Mer veteranstöd krävs

I USA visar ny statistik att runt 18 veteraner begår självmord varje dag och långt fler försöker ta sina liv. Andelen självmord bland de soldater som sökt behandling hos Veteranadministrationen är lägre än de som ej sökt hjälp. Det hjälpnummer som veteraner med självmordstankar kan ringa får varje månad ca 10 000 samtal. Även om man i USA kommit mycket långt med sitt veteranstöd och omhändertagandet är enormt mycket bättre än det var efter Vietnamkriget, är siffrorna ändå oroväckande, och framförallt att siffrorna stiger. 2005 begicks drygt 44 självmord per etthundratusen veteraner. 2007 var siffran 57. Naturligtvis hör det till saken att USA med tiden får allt flera veteraner. En annan bidragande faktor, som bör väcka svenskt intresse med tanke på det annalkande utlandsobligatoriet, är att de upprepade tjänstgöringarna i Irak och Afghanistan anses vara en starkt bidragande faktor till självmordsbenägenheten hos veteranerna. De flesta amerikanska soldater idag har flera tjänstgöringsturer bakom sig i såväl Irak som Afghanistan. Hur kommer situationen se ut för våra svenska yrkessoldater om 8 år? Hur många vändor har dessa då varit i Afghanistan?

Även vårt grannland Danmark har drabbats hårt av självmord bland sina veteraner. De senaste dryga två åren har 11 danska soldater tagit sina liv, men det finns ett mörkertal. Ca 25 000 danskar har deltagit i internationella operationer sedan 1992.

För svensk del finns det ingen statistik framtagen. Intresset har saknats. Till skillnad från USA och Danmark har svensk internationella insatser i mycket ringa grad handlat om stridshandlingar, vilket anses minska risken för PTSD. Uppgifterna för svenska internationella insatser har dock svängt de senaste åren och svenska soldater i Afghanistan hamnar allt oftare i strider, vars omfattning man hemma i Sverige knappast förstår eftersom media inte heller riktigt verkar ha fattat situationen. Hur kommer detta att påverka de soldater som tjänstgjort i Afghanistan, t ex FS 17 som roterade hem innan jul och som tillbringade en hel del tid "i elden"? Till skillnad från specialförbanden har inte de vanliga soldaterna i FS 17 och andra rotationer, insatser, tillgång till samma hjälp och stöd. Vilken uppföljning görs nu av dessa soldater?

Säkerhetsarbete och personalvård handlar framförallt om att förekomma. Det hett eftertraktade veterancentrum som nu planeras av ett antal olika organisationer har en stor roll att fylla.

14 kommentarer:

Trött Officer sa...
25 april 2010 kl. 23:58  

Låt oss hoppas att arbetet med veterancentrum leder till något riktigt bra!

Exempel på motsatsen till bra veteranhantering hittar vi tyvärr här: http://www.nytimes.com/2010/04/25/health/25warrior.html

Wiseman sa...
26 april 2010 kl. 00:20  

T.O: Det var verkligen ingen munter läsning, men intressant.

Obertan sa...
26 april 2010 kl. 09:00  

En hel del mår dåligt efter FS17 kan jag intyga, däribland jag själv. Men som officer har jag en form av hjälp när jag hemma på förbandet kan tala dagligen med kollegor som har en förståelse för vad vi var med om.
Detta kan vara en viss hjälp för anställda soldater också, men desto oroligare är jag för de som gick rätt ut i det civila (trots löften om att anställas).
Dessa soldater har inte samma förståelse i sin närhet.

Just förståelsen är viktig för att kunna hantera PTSD och där kan ett veterancentrum göra väldigt mycket nytta. Ett nationellt samlingscentrum för veteraner som behöver prata med likasinnade med möjlighet till proffesionell hjälp i rummet bredvid.
Detta SKALL bekostas av staten anser jag.

Men det känns som om det börjar hända lite på området vilket naturligtvis är positivt.


Tack alla ni som spottar på stenen upprepade gånger, gula bandet, KJV, Jespers Lindbloms minne, med flera. Några nämnda, ingen glömd!

Gustav Wasa sa...
26 april 2010 kl. 12:15  

I den veteransoldatpolitiska delen av proposition 2009/10:160 står det på sidan 201:

"Regeringen konstaterar att Fredsbaskrarna, Svenska Soldathemsförbundet och andra organisationer kan fylla en viktig funktion som komplement till myndighetens arbete."

Jag vill mena att ideella organisationers veteransoldatomhändertagande är en avgörande "förutsättning för" och inte bara ett "komplement till” myndighetens arbete med den nya personalförsörjningen.

Statens ansvar för omhändertagandet av veteransoldater kan inte ses som bara en del av myndighetens samlade personalpolitik och därmed delegeras från den politiska nivån till myndigheten.

Statsmakten vill förfoga över ett internationellt användbart säkerhetspolitiskt instrument. Vid en internationell konflikt, eller risk för konflikt, så ska svenska staten även kunna vara representerad med en väpnad styrka närvarande där risken för väpnat våld mot oskyddade civila är som allra störst. Det fordrar att insatta svenska soldater känner ett kontinuerligt och aldrig sviktande stöd från statsmakten och dess representanter.

Statsmaktens ansvar för valet av en internationellt solidarisk säkerhetspolitik bör leda till ett direkt inflytande från riksdag och regering också över också hur veteransoldatpolitiken resulterar i ett konkret omhändertagande av svenska veteransoldater före, under och efter insats.

Ansvaret för veteransoldatpolitikens innehåll i sin helhet bör inte delegeras till myndigheter att gång efter annan avväga mot andra kostnader. En beslutsfattare som hänvisar graden av veteransoldatomhändertagande till tjänstmannanivån riskerar därmed legitimiteten för ett internationellt användbart försvar. En enstaka kortsiktig besparning kan genom det förtroende som därmed skadas få mycket långsiktiga konsekvenser.

Om riksdagen och regering vill åstadkomma ett veteransoldatcentrum, så bör man besluta om detta i klara ordalag och inte hysa förhoppningar om att Försvarsmakten på sikt, i sin egen takt och med de resurser som myndigheten kan avvara ska upprätta och driva lämplig form av veteransoldatcentrum.

Det vore naivt i överkant.

Anonym sa...
26 april 2010 kl. 14:33  

Anställd//

Äntligen!! ett veteran centrum som skulle funnits för länge sedan .
Det stora mörker talet av veteraner som mår dåligt och suicid talet är nog ganska stort .

Inte bara ett veteran centrum är nog , utan vad mer kan man göra för soldater som gör utlandstjänst ??

Skattemässigt,, finns en hel del att göra Att vara förlag på ett berg i tält, utan rinnande vatten eller riktig toa och under längre tid äta franska, tyska rations, och sova med sovsäck öppen i händelse av fireing close och för detta förmåns taxeras som man bode på hotell är inte acceptabelt,

Soldater som trängs i en bostad container om allt från 3-4 personer utan tex vettig ventilation eller AC.

Utrustning som kan disskuteras men när soldater väljer att för egna pengar inhandla stridsväst,kroppskydd,kängor för både bättre passform och skydd då är det fel i systemet.
Eller har jag fel ?????

Wiseman sa...
26 april 2010 kl. 16:37  

14.33: Nix, du har inte fel. Exakt de brister har jag påpekat i tidigare inlägg.

Dave sa...
26 april 2010 kl. 17:39  

PTSD är också kommet av kumulativ stress med: exempelvis att vara under en viss del av stress under lång tid såsom upprepade hot om attacker (afghanistan) till bråk inom egna organisationen/pluton (i grund och botten pga stressen i sig gör att folk uppför sig annorlunda än de skulle göra hemma i Sverige). Så med detta menar jag att vi måste se till att alla som kommer hem tas omhand om, soldat som soldat/förrådsman. Man behöver inte ha varit i strid för att må dåligt.

Sen en kort fråga: När kan det tänkas att detta förslag blir verklighet? Hur är vägen dit?

Återigen tack för en bra blogg och tack för en hel del oerhört bra kommentarer här.

STAGECOACH sa...
26 april 2010 kl. 19:13  

"Trött Officer" hann före eftersom jag tänkte hänvisa till samma artikel i NY Times. Eftersom länken inte är komplett gör vi ett nytt försök (observera att jag har gjort flera rader av länken för att den skall få plats; alltså måste den passas ihop igen): www.nytimes.com/2010/04/25/health/
25warrior.html?scp=2&sq=
Michael%20Crawford&st=cse

Artikeln är mycket intressant, särskilt eftersom vi talar om ett land som borde ha lång erfarenhet inom området. Trots det fungerar det inte alltid som det ska, uppenbarligen.

Pratade för övrigt med en överstelöjtnant vid USMC för två veckor sedan där vi tangerade ämnet. Vi var rörande överens om att debriefing måste ske inom det egna förbandet, lite på samma tema som Obertan. Ibland kan det finnas skäl att ha katalysatorer i form av utomstående psykologer som triggar diskussionen. Svårigheten för vår del är att fånga upp den stora massan som går rakt ut i det civila. Oerhört viktigt att hitta verktyg för att fånga upp dessa soldater. Detta togs även upp i SR:s sändning för någon vecka sedan som jag rekommenderar alla att ta del av (finns att ladda ner som pod-sändning). Erfarenheterna från BA01 manar till eftertanke.

Tack till alla som tar upp ämnet.
Veteranstödet måste förbättras och all diskussion kring ämnet är till gagn för hela processen.

Emil N sa...
26 april 2010 kl. 23:08  

D Bland nordeuropeiska män i åldersgruppen 15-44 är självmord den vanligaste dödsorsaken.Bland veteranerna handlar det om 11 självmord utsprida på 2,5 år. Detta betyder att vi får en siffra på 17,6 självmord per 100.000 och år.

I Danmark ligger antalet självmord bland civila män i åldersgruppen 15-44 på mellan 16 och 19 per 100.000 per och år under den senaste 10-årsperioden.

Slutsatsen är alltså ATT DET INTE ÄR NÅGON SKILLNAD mellan självmordstalen bland veteraner och civilister i Danmark!

Här är självmordssiffror för hela Europa:

http://ki.se/content/1/c6/08/66/95/D...digerat_LL.pdf

Gustav Wasa sa...
27 april 2010 kl. 10:18  

För att statliga medel ska kunna specialdestineras till veteransoldatverksamhet utan att gå genom Försvarsmakten och den osäkerhet det skulle medföra, så behöver en Veteransoldatdelegation tillskapas.

Delegationen skulle som formellt en egen självständig myndighet fungera som regeringens beredningsorgan för veteransoldatpolitiska frågor inklusive att tilldela medel till ideell veteransoldatverksamhet till exempel ett framtida veteransoldatcentrum.

Johan sa...
27 april 2010 kl. 21:46  

Emil N:
Jag är inte helt hundra på hur du har räknat och följer inte resonemanget, så du får gärna förklara.

Johan sa...
27 april 2010 kl. 22:09  

Som ett tillägg:
För att få 17,6 per 100000 och år för 11 döda de senaste 2,5 åren krävs att det finns 25000 veteraner under denna perioden.

Detta är lika många som Danmark har skickat på militär utlandstjänst sedan 1992 (alltså senaste 18-19 åren, beroende på under vilket intervall vi pratar om).

Det faktiska talet torde härmed ligga betydligt högre än 17,6 per 100000 och år, även med felkällor (såsom okänt antal utskickade, m m) inräknat.

Säg gärna till om jag har räknat fel!

Anonym sa...
29 april 2010 kl. 18:35  

Undrar om inte tex fs17 haft mer strider totalt än svenska special förband?

Anonym sa...
29 april 2010 kl. 21:47  

Så mycket strider var inte FS17 inblandade i som folk tycks tro.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade