Att inte återta Hkp 4, del 2

Det finns även andra, i sammanhanget mer direkt berörda, som har reagerat på försvarsministerns uttalande i Expressen igår, samt det som han skrev på sin blogg. Nedanstående kom på mailen idag och gick även till en rad andra adressater. Det är lite onödigt hårt språk, men läser man lite mellan raderna finns det en del tänkvärt.
---------------------------

Ur Försvarsministerns blogg:

"Det är vidare häpnadsväckande att försvarsutskottets ordförande sätter större tilltro till ett brev från ett kommersiellt företag än till underlag från berörda myndigheter, Försvarsmakten och FMV, samt en statlig helikopterutredare."

Nu till fakta!

REFERENSEN ÄR TILL ETT FÖRETAG SOM NYLIGEN GENOMFÖRT MODIFIERING AV HKP4 TILL NBG08 INOM BUDGET OCH I TID. UNIKT INOM DAGENS (SÅ KALLADE) HELIKOPTER VERKSAMHET

Försvarsministern ljuger de facto svenska folket rätt upp i ansiktet när det gäller kostnader och förutsättningar. Oavsett om det är på grund av kassa rådgivare eller egen oförmåga är det graverande.

Samtidigt som delar av folket knappt har råd att äta råa nudlar avdelar Försvarsmakten 5 000 000 för att hyra in småhelikoptrar för att låta de, för mycket dyra pengar, i Tyskland utbildade piloterna få flygtid. Denna flygtid är emellertid inte kvalificerad och pengarna är bortkastade. Hur mycket nudlar får man inte för 5 000 000??

Detta samtidigt som HKP4 åter kan tjänstgöra inom veckor till en kostnad av 3 050 000 genom att utnyttja gällande underhållsavtal med fasta priser.

HKP4 är utmärkt för att förvalta investeringen i utbildning av nya piloter och för att rädda det som räddas kan inom Försvarsmaktens helikopterverksamhet i övrigt. HKP4 är av samma generation som C130 Hercules. En ovanligt lyckad generation i detta avseende...

1. Den desinformation som nu sker till svenska folket måste tydliggöras.
2. Kostnaderna för utbildning av piloter i Tyskland bör granskas.(vi har egen flyglärarkapacitet och HKP9 i hangarerna)
3. Förvaltandet av investeringen i denna utbildning i Tyskland bör ske.
4. Helikopterutredaren har förbrukat sitt förtroende och bör snarast ersättas.
5. Det finns andra som borde ta sig en funderare på sitt fortsatta engagemang i helikopterfrågor på departement, Försvarsmakt och FMV.
6. Försvarsministern kanske bör utnyttja sin tid i Örebro för att gå en kurs i de fyra räknesätten och grundläggande läsförståelse på Örebro Universitet.


Gnälla; klaga, ofta med en upprörd ton

/[Signatur]

50 kommentarer:

Anonym sa...
30 april 2010 kl. 14:58  

Hårda ord kanske, men inte dessto mindre sant. Detta var det bästa jag läst på länge. Det finns och har funnits ett massivt motstånd mot hkp 4. Som den konspirationsteoretiker jag är tror jag att det är en kamp om resurser. Hkp 4 kan användas på den marina arenan, det tar fokus och resurser från den på land, alltså måste hkp 4 dö. Ju förr dessto bättre.

Chris Anderson sa...
30 april 2010 kl. 15:05  

Är det verkligen rättvist att ansätta försvarsministern så hårt när han ändå har tvingat fram en rätt bra lösning på helikopterproblemet?

Det är möjligt att han måste göra ner vertolerna lite grann för att motivera ett köp av Blackhawk. I så fall får han gärna hållas för min del.

Han har inte heller fel när han är skeptisk mot ombyggnader. När försvaret har misslyckats så kapitalt med hkp 10 så är det lika bra att köpa maskiner i färdigt skick.

I grunden är väl problemet att det skulle bli för dyrt att anpassa vertolerna till tjänst i Afghanistan. Att de skulle göra nytta i det nationella försvaret är då av underordnad betydelse.

Eftersom man inte ska gapa över för mycket eller skåda given häst i munnen så tycker jag att vi får vara ganska nöjda med Blackhawks och hoppas att vertolerna i alla fall inte skrotas.

Jag ger Tolgfors tummen upp i alla fall. Två tummar upp ger jag om det slinker med några Sea Hawks i affären.

Eric sa...
30 april 2010 kl. 15:51  

Vari ligger det tänkvärda i detta inlägg som inte uttryckts i inlägg och kommentarer massor av gånger innan?

Kunskap och insikt i frågan har du och dina anhängare bevisat flera gånger Wiseman. Jag tror inte att du ens upplever att detta inlägg tillförde något som du inte själv kunnat svänga ihop på en kafferast.

I grunden imponerad, denna gång förvånad.

Vilket av de sex förslagen platsar ens på din egen 100 i topp på lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problematiken?

Anonym sa...
30 april 2010 kl. 22:00  

Chris Andersson: Jag håller med dig.

Ett stort problem med FM hkpverksamhet är att det finns lika många viljor som det finns olika typer av helikoptrar och olika uppgifter dessa kan lösa.
Ju fler viljor som drar åt samma håll destå snabbare får vi hkpflj på fötter.
Politikerna har för en gångs skull satt ner foten, tappa inte kraftsamlingsriktningen genom att fladdra iväg på annat.

Ska vi satsa på att dra igång HKP4 igen glöm i så fall UH-60 de närmaste åren och då har tillfället slunkit oss ur händerna.

Hur många av HKP4 förespråkarna är beredda att åka till Afghanistan?
Politikerna har motiverat snabb anskaffning av fler operativa helikoptrar med det som målsättning.

Att få in en fot i H-60 familjen är i min värld den bästa långsiktiga lösningen för vår operativa förmåga. Kortsiktigt kan det vara dyrare men knappast långsiktigt. US Navy ersätter de närmaste åren sin åldrande CH-46 flotta med MH-60R/S.
Det kommer inte vara billigt med reservdelar om Sverige är det enda landet i världen som flyger CH-46 om 5-10 år. All ev. utveckling får vi dessutom driva själva.
Att bara behålla HKP4 i några år är knappast heller kostnadseffektivt.

/Danne

Wiseman sa...
30 april 2010 kl. 22:33  

Eric: Ju fler källor desto bättre. Det intressanta är att flera brev rörande Hkp 4 och problematiken inom helikopterverksamhet gått iväg till FML, Fö och politiker under vintern och våren. Tystnaden är kompakt.


Danne: xH-60 i all ära. I mina ögon är det den absolut bästa och mest långsiktiga lösningen för svensk helikopterverksamhet. Men löser man ubåtsjakten? Har man fortfarande kvar någon som helst förmåga då dessa helikoptrar är operativa under förutsättning att man ens beställer helikoptrar för marina uppgifter och inte bara väntar ut Hkp 14 (för vilket man beställt ledningssystem för miljardbelopp och vilka jag har svårt att tro att de någonsin blir fullt funktionella)?

Sverige har idag i princip förlorat all förmåga till undervattensstrid, såväl utom- som inomskärs. 5 år är omloppstiden för att militärt förlora en förmåga. På 5 år har den personalen som hade kunskapen försvunnit till andra delar av organisationen eller helt försvunnit ur den. Vi har inte råd att förlora även den sista luftburna ubåtsjaktförmågan.

Anonym sa...
30 april 2010 kl. 23:28  

@Wiseman mfl.

Men helt ärligt. Hur högt upp på vår prioriteringslista för nuvarande och framtida helikopter(o)förmåga ligger luftburen ubåtsjakt? Över taktisk trupptransport och Helivac i blytäta områden? Över stöd till specialförbanden?

Hur mycket skall detta typuppdrag få styra ev. införskaffande/återinsättande av ytterliggare ett helikoptersystem?

Hur stort är det reela behovet i Östersjön för svensk ubåtsjaktförmåga på kort och lång sikt? Hur står det behovet i förhållande till andra svenska helikopterbehov?


Och slutligen, till dig och alla andra som värnar om ubåtsjaktens räddning; Finns det ärligt talat någon reel kompetens och förmåga kvar att rädda? När övade man senast ubåtsjakt "på riktigt"? Hur många av de gamla rävarna finns kvar i orgen om 5 år?

//varken Armé- eller Marinkramare. Helikopterkramare!

Marcus sa...
30 april 2010 kl. 23:31  

Vad jag vet är helikopterflottiljens, och därmed FM:s, lösning på ubj-förmåga att rekrytera ny personal som sedan får tjänstgöra i marinen, ombord på fartyg, för att skaffa sig kompetensen där, som man sedan tar med sig ombord på Hkp14 när eller om, den kommer. Frågan är om det är en trovärdig väg att gå?

Wiseman sa...
1 maj 2010 kl. 00:02  

23.38: Så om "de gamla rävarna" endast har 5 år kvar i organisationen ska vi låta förmågan dö ut? Är det inte ett ännu större incitament för att verkligen se till att få till stånd en erfarenhetsöverföring snarast?

Stöd till specialförbanden vet du säkert lika väl som jag att det tidigare bl a löstes med just nämnda helikoptersystem, liksom trupptransport. Stridsflyg är idag multi-role/swing-role. Mult-role är knappast ett för högt krav även för helikopter. Har man gjort det förr bör man kunna göra det igen.

Grundproblemet är att Hkp 4 avvecklades för tidigt. Hade någon lyft på ögonbrynen om situationen varit den att man låtit Hkp 4 leva till dess Hkp 14 fasats in? Nej. Men, man skulle absolut in och lägga ner materielsystem innan ersättaren ens lämnat fabriken. Fullständigt förmågeglapp.

Finns nu någon helikopterkris i MeS när USA ställer dit 50 helikoptrar? Tveksamt. Redan tidigare var bristen enormt överdriven och snedvriden. Svenska helikoptrar i Afghanistan ger inte snabbare vård till svenska soldater. De ger vård till alla inom ISAF, såvida man inte specificerar ett nationellt förbehåll att de endast är för svenskar (vilket definitivt skulle framkalla en hel del bad-will). Den som först larmar får vård och helikoptrarna framgrupperar för att understödja enl vad högre stab ger order om oavsett om helikoptern är svensk, tysk eller mongolsk. Med tanke på att USA nu räddar dagen hade det förmodligen varit bättre att komplettera NBG med den saknade medevacförmågan i form av Hkp 10B. Ett kort åtagande, mer lämpat för en ytterst begränsad numerär.


Jag har sagt det förut och säger det igen. De förmågor vi ska ha i Försvarsmakten ska vara användbara nationellt och i möjligaste mån även internationellt. Förmågan att försvara Sverige måste vara ledande.

Marcus: Det är en lösning jag inte ger alltför mycket för.

Anonym sa...
1 maj 2010 kl. 00:06  

Wiseman: Jag skulle föreslå att i samband med ev anskaffning av xH-60 skulle en arbetsgrupp bestående av den personal som fortfarande har ubåtskjaktkompetens (det är inte många) titta på MH-60R (http://www.lockheedmartin.com/products/MH60R/index.html) och se om systemet kan var något för oss på några års sikt. Det lär kosta men det måste det få göra om vi långsiktigt ska ha förmågan.

Jag tror inte heller på HKP14.
HKP14 är förmodligen det mest resurskrävande alternativet att utveckla och bibehålla i ubåtsjaktrollen.

Ska vi satsa på HKP4 och återta ubåtsjaktförmågan i närtid, vilket vi måste göra om inte kompetensen helt ska försvinna måste vi ta bort andra uppgifter.
Ubåtsjakt var redan nedprioriterat när HKP4 förrådställdes efter BG08.

/Danne

Anonym sa...
1 maj 2010 kl. 08:26  

Den anonyme inläggskrivaren har helt rätt i sin kritik! Hur bra det än må vara att få in BH i organisationen så är frågan om detta var det klokaste sättet att använda pengarna (och vi vet ju inte heller hur många BH de där 5 miljarderna köper). Sedan tycker jag personligen att Tolgfors "kreativa" förhållningssätt till sanningen känns allt mer som orwellskt nyspråk: fel är rätt, dyrt är billigt, oförmåga är effekt...

Karl B

Unknown sa...
1 maj 2010 kl. 08:32  

Tyvärr

Det finns inte skäl för en riktad upphandling med ministerstyre. Riktas upphandlingen mot Black Hawk, kan vi räkna med överklaganden från andra industrier, inte minst EC. Tar mycket mycket tid.

Sedan har vi kostnaden. Vi har ett bra system gratis, HKP4. Köper vi ett system som vi egentligen redan har får annan verksamhet strykas och helheten i Försvarsmakten krymper ännu mer.

"Die dumme Schweden??"

/Inge Bra

Unknown sa...
1 maj 2010 kl. 09:19  

Anskaffning av Sikorsky Black Hawk är en ny stor risk och den är gammal. Obetydligt senare konstruktion än Vertol 107/HKP 4.

Ska vi ha något på lång sikt bör det vara den helikopter som vann utvärderingen anno 2000, Sikorsky S-92 eller H-92 Superhawk som den militära versionen heter.

Att återta vinnaren i FMV utvärdering bör funka enligt LOU.

Den kan med sina prestanda, sin färdiga internationella EASA/JAA certifiering och sin rymliga kabin tjänstgöra i alla roller i samhällets och Försvarets tjänst under lång tid framöver.

Intill den är på plats kan HKP 4 fungera som en utmärkt "gapfiller"

HKP14 är nog tyvärr bara att sätta upp på "sinkcost" kontot.

/ZY

Anonym sa...
1 maj 2010 kl. 09:22  

Jag personligen skulle tycka det var intressant att höra när man senast övade ubåtsjakt. Om den nu är så viktigt varför sker ingen verkasmhet alls i ubåtjaktsimulatorn?
När släppte HKP-4 senast en övningstorped?

När övades det senast mellan marinen och helikopterflottiljen i något annat sammanhang än att landa ombord på visby/carlskrona?

Hur mycket ubåtsjakt över marinen idag igentligen?

Om det nu är så att det inte bedrivs någon större sådan verksamhet inom marinen, ska helikopterflottiljen leka ubåtsjakt själva?

Anonym sa...
1 maj 2010 kl. 11:43  

Wiseman,

När övade "de gamla rävarna" på riktigt senast? Finns det någon reel kompetens kvar, materielt och/eller personellt, eller är helikopterburen ubåtsjakt egentligen bara en massa (underhållande och bra förvisso) historier i mässen om hur det fungerade förr, innan millenieskiftet och mer därtill?

Finns det överhuvudtaget någonting kvar att rädda av det som en gång var den svensk ubåtsjaktförmågan?

Hur ter sig marinens förmågan till ubåtsjakt?

Ubåtsjakt ingår i en av de typuppdrag som helikopterbataljonen skall kunna lösa. Om fokus skall skifta om mot ubåtsjakt, vilken typuppdrag skall då stryka på foten? Vilket typuppdrag tycker du är mindre viktigt än ubåtsjakt?

Mulitrole, ja. Våra Hkp4 är inte det. De är fortfarande bara ett skrov med gammal avionik och utan grundläggande skydd för besättningen. Det finns nog ett antal uppdragsprofiler som våra förare och besättningsmedlemmar varken kan, vill eller bör åta sig med våra 4:or. För du tror väl inte på fullaste allvar att opppositionen avser utrusta 4:an för "krigets krav"? För oppositionen räcker det med 4:or som kan jaga ubåtar i inre skärgården, som om det var det glada 80-talet, och lösa nationella transportbehov.

Jag avslutar med samma frågeställningar som jag anser att jag inte fick svar på förra gången:

Hur stort är det reela behovet i Östersjön för svensk ubåtsjaktförmåga på kort och lång sikt? Hur står det behovet i förhållande till andra svenska helikopterbehov?

Och till vilken utsträckning skall detta typuppdrag få styra ev. införskaffande/återinsättande av ytterliggare ett helikoptersystem?


/Helikopterkramare

Chris Anderson sa...
1 maj 2010 kl. 11:49  

För egen del tror jag att det är mycket värdefullt att Sverige får en fungerande flotta av egna medeltunga helikoptrar.

Blackhawk är användbar såväl nationellt som internationellt.

Att hela tiden vara beroende av andra länders lufttransportförmåga undergräver insatsdoktrinen men det är också ett allvarligt hot mot vår nationella försvarsförmåga.

Även om USA tillhandahåller Blackhawks i Afghanistan så kommer de knappast att ställa en flotta på Malmen i den tid som vi skulle behöva i ett skarpt läge.

Återigen tycker jag att vi ska sitta still i båten när det gäller Blackhawkaffären. Så länge som vertolerna inte skrotas eller säljs av så finns alltid möjligheten att återuppliva dem senare.

Blackhawks ger dock större effekt "här och nu".

Anonym sa...
1 maj 2010 kl. 13:11  

@Wiseman + kompis

Ang hyra av "småhelikoptrar"
Var får din kompis siffran 5 000 000:-? Den rätta siffran är exackt 10ggr lägre. Det blir en intressant men återigen en helt värdelös diskussion når man har fel ingångsvärden.

Dessa "småhelikoptrar" är den enda möjliga vägen för att kunna få upp tysklandspiloterna i luften innan sommaren 2010. Vad är fel med det?

Wiseman, om vi "inte har råd att förlora även den sista luftburna ubåtsjaktförmågan" så är det även en ekonomisk fråga. Det är klart möjligt att om du och din division vill nedgå i flygtid så kan du fortsätta att lobba för ubåtsjaktsförmåga med HKP4.

Sandlådan

Anonym sa...
1 maj 2010 kl. 14:53  

Helikopterkramare och Sandlådan: med ert resonemang kan man ju lägga ned hela Försvaret, förutom lite incidentberedskap och det som ska användas internationellt. Allt annat har ju behövts användas de senaste åren, och knappast heller övats i större sammanhang. Just det, det är väl precis det man gjort...

En sak som oroar mig är att den personal som har kunskap om hur vi brukar större styrkor (och då menar jag inte de löjliga 8 bataljonerna som Tolgfors mfl tycks tro tillräckliga för att försvara Sverige) nu gradvis försvinner. När jag hör yngre officerare prata om "frictions of war" som ett teoretiskt begrepp de skriver uppsats om på FHS blir jag mörkrädd. Det är en sak i internationella uppdrag där vi uppträder i grupp, pluton och någon gång kompanis storlek - då kan friktionerna många gånger hanteras med en extra kraftansträngning - men något helt annat när du verkar i en brigad där skyttebataljoner, artilleri, ingenjörsförband etc ska uppträda samordnat. För att klara detåste du ha övat det på alla nivåer (och alla är inte heller lämpliga för uppgiften!).

Karl B

Wiseman sa...
1 maj 2010 kl. 15:21  

09.22 Det skulle jag också vilja höra. Det är precis lika absurt som om Armén helt skulle sluta öva strid mot en kvalificerad mekaniserad fiende. Tyvärr är vi snart där. Afghanistan är alltför normerande. Skriv och fråga Försvarsmakten. Ett syfte med den nya webbsidan skulle vara att allmänheten lättare skulle kunna komma i kontakt med Försvarsmakten.

Helikopterkramare: Relevanta frågor i budgetsnåla tider. Är det fel på den som ska lösa uppgifterna eller är det fel på den som ställer uppgifterna och tilldelar otillräckliga medel? Det här handlar framförallt om att påvisa vilka brister försvaret har när man inte tilldelar tillräckliga resurser. Det är samma diskussion som att vi har ett luftvärn vars resurser är skrattretande. Vilket scenario ser vi framför oss som i närtid kräver ett luftvärn? Varför ska vi ha stridsflygförband överhuvudtaget? Vilket scenario kräver att vi kan möta en mekaniserad fiende?

Jag förespråkar INTE oppositionens lösning. Om det inte har framgått, så försöker jag vara så opolitisk som möjligt.

Chris: Det handlar förhoppningsvis inte om att USA ska stå för helikoptrar i Sverige. Det handlar om att pussla med de resurser som finns och kommer att finnas så det finns en bred helikopterförmåga i framtiden. Oavsett hur man trollar kommer Försvarsmakten inte att kunna lösa såväl NBG som HU ISAF med medeltunga helikoptrar. Det är för nära i tid. Vilken lösning ger möjlighet att ha grund att stå på i framtiden när nya helikoptrar anländer, oavsett om de heter Blackhawk, EC 725, Mi-17 eller NH-90?

Sandlådan: Vi får väl höra efter var siffran kommer ifrån. Återigen, det är sandlådenivå att vända taggarna inåt. Vänd dem istället mot den fullständigt orealistiska uppgifts- och resurstilldelningen till Försvarsmakten. Även om det inte är "mig och min division" utan snarare "vi och något annat helt annat", kommer jag att fortsätta lobba för mer körmil, ubåtsjaktförmåga, luftvärn, basområden, mer flygtid och mycket annat i kombination med krav på ett minskat resursslöseri och allmosor till industrin.

Karl B: Du har helt rätt ang friktionerna och det är något som oroar mig också. Det enda sättet vi kan öva att hantera detta är vid större och längre Försvarsmaktsövningar. Ser man planerna för "återtagning" av nationell förmåga dröjer det ett bra tag (givet nuvarande politiska ingångsvärden och ekonomi) innan vi når dit. Med oppositionens budget... aldrig.

Rapture sa...
1 maj 2010 kl. 15:57  

Varför är flygtiden på inhyrda helikoptrar okvalificerad och är det bättre att förvalta utbildningsinvesteringen på en militär helikopter av äldre modell än en modern civil med syntetiska instrument, FMS och autopilot?

Peter Hammarberg sa...
1 maj 2010 kl. 16:16  

Angående vår förmåga att hantera friktioner och föra förband större än pluton (kompani).
Jag har skrivit om det förrut men det förtjänar att upprepas:

Redan vid sekelskiftet 19/20, vid en kurs i operativ underrättelsetjänst, frågade jag ett antal unga, framåt och nyutbildade majorer ur inf och kav med just avslutat chefsprogram, hur många som fört bataljon. Inte i kader, inte vid stabstjänstövningar utan en fullskarp bataljon. svaret för c:a tio år sedan blev: Noll.
Förmågan att föra bataljon och högre förband och kunskapen om de friktioner som uppstår och måste hanteras, utan fientlig inverkan, var alltså på utdöende redan för tio år sedan. Om den ska återtas måste man nog kalla in pensionärer....

Anonym sa...
1 maj 2010 kl. 16:19  

@Inge Bra
Minns jag inte helt fel så finns det "bakdörrar" i LoU och liknande EU regler, bara regering och riksdag gör rätt när dom beslutar så finns det inga upphandlingsproblem ifall man tittar på LoU.

/Tinhead

Anonym sa...
1 maj 2010 kl. 17:07  

@Rapture

För att lösa ett behov under 2-5 år är inhyrda civila helikoptar dessutom en jämförelsevis billig lösning.

Men det finns tydligen vissa som tror att man lika bra kan ersätta flygträning i en medeltung helikopter med att flyga R22 eller att ersätta wisemans JAS39 tid med flygträning i ett litet sportflygplan. (läs tråden "två av varje art" på chefsingenjörens blogg i april)

@Wiseman
Hur vill du ha det?
Alla 8-12 st HKP4, 15 st HKP16 och 18 st HKP14. Eller hur ser din rimligt finansierade lösning ut?

Nej, jag vänder inte taggarna inåt men jag kräver av dej att du skall vara ärlig.

Du skriver "den fullständigt orealistiska uppgifts- och resurstilldelningen till Försvarsmakten" och "allmosor till industrin" men du är inte intresserad av att vi skall omfördela budget- och personalresurser från spetsflyget till helikopter eller någon annan förmåga. Du skriver i tråden "Försvarsmakten och helikoptrar - en tragisk följetong del 1" i dina kommentarer att -"Jag anser att bägge skråna behöver full tilldelning, men jag anser inte att man ska "omfördela inom ram" på frågan om resursfördelningen mellan spets och rotor.

Du vill ha mer av det mesta som lv, hkp och alla möjliga förmågor och materielsystem men inte på bekostnad av spetsflyget.

Eftersom Försvarsmakten inte lär få utökad budget oavsett politiskt styre och du inte vill nedprioritera ditt eget spetsflyg så får du och ditt samvete fortsätta lobba och blogga ut i cyberrymden.

Med ditt beteende så utgör du tydligt en alldeles överbefolkad del av den självgoda flygvapenfamiljen.

Sandlådan

Anonym sa...
1 maj 2010 kl. 17:56  

Kan det vara så illa att motståndet mot Hkp 4 bla beror på att de handläggare som är ansvariga för den svenska helikoptersoppan ser en ev. omstart av Hkp 4 som ett bevis på att de hanterat helikopterfrågan på ett felaktigt sätt?

Anonym sa...
1 maj 2010 kl. 18:21  

Wiseman, jag antar att de flesta som engagerar sig på din utmärkta blogg är överens om att sakernas tillstånd i omvärlden och FM snarast motiverar en omedelbar ökning av anslagen. Samtidigt, i jämförelsen mellan regering och opposition tycker jag att man måste ta in att oppositionen inte vill se det dyra (och i väsentliga delar fortfarande oklara) yrkesförsvar som regeringen förespråkar. Jag är inte alls säker på att det kommer att vara minst pengar till verksamhet och materiel i oppositionens förslag, sist och slutligen.

Karl B

Anonym sa...
1 maj 2010 kl. 18:36  

Varför ska vi offra saker när det gäller vår säkerhet? Det som behövs är mindre HBT. genuskunskap US och NATO anpassning och mer nationellt försvar, vapensystem och brigadstrid.

// Förste Sergeanten

Anonym sa...
1 maj 2010 kl. 20:36  

Sandlådan!

Du verkar inte ha förstått Wisemans budskap!

Det fattas pengar för att lösa alla uppgifter som politikerna har ålagt försvaret att lösa. Det går inte att handla en Pizza för 5 kronor! Lika litet som att lösa försvarets uppgifter för pengarna som tilldelas.

Det finns nog inte någonting i FM som inte har resursbrist idag. På vilket sätt är det då bra att minska ännu mera inom vissa bristområden för att lösa ännu större brister? Borde man inte vara rädd om det lilla som finns kvar och istället satsa sin energi på att få politikerna att förstå att uppgift/resursfördelningen inte är bra? Det istället för att munhuggas internt?

Mvh HOF

Anonym sa...
1 maj 2010 kl. 21:03  

@Sandlådan

Instämmer i dina synpunkter. Wiseman har en bra blogg om än något spetsig.

HOF: Alla har vi våra olika referensramar. Om nu bara femman räcker till en pizza med 100 st räckor, en mussla, två ostbitar och tre rökta korvbitar, vad den då är värd är en annan femma.

ISAF

Anonym sa...
1 maj 2010 kl. 21:30  

@Sandlådan

Wiseman tycker att du vänder dina taggar inåt, oaktat vilket skall du fortsätta på den inslagna vägen.

Markus

J.K Nilsson sa...
1 maj 2010 kl. 21:42  

Jo men det är ju bra, gå gärna FML och Fö:s ärenden innan beslutet är taget. Vad är det för mening att sitta här och prioritera ner något som är tilldelat för lite för att få lite mer men inte tillräckligt av något annat?

Psyops, försvinn.

J.K Nilsson

Anonym sa...
1 maj 2010 kl. 22:17  

@J-K

Vad syftar du på?

Ej på fyllan

J.K Nilsson sa...
1 maj 2010 kl. 22:30  

Skall vi diskutera vad försvaret behöver och kanske inte vad försvaret behöver så är det intellektuellt ohederligt att försöka trycka in det i en av politikerna fastställd budgetram. Det blir en senare fråga som inte är så intressant att diskutera utan det måste styras genom vad beställaren vill prioritera.

Vi kan inte sitta här och vilja helikoptrar därför att de är efterfrågade internationellt och samtidigt kräva att flygtidsproduktionen av JAS 39 skall minskas då en av uppgifterna för flygvapnet är flygtid för exportstödet. Vi kan konstatera att pengarna inte räcker till bägge och då måste högre ort få veta det.

Att käbbla sinsemmelan ger inget extra, det leder bara till osämja.

J.K Nilsson

Cynisk sa...
1 maj 2010 kl. 22:36  

Ja för tusan!
Fram med Fyrorna, damma av 302:orna och smörj cykelkedjorna.

Och Ja, jag är ironisk.

http://cynismer.blogspot.com/2009/12/pbv-forever.html

Anonym sa...
2 maj 2010 kl. 00:00  

@J.K Nilsson

Diskutera vad du vill göra med pengarna i plånboken, inte hur mycket pengar du önskar ha i plånboken.

Hur vi bäst skall fördela tillgänglig budget är en sak, men hur vi skall få större budget är en annan grej.

Eftersom FM inte fått mer pengar under det senaste mannaminnet vore det mindre intellektuellt att diskutera det alternativet.

Vad har exportstödet med 13 000h JAS39 att göra, fördelat på 70 st insatspiloter? Jo, lika lite som 6 000h hkp har med 140 insatspiloter att göra.

Nej J.K vi skall inte käbbla sinsemmelan, det leder bara till osämja. Lite fakta däremot skadar aldrig.

Downwash

Anonym sa...
2 maj 2010 kl. 00:32  

Jaha, det var ju en givande diskussion. 1000h JAS 39 kostar 35 milj kr. Småpengar om man sätter det i paritet med försvarsbudgeten. Då skulle alltså 13000h kosta 455 mkr = 1% av försvarsbudgeten. Inte speciellt dyrt om man ser till uppgiften. Vad kostar 1000h valfri helikopter?

J.K Nilsson sa...
2 maj 2010 kl. 00:41  

Downwash, vi behöver inte ställa verksamheter emot varandra när vi har större pengatjuvar att komma tillrätta med. Varför skall vi ha ett Fortverk som pungslår Försvarsmakten i förväg, kommer dom på i slutet av året att dom tog för mycket betalt och lämnar tillbaka pengar till FM så går ju dessa pengar tillbaka till statskassan via FM.

Betalar FM pengar till FHS för att utbilda kadetter när politiker har bestämmt att FHS skall utbilda kadetter enligt akademiska principer? I så fall skall FHS ersättas med statliga pengar såsom vilken annan högskola som helst som utbildar studenter.

Om jag vill ha fler helikoptrar för att jag ser ett behov så har inte jag ansvaret att peka på vilken verksamhet som skall reduceras. Det är det vi har "ägarstyrning" till.

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...
2 maj 2010 kl. 09:39  

År 2004 krävde Fortverkets ägare, staten, 319 miljoner av fortverket. Det skulle med dagens timpris i JAS 39 systemet räcka till 9 110 flygtimmar. Det är i paritet med vad våra insatsflottiljer flyger per år.

I fjol lämnade FortV tillbaka 98 miljoner, det räcker alltså till 2 800 timmar JAS 39. Det borde finnas ett utrymme för någon Helikoptertimme där. I fjol sparade försvarsmakten oavsiktligt 200 miljoner utöver de påstådda planerade 800 miljoner. Det oplanerade sparandet i verksamhetsbudgeten räcker till 8 510 flygtimmar JAS 39. Det "Planerade" sparandet på 800 miljoner räknar jag bort då det är en investering för i år och kommande år till prodorganisationsförband har kunnat avvecklas.

J.K Nilsson

Anonym sa...
2 maj 2010 kl. 10:13  

Det mobiliseras krafter när spetsflygets kostnader ställs på sin spets.

De flygtimpriser som FV använder går inte att jämföra med några andra flygtimpriser. Dess relevans är som att påstå att, -min privata bil kostar ingenting när jag inte kör den och kör jag så kostar bara bensinen!

Faktan om FortV är inte ny men likväl intressant men varför kan vi inte på denna blogg sakligt diskutera faktan vad JAS39 systemet kostar med investeringar i mtrl, drift, FoU och personal inom försvarsbudgeten?

Sandlådan

J.K Nilsson sa...
2 maj 2010 kl. 10:35  

Sandlådan, det bör finnas en öppen handling som visar förbandens årsbudget, där har du en del i svaret. Sedan får du titta på den s.k. JAS-ramen. Den bör återfinnas i någon budgetproposition.

Just nu ifrågasattes flytidsuttaget i JAS 39systemet. Kostnaderna har redovisats. Om du vill diskutera något annat så får du väll göra det men argumentera väl för din ståndpunkt i så fall och inte jämföra med din bil. En jämförelse som faller platt till marken.

J.K Nilsson

Anonym sa...
2 maj 2010 kl. 10:45  

@J.K Nilsson

Lägg dej nu inte platt på marken utan ta fram motsvarande kostnader på våra helikoptersystem det senaste året.

Saab receives order for the Gripen
(2010-03-31) Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning av FMV (Försvarets materielverk) på uppgradering och vidareutveckling av spaningssystemet i Gripen. Beställningen är värd cirka MSEK 400 som fördelas över fyra år.

Saab receives maintenance order for the Gripen
(2010-03-30) Defence and security company Saab has received an order worth approximately SEK 600 million from FMV (the Swedish Defence Material Administration) for system maintenance of Gripen.

Saab receives development order for the Gripen
(2010-03-10)Defence and security company Saab has received an order from FMV (the Swedish Defence Materiel Administration) concerning development of the existing Gripen fleet. The order value amounts to SEK 2 billion for Saab, split over a period of four years.

Saab receives support order for the Gripen
(2009-12-22) Saab has received an order from the Swedish Defence Material Administration, FMV, for the continuous support of Gripen’s operational capacity. The contract is valued to 230 million SEK.

Saab receives spare parts order for the Gripen
(2009-12-18) Defence and security company Saab has received an order from the Swedish Defence Materiel Administration (FMV) regarding spare parts for the current Gripen fleet. The order amounts to SEK 200 million

Saab wins upgrade contract for the SK60 training aircraft
[2009-09-21 12:15] The defence and security company Saab has received an order valued at MSEK 130 from FMV The contract follows the Swedish Armed Forces’ plans to modernise the SK60 training platform in order to secure its use until 2017.

Saab receives development order for the Gripen system
[2009-07-01 15:30] Defence and security company Saab has received an order valued at approx. MSEK 350 from FMV (the Swedish Defence Materiel Administration) for development of the Gripen system.

Saab receives order for Gripen technology study
[2009-02-09 15:40] Saab has received an order from the Swedish Defence Materiel Administration, FMV, for studies during 2009 regarding future capabilities for the Gripen multi-role fighter. The contract value is 400 million SEK.
Saab signs contract with FMV regarding Gripen

[2009-01-08 14:20] Saab has received an order from the Swedish Defence Material Administration, FMV, for supporting Gripen´s operative capacity. The contract is valued to 550 million SEK.

Källa: www.saabgroup.com

Sandlådan

J.K Nilsson sa...
2 maj 2010 kl. 11:01  

Sandlådan, jag är inte intresserad att gräva i helikopters byk. Jag har sett tillräckligt.

Och kostnader som FMV har avtalat med SAAB i JAS 39. Hur mycket står svenska flygvapnet för och hur mycket delas av våra partners Ungern, Tjeckien och Thailand?

J.K Nilsson

uppgiven sa...
2 maj 2010 kl. 11:48  

Nu verkar det återigen som om hästarna bits i krubban när maten tar slut...

Vi kanske kan enas om att både spetsflyg, transportflyg och helikoptrar är materielsystem som kostar stora pengar både att anskaffa, vidmakthålla och använda?

Jag tycker mig kunna läsa mellan raderna att flera skribenter anser att det ska föras över pengar från spetsflyget till helikoptrarna. Ok, det får man givetvis tycka. Det jag undrar över är, vad är det spetsflyget ska sluta göra då? Ska man flyga mindre än idag? Ska det slutas stödja exporten? Ska incidentberedskapen minska i omfattning? Ska antalet divisioner minskas? Något måste pengarna tas ifrån...

Och innan det obligatoriska svaret kommer, nej jag är inte pilot. Varken inom spetsflyg, transportflyg eller helikopter...

Anonym sa...
2 maj 2010 kl. 12:36  

@Uppgiven

Det finns fler hästar än de du syftade på.

Army

uppgiven sa...
2 maj 2010 kl. 13:29  

@Army

Vänligen utveckla. Jag förstår inte vad du menar.

Anonym sa...
3 maj 2010 kl. 23:06  

@Sandlådan

Jag förstår vad du menar! 5 miljarder i investeringar i JAS39 under det senaste året och till det tillkommer driftkostnaderna.

När jag gjorde min sista utlandsmission 2008 fanns det inga kängor i min storlek.

Ex frivillig

Anonym sa...
4 maj 2010 kl. 19:45  

Hmm...

Mycket kan man nog säga om hkp-utredningen och möjligen om utredaren. Men, det är FM som till stor del matat utredningen med falaktig information och fakta. Som exempel kan nämnas en så simpel sak som prestanda på HKP 4. Siffrorna för HKP 4 är till huvuddel felaktiga, antal pax och bårar, flygtider etc.

Lars Fröberg

Anonym sa...
6 maj 2010 kl. 11:46  

Hela felet med helikopterfiaskot är organiseringsformen.Ha en "egen heliflottilj " är ett feltänk.
Det är bätter om marinen , FV och armén organiserar sina egna heliförband och har tekniskt underhåll gemensamt.
även att pilotutbildningen bedrivs gemensamt.
men den operativa verksamheten ska skötas och styras av resp. försvarsgren. Det är de som vet vad man behöver och vad man ska prioritera.

JAS är bäst, not sa...
28 maj 2010 kl. 22:45  

Helikopter nio står i hangarerna men får inte användas. Helikopterflottiljen skriker efter flygtid till sina besättningar. Black Hawk verkar vara ett luftslott. Civila helikoptrar hyrs in till en ansenlig kostnad av ett par miljoner, 2011 behövs många fler miljoner till civila helikoptrar. Vem fan tog detta beslutet?

Lars E. Bergqvist sa...
19 februari 2016 kl. 18:59  

Man kastar inte bort sina kläder förrän man skaffat nya som passar. Så enkelt är det ! "Läget är bra på Hkp-sidan i Afghanistan" sade en hög skrivbords-militär(från Hkv)... "Jaha du"..fyllde jag i och fortsatte med hård, hörbar röst; "Sedan låg en förtvivlad döende Tomas Bergqvist och förblödde, döende helt i onödan utan att en enda enkel trupptransport med Hkp kunde insättas, jag tror knappast han skulle hålla med dig". -Tystnaden infann sig-

Jag påminde honom altså om detta, ansikte mot ansikte i Sverige-salen på FHS inför fullsatt sal. Han blev tvärtyst och passande nog blodröd i ansiktet. Av skam får jag hoppas, tystnaden blev öronbedövande, lång och kompakt! Själv satt jag med tårar av sorg och rasande ilska under det att jag stålsatte mig. En stor del av hela Marinsektion reste sig upp likt en enda man såsom i givakt och tågade samfällt ut. Då satt alla fortfarande tysta med röda ansikten i hela den fullsatta Sverige-salen.

Läget: Uppenbart! Kommentarer: Överflödiga!

Anonym sa...
20 februari 2016 kl. 12:01  

I o f s håller jag med om att kommentarer är överflödiga, men kan inte låta bli.

Hjärta, hjärna och ryggrad.

Tack.

Alias sa...
24 februari 2016 kl. 20:00  

Lars E Bergqvist

Undrar om det var samme HKV höge skrivbordsmilitär som sa att "Nu när vi skickat medivac hkp till Afganistan, så bättras läget för de svenska soldaterna"....

Ehhh, hur var det nu, hkp i sig ägdes ju av chefen på platsen, inte de svenske chefen längre ner i hirarkin, och hem åkte väl motsvarande hkp kapacitet från Tyskland, om jag inte missminner mig. Slutsats, han var av banan, frågan är, var han någonsin på?

Verkar för övrigt som någon på FÖD lärt sig något. Nu får vi inte avveckla något som ska ersättas, innan ersättaren är klar. Vill FM göra det, ska framställan göras till FÖD......

GalärslavHKV

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade