Personalförsörjningsdebatt (uppdaterad 21/7 22.20)

På Newsmill startade igår en debatt om Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem. Initiativtagare är Reservofficersförbundet, Saab Training Systems och Skövde Kommun. Först ut i debatten var försvarsminister Sten Tolgfors och han föjdes idag av ÖB Sverker Göransson, C H Lindberg och Jan Kallberg.

Bland dessa sticker Kallberg, amerikansk statsvetare och svensk f d reservofficer, ut markant. Hans artikel är en fullkomlig sågning av dagens svenska försvarspolitik och den organisation som nu införs. En riktig debatt mellan Kallberg och försvarsministern skulle bli intressant att följa.

Fler artiklar i ämnet lär följa senare på Newsmill.


Uppdatering 21/7 22.20: Nu har artiklar tillkommit av Claes-Peter Cederlöf och trion Anders Karlsson, Gunilla Wahlén och Peter Rådberg.

Jan Kallberg skriver även på Dagens PS om yrkesförsvaret

71 kommentarer:

Johan sa...
19 juli 2010 23:33  

Jag vill hävda att Jan Kallbergs artikel är väldigt dåligt skriven. Om han kunde försöka engagera sin akademiska ådra och skriva den på riktig svenska, utan att upprepa sig och utan att "asgarva" så kanske man hade kunnat ta honom på allvar. Just nu verkar han mest bitter över att FM inte ville ha honom kvar.

Måste dock hålla med honom om absurditeten i att ha en försvarsminister som aldrig varit militär, ens som värnpliktig.

Anonym sa...
20 juli 2010 00:25  

Håller med dig johan.

Känns spontant som han har lite för stort ego för sitt eget bästa. Kanske därför han är statsvetare i världens oödmjukaste land USA. Att kalla yrkesofficerare iq-dvägar är ju att bevisa för varenda en som läser att han är en idiot.

Dock har han faktiskt rätt i en del av det han skriver som du säger.

Jag håller dock absolut inte med om Reservofficerens förträfflighet som han påstår sig veta så mycket om. Min uppfattning är högs blandad. Vin som vatten. Ungefär som med yrkesofficerare...
/trupparen

Anonym sa...
20 juli 2010 00:25  

Håller med dig johan.

Känns spontant som han har lite för stort ego för sitt eget bästa. Kanske därför han är statsvetare i världens oödmjukaste land USA. Att kalla yrkesofficerare iq-dvägar är ju att bevisa för varenda en som läser att han är en idiot.

Dock har han faktiskt rätt i en del av det han skriver som du säger.

Jag håller dock absolut inte med om Reservofficerens förträfflighet som han påstår sig veta så mycket om. Min uppfattning är högs blandad. Vin som vatten. Ungefär som med yrkesofficerare...
/trupparen

Anonym sa...
20 juli 2010 07:12  

Jan Kallberg med sina 8 krigsförbandsövningar... Pfft... Hahaha!

Anonym sa...
20 juli 2010 07:35  

Håller med om att Kallbergs artikel är illa skriven. Det är dessutom svårt att ta en person på allvar som beskriver sig som 'amerikansk statsvetare'. Vad gör mannen utöver att skriva insändare till Newsmill? Vilket är synd eftersom han har fler bra poänger.

Själv "asgarvade" jag nästan när jag läste hans beskrivning av yrkesofficerares språkkunskaper. Jag är själv 'bara' värnpliktig, men har som sådan gjort ett antal utlandsmissioner i stabsbefattningar och det är faktiskt beklämmande att svenska högre officerare tillåts komma ut och arbeta i dessa miljöer med så dåliga engelskakunskaper.

Cornucopia? sa...
20 juli 2010 07:40  

Håller med om kritiken mot formen på artikeln, stavfel och raljeringar och allt. Men den var roande att läsa och till synes korrekt i sak eller logik.

Anonym sa...
20 juli 2010 09:59  

Huvudfrågan, att Sverige får en alldeles för liten arme är dock korrekt.
Att inte fler reagerar på denna dumdryga arrogans ter sig märkligt.

Olaus

Charlie Spartan sa...
20 juli 2010 15:16  

Kallbergs artikel innehåller många direkta fel, men dock så har han i sak rätt, utan värnplikt har vi svårt att hålla ett tillräckligt numrät starkt försvar, det går inte komma ifrån att vårt land är stort i förhållande till vår folkmängd.

Det förvånar mig att man inte kombinerar båda systemen, ha värnplikt sedan rekrytera från dessa till de stående och kontrakterade förbanden, samt hemvärn. De som efter lumpen blir över ställs i vanliga mobliseringsförband, med en KFÖ under sin reservtid.

Fördelen är att fler kommer i kontakt med försvaret och får inblick i hur det är, hört många officerare som börjat för att de upptäckt yrket för sig under lumpen.

Med erfarenhet av US army soldat, så vet jag att även deras system är fullt av problem.

Ett är deras stora resursslöseri, får vi kontroll på våra resurser och pragmatiskt kan nyttja dessa för största möjliga uteffekt så kan vi få ett större försvar med samma summa pengar.

Minska rundgången!

Fd US army soldat, nu aktiv Hemvärnssoldat.

Sumatra sa...
20 juli 2010 15:31  

Efter att ha läst debattartiklarna på Newsmill, alla utom Tolgfors - hans inlägg i debatten är för tröttsamma -, finns det några reflektioner man kan göra.

Att landets 290 kommunerna skall planera om barnomsorgen (dygnet-runt-öppet?) för den händelse att båda föräldrarna i en familj är anställda i FM verkar lite långsökt. Det blir nog mer samhällsekonomiskt lönsamt om den ene skaffar ett dagtidsarbete utanför FM.

Varför skulle man som företagare anställa någon som skall vara borta från arbetet under långa perioder och som dessutom inte kan redogöra för hur hans avtal med försvarsmakten ser ut. Det finns ju inget avtal att hänvisa till och jag tvivlar på att något sådant kommer i närtid. Kanske när tillräckligt många har försvurit sig.

"Men att ta tjänst som soldat eller sjöman ska premieras. Både i form av individuella förmåner men också i form av den uppmuntran som enbart ett samhälles tacksamhet kan ge." Ha, ha... Samma tacksamhet som FM visar mot dem som varit anställda 10, 20, 30 eller fler år, och som nu visas på dörren. "Don't let the door hit your ass on the way out", som någon uttryckte saken. Det blir samma behandling för de soldater och sjömän som "tjänstat" färdigt. Mer om samhällets tacksamhet kan du läsa om hos Chefsingenjören.

http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/07/gastinlagg-from-grateful-nation.html

"Den förändring vi nu genomför är en samhällsreform i samma storlek och betydelse som andra reformer under 1900-talet. Allmän rösträtt, ATP, högertrafikomläggningen." Själv tycker jag att reformen har mer likhet med Poltava, 1809 års krig eller 1925 års försvarsbeslut. Kvar blir ett demonstratorförsvar, a Mickey Mouse Defence.

"Förändring kommer sällan enkelt och utan svårigheter". I FM kommer en förändring sällan ensam. Nytt personalförsörjningssystem, nytt ekonomiredovisningssystem, förestående förbands- och anläggningsnedläggningar, nybyggnation där hela regementsområdet nyligen lämnats över till Vassallen, stril-problem i FV, förestående degraderingar (omgallonering) ... i all oändlighet. "Don't let the door hit your ass on the way out".

När det gäller Jan Kallbergs artikel, väl eller illa skriven, så får jag ge honom rätt när det gäller tillvaratagandet av personalens kompetens, dock både för RO och YO. Förr var "ankare i mössan" en garanti för att man som officer i Flottan skulle klara det mesta. Det man inte kunde, det lärde man sig. Varje officer kan (kunde?) så mycket mer än som krävs för den befattning som denne just för tillfället bekläder. Det är bara i turordningskretssammanhang som man bara har kompetens inom just det verksamhetsfält som man för tillfället befinner sig. Framtiden har mer turordningskretsarbete att erbjuda.

Jan Kallberg sa...
20 juli 2010 18:46  

Nu skrev jag rätt snabbt och det är ju uppenbart men ett par saker är aldrig upp till debatt när det gäller yrkessoldater.

1) Kostnader med rekrytering, utfästelser, etc kommer att vida överstiga 500 000 SEK per soldat

(DoD har en särkostnad enbart på personalostnader på $108 000 med sjukvården betalas av Veteran's Administration så den bortfaller - men FM kommer att få exploderande lönekostnad)

2) FM är redan underfinansierat

3) Ekonomistyrning är si och så

Så redan där är det predestinerat att kollapsa - bara i rena siffror.

Till kostnaden av ett 50-tal fältbataljoner får man 5 - 6 bataljoner med 75 % bemanning.

Jag har följt försvaret och det är oerhört sorgligt att se - i decennium. Jag skrev i Arménytt på sent 80-tal att "om detta fortsätter kommer vi att ha en operettarmé i kamuflage med Lilla Gardet, Norra Gardet och Svea Livgarde". Nu en 22 år senare ligger det rätt mycket i det.

Försvarsfrågor internationell har hög status och drar till sig mycket tankekraft - i Sverige är det det omvända.

major lasse sa...
20 juli 2010 21:47  

Jan Kallberg, genom att beskriva huvuddelen av oss yrkesofficerare som intellektuella dvärgar väcker du ingen respekt.
Jag skulle kunna kontra med att jag sett alldeles för många inkompetenta reservofficerare men skulle aldrig drömma om att döma ut den kategorin på samma sätt som du gör ang yrkesmilitärer.
Vill du att andra skall lyssna på vad du har att säga så är mitt råd att du slutar generalisera och upphör med att vädra dina fördomar.

Anonym sa...
20 juli 2010 22:12  

Håller med Jan K fullständigt! Enbart det faktum att ngn är Yoff innebär inte att vederbörande är överlägsen RO och vpl-befäl. Det finns massor av utsökt dugliga individer som FM nu kommer att missa i sin iver att bli "professionella". Att beskriva en Yoff som "intellektuella dvärgar" är i stora stycken rätt träffande. VARFÖR skall FHS envisas med att ha status som civil högskola med civilt översatta akademiska poäng...! OM behovet finns (och det finns det) att officerare skall ha akademisk examen så finns det en uppsjö av universitet och högskolor som kan dela ut kvalitetssäkrade poäng i massor av ämnen. Det FM/FHS håller på med är löjligt. Den kritik som andas mot Jan K inlägg stärker min uppfattning om FM Yoff oförmåga till ett intellektuellt resonemang.

Vad värre är vilket Jan påpekar är dock vår nationella oförmåga till väpnad strid i större enhet än kompani, DET är en katastrof som borde innebära regeringens avgång! Att ha som fokus att genomföra iochförsig riskfylld men ändock polisiär verksamhet flera hundra mil bort ger INGEN nationell försvarseffekt. Det krävs en kombination av värnpliktiga och anställda soldater för att få volym och spetskompetens. Vi måste återskapa högre förband som Brigad SAMT öva dessa på ett trovärdigt sätt.

Marcus sa...
20 juli 2010 22:58  

Två, får man förmoda, kunniga och insatta kommentatorer har nu förespråkat ett system med både värnplikt (den stora massan) samt ur värnpliktskullen kontraktsanställda förband (spjutspetsen). Det finns ett politiskt parti som förespråkar just detta och som var uppe för diskussion på denna blogg för bara nån vecka sen eller så, vet ni vilket?

Kallberg skriver också;

"Politiska allianser och olika former av pakter fungerar så länge de utomliggande riskerna är större än de inbyggda men när NATO snart omfattar trettio länder och alla andra konstellationer är spridda med olika särintressen spretande är det ytterligt naivt att tro att när det verkligen gäller att andra kommer att prioritera Sveriges säkerhet för sin egen. Man behöver inte vara systemteoretiker för att inse det, det räcker med att man är skapligt intellektuellt nykter."

I lite andra ord och formuleringar skrev jag precis samma sak gällande insatsen i Afghanistan, där vissa andra skribenter gjorde gällande att är vi bara med i ISAF så kommer minsanna andra att hjälpa oss om det kniper här hemma. Kul att se att man har medhåll från folk med lite "fräna" titlar, även om det som sagt räcker att vara skapligt intellektuellt nykter.

Wiseman sa...
20 juli 2010 23:03  

Faran med NATO:s respektive EU:s stora medlemsantal och därmed spridda viljor har det varnats för tidigare på WW. Dock är NATO det idag enda realistiska alternativet.

Johan2 sa...
20 juli 2010 23:10  

Visst är det raljant skrivet, men kanske är det vad som krävs för att nå in i en del skallar.

Intellektuella dvärgar är iofs en ganska hård beskrivning, men med avseende på det som diskuteras, dvs de kunskaper som inte är strikt militära och som också efterfrågas i det "nya försvaret", som t.ex. språk, akademisk utbildning och internationell erfarenhet så är det inte heller en helt felaktig beskrivning. Det handlar mer om kompetens än intelligens.

Poängen är att man jämför det sämsta med värnpliktssystemet med en utopi av ett yrkesförsvar.

Det jag minns från min egen tid i försvaret var att värnpliktiga och reservofficerare betraktas som obildade och okunniga på alla områden trots att t.o.m de flesta finniga 19-åringar som kom direkt ifrån skolan hade högre kompetens vad det gällde t.ex. tekniska system och språk än yrkesofficerarna, även på de direkt relaterade områdena.

En sådan "inte härifrån"-attityd är väldigt ineffektiv även på andra områden, men i ett värnpliktsförsvar är det som att sätta mynningen i pannan och trycka av.

Dicipa sa...
21 juli 2010 08:13  

Det var slående på MHS att många valt officersyrket just för att slippa skola och böcker. Kontrasten mellan framgången i skola vs lumpen hade bidragit till att många var där. Det märktes också på de akademiska resultaten.

Yoff är inga intellektuella dvärgar, men vi har en bias mot praktik, lite svagare i teoretisk analys. Som grupp alltså.

Detta selektiva urval kanske kan komma att förstärkas alltmer när FM blir allt smalare.

/Yoff

Anonym sa...
21 juli 2010 08:26  

@ Johan2: " t.ex. språk, akademisk utbildning och internationell erfarenhet"

VEM med den bakrunden skulle ta anställning i FM?? Sämre lön, riskfyllt jobb, oklara villkor, oviss framtid, tveksam merit, arbete på avfolkningsort, låg status, enda akademikern....

Börjar tro att den höga "kravprofilen" mest är ett rekryteringsknep för att ge status till de som antas. Hade man menat allvar med de kraven skulle man nog få hosta upp lite nya förutsättningar...

Anonym sa...
21 juli 2010 08:42  

Angående Flygvapnets skytteltrafik till Afghanistan!!

Kan inte du ta och tipsa försvarsmaktens ledning, aftonbladet men främst Försvarsministern om att det ska vara kunnigt folk med flygoperativ bakgrund och status som tar beslut om flygning och ingen annan.

Jag hittade ingen kommentar om Bildts flygning till Kabul i Förvarsministerns blogg!!!?
Men bara att han har kommenterat hur flygvapnet "väljer" sina uppdrag visar på lite om än ingen kunskap...
Förra gången någon gick över huvudena på den flygoperativa ledningen så havererade vi i MeS!!

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7499122.ab

L

Anonym sa...
21 juli 2010 08:49  

Svenska yoff anammar helhjärtat devisen "ett säkert uppträdande kan dölja oceaner av okunskap" och har utvecklat dess tillämpning till en konstart så att brist på kunskap aldrig blir ett hinder för beslut.

Vi har hellre fältuniform på kontoret, för att ge sken av "rätt" kompetens, än att leva som vi lär och anpassa klädsel efter verksamhet för att upprätthålla ett gott stridsvärde.

Vi kan inte sköta ekonomin och kastar skattepengar i sjön pga bristfälliga kravställningar och beslut i materielprocessen.

Vi tror att Q är teoretiskt dravel och att någon chef vill samla processkartor som ett obegripligt självändamål.

Svenska yoff kan nog utveckla både intellekt och integritet.

Lite självrannsakan skulle åtminstone inte skada.

Per A. sa...
21 juli 2010 15:26  

Ett intryck jag får av ÖBs artikel är att resten av samhället på något vis förväntas fixa fram de förmåner utlandsoldaterna borde ha, men som FM inte anser sig kunna betala för.

Jag är osäker på om en del av de förmåner han verkar vilja se går att erbjuda om man samtidigt vill hålla sig inom lagens råmärken, som de ser ut idag.

Kan exempelvis en chef för ett kommunalt bostadsbolag ha speciella hyreskontrakt bara för vissa yrkesgrupper?

Jan Kallberg sa...
21 juli 2010 17:48  

"Kan exempelvis en chef för ett kommunalt bostadsbolag ha speciella hyreskontrakt bara för vissa yrkesgrupper?"

Tror t o m att det är olagligt. Grejen är att detta är inte genomtänkt, det kommer att bli oerhört dyrt och man har inte avsatt medel för förmåner.
Man kopierar andras länders system utan att förstå hur deras mekanismer verkar. Detta är Försvarets Stålverk 80.

Det behövs längre kontrakt med reservtjänstgöring efteråt - som tre år aktiv tjänst och sex år reserv som USA har för att få ut utbildningsinvesteringen. Det är en hel del detaljer vilket jag återkommer i ett annat forum.
Om man vill få 90-95 % bemanning så kommer man att få erbjuda kontraktsbonus, betalda CSN pengar (inga studielån efter tjänstgöring etc), startstöd efter tjänstgöring etc. Ingen kommer att vara soldat för 16 000 SEK eller vad det blir. Sär kostnaden för varje soldat kommer att skjuta up betydligt högre för man kommer inte att kunna rekrytera.

Alt. är att man tar kreti och pleti, de som måste ta drogtestet 3 ggr innan de passerar etc.

I Sverige har soldaterna låg status, inga förmåner i civilsamhället, ingen förtur i anställning till polis och offentlig verksamhet, dvs mycket av de amerikanska drivkrafterna saknas. Så vad innebär det - FM måste erbjuda reda pengar. Och man är redan underfinansierad.

Förbanden som kommer ut ur detta kan slåss som bäst som kompanier - och utan understöd.

Vill man kapa kostnader är det enda att sparka övertalig och överåldrig yoff , återta rätten till facklig organisering, ha som omvärlden att allt yrkesbefäl har rullande kontraktering och ingen livstidsanställning. Där finns det reella pengar att spara - nu.

De 50 000 det talas om är en ren bluff eftersom 90 % av detta är beväpnad milis i form av Hemvärnet - som inte kan ta terräng, hålla terräng, saknar tunga vapen på bredd och som har en logistisk uthållighet som är mer timmar än dygn.

Så Armén blir 5 000 man som har en operativ insatsförmåga som är medioker.

Nog om det.

Jag måste bara garva när en del fullkomligt mållåser på "intellektuella dvärgar" - vilket självmarkerat bygger mitt case i frågan.

Den här debatten tänker jag inte släppa för den är viktig för den nationella överlevnaden - för 2020- och 2030-talet kommer att ställa helt andra krav som man inte är förberedda på.

Om detta var mitt värv skulle jag faktiskt vara mer intresserad - eftersom det är ni som är förlusterna om det går snett. Ad notam.

JK

Jan Kallberg sa...
21 juli 2010 17:50  

"Kan exempelvis en chef för ett kommunalt bostadsbolag ha speciella hyreskontrakt bara för vissa yrkesgrupper?" Tror t o m att det är olagligt. Grejen är att detta är inte genomtänkt, det kommer att bli oerhört dyrt och man har inte avsatt medel för förmåner. Man kopierar andras länders system utan att förstå hur deras mekanismer verkar. Detta är Försvarets Stålverk 80.

Det behövs längre kontrakt med reserv-tjänstgöring efteråt - som tre år aktiv tjänst och sex år reserv som USA har för att få ut utbildningsinvesteringen. Det är en hel del detaljer vilket jag återkommer i ett annat forum.
Om man vill få 90-95 % bemanning så kommer man att få erbjuda kontraktsbonus, betalda CSN pengar (inga studielån efter tjänstgöring etc), startstöd efter tjänstgöring etc. Ingen kommer att vara soldat för 16 000 SEK eller vad det blir. Sär kostnaden för varje soldat kommer att skjuta up betydligt högre för man kommer inte att kunna rekrytera. Alt. är att man tar kreti och pleti, de som måste ta drogtestet 3 ggr innan de passerar etc.

I Sverige har soldaterna låg status, inga förmåner i civilsamhället, ingen förtur i anställning till polis och offentlig verksamhet, dvs mycket av de amerikanska drivkrafterna saknas. Så vad innebär det - FM måste erbjuda reda pengar. Och man är redan underfinansierad.
Förbanden som kommer ut ur detta kan slåss som bäst som kompanier - och utan understöd.

Vill man kapa kostnader är det enda att sparka övertalig och överåldrig yoff , återta rätten till facklig organisering, ha som omvärlden att allt yrkesbefäl har rullande kontraktering och ingen livstidsanställning. Där finns det reella pengar att spara - nu.

De 50 000 det talas om är en ren bluff eftersom 90 % av detta är beväpnad milis i form av Hemvärnet - som inte kan ta terräng, hålla terräng, saknar tunga vapen på bredd och som har en logistisk uthållighet som är mer timmar än dygn. Så Armén blir 5 000 man som har en operativ insatsförmåga som är medioker.
Nog om det.

Jag måste bara garva när en del fullkomligt mållåser på "intellektuella dvärgar" - vilket självmarkerat bygger mitt case i frågan.

Detta är en viktig debatt eftersom i slutändan - hur fjärran än det kan låta - är det liv och död det handlar om.

Anonym sa...
21 juli 2010 18:09  

Jan Kallbergs artikel väcker förstås mest uppmärksamhet men han missar målet.

En värnpliktsarmé av gammalt snitt blir knappt bättre än det hemvärn som han hånar.

I dagens rörliga och högteknologiska krigföring krävs framför allt rätt utrustning och rätt kunskap för att använda den. För Sveriges del innebär det en längre tjänstgöringstid och en mindre numerär.

Med stor rörlighet och slagkraft kan ett mindre försvar vara tillräckligt avskräckande, särskilt om det kombineras med goda utrikespolitiska relationer.

Yrkesofficerare behöver inte vara akademiker och alla bör nog inte vara det heller. Det krävs även många hårdnackade och handlingskraftiga officerare i ett dugligt försvar.

Det är klart att man kan drömma om ett bättre försvar, men nu när vi har valt väg bör alla som verkligen bryr sig göra sitt till för att få det att fungera.

/Chris Anderson

Johan2 sa...
21 juli 2010 18:24  

@Anonym 08.26
"VEM med den bakrunden skulle ta anställning i FM?? Sämre lön, riskfyllt jobb, oklara villkor, oviss framtid, tveksam merit, arbete på avfolkningsort, låg status, enda akademikern...."
Helt riktigt och det är väl en del av problemet. Det andra problemet är att just sådana kompetenser är det man alltså tror att man ska komma åt med ett rent yrkesförsvar, gissningsvis kommer resultatet att bli det rakt motsatta.

Jan Kallberg sa...
21 juli 2010 20:05  

Jag har sett det israeliska försvaret med visst detaljdjup och det finns mycket att lära. Om man vill. Spontant tycker jag att den svenska utvecklingen drar likhetstecken med det sämsta i det gamla vpl-systemet. Vpl-system kan fungera mycket väl.

Men ett vpl-system måste övas, civil förmåga t e x yrkeskunskaper identifieras, och man kan komplettera med kontrakterad personal.

Sjögående personal, strvkompanier, etc, kan vara kontrakterad. Men det rör sig om en mycket liten grupp.

Grejen är att hela yrkessoldatsscenariot bygger på två fundamentala missbedömningar - de tre närmaste decenniernas geopolitiska miljö, med de större aktörernas slutliga positioner, och vad det kommer att slutligen kosta med yrkessoldater.

I USA kostar yrkessoldater 3 ggr lönesumman, de har visserligen ett ansvar för sjukvård genom VA, _de har inte_ 35 % arbetsgivaravgifter på samtliga förmåner. Det skulle inte förvåna mig att lönekostnaden totalt per soldat blir 50 % högre än ÖB beräknat.

Israelernas high-low-territorial mix av förband och personalförsörjning är intressant - vpl, reservister, kontraktanställda och mer stridsförmögen officerskår.

Ni kan sluta jämföra med USA för ni har inte världens största flotta, två världshav och sju tidzoner, och nukleära stridsspetsar i tusental mellan er och närmasta tilltänkta fiende. Det är ett helt annat scenario.

Sverige har väldigt bra förutsättningar för att få ett fungerande vpl-system om man är beredd att tänka i nya banor. Nog om det. JK

Per A. sa...
21 juli 2010 20:23  

"Man kopierar andras länders system utan att förstå hur deras mekanismer verkar."

Som jag har sagt annorstädes, så verkar FM vara en organisation som dragits med rejält dåligt självförtroende sedan ungefär mitten på nittiotalet.

Då blir det lätt att hoppa på andras trender och koncept, och sed det egna arvet av erfarenheter som bara lappri.

Per A. sa...
21 juli 2010 20:36  

"I dagens rörliga och högteknologiska krigföring krävs framför allt rätt utrustning och rätt kunskap för att använda den. För Sveriges del innebär det en längre tjänstgöringstid och en mindre numerär."

Ett kännetecken för högteknologi är att prylarna blir _enklare_ att använda.

Kunde vi utbilda tillräckligt bra stridsfordonsbesättningar och radiolänkgrupper inom värnpliktssystemet, med ibland något motsträvig 70-tals teknologi, så bör det gå bra idag också.

Däremot kanske repgrupperna bör bli stamanställda :)


Dessutom, hur high-tech är det _egentligen_ med lätt infanteri uppsuttna i splitterskyddade fordon?

Andelen 'kvalificerade förband' i värnpliktshären var nog högre än vad många nu vill komma ihåg.

Anonym sa...
21 juli 2010 22:42  

Israel har ett utmärkt försvar men helt andra förutsättningar än Sverige.

De har ständigt konkreta hot att bekämpa, hög försvarsvilja bland befolkningen, lång tjänstgöringstid och utmärkt utrustning. Till skillnad mot Sverige gör de värnpliktiga skarpa insatser inom och utom sina gränser.

För Sveriges del är hoten inte lika synbara och därmed är allmänheten likgiltig eller negativt inställd till försvaret.

Bra utrustning är bara början, det avgörande är användarens skicklighet. För att få soldater i strid så handlar det bara om att öva, öva och öva så att allt väsentligt sitter i ryggmärgen.

I verklig strid hinner man sällan fundera särskilt mycket över vad man ska göra, så det mesta måste gå på intuitiv automatik.

Det finns ju aktuella exempel på vad som händer när dåligt övade förband plötsligt hamnar i strid.

/Chris Anderson

Per A. sa...
21 juli 2010 23:26  

"Bra utrustning är bara början, det avgörande är användarens skicklighet. För att få soldater i strid så handlar det bara om att öva, öva och öva så att allt väsentligt sitter i ryggmärgen"

Kommer de nya förbanden få mycket mer kvalificerad övningstid än de värnpliktiga fick?

Kvalificerad övningstid verkar vara en enkel budgetregulator att ta till då det ekonomiska kniper i de flesta försvarsmakter, och som tidigare påpekats så är FMs ekonomistyrning inte den bästa.

Per A. sa...
21 juli 2010 23:39  

Den rödgröna trion har rätt i att detta vekligen är en ödesfråga.

Skiter det sig så står Sverige i princip utan militärt försvar i upp till decennium. Det är därför lite oroväckande att det lilla av det bakomliggande tankearbetet som blivit offentligt verkar präglas lite för mycket av 'vi får se' och 'det ordnar sig nog'.

Anonym sa...
21 juli 2010 23:52  

De jag tror att ni som Yo ska fundera på ett tag är de Jan K skriver om kompetens hos Ro dvs FM bryr sig inte om inhämtad kompetens utan vill ha nya unga officerare som kommer in med den aktuella synen.

Men de är klart jag fick välja mellan Yo och Ro och valde rätt dvs jag har ett bra jobb utanför FM och behöver inte kröka rygg för nya påhitt.

Charlie Spartan sa...
22 juli 2010 02:01  

Hemvärnets del av försvaret är 22 000 soldater, inte 90 % av totala försvarets volym.
Vidare så ska de anställda soldaterna/sjömän vara runt 6 000. Den andra stora volymen kommer vara kontraktsanställda soldater som alla ska ha ett civilt yrke, tungvikten på de kontraktsanställdas tyngd kommer tydligen ligga på armé sidan eftersom både flygvapen och marinförband ska bestå av i högre grad stående förband.

Hemvärnsförbandens kvalité har ökat kraftigt de senare åren och rör sig åt lätt Infanteri i sin förmåga, dock med stora brister inom Luftvärn och mörkermtrl. Huvuduppgiften för Hemvärnet är att bevaka/skydda/försvara skyddsobjekt. Och skydda sina resurser måste man annars har man inget drivmedel, ammunition, mm att använda när man anfaller.

Hemvärnsförbandens förmåga är stigande. De nya kontrakten och sättet att öva hemvärnsförbanden kommer att öka och jämna ut kvalitén än mer.

Den stora volymen soldater är kontrakterade och Hemvärns soldater, alla med civila yrken och en normal vardag med jobb och familj, som periodvis tar på sig uniformen för att tjänstgöra utomlands eller på övning här hemma.

Det är en minoritet på runt ca 6000 som är heltids soldater. I diskussionen får man intrycket att hela försvaret ska vara stående.

Hur många stående heltids soldater ska vi rekrytera per år? och hur många deltids soldater måste vi ha per år?

Det man ser är att de stående heltidssoldaterna är de som kommer jobba med mer avancerad tjänst medan kontrakterade deltidssoldaterna kommer fylla volymen av skyttesoldat tjänsterna.

Från min tid i US Army vet jag att US Army hade svårast att rekrytera tillräckligt många till skytte soldat tjänsterna, National Guard hade inte riktigt samma problem med det.

Fd US Army soldat, Nu Hemvärns soldat.

Anonym sa...
22 juli 2010 09:09  

Det där med kompetens är intressant och särskilt då FM idet närmaste totala oförmåga att hantera den kompetens som personalen besitter. Det finns massor av exempel på officerare som skaffat sig olika kompetenser och förmågor på dyra och långa kurser för att sedan ALDRIG ens komma i närheten av att nyttja dessa kompetenser. Det har då skett under den tid då personalhantering skedde vid förbanden, hur det blir med HRC kan man bara ana...

Obertan sa...
22 juli 2010 11:14  

Jag måste hålla med Jan Kallberg i det han skriver utan att lägga någon vikt på hans ordval, som ibland är ganska roligt beskrivet.

Allt handlar till syvene och sist om anslag.
Detta är vad vi får för pengarna med det slöseri som nu verkar inom FM.
Vi borde ha ett vpl-försvar som grund med vissa förband kontrakterade och vissa heltidsanställda.
Nationell fokus fast med internationell förmåga.

Fast detta kostar och just nu får vi inte mer pang för pengarna, mkt pga vanskötsel, extremt dåliga politiska styrningar, kontraorder, vansinnesprojekt som prio, centraliseringar mm.

@Charlie Spartan.
Du nämner HV: ökde kvalité och jag håller med, de har blivit bättre men likt förbannat är de tämligen odugliga i dagens försvar.
Förut hade vi över 100.000 HV-soldater som skulle bevaka tills förbanden mobiliserat vilket innebar att de skulle stå emot ett par dygn. Deras kvanitet var kvaliteten.
Vad ska de bevaka idag?
Förrådet i Arboga? GLC/NOC i Enköping när det kommer?
Några servar i ett bergrum?
Några stirdsvagnar på Gotland?
Hur länge ska det stå emot?
Och framförallt, vilka förband är det som ska tömma förråden på ammunition mm som därefter ska återta terräng som försvaras av en motståndare?

Jag är skeptisk till det nya försvaret och efter många år inom FM och efter ett antal utlandstjänster så söker jag nu nytt jobb. Att skriva på ett avtal in blanco är ju helt efterblivet korkat. OF med flera får fan ta ordentlig strid nu! Dock är jag för ett obligatorium.

Slutligen, kan arbetsförmedlingen tvinga en arbetslös att söka jobb som soldat i FM? Kan de annars dra in A-kassan? Någon som vet?

Soldaten sa...
22 juli 2010 11:27  

Jag är negativ till det nya personalförsörjningssystemet, bara för att jag inte tror att vi får in de individer vi vill i den omfattning vi vill.

Mitt förslag:
1. ALLA gör 3 månader med plikt, GMU, killar som tjejer. (hur många skyttesoldater har vi inte då, samtidigt?)

2. Efter GMU, Hv = 22000, Kontraktsanställda = 4000 (?), Stående = 6000.

Hur många soldater har vi på marken då över tiden? Vill minnas att det är ca 130000 i varje årskull. Dela det på 4 GMU/år = ca 30000 vpl över tiden.

Det ger minst 60000 soldater på marken, kontinuerligt, och de som inte vill fortsätta inom firman är åtminstone utbildade soldater.

Utöver det håller jag med JK i stort, vänd pyramiden.

Anonym sa...
22 juli 2010 21:42  

Att kalla yoff för intellektuella dvärgar är lite orättvist, men jag förstår vad JK menar och håller med om det mesta han skriver. (Fast du skriver mycket bättre här än du gör på Newsmill, JK...)

Roten till problemet ligger enligt mig i avskaffandet av underofficerskåren. Det som egentligen hände var att vi avskaffade officerskåren. Som någon redan nämnt verkar det stora flertalet av dagens yoff ha valt just denna bana för att slippa böckerna; de vill helst jobba utomhus, jobba med människor, o s v. Åtminstone i början av karriären.

Den som har erfarenhet av andra länders försvarsmakter märker snabbt att våra yoff egentligen motsvarar ganska typiska - och i de flesta fall utmärkta! - underofficerare. Vilket innebär att vi i en internationell jämförelse har ypperligt kompetenta plutonchefer och kompanichefer. Sedan börjar problemen.

Dagens löjtnanter och kaptener borde vara sergeanter. Våra majorer och överstelöjtnanter passar bäst som fanjunkare. Överstar och generalspersoner skulle jag helst se som förvaltare.

Det är jättebra att underofficerskåren nu återinförs, men alla felgalonerade officerare är ju inte bara kvar - det är de som utformar det nya systemet. Vilket väcker ofantliga frågetecken kring hur vi skall återfå en ordentlig officerskår. Tyvärr kan det nog ta en generation.

Den nya 'akademiserade' officersutbildningen är tecken på detta. Varför inte införa en officersutbildning som är helt och hållet militär, men som kräver akademisk grundexamen? Enklare, billigare och bättre. Svaret är naturligtvis att det inom Försvarsmakten finns en djup skepsis mot människor med läshuvud och teoretiska kunskaper. Vilket egenligen inte är så märkligt, eftersom dessa sedan 70-talet successivt försvunnit ur systemet till förmån för de mer praktiskt lagda.

Hur kommer det sig att högre chefer inom ALLA andra sektorer mer eller mindre förutsätts ha akademisk examen? Hur hade Ericsson stått sig idag om man krävt att alla anställda skall börja med att löda kretskort - oavsett om du har examen från KTH? När det sammanställs listor över de mest populära potentiella arbetsgivarna på landets universitet kommer det inte som någon överraskning att Försvarsmakten inte står med på listan. Än värre är det ingen som ens höjer på ögonbrynen. Bekymrar det inte Försvarsmakten att inte Försvarshögskolan klarar av att konkurrera med Uppsala och Lund om unga talanger?

Varför är det på det här viset? Det finns säkert flera möjliga förklaringar. Men fundera på när dagens generaler påbörjade sina karriärer och hur populär Försvarsmakten var i samhället då och vilket attraktionskraft organisationen hade på unga människor. Det känns inte direkt långsökt att anta att det kanske inte var gräddan av Sveriges unga män som då tog anställning. Dessa betydlig äldre män leder organisationen idag. Och på vägen till toppen har de valt och format nya förmågor enligt egen mall - det är helt naturligt och görs överallt.

Att situationen idag är katastrofartad är ingen överraskning. Vi har ett Ericsson som leds av förmän från verkstadsgolvet. Att skutan kommer ta oerhört lång tid att vända är näst intill självklart.

/Benny

Anonym sa...
22 juli 2010 22:01  

Soldaten: 3 månader gör ingen skyttesoldat, framför allt ingen skyttebataljon.

Värnpliktssystemet har nått vägs ände. Jag arbetar dagligen med anställda soldater och ser verkligen att förbanden blir mycket bättre.

Att ha något annat än yrkesmän eller väldigt välutbildade frivilliga kontraktsanställda som är gripbara för insats utomlands är oanvändbart.

Att trolla med pengarna vi har och komma fram till att 8 brigader med värnliktiga är bättre än de 8 bataljoner vi komemr få nu är meningslöst. Värnplikten är en 1900-talsparantes som vi nu lämnat.

/Arbetsglädje i vardagen

Obertan sa...
23 juli 2010 08:21  

@arbetsglädje i vardagen

Värnpliktsförsvaret är ingen parantes.
Systemet har tjänat oss väl under många år och borde tjäna oss ytterligare många år framöver.
För det handlar om försvarsförmåga.

Du har kul på jobbet med dina anställda soldater. Ni blir duktiga. Härligt att höra.

Men vad är det ni(vi)kan göra?
Känner du att vi kan försvara vårt land eller är det att patrullera med små enheter i Afghanistan ni känner att ni blir duktiga på?
Vad händer efter 2014, när USA drar sig ur Afgh.? Vad gör vi med vårt Afghanistan-försvar då?
Vad kostar det skattebetalarna att några officerare har kul på jobbet. Vad är det skattebetalarna får? 8 bataljoner. Ett skämt!

Diskussionen är allt annat än meningslös för det handlar om vår försvarsförmåga.
Men som sagt, du har ju kul på jobbet och det är ju viktigast för en stor del av alla officerare...

Lyft blicken lite.

Anonym sa...
23 juli 2010 10:24  

Obertan: Nu blev du arg för att jag trivs på jobbet och inte för mina argument.

3 månaders allmän värnplikt är helt och hållet meningslöst ur försvarsförmågehänseende. Kriget har helt enkelt inte den karaktären längre att det är intressant med en massarme av amatörer, inte ens för nationellt invasionsförsvar.

Självklart skall försvarsmakten dimensioneras för nationellt försvar, men det är inte i form av en invasion av främmande makt som syftar till ockupation. Det handlar i så fall mer om hävdande av territoriell integritet eller mindre väpnande sammanstötar.

Argument som att "Sverige är stort, och vi måsta ha minst X brigader för att täcka ytan" är helt löjeväckande. Tror ni verkligen på utgångsgrupperade förband i skogarna fortfarande? Har ni fastnat i andra världskrigets tankemönster?

Det vi vill ha är välutbildade och utrustade förband som kan användas överallt, på svenskt territorium, i närområdet och i utlandet. Med förband så menar jag bataljoner och brigader, inte en skock 3-månaders värnpliktiga med moppemusch.

/Arbetsglädje i vardagen

Tydligen en intellektuell dvärg sa...
23 juli 2010 11:18  

@Jan Kallberg:

Även om jag förstår vart du vill komma med dina utspel om att officerare är intellektuella dvärgar, så känner jag mig faktiskt lite förorättad.

Jag är officer, och jag är den officer jag en gång i tiden rekryterades att vara.
Det var ingen som förväntade sig att just jag skulle nå nån form av generalstab, utan jag och mina kursare skulle bli kaptener.
De av oss som hade fallenhet för och vilja till högre grader och befattningar skulle sedan ges möjlighet att klättra i systemet och vi övriga skulle växlas ut eller specialisera oss.
Jag har aldrig velat bli major eller högre eftersom det inte lockar mig överhuvudtaget.
Jag lär ungdomar att döda och överleva, och sedan leder jag dom i skarpa insatser. Det är detta som har förväntats av mig sen jag rekryterades.

Jag kanske inte är en riktig officer i dina ögon, men är du en i mina? Är du stridsvan? Hur många strider (riktiga nu, inga KFÖ:er) har du deltagit i? Hur många fiender har du tagit livet av? Hur många ärr på kroppen från fientliga handlingar har du och hur länge har du behövt gå i terapi för att hantera dina upplevelser efteråt?

Frågorna är retoriska och såklart helt meningslösa. Du är ingen sämre officer för att du saknar vissa erfarenheter som andra har, men det hade varit smakfullt med lite ödmjukhet inför vad många av dina kollegor just nu upplever och utför även om du inte anser att det hjälper Sverige och att FM har inriktat officersutbildningen felaktigt (vilket jag är den förste att hålla med om).

Charlie Spartan sa...
23 juli 2010 12:28  

@ Obertan Uppgifter för Hemvärnet finns det fortfarande gott om, vi har flottiljer, marinbaser och regementen, telestationer, kraftförsörjning och ledningsplatser, mm som behöver stärkt skydd vid skarpt läge. Om ”fältarmén” skulle skydda alla dessa platser så skulle man inte få många förband över till annat.

En del HV förband är bra men det finns även för många som inte är det, dem måste vi lyfta till användbar nivå.
Vi får se nu hur kvalitén påverkas nu när vi detta år gått in i det nya systemet med KFÖ övningar som enda sättet att fylla sitt kontrakt - samtidigt som meniga Soldaterna fått höjd kontraktsbonus vid genomfört kontrakt med 1400% till 2400%

Att vi nu gått ifrån värnplikts system anser jag dumt, och väldigt onödigt, Sverige kan ha ett visst antal stående och kontrakterade soldater även med värnplikt som grund. Fundamentet kunde med fördel vara kvar.

De senaste årtionde totala brist på ledarskap och vision från politiskt håll har skapat ett försvar med ett tomt skal, det enda halmstrå som den militära ledningen hängt upp sig på är utlandsmissioner, man har övergivit all försvarsplanering för vårt hemmaland, slutat krigsplacera soldater man utbildat, dragit in alla regionella staber.

Först nu har en regering faktiskt satt upp en klar vision och en målbild om hur de vill försvaret ska se ut, och nu ger man ut något som man faktiskt kan konkret ta ställning till, för det vill jag ge dem en applåd!!!

Dock så anser jag mängden förband är för låg, men den är otroligt mycket bättre än det som faktum finns idag, som är en ren katastrof.

Obertan sa...
24 juli 2010 10:25  

@arbetsglädje i vardagen

Det är bra att du har kul på jobbet. Det låter bara som om FMs nya inställning gjort att du fått kul på jobbet, utan någon vidare analys avseende försvarseffekt från din sida.

Nej, jag har inte fastnat i ett VK2-tänk.
Däremot verkar många som försvarar det nya insatsförsvaret ha fastnat i hur USA gör och en del andra nationer. Skillnaden är att de ÄVEN har förmåga att hävda nationella gränser.
Eller vad innebär begreppet för er? Att möta upp med en rote JAS?
För mig är det att kunna hantera sämsta tänkbara scenario, dvs att kasta ut en motståndare av iaf brigad storlek. För det krävs nog mer än 8 bataljoner för det.
Du svarade inte på min fråga avseende vad vi kan göra med våra 8 bataljoner på den nationella arenan?

Tremånaderssoldater är inte meningslöst, men det är inte kostnadseffektivt. Allt kommer tillbaka till budget. Men frågan är hur mkt samhället kan tjäna på en sådan utbildning, inklusive FM.
Det kan vara värt det, trots att det kostar.

@charlie spartan

HV i all ära, där sitter idag den lilla folkförankringen som finns kvar. Uppgifter finns.
Mycket enkla sådana för hur duktiga soldater det än finns inom vissa HV-förband så är begränsningar. Finns det något HV-förband som kan ta terräng? Svaret är nej på den frågan.
Vilka svenska förband är det som ska komma till undsättning?

HV fyller en stor funktion i det stora hela.
Tyvärr så är HV idag det stora hela.
Det behövs större förband för att kunna vara trovärdiga, inte bara HV...

Jan Kallberg sa...
24 juli 2010 18:27  

Hej Wiseman:

Jag tog mig tid att skriva en ny text om yrkessoldater för att spä på kritiken.

http://www.newsmill.se/artikel/2010/07/23/kostnaderna-f-r-yrkessoldater-grovt-underskattade

Anonym sa...
24 juli 2010 19:54  

har läst kommentarerna angående denna som jag anser utmärkta analys om hur det ser ut i det stora hela och kan konstatera att arbetsglädje missat ganska mycket. för det första om vi blir angripna av marktrupp så räcker inte 8 bat speciellt långt om man tittar på hur utfallen rent statistiskt brukar se ut. för det andra dessa 8 bat måste förflyttas över ganska stora avstånd för att få någon som helst effekt och hur ska det låta göra sig, fi lär ju knappast låta bli att bekämpa dem bara för att de ligger på rull. För det tredje vad du än tycker så var vpl ett system för att ge färdigheter att klara av större förband och att utbilda folk på hyfsat som du ser det tekninskt avancerade system, men faktum är att de som använde systemen bemästrade dem också då dessa sällan är mer komplicerade än ett ganska mediokert tv-spel vilket 10 åringar klarar av idag.

slutligen så kan jag bara konstatera att yof tenderar till att vara ganska begränsade av sina egna fördomar jag har vid ett antal tillfällen stött på yoff som instruktörer och beroende på i vilken uniform man kom så antogs man kunna olika saker dvs i hv uniformen så kan soldaten inget och kan ej heller ges förtroende att lära sig i fbu uniform du förutsätts ha en nöjaktig status utbildningsmässigt och är därmed lärbar under ganska stort eget ansvar. hv uniformen i detta fall var det gamla bredd hv och inte insats.

sen som avslut så vill jag bara kommentera ang af och a-kassan, det är så att de kommer att tvinga alla arbetslösa att söka tjänsterna som soldat oavsett lämplighet annars utförsäkring från systemet, detta kommer att innebära att fm kommer att få en mängd ansökningar från personer som ej är anställningsbara av en eller annan orsak.

/Maggan

Jan Kallberg sa...
24 juli 2010 22:24  

"Tydligen en intellektuell dvärg sa..."

Skall du ha ett svar på dina frågor får du kliva fram med namn.

Obertan sa...
25 juli 2010 09:49  

@maggan

Angående A-kassan så är det detsamma som jag misstänker. Men är du säker på att det är så?
Var har du hittat den infon?

De som inte är läpliga har ju inget att förlora, men så har vi dem som är lämpliga men inte villiga. Hur gör man med dem?

Det faller på sin egna orimlighet och ett undantag måste göras.
Det är en sak att tvingas ta ett jobb på McDonald´s eller förlora a-kassan, det är en annan sak att tvingas ta värvning och därmed tvingas till utlandstjänst, alternativt förlora sin A-kassa. Det finns faktiskt dom som inte har ett val isf.

Det finns många hinder för en smidig personalförsörjning.

Varför kallas det frivilligförsvar?
Jag säger yrkesförsvar, vilket är precis vad det är. Eller syftar man på att det är HV som står för försvaret, isf kan jag förstå...

Alla yrken är mer eller mindre frivilliga, men det är ändå yrken.
Fast just det, en del tvingas in i vissa yrken eftersom alternativet att förlora A-kassan inte är ett alternativ. Kanske blivande soldater....

Tydligen en intellektuell dvärg sa...
25 juli 2010 11:50  

@Jan Kallberg:

Nej, jag behöver inget svar på frågorna, och jag tänker inte gå ut med namn på ett öppet forum. Till skillnad från dig så kan FM och dess lysande personalpolitik fortfarande komma åt mig...

Vad vet jag, det kan mycket väl vara så att även du har skarpa insatser och utlandstjänster bakom dig, libanon, bosnien osv. där även du har fått se elefanten och därmed fått se döden i vitögat. Det är egentligen ointressant, det enda jag hänger upp mig på är att jag tycker att du skulle kunna vara lite med respektfull mot de officerare som just nu riskerar sina liv och utstår en massa skit, även om du i sak inte stödjer det dom skickats att göra.

Anonym sa...
25 juli 2010 13:16  

Obertan: När du, Wiseman och andra värnpliktskramare redovisar hur ni vill ha armén i framtiden så vill ni ha en bas av värnpliktiga kombinerat med anställda förband, för det har ni insett är ett måste.

Ni vill ha minst 4 toppmoderna brigader med välövade värnpliktiga + understödsförband och högre staber.

Var skall pengarna komma ifrån? Diskussionen slutar alltid med att det konstateras "ja vi måsta ha större försvarsanslag..." även för er reformerade värnplikt.

Skall vi kunna ha en bataljon i utlandet samtidigt så är 8 anställda bataljoner i underkant. För, vid gud, ni tycker väl inte att det gamla skitsystemet med en ihoprafsad Utlandsstyrka rekryterad ur värnpliktsbasen är en gångbar modell?

Vad tror du 4 välövade brigader kostar, med tex repövning vartannat år?

Eller är ni bara intresserad av pappersprodukter med 4 brigader krigsplacerade på pappret och sen är vi nöjda?

Min tips är att om vi ändå skall öka försvarsbudgeten så skall vö öka antalet anställda förband. Räcker 12 stridande bataljoner?

Fan vad tröttsamma ni är, lyft blicken! Det kom ingen invasion under kalla kriget och det kommer ingen invasion av Sverige de kommande 10 åren i varje fall.

Men vi deltager just nu i ett inbördeskrig tillsammans med världssamfundet och Afganistans folk mot en verklig fiende. Ingen "tänk om" eller "kanske".

Svenska förband strider just nu på riktigt. Fatta det. Här och nu.

/Arbetsglädje i vardagen

Wiseman sa...
25 juli 2010 13:40  

"Arbetsglädje i vardagen": Det kom ingen invasion... Nej, det gjorde det inte. Men vid tre tillfällen de senaste 30 åren har det varit ytterst nära att man tryckt på mobiliseringsknappen, så nära att t o m tidningarna fick redovisa hur krigsplaceringsordrarna skulle läsas.

Varför detta? Jo, för att de så bergfasta säkerhetspolitiska bedömningarna man tidigare gjort inte visade sig stämma. Man blev tagen på sängen av händelser i vårt närområde.

40 mdr kr räcker inte långt. Speciellt inte eftersom dagens 40 mdr kr motsvarar mindre än 30 mdr kr för tio år sedan och så fortsätter det. Den handfull bataljoner som Armén nu ska organiseras i klarar på sin höjd av att försvara en av våra storstadsregioner, om de alla finns tillgängliga i landet och framförallt om de alla sätts upp.

Hur vi än vrider och vänder på steken kommer vi aldrig att kunna rekrytera tillräckligt många soldater för att kunna ordna ett landsomfattande försvar värt namnet, såvida man inte använder värnplikt. Inget hindrar som sagt att man både har anställda och värnpliktiga soldater.

De 8 bataljoner förslår än mindre när man nu betänker det faktum att vi även åtagit oss att understödja våra grannländer militärt. Vilka resurser ska vi skicka? Ska vi inte skicka något och svika eller ska vi skicka det vi har och lämna vårt eget land bart?

J.K Nilsson sa...
25 juli 2010 17:32  

Arbetsglädje i vardagen, Det landar alltså ut i frågan om Pengar. Utbildningsfilosofin med värnplikt och repövningar har visat vid ett otal krigsförbandsövningar att "repubbar" inte är odugliga.

Att anställa soldater är inte billigt men jämfört soldat mot soldat och månad mot månad så tror jag att anställda soldater går jämt upp med värnpliktiga med alla sina hemresor och andra förmåner som inte direkt belastar försvarsbudgeten.

Skall vi ha ett trovärdigt "instatsförsvar" med gripbara förband och en målsättning med 2000 man utomlands så är det till att anställa 8000 - 10000 soldater. Komplexiteten med internationella insaster gör att det krävs en viss kontinuitet bland personalen i insatserna. men några åtta års kontrakt ser jag inte behovet av. Så nej en speciell utlandsstyrka av dagens snitt ser jag inget behov av annat än som utbildarorganisation.

Ja svenska förband strider här och nu men det är förbaskat sorgligt att inte ha störra målsättning med svenska försvaret än att momentant klara strid med reducerat kompani.

"Fred i vår tid".

J.K Nilsson

Obertan sa...
25 juli 2010 18:04  

@arbetsglädje.

Jag har fattat att vi är i strid med svenska förband. Jag har själv varit just i A, relativt nyligen.
Och det var inte på en stabsbefattning.
Jag har gjort andra utlandstjänster också.
Så jag fattar...

Jag fattar också att vårt förra system med en "ihoprafsade" utlandsstyrka INTE var ett skitsystem.
Har du missat allt gott vår tidigare utlandsstyrka gjort? Har du missat vilket gott renomé våra soldater fått av andra nationer och dess befälhavare? Vet du vem den brittiska general Michael Rose är och vad han sa om svenska soldater? Han är inte ensam om att tycka som han gjorde.
Svenskar har varit i strid förrut, med värnpliktiga som grund.
Jag håller med om det kostar tid och pengar att skapa en ny US inför varje mission men det finns mängder med fördelar också.

Apropå budget.
Det krävs ett större anslag för att kunna få en större effekt.
Det fattar vi också.
Detta i kombination med effektivitet avseende pengaflödet inom FM.
Det finns massor att göra för att få "mer pang för pengarna".
Eller har du bara köpt rådande misär inom FM?

När mina anhöriga frågar mig om vad de får för sina skattepengar kan inte jag med ett gott samvete förklara hur det ligger till.
Det kanske du kan. Men för mig handlar det om nationell försvarseffekt. Precis som för de flesta svenskar.
För inte fan är det väl värt att ha en bataljon på internationell tjänst för 40 miljarder per år?
Och marginell försvarseffekt?!

Med afghanistans folk? Vad vill de? Du kanske vet, för du kanske har varit där? Eller har du bara köpt Tolgfors tjatiga propagande och karriäristernas (förbandschefernas) enögda förmedlande av den propagandan?

De jag tycker är tröttsamma i debatten är de som tror sig kunna sia om framtiden.
Sverige har inte blivit anfallet på väldigt länge. Kommer det dröja väldigt länge till nästa gång?
Ej inom 10 år säger du. 10 år är ju ingenting i sammanhanget. Vad händer sen? Hur ser världen ut när vi dragit oss ur Affe om ett par år? Senast idag hotade Nordkorea om en attack mot USA och Sydkorea.
Vem kunde förutspå det för ens 10 månader sen?
Georgien-kriget. När kunde man förutspå det?
9/11-attackerna. När kunde de förutspås? Först efter att andra planet träffat. Ni snackar om tio år.
Jag önskar jag kunde hålla med...

8 bataljoner är ett dåligt skämt!

Jan Kallberg sa...
25 juli 2010 20:30  

"Tydligen en intellektuell dvärg sa..."

Jag har sett en hel del död, elände, livsfara och torde vara kvalificerad - utan att det blir en "pissing contest". Har t o m kört in i en flock elefanter på natten med land cruiser 2 ggr - så jag har sett den arga elefanten. Haha.

Grejen är att man inom officerskåren "köper läget" i alla lägen. Antag att 2013 säger en nya amerikansk president - let's pull out!!

Plötsligt - inga missioner utan bara realiteter.

USA går back 1 400 000 000 000 dollar i den federala budgeten. Konsensus börjar byggas upp att det är ohållbart. USA överreagerade på 9-11 eftersom man spelade med och det blev totalt fokus på hela samhället. Nu inser man att det är för dyrt.

Jag sa "intellektuell dvärg" av en enkel anledning - lyft blicken och se 10, 20, 30 år framåt. Jag skulle ha sagt att försvarsledningen/HKV var "intellektuella dvärgar" -- och ber om ursäkt om något truppsvin, med rönnpåk för att tukta beväringen, känner sig förolämpad. Rönn är det enda trädslag som inte splittras i anslaget.

Läs min 2:a artikel på Newsmill och särskilt om grupptänkande.

http://www.newsmill.se/artikel/2010/07/23/kostnaderna-f-r-yrkessoldater-grovt-underskattade

Om grupptänk:
http://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink

Läs wikipedia om grupptänk och Irving Janis kriterier för grupptänk - jmf sedan med HKV/ÖB så ser ni att det är samma drivkrafter.

Lev väl.

Mina 2 cent / Mina 2 slpsgr,

JK

Jan Kallberg sa...
25 juli 2010 20:33  

Om Grupptänk - från Wikipedia. Mer som info.

http://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink

Ha försvarsledningen i åtanke när ni läser kriterierna.

Did "Försvarsledningen" get 15 out of 15 - or what??!

Se grupptänkskriterier.

To make groupthink testable, Irving Janis devised eight symptoms indicative of groupthink (1977).

1. Illusions of invulnerability creating excessive optimism and encouraging risk taking.
2. Rationalizing warnings that might challenge the group's assumptions.
3. Unquestioned belief in the morality of the group, causing members to ignore the consequences of their actions.
4. Stereotyping those who are opposed to the group as weak, evil, biased, spiteful, disfigured, impotent, or stupid.
5. Direct pressure to conform placed on any member who questions the group, couched in terms of "disloyalty".
6. Self censorship of ideas that deviate from the apparent group consensus.
7. Illusions of unanimity among group members, silence is viewed as agreement.
8. Mind guards — self-appointed members who shield the group from dissenting information.

Groupthink, resulting from the symptoms listed above, results in defective decision making. That is, consensus-driven decisions are the result of the following practices of groupthinking[5]

1. Incomplete survey of alternatives
2. Incomplete survey of objectives
3. Failure to examine risks of preferred choice
4. Failure to reevaluate previously rejected alternatives
5. Poor information search
6. Selection bias in collecting information
7. Failure to work out contingency plans.

Janis argued that groupthink was responsible for the Bay of Pigs 'fiasco' and other major examples of faulty decision-making. The UK bank Northern Rock, before its nationalisation, is thought to be a recent major example of groupthink.[5] In such real-world examples, a number of the above groupthink symptoms were displayed.

JK

Anonym sa...
25 juli 2010 20:49  

Obertan: Var helt på det klara att jag håller med dig till 100% om FM nuvarande kapacitet och förmåga.

Det jag inte håller med om är att återinförande av värnplikt överhuvudtaget skulle lösa våra problem. Större försvarsanslag är det enda som skulle hjälpa.

Säg inte att jag har gått på Tolgfors mm lögner för det har jag verkligen inte. 8 anställda bataljoner må vara ett skämt, men det som FM gjort med de tusentals värnpliktiga vi utbildat från 1991-2010 är kastande av pengar i sjön (from 97 slutade många förband att ens krigsplacera).

Konstigt att du tar åt dig av att jag kallade Utlandsstyrke-konceptet av igår för undermåligt? Tyckte du att det var bra när du tjänstgjorde? Jaja... Stor fisk i liten damm. Det jag har sett av ihoprafsförbanden har varit skrämmande dåligt. Soldaterna bra som vanligt, men förbanden usla pga kort samövning.

Våra Utlandsstyrkeförband av igår var inte alls särskilt bra om man jämför med vad man får för effekt med ett ordentligt samövat förband.

Så jag håller med dig Obertan på FMs uselhet och oförmåga, MEN värnplikt är så långt från en gångbar lösning som man kan komma. Att du skall kunna få rätt volym arméförband med nuvarande budget bara genom att återinföra värnplikt är skitsnack.

Moment 22. Om vi ändå behöver öka anslagen så kan vi lika gärna lägga pengarna på yrkesmännen.

/Arbetsglädje i vardagen

Anonym sa...
25 juli 2010 21:19  

JK Nilsson: Jag håller med dig angående numerärer mm, tro inget annat.

Men jag är ledsen att säga det: Mobiliserningsbara förband av 1900-talsmodell, med sina charmiga repgubbar, dög på 1900-talet. Ett kompani som mobiliseras i nån lada i Knäckebröhult för att sen gräva ner sig och vara heroiska göre sig ej besvär på 2000-talet.

Lyft blicken. Värnpliktsförbanden har för låg lägstanivå. Om vi kör Israels 3-åriga så kanske det skulle nå rätt nivå soldatmässigt, men 3 år är för kort för att utbilda dugliga gruppchefer och plutonchefer.

Bli inte arg! Jag håller med dig förutom att jag vågar svära i kyrkan och syna bluffen värnpliktssystemet. Jag förstår att många blir förnärmade i och med att de lagt hela sin arbetsverksamma karriär i systemet, däribland undertecknad.

/Arbetsglädje i vardagen

J.K Nilsson sa...
25 juli 2010 23:47  

Arbetsglädje i Vardagen, I vissa förband räcker "Repgubbar" väl. Jag har så väl förstått att "Kanonmat" i 30-bil med pressening inte är framtiden men dra inte med Yrkeskammen över hela FM.

J.K Nilsson

T sa...
25 juli 2010 23:47  

@wiseman
Vilka tre tillfällen skulle det ha varit? Tycker jag låter lite otroligt om jag ska vara helt ärlig. /T

Wiseman sa...
26 juli 2010 00:06  

T: U 137, statskuppen i Sovjet 1991 och dito i Ryssland 1993. Därtill finns det några andra tillfällen som inte gått fullt så långt, men där det dragits lättnadens suckar.

Anonym sa...
26 juli 2010 01:08  

För er som fortfarande tvivlar på att det är farligt borta i öst..
Googla lite på Vladimir Zjirinovskij
En som fortfarande säkerligen sätter kaffet i halsen på de flesta som ansvarar över beredskap och försvar....
9,4% av rösterna i ett Ryskt presidentval nyligen.
Vise talman i Ryska parlamentet.
För ca 6månader sedan slutade hans parti med att aktivt gå ut med att Ryssland skall återta sina förlorade delar såsom Finland, baltstater osv.
Just nu hålls dom i skick av Putin&co. Men vad händer vid nästa val? (tips! dom har inte val vart 10, 20 eller 30'e år i Ryssland)

Det "gamla" försvaret hade en viktig komponent. Resurser!
Det fanns hundratusentals utbildade soldater.
Det fanns merparten av utrustning och mat till dessa, iaf att klara några veckor/månader.
Även om alla inte var inskrivna så fanns det möjlighet att fördubbla styrkeantalet. (även om dom bara skulle få en mauser)
Detta var ofta en huvudvärk för ryska generaler.

Ett avancerat yrkesförsvar kommer inte att klara sig speciellt långt utan resurser, dom förblir väldigt dyra och kommer sällan finnas på rätt plats.
Och det kommer inte finnas några som kan ersätta dom.

En mix är ett sätt att lösa problemet på. Men som många börjar komma fram till oxå resurser kräver pengar.
Det går inte att budgetregulera med försvaret. FortV är en av dom som klart måste förändras, deras funktion just nu påminner mer om en parasit.

Det som gör mig mest ledsen är den fatala inkompetens hos riksdagen.
Dom som är demokratiskt folkvalda har än en gång misslyckats med att skapa en debatt innan beslut tas.
Vi sitter i efterhand och debatterar hejdlös hur det ska gå att lösa soppan istället för att hindra att soppan ens ställs på spisen.

/Tinhead

200år av Fred, en jävligt bra försäkring...men nu är den försäkringen snart knappt värt pappret det skrevs på...

Obertan sa...
26 juli 2010 01:15  

@arbetsglädje

Det som hände 97 och däromkring enligt dig rättfärdigar inte det som händer idag.
Ska vi vara trogna ditt resonemang avseende kompetenta soldater i samövade förband så kan vi lika gärna satsa på 4 bataljoner med ordentliga soldatlöner, mycket övningar, förmåner efter avslutad anställning mm. För dom kommer ju bara att agera i små enheter i utlandet. Här hemma behövs de inte tycks många mena.

Å andra sidan, om vi börjar diskutera förmågan att försvara oss (och våra grannar) så bör vi gå en annan väg. Och enligt mig är det att behålla vpl, tillsammans med kontrakterade förband på vissa håll. Jag håller inte med dig om din analys ang att vpl-förband har för låg lägstanivå. Det beror naturligtvis vad man ska göra med dem och i det nationella försvaret är vpl en förutsättning. Kvantitét.
Liksom en högre budget för att kunna ro det i hamn. Men nu behövs ju inget nationellt försvar enligt alla (uteblivna) analyser.
Men att bara ha FM för int. tjänst, det skriver inte jag under på.
Och då menar jag inte som officer utan som svensk medborgare och som skattebetalare.

Jag vet att vi behövs i Afghanistan
men jag tror inte att vi genom att vara där skyddar Sverige. Och det är väl ändå prio ett för FM?!

Anonym sa...
26 juli 2010 02:04  

Arbetsglädje i vardagen @
När förväntar du dig att vi kan skicka ett väl samövat förband ur det "nya" konceptet utomlands?

Du förväntar dig en effektökning av förbandet?
Kan du utveckla det lite? Jämför gärna med någon av de senaste FS eller något gammalt BA.
Vilket samövat typförband har du i åtanke för t.e.x. tjänst i Affe?

För alla som varit utomlands de senaste åren har det varit ganska uppenbart att det saknas en del prylar i firman.
Hur ser materielplanen ut för den "nya" organisationen d.v.s. när blir den utrustad?
Här på teatern är inga dagar den andra lik och det känner vi en viss glädje över.
Teaterdirektören.

Jan Kallberg sa...
26 juli 2010 04:34  

Wiseman:

Jag återvänder till vardagen men jag måste nog lägga till en till när det plötsligt blev allvar - eftersom du sa 30 år tillbaka.

December 1980. Polska Solidaritet i fullt maskineri gör att läget blir krisartat med hot om rysk invasion som Prag 1968. Försvarsmakten förbereder sig på att flyga in personal till Gotland och med flottan möta flyktingsbåtar på internationellt vatten - eftersom man räknade att polackerna skulle fly sjövägen. Likaledes räknade man med att SU skulle attackera flygförsök - läget stabiliserades januari 1981 med militärkupp i Polen. Om man nu kan kalla det stabilisering.

Nog om det. Lev väl.

JK

Anonym sa...
26 juli 2010 09:59  

Tinhead mfl: Jag tror liksom du att man inte kan helt negligera ryska hotet eller överhuvudtaget risken för väpnad konflikt i nordeuropa.

Men var i framtida konflikter finns behovet av stora numerärer arméförband av låg kvalitet? Vem skall långvarigt ockupera svenskt territorium?

Vi behöver användbara säkerhetspolitiska instrument, inte "utifall att"-gubbar i lador.

Det mest användbara för armén vore en utpräglad och trovärdig expiditionär förmåga av minst 2 brigader. Då skulle svenska armén vara att räkna med i Östersjöregionen - vi kunde då vid ändrat säkerhetspolitiskt läge förstärka Finland eller Baltikum - självklart i samarbete med andra länder.

Politikerna får dessutom då ett användbart instrument för politiska markeringar i Afrika eller Afganistan eller andra platser där det behövs.

Det finns dock en plats för reservistförband, men alla skall kunna användas utan krigsförklaring.

Hur skulle svenska mobiliserbara värnpliktsförband vara "ryska generalers huvudbry"? Det är solklart att mycket militärt och säkerhetspolitiskt tänkande inte har lämnat andra världskriget på det här forumet...

/Arbetsglädje i vardagen

Sumatra sa...
26 juli 2010 16:16  

@ Jan Kallberg

Din kommentar 04.34 kan tolkas som att du lämnar debatten. Gör inte det. Du behövs. Ditt inlägg om grupptänk är högst tankeväckande. Det hörs på klangen när det tar.

Lite sura kommentarer av typen "Du ska inte tro att Jante-lagen är till för såna som du" - inledningsvis, men ett mästerskapsmöte går över 12 ronder.

Vad hjälper väl ett aldrig så lyckat inlägg i försvarsdebatten? Som P.G Woodehouse uttryckte saken är chansen att lyckas som en blind, enarmad man skulle ha om han försökte stoppa in två kilo smör i örat på en vildkatt i ett möblerat rum, enbart med hjälp av en rödglödgad nål. Men det är värt att försöka.

Hjulet spinner men hamstern är död.

Häng kvar i debatten!

Dessvärre verkar det som att den viktiga debatten om den framtida personalförsörjningen kidnappades av folk från Grönköping med omnejd.

Till den anställda soldatesken har hittills ynglingen Emil Ruda och Frkn Gördis "Flabbs" Brunander rekryterats. Frkn Agneta Palmodin (27) har sagt upp sig från Gökmassivets Konferenscentrum och avser även hon att låta sig värvas.

Förre förrädaren Hildor Peterzohn har deklarerat att han skall söka in vid hemvärnet, bara han slipper att ta busen till Skövde.

Alltsammans leds av Hr reservlöjtnant Napoleon ”Nappe” Johnson, chef och lokal överbefälhavare för den ärorika och oftast väldisciplinerade Fältjägarecorpsen.

Nytt inlägg på Newsmill är att vänta av Hr f. majoren A von Peiland.

Anonym sa...
26 juli 2010 20:10  

De tre (fyra) nära-mobiliseringstillfällen som nämns ovan påminner oss om att vi faktiskt hade koll på saker och ting för inte så länge sedan. Hur det kunde gå utför så snabbt får man undra över.

U137 var given och så här i efterhand är det nästan lite synd att vi inte mobiliserade då, bara för att visa den svenska försvarsviljans styrka och målmedvetenhet. Hade kostat en del förstås, men det hade jämnat ut sig med tiden.

Anonym sa...
26 juli 2010 21:53  

Arbetsglädje,

"Om vi kör Israels 3-åriga så kanske det skulle nå rätt nivå soldatmässigt, men 3 år är för kort för att utbilda dugliga gruppchefer och plutonchefer."

På tre år skulle det kanske gå? Ja, vi får väl hoppas det, eftersom merparten av de nya yrkessoldaterna kommer tjänstgöra i bara fyra. Sedan är de borta. Tänk också på att alla kommer tack och lov inte rycka in och avsluta sina kontrakt samtidigt. Det kommer överlappas. Vilket leder till frågan om hur samövade yrkesbataljonerna egentligen kommer vara. Visst, några 3-åringar kommer där finnas som är på slutspurten, men det kommer likväl finnas färska soldater, såväl som de som kanske gjort ett eller två år. Inse att inte ens yrkesförband består av erfarna proffs, utan är ett hopkok.

Om vi sedan gör den inte helt långsökta bedömningen att FM precis som Holland kommer dras med vakanser, ja, då kommer nog våra yrkesbataljoner se ut ungefär som hoprafsade utlandsstyrkebataljoner. Tyvärr.

Det ser bra ut på powerpointpresentationen, men i verkligheten är jag rädd att det bara blir marginellt bättre. Synd, tycker jag. Jag är verkligen ingen värnpliktskramare, men Jan K har en poäng i att det är så många externa faktorer i det här som kommer göra många besvikna. Vi får hoppas att Afghanistaninsatsen hinner ta slut snart, så kan politikerna och generalen återgår till att bygga luftslott utan att någon behöver dö för att försvara dem.

/Benny

Obertan sa...
27 juli 2010 10:06  

@arbetsgläje

Du har missuppfattat.
FM har sitt existensberättigande i tänket "utifall att".
Därför är det just sådana förband som vi ska ha. Tillsammans med kontrakterade.

Det är bara dålig härskarteknik när du påstår att vi är kvar i andra världskrigstänket och att vi som inte tror på det nya systemet är "vpl-kramare". Det är vi inte.

Höj nivån lite!

Utveckling sker genom att det finns dom som vågar gå emot strömmen. Bara döda fiskar flyter med.

Du nämner "ryska generalers huvudbry". Ingen av oss tror på att Ryssland kommer att ockupera oss inom en överskådlig framtid.
Men hur lång tid är det?
Vad vet vi om utvecklingen i Ryssland? Säg mig hur det ser ut där om 10 år. Vad det vi om utvecklingen i Baltikum? Vad vet vi om konsekvenserna om olje-kapplöpningen i Arktis?
Två brigader duger liksom inte. Ska vi ha ett trovärdigt försvar måste vi ha mobiliserbara förband, med lägre kvalité men med kvantité som gör kvaliteten. Som verkar nationellt. Med offensiv kapacitet.
För detta krävs vpl i ett land som vårat.
Du missar att vårt nya försvar saknar en långvarig omvärldsanalys. Det har politikerna själva erkänt.

Du har fortfarande inte svarat på vad de 8 bataljonerna ska kunna genomföra här hemma. Kan de slå en brigad? Även om det inte är ett troligt scenario de närmsta åren ska vi väl ändå kunna kräva att vår FM ska kunna det. Eller?

Slutligen, den som lever får se.
Jag bedömmer att det nya systemet kommer att misslyckas kapitalt. Det är inte genomtänkt. Men under tiden får vi hoppas att dem som är på har kul på jobbet...

Anonym sa...
27 juli 2010 12:30  

Obertan: Vi kan komma överens om att vi inte är överens.

Jag anser att synen på FM som du har, som en "utifall att"-försäkring vid invasion är förlegad och hopplöst isolationistisk.

Jag anser att FM skall ses som det säkerhetspolitiska instrument som det är, därför anser jag att nuvarande inrikting på yrkesförsvar och internationella åtaganden är den rätta inriktningen.

Jag skulle tvärt om vilja se en ännu mer skruvning åt expeditionskårs-hållet och medlemskap i NATO för Sveriges del.

Du förutspår ett misslyckande för nya systemet - du kanske får rätt, vad vet jag?

Men perioden 1991-2010 är ett stort mörker och ett misslyckande samt perioden 1970-1991 var en ej synad bluff till stora delar det vet vi med säkerhet.

Och du Obertan, hur du än vrider på argumenten så kan inte propsande på värnpliktsarmé där kvantiteten är kvaliteten någonsin vara nytänk, det ÄR andra världskriget-tänk.

/Arbetsglädjen!

Obertan sa...
27 juli 2010 14:30  

@Arbetsglädje.

Jag ser FM som en utifall-att försäkring för att kunna täcka ALLA eventualiteter inom dess uppgifter.
Har inget med 2VK att göra.
Idag kan vi inte det. Jag skiter i perioden 1970-2010 som du nämner.
Nu har vi valt en inriktning som kommer bli ÄNNU sämre i mina ögon.

Är vi överrens om att den nya inriktningen gör att vi INTE kommer kunna försvara Sverige?!
Någon som tror att den nya inriktningen gör att vi kan försvara Sverige?
Med 8 manöverbataljoner på olika håll i riket...

Jag har förmodligen inte ett nytänk som du säger. Men mitt tänk är iaf realistiskt.
Vi kan inte försvara Sverige och det tycker jag är prio ett i svenska FM.
Men om det nu inte behövs så kan vi lika gärna lägga ner helt, eller iaf bara satsa på ett par bataljoner som behövs för int. tjänst. Lägg ner alla de enheter som aldrig kommer att verka i int tjänst, vilka det kan vara låter jag vara osagt.
Då är vi trogna den nya inriktningen mot int insatser...

Eller om vi nu vill ha supervassa förband så kan vi ju satsa alla pengar på bara två bataljoner. Ge soldaterna lön så de accepterar att vara ute 1:2.
För 40 miljarder till två manöverbat. kan man få/göra mkt.
De kommer få världens bästa utrustning och kommer att anses vara världens bästa förband. Men utan kvantitet så är det inte till mycket nytta...

Kalla det 2VK-tänk o vpl-kramare om du vill, det betyder bara att du inte har förstått grundproblemet som många här förmedlar.
Vårt försvar kommer att vara användbart här och nu som Tolgfors säger. Men vad kommer dom kunna göra? Du har fortfarande inte svarat på den frågan...

Känns som om vi inte kommer längre i diskussionen.
Den som lever får se hur det blir.
Hoppas framtiden ger mig fel i mina farhågor.

Carl Gustaf sa...
1 augusti 2010 14:05  

Vad som slår mig är hur Tolgfors pratar om den svenska arméns mobiliseringstid som om det alltid varit ett handikapp. Så som han förklarar det såg det nog väl ut under 90-00 talet men Sveriges invasionsförsvar ala 1980 hade en skrämmande snabb mobiliseringstid: Jag vill minnas att min far pratade om hur han fick ett slutet kuvert med mobiliseringsorder bara man skulle på 2 dagars permis, han var malaj och detta var en armé med en personalstyrka nära miljonen.

Anonym sa...
2 augusti 2010 19:02  

Var det inte P.G Woodehouse som dog hjältedöden, stupad på sin post framför skrivmaskinen?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade