Vidare satsningar

Försvarsministern följer idag upp torsdagens debattartikel i DN om inköp av nya helikoptrar med en debattartikel i SvD där han utfäster att Regeringen avser köpa två nya ubåtar och rusta upp två av Gotlandsklassen. Det är välkomna nyheter. Det svenska ubåtsvapnet tillsammans med Flygvapnet utgör det svenska försvarets främsta linje.

Många skrattade åt Danmark som skickade en ubåt till Persiska Viken för att delta i uppladdningen inför Irakkriget. I själva verket är ubåten ett av de bästa spaningsverktygen, framförallt för signalspaning och uppgiften för den danska ubåten lär ha varit just att hålla koll på Irans aktiviteter och hur landet avsåg att agera vid det allierade anfallet mot Irak.

Svenska ubåtar och det svenska ubåtsvapnet är världsledande när det gäller undervattensstrid i havsområden med begränsat djup nära kuster. Att inte fortsätta satsningarna på svenska ubåtar skulle vara enfaldigt. Krig är en materielsport och Sveriges geografiska läge talar sitt entydiga språk - ubåtar är en oersättlig resurs.

Försvarsministern nämner också fortsatta satsningar på stridsflyget i sin debattartikel och att Sverige har dubbelt så många stridsflygplan som grannländerna. Må så vara, men inget av våra grannländer har en nationell flygindustri och långtgående utbildnings- och utvecklingsåtaganden p g a detta. I själva verket är det antal stridsflygplan som används för taktisk verksamhet inte större än de övriga länderna. Att fler piloter idag sysselsätts med utbildning och utveckling av JAS 39, än vad som finns på de taktiska divisionerna, talar sitt entydiga språk och man kan ifrågasätta denna resursprioritering och vad det innebär för svensk försvarsförmåga.

Uppdatering 19.00: Oppositionen är splittrad om ubåtsköpet. Förvånande nog stöder Vänsterpartiet ett inköp eftersom man anser ubåtsvapnet vara av vikt för det nationella försvaret, medan Mp talar om industristöd. S gläds naturligtvis åt att svensk försvarsindustri stöds.

Vidare: DN

31 kommentarer:

Anonym sa...
11 april 2010 kl. 12:51  

Omfattningen av prov och taktikutveckling för stridsflyg är inte dimensionerat för hur många insatspiloter det finns ute i flygvapnet.
Det är beroende av vilka systemuppdateringar som skall genomföras, i hur stor utsträckning anskaffning av ny materiel och nya funktioner tillförs samt huruvida taktikanpassning måste genomföras i samband med att de nya förmågorna införs.
Jag kan garantera att utvecklingen framöver inte kommer att avstanna eller bli mindre komplex så tror man att prov- och utvecklingsverksamheten kommer att minska i omfattning i framtiden så tror jag nog att man stoppat huvudet ganska långt ner i sanden!

Det kvittar om det är en eller tusen piloter ute i Vapnet, den här typen av verksamhet måste genomföras! Det är bara frågan om av vem, var och hur effektivt det genomförs, och det är där tror jag vi skall börja!

/L

Anonym sa...
11 april 2010 kl. 13:52  

Brännpunktsartikeln i SvD menar jag kan ses som en form av vändpunkt. Samtidigt som jag inte tror att försvarspolitiken står på särskilt många väljares checklista så har jag flera gånger begärt att våra politiker skall mumla ur skägget vad gäller Sveriges behov av hemmaterritoriet och av en tydlig demonstration att vi inte utgör ett militärt vacuum.
I artikeln står nu bl a "Dimensioneringen och inriktningen av det svenska försvaret ges medvetet en tydlig närområdes- och Östersjöprofil" samt "....understryker det nya Östersjö- och närområdesperspektivet i försvarspolitiken".
Jag saknar visserligen Nordkalott- och Barentshavperspektivet men kanske det lossnar när Norge (med en ny regering?) beslutar sig för att hoppa av F-35 och närmar sig Sverige för utökat samarbete?

Alltså VG för Tolgfors. Ubåtar och stridsflygdivisioner måste båda ses i betydligt längre perspektiv än en mandatperiod och ytterligare ett tvärkast i vår långsiktiga inriktning vore mycket olyckligt.

Nu önskar jag oss att FöD nästa budskap gäller revidering av flygbaseländet och att vi beslutar oss att skaffa en vettig markmålsbeväpning. Jag är helt oförstående inför anskaffning av SDB intill dess någon kan ge mig ett vettigt motiv till att det är SDB vi behöver.

Upandaway sa...
11 april 2010 kl. 13:58  

Inte för att jag normalt är någon tillskyndare för försvarsministern, men man skulle kunna argumentera för att även de flyg och resurser som används i träning ökar försvarsförmågan.

Om inte annat krävs det en ganska hög standard för att upprätthålla den service som krävs för att utbilda utländska flygvapen/ubåtsvapen.

Sverige tar ju faktiskt på sig ett ansvar för dessa länders väpnade styrkors beredskap. Att vi fått ett sådant förtroende är inte att ta lätt på (att vi sedan har lättare att övertyga folk på andra sidan jorden än tvärs över gränsen är en annan femma...).

Utan att egentligen veta något skulle jag tro att personalen på dessa utbildnings och utvecklingsförband har det betydligt bättre ställt än FM i övrigt. Om inte monetärt så åtminstone i motivation och ledning: Krav och deadlines ställda mot obeveklig realitet måste producera starka organisationer för att överleva.

Anonym sa...
11 april 2010 kl. 17:05  

Wiseman -
upptäckte att jag missat när jag kopierat från manus till min kommentar.
Det står nu " flera gånger begärt att våra politiker skall mumla ur skägget vad gäller Sveriges behov av hemmaterritoriet och av en tydlig demonstration att vi inte utgör ett militärt vacuum. "
Var hygglig och foga in "försvar av hemmaterritoriet " innan du publicerar!

Dave sa...
11 april 2010 kl. 18:56  

Ursäkta okunskapen men vad ska vi med nya ubåtar till? Vi har, vad jag kan läsa mig till, några av de bästa ubåtarna i världen!? Vore det inte mer ekonomiskt att renovera de vi har och lägga pengarna på ex. Helikoptrarna vi saknar? Sen känns dessa utspel om ubåtar och helikoptrar som röstfiske inför årets val.

Tack för en bra blogg, uppskattar den verkligen!

Anonym sa...
11 april 2010 kl. 19:02  

Finland har drygt 60 st single-role jaktflygplan. Ingen markmålsförmåga eller spaningsförmåga.

Norge har 20 st operativa F-16 av ca 55st i flottan.

Danmark har 30 st F-16 operativa av 48 st.

Wiseman sa...
11 april 2010 kl. 19:07  

L: Jag instämmer.

Bosse: Jag har tyvärr ingen möjlighet vare sig tekniskt eller i tid att ändra i kommentarer och sett ur ett yttrandefrihetsperspektiv, heller ingen åstundan att göra det.

Dave: De ubåtar man beställer idag kommer det ta många år innan de levereras. Vid leveranstidpunkten kommer den förra generationen, Gotland, att vara föråldrad. Det går säkerligen att renovera dem som du föreslår (och som man ska göra med två). Gotlandsklassen är endast 3 ubåtar. Vill man ha fyra när den ännu äldre Södermanland pensioneras blir det till att bygga nytt.

Det är tyvärr på samma sätt när det gäller stridsflygplan. Beställer vi inte nästa generation av Gripen idag (som är en uppdatering av de befintliga) är det andra alternativet att köpa helt nya flygplan på samma sätt som Norge, Brasilien, Indien m fl gör idag. Det blir knappast mycket billigare att köpa helt nytt eftersom det dessutom kommer att kräva en helt ny infrastruktur runt flygplanen.

19.02: Finland - ja, idag, men fr o m nästa år har man en ordentlig markmålsförmåga materiellt, men det tar nog något år till innan man har färdigheterna.

Norge: Mycket p g a SAP (PRIO i Sverige)

Anonym sa...
11 april 2010 kl. 20:27  

Ingen lär vara förvånad över att vänsterpartierna inte kan komma överens i den här frågan heller...!

Anonym sa...
11 april 2010 kl. 21:54  

Jag ser med glädje en tendens till att debatten kring Försvaret börjar ta fart. Så långt väl..
Att satsa på u-båtar och stridsflygplan för "unika" svenska förhållande är extremt dyrt. Det är anmärkningsvärt att man inte tydligare håller sig till sin egen policy att samverka med andra.
Av detta kan jag inte annat än att dra slutsatsen att främsta inriktningen är industristöd.
Jag vet att Wiseman med flera anser att ubåt och stridsflyg är yttersta försvarslinjen. Så är det förstås försvarstaktiskt, men det innebär att att de måste vara i vattnet och luften också. Står de på land eller vid kaj är det strunt samma. Svårigheten är att marinen knappt har personal kvar. Flygvapnets piloter kommer vara "plockade" långt innan gemene man ens vet att det finns ett hot.

Alltså bortkastade pengar.. Störst nytta anser jag att vi gör med markförband på internationella insatser, det sprider kultur, värderingar och förändrat synsätt över tiden. Ett NATO medlemskap löser försvarslinjen till sjöss och i luften. Det handlar "bara" om att ta steget och svälja stoltheten kring alliansfrihet som bara är hyckleri.

Men detta kommer förstås aldrig att ske.. Krig är en materielsport, Försvar är en politisk fråga och Försvarsmakten är det yttersta säkerhetspolitiska instrumentet. Eftersom ingen politiker de senaste 30 åren har begripit sig på säkerhetspolitik så har Försvarsmakten det jobbigt - som bekant..

Wiseman sa...
11 april 2010 kl. 21:59  

Att tro att ett NATO-medlemskap skulle lösa svenskt försvar till sjöss och i luften är ytterst naivt. NATO har inga resurser för detta. Hur mycket kultur och värderingar sprider Sverige just nu i Afghanistan?

Anonym sa...
12 april 2010 kl. 05:10  

Regeringen borde redan nu genom FMV omförhandla handlingsplan Gripen med Saab så att de sista 10 st flygplanen blir av E/F modell. Utspritt över 5 år bör det ge ett lågt utslag på anslaget.

Först utveckling och en liten förserie alltså för att säkerställa E/F versionens skapelse och ge GRipen det stöd som behövs för export.

Riksdagen har redan gett klartecken för inköp av 10 st E/F vid en affär med Brasilien. Även utan Brasilien bör man nu ge detta OK.

Åskådaren sa...
12 april 2010 kl. 06:58  

Det är väl ingen som blir överraskad av dessa nya beställningar, de har väl funnits med sedan tidigare.
Vad jag finner mer intressant är mot vilka operativa behov materielanskaffning, geografisk förbandslokalisering och förbandsinnehåll etc sker. Finns det idag någon operativ planering för försvaret av landet? Om så är fallet, vilka grundförutsättningar utgår denna planering ifrån?

Anonym sa...
12 april 2010 kl. 13:04  

Jag är fortfarande bitter och grinig över den förda försvarspolitiken av Aliansen. Dock är nya ubåtar ett litet litet steg i rätt riktning. Man bode valt att beställa 4 nya båtar istället för 2 och struntat i livstidsförlängning av Gotland. När den sista nya båten levererarats är det dags att påbörja arbetet med ännu en nya båt.

Nu hoppas jag på en bra Lv-robot till Visby också.

Någon som vet vilka kvantiteter av Meteor man tänkt sig? För få gissar jag..

//Jonas75

zeta sa...
12 april 2010 kl. 18:11  

Här är anledningarna till köpet:

”Det svenska konventionella ubåtsvapnet håller absolut världsklass, vilket under- strukits bland annat av export till Singapore och ett stort amerikanskt intresse att öva med svenska ubåtar och mycket goda svenska resultat i dessa övningar.”

Alltså, industripolitik och USA fjäsk.
Det finns inte något som tyder på att Tolgfors kommer satsa på det nationella försvaret ännu. Rätt beslut, även om det är för få ubåtar enligt mig, men av helt fel anledning. Stort Underkänt för Tolgfors och absolut ingen vändpunkt. Någon ytterligare beväpning till Visby-korvetterna lär vi inte se om inte amerikanarna vill låna dem eller om något annat land får köplust och det lär inte hända.

Kämpar inte vi försvarsvänner vidare så kommer snart hela marinen vara under ytan. Om ens det.

/Zeta

Anonym sa...
13 april 2010 kl. 11:17  

zeta -
hur många stridsflygdivisioner hade vi haft om inte industripolitik funnits med i bilden och hur många fartyg etc...? Det blir svårt att finna en politiker som agerar enbart av fosterlandskärlek även om jag inte vill helt utesluta att den kan finnas i bakgrunden.
Nu vill Tolgfors motivera en beställning av ubåtar och han är klok nog att även påpeka att Gripendivisionerna tillsammans med flottan tillhör kärnan i en tröskel mot fientligt agerande mot vårt närområde.
För att rättfärdiga regeringens handlande mot industrin måste han alltså peka på behov av ett försvar av vårt närområde, något som jag anser att man sällan hört från våra politiker sedan nittitalets början. I mina ögon leder beslutet åt rätt håll sett i en försvarsväns perspektiv. Se´n får man väl acceptera att agerandet styrts mest av någon faktor som man själv inte lägger så stor vikt vid. Jag gläds åt att försvaret "medvetet ges en dimensionering och inriktning mot en tydlig närområdes- och Östersjöprofil".
Oavsett orsaken till denna deklaration så vill jag i detta avseende alltså ge Tolgfors "väl godkänt" även om jag tycker att han i andra avseenden inte kommit över godkäntgränsen.

Anonym sa...
13 april 2010 kl. 12:46  

Jonas75, Rb X Meteor kommer anskaffas i för få mängd och försent som allt annat. 4-6 ubåtar skulle behövas. L10 blir ju som sagt var en gökunge som det skulle behövas 2-3 för att ha systemet i drift på sin helhet. Hört rykten om att man letar ersättare till HMS Belos , kan någon bekräfta och diskutera?

Fregatter en 4-6 st skulle ge en slagkraftig flotta plus Lv. RBS 15MK3 måste köpas in snart då våra RBS 15MK 1 och 2 är snart förgamla.
Undrar om RB 98 för Lvkv 90 vore nått? Tyskarna är på att utveckla en sån robot.

Ang Seahawk kan den skjuta RB-12 Pingvin.

Det tragiska/komiska är ju att vi försvarsvänner redan är upplysta, det är alla andra vi måste få med!

// Förste Sergeanten
PS: Wiseman, jag mailar dig lite senare med förslag på ev inlägg för feedback etc.

Henrik sa...
14 april 2010 kl. 10:05  

@ Thule. Köpa plan på marknaden säger du? Det är billigare att utveckla Gripen än att köpa nytt.

Stridsflygplan säljs som du kanske vet inte över disk, det är stora investeringar som säljs länder emellan med mycket politik. Därför måste Gripen stödjas av staten vid export på ett eller annat sätt. Nu har man valt att det ska gå via försvarsbudgeten.

Anonym sa...
14 april 2010 kl. 10:16  

Thule -

Sett ur min synvinkel har Aktiebolag Sveriges Förenade Skattebetalare investerat pengar i inhemsk flygteknologi med förhoppning om att dels få spin-offeffekter, dels en dellösning av Statens skyldighet att skydda medborgarna mot yttre hot. Vad anslaget för investeringen kallas är väl mindre viktigt - det är slutmålet som är viktigt. Når vi slutmålet och på vägen får exportinkomster så är ju vår investering desto bättre?
Du förordar tydligen att vi skall köpa flygplan utifrån. I samma andetag konstaterar du att vi ju köpt skithelikoptrar utifrån vilket väl speglar viss ambivalens?

Anonym sa...
14 april 2010 kl. 17:53  

Upandaway sa -Sverige tar ju faktiskt på sig ett ansvar för dessa länders väpnade styrkors beredskap. Att vi fått ett sådant förtroende är inte att ta lätt på


Det har du alldeles rätt i, vad jag inte kan förstå är att om vi har såna ansvarstagande och framsynta politiker och högre officerare, varför har vi inte idag har ett försvar som klarar av att värna vårt eget land i händelse av ofred? eller ens en numerär som som räcker till för att överhuvudtaget försvara en mindre stad? Det känns som om de sätter större prioritet på internationell presige än vår egen förmåga

Thule sa...
14 april 2010 kl. 19:03  

Jag vet allt som Henrik kommenterar. Vad jag reagerar mot är att ett litet land som Sverige tror att de kan konkurrera med världens huvudståthållare inom framför allt flygplan. Hur många JAS har Sverige exporterat? 37-systemet fick vi över huvud taget inte sälja utanför våra gränser p.g.a. för mycket teknik från USA i planet. Sak samma med JAS. Varför köpte inte finnarna JAS utan F18, detta trots att finnarna inte tillhörde NATO. Det är något lurt i kulisserna. Likaså Norge och förmodligen snart Danmark. Varför köper inte Storbritannien JAS nu när SAAB samarbetar med ett engelskt bolag. Har Thailand likt Ungern köpt JAS eller hyr de som Tjeckien? De flesta vet att JAS är vassare än USA:s flygplan, men USA styr NATO. Anledningen till att vi fortsätter med inhemsk flygindustri har inget med alliansfriheten att göra, utan beror på arbetsmarknadspolitik. Är JAS efterfrågad i internationella insatser? Nej, det är den inte. Är helikoptrar efterfrågade? Svar JA!!. Avbryt vidarutvecklingen av JAS och satsa miljarderna på attack- och transporthelikoptrar i stället, såvida inte regeringen och våra generaler vänder 180 grader och inser att det primära med ett försvar är att försvara det egna landet. Att som nu skicka "tre" Hkp10B till Afghanistan är direkt löjligt. Tre helikoptrar var sättet att kunna garantera en FRÄD-helikopter i luften. Blir en nedskjuten/obrukbar har vi en helikopter till 75% i luften. Går den åt skogen kan vi inte garantera något alls. Vi skulle behövt alla Hkp10 modifierade till 10B.

Wiseman sa...
14 april 2010 kl. 21:15  

Thule: Några kommentarer:

- Finland: När Finland skulle köpa nytt flygplan (1993) att ersätta sina väl föråldrade Draken ville man ha ett flygplan snabbt. Gripen var långt från färdigutvecklat och därmed inte ett alternativ. Det var också ett klart ställningstagande västerut att köpa från USA, vilket varit helt omöjligt under VSB-pakten.

- Storbritannien: Man utvecklade som bekant ett eget flygplan samtida med Gripen. Glöm aldrig att Gripen beslutades 1982 under den för Sverige kallaste delen av Kalla kriget. Hade man vetat vad man vet idag, hade man agerat annorlunda, vilket än mer accentuerar att vi inte har en aning om vad som händer om fem år.

- Internationella insatser: Bara för att du inte läser om det i tidningarna betyder det inte att det inte kommer förfrågningar. Det har det gjort åtskilliga gånger rörande flera olika insatsområden. Att det sedan inte åks är en politisk fråga.

- Vad ska vi ha istället för JAS? Hur många 10-tals miljarder tror du det kommer att kosta att köpa ett nytt flygplan och bygga upp ny infrastruktur runt detta?

- Att helikopterverksamheten är styvmoderligt behandlad betyder inte att man ska slänga ännu fler miljarder i sjön. Som det är nu kommer Marinens och Flygvapnets huvuduppgifter vara nationellt försvar, medan Armén utöver nationellt försvar koncentrerar sig på internationella insatser. Det betyder inte att Marinen och Flygvapnet helt kommer att släppa det internationella. Tvärtom, numera ska vi ju kunna ge och ta emot militärt bistånd, vilket kräver åtskillig samövning med de aktuella länderna (NATO och EU).

Anonym sa...
16 april 2010 kl. 09:19  

Varför inte Mi-17 som transporthelikopter och ev. inköp av Mi-35?

"On 28 October 2008, the Royal Thai Army announced a deal to buy 6 Mi-17 to meet its requirement of a medium-lift helicopter, marking the first time the Thai military will acquire Russian aircraft instead of American.[4] Flight International quotes the Thai army’s rationale: “We are buying three Mi-17 helicopters for the price of one Black Hawk. The Mi-17 can also carry more than 30 troops, while the Black Hawk could carry only 13 soldiers. These were the key factors behind the decision.” [5]"

Intressant läsning...

Anonym sa...
16 april 2010 kl. 19:47  

Herr anonym vet väl att de där produkterna är tillverkade av vår ärkefiende, Ryssland! MI-17 må vara en bra hkp men olämplig både tekniskt och politiskt. Ang Mi-35 så är det bättre att köpa attackversioner av MI-17 eller ännu bättre , bygga om Hkp 10. fast bäst är Köp Eurotiger i Tysk Version. Vet att man hade hyfsat bra erfarenheter av MI-28N dock.

// Förste Sergeanten

zeta sa...
16 april 2010 kl. 21:37  

Bossekommentar:
Ordet närområdesprofil kräver mer än bara ubåtar för att få något innehåll, enligt mig.
Närområdesprofilen tillkom efter Georgienkriget då försvarsministern kände sig tvungen att säga något. Eftersom att han vägrar att satsa på det nationella försvaret så fick det bli närområdet istället.

Detta är dock innehållslösa och tomma ord precis som solidaritetsförklaringen och återtagningsförmågan. DN kallade det för ordbubbel och det är ett passande ord, eller hur.
Orden är både gratis och ger en stark trygghetskänsla (dock falsk). Man behöver då inte satsa pengar på det nationella försvaret. Folk tror dem är trygga ändå. Utan dessa ord skulle kravet på ett nationelltförsvar bli starkare.
”vår beredskap är god” är andra kända ord med stark trygghetskänsla. Om man litar 100% på politiker alltså.

Wiseman:
Är din kommentar om Marinens, Flygvapnets och Armén huvuduppgifter präglat av ironi, önsketänkande, eller en helt ny inriktning av försvaret, eller tomma ord från FL. Jag förstår inte. Hela din blogg plus alla officiella uttalanden från Försvarsledning och politiker plus allt de gör pekar på att huvuduppgiften kommer att vara internationella insatser. De andra uppgifterna kommer som mest stå på ett papper.
/Zeta

Wiseman sa...
16 april 2010 kl. 23:23  

Zeta: Den nya inriktningen är för Marinens och Flygvapnets del nationella uppgifter och det internationella ska framförallt hanteras av Armén. Det är den nya politiska agendan.

Malin Lindquist sa...
17 april 2010 kl. 13:40  

@Wiseman

Men är inte marinen ute o jagar pirater utanför Afrika?

Malin (Tokyo/Japan)

Anonym sa...
17 april 2010 kl. 16:34  

Om Finland kan använda Mi-helikoptrar från Ryssland så kan väl vi? Och beväpningen behöver väl inte vara rysk heller?

Anonym sa...
18 april 2010 kl. 10:46  

När George W Bush och Göran Persson styrde, så florerade ett rykte i Vita huset att Sverige hade tiotusentals skickliga och modernt utrustade soldater att skicka utomlands. Särskilt till platser där USA av olika skäl inte ville ha en militär närvaro.

Hur denna vanföreställning uppkom är oklart, men en gissning är väl ett förfluget löfte från svensk sida.

Om försvarsomställningen tycks sakna logik, analys och slutmål så kan den kanske förklaras av att Sverige fotfarande försöker uppfylla det där förflugna löftet om tiotusentals skickliga och modernt utrustade soldater som kan skickas varsomhelst i världen på stormaktens uppdrag.

Wiseman sa...
18 april 2010 kl. 19:50  

Ja, Marinen deltar som bekant i operationen utanför Somalia. En inriktning för Försvaret påverkar inte verksamheten på en veckas sikt. Det här är en inriktning för detta decennium och framåt.

Anonym sa...
19 april 2010 kl. 00:00  

Nej, ryskt krigsmatriel skall vi undvika, likväl att försöka göra hybrider likt Grekland på rysk utr. En fiende är en Fiende.

//Förste Sergeanten

Malin Lindquist sa...
19 april 2010 kl. 06:56  

@Wiseman
Det låter tokigt eftersom det är lättare för marinen att effektivt agera utomlands än armen.

Tvärt emot FMs planer, måste Sverige utöka marinen för att hävda Sveriges rättigheter runt den arktiska regionen och för att skydda sjötransporter till och från Sverige. Marinen ska i stort sett kunna sänka en ubåt utanför Singapore om den hotar ett fartyg med destination Sverige. Armen däremot ska hålla sig hemma och tillsammans med Finland försvara norden.

FMs framtidsplaner verkar alltså hava spårat ut helt från verkligheten.

Malin (Tokyo/Japan)

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade