Så tyckte läsarna om internationell arbetsskyldighet

Vid midnatt avslutades enkäten bland de av läsarna som är anställda av Försvarsmakten. Totalt lades 749 röster (WW har i snitt ca 3000 läsare om dagen) i huvudfrågan i enkäten, hur man ställer sig till det nya avtalet och internationell tjänst. Ser man till hur rösterna fördelades i kategorier verkar ett antal röstande inte att ha tillhört någon kategori eller inte brytt sig om att rösta på detta. Får man tro den delfrågan har enkäten nått ca 5 % av Försvarsmaktens yrkesanställda officerare och soldater, 0,5 % av dess reservofficerare och drygt 1 % av de civilanställda.

Eftersom det var enkät i dess enklaste form och inte en enkät där man kan tillse att den fylls i av rätt målgrupp, går det självklart att ifrågasätta resultatet.

Intressant var att se att gruppen "Positiv till internationella tjänst, negativ till avtalet om internationell anställningsskyldighet (i dess presenterade form)" konstant låg runt 70 %, medan de som var "positiva till internationell tjänst och positiv till avtalet" (nuvarande form), samt "negativa till internationell tjänst och negativa till avtalet" (nuvarande form), låg runt 15 % vardera. Ingendera var egentligen någon överraskning.

Det stämmer också hyfsat med delfråga tre där läsarna var övervägande kritiska till hur informationen om internationella arbetsskyldigheten presenterats.


Det har också varit högst intressant att läsa de synpunkter på den internationella arbetsskyldigheten som kommit i form av kommentarer till enkäten. Får man tro på resultatet av enkätfrågorna och kommentarerna är inte de anställda speciellt nöjda med hur Högkvarteret har hanterat den här frågan. Man får hoppas att man i HKV tar till sig av kritiken. Skulle Försvarsmaksledningen företa en ny Eriksgatan genom landet innan slutdatumet för omreglering av anställningsavtalet, lär det bli många intressanta diskussioner med personalen om man får tro enkätresultatet.


SVT Rapport (2) ägnade ikväll sitt huvudinslag åt just omregleringen av anställningsavtalen. Lite förvånande var det att man inte tog upp att MBL-förhandlingarna med facken slutat i oenighet.
SvD, DN, Aftonbladet

48 kommentarer:

TRIDENT sa...
12 juli 2010 kl. 20:58  

Nu är ju fråga inte hur högkvarteret tar sig an frågan utan hur vårt menlösa fackförbund agerar efter att ännu en gång blivit tillplattade av Försvarsmakten.

Jag har själv rannsakat mig och den ENDA anledning som jag kan finna till att jag fortfarande är medlem i officersförbundet är - förmånliga försäkringar!

Först skänker förbundsledningen gladeligen iväg LAS i sin iver att göra Försvarsmakten till lags med att ta fram ett soldatavtal. Hur i hel...vete resonerar man när man mer eller mindre skänker bort LAS ett VALÅR. Ingen politiker törs knysta LAS och ändringar i LAS - ändå förhandlar officersförbundet gladeligen bort LAS för soldaterna.

Finns det någon vid sina sinnens fulla som på fullt allvar tror att en rödgrön regering skulle lagstifta bort LAS för soldaterna - eller att landets nya "arbetarparti" Moderaterna skulle gå fram lagstiftningsvägen. Regeringen har gång efter annan sagt att det är upp till parterna att lösa det hela avtalsvägen.

Ibland undrar jag på vems sida sittande förbundsledning egentligen är....

Tilläggas kan ju att som "tack" för soldatavtalet tvingar Försvarsmakten officersförbundets medlemmar till utlandstjänst genom att göra det till obligatorium.

Jag skulle vilja se det LO-förbund som accepterar en dylik behandling. Man kan ju dra en parallell till sopåkarna på östermalm som fick nya anställningsvillkor av arbetsgivaren - och hur det togs emot kommer säkert alla ihåg...

...men officersförbundet har däremot kapitulerat fullständigt. När jag läste senaste officersinfon får jag erkänna att jag blev riktigt förbannad. Följande står att läsa:

"Därefter
kommer alla föreningar att genomföra medlemsmöten
ute på förbanden för att stötta
medlemmarna med arbetsrättslig rådgivning
inför deras beslut.
Officersförbundet bedömer att medlemmarna
har ett stort behov av information."

Jag betalar inte Lars Freskers lön för att få information! Jag betalar för att jag FÖRVÄNTAR mig att han agerar i medlemmarnas intresse - inte arbetsgivarens!

Kan måhända officersförbundets ledning ha suttit på sina stolar allt för lång tid och börjar få svårt att hålla rollerna isär?

I anständighetens namn måste förbundsstyrelsen ta reda på vad medlemmarna vill och vad de tycker om det nya avtalet - och det per omgående!

Därefter - om nu medlemmarna inte är nöjda med Sverkers semesterhälsning måste förbundet AGERA och visa Försvarsmakten att nu är gränsen passerad. Ett lämpligt steg hade varit att säga upp soldatavtalet per omgående och totalstopp för alla avsteg från nyvarande arbetstidsavtal. Förhandlingarna om ett nytt arbetstidsavtal bör även läggas på is tills dess att nuvarande situation är utklarad till ett för medlemmarna tillfredsställande resultat.

Agerar inte förbundsstyrelsen kommer åtminstone jag att försöka driva frågan via lokalföreningen - och om det inte hjälper är nog tiden inne att gå ur officersförbundet och kanske t.o.m väcka liv i saligen insomnade Officerarnas Riksförbund med TCO anslutning.

TRIDENT sa...
12 juli 2010 kl. 20:58  

Nu är ju fråga inte hur högkvarteret tar sig an frågan utan hur vårt menlösa fackförbund agerar efter att ännu en gång blivit tillplattade av Försvarsmakten.

Jag har själv rannsakat mig och den ENDA anledning som jag kan finna till att jag fortfarande är medlem i officersförbundet är - förmånliga försäkringar!

Först skänker förbundsledningen gladeligen iväg LAS i sin iver att göra Försvarsmakten till lags med att ta fram ett soldatavtal. Hur i hel...vete resonerar man när man mer eller mindre skänker bort LAS ett VALÅR. Ingen politiker törs knysta LAS och ändringar i LAS - ändå förhandlar officersförbundet gladeligen bort LAS för soldaterna.

Finns det någon vid sina sinnens fulla som på fullt allvar tror att en rödgrön regering skulle lagstifta bort LAS för soldaterna - eller att landets nya "arbetarparti" Moderaterna skulle gå fram lagstiftningsvägen. Regeringen har gång efter annan sagt att det är upp till parterna att lösa det hela avtalsvägen.

Ibland undrar jag på vems sida sittande förbundsledning egentligen är....

Tilläggas kan ju att som "tack" för soldatavtalet tvingar Försvarsmakten officersförbundets medlemmar till utlandstjänst genom att göra det till obligatorium.

Jag skulle vilja se det LO-förbund som accepterar en dylik behandling. Man kan ju dra en parallell till sopåkarna på östermalm som fick nya anställningsvillkor av arbetsgivaren - och hur det togs emot kommer säkert alla ihåg...

...men officersförbundet har däremot kapitulerat fullständigt. När jag läste senaste officersinfon får jag erkänna att jag blev riktigt förbannad. Följande står att läsa:

"Därefter
kommer alla föreningar att genomföra medlemsmöten
ute på förbanden för att stötta
medlemmarna med arbetsrättslig rådgivning
inför deras beslut.
Officersförbundet bedömer att medlemmarna
har ett stort behov av information."

Jag betalar inte Lars Freskers lön för att få information! Jag betalar för att jag FÖRVÄNTAR mig att han agerar i medlemmarnas intresse - inte arbetsgivarens!

Kan måhända officersförbundets ledning ha suttit på sina stolar allt för lång tid och börjar få svårt att hålla rollerna isär?

I anständighetens namn måste förbundsstyrelsen ta reda på vad medlemmarna vill och vad de tycker om det nya avtalet - och det per omgående!

Därefter - om nu medlemmarna inte är nöjda med Sverkers semesterhälsning måste förbundet AGERA och visa Försvarsmakten att nu är gränsen passerad. Ett lämpligt steg hade varit att säga upp soldatavtalet per omgående och totalstopp för alla avsteg från nyvarande arbetstidsavtal. Förhandlingarna om ett nytt arbetstidsavtal bör även läggas på is tills dess att nuvarande situation är utklarad till ett för medlemmarna tillfredsställande resultat.

Agerar inte förbundsstyrelsen kommer åtminstone jag att försöka driva frågan via lokalföreningen - och om det inte hjälper är nog tiden inne att gå ur officersförbundet och kanske t.o.m väcka liv i saligen insomnade Officerarnas Riksförbund med TCO anslutning.

TRIDENT sa...
12 juli 2010 kl. 20:59  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...
12 juli 2010 kl. 21:05  

Personaldirektören uttryckte för övrigt sig lite nedlåtande om kollegorna i Förvarsmakten.
I inslaget sade han "individer" - "medarbetare" känns lite mer.

Skulle för övrigt vara intressant om ngn kan utveckla vilket värde som brevet från Sverker skall ha - det är odaterat och när han skriver 20 september nämns inte vilket år.

Anonym sa...
12 juli 2010 kl. 21:08  

Det är bara en tidsfråga innan den totala systemkollapsen infinner sig....

Semester sa...
12 juli 2010 kl. 21:26  

16 och 23 % helt positiva tycker jag är mycket höga siffror, dels givet att undersökningen är genomförd bland läsarna i en blogg som så tydligt företräder och mycket skickligt argumenterar för andra svarsalternativ och dels givet det kritiska förhållningssätt som i grunden präglar en debattmiljö, särskilt en anonym sådan.

Lägg därtill det normala svaret på en fråga i stil med "tycker du om förändringen och hur HKV hanterat denna?" och vi kan ana att fler än vi tror upplever att ändamålen är viktigare än medlen i dessa fall, och att frågan om tjänstgöringsskyldigheten spelar i en helt annan division än frågan om man gillar hur HKV agerar...

Med så många svar och så många läsare hade i alla fall jag gärna sett en mer balanserad diskussion av resultatet. En bisats om svagheter räcker inte. Men det är ju å andra sidan gott att vi har möjligheter att bidra med kommentarar.

Tack för en bra och viktig blog

Medelåldersmannen sa...
12 juli 2010 kl. 21:50  

Idag tog jag emot mitt andra brev om den förestående förändringen i min anställning med avsikt på internationell tjänstgöringsskydlighet! Är det fler än jag som fått detta, eller är högt ärade generalen Göransson särskilt intresserad av mig och mitt svar?
Tydligt är att datumet för detta ultimatum är den 20:e september, men var svarar jag?

Intressant är även om den internationella tjänstgöringsskyldigheten skall ske inom ramen för, och är direkt kopplat till, det förband man tjänstgör vid. Eller är det är en mer allmän skyldighet att tjänstgöra där det finns en vakans som behöver fyllas?

Hur som helst, mitt svar blir ja till frågan. Detta av två skäl. Dels att det skall bli intressant att se om där finnes konflikt, kris eller krig där jag skulle passa. Men även att man denna gång kanske får uppskattning för eventuell internationell insats. Till skillnad från förra gången då man hamnade sist i allt från löneförhandling till nivåhöjande utbildning med skälet "Nu har du ju varit iväg och haft det bra! Först i fråga kommer de som varit hemma och jobbat!"

Anonym sa...
12 juli 2010 kl. 21:54  

Tyvärr är papperskvalitén i Sverkers "semesterhälsning" av sådan art att det inte lämpar sig för det enda användningsområde som skulle göra det användbart....

Men i pappersinsamlingen har det åkt och nu mals väl Sverkers semesterhälsning ned tillsammans med andra högkvalitativa trycksaker som högkvarteret producerat (läs Försvarets Forum) för att återuppstå som mjukt papper på rulle....

Vem vet - nästa gång man går på muggen på jobbet kanske det är fragment av Sverkers semesterhälsning man använder....

Anonym sa...
12 juli 2010 kl. 22:40  

Re Trident!

Att LAS försvinner för försvarsmaktsanställda är helt rätt.
Att jobba som officer/soldat inom FM har ingenting med ett vanligt yrke att göra. Då ska inte heller den vanliga trygghetsnarkomanin gälla.
Tyvärr är svenska officerare en bild av drönar Sverige.
Jag tycker du ska skaffa ett civilt jobb, som officer passar du sällsynt illa, vad ska du göra när det börjar smälla? Ringa facket och grina över dåliga arbetsförhållanden?
Den svenska försvarsmakten bör läggas ned, ni är bara en utgiftspost utan värde.

Wiseman sa...
12 juli 2010 kl. 22:51  

Semester: Tack själv!

Det är nog inte helt galet att misstänka att många av de som följer WW tillhör den mer kritiska delen av personalskaran. Förhoppningen var att man skulle tipsa sina kollegor om enkäten och därmed bidra till ett bredare underlag. Naturligtvis är det så att en djupare diskussion hade kunnat föras i inlägget, men det som diskussionen med många synpunkter i ett brett spektra behövs. Det behövs brandfacklor från kommentatorer som Plutch m fl.

Det finns alla skäl att tro att läget ordnar upp sig när semestrarna är slut och arbetstagarna återvänder till sina arbetsplatser och har möjlighet att få mer och bättre information än vad som tidigare erbjudits. Det blir en ny enkät i anslutning till slutdatumet 20:e september för att se vilken förändring som blivit. Likaså blir det intressant att se vad fackförbunden har tänkt att göra härnäst. De verkar ha en del missnöjda medlemmar.


Ett obligatorium är av nöden, men det hade nog funnits bättre sätt att ordna fram ett sådant. Långt ifrån alla medarbetare är nog medvetna om att det nationella försvaret idag förväntas kunna ske på andra sidan Östersjön eller i Nordatlanten, lika gärna som i Blekinge skärgård.

Anonym sa...
12 juli 2010 kl. 23:19  

@Anonym 12 juli 2010 22.40
Poliser, Brandkår, kustbevakning mfl har således inte heller rätt till LAS?

Om du tänker till lite så kommer du kanske inse att arbetsgivarna på den civila marknaden håller nästa på att svimma av förtjusning.
För dom vet att dessa förändringar går att "justera" lite till och snart har dom sin dröm uppfylld.

Visst blir det jättefint i framtiden utan LAS?
Bara för att några tycker att det som gäller för alla i samhället inte ska gälla för de som är beredd att dö för dom som dom skyddar....

Jag kan bara hoppas att du framöver ändrar din attityd och kommer på bättre tankar.

Försvarsmaktsanställd sa...
12 juli 2010 kl. 23:19  

Så försvarsmaktsanställd sedan snart 30 år jag är blir jag förundrad över hur officerskåren reagerar på olika beslut som tas, både i HKV och på departements och regeringsnivå. För mig är det uppenbart och solklart att en anställning i Försvarsmakten inte är ett vanligt yrke och kan omfattas av LAS. Hur skulle det se ut när det verkligen bränner till? Officerarna säger upp sig därför att de inte i tid och i tillräcklig omfattning reflekterat över vad det är för yrke man gett sig in i. Att arbeta i Försvarsmakten innebär att man är ett instrument för statsmaktens säkerhetspolitik. Om statsmakten anser att Försvarsmakten bäst tjänar svensk säkerhetspolitik genom att hålla förband i Afghanistan så är det på det viset. Tycker man inte om det förhållningssättet så ska man inte vara anställd i FM. Att sedan riksdagen de facto fattade ett beslut med innebörd av internationell tjänstgöringsskyldighet redan år 2000 om jag inte minns fel och att alla anställda efter denna tidpunkt har det i sina anställningsavtal gör bara denna debatt som nu blossat upp till en skendebatt. Frågan är istället varför inte FM agerat tidigare och ändrat anställningsvillkoren för de som är anställd före år 2000. i kan inte ha en FM där personal har olika anställningsavtal, det måste vara grunden för debatten. Och i skenet av förändrade uppgifter och ny organisation med heltidsanställda soldater så borde det vara uppenbart för alla att de med gamla avtal skull drabbas av denna förändring. Jag anser det vara beklämmande att så många officerskolleger uppvisar sådana brister i statsvetenskap och samhällskunskap att man inte insåg vad riksdagsbesluten medförde. FM och därmed officerare och soldater är regerings yttersta instrument, alltså skapar regeringen de regler som gäller för FM. Gillar man inte dem, fine, byt arbetsgivare men gnäll inte på HKV över egna intellektuella tillkortakommande eller brist på analytisk förmåga. En användbar och välfungerande FM kan inte bygga på livstidskontrakt, den måste bygga på tidsbegränsade anställningskontrakt för det stora flertalet av de anställda.

Anonym sa...
12 juli 2010 kl. 23:19  

@Anonym 12 juli 2010 22.40
Poliser, Brandkår, kustbevakning mfl har således inte heller rätt till LAS?

Om du tänker till lite så kommer du kanske inse att arbetsgivarna på den civila marknaden håller nästa på att svimma av förtjusning.
För dom vet att dessa förändringar går att "justera" lite till och snart har dom sin dröm uppfylld.

Visst blir det jättefint i framtiden utan LAS?
Bara för att några tycker att det som gäller för alla i samhället inte ska gälla för de som är beredd att dö för dom som dom skyddar....

Jag kan bara hoppas att du framöver ändrar din attityd och kommer på bättre tankar.

Anonym sa...
12 juli 2010 kl. 23:28  

@Anonym 21.05

Personaldirektörens sätt att i statstelevisionen benämna sina medarebetare får väl bokföras under kontot;"Freudian Slip".

Sannolikt speglar hans ordval i någon omfattning rådande jargong inom FML.

Du som anställd och medarbetare inom försvarsmakten värderas inte längre som en tillgång utan bokförs som en kostnad och belastning - ett problem (ursäkta; en utmaning ska det vara)- som måste hanteras.

Vart är vi på väg?

/Van Veeteren

TRIDENT sa...
13 juli 2010 kl. 00:14  

Jo du - "Försvarsmaktsanställd"...

Har du snart 30 år i firman har du väl enligt det du skriver själv passerat "bäst före datum" med råge - så varför är du kvar - det är ju som du själv skriver "inte ett livstidsyrke"...

Du sitter väl händelsevis inte i höga kvarteret? Av ditt inlägg kan jag nästan mellan raderna tyda att du tillhör den "oumbärliga" skaran i vårt svällande högkvarter.

Vad försvarsmakten gör är att man försöker implementera ett brittiskt eller amerikanskt personalförsörjningssystem. Det har jag inga synpunkter på.

Däremot har jag synpunkter på att man bara tänker införa SKYLDIGHETERNA inte RÄTTIGHETERNA.
Det är bara att jämföra brittiska eller amerikanska löner med svenska officerslöner - eller varför inte jämföra pensionsvillkoren....

Sedan ska vi ju inte tala om försäkringar, stöd till hemmavarande och framför allt - hur skadade tas omhand.

Kaptenen Hubinetts "omhändertagande" kan väl bara beskrivas som OANSTÄNDIGT!

Det är ett faktum att det inte går att fylla platserna till officersutbildningen idag - inte ens om antagningskraven sänks. Vad ska vi rekrytera? Bottenskrapet och de som är militärt överintresserade?

Att en användbar försvarsmakt inte kan bygga på livstidskontrakt är inget annat än dynga! Det fanns en tid när det fanns en användbar försvarsmakt - visst saknades det en hel del materiel men personalen fanns och det övades. Nu finns snart varken personal, övningar eller materiel - ja förutom ett fantastiskt (dyrt) ledningssystem och en mängd flygplan som inte är speciellt användbara i de insatser som FM ska genomföra.

Det är också ganska lätt att se mönstret i olycksfallsstatistiken - unga och oerfarna chefer leder övningar som vida överstiger deras kompetens enkom för att det äldre och erfarna befälet sparkats ut i nedläggningskarusellen.

Det skulle säkert inte vara några som helst problem att avtala bort LAS för officerskåren - men då får man betala vad det kostar. Det går mycket väl att jämföra med det amerikanska systemet där man växlas ut när inkompetensnivån är nådd MEN då har man en (RIKTIG) akademisk examen att falla tillbaka på plus en pension. Det hade inte varit några som helst problem att införa samma system i Sverige - men det skulle kosta.

Anonym sa...
13 juli 2010 kl. 06:41  

OK, om jag tolkar saken rätt så är det en accepterad syn att officer inte är ett yrke som andra. Man förväntas ställa upp och offra sig på statens altare. Belöningen är att tillhöra ett hedervärt skrå med stark kamratskap, att få folkets uppskattning för de hjältemodiga uppoffringar man gör för att de tryggt skall kunna leva fritt? Är det medaljerna och äran som lockar? Eller är det lönen som vissa vänsteragitatörer menar när de refererar till officerare som "legosoldater". Är det för den höga lönen och de framtida personliga förmånerna som officeren offrar sig?

För de "äldre" kollegor som blev anställda före 2000 och gick in i ett annat försvar, så har jag bara ett råd. Gör precis det som era belackare rekommenderar - lämna yrket. Visa dem ert värde. Det finns många alternativ om man bara vågar ta steget. Att sitta kvar och beskrivas som värdelösa när fakta är att många av er är ovärderliga resurser för FM borde vara en oacceptabel förödmjukelse.

Om "folket" har denna syn på vårt viktiga yrke - vill du verkligen ställa upp? Är det verkligen så ballt att dra på sig statens paltor varje morgon. Känner du uppskattningen för dina offer?

Jag tycker dessutom att man redan i kommentarerna på diverse försvarsbloggar anar vilken typ av personal som numera lockas till FM, dvs. de som lockas av myterna med jobbet - inte själva det viktiga, man ofta tråkiga och enahanda, hantverket. Det gick fort och inte utan hjälp av FM egna informatörer. Som man bäddar får man ligga.

Åskådaren sa...
13 juli 2010 kl. 08:16  

Våra soldater, sjömän och gruppchefer löper tydligen en överhängande risk att ledas av omotiverade officerare i utlandsmissioner.
Obligatoriet må så vara. Det intressanta är hur det kommer att utnyttjas.

Anonym sa...
13 juli 2010 kl. 08:44  

Jag har haft avtalet sen jag blev fastanställd 2006 och inte har jag blivit tvingad att åka ut, valet att åka på utlandstjänst har jag gjort själv. Skillnaden för individen kommer inte bli stor i verkligheten, däremot kanske det underlättar för oss yngre att få åka ut..

Anonym sa...
13 juli 2010 kl. 09:00  

Jag har som svensk och skattebetalare extremt svårt att se varför vi ska betala 40 miljarder för att 1000 man ska åka till A-stan och leka krig? Svenska soldater är inte ens i de tuffaste områdena, trots att de är så kompetenta o välutbildade!! varför? Antagligen anser inte våra "allierade" att svenska soldater klarar av det och svenska politiker håller med. Att sedan de två svenska officerarna blev ihjälskjutna av sina egna kompetenta kollegor säger väl något om hur "bra" de svenska soldaterna är.
Sen har jag svårt att se varför man ska bli upprörd över att soldater dör? en soldats uppgift är att lyda order, slåss och dö, inget annat.
samtidigt så har vi ett skydd för Sverige som går ut på att någon annan ska slåss för vår skull om det smäller.
Själva kan vi i bästa fall koka ärtsoppa och leta reda på senila kärringar som sprungit bort.
Ändå fortsätter officerskåren att troget rösta på samma politiker som gjort dem till en driftkucku bland merparten av befolkningen.
Jag förstår hur tredje riket kunde bli det inferno det blev, bevisen på flockmentalitet kan man tydligt läsa här i bloggen.

Cynisk sa...
13 juli 2010 kl. 09:46  

@Anonym skattebetalare 0900

Sverige delar område i Afghanistan med bland andra 1.BCT 10th Mountain Division ur US Army. Är USA också mesar då?

Släpp sargen och kom in i matchen. Afghanistan är ingen "lek" inte ens i det förhållandevis lugna RCN.

Sveriges deltagande i internationella insatser ger Sverige en massa goodwill som landet behöver i förhandlingsläge. Tjänster och gentjänster, systemet fungerar så.

Anonym sa...
13 juli 2010 kl. 10:32  

ROOTS.
Som officer i Försvarsmakten har jag under många år fått förändra mina anställningsförhållanden. Jag började som civilmilitär, men blev militär och officer under 80-talet. Det accepterade jag fast det fanns farhågor att jag, och mina kollegor, befarande att vi skulle syssla med många andra saker som vi inte hade tänkt oss när vi tog anställning. Vi har också "vuxit upp" med Kalla kriget och invasionshotet. Detta ger en förståelse för att Försvarsmakten förändras under tiden. För egen personliga del betyder ett obligatorium mycket lite då jag ska gå i pension snart. Det kommer aldrig, under det dryga år jag har kvar, att efterfrågas min kompetens.
Att jag sedan har synpunkter på att vi befinner oss i Afghanistan är en helt annan sak. Jag har förståelse för att ÖB, på uppdrag av riksdagen/regeringen, måste genomföra denna omreglering. Det jag är upprörd över på det sätt som detta har presenterats. Som officer har detta hot funnits i flera år, men de civila har inte uppfattat detta hot tidigare. Att ÖB lägger fram det på ett "dikatatoriskt" sätt med hot om uppsägning är mycket skrämmande och gör att många kommer att må dåligt under semesterperioden. ÖB har inte visat sig som en god arbetsgivare.
Jag anser att med de som redan har detta i sin anställning samt med det stora antalet frivilliga till utlandstjänstgöring så hade ett obligatorium med hot om uppsägning inte behövts.
Den kritik som Officersförbundet fått av någon tycker jag inte är berättigad. Visst reagerade jag på när man avtalade bort LAS i soldatavtalet. När det gäller obligatoriet så har man sagt NEJ hela tiden, men nu är reglerna sådana att arbetsgivaren beslutar ändå i slutändan. Hur våra ATO sak reagera i framtiden får utveckla sig, men förhandlingsklimatet den närmsta tiden är mycket dålig. Ser man sedan på vad AGV ger oss för bud inför kommande RALS-period, med i princip ett 0-bud och försämringar för bl a de som är föräldralediga, så känns det som om personalen inte är det viktigaste som Försvarsmakten har, utan maskinerna är viktigare.
Jag har en fullmakt och kommer troligen att säga nej till obligatoriet, då jag inte kan sägas upp p g a arbetsbrist, men jag, och många andra, saknar fullödig information vad ett nej innebär. Säger jag ja kommer det inte att påverka mig personligen, så jag vet inte ännu vad jag tar för ställning. Det kan bli ett nej av principiella orsaker.
Avslutningsvis vill jag uppmana atrbetsgivaren (ÖB) att tänka på personalen mer. Var tog devisen "Personalen i centrum" vägen och "Personalen - vår viktigaste resurs".

TRIDENT sa...
13 juli 2010 kl. 10:45  

Av inläggen att döma verkar det vara många som är beredda att arbeta för slavkontrakt.

Jag skulle tro att denna skara uteslutande består av juniorer eller karriärister som gör vad som helst för en stjärna till.

Ni tycks glömma att det är statsmakterna som bestämt hur arbetsmarknaden ska se ut i landet och om jag får citera "Försvarsmaktsanställd":

"Att arbeta i Försvarsmakten innebär att man är ett instrument för statsmaktens säkerhetspolitik."

Visst - och det är samma statsmakt som bestämt hur arbetsmarknaden i landet ska fungera. Vill nu statsmakten att en officer ska likställas med alla andra yrkeskategorier avseende kollektivavtal, LAS m.m. så är det väl bara för oss officerare att ställa in oss i ledet - eller hur "Försvarsmaktsanställd"?

Eller tycker du att vi i detta stycke kan bortse från vad vår uppdragsgivare tycker?

Det finns länder där det är Försvarsmaktsledningen som bestämmer - men hyllar man dylika länder är man åtminstone enligt min mening både en säkerhetsrisk och direkt olämplig att vara officer.

Det som tycker att Försvarsmakten helt kan bortse från hur vår uppdragsgivare - riksdag, regering och det svenska folket - tycker att den svenska arbetsmarknaden ska fungera har det mycket klent ställt med både den analytiska förmågan och saknar helt de mest elementära i samhällskunskap.

Personer med denna uppfattning har enligt min mening inget att göra i en organisation vars främsta uppgift är att försvara frihet och demokrati!

Anonym sa...
13 juli 2010 kl. 13:29  

Re Trident
FM är fortfarande ingen "normal" arbetsgivare och att LAS ska användas är absurt.
jag kan köpa att efterlevande och olycksfallsskyddet borde stärkas kraftigt för de som gör utlandsmission. men sen räcker det. Eg. ingen svår fråga att lösa då staten försäkrar sig själv.
Problemet där är nog snarare officersförbundet som gärna vill erbjuda försäkringar via något försäkringsbolag för att vara mer attraktiva att ansluta sig till.

Försvarsmaktsanställd sa...
13 juli 2010 kl. 16:09  

@ TRIDENT

Så man måste jobba på HKV för att tycka det är på tiden att FM gör något åt att samma kategori anställda kan ha olika anställningavtal, där officerare, soldater och sjömän som anställs idag har ett obligatorium medan de som är anställda före 2000 kan välja att inte följa med förbandet vid insats?

Nu jobbar jag gubevars inte på HKV och har ingen ambition till det heller. Däremot gör jag min 4.e utlandstjänstgöring. Fn tillsammans med brittiska officerar jämnåriga både i ålder och grad, och vet du vad? vi har i stort sett samma grundlöner. Och dessutom så hjar vi något som dessa inte har, nämligen lagstadgad rätt till minst 4 veckors sammanhängande semester, hur mycket är dt värt i lönekronor tror du? Visst de har annorlunda pensionssystem men de har oxå ett system där du som officer måste ha en universitetsexamen, en riktig sådan och inte den halvmesyr vi fått.Men nu är inte pensionsystemet något som FM kan påverka särskilt mycket.

Att komma dragande om hur illa FM i vissa fall skött omhändertagande och rehab är irrelevant då det är lika oavsett om man behåller nuvarnde system med olika anställnningsavtal eller om man "tvingar" in alla i samma avtal. Dessutom påstår jag att sjukvården och försäkringskassan bär ett minst lika stort ansvar för tillkortakommandena i vård och rehab av skadade soldater och officerare. Sanningen är att den biten funkar precis lika illa om du skadar dig svårt på hemmaplan...

Men vet du vad som är så bra med utskicket och sättet som valts
för införandet? Jo, ingen tvinngar dig att skriva på. Är du missnöjd, men bra byt yrke...

Anonym sa...
13 juli 2010 kl. 18:41  

Kan inte annat än att hålla med FM-anställd. Jag blir så trött på allt gnäll och enskilda anställdas oförmåga att se till organisationens bästa. Har man det här yrket bör ens yrkesval till stor del ske av idealistiska skäl. Det är ju knappast lön och förmåner utan snarare äventyret, kamraterna, stimulerade uppgifter, det goda arbetsklimatet som har lockat. Instats utomlands är en politiskt ställd huvuduppgift till FM som vi ska lösa efter bästa förmåga. Att det skulle vara frivilligt framstår som ett skämt.

De tilfälligt sammansatta förband vi skickat utomlands har varit resursslöseri som omöjliggjort strategisk planering av främst personal och materiel.

ÖB och politikerna är tydlig med vad organisationen skall användas till och hur, jag delar uppfattningen om att vi ska slås för vårat arbetsskydd och för bättre förmåner.

Men sluta gnäll!! och gillar man det inte ska man sluta!

FM finns inte till för att jag och andra FM-anställda ska ha ett jobb, det är ett säkerhetspolitiskt instrument för Sverige!

/En kapten som älskar sitt yrke!

TRIDENT sa...
13 juli 2010 kl. 19:39  

"FM är fortfarande ingen "normal" arbetsgivare och att LAS ska användas är absurt."

Det är ju just detta som vår uppdragsgivare - riksdag, regering och svenska folket - bestämt.

Kan vi då bortse vad vår demokratiskt valda uppdragsgivare tycker i denna fråga för den går på tvärs mot den halvmesyr till nytt personalförsörjningsssytem som arbetsgivaren presenterat? Det kan knappast vara officerskårens fel att försvarsmakten byggt ett personalförsörjningssystem på en utredning som skulle hamnat i pappersåtervinningen.

Om vi nu kan bortse från vad vår uppdragsgivare tycker i denna fråga - vad mer kan vi då bortse från? Ska försvarsmakten strunta i offentlighetsprincipen eftersom den bara ställer till besvär?

I mina ögon är man ute på väldigt tunn is om man anser sig kunna själv välja vilka lagar, förordningar och avtal man ska följa - eller kanske vi t.o.m. ska avskaffa demokratin helt och hållet....

Kan man inte ens leva upp till det man ska försvara då kan är man ute på fisens mosse!

Anonym sa...
13 juli 2010 kl. 20:36  

Äntligen!!
Obligatorium för de stridande insatsförbanden.
Detta innebär att likställigheten med statlig tjänsteman försvinner och att vi kommer att kunna kräva helt andra löner och förmåner i likhet med andra nationers förband.
Pension efter trettio års tjänst och lite annat smått och gott som ger oss den särställning i samhället som vi länge förvägrats.

Anonym sa...
13 juli 2010 kl. 21:55  

Sign: DKU

För andra gången under det senast året har jag nu kommit i kontakt med detta kontrakt från HKV, och jag ställer mig åter frågan:

Hur svårt kan det vara att definiera kontraktet så man vet vad det är man tar ställning till?

I min värld betyder min signatur på ett papper något stort. Jag skriver aldrig på saker som jag inte har en aning om, inte på jobbet och inte utanför.

HKV verkar inte ha lyssnat varesig på arbetstagarorganisationen eller på sina medarbetare, tydligen har de gått andra ledarskapsutbildningar än vad jag har gjort.

Den 20 september tackar jag för mina dryga 10år i FV, det har varit trevligt lärorikt, och en massa bra utbildning som jag kommer ha nytta av på annat håll.

ps, glöm inte dricka i värmen!

Anonym sa...
13 juli 2010 kl. 22:00  

Då kan man också ändra namnet på "Försvarsministeriet" till "Krigsministerium" därför att det är vad de kommer att syssla med! Inte med landets försvar utan med krigsföring utomlands! Därför blir "Krigsministeriet" mer träffande. Likaså ändra titeln försvarsminister till krigsminister eller försvarsmakten till krigsmakten så att folk i allmänhet förstår vad de gör egentligen!?

Pellefant sa...
13 juli 2010 kl. 22:04  

Jag fick Sverkers brev (i egenskap av reservofficer) och häpnar över det faktum att en statlig myndighet ens överväger denna åtgärd.

Att officerare och soldater på det arbetsrättsliga området skulle skilja sig från andra yrkesgrupper är rent befängt och inte på något sätt motiverat.

Att det råder arbetsbrist är fullständigt klarlagt men den kan hanteras inom lagens råmärken som alla andra arbetsgivare gör.

Som jag ser detta så är Försvarsmaktens HR-avdelning påtagligt opportunistiska och har en övetro på att verkligheten ser officerare, reservofficerare och soldaters särart som nåt så märkvärdigt att ordning och reda kan åsidosättas på detta sätt.

Anonym sa...
13 juli 2010 kl. 23:50  

Till er som tycker att en del kommentarer är negativa:

85% i WW enkät är faktiskt positiva till internationell tjänstgöring.

Anledningen till att en del är irriterade är att ingen känner till vad avtalet innehåller.

FAQ: Dåligt ledarskap av generalen? Ja, mycket.

Innebär detta att övriga FM inte heller behöver följa ÖRA? Ja, antagligen, man gör ju som chefen gör.

Kommer vi få bättre soldater i utlandsstyrkan nu? Nej, antagligen inte eftersom vi numera bara kommer att yngre soldater (som har råd att leva på 16000:-/mån) utan någon vidare yrkes- och livserfarenhet. Dessa kommer dessutom i vissa fall att ledas av officerare som är mindre motiverade att göra ett bra jobb än tidigare officerare i utlandsstyrkan.

Är detta sätt att presentera en förändring ett sätt som ökar förtroendet för FML? Hahaha...


M

Anonym sa...
14 juli 2010 kl. 02:18  

Vad skall försvarsmakten göra med alla som ej kan åka på misson tex pga sjukdom ej får tex de med diabetes skall de oxå sägas upp pga arbetsbrist? För att de har ju ingen nytta att fylla i försvarsmakten om de inte kan åka utomlands

Plutch sa...
14 juli 2010 kl. 07:19  

M: Vilket skitsnack... Vi kommer ha och har redan mycket bättre soldater och förband nu när vi har haft anställda soldater ett tag.

Det var med eftertryck och avsevärd tydlighet som det gjordes klart när man såg den stora kontrasten mellan FS16 och FS17 gentemot FS18, där FS18 var ett förband som knappt klarade hålla näsan över vattenytan i insatsområdet. Skillnaden mellan kass och bra hos ett arméförband stavas LÅNGVARIG SAMÖVNING. Resten är sekundärt.

Samhällets bottenskrap samövat i 2 år > KTH-studenter samövade i 2 månader.

Jag är ledsen för att rubba dina cirklar, men när det handlar om armeförband större än kompani så är graden av samövning det absolut mest centrala. Materiel, soldatkvalitet, befälskvalitet, taktik och doktrin kommer väldigt mycket längre ner på listan.

Anonym sa...
14 juli 2010 kl. 07:20  

Anonym 0218: En stab i Tyskland är också utlandstjänst.

Stirra dig inte blind på Afghanistan, där skall bara gräddan tjänstgöra.

Anonym sa...
14 juli 2010 kl. 09:55  

Plutch!

För att citera din egen inledning : "Vilket skitsnack"

Tror du verkligen själv på det dravel du skriver?

Samövning i all ära men det i särklass viktigaste i ett förband är människan. Vad får man för 16000kr per månad? Knappast raketforskare....

Redan idag har man sänkt antagningskraven på officersutbildningen till en nivå som medför att vissa har svårt att hänga med i utbildningen - och det avskiljs elever p.g.a. bristande studieresultat eller icke önskvärd attityd. Man kan inte heller fylla de platser som finns - detta trots att kraven sänkts.

Vad gäller soldatmaterielet så framgick det med all önskvärd tydlighet i Tv 4 dokumentären "Soldatfabriken". Är det verkligen detta klientel som vi vill ha?

Jämförelsen med USA:s situation i Irak är inte långt borta. Hur många filmer och foton finns det inte på nätet som visar hur amerikanska soldater förnedrar lokalbefolkningen. För inte så länge sedan var jag på MSS och på elevernas anslagstavla fanns en utskrift av ett foto där en Irakisk fåraherde poserade tillsammans med fyra amerikanska soldater. Fåraherden satt leende i mitten och höll en skylt var på det stod något i stil med "I fuck sheep and like it".

Winnning hearts and minds....

Förband bestående av hormonstinna 20-åringar med låg utbildning och taskig attityd är ingen framgångsfaktor - även om de är samövade.

"Skillnaden mellan kass och bra hos ett arméförband stavas LÅNGVARIG SAMÖVNING. Resten är sekundärt.

Samhällets bottenskrap samövat i 2 år > KTH-studenter samövade i 2 månader."

Det är uppenbart att du saknar både erfarenhet i arbetet och livserfarenhet - men detta är väl konsekvensen av att en stor del av den erfarna delen av befälskåren slutat i takt med nedläggningarna - yngre och oerfarna har fått axla ansvar de inte är mogna för...


//Infanteristen

Marcus sa...
14 juli 2010 kl. 10:10  

"En stab i Tyskland" är inte anledningen till att obligatoriet införs, det vet även du, anonym 07:20, så vänligen upphör med dessa dimridåer.

Plutch sa...
14 juli 2010 kl. 15:25  

Infanteristen: Kanske jag raljerar lite, men enskilda männniskor gör inget förband.

De enskilda soldaterna och befälen var säkert jättebra på FS15 och FS18 men förbandet var avsevärt sämre än FS16 och FS17. Detta på grund av att FS16 och FS17 samövat sina skyttekompanidelar i över 2 år.

Det är uppenbart att du saknar erfarenhet eller har falska erfarenheter om du tror att gårdagens värnpliktsförsvar med tillhörande mischmasch-US var bättre än de stående förband som nu kommer skapas i armén.

Har du två soldater, en ja-6-6 och en ja-8-8 så kommer det komma en tid då erfarenheten och tiden i förbandet gör att ja-6-6-soldaten passerar ja-8-8-mannen i både allmän soldatduglighet och famför allt i befattningskunskap.

Jag väljer att citera Allan Widman när han besökte ett förband (tyvärr inte mitt eget - vi har långt kvar tyvärr):

"Soldaterna jag mötte på K3 i måndags påminde inte direkt om de senaste årens kullar av värnpliktiga. Där fanns inga fjuniga, vältaliga teoretiker med universitet i blicken. Detta var soldater, hantverkare ur strategiska reserven, som efter flera - låt vara korta - besök i Afghanistan förstått vad som krävdes och fått mersmak. Trots att de inte sett några förslag på anställningskontrakt (en dryg vecka innan de skulle skriva på) hade nästan alla bestämt sig för att fortsätta."

Anonym sa...
14 juli 2010 kl. 21:48  

Plutch, eftersom du inte förstod vad jag menade så ska jag förtydliga mig.

Med den låga lönen som FM erbjuder våra soldater kommer i huvudsak yngre människor att söka anställning. De något äldre, men fortfarande starka och snabba, har hunnit skaffa sig levnadsvanor som kräver en högre inkomst. Ex bil, båt, hus, lgh, fast förhållande eller till och med barn. Det innebär att den framtida styrkan som Sverige skickar utomlands kommer att ha en väsentligt lägre medelålder än tidigare. Det som kommer att saknas är i första hand livserfarenhet. Något som gång på gång har visat sig vara en stor tillgång vid tidigare missioner. Även en stor del av yrkeskunnighet kommer att saknas. Duktiga hantverkare har också varit en stor tillgång i tidigare missioner.

Jag förstår inte riktigt varför du tar upp KTH-studenten som ett dåligt exempel. Är det så att på "ditt" förband så finns det ingen som har gått på någon teknisk högskola och därför tycker du att de inte passar som soldat/officer?

Självklart är samövning viktig, i synnerhet i situationer där man inte har tid eller möjlighet att ge muntliga order och kommandon. Då måste allt fungera och det gör det bara om man har tränat tillräckligt och på rätt saker. I den saken håller jag med dig, om vi får råd att öva som vi vill med våra stående förband kommer de att vara klart överlägsna våra tidigare värnpliktsförband. Antagligen även bättre än den tidigare utlandstyrkan som bara bestod av duktiga vpl (10-7-7 eller ja-7-7 och högre)

Men i situationer andra än i stridssituationer kommer vår framtida utlandsstyrka ha tappat en del viktiga kompetenser.

M

Anonym sa...
14 juli 2010 kl. 22:43  

Du Plutch....


Det märks att du är en junior som aldrig upplevt en KFÖ eller ett förband av tusenkonstnärer.

Personligen skulle jag hellre föra befäl över ett traditionellt förband i US av idag än en hoper hormonstinna 20-åringar med taskig attityd. Den bild som visades i tv4-dokumentären "soldatfabriken" kan jag inte klassificera som annat en en skam för Försvarsmakten. Tyvärr var reportaget varken vinklat eller sönderklippt - de visade bara det obehagliga sanningen.

Som av en händelse var jag på MSS på kurs när reportaget visades och vi var en stor befälsskara som hade laddat upp i mässen för att titta - men luften pös ut efter de första fem minuterna och sedan skämdes vi bara över vad som visades. Faktum var att en hel del blev riktigt förbannade över att en dylik cirkus tilläts (och då pratar jag främst om K 3 delarna)

Är det verkligen detta klientel som svenska folket vill ha?

Jag läste en intervju med en av kompanicheferna (från K3 - naturligtvis) när det "samövade" förbandet var i Afghanistan. Jag ska citera en mening som han sa:

"Detta är de bästa soldaterna sedan Karl XII"

Kommentarer är fullständigt överflödiga!

//Infanteristen

Plutch sa...
15 juli 2010 kl. 07:05  

Infanteristen: Det är uppenbart att du aldrig fört befälet över ett förband med yrkesmän. Lev du i din bittra bubbla.

Det förband du snackar skit om har mig veterligen skött sina uppgifter i Afghanistan med mycket gott resultat, eller är det något du har sett som ingen annan sett?

Att du kallar mig junior är lite lustigt, jag tror att i ett annat sammanhang skulle truten din vara stängd. Du är en bitter föredetting från nedläggningsförband som helt enkelt inte kan acceptera att den myt som du levt inte stämmer. Att din karriärs höjdpunkt (Balkan?) inte oreserverat glorifieras av en yngre och mer erfaren generation.

Jag skall sluta käbbla nu, det som är glädjande är att försvarsministern och ÖB är på min sida i frågan, så det är du som är den avvikande.

Anonym sa...
15 juli 2010 kl. 09:59  

Mina slutsatser var tydligen korrekta.

Häv du ur dig det som får dig att må bra - men faktum kvarstår.

"Att din karriärs höjdpunkt (Balkan?) inte oreserverat glorifieras av en yngre och mer erfaren generation."

Det finns inget att glorifiera! Varken Balkan eller Afghanistan är en lek utan ett stort tragiskt lidande där människor både lider och dör!

Jag tror inte heller att krigsromantiker är rätt kategori att vare sig rekrytera, utbilda eller låta föra befäl - detta oavsett om de är samövade eller ej!

Men detta är konsekvensen av de senaste årens nedläggningskarusell - de äldre och erfarna som tidigare fungerade som mentorer åt de yngre och oerfarna finns helt enkelt inte längre. Det fanns en tid när fredsplutonchefen var en erfaren kapten, ställföreträdaren en erfaren löjtnant och till sin hjälp hade de 1-2 nykläckta fänrikar och kanske en vinkelsergeant. Tid fanns för att följa upp juniorerna och utbilda dessa.

Nu är denna tid ett minne blott. Juniorer utan vare sig yrkes- eller livserfarenhet får uppgifter som de inte är byxade att axla.

Denna situation syns tydligt i bl.a. olycksstatistiken. Juniorerna får uppgifter som de inte ens begriper att de inte är byxade att klara av. Soldater dör och skadas hemma i Sverige för att oerfaret befäl tror sig kunna gena i kurvorna eller för att de helt enkelt inte begriper bättre - och ingen finns där för att kunna ge det stöd de behöver

Nu är det inte deras fel utan felet finns att finna på högkvartersnivå.

Avslutningsvis:
"Att du kallar mig junior är lite lustigt, jag tror att i ett annat sammanhang skulle truten din vara stängd."

Ska jag tolka detta som ett hot? Tryter argumenten så till den milda grad att det enda som återstår är hot? Med du....
jag känner mig inte det minsta hotad för jag vet att jag inte är ensam om mina åsikter. Det finns en värld utanför bubblan Karlsborg - och där är åsikterna lite annorlunda än vad de är i bubblan.

//Infanteristen

Plutch sa...
15 juli 2010 kl. 16:34  

Infanteristen: Jaja, det blir nog bra ska du se. Faktum är att jag håller med dig i många punkter, speciellt vad avser mentoreringen av yngre befäl mm.

Jag tror att om du och jag mötts i ett fikarum och haft normal hyfs och inte tillspetsat argumenten så så hade vi till stor del haft samma åsikter/ farhågor mm.

Nu är det så att jag har utbildat värnpliktiga huvudelen av min karriär och jag har varit chef för och utbildat den nya typen av anställda soldater, som du kanske vet har de soldater som tjänstgjort längst tid kommit upp i 4 år nu, kanske ännu mer om man räknar tidigare missioner. 4 år på samma enhet gör väldigt mycket.

Sa du verkligen aldrig vid muck att "tänk så bra de hade blivit om vi fick behålla dom"?

Svaret är att de blev djävligt mycket bättre, precis som vi förutsåg. Skippa argumentet om åldersfördelning med, den är väl spridd mellan 20-30 år på förbanden.

Vi kommer få bra soldatmaterial i framtiden med, dom är ju frivilliga, det var tidigare bara förbehållt elitförbanden.

Det är en kategori vi kommer missa och det är akademikern på passage, de som vill ha GU och utlandstjänst som merit. Det kanske är synd men man kan itne få allt här i världen.

Sammantaget så är övergången till yrkesförsvar väldigt positivt.

Anti-Buteogallus sa...
15 juli 2010 kl. 17:41  

Plutc, inlägg 15 juli 2010 07.05

Jag blir faktiskt illa berörd (och förbannad) över den attityd du uppvisar...

Läs ditt inlägg en gång som en utomstående läser det och fundera hur andra uppfattar den person som döljer sig bakom ditt alias.

Ofta på forum så stöter man på "troll", hoppas verkligen du är ett troll och inte en kollega till mig!

Plutch sa...
15 juli 2010 kl. 22:48  

Anti-Buteogallus: Vad är det som berör dig illa?

Jag skickar osminkade tillspetsade kommentarer till blogginläggen, syftet med dom är att deltaga i debatt och ge min synvinkel.

Självklart är de internet-anpassade och ohämmade pga den anonymitet man har här.

Det gäller ju förövrigt dig och "Infanteristen" också.

Jag kan försäkra dig om att de åsikter jag ger uttryck för är "fikarumssnack" från min sfär i FM och inget eget hittepå.

Anti-Buteogallus sa...
16 juli 2010 kl. 08:50  

Plutc

Skilj på åsikt och attityd.

Att du för fram dina åsikter ser jag fram emot, det är därför vi är här.
Men hur framför du dem...

Som en "åskådare, som står vid sidan om" och följer dina inlägg, så kan jag säga att ditt sätt att uttrycka dig inte stärker ditt budskap.
Tvärtom, det ger ett oseriöst intryck.

Så mindre "shock and awe" och mer saklig dialog, så får du ut ditt budskap.
Men fortsätter du på samma sätt som du uppvisat hitintills, så förpassar i alla fall jag dig och dina inlägg till kategorin "pajas"...

Anonym sa...
16 juli 2010 kl. 11:31  

Bästa vänner som just nu för en animerad dialog på bloggen!

Jag hoppas att vi spelar i samma lag... Vi har ett antal beslut att förhålla oss till däribland ett rörande obligatoriet för utlandstjänst. Formerna för införandet kan diskuteras då det inte visar på något större ledarskap utan enbart rädsla från våra högsta chefers sida. Men likväl så finns beslutet där. Ett annat rör anställda soldater. Jag har arbetat i firman i över 30 år och sett massor av vpl-soldater komma och gå, visst är de duktiga MEN de är som bäst när de rycker ut, tänk om man fått behålla dem istället.

Kraften nu bör nog läggas på att verkligen rekrytera RÄTT material så att vi slipper "MÖPAR", extremister, individer som ej kan ta till sig och tillämpa vår värdegrund samt andra av olika orsaker helt olämpliga individer. Vi behöver även folk med livserfarenhet, akademiker, praktiker etc för att få rätt blandning, inte minst åldersmässigt.

Nu måste vi lyfta blicken och se framåt så att vi blir ett vinnande lag och inte någon som sitter på läktaren och har synpunkter, det är faktiskt upp till oss alla att göra det bästa möjliga av de fattade besluten.

Själv är jag inte intresserad av utlandstjänst MEN jag tror att jag likaväl kan bidra med mina erfarenheter och därvid i ProdOrg skapa förutsättningar för en så bra som möjligt InsatsOrg.

Alla behövs MEN i olika roller!

Anonym sa...
23 juli 2010 kl. 10:46  

Oroa er inte.Vi drar oss ur Afghanistan senast 2013-12-31 och har inga andra missioner på gång. NBG är för dyr att sätta in och EU har aldrig satt in sina styrkor. Det blir tjänstgöring i Sverige och någon enstaka övning i norra Europa. Förbanden går högvakt och stöttar samhället med viktiga frågor som snöskottning åt Banverket.
Osannolikt ? Nej en inte helt orimlig utveckling. Spännande tid vi har framför oss.....och förresten med anställda soldater fullt ut så blir det en mission vart 8:e år. Vi får ju bara åka med vårt eget förband....och rent mattematiskt blir det vart 8:e år....om det mot förmodan finns ngn mission kvar att åka på.

Anonym sa...
16 augusti 2010 kl. 11:43  

Vad tyst det blivit här?
Är alla sååå jävla possitiva helt plötsligt???
Eller tar någon bort det vi skiver???

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade