Obligatorie-gallup

Förhandlingarna mellan de fackföreningar som förträder de försvarsmaktsanställda och arbetsgivaren Försvarsmakten nådde aldrig till ett beslut, varför Försvarsmakten fattade beslutet om att samtliga anställda innan V038 måste omreglera sina anställningsavtal till att omfatta internationell arbetsskyldighet (korrigerat) för att fortsatt ha möjlighet till anställning i Försvarsmakten.

Hittills har förespråkarna för Försvarsmaktens nya utlandsobligatorium lyst med sin frånvaro i kommentarerna på Wiseman's Wisdoms. Det kan därför vara intressant med en liten hobby-gallup om åsikterna om det nya obligatoriet.

Gallup:en blir i tre delar, då Blogger inte medger några mer avancerade enkäter och återfinns i marginalspalten till höger. Vänligen svara på alla tre delarna. Vänligen respektera att enkäten endast gäller nedanstående kategorier. Inte civila, hemvärn eller ur kategorierna pensionerade. Naturligtvis finns det ingen möjlighet att utestänga "obehöriga" från att rösta annat än att vädja till läsarnas hederskänsla.

Frågorna i Gallup:en blir:

  1. Inställning till det nya anställningsavtalet: Positiv/negativ till internationell tjänst respektive ett obligatorium, samt "bryr mig inte") Förtydligande: (Anställningsavtalets obligatorium i dess gällande form avses. Inte "under förutsättning att lönen höjs", osv)

  2. Tillhörighet: Yrkesofficer/soldat, reservare eller civilanställd

  3. Åsikt om genomförandet och information om det nya obligatoriet: Positiv/Negativ


Omröstningen pågår till midnatt, natten till måndag. Resultatet publiceras under nästa vecka och förhoppningsvis blir det en uppföljning efter V038, då den anställdes inställning till att omreglera sitt anställningsavtal ska vara meddelat arbetsgivaren.

Ni som röstat, skriv gärna kommentarer till hur ni röstade i anslutning till detta inlägg för att klä på statistiken lite. Tipsa gärna andra om möjligheten att rösta för att få ett bredare resultat.

115 kommentarer:

Micke sa...
5 juli 2010 21:35  

Frågan om obligatorium ställer oss anställda i åtminstone 2 läger där jag tror att de som är positivt inställda är relativt lättövertygade. De har redan en uppfattning om vad en eventuell insats skulle innebära i den befattning de verkar. Däremot kommer det förmodligen att bli väldigt svårt att få med sig de som idag inte vill. Det läggs inte ner allt för mycket energi på att skapa förståelse hos den enskilde i frågorna kring tjänstgöring i utlandet. Strategin ser ur mitt medarbetarperspektiv ut som att smörj de redan frälsta och ta in nya förmågor som inte har stängt dörren till utlandet. De som inte vill behöver inte heller även om det kostar ofantligt att ersätta vissa kompetenser i både tid och pengar. Mitt val blev ända att "signa" avtalet. Det kanske kommer en dag då jag inte tar en till mission men äger då fortfarande möjligheten att avsluta min anställning i FM. Svenska folkets yttersta säkerhetspolitiska instrument ska vara topptrimmat och användbart. Jag åker hellre med samma arbetskamrater som jag verkar med dagligen än i ett temporärt sammansatt förband. Jag vill att mina arbetskamrater ska ha tagit ställning. Det gör mig trygg i mitt val att stanna i firman.

J.K Nilsson sa...
5 juli 2010 21:52  

Jag har många åsikter om utlandstjänst, i grunden är jag positiv till att genomföra utlandstjänst. Att kunna bidra med något som kan leda till att människor får det bättre.

Säkerhetspolitiskt sett anser jag att utlandstjänst i vissa fall kan vara fördelaktigt för vår säkerhet samtidigt som det i andra fall inte är det. Tittar vi historiskt ser vi insatsen i Kongo som ett exempel där vi, genom FN.s försorg minskade spänningen mellan stormaktsblocken. För nyvakna läsare låg vi mitt i spänningsfältet mellan det kalla krigets parter. I modern tid ser vi hur insatsen i Afghanistan kunde bidra till vår säkerhet genom att förneka Al Quaida en plattform att verka ifrån.

ISAF är emellertid intressant, sett ur ett perspektiv om våran säkerhet är jag osäker till om våran insats fortfarande är motiverad. Vi har så många andra "Failed states" och stater som erbjuder skumma element skydd. Terroristjakt på Afghanistanskalan kan bara ske reaktivt. Ur ett moraliskt perspektiv är jag positiv till insatsen, vi bidrar till något positivt i landet.

Hur ställer jag mig personligen till insatserna? I de moraliska insatserna vill jag själv kunna välja mitt eventuella deltagande. Jag har trots allt en familj och barn jag älskar som jag vet skulle sakna mig. Att åka i min tjänst till Kongo under 60-talet har jag inga problem att bli beordrad till.

Storpolitiskt sett har Allan Widman som vanligt varit föredömligt klar. Allan menar att vårat bidrag till ISAF leder till att vi i framtiden kanske skulle få hjälp om vi behövde det. Jag å min sida menar att det är ett vanskligt argument, tittar vi historiskt har försvarsgarantier och allianser inte alltid lösts ut, det beror mer på dagsformen och realpolitik än gamla vänskapsband. Erfarenheter ifrån 1900-talet avskräcker, skulle man riskera ett storkrig i europa för Sveriges skull likt händelserna efter skotten i Sarajevo? Eller kommer man likt Frankrike m.fl. att offra Sverige likt man gjorde med Tjeckoslovakien i eftergiftspolitik för att försöka undvika storkrig?

Att min arbetsgivare planerar ut mig i mitt arbete har jag inga problem med, passar inte arbetet mig och arbetsgivaren menar att det är viktigt att jag deltar så kommer jag att säga upp mig. Det jag har svårt för i dag med det här "obligatoriet" är de invändingar som kom för sju år sedan. Skall man kunna planeras ut i sin tjänst eller kommer man att bli beordrat att omskola sig för att åka utomlands? Och andra frågeställningar.

J.K Nilsson

David sa...
5 juli 2010 22:13  

Visst jag kan förstå om många äldre(fördom) kanske inte vill åka och inte har det i sina kontrakt. Dock så måste man ju se till att FM är ett verktyg i statens verktygslådan. Ändras förutsättningarna måste ju eventuella avtal som inte stödjer verksamheten ändras. För att stirra sig blind på vad uppdraget var för 20 år sedan(dsv att öva mot sovjetisk invasion av sverige) funkar som inte. Inser man inte det.. ja då kanske man ska tänka över sitt yrkesval. Så jag är i grunden positiv till avtalet då det är FM's uppgifter som ska vara styrande för hur och VAR vi jobbar. Därimot så är väl hela ärendet inte så snyggt skött från arbetsgivarens sida. Men det är ju å andra sidan inte första gången....

Fredric sa...
5 juli 2010 22:15  

Hur kan man skriva på ett avtal utan att veta vad det innebär!? Ex Jag får ett lånelöfte av banken till ett husköp, men banken vägrar att tala om till vilken ränta. Detta resonemang anser FM vara en möjlighet. Orden i svenska språket måste bytt betydelse för mitt förstånd är i obalans.

Anonym sa...
5 juli 2010 22:26  

Jag, liksom den absoluta merparten av försvarets personal, står självfallet till förfogande för insatser. Försvaret är ett av många verktyg i den utrikes- och säkerhetspolitiska lådan, och ska naturligtvis användas därefter.

Det jag, liksom troligen den absoluta merparten av försvarets personal, inte kan acceptera är de ljusskygga, kanske t.o.m. ohederliga, tolkningar av arbetsrätten som försvaret nu för fram för att få igenom obligatoriet.

Inte konstigt alls att samrådet med de fackliga organisationerna strandade.

Apone sa...
5 juli 2010 22:32  

Fick ett brev i lådan idag.

I det stod det i princip "skriv på avtalet om obligatorisk utlandtjänstgöring, annars blir du av med jobbet". Med ca 2 månaders betänketid.

Inga detaljer. Alls.
Annat än ett diffust hot om att bli av med jobbet pga "arbetsbrist", om jag inte skriver på in blanco.

Lyckligtvis behöver jag inte ta ställning, jag är numera civil med *något* högre lön och bättre arbetsmiljö.

Och jag lär inte vara ensam om det, gissar jag hejvilt.

GMY

Obertan sa...
5 juli 2010 22:45  

Jag är mycket positiv till utlandstjänst, har varit på ett antal missoner och kommer snart att åka igen.

MEN: Ni som är positiva till avtalet, vilken del i avtalet är det ni är positiva till?
Det är skillnad på att vara negativ men skriva på ändå eller att vara negativ och inte skriva på.

Det är absurt att skriva på något utan att veta förutsättningarna.
Det enda man vet nu är att man riskerar jobbet om man inte skriver på. Känns inte som modern moral i ett modernt Sverige!
Alltså är jag negativ till avtalet som ska signas innan det är klart!

Den goda arbetsgivaren? Jo, jag tackar...

Anonym sa...
5 juli 2010 23:35  

Vem är denne dyslektiker som sänder mig hotelsebrev mitt i semestern?
Dessutom utger han sig för att vara ÖB - befängt!

/van Veteren

Anonym sa...
5 juli 2010 23:59  

Jag kommer inte att skriva på, av den enkla anledningen att jag tjänstgör i Afghanistan just nu (för andra gången) och inte riktigt litar på det stora mått av hänsyn till den enskildes personliga situation som utlovas. (Ingen löjtnant i armén borde göra det). Jag känner ingen bitterhet över att bli uppsagd utan ser snarare ett stort mått av humor i att min officersbana avslutas med en utlandstjänstgöring, för att jag enligt min arbetsgivare inte är beredd att tjänstgöra utomlands.

Lt L

Trött Officer på semester sa...
6 juli 2010 00:00  

Jag är positivt inställd till internationell tjänst och ser det som en naturlig del av mitt arbete. Jag åker snart iväg för tredje gången.

Jag ser samtidigt inte att det behövs ett obligatorium som måste gälla ALLA i FM. Jag tycker inte att vaktmästaren i idrottshallen skall behöva oroa sig för om han skall tvingas iväg till nåt fjärran land, jag ser inte att det hjälper FM på nåt sätt.

Jag tycker istället att alla skulle kunna ha möjlighet att ingå ett tidsbestämt avtal med FM om att man står på "Aktiv stat" eller nåt liknande. De personer som står på denna aktiva stat skulle isåfall omfattas av ett tidsbegränsat obligatorium med korta beredskapstider. Motivationen för den enskilde att stå på aktiv stat skulle kunna vara en avsevärd löneskillnad jämfört med kollegor som väljer att inte åka.

Detta system skulle kunna göra det möjligt för den enskilde att planera sitt liv och sin familj, och samtidigt ställs en personalkader av de som kan och vill åka till FM:s förfogande.


Att tvinga folk som inte vill åka kommer aldrig att lösa några problem utan endast eskalera dom. Hur många kommer att vilja bli Tp84-piloter om det blir känt att dessa tvingas ut om och om igen? Återväxten i känsliga kategorier påverkas.
Morot slår piska, det lärs ut till kadetterna på Officersprogrammen, således borde det inte vara okänt i HKV.Vad gäller hur detta de facto har gått till så är det inget annat än en våldtäkt. Jag fick mitt night letter från ÖB ikväll när jag kom hem från stranden, två veckor in i min semester...
Jag gillar framförallt meningen "Omregleringen påverkar eller förändrar inga andra villkor i din anställning"

Nej men vad skönt! Tack! Jag var lite rädd ett tag att en så här stor ändring i mitt anställningskontrakt och i förlängningen min möjlighet att planera mitt liv skulle kunna ge positiva effekter på lön och/eller förmåner, men det gjorde det ju uppenbarligen inte!

Anonym sa...
6 juli 2010 00:27  

Ännu ett illa skött underlag. FM styrs nu av info-kampanjer och lobbyister.
Verklighetsförankring saknas.

Markstridare

Anonym sa...
6 juli 2010 01:05  

Att man från de yngre sidan och även äldre försöker förlöjliga oss som tror och fortfarande tror på Invasisonförsvaret men i ny tappning är ute på hal is.

Insatser är en Bi sak, dvs en sak vi skall pyssla med efter vi säkrat vårt eget land.

Jag är positiv till insatser, negativ till detta tvång , fräsmt negativ till unga soldater och befäl som tror sig veta mer om hur det skall vara än de som tjänstgjort i försvaret i 20 år.

Jag är iofs ett ungt befäl, men hade turen att utbildas av Befäl som inriktade sig på krig emot reguljär trupp, inte enbart insatser, Insatser måste förbli sekundärt till landets försvar här hemma.

// Förste Sergeanten

Anonym sa...
6 juli 2010 02:13  

Det nya moderna försvaret har tillsänt mig ett meddelande som andas nymodighet även när det gäller stavning och kreativt användande/utelämnande av vissa bokstäver.

Om jag förstår det hela rätt så säger FM upp vårt anställningskontrakt och vill samtidigt teckna ett nytt med mig.
Det nya har delvis annan innebörd än det gamla. En inriktning som som dock inte redovisas mer än i svepande ordalag. FM anser dock att förhandling och samråd är taget och klart.
Om jag inte skriver på så
försvinner mina arbetsuppgifter och jag sägs upp p.g.a. arbetsbrist?

Detta måste innebära att mina uppgifter inom en snar framtid är helt onödiga och behöver inte utföras överhuvudtaget!
Det kommer heller inte att finnas några andra arbetsuppgifter inom FM som jag kan utföra.

Mina arbetsuppgifter kommer i framtiden endast att utföras utanför landets gränser!

Vid de 14 tillfällen jag tjänstgjort utomlands har jag utfört helt andra sysslor än de jag normalt har hemma i Sverige.

Jag förstår att dessa uppgifter nu skall gå till någon annan som riskerar att drabbas av arbetsbrist här hemma och att jag aldrig mer får åka längre söderut än till Höllviken!

Jag ser med tillförsikt fram emot att få hälsa de nya som skall ta över våra arbetsuppgifter välkomna. Jag tycker dock att det är synd att man rekryterar dem rakt in i en verksamhet som har stor risk för akut arbetsbrist!

FML vill visa upp oss som en god,omtänksam och trovärdig arbetsgivare. Hur tänkte man här??

Detta liknar väl mest "snuskiga gubben", med ena handen i byxfickan och utan, ens en liten, godisklubba i den andra?

Jag tror dock att org 11,
1 oktober 2010, hälla i övningen, omstrukturering,omreglering, rationaliseringsåtgärder och "militära köttberg" får sina förklaringar så småningom. Dock blir det nog efter den 20 september.

Tänk också på att "Omregleringen påverkar eller förändrar inga andra villkor i din anställning".
Detta innebär att du just nu inte behöver avbryta din semseter p.g.a. arbetsbrist!

Tänk så fel vi här på teatern upplever vår situation. Vi kan inte skicka någon utomlands p.g.a. personal-, kompetensbrist och hög arbetsbelastning. Samtliga ligger väldigt nära övertidstaket och ett idogt pusslande till trots kan inte alla få sin semester i tid. Att då höra att man kan säga upp medarbetare p.g.a. arbetsbrist låter lite väl häftigt även för oss radikala nytänkare.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
6 juli 2010 07:12  

Det är oroväckande om Försvarsmakten kan tvinga igenom obligatorisk utlandstjänst med dom avtal som finns nu. Att man skall kunna tvingas jobba utan arbetstidsreglering och hemresor bara för att FM önskar är ett hån mot den svenska arbetsrätten. Redan innan det var obligatoriskt var det för mig en gåta. Politiker, ta ert ansvar är det så här det skall vara åt stadsmakten i fred då skall samma regler gälla för alla stadsanställda! Internationell arbetsplikt har redan militären om Sverige behöver det kallas A-mob. Interntionella insatser skall vara lika frivillig för arbetstagarna som det är för Sverige att skicka den dit. Alltså får Svensk arbetsrätt gälla även där, det är ju inte krig!

Skärpning försvarsmakten!

Wiseman sa...
6 juli 2010 08:02  

PROD KNODD: Tack, bilden kan komma till användning framöver. Har raderat ditt inlägg efter nerladdning så du kan ta bort bilden.

Anonym sa...
6 juli 2010 08:02  

Jättespännande att som utomstående se hur tongångarna går bland vad jag får anta är officerare häri landet! Hoppas verkligen att någon eller några begåvade journalister letar sig hit eller på annat sätt inspireras att skriva om det här. Jag tror stora delar av svenska folket skulle få sig en rejäl tankeställare och börja ställa frågor om hur det egentligen står till i Försvarsmakten. Dels detta med hur militärledningen verkar hantera detta, men även hur verklighetsfrånvänd personalen verkar vara. Jag gissar att få militärer har erfarenhet av anställning i den privata sektorn?

Anonym sa...
6 juli 2010 08:05  

Jag är i grunden positiv till utlandstjänstgöring och förstår att man politiskt och inom FM vill införa ett obligatorium för att ge ett seriöst intryck av solidaritetsförklaringen. Det jag ställer mig undrande till är dels sättet det genomförs på, utan (vad det verkar) vilja att lyssna till ATOs synpunkter samt att det inte verkar få ta sin tid så att man får ett genomarbetat dokument att skriva på. Hela prccessen verkar smått kaotisk om man ser till de två olika varianterna av information som kom ut på emil i onsdags(dök upp en version på morgonen som under lunchen skrevs om med helt annan framtoning).
Sen kan man ju undra vad min plats som civilanställd utan internationellt intressanta kompetenser har för roll i FM i framtiden.

//Kontorsråttan

Anonym sa...
6 juli 2010 08:16  

"Sen kan man ju undra vad min plats som civilanställd utan internationellt intressanta kompetenser har för roll i FM i framtiden."

Nu vet jag inte vad du gör, men den typen av tjänster kommer kanske outsourcas? Jag gissar att det blir så man kommer runt det uppriktigt sagt ganska korkade påfundet att obligatoriet skall gälla även alla civilanställda: man sparkar all civil personal som inte sysslar med direkt militär verksamhet - sedan hyr man tillbaka dem.

Anonym sa...
6 juli 2010 08:21  

Men Kontorsråttan - om din kompetens och dina arbetsuppgifter inte är intressanta internationellt så kommer du inte bli ombedd att åka utomlands. Svårare än så är det inte.

Jag tror många verkar ha missförstått obligatoriet. Det betyder inte att alla skall åka ut på insats, utan att alla skall vara beredda att åka ut om deras kompetens efterfrågas i en insats.

För någon som jobbar på förrådet, är halt och lytt och allergisk mot allt så är och förblir obligatoriet en akademisk fråga.

Anonym sa...
6 juli 2010 09:05  

Vad skriver jag på? Ytterligare ett dåligt underlag som hastats fram till ett förslag, som jag som mottagre inte ser konsekvenserna av. Med 35 år i uniform och mer än 7 år utomlands så inser jag att alla i FM måste kunna delta i lösandet av alla uppgifter. Vill dock ha reda på vad obligatoriet egentligen innebär innan ev påskrift./SN1

Anonym sa...
6 juli 2010 09:25  

Lagen om utlandsstyrkan anger att FM ska stödja de som tjänstgjort i US. OM FM hade levt upp till de, att STÖDJA veteraner som är i behov av det hade min inställning till omreglering av anställningsavtal varit annorlunda.

Jag har tjänstgjort i US och skadat mig. Det stöd jag fick av FM i form av (dåvarande) OPIL J1 var helt och hållet av karaktären "hjälp" att ta fram blanketter för kontakter med olika myndigheter som t ex AFA Trygghetsförsäkring och Försäkringskassan. Jag efterfrågade ett flertal gånger ett handledningsstöd, kanske av juridisk karaktär, för att stå starkare mot de myndigheter jag "manglades" mot.
Något sådant stöd kunde naturligtvis inte OPIL J1 ge utan istället stod jag ensam mot de rätt stora organisationerna. Utgången blev såklart som sig bör-inte något stöd för rehabilitering efter två operationer och kvarstående men alltjämt än idag.

En liknande historia förefaller ha utspelat sig i närtid, några av de soldater som skadades allvarligt i Afghanistan i vintras skulle, per svenskt regelverk, omgående ha anmält sig till Arbetsförmedlingen när de kom hem. Inte förrän media uppmärksammade detta agerade FM och bistod de skadade med administrativ hjälp att navigera i den svenska sjukvårds- och försäkringsbyråkratin.

Jag menar att detta är symptomatiskt för FM sätt att agera. Därför är jag negativ till utlandstjänstgöring igen. Jag litar helt enkelt inte på att FM tar hand om sina veteraner.

Titta gärna på filmen "Född den fjärde juli" av Oliver Stone. Den är rätt tillämpbar för svenska förhållanden med.

Anonym sa...
6 juli 2010 09:46  

Jag ställer mig positiv till internationell tjänst men negativ till ett obligatorium. Jag har varit på utlandstjänst och jag åker i höst igen, så jag har inga problem med att tjänstgöra internationellt. Det jag är negativ till är FM's oförmåga att sätta på pränt vad som menas med ett obligatorium; hur ofta, vilka undantag och inte minst vad ger det för förmåner (lön, fria studier eller annat)?
Liksom många andra skriver jag på nu och skjuter upp eventuell uppsägning till den gång jag tvingas men absolut inte kan/vill åka.
/Palmer

Anonym sa...
6 juli 2010 09:49  

Detta skulle jag vilja undersöka genom "Obligatorie-gallup"!

Hur många avser att inte teckna nytt anställningsavtal och således bli placerade i övergångsorganisationen?
Hur många av dessa har fullmaktsanställning?

SL sa...
6 juli 2010 09:57  

Införandet av den sk obligatoriska tjänstgöringsskyldigheten är i vanlig ordning dåligt genomfört, men i det långa loppet är det inte säkert att det betyder så mycket i alla fall. Jag påstår att ingen kommer tvingas ut i tjänstgöring mot sin vilja, det finns ingen som vill ha en stridsparskamrat som är mitt i skiten mot sin vilja och därför kommer denne inte att vara med där och då. Jag kommer aldrig rekrytera med tvång. Hur mycket vi än åker utomlands kommer den stora massan behövas här hemma och sköta verksamheten och "Passa bakgården" så är det bara.

Däremot är det ur ett arbetsgivarperspektiv bra om alla har samma avtal, det underlättar all form av planering för alla inblandade. Med detta vill jag säga att alla står på samma grund och man slipper hålla på med en massa habrovinklar i personalplaneringen för alla säravtal och undantag. Lika för alla skapar enkelhet. Bra nu när "arbetsgivaransvaret" trycks ner till lägsta nivå att utgångsläget likställs. Enkelhet för den enskilde som också kan fatta ett beslut tidigt då insatslinjalen för förbandet förhoppningsvis klarnar och man kan tidigt tala om om man skall vara med eller inte. Alltså kan rätt individer träna tillsammans från början för man vet att förbandet skall iväg vid en viss tidpunkt och de andra kan som sagt vakta "bakgården", tror detta kan bli riktigt bra. Förhoppningsvis avstannar mässrekryteringen som den sett ut till utlandsstyrkan helt. Denna mässrekrytering är ju en av det absolut värsta planeringsförstörande verksamheterna.

Det som dock kan diskuteras i leda är FM sätt att införa detta. Personalpolitiken är inte FM lednings absoluta spjutspets direkt..

Anonym sa...
6 juli 2010 10:15  

Perfekt strategi att sända ut "hotbrevet" under värmeböljan.
Det är klart att de slöa medarbetarna inte gjort sig förtjänt av en lugn semester...:(

Jag har förståelse för att man på olika tänkbara sätt försöker bli av med personal i detta racklande Försvar! Man har fått avkall på att få gå runt LAS och därför måste man ta till andra metoder för att på ett inte alltför kostnadstungt sätt bli lätta på personalkostnaderna...
Det är dock helt fel kategori av människor man blir av med på detta sätt. Det kommer alltid att vara de driftigaste och de personer med mest kompetens som kommer att lämna.
Har man ambitionerna att ha en Försvarsmakt fylld med spetskompetens och med en professionell och trogen personalkader så måste Försvarsmakten skriva avtal som är attraktiva och konkurrenskraftiga.

Det är ett högt spel man spelar och det känns som ren förakt mot den otroligt trogna personal som finns ute i Försvarsmakten, att överhuvudtaget inte ge någon kompensation för omskrivningen av anställningsavtalet eller i åtminstone en förklaring på maximal insatsfrekvens så att man får en möjlighet att förklara för sin familj vad som kan väntas.

Ingen kompensation??? Så jävla intressant är inte det här jobbet!

Har man någon ryggrad så skriver man inte på förrän arbetsgivaren ger direktiv om hur avtalets får användas!

I det fall pressen på en är för stor på hemmaförbandet så bör man i alla fall vänta några dagar/veckor med att skicka in det!

Undertecknad ser verkligen fram emot uppföljaren till ”medarbetarbrevet” som jag fick i brevlådan i går… Jag kommer definitivt att få ett sådant av Generalen, för jag skriver inte på ”in Blanco!”

/L

Soldaten sa...
6 juli 2010 14:23  

Jag känner verkligen med er som har en anställning som måste omregleras. Det är absurt i mina ögon.

Den anonyma [6 juli, 8:02](svårt för vissa att skriva en signatur) som tycker att FMs personal är verklighetsfrånvänd för att dom inte vill bli tvingade till utlandstjänst: Hur många jobb på den "vanliga" arbetsmarknaden kräver att du ändrar de förutsättningar du skrev på och pratade om på intervjun med tilläget "gör såhär, eller sluta"? Inte många skulle jag säga. LAS är lite för stark för det, i vanliga fall. Och för att svara på ditt påstående; ja, jag har jobbat i den privat, den kommunala och den statliga sektorn.

För oss som kliver ur det civila mörkret nu och in i ljuset är det lite andra förutsättningar. Vi vet att vi kan bli skickade utomlands eller, om vi inte vill, med en månads uppsägningstid bli arbetslösa. STOR skillnad eftersom det står i kontraktet redan, och vi pratat om det på våra intervjuer.

Lt Johansson sa...
6 juli 2010 14:39  

är det av besparingsskäl som vissa bostäver..... fallit bort i öbes brev. eller är det någon från pooolia som skrivit. som 60- skriver jag gärna på, Norge låter intressant.
timingen var perfekt Not

Anonym sa...
6 juli 2010 14:51  

Hej Soldaten! Jag medger att jag var något raljant när jag skrev verklighetsfrånvänd. Och jag håller helt med dig om att det är uppåt väggarna att ändra förutsättningar på det här sättet - det var det jag menade när jag skrev att man häpnar över hur militärledningen agerar.

Jag har t ex i den privata sektorn arbetat för ett företag som gick ihop med ett annat, större företag, men omfattande organsiationsförändringar och förändringar i verksamhetens inriktning som följd. Visst knorrades det över att saker och ting inte var som förut. Men man anpassar sig och vill man inte det så söker man sig till en annan arbetsgivare och konstigare än så är det inte.

Men här får man lite uppfattningen att det finns en inställning att försvaret existerar för att ge den enskilde ett kul och bekvämt och framförallt tryggt jobb. Fast kanske är det bara så att det är den kategorin som gör sig hörda i ett forum som det här. Kanske är det så att den stora merparten av svenska militärer faktiskt redan nu ser det som självklart att ta chansen att få applicera sina kunskaper skarpt och därigenom bli så bra på så sitt jobb som man bara kan. För dessa gör kravet på utlandstjänstgöring rimligtvis ingen som helst skillnad.

Men återigen - jag förstår att många höjer på ögonbrynen för hur det här har genomförts. Om som jag skrev tidigare: någon bör belysa militärledningen och vilka som sitter där och hur de egentligen agerar. För det sätt på vilket detta beslut verkar ha kommit fram är verkligen inget vidare.

Nicke sa...
6 juli 2010 15:09  

Detta måste vara nytt rekord för Försvarsmakten i grenen "Taskig timeing". Hur kan man överhuvudtaget komma på tanken att skicka ut detta hotbrev mitt under semestern?

Räcker det inte med att det redan innan finns en oro inom FM för vad som kommer att hända i och med eventuella omstruktureringar, ev. regeringsskifte mm.FM måste vara en av Sveriges sämsta arbetsgivare när det gäller att värna om den egna personalens välbefinnande!

Hur kan man komma på tanken att skicka ut ett hotbrev där det framgår en massa nya skyldigheter utan att ge någon som helst information om formerna runt omkring?

BEDRÖVLIGT!!!

ove sa...
6 juli 2010 15:09  

Utlandsavtal behövs ej längre då det redan finns vanliga förbandsavtal. Jag undrar om försvarsmakten har råd att skicka trupp utomlands med hotellstandard typ ARA, 40 timmars vecka mm. Det är dags för officersförbundet att ta i med hårdhandskarna.

Nicke sa...
6 juli 2010 15:38  

Varför tar inte VÅRT fackförbund strid för OSS i den här frågan?

Agerar inte OF KRAFTFULLT i detta nu, så avser åtminstone jag lämna förbundet.

Då får jag inte längre vara med på övningar som omfattar mer än 11 dygn, en regel som ofta förhandlas bort lokalt via OF i samband med större/längre övningar.

Är jag inte med på dessa övningar borde jag därmed inte vara lämplig att tvångskommenderas utomlands heller.

Märkliga Försvarsmakten!

Anonym sa...
6 juli 2010 16:53  

Kanske det är dags för officersförbundet att visa lite stake. I detta sammanhang skulle det innebära att officersförbundet uppmanade sina medlemmar att inte skriva under avtalet.

Det blir svårt att avskeda en större del av officerskåren på grund av arbetsbrist. Tänker själva effekten av att 50-60% av officerarna ifrån majors grad och neråt vägrar skriva under. Det är trots allt FM ryggrad, de som utbildar soldater och i huvudsak åker på insats.

Överstar och liknande har vi redan en del av..

Nu är jag visserligen numera civil men jag skulle aldrig skriva på ett avtal om utlandstjänstgöring där det INTE står "svart på vitt" rotationsfrekvens och så vidare. Och jag är positivt inställd till utlandstjänstgöring.

/G

Anonym sa...
6 juli 2010 17:31  

Under rubriken Internationell arbetsskyldighet läser jag på EMIL: ”Det kan vara i Karlskrona, men också i Norge eller Afghanistan”.

Norge vore mumma, Afghanistan kan man väl stå ut med, men… sedan går FM för långt i sina krav på individen.

Anonym sa...
6 juli 2010 17:31  

Wiseman, du måste skilja på tjänstgöringsskyldighet och arbetsskyldighet. Slarva inte med orden på samma sätt som Officersförbundet gör. För en reservofficer betyder det helt olika saker.

Cicero

Anonym sa...
6 juli 2010 18:14  

Jag är positiv till utlandstjänst men negativ till avtalet.
Innan jag skriver på vill jag veta exakt vad som gäller ang insatsfrekvens, ersättningar, förmåner för anhöriga mm.
Dessutom vill jag veta om FM avser kommendera mig till det jag har utb för eller om det blir snabbutb i skyttetjänst därför att det saknas personal där.......

P g a min familjesituation ser jag inga möjligheter för någon längre (över 4v)utlandstjänst de närmaste åren. Hur kommer FM att hantera det?

Är f ö civilanst i Sjöinfobat

m v h

Anon Sjöinfobat

Per A. sa...
6 juli 2010 18:31  

Kan det vara så att FM inte har sagt något om hur ofta och hur länge ni förväntas skickas utomlands för att man helt enkelt inte har den blekaste aning? Även om man verkligen borde ha det...

Anonym sa...
6 juli 2010 18:44  

Det är tråkigt att FM inte klarar av att hantera detta bättre.
Speciellt efter att OF redovisat det mesta i "härvan"..
http://www.officersforbundet.se/Obligatorium/

Tyvärr är det ännu tråkigare att OF inte tar striden, anfall är ju bästa försvar.

OF! Stirra FML i ögonen och kräv att dom reder ut det NU på deras semester annars skriver ingen på och strejkvarsla med sympatistrejk över hela landet. Se till att det blir så livat så att en bataljon Haubits 77B eldgivning framstår som fågelsång.

Det verkar tyvärr vara den enda lösningen om OF mfl ska få FML att lyssna på sina anställda och lägga fakta på bordet.

Tidig Rötmånad sa...
6 juli 2010 19:19  

Jag är i likhet med många tidigare inlägg positiv till internationell tjänstgöring men helt och hållet negativ till avtalet och det sätt det hela läggs fram på.

Förstår inte hur någon frivilligt kan skriva på detta avtal innan alla parametrar är utklarade. Talesättet "att köpa grisen i säcken" har väl sällan varit mer passande än i detta sammanhang.

Låt oss nu hoppas att en majoritet väljer att inte skriva på det hela och att OF ger oss valuta för fackföreningsavgiften. Och du Sverker, man kan alltid ångra sig. Ibland går det helt enkelt för fort...

Anonym sa...
6 juli 2010 19:26  

"Tänker själva effekten av att 50-60% av officerarna ifrån majors grad och neråt vägrar skriva under."

Å andra sidan... tänk er effekten av att 50-60% av officerarna från majors grad och UPPÅT vägrar skriva under och blir uppsagda. För det är sannolikt snarare det segmentet som har problem med obligatoriet. Effekten skulle bli... precis den FML eftersträvar. Bort med "berget" och vänd pyramiden.

Cicero sa...
6 juli 2010 19:39  

Jag undrar hur representativa ni som skrivit här är. Efter det att ÖB:s beslut blev underskrivet och de båda handbreven utskickade (med eller utan "t") har jag kollat lite med olika kolleger i Försvarsmakten, både yrkesofficerare, reservofficerare och civila. INGEN jag talat med upplever detta som dramatiskt. Eftersom jag arbetat med frågan är jag möjligen färgad. Men - den som tror att Försvarsmakten i framtiden kan peka på en 64-årig förrådsman och säga "Åk genast till Mazar-e Sharif" har enligt min mening inte begripit någonting av vad dabetten handlar om.

Mvh//Cicero

Anonym sa...
6 juli 2010 19:55  

Återigen är det bevisat att personaltjänst inte är FM bästa gren, heller... VARFÖR blir det allt som oftast så här? Det är så onödigt att reta gallfeber på en flitig, lojal och trogen kår av civila och officerare samt en och annan soldat/sjöman. Snälla Sverker, gör om och gör rätt, visa att ÖRA lever och försök att återskapa en del förtroende i stället. Det är aldrig för sent att göra bättring, det ingår i jobbet att vi under fredstid har den möjligheten, att göra om det som blev fel! Det är väl därför vi övar och tränar, för att det skall bli rätt när det gäller!!!

Anonym sa...
6 juli 2010 20:23  

Vänta nu...

För det första så här är det ju såhär varje gång vi genomför en förändring i försvaret. Ett jäkla gnäll. När vi bytte från volvo valp till tgb11 var det ett jäkla gnäll för bilarna var ju så dåliga och alldeles för breda för den svenska skogen. Hur gick det med det? 11 bilarna var väll rätt bra kom man fram till.

För det andra
Det här är ett naturligt steg. Precis som prio...precis som IO14.

Visst obligatorium, IO14 och prio är kanske inte de bästa lösningarna. Långt i från, men det är iallafall lösningar. Om alternativet är att hålla på att tjata och gnälla och inte ta några beslut som vi alltid verkar göra. Så är det det bästa som nu skett. VI måste ta stegen någon gång. JU förr desto bättre. Skillnaden blir inte speciellt stor för 98% av oss. Det blir den aldrig. ett annat exempel FB04, katastrof sade vissa. Men vad blev igentligen skillnaden för oss som inte räknar flygplan och landningsbanor...ingen tycker jag.

Ta det nu lugnt i båten och njut av eran semester. Skillnaden blir inte speciellt stor om ens märkbar. Nej fan, bra jobbat ÖB att det iallfall tas beslut och att vi iallfall ser vem som tagit besluten.


/Trupparen

insatsledaren sa...
6 juli 2010 20:34  

Återigen säger jag att det saknas Ledarskap i FML.
Hur kan det komma sig att alla ovanstående inlägg är positiva till utlandstjänst, beror det på gott ledarskap från våra Generaler?
Hur kommer det sig att samma inlägg ställer sig tveksamma eller tom vägrar skriva på, pga att man INTE litar på FML. Beror det på dåligt ledarskap från våra Generaler?
Vad säger Regering och riksdag om att ha en myndighet som skall verka för landet, när landet behöver den myndigheten som bäst, men det finns ingen som kan få fotfolket med sig.
När kan vi få en General som vågar slå näven i bordet och kräva rättning i ledet, så att vi kan få de chefer det här landet behöver.
Chefer som tar ansvar för sin organisation och det mannskap den innehåller.

Anonym sa...
6 juli 2010 20:42  

En fråga som bör ställas är hur vi gör med alla civilanställda som har rekryterats utan en tanke på att de ska fungera i en verksamhet bortom skrivbordet.
Jag är själv civilanställd och åker gärna ut igen men har svårt att se mig själv i en insats med mina civila kollegor, de är inte vana vid kraven och de saknar tänket (Nej du är inte kvar på expeditionen och nej vi gör inte samma sak som SIDA).
En översyn av vad FM rekryterar för civila är på sin plats och redan anställda bör få samma fyskrav som uniformerad personal har.

Anonym sa...
6 juli 2010 22:18  

För er som tänker skriva på och ta uppsägningen när ni ev. inte vill åka.

Skriver ni inte på så blir ni kanske UPPSAGDA. Då får ni åtnjuta uppsägningstid och trygghetsstiftelse.

MEN

Om ni vägrar åka då blir ni AVSKEDADE p.g.a. ordervägran/arbetsvägran. Detta sker omedelbart, d.v.s. utan uppsägningstid, och möjlighet till trygghetsstiftelse. Betänk detta när ni skirver på!

Anonym sa...
6 juli 2010 22:34  

Hej, Biskop Brask här!

Inom FM sägs det finnas "ÖRA"! Obligatoriet som nu drivs igenom är ett bevis på att respekt är ett uttryck som AG inte riktigt vill förstå. Respekt förtjänar man även som AG! Frivilligheten och engagemanget dödar man effektivt hos individen genom att hota mig med uppsägning om jag inte accepterar den av AG ensidigt genomdrivna förändringen av mina anställningsvillkor. Detta sker trots att samtliga ATO anmält avvikande uppfattning i frågan kring obligatoriet.

Vi anställda i FM på fotfolksnivå har nu fått en lektion i att den sk demokratin i form av ASU
är en fars. (Gäller för övrigt Utvecklingssamtal, lönesamtal, APT med mera) Är ATO inte enig med AG i lokalt ASU anmäler man det och det skall protokollföras samt att ATO begär central förhandling enligt 14 § MBL. (Samtliga ATO anmälde avvikande uppfattning mot AG i frågan om obligatoriet)

Att AG tolkning alltid gäller kan ledas i bevis i denna fars med det brev som alla vi anställda har fått hemskickat mitt under årets påbörjade semester.

Ja, jag känner mig hotad i brevet för jag har ju räkningar att betala nästa månad och A-Kassan är i nuläget inget alternativ.

Ingen vill förlora arbetet, så vi löneslavar i FM kommer mangrannt att skriva på för ingen vi vill ju förlora tjänsten och trygghetsstiftelsen på ett bräde genom en utebliven nanmteckning på ett anställningspapper.

AG har lycktas manipulera oss anställda så de kan skicka oss till någon plats i världen där vi och vår kompetens anses behövas.

Jag förutsätter nu att AG upprättar en medicinsk lämplighetstest (psyk) som komplement till de fysiska krav som redan finns för frivilliga i utlandstjänst.

För jag utgår från att C. för respektive mission och alla som åker med den inte vill ha en mentalt osäkrad handgranat i uniform utomlands. Den anställde kan skada sig själv, lokalbefolning, kollegor och sist men inte minst, Sveriges rykte internationellt.

Med vänlig hälsning

Biskop Brask

Anonym sa...
6 juli 2010 23:05  

Insatsledaren

Vad kan vara mer ledarskap än att säga hållkäften och ställ in er i leden till en hel organisation. Det du eftersöker har ju ÖB redan gjort?! Faktum är att många gör just det. Sätter ner näven och bestämmer. Men fattar beslut som är vansinniga. Endel nödvändiga en del absolut INTE. Det kan nog de flesta som jobbar innom FML intyga eller ja många av er som jobbar i HKV med. Vid ett förbandsbesök från en överste (utelämnar namn) som skulle prata om personalrekrytering fick översten en hel hög otäcka frågor och en del trist fakta i ansiktet av mig. Inför regementet blev det mest politiska svar. Efter jag sedan fick order om att vara tyst av Högre chef tog jag kontakt med översten efteråt. Och fick svaret. Nej inget är genomtänkt och ja, du förstår nog det är stridsledning inne på hkv dagligen. Något som bekräftast av några andra med lägre grad på samma plats.

Tror jag att jag skulle göra det bättre?! ABSOLUT inte. Jag är truppofficer i det lägre mellannivåerna. Knappast kvalificerad att ta beslut över nått annat än Kompaninivå. Och det är många andra HKV också, gedigna truppare. Det rättfärdigar dock inte en del saker men kanske kan tjänstgöra som en förklaring?

Vad jag vill säga är att vi kanske är lite väl hårda ibland. Jag tror situationen är kaotisk. /
Trupparen

Marcus sa...
6 juli 2010 23:06  

Jag är positiv till VISSA utlandsmissioner, där jag ser ett klart syfte som jag ställer upp på. Jag kan inte åka på en insats och riskera livet utan att tro på själva anledningen till att jag är där.

Jag är odelat negativ till ett utlandsobligatorium, i alla fall ett som införs på detta sätt. Det är fascinerande hur man kan komma undan med att införa en "ny organisation" och på så vis anse sig ha rätt att kunna ändra folks anställningsavtal hur som helst. Dessutom utan någon som helst kompensation. Det har ju ryktats ett tag om att detta var på gång, men jag har hela tiden trott att det skulle innebära en löneökning, i alla fall den dagen man åker iväg.

Likt en föregående talare hoppas jag verkligen att OF ryter till på riktigt nu. Nån valuta för fackavgiften kan man väl ändå begära?

Anonym sa...
6 juli 2010 23:11  

Ett spännande brev med inte bara massor utav stavfel utan även ett omgjort heraldiskt vapen för Försvarsmakten. Nya loggan speglar FM utomordentligt bra. Den saknar nämligen udden på svärdet.

Och jag tycker nog att officersförbundet bör följa FM exempel och ta udden av sitt egna svärd i sin logga. OF har ju inte lyckats speciellt bra i det här ärendet. ÖB anger visserligen i sitt brev att samverkan har skett med ATO men inte hur samverkan slutade. På OF hemsida vart det tyst i flera dagar innan de lämnade någon information, och informationen de lämnade var att de ska ha ett möte 2 september . Wow, vilka kraftfulla åtgärder!

Det som var mest spännande i brevet var att ÖB skrev att inga andra delar av anställningsavtalet ändras, dvs man kan fortfarande söka föräldraledigt ex 1 dag i veckan, man får fortfarande bara tjänstgöra 11 dagar i sträck, man får fortfarande bara tjänstgöra 48 timmar i veckan eller 56 om man har ÖD, man har fortfarande rätt till 11 timmars dygnsvila, man har rätt till ARA-standard (som någon skrev om tidigare) och man har fortfarande rätt till minst 4 veckors sammanhängande ledighet under någon av sommarmånaderna. Spännande eller hur?

Och ifall någon undrar så är jag fortfarande positiv till tjänstgöring på andra platser än min normala tjänstgöringsort, även Karlskrona.


/M

//P sa...
6 juli 2010 23:55  

1. I princip tycker jag att vissa i FM bör omfattas av ett obligatorium för att delta i både internationella och nationella insatser. De uppgifter man är utbildad, tränad och lämpad för bör vara ledorden i utvalskriterierna. Sedan är det en väsentlig skillnad mellan nationell och internationell insats vad avser sociala hänsyn - nationellt anser jag att den sociala aspekten kan vara underordnad (men måste ändå finnas med) internationellt bör stor vikt läggas här eftersom individen blir en del av ett globalpolitiskt sammanhang, dessutom kan det vara vid flera tillfällen/år alltså måste man uppnå uthållighet både hemma och "ute". Tyvärr visar HKV (C Insats och ÖB pr?) i sin hantering av några uppdrag i närtid att man förblindas av dagsaktuella behov av beslut och inte har förmågan att se de långsiktiga konsekvenserna. (Stridsledning är alltid lättare än strategisk och KONSEKVENT planering). Jag har tjänstgjort i både Kosovo och Afghanistan och har sett vad effekten av ett byråkratiskt förhållningsätt till obligatorium kan bli. Fel man/kvinna på fel plats blir alltid en belastning och Sverige har förvånansvärt ofta lyckats undvika det.

2. YO

3. ÖB och FM har fundamentalt missat vikten av interinformation (igen). Erik Lagersten har möjligen inte ens förstått att hans viktigaste uppgift är att balansera intern och extern informationshantering. Som många andra är jag förbluffad över att ÖB ser sig tvingad att skicka ut ett brev i semestertid utan att först tala om hur vår nya anställning är utformad - att jag förväntas delta i insatser är jag både beredd och ser fram mot, men eftersom utlandstyrkan försvinner - på vilket sätt skall detta ske och hur kommer avtalet (-en) att se ut? Ett bygge bör börja med en stabil grund, inte en putsad fasad...

Anonym sa...
7 juli 2010 00:04  

"Jag är positiv till VISSA utlandsmissioner, där jag ser ett klart syfte som jag ställer upp på. Jag kan inte åka på en insats och riskera livet utan att tro på själva anledningen till att jag är där."

Ja, så kan vi ju inte ha det. Den som jobbar för Försvarsmakten måste vara beredd att åka dit Riksdagen beslutat att Sverige skall skicka trupp, oavsett vad man har för personliga åsikter om insatsen. Alternativet är att säga upp sig.

Anonym sa...
7 juli 2010 00:19  

Hej, jag heter Anders och är gravid i fjärde månaden, eller rättare sagt är min fru det :-). Vad gäller för mig om jag skriver på? Får jag fortfarande ta del av mina lagstadgare pappadagar? Kam jag VABBA från icke frivillig utlandstjänst? Har någon svaren? Om inte skriver jag inte på, det låter hon mig inte göra...
Vad händer om hon lämnar mig under pågående mission? Måste jag ge henne vårdnaden om mitt barn då?

Någon som vet?
HR-centrum? Vem ger oss svaran innan vi srkiver på?

Anonym sa...
7 juli 2010 01:25  

Vill bara förtydliga att Officersförbundet och andra ATO inte komponerar några anställningsavtal till FM anställda... Rikta ALLT gnäll mot arbetsgivaren istället. /M

Cynisk sa...
7 juli 2010 10:01  

Officerare gnäller på dåligt Ledarskap i FM men hur är det egentligen ställt med Följarskapet?

I kommentarerna i denna tråd kan jag utläsa krav på trygghet som är fullständigt naturliga för gemene man i samhället men som inte kommer att gälla i den nya Försvarsmakten.

FM kan inte tala om för anställda var insatserna kommer att bedrivas, med vilket mandat och med vilken numerär om tio år. Det är ett politiskt beslut som är ett utfall av en multinationell politisk process.

Är man inte beredd att åka dit Sverige säger att FM ska åka, då bör man se sig om efter ett annat tryggare jobb.
Det är inte fel att ställa krav på bra villkor men debatten blir långa stunder oseriös.
Volvo bygger inte P1800 längre...

AG har redan idag möjligheten att kommendera ut folk på utrikes tjänsteresa med dåliga villkor. Lyckligtvis har inte FM behövt använda det verktyget särskilt ofta även om det förekommer.

FM är på många sätt en mycket dålig arbetsgivare med fruktansvärt dålig timing men arbetstagarna i FM är ganska gnälliga också.


Återigen: Jobba för vettiga villkor inom ramen för ett utlandsobligatorium.
Obligatoriet är redan infört, inse det.

Marcus sa...
7 juli 2010 10:42  

Anonym 00:04:

Du menar på det sätt som tyska soldater under VK2 blev kommenderade som lägervakter i koncentrationsläger? "De lydde ju bara order".

Jag vet, en magstark jämförelse men det är samma sak i grunden. En officerskår/försvarsmakt som blint lyder sina militära högsta chefer utan att själva reflektera över vad man gör och vad resten av befolkningen tycker ger inga positiva vibbar i min värld...

Termez sa...
7 juli 2010 12:50  

@Cicero

Hur representativ är du själv och vilket värde skall man tillskriva din egna lilla gallup angående avtalet? Vad dina kollegor säger behöver inte nödvändigtvis överensstämma med vad dom verkligen tycker, kanske har några av dom rent av gjort kritiska inlägg i ärendet här.

@Cynisk

Det är ju just det som är felet, att obligatoriet införs innan de "vettiga villkoren" inom ramen för utlandstjänstgöring är presenterade och fastställda. Hade förhållandet varit det omvända är jag övertygad om att du hade sluppit det du kallar gnäll
men jag främst ser som en sund reaktion på något som blev fel.

Jag har varit i utlandstjänst i olika omgångar och åker gärna ut igen men om FM består av en massa dumlojala medarbetare ställer jag mig frågande till hur det blir för oss inom "firman" på sikt. Hoppas för övrigt att Volvo återupptar tillverkningen av P1800 men med en starkare motor och bättre säkerhet om du förstår vad jag menar...

Anonym sa...
7 juli 2010 12:57  

Hej Biskop Brask här igen!

Signaturen "Cicero" skriver och
jag citerar,

" Eftersom jag arbetat med frågan är jag möjligen färgad. Men - den som tror att Försvarsmakten i framtiden kan peka på en 64-årig förrådsman och säga "Åk genast till Mazar-e Sharif" har enligt min mening inte begripit någonting av vad debatten handlar om."

Nu till min fråga, till dig som har arbetat med frågan på AG sida;

I din text där jag citerar dig beskriver du ett ett undantag från obligatoriet!

Varför skall då alla anställda i FM omfattas av ett obligatorium?

Jag utgår också från att en ensamstående FM-anställd oavsett kön/ålder med ordnad barnpassning/ skolgång för minderårigt barn på tjänstgöringsorten också omfattas av undantag oavsett civil el militär rang inom FM trots att individen accepterat obligatoriet.

För en ev uppsägning pga av order- vägran att jag inte kan åka för FM i hela världen som ensamstående är en ren och skär diskriminering!

Eller har FM tänkt starta skolor och daghem för Svensk personal i insatsområdet så att denna lilla detaljfråga också är löst?

Med vänlig hälsning

Biskop Brask

Anonym sa...
7 juli 2010 12:57  

@Cicero 6 juli 2010 19.39

Märkligt hur verkligheten skiljer sig mellan olika verksamhetsställen. Jag har också lyssnat runt lite, har tyvärr träffat några av våra civilanställda ännu så det är uteslutande Yoff som jag pratat med. Och deras uppfattning är att utformningen på avtalet inte gör det attraktivt att skriva på. Och sättet man presenterat detta mitt under semestern är de inte imponerade av. Sju år har FM haft på sig att ta fram ett avtal man kan förhålla sig till, sju. Och nu får vi tio veckor på oss att besluta om vi vill vara kvar i firman. Tackar så mycket, var god skölj!
/JOPP

Cicero sa...
7 juli 2010 13:09  

Termez!

Kul att någon svarar på mina korta inlägg, jag är faktiskt i tjänst ett tag till och har inte riktigt tid att spendera hela dagen hos Mr Wiseman...;-)

Nä säkert är det så att min lilla gallup inte alls är representativ. Det jag ville peka på var bara att jag inte heller tror att den allmäna sinnesstämningen hos Mr Wiseman är representativ.

Tyvärr upplever jag en del frågor här som tämligen meningslösa, eftersom svaren på dem redan finns på andra ställen. En hel del handlar om Utlandsavtalet och JA - det ska omförhandlas i höst, enligt fastställd förhandlingsplan. Det är dock viktigt att förstå att omförhandlingen triggas mer av den nya lagen än av den internationella arbetsskyldigheten.

Jag tycker oxå att det är viktigt att vi även hos Mr Wiseman använder rätt terminologi. Det som erbjuds är en omreglering av anställningen, innehållande en internationell arbetsskyldighet. Tjänstgöringsskyldighet som begrepp har absolut ingenting med detta att göra, utom för reservofficerarna. Deras tjänstgöringsskyldighet, det vill säga skyldighet att överhuvud taget komma in och tjänstgöra, påverkas inte ett dugg av ÖB:s beslut. Arbetsskyldigheten gäller ju endast om man är inne och tjänstgör.

Mvh//Cicero

Cicero sa...
7 juli 2010 13:15  

Bäste Biskop Brask!

Det jag beskrev var inget formellt avsteg från arbetsskyldigheten utan mer en konsekvensbeskrivning av hur det rimligen kommer att se ut. Den internationella arbetsskyldigheten införs för att vi ska få ökade möjligheter att nyttja ordinarie förband med ordinarie personal vid internationella miltära insatser. Om den 64-årige förrådsmannen inte är placerad på en i-befattning torde risken för honom att att mot sin vilja bli sänd till en oroshärd vara minimal. Men - den existerar så klart eftersom det kan vara så att det behövs en tjänsteresa till MeS för att läsa en akut situation i förrådet där.

Mvh//Cicero

Arvid till sjöss sa...
7 juli 2010 13:55  

Äh...vänta med att säga upp er till att ni tvingas ut. Ta det lite lugnt, och påbörja bygget av er egen nödutgång/ark så länge... FM har gått från en stolt organisation med stolta medarbetare och status(30-40 år sedan) till en mer lågstatus / slaskbetonad organisation. En sådan metamorfos gör ont, hela vägen utför.

FM är tyvärr bara ett särintresse, rätt elller fel men så är det. Och det kommer inte vända inom en 20 års period tror jag tyvärr. Afganistaninsatsen kan snabbt strykas som ett streck på ett papper, o då går inte de resurserna tillbaka till FM direkt :( Affe är till för legitimitet på statsmannanivå, annars hade vi prioriterad annat (likadant med SIDA)

Anonym sa...
7 juli 2010 14:01  

Biskop Brask replikerar Ciceros inlägg.

Jag får börja med att tacka för ditt delsvar på frågorna!

Fråga 2 vore också mycket intres-sant att få besvarad eftersom du har haft insyn i arbetet från AG håll som du säger;

Hur ska FM som AG hantera frågan med en ensamstående arbetstagare med minderårigt barn och som accepterat obligatoriet?

En anställd med ovan angiven familjesituation kan ju av personliga skäl inte åka på en mission vid en skarp order.

Blir jag uppsagd pga arbetsvägran om jag hänvisar till dessa skäl?

Jag utgår från nej för den debatten vill inte FM ha i press eller bland oss anställda sist men inte minst avser AG att driva ett dylikt ärende i AD för att få ett prejudikat?

Om ja, Då anser jag att FM som AG har återinfört slaveriet på Svensk arbetsmarknad!

(Jag vet, AG kan driva ärendet till AD, förlora där, men ändå köpa ut den anställde i slutändan så var det lilla problemet löst)

Med vänlig hälsning

Biskop Brask

Anonym sa...
7 juli 2010 14:25  

@JOPP (Jag själv mao)
Misstag händer, nu får jag rätta till ett av mina.
Skrev:
"Jag har också lyssnat runt lite, har tyvärr träffat några av våra civilanställda ännu så det är uteslutande Yoff som jag pratat med."

Skall naturligtvis stå:
"Jag har också lyssnat runt lite, har tyvärr INTE träffat några av våra civilanställda ännu så det är uteslutande Yoff som jag pratat med."

Så ska det stå, annars så blir det knas!
/JOPP

Cicero sa...
7 juli 2010 15:40  

Bäste Biskop Brask!

Nedan försöker jag svara på dina frågor så gott jag kan, med tecknet >>>

Biskop Brask replikerar Ciceros inlägg.

Fråga 2 vore också mycket intressant att få besvarad eftersom du har haft insyn i arbetet från AG håll som du säger;

Hur ska FM som AG hantera frågan med en ensamstående arbetstagare med minderårigt barn och som accepterat obligatoriet?

>> En ensamstående Försvarsmaktsanställd med en famlijesituation som du beskriver innehar sannolikt ingen fast insatsbefattning - han eller hon bör därför med stort lugn kunna jobba på att vara en god mamma eller pappa!

En anställd med ovan angiven familjesituation kan ju av personliga skäl inte åka på en mission vid en skarp order.

>> Nej absolut inte. Det är ju hans eller hennes chefs ansvar att i utvecklingssamtalet fånga upp just sådana inskränkningar i de reella möjligheterna att arbeta utomlands.

Blir jag uppsagd pga arbetsvägran om jag hänvisar till dessa skäl?

>> Det har jag oehört svårt att se! I så fall följer Försvarsmakten näppeligen in egen värdegrund.

Jag utgår från nej för den debatten vill inte FM ha i press eller bland oss anställda sist men inte minst avser AG att driva ett dylikt ärende i AD för att få ett prejudikat?

Om ja, Då anser jag att FM som AG har återinfört slaveriet på Svensk arbetsmarknad!

>> Sverige har sedan vi blev en "verklig" nation aldrig haft slavar. Vikingarna hade däremot trälar. Svenska bönder var historiskt sett unika eftersom en stor del av dem, men inte alla, var självägande fria män (och kvinnor).

Mvh//Cicero

Anonym sa...
7 juli 2010 15:49  

Anställd

För att komma med lite fråge ställningar eller lite strösalt i såren.

Om nu jag skriver på detta nya avtal och har sådan kompetens som är bristvara eller annan kunskap.

Jag kommer då säkerligen att göra flera turer och även andra med mej kanske resonerar som jag .

Om nu detta obligatorium skall gälla samtliga anställda då tycker jag oxå att SAMTLIGA militära som civila skall kunna tagas i anspråk för internationell tjänst, det finna faktiskt tjänster som är mycket väl lämpade för civilanställda och jag tror att bara för man sitter på driftcentral el sjöcentral mm skal dessa då vara "fredade" från denna skyldighet?

jag själv och jag tror flera kommer bli liiite syrak om vissa kan segla vidare på en räkmacka (flåt uttrycket)

Vi måste fråga oss skall skyldigheten gälla alla eller är den bara en taktisk åtgärd för att lossa barlast i pers listorna?

Att skriva på med resonemanget att aldrig i jorden att dom kommer plocka just mej kan inte vara acceptabeld blan de stackare som kommer vara på "a-listan" för int tjänst .

Så för att det skall vara lite rim och reson skriver man på då får man banne mej vara beredd att ställa sig i förrådskön på SWEDINT för provning av kläder .

på ett sätt och på längre sikt kan ju denna skyldighet öka i (viss mån) kvaliten på i detta fall civil anställda personallen.
Likt gannlandet Norge ALL personal genomför fyskiska minimikrav innan anställning i Forsvaret där är man likställda grön som vit.
Samt årligen genomföra fystest med sk resultat "bestått" - godkänd.

Att Sverige inte ens har koll på officerarna är inte funkis tex
har alla officerage genomfört årlig fys standard?
Har alla offiverare genomför årligt skjutprov med tex Pistol 88?

Skall vi ha denna skyldighet är det dax att styra upp verksamheten och dessa krav SKALL även gälla bukhänget på HKV som i min bok skall vara föregångsmän'
tack för ordet

Kn Stofil sa...
7 juli 2010 16:58  

Kära Cicero

Det är verkligen inte konstigt att det ser så olika ut i FM. Du verkar sitta på Lidingövägen eller liknande instans. För din upplysnings skull kan jag meddela dig att ute i landet, på "roten" så är det väldigt skralt med både värdegrund och ÖRA. Det är mest floskler, inte särskilt bra floskler heller när det kommer till kritan. Varken Öppenhet, Respekt eller Ansvar är honörsord för högre Chefer i mon del av FM. Så om någon skulle bli avskedad i framtiden för att de vägrar åka utomlands p.g.a Biskop Brasks uppmålade familjesituation så skulle inte jag bli förvånad.... men man skulle säkert skylla på "arbetsbrist", folk har blivit omplacerade för mindre men den ursäkten.

//S

Anonym sa...
7 juli 2010 18:28  

Hej Biskop Brask Här igen

Tack Cicero för att du konstruktivt är med och utvecklar svaren på mina frågor.

Nu till pudelns kärna = Utvecklingssamtalet.

Om du som C vid vårt utvecklingssamtal ska identifiera möjlighterna för mig att ev. tjänstgöra utomlands för FM räkning varför behöver du då verktyget obligatoriet?

Vi tycks vara rörande överens om att det finns undantag trots att jag signerat obligatoriet.

Varför låter inte AG, dig som C. och mig som underställd "förhandla"
kring ev utlandstjänstgöring i ut-
vecklingssamtalet.

Får vi frivilliga så är jag säker på att repektive mission kommer att lyckas bättre med sina ålagda uppgifter.

Med vänlig hälsning

Biskop Brask

Anonym sa...
7 juli 2010 22:05  

Men detta käbblande!

Kul till en visst punkt men det går ju inta att komma ifrån att det krävs ett förtydligande innan huvuddelen av oss FM-anställda kommer att skriva på...än så länge. Vi orkar inte bli kastade mellan hit och dit utan klara regler att följa (US/FM)...bestäm er för Guds skull!!!

Plutch sa...
7 juli 2010 23:06  

Vilken samling trygghetsnarkomaner! Gillar man inte sitt jobb så säger man upp sig och byter jobb.

Hoppas verkligen avtalet drivs igenom och alla som svarar nej omedelbart sägs upp.

Vem har sagt att man måste "få något tillbaka", detta är en modern arbetsmarknad för bövelen! Är FM dåliga arbetsgivare kommer vi förlora kompetens såklart. Dock är den kompetens som inte vill lösa tilldelad uppgift ointressant.

Det är dags att kicka alla ack så kompetenta brandmän som bara vill spela innebandy på stationen och inte släcka bränder. Vi har inte anställt brandmän för att spela innebandy.

Marcus: Om du har moraliska dubier om olika insatsområden så säg upp dig.

Cicero sa...
7 juli 2010 23:22  

Ja jag jobbar i HKV men hinner inte kommentera alla inlägg här och nu. Jag hoppas att vi kan ägna några minuter åt arbetsskyldigheten i morgon och att mina inlägg kan bidra till att fler ska känna att arbetsskyldigheten faktiskt inte är farlig eller revolutionerande; utan en naturlig del av att vara anställd i Försvarsmakten. Om regering och riksdag "beställt" en viss typ av Försvarsmakt så får man man, enligt min enkla mening, faktiskt förhålla sig till det.

Och, ni som undrar, ja jag har faktiskt deltagit i internationella militära insatser. Fem stycken för att vara noga, inklusive Afghanistan. Fast det var på den gamla tiden, när varje kontingent ad-hoc rekryterades, genomförde en insats och sedan spreds för vinden för att ersättas av en ny. Jag hoppas innerligt att ingen tycker att det systemet var bättre än det som vi är på väg in i. Och - i det nya systemet är den internationella arbetsskyldigheten en grundbult.

Godnatt alla trevliga skribenter och kollegor!

Mvh//Cicero

Johansson sa...
8 juli 2010 00:04  

Jag skriver på!
Men då vill jag genomföra insats med det förband som jag är insatt i och genomför insats med varje dag, redan idag, Flygvapnet.
Just nu förstör C Prod LED alla pengar för insats på en självuppfyllande profetsia, NBF!
Investera i fältmässiga system för FV (som komplement till nationella fortifikatoriska)
FML är förlegat, uppgradera nivån inspektörer för SJÖ, MARK och LUFT. FM är för litet för formen FML. Vi litar inte på FML och därför kommer jag inte att acceptera "följa ledarskapet". Det är en efterhandskonstruktion till föregångsmannaledarskap!

Johansson Ledsystoff FV
Redo för insats, varje dag!

Anonym sa...
8 juli 2010 00:09  

Sign Plutch sätter an ett intressant perspektiv på debatten. Måhända det är målat med de starka färgerna med avsikt-eller så är sign Plutch en sådan ÄRKESAMHÄLLSBÄRARE-en sådan som frågasätter varför arbetsmiljölagen, kollektivavtal och arbetsmiljöverket egentligen har för livsnödvändiga funktioner.

Vilken är DIN gräns käre sign Plutch? Behöver du lön för att arbeta i FM? Behöver du lönetillägg vid övningar? Är det viktig med arbetsplatssäkerhet eller är det oviktigt? Gillar du ideell övertid? Kör du "svarta boken" istället för PRIO? Skiter du i VHLsystem?

Jag gillar mitt jobb i FM. Jag har gett FM de tjugo bästa åren av mitt liv-nu tänker jag så sakteliga skaffa mig en HKV-hängbuk under de följande tjugo åren och är inte det minsta intresserad av att sitta i sandlådan i Afghanistan. Jodå, jag har varit där och blivit GRYMT sviken av FM i form av stöd efter skada/sjukdom. FM skiter i sånt. Har alltid gjort och kommer förmodligen alltid göra.

Jag gillar din inställning-lova att aldrig vara missnöjd över en av västeuropas sämsta militärlöner, tillägg och system för internationell tjänst. Lova att aldrig planera lönetillägg-du gillar ju ditt jobb och det får väl närmast anses som en skattepliktig förmån?

Ge istället sign Plutch en medalj-förmodligen gillar han sånt blingbling på uniformen..... MÖPmedaljen...

Anonym sa...
8 juli 2010 00:55  

Tyvärr så kan jag säga att jag inte är förvånad att FM behandlar några personalkategorier på detta sätt.

De reservofficerare som FM tidigare lovordade och inte kunde klara sig utan för att få förbanden att fungera har blivit av med sina jobb dock så har de aldrig pressenterats för dem.

Men de är klart nu ska även de skriva på om utlandstjänst i sina nya avtal. Som fågel fenix återuppstår behovet.

Men de är klart ska man uppfylla sitt avtal på noll dagar per år så kan man lika bra göra det hemma som utomlands :)

Anonym sa...
8 juli 2010 01:17  

@Plutch
Trygghetsnarkomaner? Du har inte läst så mycket av kommentarerna?
Majoriteten är klart för US, till och med för att avtalet ändras.
Men dom skriver inte på "in blanco"!
Och detta är tyvärr något som kan vända hela arbetsmarknaden upp och ner! Har en gjort det så skapar det ett mycket farligt prejudikat!
Dessutom är det en Myndighet! Inte någon tomte till VD som fick en idé då han rökte harshpipa med sin ekonomichef.

Jag gillar INTE att dom påverkar min civila arbetsrätt som dom gör just nu!

Nästa gång så kommer dom på att dom kan avtala bort all övertidsersättning och ger er bara 5dagars extra semester!
Nästa gång så ändrar dom ensidigt i avtalet så ni får alltid sova i tält, varför ordna rum/hotell? Ni ska ju klara av tält...

I nuläget frågar dom flesta efter reglerna kring detta. Regler som uppenbarligen inte finns och dom har inte lyckats ta fram några på 7år!
Det är först när dom hostar upp vilka rotations tider är tänkta och "hemmatider" som det kan bli någon form av förhandling om det ska bli någon form av kompensation eller andra stöd/stödfunktioner.

Man kan nästan fundera om avtalsrätten inte skulle förklara avtalet direkt som ogiltigt då en av grunderna är att båda parter skall vara fullt införstådda med avtalet. Och här brister ena avtalsparten rejält i information och fakta...

Anonym sa...
8 juli 2010 06:45  

Jag måste hålla med Plutch, vad är det för en samling trygghetssökande gnällspikar som FM anställt. Officersyrket är inte ett yrke om man kräver en i detalj förutsägbar tillvaro. Tyvärr har vi bringats att tro att allt går att planera genom absurda krav på arbetstidsplanering månader i förväg i fredsförsvaret. Så nu står vi där och och är oroliga som fan när vi för en gångs skull skall utöva vår profession i verkligheten. Nä, det är slut på övningsarmén, upp till bevis. Gör det ni är utbildade till; led taktiska förband i strid där regering och rikdsdag i god svensk demokratisk ordning bestämt!

Det är i grunden en moralisk fråga. Det kan väl inte vara så att FMs, f.n., viktigaste huvuduppgift skall vara frivillig. Varför skall bara några bära den bördan. Den skall väl delas av alla? Risken finns också för att vi indelar oss i A- och B-lag. Det gagnar inte sammanhållningen i officerskåren.

Jag minns att vi förr hade s k "bemanninigsuppdrag" långt från regementet på skolor och andra centra. Såvitt jag minns fann man alltid en frivillig till slut. Skulle någon av olika skäl inte kunna åka iväg på utrikes uppdrag av personliga skäl finner man säkert en lösning för den enskilde. Men grunde måste vara, precis som med pliktlagen, att det är ett generellt obligatorium i botten.

Sluta gny, planera istället in din nästa utlandstjänst så du slipper överraskas när ditt förband eller funktion står på tur för att göra sitt jobb.

Old School

Marcus sa...
8 juli 2010 07:15  

PlutCh, med tiden och åren kommer du också att bli mer ödmjuk och förstå att allt inte är så svart eller vitt som det är i din värld. Det är bara att vänta, plötsligt händer det!

Anonym sa...
8 juli 2010 07:32  

Läser man i dokumenten som Försvarsmakten tillhandahåller på sin sida om arbetsskyldigheten och som sign Cicero upprepar i diskussionen här, verkar grunden vara att arbetstagaren ska komma överens med sin chef vid utvecklingssamtalet när det passar att genomföra utlandstjänsten.

Den stora revolutionen i det nya försvaret ska ju vara de stående och kontrakterade förbanden som i befintliga klossar ska kunna skickas utomlands, istället för att vi som nu rekryterar enskilda, skickar dem till Gardet i nästan ett halvår innan insats.

Det går inte riktigt ihop. Hur får vi en och samma bataljon att samtidigt tycka att det "passar" bra med en insatssväng? Frivillighet och utvecklingssamtal, my ass. Klart som fan att det krävs ett obligatorium om hela förbandet ska kunna åka samtidigt, annars är vi återigen tillbaka till samma system som förut.

Cicero sa...
8 juli 2010 07:54  

God morgon alla!

Jag vill beröra några av de inlägg som kommit nu på morgonen.

Den anonyme skribent som berör reservofficerarna berör enligt min mening en av de svårare delarna av hela införandet av den internationella arbetsskyldigheten. Här har FM en svår pedagogisk uppgift. Av den anledningen är handbrevet till reservofficerarna aningen ändrat jämfört med det som går till alla kontinuerligt tjänstgörande.

Diskussionerna om insatsfrekvens förstår jag däremot inte alls. Insatsfrekvensen är kopplad till ett förband och inte den enskilde. PÅ ÖB:s extra chefsmöte redovisades ett förslag om "stopptid", där individen skulle slippa bli ianspråktagen för internationella militära insatser.

Jag förstår inte riktigt oron. Om Sverige på sikt har 1 700 individer insatta internationellt kan vi kanske gissa att maximalt 500 av dessa är officerare och specialistofficerare. Det finns ungefär 9 000 yrkesofficerare och 2 200 reservofficerare som primärt kommer att vara spelbara för internationella militära insatser. Med andra ord kommer under 5 % av YO och RO att vid varje tillfälle befinna sig i en internationell militär insats, inte 50 % som många verkar tro.

Mvh//Cicero

Marcus sa...
8 juli 2010 08:31  

Cicero:

Hur många % av försvarsmaktens amröj-officerare eller tp84-piloter kommer att vara insatta?

en annan plutonchef sa...
8 juli 2010 09:34  

@Plutch och Old School:

Jag har en duktig kollega (officer) som precis har förlorat sin hustru i en olycka. Han är nu ensam förälder till en treårig dotter.

Är han gnällig om han vill veta mer om vad det innebär att skriva på?
Skall han få sparken om han inte skriver på för att han inte vill riskera att tvingas iväg?
Skall han behöva välja mellan att vara officer eller pappa?


Snäpp upp er. Allt är inte svart eller vitt i världen.

Cicero sa...
8 juli 2010 09:37  

Marcus

Den grupper du nämner är ju helt klart bristvaror.

För Tp84-besättningarna innebär reformen, vad jag förstår, en stor fördel eftersom även transporter TILL insatsområden bör kunna definiera som deltagande i en internationell militär insats, innebärande markant utökat försäkringsskydd etc. De befinner sig ju i det som kallas en insatsområde.

EOD-verksamheten är en annan bristvara, känd sedan länge. Man kan inte blunda för det faktum att det nog är så att vi här kommer att ha ett problem, intill dess att kapaciteten inom EOD har ökat så att personalen inte överutnyttjas. Den på ÖB:s chefsmöte visade skyddstiden gäller för övrigt även dem, om inte annat avtalats.

Inget bra svar men det bästa jag kan ge dig här och nu.

Mvh//Cicero

Anonym sa...
8 juli 2010 12:50  

Som sagt i grunder är jag positiv till både FM och utlandstjänst men de senaste årens behandling av Ro har inte varit rumsren men de gör också att jag både lider men har även förstått vilken behandling Yo kommer att få framgent eftersom alla i ”firman” nog har sätt detta, de bara har blundat.

Jag tycker att det är intressant när sign Cicero skriver att det finns 2200 ”spelbara” Ro det är ett bevis på hur man vill ha det och inte hur de är. Ni som är Yo och civil anställda läs det nedanstående (underlag fr FM till proppen 2009) som om de vore er FM skrev om.

1. "Försvarsmaktens behov av reservofficerare uppgår till 2 450 st. Hela behovet återfinns i insatsförbanden. Tillgången, cirka 9 400 st, utgörs dock av ett arv från invasionsförsvaret. De
kompetenser som huvuddelen av dagens 9 400 st reservofficerarna har är idag inte efterfrågade."

Kommentar till 1: FM har ingen grund för sista meningen då FM inte har den kunskapen om vad Ro kan och inte kan. Men lär er av detta de är så er kompetens kommer behandlas framgent

2 "På grund av det stora arvet kommer volymen reservofficerare att under lång tid överstiga Försvarsmaktens behov. Detta uppfattas ej som ett problem, eftersom volymen reservofficerare renderar personalkostnader endast om de nyttjas.

Kommentar till 2: Det är inte ett problem att ha för mycket personal, de är bara en resurs. När man vill använda resursen betalar man för det annars inte.

De är kanske dags att se de nya avtalet som en underskrift att ni vill ha lön….

Kan väl i sak dela åsikten som sign Plutch har utryckt och de är att en anställning i dagens samhälle handlar om en dubbelsidig lojalitet och respekt och tyvärr har inte FM som arbetsgivare insätt detta nu då man går in i en ny tid som arbetsgivare och måste konkurrera med andra och inte kan åberopa plikt.

/R

Anonym sa...
8 juli 2010 16:38  

@ Cicero
Visst mindre än fem procent kommer att vara på mission. Men hur många procent av den totala mängden SO/YO/RO kommer att dela på "att vara" dessa fem procent?

Kommer vi framtiden att ha en jämn fördelning på insatserna sett till armen, flygvapnet och marinen?

Annars så kan omöjligt 100% av personalen antas komma att kunna delta och helt plötsligt är "de fem procenten" samma människor om och om igen.
/JOPP

Cicero sa...
8 juli 2010 17:17  

Bäste anonym.

Med 2 200 "spelbara" menade jag de som kommer att erbjudas en fast insatsbefattning i ett insatsförband. Därutöver ska det finnas 300 i Hemvärnet. ALLA är givetvis spelbara men jag tyckte det fans fog för att begränsa matematiken till de som finns i insatsförbanden.

Försvarsmakten har som organisation för övrigt ingen koll alls på vilka kompetenser som reservofficerarna har, däremot kan viss information finnas lokalt (på papper).

Mvh//Cicero

Marcus sa...
8 juli 2010 17:52  

Cicero;

Om det är så att försäkringsskyddet är bättre på insats än om man havererar med en Hercules vid landning på Såtenäs så är det ju försäkringarna hemma som är dåliga, inte de på insats som är extra bra. Eller dör man bara lite grann om man i tjänsten avlider i Sverige medans om man avlider i Afghanistan så är man 100% död och skall då ha högre försäkringsbelopp? Är ett brutet ben eller förlamning inte lika allvarligt om olyckan sker i Sverige? Tror du Kn Hübinette är nöjd med hans "skydd" under insats? Hur illa hade det inte varit om han skadats hemma i Karlsborg...huvva. För piloternas del är man förstås mycket mån om att få till ett obligatorium för då kan man (återigen) skita fullständigt i att ALFF borde omförhandlats för länge sedan och att man haft samma ingångslön sedan 1999. Det enda vapnet de haft har ju varit att vägra vara frivilliga. Man bäddar verkligen för strömavhopp när konjunkturen inom flygbranschen vänder och SAS m.fl måste börja anställa igen. Men det är klart...då har ju alla roterat befattningar och nuvarande chefer kan strunta i det då de lär sitta på en annan stol vid det laget. Kortsiktighet var ordet, sa Bull.

När det gäller EOD så säger du att bristen varit känd sedan länge. Vän av ordning frågar sig då förstås, varför har man inte sett till att åtgärda detta? Förmodligen för att man "inte har några rader" eller antalet platser på skolor är begränsat eller något annat fjantskäl. Precis som OF säger i sina kommentarer till obligatoriet så är det ju ett grundproblem att det ens existerar bristkompetenser under så lång tid, som man struntar i att göra något åt. Risken blir ju nu att man bedriver rovdrift på det fåtalet stackare som är kvar vilket leder till att de slutar vilket leder till ännu större brist.

Du pratar om stopptid. Vad är det? Varför informerar man inte om sådant den rätta vägen, eller förutsätter man att alla sitter på nätet och läser bloggar? "Personalen är vår viktigaste resurs." Jojo, pyttsan!

Anonym sa...
8 juli 2010 21:11  

Inställning till det nya anställningsavtalet: negativ

Tillhörighet: Yrkesofficer


Åsikt om genomförandet och information om det nya obligatoriet: Negativ

Anonym sa...
8 juli 2010 21:28  

Bäste Cicero

Jag måste få be dig utveckla två saker du påstår.

1 På vilka grunder kommer de 2200 Ro erbjudas en anställning? Då FM inte känner till vilka kompetenser som finns i denna personal grupp. Blir det lottning, svågarpolitik eller någon annan empirisk metod :)

2 Kan du utveckla det du säger att 300 Ro ska anställas inom Hv anställas.

/R

Plutch sa...
9 juli 2010 01:02  

En annan plutonchef: Vad är det för Mona Sahlin-argument? Självklart skall hänsyn tas till enskild och en bra personalpolitik föras på förbanden.

Det som är poängen är att jobbet som anställd i FM nu innebär tjänstgöring i främmande land. Punkt jävla slut. Om du gillade att tillverka volvo 240 så spelar det ingen roll för på det här produktionsbandet tillverkas xc60 (vi försöker iaf :))

Fönstret för utbildningsofficeren som utbildade sina värnpliktiga år efter år är stängd. Fatta det.

Anonym sa...
9 juli 2010 10:49  

I nuläget är den enda informationen jag som reservofficer fått den som finns i senaste Försvarets Forum (5/2010). Den utgör knappast underlag för att fatta beslut på. Man får väl hoppas att när jag väl nås av FM förfrågan om hur jag ställer mig till internationell tjänstgöring så säkerställer man också att jag får full inblick i alla relevanta aspekter och att det finns möjligheter att föra en dialog om eventuella oklarheter. Något jag särskilt kommer att skärskåda är vilket stöd som finns på plats JUST NU om man skulle skadas eller avlida/stupa under tjänstgöringen. Vilka ekonomiska möjligheter kommer jag att ha att betala för löpande underhåll av mitt hus, snöröjning, skötsel av trädgård, etc.

Reservofficerens förhållande till sin ordinarie arbetsgivare kommer att påverkas om man skriver på för internationell tjänstgöring och inte har möjligheter att till 100 % bestämma om och när man tjänstgör. Det är en stor skillnad mellan att tjänstgöra några veckor då och då, som det var tidigare, och att vara borta från sin ordinarie arbetsplats kanske sju månader. Man får nog fundera på vilka reservofficerare man kommer att få om internationell tjänstgöring inte i huvudsak sker på individens villkor.

För min egen del så är det för tillfället inte möjligt att kombinera min arbetssituation med någon form av avtal som skulle kunna tvinga mig till en utlandstjänstgöring om mer än kanske 5 veckor. Jag får väl se vad FM har att erbjuda och förhoppningsvis är det inte så illa som jag får för mig i mina mörkaste stunder.

Erfaren RO och civilekonom

Anti-Buteogallus sa...
9 juli 2010 11:03  

Till signaturen Plutch

Jag tror de flesta av oss som är inne och läser/kommenterar ämnet egentligen är överens, i alla fall om man få tro gallupen.

Men "En annan plutonchef" pekar på en viktig sak, som jag uppfattar när jag läser din kommentar du verkar bortse ifrån eller helt strunta i: vad är det vi skriver på?

Jag (och uppenbarligen många med mig) har full förståelse att det blir obligatoriskt med internationell arbetsskyldighet, men att problemet är att vår arbetsgivare i stort sett vill att vi skall skriva på "in blanco".

Men det jag reagerar på är din attityd mot folk som uppenbarligen uttrycker en avvikande uppfattning mot din. Att häckla och förlöjliga dessa individer stärker knappas dina egna argument.

Men ditt absoluta lågvattenmärke bland kommentarerna är tveklöst "Hoppas verkligen avtalet drivs igenom och alla som svarar nej omedelbart sägs upp.". Tala om att totalt sänka sin egen trovärdighet...

En annan plutonchef sa...
9 juli 2010 11:23  

@Plutch:


Hittills har inte FM gjort ett jättebra jobb alla gånger när det gäller hänsyn till den enskilde eller att föra en bra personalpolitik på förbanden.
Våldtäkt och rovdrift är två ord som ofta bättre beskriver hur saker har gått till.

Vad får dig att tro att det blir bättre nu? Har du sett några tendenser i den riktningen?


Med all respekt för dig och dina insikter i högsta ledningens avsikter så vill jag se villkoren för detta på ett papper innan jag skriver på. Att en plutonchef har en bra magkänsla är liksom inte tillräckligt för mig eller för min kollega.Det här handlar inte om att inse att FM är på väg i en ny riktning, det här är att jämföra med att ta ett banklån fast utan att veta vad räntan blir.

"nejdå, räntan blir låg-det lovar vi!" säger banken (FML). Jo, men vad som är en låg ränta för banken är det kanske inte för kunden...Återigen, inse att allt inte är svart eller vitt. Är du nu plutonchef så är det nåt du uppenbarligen behöver utveckla.

Cicero sa...
9 juli 2010 11:29  

Hej alla skribenter

Nu går jag strax på semester så detta blir mitt sista inlägg här på ett tag.

Beträffande hur Försvarsmakten kan identifiera 2 200 reservofficerare för att erbjuda dem en i-befattning när man inte känner deras kompetenser så har skribenten helt rätt. En omfattande kompetensinventering måste ske under hösten. Spaning ger vid handen att förbanden dock har hyfsad koll på de mest aktiva reservofficerarna och ofta har sparat gamla utskrifter från CSS och andra system. Men bra är det inte. Å andra sidan är det nog en försvinnande liten del av de kontinuerligt tjänstgörande som lagt in alla sina kompetenser i System PRIO. Frågan rör dessvärre inte bara reservofficerarna utan oxå alla andra som inte sitter framför en FM AP: personal i US, personal vid FMV, Fö, FortV etc.

"Stopptiden" benämns egentligen "skyddstid" och föredrogs på det extra ÖB chefsmöte som var förra veckan. Jag vet inte varför det inte redovisats i en större krets; det kanske fattas ett formellt beslut i frågan. Om man kan hitta PERSS bilder vid det extra chefsmötet så hittar man den bilden där.

Slutligen: att införa en allmän internationell arbetsskyldighet är en logisk del av omvandlingen av Försvarsmakten och borde enligt min enkla mening skett för flera år sedan. Om en medarbetare absolut inte kan tänka sig att under några förhållande delta i den internationella verksamheten, insatser eller något annat, anser jag personligen att vederbörande bör fundera på att göra något annat.

Jag önskar alla skribenter en skön sommar!

Mvh//Cicero

Plutch sa...
9 juli 2010 12:11  

En annan plutch mm: Jag för en principdiskussion i syfte att få fram ett annat synsätt på obligatoriet.

Jag anser att för en stor del av officerarna så har verkligen inte poletten trillat ner.

Du måste förstå att på en anonym kommentatorsfunktion så är jag inte nyanserad utan vill få fram en synpunkt. Jag brottas själv med ekvationen utlandstjänst - familj så jag vet nog hur det är.

Skulle jag komma fram till att jag inte kan ställa upp på att åka när mitt förband kallas så säger jag upp mig helt enkelt.

Argument som "den här insatsen passar inte mig moraliskt" eller "jag tog anställning i FM för att försvara Sverige" gör mig fysiskt illamående. Byt jobb säger jag bara till de individerna.

Plutch sa...
9 juli 2010 12:13  

Tillägg: Jag säger ju samma sak som i Ciceros slutsats, men utan inlindning.

Anonym sa...
9 juli 2010 15:36  

Den visa signaturen Cicero har konstaterat att den som inte är för en allmän internationell arbetsskyldighet i FM bör se sig om efter något annat och de kan han säkert har rätt i.

Hur ser samma visa person på att man sitter och skriver under pseudonym på en blogg under arbetstid?Trevlig sommar :)

/R

Anti-Buteogallus sa...
9 juli 2010 17:14  

Till signaturen Plutch

Förstå mig rätt i vad jag skriver nu; men det är "skönt" att du i ditt senaste inlägg ger ett lite mer nyanserat intryck än i dina tidigare inlägg.

Men ditt senaste inlägg förbryllar mig dock...

För i ditt inlägg från 7 juli 2010 23.06 så beskriver du en eufemi om att brandmän som inte vill släcka bränder skall avskedas.

Sedan skriver du i ditt senaste inlägg "Skulle jag komma fram till att jag inte kan ställa upp på att åka när mitt förband kallas så säger jag upp mig helt enkelt."

För mig låter det i alla fall som någon som sticker huvudet i sanden.

För jag arbetar hellre med brandmän som vill veta under vilka förutsättningar branden skall släckas (och ställer sin plats till förfogande ifall de inte kan ställa upp på villkoren) - än en brandman som säger sig vara redo till insats men sedan uppenbarligen är beredd att lämna mitt under pågående utryckning...

YO2000 sa...
10 juli 2010 01:10  

@Plutch och likasinnade

Ni måste ha det lätt här i livet, att alltid urskilja sakers tillstånd i svart eller vitt...

Den springande punkten i denna diskussion är inte vad vi som arbetstagare tycker om regering, riksdag och FML's vilja att styra över FM som myndighet. Beställer riksdagen direkt gripbara förband så måste FM leverera. Det är istället sättet som förändringen sker på. Personligen tycker jag att man har tänkt för länge men trots det ändå hastat fort och fel i slutändan.

När jag tillsammans med många andra började min anställning så fanns inte insatsförband på dagordningen. Om jag nu ska ge upp en stor del av min frihet, som nuvarande anställning ger, så kräver jag kompensation, punkt slut. Det kanske finns de som gräver 20m dike till samma lön som man grävde 15m dagen innan, men jag vet mitt värde och ser inte mitt värv i FM som ideelt. Särskilt inte när det ej direkt gäller försvar av eget land. Denna ståndpunkt kanske provocerar vissa, men jag vill se en långsiktighet i mitt åtagande gentemot FM. Denna långsiktighet uppnår jag personligen när det finns en balans i ersättning och arbetsinsats och nu kräver AG en större uppoffring från min sida vilket givetvis ska kompenseras. Kan jag inte ställa upp på villkoren så kommer jag att sluta var så säker men det gör jag direkt och inte när den sura kommenderingen kommer (@ Plutch).

Enligt min mening är detta alltså inte främst en fråga om obligatoriets vara eller icke vara, för det är nog en oundviklig väg enligt gällande politiska riktlinjer. Utan det som är den stora frågan är hur vi tar oss dit utan att tappa vår viktigaste resurs, personalen. För jag hoppas att Plutch och likasinnade som alltid blint följer utpekad stig "no matter what" är en minoritet i FM, och då blir det glest i insatsorganisationen efter 20 sep.

Ndorop sa...
10 juli 2010 19:32  

Det är svårt att vara positiv till ett avtal som inte formulerats. Sättet saken presenterats på är upprörande. Det gläder mig storligen att 'Cicero' bemött reaktionerna som kommit här. Jag hoppas att fler ledare kliver fram och gör det mer utbrett, helst under eget namn. (Själv är jag ingen chef i organisationen, så jag väljer att uppträda anonymt och på min fritid.)

Koppla utlandsobligatoriet till befattningsbeskrivningen istället! Insatsobligatorium är naturligt för den som anställs på en befattning i ett förband, oavsett om förbandet verkar i Sverige eller utomlands. Dessa förband behöver en stödorganisation för administration, utbildning, materiel osvsom skulle kunna organiseras garnisonsvis. (Det är ett missförstånd att tro de nya förbanden inte behöver en stödorganisation. Den övade chefen kan inte gärna övningsleda också. Förstegsutbildning räcker inte i ett yrkesförsvar, det kommer kräva riktigt ledarskap.)

När man söker till ett jobb väljer man också en plats där man ska etablera sig, kanske bilda familj, men vid ett insatsförband vet man att man får vara beredd på att åka på insatser. Att flytta från Skövde till Boden är kanske inte vad man tänker sig när man söker jobbet.

När barnen trillar in, skulle en del söka sig till exempelvis instruktörsenheten vid garnisonen istället. Där är utlandsobligatoriet främmande, och man kan då söka sig en tjänst där man vet att man får vara vid hemorten, med undantag för begränsade tjänsteresor som självklart kan de gå utomlands, och lika självklart är att de behöver olycksförsäkring.

För personlig utveckling eller karriär (vertikal eller horisontell) är det redan idag naturligt att växla mellan befattningar inom organisationen. Det skulle kunna finnas olika morötter för att locka till insatsbefattningar, vill minnas att jag hört att i USA räknas insatstid dubbelt i meritvärdering och lönenivå.

Sen är det dags att inse att officer inte är ett livstidsyrke för alla längre, på samma sätt som för GSS. Det kräver stöd för övergången, som är särskilt svår eftersom karriärbytet troligen kommer innebära ett lönetapp: hur ska en 35-årig tvåbarnspappa ha råd att börja leva på studiemedel? Det kan vara en inkomstgaranti (som riksdagsmän har) eller utbetalning av en månatlig summa från en pensionspremie som betalts in under tjänstgöringstiden (som EU-tjänstemän har). Finessen med det senare är att du får en större summa ju längre du tjänstgjort (och man skulle kunna räkna insatstid dubbelt?).

Ndorop sa...
10 juli 2010 19:33  

Det är svårt att vara positiv till ett avtal som inte formulerats. Sättet saken presenterats på är upprörande. Det gläder mig storligen att 'Cicero' bemött reaktionerna som kommit här. Jag hoppas att fler ledare kliver fram och gör det mer utbrett, helst under eget namn. (Själv är jag ingen chef i organisationen, så jag väljer att uppträda anonymt och på min fritid.)

Koppla utlandsobligatoriet till befattningsbeskrivningen istället! Insatsobligatorium är naturligt för den som anställs på en befattning i ett förband, oavsett om förbandet verkar i Sverige eller utomlands. Dessa förband behöver en stödorganisation för administration, utbildning, materiel osvsom skulle kunna organiseras garnisonsvis. (Det är ett missförstånd att tro de nya förbanden inte behöver en stödorganisation. Den övade chefen kan inte gärna övningsleda också. Förstegsutbildning räcker inte i ett yrkesförsvar, det kommer kräva riktigt ledarskap.)

När man söker till ett jobb väljer man också en plats där man ska etablera sig, kanske bilda familj, men vid ett insatsförband vet man att man får vara beredd på att åka på insatser. Att flytta från Skövde till Boden är kanske inte vad man tänker sig när man söker jobbet.

När barnen trillar in, skulle en del söka sig till exempelvis instruktörsenheten vid garnisonen istället. Där är utlandsobligatoriet främmande, och man kan då söka sig en tjänst där man vet att man får vara vid hemorten, med undantag för begränsade tjänsteresor som självklart kan de gå utomlands, och lika självklart är att de behöver olycksförsäkring.

För personlig utveckling eller karriär (vertikal eller horisontell) är det redan idag naturligt att växla mellan befattningar inom organisationen. Det skulle kunna finnas olika morötter för att locka till insatsbefattningar, vill minnas att jag hört att i USA räknas insatstid dubbelt i meritvärdering och lönenivå.

Sen är det dags att inse att officer inte är ett livstidsyrke för alla längre, på samma sätt som för GSS. Det kräver stöd för övergången, som är särskilt svår eftersom karriärbytet troligen kommer innebära ett lönetapp: hur ska en 35-årig tvåbarnspappa ha råd att börja leva på studiemedel? Det kan vara en inkomstgaranti (som riksdagsmän har) eller utbetalning av en månatlig summa från en pensionspremie som betalts in under tjänstgöringstiden (som EU-tjänstemän har). Finessen med det senare är att du får en större summa ju längre du tjänstgjort (och man skulle kunna räkna insatstid dubbelt?).

Anonym sa...
10 juli 2010 23:25  

Med vilken trovärdighet ska FM göra en omfattande kompetensinventering av Ro? Den är ju redan utförd ca 4 ggr, ja ni läste rätt. FM har genomfört minst 4 djuplodande kompetensinventeringar och lovat att återkomma inom en ett visst datum varje gång (men det har aldrig hänt något).

Jag tycker att det är skandal att inget av de vi har levererat in har hörsammats tidigare och tror nog att FM ska tänka sig för hur de behåller sin trovärdighet mot oss Ro.

Cicero sa...
11 juli 2010 10:39  

God morgon på er!

Datoruppkopplingen här på landet är rätt trög, så detta blir inget långt inlägg.

Jovisst kan man kritisera mig för att jag skrev hos Wiseman på arbetstid. Det skedde dock inte för att smita från andra arbetsuppgifter utan för att föröka balansera debatten om den internationella arbetsskyldigheten. I någon mån skedde det i tjänsten, fast under anonymitetens täckmantel.

Jag är rätt optimistisk att Försvarsmakten kommer att kunna förklara vad arbetsskyldigheten egentligen innebär, så att en hög andel av alla anställda går med på att omreglera sina anställningar.

Kompetensinventering av reservofficerare har mycket riktigt skett ett otal gånger tidigare; utan något synbart resultat. Nästa gång ska det dock ske i samma system som för alla andra = System PRIO. Jag hoppas innerligt att det blir den sista stora kompetensinventeringen!

Nu är det dax att åka till stranden!

Mvh//Cicero

Plutch sa...
11 juli 2010 13:42  

Suck... Varför läste ni in att "plutch kommer minsann sticka först när han kallas och inte innan"?

Jag avser självklart att om man inte kan förlika sig med att jobbet som officer innefattar tjänst i utlandet så kanske nytt jobb är på sin plats.

Titta runt på er egen arbetsplats. Ni vet att det finns ett gäng som aldrig kommer tjänstgöra i utlandet utan bara upprätthåller lön. Dessa individer, och ni vet vilka jag pratar om, skall bort från FM.

Övrigt vad avser hur detta genomförs eller vilka avtal som tecknas så håller jag med huvuddelen att det är tafgligt gjort och lämnar mycket att önska.

Anonym sa...
11 juli 2010 21:56  

Jag skriver på men tillägger "Härtill är jag nödd och tvungen".
JockeS

Anonym sa...
12 juli 2010 17:34  

"En bra arbetsgivare..." så vill ÖB att FM skall framstå i media för att locka till sig GSS. Men i handling kan man knappast påstå att ÖB är en bra arbetsgivare när alla skall tvingas till utökade uppgifter och ansvar. Utan någon som helst kompensation dessutom! Och som tidigare redan påpekats vet vi inte av vi skall ingå för avtal. Läste på agendan inför FML som en av de översta punkterna för att dra beslutet i hamn var att ”tidpunkten var kritisk”, det skall ske över sommaren så att de anställda inte hinner diskutera sinsemellan. Man blir bara matt. Nej, för mig som småbarnsförälder är det bättre att bli uppsagd pga av arbetsbrist än pga av arbetsvägran, för då gäller åtminstone alla trygghetsavtal etc.

Anonym sa...
13 juli 2010 07:26  

Har varit på insats minst en månad varje år sedan 2004, Afghanistan. Är nu på insats i Masar e Sharif och kommer inte hem förrän 1 okt. Förmodar att jag då är uppsagd.

Marcus sa...
13 juli 2010 13:36  

PlutCh:

"Titta runt på er egen arbetsplats. Ni vet att det finns ett gäng som aldrig kommer tjänstgöra i utlandet utan bara upprätthåller lön. Dessa individer, och ni vet vilka jag pratar om, skall bort från FM."

Vår egen överbefälhavare är ju en sådan person, han lär aldrig tjänstgöra utomlands på en insats och är ju rätt till åren kommen. Han skall alltså bort från FM?

Cicero sa...
13 juli 2010 18:51  

"Vår egen överbefälhavare är ju en sådan person, han lär aldrig tjänstgöra utomlands på en insats och är ju rätt till åren kommen. Han skall alltså bort från FM?"

Dålig kommentar. ÖB har tjänstgjort i Bosnien, i två omgångar om jag minns rätt.. Själv har jag gjort fyra internationella militära insatser efter fyllda 50. Det är kompetensen som efterfrågas utomlands, inte födelsenumret.

Den springande punkten är att ÖB inte har en insatsbefattning i ett insatsförband - DÄRFÖR är det mindre sannolikt att han kommer att beordras att deltaga.

Mvh//Cicero

Anonym sa...
13 juli 2010 19:50  

@ Plutch & Trupparen m.fl.

De kolleger ni helst ser skall lämna FM, är oftast samma människor som säkerställde att ni kunde åtnjuta er barndom i ett land i fred.

En sak har ni dock lyckats med; att övertyga mig att rösta rödgrönt för att få stopp på den här karusellen.

Plutch sa...
13 juli 2010 21:21  

Trident: Men sluta... FM borde stå utanför LAS. Vi borde ha militärdomstolar och speciella regler för pension mm. Titta på de länder som hållt yrkesförband under lång tid och ta efter.

Marcus: ÖB skulle avskedas om jag fick bestämma! Men inte av de anledningar som du anger, utan helt andra.

Anonym 1950: Du ska ha jävligt klart för dig att de personer jag vill se lämna FM kommer ifrån alla årskullar, inklusive precis nyanställda. Det finns många gamla krigare som är mycket positiva till den nya inriktningen.

Det är ju helt sjukt hur vissa tror att FM är till för dom och inte tvärt om. Du är betald av staten för att utföra ett visst arbete och vill du inte göra det så ska du sägas upp. Vad är det som är så svårt att förstå?

Marcus sa...
13 juli 2010 23:10  

"Den springande punkten är att ÖB inte har en insatsbefattning i ett insatsförband - DÄRFÖR är det mindre sannolikt att han kommer att beordras att deltaga."

Och just precis därför behöver han ju inte ha ett obligatorium! Vad jag ville säga var ju att det finns många personer och befattningshavare inom försvarsmakten som löser sådant som man knappt märker men som behövs för att "det synliga" skall kunna göra sitt jobb. ÖB är kanske inte precis osynlig, men han gör ju ett jobb som behövs utan att han behöver åka utomlands på insats. Detsamma gäller kanske den civilanställde miljöchefen eller adjutanten på Karlberg. Enligt PlutCh sätt att se på saken så lallar de bara runt och lyfter lön utan att göra någon nytta, vilket förstås är helt fel. Det är dags för honom att inse att försvaret består av fler yrkesroller och befattningar än skyttesoldat/gruppchef på patrull i Afghanistan. Han uppvisar ett människoförakt för "Prod-människorna" som gör det möjligt för honom att lubba runt i skogen och brassa lösplugg på dagarna och sitta i tältet och tälja stridsku*%# på nätterna.

I och med hans senaste kommentar om att stå utanför LAS och börja med militärdomstolar så börjar jag iofs tro att han bara är ett troll. Så nu ska jag sluta mata trollet.

Plutch sa...
14 juli 2010 07:27  

Marcus: Tro vad du vill.

Att du fotfarande tror att begrepp som "prod" kontra "insats" är gångbara begrepp säger mycket om din inställning.

Det är självklart så att alla inte skall eller kan åka utomlands, men det enda rimliga är att alla skall ha "hotet" över sig.

Utlandstjänst är inte bara i Afghanistan utan se framför dig staber i europa, observatör i FN eller träningsuppdrag i Uganda eller någon obskyr och ofarlig befattning på Balkan.

Det finns inte en enda befattning från förrådsman till adjutant på Karlberg som inte kan nyttjas utomlands.

Cynisk sa...
14 juli 2010 10:21  

Själv har jag träffat ett antal överbefälhavare i insatsområden och på Balkan tjänstgjort med en löjtnant som till vardags var adjutant på Karlberg.

Det finns inga befattningar i FM som inte skulle kunna beordras ut i internationell tjänst. Det finns däremot folk som inte har inställningen för skarp tjänst där den skarpa tjänsten bedrivs. Allt för många går och sprätter i uniform, lyfter lön och alstrar varmluft.
Är du inte beredd att delta därute bör du lämna in tjänstelegitimationen.

Inga regler utan undantag men undantagen ska då vara av karaktären "oförmögen till internationell tjänst pga skada ådragen under tjänsteutövning". Folk som misskött sin fysik utan motståndarhjälp ska inte omfattas av undantagen.

Anonym sa...
19 juli 2010 21:18  

Obligatoriet var väntat!! Därför lämnade jag FM för ca 2,5 år sedan. Omöjligt att ha familj om man önskar träffade dem mm. Ofta hörs det i FM, gräset är inte grönare på andra sidan!!?? Jo det är det, mycket gönare. Bättre ledarskap från arbetsgivare, bättre förmåner, bättre arbetstider, bättre lön och mycket mer förståelse för en som individ. Ni gamla kollegor som vill ha ett familjeliv och inte tvingas till utlandstjänst. Ta er i kragen och lämna FM - de har ju "arbetsbrist" ni kommer inte att ångra er!!! Lycka till!!!!!

Anonym sa...
20 juli 2010 17:36  

Enligt HKV JUR kan en tjl fullmaktsofficer bli avskedad. Varför skall då ngn fullmaktsofficer överhuvudtaget skriva på och ta tjänstledigt. Från en helt säker tjänst till fullständig osäkerhet. Vad händer vid den kommande omstruktureringen efter valet ?
Jag är utomordentligt positiv till utlandstjänstgöring men det här bedömandet som fullmaktsofficer är inte svårt att göra.

Anonym sa...
20 augusti 2010 18:31  

Hej Sverker!

Jag fick Ditt brev via Lothar – Du vet han med U-båtarna. Jag är numera civil och är självklart beredd att jobba där det behövs. Helst vill jag arbeta med att främja vår säkerhet i luften ovanför Karlskrona. Finns det någon uppgift att lösa där?

Det jag undrar över, Sverker, är hur jag ska kunna jobba när jag är inne när jag är civil. Och, Sverker, om nu inte den internationella arbetsskyldigheten kan tvinga mig att lämna det civila arbete jag inte har, undrar jag nu om den kan tvinga mig att lämna min pensionärstillvaro och börja jobba igen, så att jag kan komma in och tjänstgöra i Försvarsmakten så att jag kan erhålla internationell arbetsskyldighet.

I så fall vill jag absolut inte tjänstgöra över Norge. Norrbaggarna är ena otrevliga typer. Stroppiga skulle jag vilja påstå - det vet jag att Du också tycker. Skulle inte förvåna mig om jag blir nerskjuten av dom. Fast dom kan säkert inte ens sikta.

Om det inte finns några uppgifter att lösa ovanför Karlskrona kanske min kompetens kan vara användbar i Afghanistan. Talibanerna har säkert användning av en rrjal. Dom har säkert PPI:n som inga flygstridsledare, som bara kan dataskärmar, där kriget ser ut som dataspel, kan få ut nåt utav.

Jag säger bara, Sverker, hellre taliban i Afghanistan än svensk över Norge.

Men som sagt, Sverker, helst Karlskrona. Vem vet – rätt vad det är kan det komma in en undervattningsbåt av vodkaklass och ställa till det där.

Jag är gärna en del av din puzzelbit, Sverker, helst som sagt, över Karlskrona.

Din Puzzelbitchen

Alltid tillgänglig

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade