Ska vi tanka grönt?

I USA drivs en stark linje att få krigsmakten mer inriktad mot användande av "bio-fuels". Bakom detta finns två drivkrafter, en svagare mer ideologisk i form av miljövänlighet och en starkare i form av minskat beroende av traditionella petroleumprodukter. Den amerikanska krigsmakten slukar enorma mängder bränsle. Dess krigsmaskiner är helt enligt amerikansk biltradition extremt bränsleslukande. Stridsvagnen M-1 Abrams (gasturbin) drar enormt mycket mer bränsle än t ex Strv 122 (dieselmotor) och amerikanska stridsflygplan får JAS 39 att verka som en moped i jämförelse.

Till slut verkar det ha gått upp för Pentagon att Jordens tillgångar på klassiska petroleumbaserade drivmedel faktiskt är ändliga. Kontinentala USA nådde Peak Oil redan på 70-talet och är som bekant helt beroende av oljeimport från framförallt Mellanöstern. I bakvattnet håller en ny oljeberoende jätte på att segla upp, nämligen Kina. Fortsätter den oljebaserade utvecklingen kommer det med allra största sannolikhet förr eller senare bli en kraftmätning om tillgången på de sista oljeresurserna där den vinner som längst kan hålla ut (så länge man inte börjar kasta kärnvapen). Endera sidan kommer till slut att få soppatorsk bildligt talat och därmed få ge upp.

I USA bedrivs därför sedan ett antal år enormt mycket forskning kring biobränslen för militära applikationer. Redan i början av 00-talet började man med flygprover med syntetiska bränslen och idag koncentrerar man sig på utspädda bränslen med en 50/50-blandning av biobränsle och normalt flygbränsle. Samma utveckling förutspås nu inom de amerikanska sjöstridskrafterna.

Under sin tid som amerikansk ambassadör i Sverige tog Michael Wood som något av sin huvuduppgift att hitta lovande svenska företag, framförallt inom "cleantech" som skulle må bra av lite amerikanska investeringar, men vars produkter framförallt skulle kunna komma USA till godo. Ett antal av de företag som upptäcktes (inte bara inom cleantech) visade sig ha militär användning och FM och FMV bara gapade. Vem visste att Sverige var världsledande inom den minityrisering som är förutsättningen för framtida stealthteknologi? Inte berörda svenska myndigheter i alla fall. På samma sätt var det med Swedish Biofuels, vilket ansågs kunna vara ett mycket realistiskt alternativ till ny bränslekälla.

I USA görs nu skarpa försök med bränsle från oljedådra (Camelina) i stridsflygplan i såväl flygvapnet som flottan. Oljedådran räknas i Sverige som ett riktigt ogräs (den har en otrevlig benägenhet att växa var som helst och snabbt), medan det i andra delar av världen används som t ex lampolja. Det mest lovande alternativet anses annars vara bränsle framställt från alger, där man redan idag talar om bränslepriser på knappt 6 kr/l.

I en värld där bränsleräkningarna snabbt har blivit den övervägande kostnaden för att öva med stridsfordon, fartyg och flygplan skulle en svensk satsning på förnybara, inhemska energikällor vara tacksam. Dels ur ett ekonomiskt perspektiv, men inte minst ur ett beredskapsperspektiv. Den fastställda strategin idag är på vanligt svenskt manér ett icke-beslut, eller en icke-lösning. "Det löser sig nog. Även om oljan tar slut går det att köpa av någon annan", är den officiella svenska inställningen. Det känns betryggande.

I fortsatt vanlig svensk ordning, förutspår jag att detta ämne kommer vara högsta mode inom Försvarsmakten om ca 15 år (då det gått upp för 0-funktionerna i HKV att tillgången på de traditionella oljeprodukterna är ändlig), vilket är den sedvanliga eftersläpningen mellan amerikansk och svensk försvarsplanering och militärteknologi. Varför redan nu bry sig om något som med drygt 100 % sannolikhet hör framtiden till? Inom detta område finns en massiv potential för svensk försvarsindustri, framförallt Volvo Flygmotor och Saab. Den som är först på marknaden med en fungerande produkt kommer att bli rik, mycket rik.

14 kommentarer:

Cornucopia? sa...
26 april 2010 kl. 22:42  

Teknik, volym, tid.

1. Hitta en teknik.
2. Den skall kunna gå att skala till relevanta volymer
3. Uppskalningen skall gå tillräckligt snabbt

Det är också många som kommer slåss om det där bränslet, bildligt. Om inte en försvarsmakt har produktion i egen regi kommer de få betala "oljepriser" för bränslet, oavsett hur billigt det är att tillverka. Kostar oljan 20:- per liter kommer man även få betala 20:- per liter för algdiesel. Ungefär.

Borde det fö inte vara möjligt att byta ut gasturbinen i en Abrams mot något snålare?

SEP i ursprunglig hybridform var väl rätt tänkt, en snålare maskin.

Krig dricker bränsle. Läste någonstans att den amerikanska flottan vid invasionen av Okinawa brände lika mycket bränsle på en vecka (inklusive flyg) som Japan hade importerat hela 1944. Typ. Andra världskriget handlade om olja, Japan saknade egen olja för att föra sitt krig i Kina, och när USA lade embargo mot Japan, så såg man sig tvungen att ta de holländska oljefälten kring Indonesien och Borneo och kriget i Stilla Havet började iom att man först var tvungen att slå ut USA för att få fria händer. Pss handlade tyskarnas invasion av Ryssland om att nå oljefälten i Kaukasus.

När oljelagren började sina för Japan respektive Tyskland så spelade inte industriproduktionen någon roll längre. I slutet tankade man kamikazeplanens engångsmotorer med tallolja eftersom oljan var slut för Japan utan egen produktion. Kvittade att de satte igen efter några timmar, det räckte...

Oavsett, Sverige borde säkra upp anläggningar för produktion av flygfotogen från någon form av förgasat svensk biomassa. Skall vi inte ha beredskapslager så borde vi iaf ha en produktion som kan täcka försvarets behov för flyget.

Norge kommer antagligen inte exportera olja längre någon gång efter år 2020-25, pga deras snabbt fallande produktion, och Ryssland slutar med sin export runt 2030.

Anonym sa...
26 april 2010 kl. 23:09  

Bra, relevant inlägg, som oftast på denna eminenta blogg.

Dags att denna fråga lyfts upp på agendan och blir kvar där. Tyvärr tycks de flesta, försvarsmaktsledning, politikerkår och allmänhet, ha huvudet cementerat djupt ner i sanden när det kommer till denna problematik.

/Madman

Anonym sa...
27 april 2010 kl. 09:46  

Som vanligt lär vi oss inget av historien. Tredje Riket producerade fler flygplan 1944 än de gjorde 1940 trots den "utbombade" industrin. Att Luftwaffe tappade luftherraväldet över Tyskland berodde dels på att de fick brist på piloter, dels på att de fick brist på drivmedel.
Att Ardenneroffensiven inte blev framgångsrik berodde på att planeringen varit överoptimistisk bl a beträffande drivmedelsbehovet.
Varken offensiv eller defensiv krigföring fungerar utan drivmedel - finns det någon som helst invändning mot denna slutsats? Alltså: fram med forskningsanslagen!

Lev B sa...
27 april 2010 kl. 11:23  

Rätt "in to the fuel future", bra inlägg.

Minnes mig att DEU förlorade fler stridsfordon i Normandie 1944 under vissa periodenr pga bränslebrist än de Allierade lyckades slå ut. I AFG är det ett ständigt debaterande över vem som skall betala och trasnportera bränsle, bl a för och till ANA.

I SWE har vi avvecklat vår tidigare förmåga att lagra bräsnle till de nivåer som Kalla kriget krävde.

/Lev B

Erik G sa...
27 april 2010 kl. 15:24  

Ni ser bara inte det stora sammanhanget här. Genom att INTE satsa på tillverkning av alternativa bränslen blir vi mer eller mindre tvingade att lägga ner FM om några år. Men då gör det ju å andra sidan inget, eftersom vi då inte kommer ha någon strategiskt viktig drivmedelsindustri, och därför kommer vara ett totalt ointressant land för omvärlden att bråka, samarbeta eller handla med. Riktigt smart uttänkt, eller hur? ;-)

Urban sa...
27 april 2010 kl. 16:16  

När kriget väl börjar så har man troligen inte tid att tillverka bränsle; Alltså måste man ha i lager.

Oavsett hur det är tillverkat, vilket betyder att det bara är värt att starta egen produktion om man kan få det billigare än genom att köpa eller om det inte går att köpa. Det här är alltså inte en försvarsspecifik fråga och kan jämföras med huruvida försvarsmakten ska odla sin egen potatis eller inte.

J sa...
27 april 2010 kl. 17:46  

Å andra sidan tror inte USA:s militär (JOE 2010) på biobränslen som någon större lösning. 1% av världsbehovet, i konkurrens med matproduktion och därpå följande säkerhetspolitiska problem. Men det kanske räcker åt krigsmakten.

chefsingenjören sa...
27 april 2010 kl. 20:44  

I "kloka huset" så finns det FoT studier på att köra Gripen på miljöcertifierat bränsle. Intresset från FM är dock mycket svalt, så jag tvivlar på att det för närvarande blir mer än bara FoT. Att certifiera en RM12 att gå på en etanolblandning är inte helt snutet ur näsan.

http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/02/bara-vatten-i-utblaset.html

http://chefsingenjoren.blogspot.com/2009/08/svanenmark-gripen.html

Förutom den rent strategiska vinsten av att vara dne som kan fortsätta operera med militära resurser den dag oljan tar slut måste man också ta en rejäl funderare åt bränsleförbrukning.

I Afghanistan och Irak är underhållslederna mycket utsatta för IED. Fokus borde därför i första hand ligga på att få fram bränslesnåla motorer. Detta gär oss mindre beroende av landtransporter, mindre beroende av lufttankningsresurser samt ger längre uthållighet/räckvidd på samma bränsle, alternativt ger oss möjlighet att ta mer vapen med mindre bränsle.

Anonym sa...
27 april 2010 kl. 22:24  

Sprit löser många problem. T.ex. kan träsprit lösa problemet med Peak Oil, enligt Björn Gillberg. Först en artikel om Gillbergs projekt, sedan vad Björn själv har att säga i ämnet. Verkar ju att vara utvecklingsbart.

http://www.realtid.se/ArticlePages/200802/22/20080222153435_Realtid166/20080222153435_Realtid166.dbp.asp

http://www.varmlandsmetanol.se/PM%20april%2007.pdf

CH3OH

Anonym sa...
28 april 2010 kl. 09:01  

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/04/26/green_monster

Läsvärd artikel om Pentagons nya miljötänk.

Anonym sa...
28 april 2010 kl. 09:38  

Min gamle lärare i motorteknik sa´att det går utmärkt bra att köra en reamotor på tallkottar. Det svåra var att pressa dom genom brännkammarmunstyckena. Är det svårare än så med jetmotorer?

Anonym sa...
29 april 2010 kl. 19:55  

USA kanske inte främst är beroende av mellanöstern, för just nu är Kanada en större leverantör av olja till USA än Saudi, Irak och Kuwait tillsammans. Näst största oljeleverantör till USA är Mexico. Men nog är det bra att de provar på nya bränslen i god tid! Intressant är att USA håller på att bli i stort sett självförsörjande på naturgas och är troligen världens största producent. Gazprom och Ryssland är förlorarna på "shale gas"
http://www.economist.com/business-finance/displaystory.cfm?story_id=15661889
Kul kuriosa: Sverige exporterar 10 miljoner fat per år petroleumprodukter till USA.
/mb

edis sa...
30 april 2010 kl. 11:57  

Alltså, etanol som bränsle till Gripen vore helt ointressant. Ett vanligt kolväte baserat bränsle innehåller runt 43 MJ/kg, etanol innehåller drygt 27 MJ/kg. Dvs för att klara samma uppgift med etanol så måste man bära med sig ungefär 60% mer bränsle vilket kommer att påverka flygplanets kapacitet kraftigt negativt. Detta är då innan man tar hänsyn till andra problem som ökad brandrisk, material kompatibilitet osv. Det senare är viktigt då en flygmotorer normalt använder bränslet som kylmedium och ofta också som hydralvätska.

Nej, de bränslen som är mest intressanta för denna uppgift är Fischer Tropsch bränslen. FT-bränslen är ju inte direkt någon nyhet i militära sammanhang, under andra världskriget så producera tyskarna stora mängder bränsle från kol med denna metod. Utöver kol så används också metoden att producera bränslen från naturgas; diesel producerat med denna metod har vanligtvis mycket bättre egenskaper än konventionell diesel.

Men kol och naturgas är inte de ända möjliga utgångsprodukterna, utan den intressanta möjligheten är att utgå från torkad biomassa (även om man också kan omvanda biogas från våt biomassa/avfall). Man förgasar biomassan till syntesgas i princip som när man en gång i tiden gjorde gengas, gasen renas från oönskade ämnen och sedan använder man Fischer Tropsch till att omvandla syntesgasen till ett form av kolväte-vax, FT-vax. Detta tas sedan hand ett raffinaderi vilken producerar bränsle av det.

LFV planerar faktiskt att producera flygbränsle för Arlanda på detta sätt. Troligen (förhoppningsvis) väljer att man att tillverka FT-vaxet i en anläggning vid Igelsta kraftvärmeverk, Södertälje och sedan låter man ett erfaret raffinaderi som Preemraff hantera bränsleproduktionen från vaxet. Detta är dock en investering på 7 miljarder kr, men det sägs bli lönsamt vid ett oljepris på 60-70 dollar/fat.

Det vore ju passande om FM också använde ett sådant bränsle eftersom det skulle kunna användas för såväl flyg som dieseldrivna mark och sjöstridskrafter.

Anonym sa...
2 maj 2010 kl. 12:29  

Vi har ju en skogsindustri med intressanta restprodukter. I Piteå håller man på och bygger en anläggning för att producera diesel ur tallolja.

http://www.chemrec.se/SunPine_producing_tall_oil_diesel.aspx

http://www.greencarcongress.com/2007/12/sunpine-develop.html

http://www.sodra.com/en/Media--news/News/News-about-Sodra/Preem-Sveaskog-and-Sodra-to-invest-in-pine-diesel-/

Räknare



Creeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade