Gästinlägg: Försvarsmaktens ledningssystemutveckling "stramas upp"

Som säkert bekant har det nätverksbaserade försvaret urartat till ett projekt som närmast kan beskrivas som en hydra. När statsmakterna bestämmer sig för att avsluta projektet, byter det snabbt namn och verksamheten fortsätter samtidigt som pengarna rullar. Miljardbelopp har plöjts ner i projektet utan synbar effekt. Försvarsdepartementet har nu återigen anmodat Försvarsmakten att inkomma med en redovisning angående planeringen för införandet av "Gemensam LägesInformation (GLI)", tidigare bl a känt som GLC, Gemensam LägesCentral, samt Network Operationg Center (NOC). Försvarsmakten ska redovisa alla kostnader och redovisa all operativ effekt som innefattas av GLI/NOC. Regeringen genom Försvarsdepartementet uttrycker i anmodan oro för de konsekvenser som nerläggningarna av stridslednings- och sjöbevakningscentraler med flytt till Enköping medför, såväl gällande ekonomi som operationellt. Regeringen påtalar återigen för Försvarsmakten att ambitionen inte ska vara att leda utvecklingen av nätverksbaserat försvar globalt utan att följa, delta i och anpassa sig efter den internationella utvecklingen. Att t ex lägga ner den befintliga stridsledningsanläggningen i Hästveda ter sig nu aningen svårt utan att ha regeringen med sig.

Uppenbarligen är inte heller från Försvarsdepartementets håll särskilt imponerad över arbetet med ledningssystemen. När detta tidigare påtalats inom organisationen, i "bloggosfären" och imedia har det refererats till från centralt håll som desinformation. Förmodligen användes samma ord vid det kejserliga hovet i H C Andersens bok.

Nedanstående gästinlägg anlände som mail till en rad beslutsfattare tidigare i veckan.


/Wiseman

-----------------------------------

Försvarsmaktens ledningssystemutveckling "stramas upp"...


i regeringsbeslut 27 den 23 juni 2010.

Det är med tillfredsställelse man kan notera att FöD med stöd av FöU tydligt och klart satt ner fötterna rörande utvecklingen av Försvarsmaktens framtida ledningssystem.

Att brister finns inom området ledningssystem, framför allt inom markinformationsarenan, på nationell nivå är känt. Stridsledningssystem för Bataljon, SLB, är fortfarande under utveckling och dras med förseningar och lär knappast vara klara före 2012. En gemensam rikstäckande "Marklägescentral, MarkC", existerar för närvarande inte.

För tillfället är det endast SjöC och C2StriC som kan leverera lägesbilder som ligger som underlag för insatsbeslut till Högkvarterets Maritime Operation Center, MOC och Air Operation Center, AOC.
Gemensam Lägesinformation, dvs en sammanlagrad bild från arena luft, sjö och mark på högre operativ stab är ännu inte specificerad. Styrande dokument, dvs taktiska, tekniska, organisatoriska och ekonomiska målsättningar (TOEM/TTEM) saknas helt för förbandet eller funktionen.

Att lösa GLI kan ske på många sätt, från den enklaste lösningen att projicera upp varje arenas information på en storbildskanon i ett Joint Operation Center, JOC, till att bygga ett avancerat och kostsamt ledningssystem, grundat på de s.k. erfarenheterna från det Nätverksbaserade Försvaret, NBF.

Det senaste underlag som Försvarsmaktsledningen, FML, har haft som grund för sitt ställningstagande för GLI/NOC är ånyo en PowerPoint presentation från den 29/3.

Att på så lösa grunder bedriva en omfattande ledningssystem utveckling kan inte anses annat än riskabelt.

Regeringen skriver vidare i sitt beslut att "förmågeutvecklingen bör vara verksamhetsnära" och att "Sverige ska inte sträva efter att vara ledande inom förmågor och funktioner som är kopplade till det nätverksbaserade försvaret".


Frågan man ställer sig är då vem som tar ansvar för de beslut som lett till att ca 3-5 miljarder kronor (beroende på om indirekta kostnader tas med) har spenderats på NBF-relaterad verksamhet under den sista 10-årsperioden utan att något synbart resultat i form av system eller förmåga har levererats.


Peter Neppelberg


P.S.
Förmågeglappet, dvs att på ett interoperabelt sätt med krypterad data, tal och igenkänningsutrustning leda våra flygplan, fartyg och luftvärnsförband har ånyo drabbats av förseningar och lär i ett första utbildningssteg vara färdigt tidigast till årsskiftet. Jag kommer att under hösten att återkomma med en debattartikel i ämnet för att redogöra för problematiken.
D.S.

18 kommentarer:

Anonym sa...
9 juli 2010 08:40  

SLB är väl ett av de få framgångsrika ledningssystemprojekten inom Försvarsmakten. Det är prövat, fungerar, mer flexibelt än vad som egentligen var kravet, och används i drift. Utvecklingen fortsätter, javisst, men ett fungerande system som lyfter ledningsförmågan på bataljonsnivån är infört.

Projektet är, såvitt jag har kunna observera, en ovanlig framgångssaga inom sitt område. Här borde finnas mycket att lära om projektupplägg och utvecklingsmetodik.

Nu förstår jag att sådana budskap rimmar illa med författarens intentioner, då det handlar om att förklara att vi minsann inte behöver göra någon utveckling inom hans verksamhet.

Tyvärr har aldrig armén haft motsvarande tekniska stöd för ledning tidigare och SLB är därigenom revolutionerande eftersom det faktiskt är något som fungerar och ger operativ nytta inom armén (åtminstone på bataljonsnivå som det utvecklades för). Kanske är den operativa nyttan redan tillräcklig inom luft- och sjödomänen. Det är dock inte snyggt att kritisera något som faktiskt är ett lyckat projekt inom ledningssystemområdet för att göra en poäng i en helt annan fråga.

BosseB sa...
9 juli 2010 09:19  

Anonym 0840:
"Framgångssagan" SLB säger en hel del om hur långt efter armén är ifråga om ledningssystem. Skrattretande långt bakefter för dem som kan något om kraven på och komplexiteten i modern teknik för flygstridsledning, luft- och sjöövervakning.

Anonym sa...
9 juli 2010 10:15  

-Anonym 08.40

Ovanlig framgångssaga? Inte det SLB mitt förband fortfarande väntar på. Om det finns något att lära om upplägg och utvecklingsmetodik, så inte är det några positiva exempel. Det är inte svårt att räkna upp skräckexempel, vi kan börja någon gång 1995, även om projektet då hade ett helt annat namn.

Nej, jag anser att du har helt fel, och jag har sett det som användare och utvecklare under åratal. Du kanske har bättre förstahandsinformation?

Anonym sa...
9 juli 2010 13:39  

//jag är inte bitter //

Hur svårt kan det vara ???

Att plöje ner mijoner av kronor och säkert ha en massa tomtar rent ut sagt som jobbar med ett projekt som bokstavligen blöder kostnader.

I min värld enkelt och funktionellt om man nu vill skapa en sk GLC/GLI/NOC

Funktionen finns ju redan i dag på befintlig plats endast att överföra sjöcental till stället och vipps har vi en GLI/GLC/NOC mm

Den kostnade för en flytt av sjöC till befintlig plast torde kosta en bråkdel av var GLC-maffian kunnat prestera till dags dato.

Det är för bövelen skrämmande hur projekt får lalla omkring i vår verksamhet och bara kunna prestera lite powerpoint presentationer.

idén med en GLI köper jag att kanske integrera Luft/sjöC för att kunna få ett mervärde javisst, men att plöja projektpengar på en nybyggnation i Enköping när det redan finns både plats och funktion på en befintliga plats bara att överföra SjöC till stället, så envisas dessa projekt människor att plöja vidare - man är väl rädd om att förlora sin tjänst som säkert är välbetalt och utan skyldighet på internationell tjänstgöring samt säkert massa finna gooa tjänste resor ingår.

Min högt personliga åsikt är att den GLI projekt är inget annat än att glida på en stor RÄKMACKA.

Att inte ens ÖB dra i nödbromsen - usch

Anonym sa...
9 juli 2010 21:38  

Bäste Anonym 9 juli 0840.

Ditt inlägg förstår jag mig inte riktigt på.
Jag har aldrig varit emot SLB och önskar det all lycka och välgång oavsett i vilken teknisk plattform programvaran implementeras i.

Problemet är att SLB ännu inte är operativt i Försvarsmakten i (eller som) ett lednings eller insatssystem, dvs Produktägaren HKV Prod har inte utfärdat Beslut om användning (BOA) och driftägaren FMTM har inte utfärdat Beslut om drift (BOD).
Innan detta kan göras måste enligt auktorisations och ackrediteringsprocess MUST yttrande om IT-säkerheten i det hårdvarusystem som programvaran skall ”snurra i”, inhämtas vilket mig veterligt inte är slutfört.

Vad jag har förstått så kommer en del av programvaran för SLB att ingå i SWECCIS 1.0/ IS SWERAPP Mission som skall vara NBG 11lednings/insatssystem. De moduler som verkar vara aktuella är Blue force tracking (BFT) för att kunna skapa kontroll av det egna styrkeläget. Tyvärr kommer inte andra viktiga moduler som tex Battle management system att ingå vilket gör att den operativa/taktiska nyttan är begränsad.

Det första systemet där SLB kommer att vara fullt integrerat i är C3IS som är det ledningssystem som integreras i ARCHER. Måltidpunkten för operativ drift är satt till 2012.

Förhoppningsvis kan vi ha ett fullt utvecklat SLB till IO14.


Min bevekelsegrund för mitt gästinlägg är det sedvanliga:
”Vi måste lära oss att krypa, stå, gå, springa cykla innan vi kan åka till världsrymden”

Låt oss inte börja bygga huset från toppen utan färdigställ först de grundläggande systemen för arena luft, sjö och mark innan vi bygger överbyggnaden. Utvecklingen bör ske iterativt och i lagom stora steg för att minimera riskerna i projekten. Att än en gång tro att en ”big bang –lösning” med utgångspunkt från de erfarenheter man vunnit från NBF löser helheten, är att lura sig själv.

Låt oss börja med att montera ett antal storbildskanoner på HKV JOC från varje arena och utvärdera detta innan vi tar nästa steg …


Vad gäller arena Luft, där jag är verksam, återstår mycket att göra innan FM blir interoperabel. Jag lär knappast sakna arbetsuppgifter i framtiden.

Vänligen

Peter Neppelberg

Anonym sa...
9 juli 2010 23:41  

Vad ska man med den gemensamma bilden till??? Duger det inte att helt enkelt kasta en blick på 2 eller i värsta fall 3 storbildskärmar? De sekund-minutaktuella besluten tas av varje ledningscentral var för sig och är den en gemensam operation så är det gemensamma läget i varje given sekund inget man stirrar sig blind på. Angående SLB så är det bra om armén är nöjd MEN det handlar bara om EN bataljon, det kanske kan kallas stridsteknisk- eller lägre taktisk- nivå och har inget med operationer att göra: Det är dock bra att man kommit en bit på vägen med något system.

Peregrine sa...
10 juli 2010 07:52  

SLB, C2STRIC, SJöC m fl är "riktiga ledningsstödsystem". De har haft sina toppar och dalar i utvecklingscykeln. Och har sina fördelar och nackdelar ur teknisk synvinkel. Och byggs av samma leverantör.

Låt inte detta bli en debatt mellan försvarsgrenarna utan låt oss vara överens om en sak: man bygger inte "riktiga system" med powerpoint, demonstratorer och generalsdragningar.

De senaste årens skräckexempel, NBF (numera FMLS TS), GLC m fl måste vara bra exempel på detta.

Det är dags att rensa upp!

Anonym sa...
10 juli 2010 12:10  

@ peregrine och övriga

För mig är det en gåta varför det inte på världsmarknaden finns något som är tillräckligt bra.

Varför vi gång på gång egenutvecklar. Hela utvecklingsprocessen verkar gå ut på att ett antal officerare sitter tillsammans med dyra konsulter (Saab gissningsvis) och tycker en massa saker. Flytta den knappen dit, lägg till den här funktionen etc. Och denna guldplätering styrs av fm utvecklingspersonal utan ansvar för de kostnader som deras tyckande medför. För konsulterna betalas på liggande beställningar från FMV. Resultatet blir en mycket dyr produkt som ej är klar att använda, ej ackrediterad och där teknisk dokumentation saknas vilket leder till extrema merkostnader innan systemet är BOAT och klart.

Varför inte bara köpa nåt som nån annan utvecklat. Varför är Sveriges krav så unika???

Upprensning som Peregrine föreslår är nog en bra idé. Lite ny människor som inte ägnat de sista 10 åren åt NBF utveckling.

// Diane

Ps. Kan någon bekräfta ryktet att det blir en ny chef på ProdLed efter sommaren?? Tydligen så ska även ProdLeds organisation ledas av en Brigadgeneral...

Biet sa...
10 juli 2010 19:58  

Mycket surrande ("bra", "dåligt", "leverantörer", "officerare", "konsulter", "färdiga system"), känns som pajkastning.

Förmågeutvecklingen bör fokusera på strukturerad styrning från system-av-systemnivån, inte på spadfäktning i sandlådan :

- Vilka är FM:s krav på system-av-systemnivån ?
- Vilka krav saknas t ex på "systemnivå" (? exempel kan vara TTEM för GLI)
- Vilka system möter kraven ? (ex SLB är kanske inte ackrediterat för användning av alla tänkta förmågor)
- Vilka förmågeglapp finns idag och om t ex 5 år ?
- Vilka förmågor ger effekt ? (Till exempel bara en bataljon ger nog inte så mycket effekt)

Att köpa "färdiga" utländska system innan förmågekraven är definierade kan vara riskfyllt....

Unknown sa...
10 juli 2010 22:31  

FM ledningssystemsutveckling havererar inte på utvecklingen av systemen utan pga den inkompetenta personal som FM har som beställare.

Merparten av FM officerare kan för lite teknik och för lite metod. Officerare saknar helt enkelt abstrakt förmåga i den grad som behövs för att utveckla teknik och verksamhet. De blir alltid lurade av de trojanska hästarna dvs. konsulterna och deras vapendragare försvarsindustrin. De trojanska hästarna gör sitt jobb genom att hela tiden skapa underlag för nya försäljningar. Detta tillsammans med FM bristande materielsystemsutvecklingsmetod gör att FM aldrig kommer att klara projekt som innehåller abstrakt tänkande och inte är hårda saker förrän FM skapar en skälig arbetsmiljö med produktion i fokus och inte officerarnas personliga karriär. Denna karriär byggs av ett destruktivt agerande mot samtliga kollegor när de inte är i närheten och officerare gör sig gärna viktiga genom att komplicera för sina kollegor så långt som möjligt. Därtill så leder kommer officerkåren två i den svenska projiceringsligan strax efter politikerna. Dock är det politikernas uppgift.

Slutsats är om FM någonsin skall få några ledningsstödssystem(nya materielsystem såsom HKP) så satsa inte på tekniken utan snälla ÖB satsa på rätt personal samt skapa nya statussymboler i FM.

KISS är FM viktigaste framgångsfaktor med nuvarande personal.

KISS - Keep it simple stupid

Anonym sa...
10 juli 2010 22:34  

Angående storbildkanon på HKV...

HAHA säger jag... om man projicerar upp obearbetad teknisk rådata på kanoneer i HKVS joc, tac:ar blir resultatet KAOS. Det är inget de förstår och kan agera på.

Jag vet inte när det gick snett i Försvarsmakten när tanken tänktes att plutonsstrid skulle börjas ledas från HKV... eller att enskilda flygplans noskamera skulle projiceras upp. Galet. Lägg ner. Återskapa en Försvarsmakt med vapen.

Peregrine sa...
10 juli 2010 23:29  

@ Anonym 10 Juli 12.10

Jag håller med dig i sak. Det finns flera andra leverantörer än våra svenska. Och Sveriges krav är inte unika nuförtiden men var det när systemen som nu är i bruk (eller strax ska tas i bruk) projekterades.

Många av våra ledningssystemprojekt är riktade upphandlingar som gjordes för många år sedan. Ex C2STRIC påbörjades under 80-talet. Riktad upphandling bestäms av Regeringen och görs av olika skäl. Det kan handla om sekretess. Eller stöd till försvarsindustri.

Det kanske viktigaste skälet till varför vi har svenska leverantörer är att ledningsystem består av fyra delar (enligt doktrin), d v s personal, organisation, metod och teknik. Köper man ett tekniskt system får man alltid med metod på köpet och kanske även behov av att anpassa organisation och ändra personalens kompetens genom utbildning. Detta har inte varit aktuellt förrut.

Se exempelvis nu när Försvarsmakten inför Länk-16 och J-seriemeddelanden. Det kommer ställa helt nya tekniska och metodmässiga krav men ge helt nya taktiska möjligheter också.

Anonym sa...
11 juli 2010 12:56  

Vem ska ta hand om alla framtida SAR bilder från GripenS AESA system när systemet väntas komma igång? Den här revolutionen måste armén räkna med när den kommer och revolutionen kan räknas som arméns bästa resurs. Flygunderstödet måste utvecklas vilket inte minst bevisats i Afghanistan där den amerikanska Arméns general Stanley A. McChrystals krigföringsmetoder kommit på skam. Flygunderstödet är en av de mest värdefulla resurser som mer måste tas på allvar och armén måste skärpa sig på den punkten.
Eftersom alla, utom den svenska armén, har en totalbild av läget torde en lägescentral i de befintliga bergen, där den totala sjö- och luftlägesbilden redan finns, vara av allra största värde, där det fins stor plats och där bergen är skyddade mot EMP. Kärnvapenhotet utgör fortfarande det ultimata hotet om ingen visste det. En central i Enköping mitt i en centralort är ett dåligt skydd och dessutom i en tätort med civila människor när det finns tre skyddade anläggningar i landet. Till detta måste man skapa ett militärt skydd som luftvärn och markstridsförband.
Att istället skapa en ny "lekstuga" i Enköping är ett oerhört korkat ekonomiskt resursslöseri.
Det behövs en skärpning bland generalerna i "lekstugan" (Högkvarteret).
En regionalisering eller ett pånyttfött hjul, är ett verkligt behov men det behövs därtill ett försvar värd namnet.

Anonym sa...
11 juli 2010 13:01  

Vem ska ta hand om alla framtida SAR bilder från GripenS AESA system eller att förmedla (datalänka)Liteningbilder när systemet väntas komma igång? Den här revolutionen måste armén räkna med när den kommer och revolutionen kan räknas kunna bli arméns allra bästa resurs. "Flygunderstödet måste utvecklas" bättre vilket inte minst bevisats i Afghanistan där den amerikanska Arméns general Stanley A. McChrystals krigföringsmetoder har kommit på stor skam. Flygunderstödet är en av de mest värdefulla resurser som mer måste tas på allvar och armén måste skärpa sig på den punkten.
Eftersom alla, utom den svenska armén, har en totalbild av läget torde en lägescentral i de befintliga bergen, där den totala sjö- och luftlägesbilden redan finns, vara av allra största värde, där det fins stor plats och där bergen är skyddade mot EMP. Kärnvapenhotet utgör fortfarande det ultimata hotet om ingen visste det. En central i Enköping mitt i en centralort är ett dåligt skydd och dessutom i en tätort med civila människor när det finns tre skyddade anläggningar i landet. Till detta måste man skapa ett militärt skydd som luftvärn och markstridsförband.
Att istället skapa en ny "lekstuga" i Enköping är ett oerhört korkat ekonomiskt resursslöseri.
Det behövs en skärpning bland generalerna i "lekstugan" (Högkvarteret).
En regionalisering eller ett pånyttfött hjul, är ett verkligt behov men det behövs därtill ett försvar värd namnet.

Anonym sa...
11 juli 2010 15:13  

Det jag undrar, som inte är sådär insatt i militära ledningssystem eller ens militärliv, är huruvida man öht hade något mål att uppnå?

Lades det fram några krav-spec vad systemet göra? Brydde man sig om nuvarande lednings- och arbetsmetod? Utgick man från någonting öht? Som det låter här, så verkade det mest ha suttit några snubbar och sagt saker i stil med "Fyfan, det där skulle vara ballt att göra!" utan att tänka på nytta?

Ett Stridledningssystem kan väl ändå inte bara framställa med inriktning på själva dataprogramet, utan bör väl primärt fram utifrån eventuell arbetssätt?

Flygvapnets stridsledningssystem är väl ändå ett, vad jag förstått, bra system som fyller sin funktion? Där man presenterar den nödvändiga informationen mellan olika enheter?

Det utvecklades väl också med ett specifikt arbetssätt i åtanke?

Även om Armen har lite fler och olika enheter, så förstår jag inte varför man ska ha så svårt att arbeta fram ett system som är bra för dem och sedan ett system för att samlänka alla de tre systemen?

Som skattebetalare är jag less på att man från både politiskt- och militärthåll verkar anse att försvaret är någon form av lekstuga?

Wiseman sa...
11 juli 2010 15:30  

För att citera general John Mattis, ny chef för CENTCOM och förmodligen mer krigare än någon svensk sedan 1700-talet:

"Indeed, in the last few months, Mattis has launched broad and public rebukes of the military’s persistent love affair with technology. At a conference in May, he derided technological fixes “that take geniuses on the battlefield to operate.” All our generals and officers and grunts and drones getting networked together? Hates it. “I don’t think we have turned off our radios in the last eight years,” Mattis said. “What kind of systems are we creating where we depend on this connection to headquarters?” In his view, subordinates should be clear that they understand their commanders’ intent and then freed to implement it amidst the circumstances they confront — not the circumstances that a distant headquarters imagines over the radio.

Det är inte svårt att gissa vad Mattis skulle anse om GLI/NOC.

Anonym sa...
12 juli 2010 16:52  

Det är bra att något händer. Denna lekstuga har fått pågår ör länge utan något verkligt resultat mer att den förmåga vi hade att leda är också förvunnen, för alla lär sig nytt oandvändbart från FMKE.

Markstridaren

Sumatra sa...
12 juli 2010 18:58  

Det John Mattis säger är ju samma som åtminstone jag alltid vetat. Ledning består av att ställa uppgift och att tilldela resurser.

Commanders’ intent är ju gamla BIS helt enkelt. Sedan matar ledningsnivån på med underrättelser.

Med hjälp av ovanstående kan förbanden lösa uppgifter även om ett ledningslöst tillstånd uppstår. Har man ingen uppgift, så tar man sig en.

Gammal tysk uppfinning. Detta behövs inte fyra stjärnor för att begripa.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade