Samer och talibaner

För andra dagen i rad skriver Aftonbladet på ledarsidan om den svenska Afghanistaninsatsen. Igår var det Helle Klein som, föga förvånande, krävde ett svenskt urdragande. Idag skriver Ingvar Persson om det som han tolkar som motivet för det svenska deltagandet i Afghanistan, nämligen lojalitet när USA kallar. Enligt en undersökning Aftonbladet genomförde igår ska svenskarnas stöd för insatsen ha minskat och motståndet ökat. Endast några procentenheter skiljer mot den tidigare undersökningen som gjordes i början av året så något omvälvande är det inte direkt.

Den uppmärksamme läsaren har sett att det dykt upp en ny blogglänk i högerspalten. "Efter bomben" skrivs av en av de soldater som sårades då ett svenskt fordon körde på en sprängladdning i höstas. Dagens inlägg är en beskrivning av Afghanistan såsom han upplevde situationen, men dessutom översatt till Sverige. Definitivt läsvärt.

Att som Mona Sahlin nu gör, åka till Afghanistan, för att själv bilda sig en egen uppfattning om insatsen, är berömvärt. Det blir intressant att se resultatet av samtal med Ohly som Sahlin utlovar i Expressens artikel. Samtidigt som "krigsturismen", som det kallas av soldaterna när politiker och högre officerare besöker skarpa insatser, belastar förbanden hårt och tar stora resurser från deras egentliga uppgifter, är det av mycket stor vikt att ledande beslutsfattare skapar sig en bild av läget på plats. Inte genom vad media omtalar i tredje eller fjärde led. Att inte Sahlin, Ohly, Wetterstrand eller Eriksson, liksom flera av deras borgerliga kollegor, tidigare besökt Afghanistan och Mazar e Sharif är att beklaga.

Grundproblemet kvarstår: Svenska politiker och försvarsmaktsledningen har över tiden fullkomligt misslyckats med att formulera och presentera en övergripande svensk målsättning för den svenska insatsen i Afghanistan och vad Sverige ska åstadkomma i PRT Mazar e Sharif. Sett till stödet för den svenska insatsen är detta den överlägset viktigaste faktorn för att svenska folket ska kunna sluta upp bakom, ELLER ta avstånd från, insatsen.


Aftonbladet
, 2, 3
SvD

15 kommentarer:

Tore sa...
29 juli 2010 23:10  

Men... Varför ÄR vi just i A. av alla länder??

J.K Nilsson sa...
29 juli 2010 23:14  

Tack för tipset om "Efter Bomben". Det är oerhört viktigt att dessa historier berättas och framför allt att folk läser dom.

Jag lägger till den i min Blogglista.

J.K Nilsson

Pellefant sa...
29 juli 2010 23:23  

Bra definition av grundproblemet Wiseman!

Det vi nu ser är tillrinnelsen av en allt viktigare hemmaopinion, ett nytt begrepp i Sverige, men likväl en synnerligen avgörande faktor för både politiker och försvarsledning.

I dessa sammanhang spelar förstås formuleringar och resultat av insatserna utomlands viss roll, men den viktigaste påverkansfaktorn är förluster.

Så länge dessa är låga så har "krigsturismen" betydelse för hemmaopinionen, men om de ökar, eller blir alltför stora så spelar det mindre roll om politiker själva har varit på plats och sett, då är nog formuleringarna det enda som kan vara betydelsefullt.

Anonym sa...
30 juli 2010 00:05  

Svensk målsättning? vi är en del av ISAF och del av en större plan, börja försöka handla i högre chefs vilja vore en bra början.

Jag tycker ändå målsättningen är solklar - tom Mona Sahlin uttryckte ju viljan att "Sverige är kvar tills afghanistan klara att själva lösa problemen" motsv.

Vad menar du med målsättning? Mätbara mål?

Sumatra sa...
30 juli 2010 00:43  

Att det ropas efter urdragande eller tidsgränser i Sverige följer en internationell trend. Obamas "egna" partikamrater i kongressen är de som ställer till mest bekymmer för honom.

Just nu står den svenska opinionen och väger, med hälften för och hälften emot av dem som kan bestämma sig. Här är tendensen viktigare än dagsnoteringen.

En starkt påverkande faktor är att målsättningen synes ändra sig efterhand som tiden går och beroende på vem man frågar. Taktikanpassning är av godo men målsättningsanpassning är obra.


For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle?

Den inneboende kraften i en opinion skall inte underskattas. Som vi konstaterat i olika sammanhang så styrs militär verksamhet av politiker och politiker styrs av opinioner.

Afghanistan kan fortfarande segla upp som en valfråga. Efter Wikileak får inte mycket mer negativt hända före valet.

Väldigt få orkar sätta sig in i vad dokumenten innehåller, men skadan är redan skedd. Opinionen tror att innehållet är bevis för att kriget är orättfärdigt. Då är det så, i någon form av mening, och vem har kraft att ändra på det, nu när anden är ur flaskan. Damage Control är strid i efterhand och det är alltid svårt.

Wiseman sa...
30 juli 2010 09:38  

00.05: Del av en större plan? Det känns verkligen som en målsättning som svenska folket är villigt att ställa sig bakom.

Skämt åsido, det är klart att det finns målsättningar, men de är i regel mycket interna.

Mätbara mål är enklare att ställa sig bakom. Vad ska Sverige åstadkomma med sitt militära och civila bidrag i PRT MeS? Hur kommunicerar man denna måluppfyllnad till allmänheten?

Genomför t ex en kvartalsredovisning av den svenska insatsen med presskonferens, där SIDA kan redogöra för vad biståndsarbetet har lett till under kvartalet och Försvarsmakten kan redogöra för vilka operationer man genomfört och hur man konkret stöttat återuppbyggnadsarbetet, såväl stöd till ANA/ANP som till biståndsorganisationer.

Tyvärr är det en kraftig uppförsbacke nu efter att man i många år helt har misslyckats med samordningen av svenskt militärt och civilt stöd. Det har ju t o m gått så långt att generaldirektören för SIDA nyligen fick avgå, vilket dock visar att Regeringen verkligen tar frågan på allvar.


Givetvis är den övergripande målsättningen, som även Mona Sahlin kommunicerar, bra. Men den duger inte i längden. Folk vill se och höra konkreta resultat.

Förmodligen missade du också brasklappen i intervjun med Mona Sahlin i ett av nyhetsprogrammen igår, där hon förklarade att "vi" i "vi ska vara kvar i Afghanistan" kan vara såväl ett civilt som militärt bidrag. Med andra ord har hon alltså ryggen fri att ta hem den militära insatsen.
Sumatra: En säkerligen korrekt analys.

Anonym sa...
30 juli 2010 11:41  

År 2009 hade man cirka sjutusen (7000) gästnätter på de svenska förläggningarna i AF.

Tänk en kort stund över vad detta har kostat i fråga om mat, logi, besöksprogram, genomgångar, transporter, eskort och annat för förbanden. Inte bara i pengar utan även i resurser som egentligen var avsedda för annat.

Eftersom de flesta besöken bekostas av oss skattebetalare, fullt ut, så kan man lägga till resor, traktamente, lön, andra extra arvoden, hotellkostnader o.s.v.
(vissa resor har ju blivit extremt dyra och hamnar nog i mångmiljonklassen per person/dygn)
Är den sammanlagda summan av denna krigsturism försvarbar i förhållande till effekten?
Har vi som finansiärer fått ut något av investeringen?
Vem avgör isf detta åt oss?
Teaterdirektören.

Anonym sa...
30 juli 2010 13:44  

SUMATRA! Jag blir förvånad över din inställning till politiker och opinion!

Opinionen i form av våra valda representanter till riksdagen är de som styr vår verksamhet oavsett om vi tycker det är bra eller inte! FM är ett verktyg i den utrikes- och säkerhetspolitiska verktygslådan. Hur detta verktyg nyttjas är då helt riktigt beroende av opinionen, dvs. möjligheten att få förnyat förtroende vid makten. Afghanistanfrågan kan mycket väl segla upp som en delmängd inför valet MEN det är troligen ingen avgörande fråga av digniteten vård-skola-omsorg.

Du skriver också ” Efter Wikileak får inte mycket mer negativt hända före valet.”

Makt korrumperar som bekant och det är en lycka att det finns människor som faktiskt törs överföra information av den här typen till media. En makthavare som är rädd för att visa hur den valda vägen ter sig i rubrikform i media bör överväga sin position. I en demokrati är skadan flera gånger större om man vill undanhålla den här typen av information från det du kallar ”opinionen”. Eller kan det vara så att du SUMATRA har en från opinionen avvikande uppfattning?

Desto större insyn i verksamheten desto bättre. Självklart får då inte liv riskeras.

Den granskande journalistiken är livsavgörande för en duglig demokrati, det är väl det som både WISEMAN och DU SUMATRA ibland ägnar er åt på denna blogg! Ta den gode STRILAREN som exempel! En sann hjälte som öppnade en dammlucka och satte ljuset på det makten vill dölja...

Anonym sa...
30 juli 2010 19:55  

Helt apropå FM och obligatoriet.

Prinsen 'svåra val' då han även omfattas av obligatoriet. Lite smått humoristiskt då FM knappast skulle tvinga prinsen utomlands.. Förövrigt borde även hans majestät omfattas av obligatoriet?

http://www.expressen.se/noje/extra/1.2080184/prinsens-och-sofias-svara-val

Anonym sa...
31 juli 2010 01:07  

Hmmmm...
Det skulle alltså kunna skrivas fler artiklar i pressen, lika många som det finns anställda i FM utan obligatorium i anställningskontraktet. Typ: "Bosse och Kn Marias svåra val". Men det är klart det har naturligtvis inte samma nyhetsvärde. Men drabbar människor på samma sätt.

/JOPP

Sumatra sa...
31 juli 2010 15:48  

@ Anonym 13.44

Politikerna är inte detsamma som opinionen.

Det är inte mitt fel att det är valår till kongressen i år, och att de demokratiska representanterna fått kalla fötter inför den amerikanska opinionen och börjat att rösta emot sin egen president, i förhoppning om att bli omvalda.

Nu är det ju inte enbart den svenska opinionen som avgör krigets framtid eller förande. Hur tror du det faktum att fem av sex tyskar är emot kriget kommer att påverka nästa val?

Själv har jag inte uttryckt några värderingar om Wikileak utan konstaterar bara att sådant påverkar. Möjligheterna att fortsätta krigföringen som förut påverkas negativt av den här typen av händelser. Opinionen påverkas och påverkar politikerna som påverkar militär verksamhet.

Att du verkar att räkna mig till etablisemanget är överraskande. Eller kanske bara ovant. Kanske har jag en framtid som programledare i radion. Det är nog lättare att vara anonym därstädes.

Anonym sa...
31 juli 2010 17:42  

(Sumatra:)
Politikers uppgift är att representera folket. "All makt utgår från folket" och förändras människors uppfattning - opinionen - så skall detta självklart slå igenom i beslutsfattandet hos dem som representerar dem. Det vore hemskt om beslutsfattare inte lyssnade på dig, mig och våra medmänniskor i samhället utan körde sitt eget race. Vi har sett några sådana exempel i världshistorien och ingen av dessa har slutat lyckligt.

Men för att beslutsfattarna - både de verkliga och deras representanter - skall kunna bilda sig en objektiv uppfattning och fatta goda beslut behövs ett balanserat beslutsunderlag. Här skulle journalistiken kunnat spela en roll, inte minst den massmediala, men tyvärr saknar vårt land detta. Vill man veta något om vad som händer inom vår nation blir man hänvisad till finska lokaltidningar om man vill läsa på svenska eller Bankok post, Washington post etc. om man föredrar engelska. Vill man följa världsutvecklingen blir man helt hänvisad till utrikiska sajter. Inte många har tid, engagemang och energi för att leta upp dessa. Särskilt inte om konkurrenten är ett tv-program typ bollibompa eller program om bondegroupies som åker traktor - tidsfördriv som varken kräver engagemang eller energi för att konsumera.

Det är naturligtvis ingen slump att artikeln som 'Anonym' några komentarsposter längre upp länkar till, som en engagerad och kompetent journalist skulle kunnat gjort till en konstruktiv och informativ upplysning om Försvarsmaktens omstöpning med tillhörande utlandsobligatorium, istället mest handlar om Slitz-utvik och såpakändisskap och är publiserad under *NÖJE*.
I rest my case.

"Efter Wikileak får inte mycket mer negativt hända före valet."

-Vad är positivt och vad är negativt?

Jag tycker det är bra om vi som bestämmer (dvs du, jag och alla andra människor i samhället) har ett så gediget beslutsunderlag som möjligt när vi gör våra val och om denna information inte kommer via våra ledande militärer och politiker, tycker jag det är positivt att den trots allt görs tillgänglig om än via omvägar. I ett perfekt samhälle skulle inte Wikileak behövas. Men å andra sidan, i ett perfekt samhälle skulle inte allting vara så förljuget.

/K

Anonym sa...
31 juli 2010 17:45  

(Sumatra:)
Politikers uppgift är att representera folket. "All makt utgår från folket" och förändras människors uppfattning - opinionen - så skall detta självklart slå igenom i beslutsfattandet hos dem som representerar dem. Det vore hemskt om beslutsfattare inte lyssnade på dig, mig och våra medmänniskor i samhället utan körde sitt eget race. Vi har sett några sådana exempel i världshistorien och ingen av dessa har slutat lyckligt.

Men för att beslutsfattarna - både de verkliga och deras representanter - skall kunna bilda sig en objektiv uppfattning och fatta goda beslut behövs ett balanserat beslutsunderlag. Här skulle journalistiken kunnat spela en roll, inte minst den massmediala, men tyvärr saknar vårt land detta. Vill man veta något om vad som händer inom vår nation blir man hänvisad till finska lokaltidningar om man vill läsa på svenska eller Bankok post, Washington post etc. om man föredrar engelska. Vill man följa världsutvecklingen blir man helt hänvisad till utrikiska sajter. Inte många har tid, engagemang och energi för att leta upp dessa. Särskilt inte om konkurrenten är ett tv-program typ bollibompa eller program om bondegroupies som åker traktor - tidsfördriv som varken kräver engagemang eller energi för att konsumera.

forts. nedan.

Anonym sa...
31 juli 2010 17:46  

forts.

Det är naturligtvis ingen slump att artikeln som 'Anonym' några komentarsposter längre upp länkar till, som en engagerad och kompetent journalist skulle kunnat gjort till en konstruktiv och informativ upplysning om Försvarsmaktens omstöpning med tillhörande utlandsobligatorium, istället mest handlar om Slitz-utvik och såpakändisskap och är publiserad under *NÖJE*.
I rest my case.

"Efter Wikileak får inte mycket mer negativt hända före valet."

-Vad är positivt och vad är negativt?

Jag tycker det är bra om vi som bestämmer (dvs du, jag och alla andra människor i samhället) har ett så gediget beslutsunderlag som möjligt när vi gör våra val och om denna information inte kommer via våra ledande militärer och politiker, tycker jag det är positivt att den trots allt görs tillgänglig om än via omvägar. I ett perfekt samhälle skulle inte Wikileak behövas. Men å andra sidan, i ett perfekt samhälle skulle inte allting vara så förljuget.

/K

Sumatra sa...
31 juli 2010 22:29  

@ K

Vad är positivt och vad är negativt? Som jag uttryckte mig är frågan inte helt obefogad. Vad eller vems perspektiv är nollpunkt, kan man ju undra.

Saken gällde insatsen i Afghanistan kontra opinionen. Nollpunkt är därför själva insatsen och det som påverkar den (opinionen) kan påverka positivt eller negativt, där fortsatt eller utökad insats bildar plusläge och det som påverkar i riktning mot minskning eller avveckling av insatsen förutsetts var negativt. Tillväxt bra - missväxt dåligt.

Väl medveten om att man kan polvända om man är emot insatsen, men så var det aldrig avsett.

Allt är inte förljuget, även om mycket är eller kan synas vara det.

På den här bloggen får man tycka olika och det görs också, men det innebär inta att folk som skriver här ljuger. Ibland har man kanske bara olika uppfattning om vad som är positivt och negativt.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade