna demokraters led. Men en sak är klar: detta kommer att förbli ett problem för all framtid.

...Sådana stoppklossar för militära teknologiska framsteg kan blekna bort eller dö, men de ersätts alltid av nya. ...Många av de problem som beskrivs, kunde lösts på dagar eller veckor, men tog ibland månader och t.o.m. år att rätta till.

Anonym sa...
10 april 2010 kl. 15:15  

Ett bra alternativ för Sverige som jag ser det är moderna versioner av Mi-28 - kombination av både attack och truppbärande helikopter.

Ingen kan påstå att den helikoptern inte är "battle-tested" och inte kan hantera svenska vinterförhållanden. Det alternativet kan även innebära att vi kan skapa en helikopter-baserad insatsstyrka som med en enhetlig plattform kan hantera både trupp-transport och även understöd av dessa enheter på plats.

Anonym sa...
10 april 2010 kl. 15:48  

Wiseman.
Jag förstår inte riktigt varför du tycker det skulle vara vettigt att stryka L-10 projektet. Jag förstår inte heller varför du lägger in epitetet "luftslott" om samma projekt.
Du får gärna utveckla hur du menar. Jag kan hålla med om att i fallet L-10 kanske projektet riskerar bli multi-useless istället mör multi-purpose som det är tänkt och kanske COTS hade varit bättre. Men som resurs så tror jag att denna är lika viktig som HAW.
/ Vagabond

Anonym sa...
10 april 2010 kl. 18:14  

Min lösning är: Anskaffa drygt tio UH-60M Blackhawk snarast. Inskaffa likaså knappt tio MH-60R ubåtsjaktshelikoptrar. Avbryt alla planer på att använda NH90 som ubåtsjakthelikopter. Problemen med uppdragssystemet från SAAB kommer aldrig lösas tillfredställande. Idioterna på SAAB lämnas i sticket så kanske de lär sig något. En del utrustning till NH90, som Thales FLASH doppsonar är dessutom identisk med den som används på MH-60R (Även om det då är Raytheon som är leverantör) och borde därför kunna monteras i MH-60R istället. Sådär, ubåtsjaktförmågan tillgodosedd (Vi får inte tappa denna helt - gör vi det har vårt nationella försvar fått sig en mycket stor törn) och ett hyfsat transportbehov så fort detär möjligt.

Vänta sedan på NH-90 som används för trupptransport etc. Att den skulle vara oanvändbar som detta på grund av att tyskarna har haft lite problem är extremt otroligt. Den kommer antagligen fungera fint som detta. Se till att de fem NH-90 som var avsedda för ubåtsjakt samt några ex av transportmodellen levereras iordningställda för SAR/CSAR i marin miljö, vilket borde vara ganska enkelt - den mesta utrustningen är gemensam och utrustning får plockas bort istället för att läggas till och integreras. Om det blir för dyrt leverera alla som transporthelikoptrar (TTH-version).

Också, kräv NHI på skadestånd. Ett riktigt rejält skadestånd så asen lär sig något. Detta borde täcka en del av de kostnader som uppstår enligt ovan. Sist men inte minst, ställ ut prototypen av SAABs uppdragssystem på moderna museet. Kalla verket "Mänsklig optimism".

Libertarianen

Anonym sa...
10 april 2010 kl. 18:19  

Inom ram 1.3 mtrlanskaffning givetvis! Förhoppningsvis kan man ta mtrlpengar från lednigsområdet så att bl a GLI/NOC dör!

// Disa

Commander sa...
10 april 2010 kl. 19:21  

Wiseman! Du jublar över "möjligheten att stryka stridsstödsfartyget och luftslottet L10, vilket i så fall skulle vara osedvanligt vettigt"

Vaddå "vettigt"!? Att inte införskaffa några stödfartyg till svenska marinen gör att våra korvetters, ubåtars och minröjningsfartygs uthållighet begränsas betänkligt. Effekten på vår amfibiebataljon blir närmast oöverstiglig. Bataljonen torde därmed vara begränsad till den svenska kusten runt Stockholm, vilken politiker av alla färger sagt inte kommer att anfallas på minst tio år. Med ett stridsstödfartyg kan den unika kompetens som detta förband innehar projiceras var som helst i världen. I och för sig - det finns nationer i NATO som kan transportera och landsätta svenskt eller eget marininfanteri på en främmande eller ockuperad strand…
Marinen har på senare år med stora ansträngningar satt upp förband för deltagande i EUNAVFOR operation ATALANTA inom ramen för anomalin benämnd ”Utlandsstyrkan”. Ett stridsstödsfartyg är närmast en förutsättning för ett framtida långsiktigt deltagande i en dylik operation oavsett om deltagandet begränsas till nämnda stridsstödsfartyg eller om det kompletteras med andra fartygstyper.

Om fartygen bemannas med dubbla besättningar (liksom HMS Orion eller för den delen USN senaste fartygstyper) kommer Sverige att kunna ha fartyg på plats kontinuerligt för att delta i, eller leda, EUNAVFOR operation ATALANTA eller andra insatser. Detta till en kostnad som är en bråkdel av vad en insats med markförband kostar, eller för den delen en meningslös beredskap med EU BG. Vad en insats med ett stridsflygförband kostar är tyvärr än så länge okänt…

Med övergången till en ”Försvarsmaktsgemensam” organisation har inte mycket (om något) blivit bättre. I stället har allting anpassats för arméns behov medan övriga Försvarsgrenar tvingats anpassa sig. Det föreslagna inköpet av xH-60 är ett typexempel på detta – förmågor efterfrågade i luft- eller marinarenan har ingen påverkan på besluten utan de faktiska eller inbillade behoven i Afghanistan är allenarådande.

Nej, återinför snarast de tre Försvarsgrenarna (liksom alla civiliserade nationer redan har gjort eller aldrig har frångått) och släpp den verklighetsfrämmande tanken om ”en gemensam Försvarsmakt”. De svenska marina förbanden har mycket mer gemensamt med sina danska, tyska eller norska motsvarigheter än med något ”Försvarsmaktgemensamt” förband. En Marinstab (eller för den delen ett Amiralitet) i Karlskrona skulle kunna bringa ordning i den marina delen av det sammelsurium som Högkvarteret i Stockholm utgör.

En kommentar till Anonym: ”förmågan sitter främst i besättningarnas kompetens och den tar tid att bygga upp.” Rätt! Personal för att bemanna Hkp4 i såväl ubåtsjakt, ytstrids- som ”fläskflyttar”-uppgifter finns inom Försvarsmakten, bl.a. på våra ytstridsenheter. Däremot torde kompetensen på Black Hawk vara närmast obefintlig i Sverige, inte sant?!

/ Commander

Wiseman sa...
10 april 2010 kl. 22:24  

Ander, Vagabond, Commander m fl: Jag avser utveckla L10 och materielanskaffning i ett kommande inlägg.

Mackan sa...
10 april 2010 kl. 23:16  

Håller helt med "Commander" om att de tre försvarsgrenarna snarast bör återinföras. Centralisering och enhetlighet i all ära, men när det blir för centraliserat så tappar man bort särarterna hos de olika försvarsgrenarna/truppslagen och det blir varken hackat eller malet när ett gemensamt HKV skall komma överrens. Revirpinkeri och svågerpolitik blir viktigare än rationella och objektiva beslut vilket ingen vinner på. Jag tror mera på den uppdragstaktik som man talar så gott om på våra skolor och att man tilldelar uppgifter och resurser och sedan låter respektive försvarsgren lösa uppgifterna som man själv vill.

hkp observatören sa...
11 april 2010 kl. 04:01  

S-70i Black Hawk tillverkas i Mielec, Polen. Samma tillverkare(Sikorsky) erbjuder även S-70B Seahawk, anpassad för antisubmarine warfare(AWS).
Österrike, Spanien samt Grekland använder idag dessa system.
Finns det längre någon anledning till varför Sverige inte helhjärtat skall satsa på dessa system som täcker samtliga hkp behov? Dags att dra proppen ur NH90 fiaskot och köpa något som fungerar nu!

Phoenix sa...
11 april 2010 kl. 08:33  

@Lars Fröberg
Egentligen hör väl inte C-130 insatsen i Afghanistan hemma här MEN eftersom den förekommer på många inlägg så vill jag lägga till min erfarenhet därifrån.
Den svenska C-130 har varit; en stor del av ISAF resurs, 1 av ca 5 för COM ISAF tillgängliga C-130 men även flugit oproportinerligt mer än de övriga C-130. Detta på grund av en hög ambitionsnivå (kort insats utan uthållighet) samt tillåtande regelverk (ja! Sverige är inte så restriktiva med t.ex CAVEATS)samt kompetenta lastmästare som löser uppgiften snabbt och säkert.
Det finns laststatistik som belägger detta om vi nu måste argumentera inom även vår egen arena.

Sumatra sa...
11 april 2010 kl. 09:09  

Wiseman, utöver att försvarsministern lovat nya hkp, så talar han sig i dagens SvD varm för nya ubåtar. Därmed torde L10 kunna avföras från dagordningen, även om jag till del håller med Commander i hans inlägg 19.21. Sedan så har vi valet i höst, vilket närapå förvandlar försvarsministern och hans synpunkter till "Lame Duck-nivån". Då kanske han får chansen att gå i opposition "på riktigt", en roll som jag tror passar honom bättre personligen.

Vad jag däremot inte förstår är varför de - av Commander - föreslagna försvarsgrensstaberna skall förvisas till landsorten. Kaoset i FM beror ju inte på att försvarsgrenarna är samgrupperade, utan på att man inte har tydlig ledning. När befattningen CM förvandlades den till en MI-befattning förvisades den tidigare marinstaben med nye MI till Berga. Det blev aldrig bra.

Däremot finns en vinst att göra, om man slår ihop två ys-staber och en ub-stab till någon form av kustflottestab. För den besparingsmässiga mellanskillnaden kan vi finansiera en L10 och få en enhetlig och rationell ledning av förbandsproduktionen. Varför inte en sjögående stab ombord på Carlskrona, som ju p.g.a. sin storlek fungerar utmärkt som ledningsfartyg och varför inte som ett av två lagfartyg för den sålunda skapade kustflotteorganisationen. Marina insatser bör dock även fortsättningsvis ledas av MTS.

Förresten kan vi lika bra slå ihop de taktiska och operativa staberna till en ledningsstab. Större än så blir inte insatsförsvaret.

Anonym sa...
11 april 2010 kl. 18:41  

Blackhawk Seahawk och Jayhawk bör införskaffas.

Man kan sammarbeta med Österike gällande Blackhawksystemet bla.

// Förste Sergeanten

Mackan sa...
11 april 2010 kl. 20:12  

Om det nu köps in ett antal BH så får vi hoppas att det inte snålas in på struntsummor vad gäller utrustning och beväpning. Ett antal "kitt" med 7,62 och 12,7mm ksp, minigun, hänglastutrustning, External Stores Support System (vingbalkar) för bärande av extratankar osv. bör givetvis köpas och alla helikoptrar skall vara förberedda för att bära detta. Samtliga maskiner skall förutom ballistiskt skydd även ha VMS och partikelseparatorer.

Man bör också ta höjd för att våra BH skall kunna bära Hellfire. Man kanske inte behöver anskaffa själva robotarna och öva upp förmågan, men det vore dumt att inte se till att man har möjligheten i framtiden. Ett system där man först lyfter ut ett antal belysargrupper för att sedan låta helikoptrarna agera rörlig vapenbärare och leverera robotar skulle vara ett mycket bra tillskott till exempelvis vårt kustinvasionsförsvar. Denna förmåga kan även användas "långtbortistan".

Hkp sa...
17 april 2010 kl. 09:40  

Läste nu i budgeten att man avser finansiera inköpet av helikoptrar delvis genom att stoppa modifiering av helikopter 15. Kan detta vara något annat än ballistiskt skydd och partikelseparatorer eller finns det andra planerade modifieringar som kan stoppas?

Om man skippar ballistiskt skydd så antar jag att man avser ta bort HKP15 från NBG11. Frågan är vad man ska ha för helikoptrar där då? Och om hkp15 inte skall delta i NBG11 så borde man ju kunna använda dem för skolning av våra nya piloter från Tyskland istället?

Mackan sa...
18 april 2010 kl. 21:10  

Kanske tänker man sätta in Hkp10 i NBG11 istället? De behövs ju inte i Afghanistan nu när jänkarna skall förstärka i norr. Först när de drar sig ur igen uppstår på nytt hkpbrist, men då är ju NBG11 redan överstökat.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade