Gästinlägg: Vi behöver inte reservofficerare

Flera av artiklarna i den pågående Newsmill-debatten om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning har berört reservofficerssystemet. Försvarsmakten har misslyckats svårt med just sina reservofficerare under det senaste dryga decenniet. Idag finns det inte ens någon i organisationen som vet hur många reservofficerare det finns. Jämför man med andra länders försvar är reservofficerare en väsentlig och nödvändig del av organisationen, medan de i Sverige har fört en tynande tillvaro. Nu börjar dock debatten gå varm kring reservofficerssystemet och det lutar åt att en uppryckning kommer att göras på området.

Läs även ordföranden i Reservofficersförbundet, Jörn Holmgren, artikel på Newsmill.


/Wiseman


-----------------------------------------


Spännande att ÖB och Försvarsministern deltar i Newsmills debatt. Att de sedan delvis blir sågade längs fotknölarna av bl a en fd. reservofficer är väl inte att förvånas över. Debattörer kan ju välja att bara klaga och inte komma med några positiva alternativ vilket dock inte för debatten framåt. Nu har vi en försvarsminister som gör något och försöker skapa ett insatt försvar. Vi har en ÖB som motiverat politikerna till en bättre ekonomisk hantering av Försvarsmakten än tidigare. Han har ju ordnat mer pengar! Alla detaljer faller kanske inte på plats i rätt tid men bättre att det händer något än ingenting. Det är ju också beklämmande att se kollegor som tvekar att skriva på utlandsobligatoriet. Varför tog de jobbet?

Kallberg har helt rätt när han kritiserar att Försvarsmakten och yrkesofficerskåren inte utnyttjar reservofficerarna. Enskilt uttrycker sig alla generaler att Försvarsmakten dels har misskött dels valt att inte utnyttja reservofficerarnas civila kompetenser. I grupper på mindre än 10-15 st officerare kan generaler och överstar också hålla med om detta. Till och med FML ansåg detta när man tillsatte en reservofficersavdelning (HKV PERSS RO). MEN när det gäller policy för helheten i officerskåren är pappret vitt.

Trots f d ÖB Håkan Syréns engagemang och skapandet av en RO-avdelning inom HKV har egentligen inget hänt. FM tror att den har 8-9000 reservofficerare. Det är möjligt. Av dessa 8-9000 st är ca 2-3000 avgångna yrkesofficerare. Organisationen som kallas 2014 (IO14) kommer att innehålla tillsammans med Hemvärnet ca 2 500 st reservofficerare. Av dessa skall ca 60% vara s.k. specialistofficerare. Totalt skall det finnas 5-6000 officerare i IO14. Jag tror ju att en majoritet av insatsorganisationens behov av RO kommer att uppfyllas av dagens YO. Många av dagens överstelöjtnanter är ju egentligen gårdagens underofficerare vilket absolut inte gör dem mindre dugliga men vi är 9000.

Så tyvärr har vi officerare inget intresse att för samhället optimera vare sig en producerande fredsorganisation eller för den delen en insatt insatsorganisation. Med vår officersutbildning så tänker vi först på vad som är bra för oss själva. Detta finns numera också styrkt av bl.a. en ESO-rapport och delvis i en doktorsavhandling. Detta vårt särintresse kan kanske ändras först om eller när det uppstår brister. Fast bristerna kan vi se redan idag då en icke obetydlig del av Utlandsstyrkans officerare är reservofficerare. Jag liksom andra kollegor blir varje gång förvånade över reservofficerarnas annorlunda tankesätt och problemlösning. Det ger i alla fall ger minst lika bra resultat. Denna aha-upplevelse är dock inget nytt då samma upplevelser erhölls under de flesta krigsförbandsövningarna förr. Men i och med Vi-90 så petade vi ut en stor del av RO-kadern inom armén för att vi själva behövde en krigsplacering för fortsatt anställning inom FM. Flygvapnet och Flottan men framför allt Amfibiekåren behöll sina RO vilket idag återspeglas på övningar där i alla fall Marinens RO kör med ganska hög svansföring - enligt någon klämd general/amiral lite för hög.

Jag tror att ÖB kommer att lyckas med personalförsörjningen av soldater och sjömän efter någon dikeskörning. MEN där jag tror han och Försvarsmakten kommer att misslyckas är officersförsörjningen. Tillsammans med Officersförbundet håller vi på och utarmar oss själva kompetensmässigt. Jag uppfattar att vi har många bra kaptener och majorer som har förutsättningar att studera vidare och inte bara bli bra specialistofficerare utan riktigt bra officerare med kompetenser jämförbara med utländska officerare. Vem har hört att det klagas på kompetensbrist på oss officerare? Ja vi har ju ibland behov att ta till oss civila kompetenser men ser vi till omsättningen av FM:s personaldirektörer så måste det antingen vara fel på den civila kunskapen som de för med sig eller så är det fel på vår förmåga att omsätta deras kunskap till militär effektivitet. Och då vi ”by default” som officerare kan bäst så är det enklare att byta personaldirektörerna. Vi har ju ett annat knep också. Vi gör en kompetenskrävande befattning civil och får vårt fack att gå med på detta (medlemsinflytande). Då kan vi ju anställa både civilekonomer och statsvetare. Har vi tur så är de dessutom reservofficerare.

Hur ser då de utländska officerarna ut? Vilka kompetenser har de? Ja under tiden som vi själva låter Försvarshögskolan (FHS) lägga ner sig själva genom självdestruktiv implodering med en personalhantering om vilket kommer skrivas böcker, så sker en stor förändring främst inom USA:s försvarsmakt men även andra länders. Här krävs mer och mer civila akademiska examina för att kunna bli befordrad. Generalerna Petraeus och McChrystal är ju de mest kända exemplen men det vimlar av officerare som har betydande civila kompetenser i de mest skilda ämnena. Flera av deras utbildningar sker med bra lön eller stipendier varför jag inte förstår att inte HKV PERS gör kompletterande civil utbildning till ett befordringshöjande instrument. Jo, det var sant. Hos oss är det C PROD som bestämmer. FM skulle få andra fördelar om officerarna hade fler civila akademiska examina. De skulle ha lättare att karriärväxla.

Av de ca 8000 RO som FM säger sig ha anställda finns det troligen färre än 1500 st som uppfyller FM:s krav och behov. Men med färre än 400 st reservofficerare som är under 35 år så kommer systemet att självdö med god hjälp av heltidsanställda YO och för den delen också dito RO. Kallberg har dock rätt i att vi ignorerar (inte i tal och skrift) men de facto, civil kompetens vilket vi bevisar genom behandlingen av reservofficerarna. Men vilken personalkategori vill utsätta sig för konkurrens? Vilken bank skulle låta en anställd med gymnasium och som börjat i kassan 25 år senare hantera 40 miljarder kronor?

Sorry Kallberg. Du har rätt men det är kört. Vi behöver inte reservofficerarnas civila kompetens, vi kan bäst själva. Ja det kommer att öka riskerna för våra soldater. Våra nya soldater skall inte vara teletekniker, murare och hantverkare. Jag kan leva med det men att våra högre officerare skall ha samma utbildningsnivå som andra länders underofficerare vad gäller strategitänk kommer att kosta oss både vid förhandlingsbord utomlands men framförallt gentemot våra egna politiker. Vi kommer bli överkörda då vi inte har kompetens att strategiskt hantera projekt och planering. Riksrevisionsverket m.fl. har ju upprepade påpekande om denna ineffektivitet utan att vi förändrar oss. Syréns ÖRA var inte så tokigt men det har vi väl lyckats begrava tror jag.

Du som nu blivit uppretad på min generalisering skall inte blanda kompetens och person. Det finns många mycket militärt dugliga officerare som jag gärna går ut i strid med. Synd bara att vi inte ger dem en framtida karriär med naturliga yrkesväxlingar mellan civilt och militärt. Det gör andra försvarsmakter med sina officerare genom att ge dem civila akademiska examina.

/Slokhatten

28 kommentarer:

Anonym sa...
26 juli 2010 23:13  

Mycket bra inlägg. Och om FM på allvar var intresserade av civila kompetenser hade officersutbildningen varit en ett-årig rent militär ledarskapsutbildning som kräver akademisk grundexamen för tillträde. Sedan ett års praktik på regemente för fänriken.

Men dagens officerare är i stort sett gårdagens underofficerare, vad beträffar intellektuell höjd och - vågar jag säga det - samhällsklass. Och deras främsta uppgift är idag att upprätthålla bilden av att två-årig social linje på gymnasiet är tillräcklig civil utbildning.

Anonym sa...
26 juli 2010 23:28  

Fantastiskt jag applåderar, ännu en som insett!

Det tråkiga med anonymitet är ju att man inte vet vems befälsrum man ska göra taktsteg i och anmäla sig i. Visste jag vart ditt var Slokhatten skulle jag frr snarast.

Kan bara hoppas att du jobbar med personalförsörjning. Mycket klarsynt artikel. Värmer mitt hjärta av is.

/Trupparen

Soldaten sa...
26 juli 2010 23:43  

Just det med att den civila utbildningen vissa personer har när dom går in i gröna kläder inte tas tillvara på ett tillfredsställande sätt, tror jag är en av pålarna som kommer tryckas genom hjärtat på FM i slutändan. Vi MÅSTE ta tillvara den utbildning som staten gett våra ungdomar, och ibland våra äldre.

Marcus sa...
27 juli 2010 01:01  

23.13: Håller helt med. Ledarskapsutbildning och -praktik är det enda som i praktiken är meriterande från FM.

Allt annat låtsasdravel om examina etc som man får från MHS är värt mindre än universitetets vinprovningskurs.

Lite (olika) civila utbildningar hos folk hade verkligen kunna lyfta FMs kvalitet ordentligt. Men varför skulle ngn med en sådan bakrund söka sig till FM om lön och bostadsort inte är attraktiva.

Aphibe sa...
27 juli 2010 08:46  

Tack för ett bra, och konstruktivt, inlägg.

Utgångspunkten att officeren först utgår från sig själv är intressant. Förlängningen av ett sådant resonemang är inte trevlig att följa, dock får man nog medge att förhållandet kan förklara ett och annat.

Men just när det gäller den aktuella frågan får man nog anta att det , i huvudsak, är andra faktorer som kommer att överrida och styra (rätt). En sådan faktor är beslutet om att organisera Försvarsmakten i stående och kontrakterade förband. Organisationsformen innehåller en fast andel OFF/T och SO/T.

Reservofficerare är ett begrepp som man kan/bör släppa. Försvarsmakten går in i en ny tid och det är dags att fundera hur man i praktiken ska hantera det redan tagna beslutet om att Försvarsmakten ska bestå av ett stort antal tidvis tjänstgörande officerare och specialistofficerare.

Vad gäller värdet av civil utbildning kan jag bara hålla med. Valutan måste stärkas, såväl för tidvis som fast anställd, civil och militär personal.

Anonym sa...
27 juli 2010 10:06  

Marcus sa´
"Ledarskapsutbildning och -praktik är det enda som i praktiken är meriterande från FM."
Under min utbildning fick vi en - skulle det senare visa sig - mycket värdefull utbildning i metodik för generell problemlösning. Om den utbildningen inte längre finns kvar har utbildningen allvarligt förflackats.

Anonym sa...
27 juli 2010 10:33  

Kan du inte skriva så man förstår? Mycket bra innehåll (tror jag) men ditt språk är ju så fragmenterat att allt bara blir en röra...

Efter några år i HKV inser man hur dålig officerskåren är på svenska. Kanske några veckor språkkurs kan införas på MHS?

chefsingenjören sa...
27 juli 2010 10:51  

Personligen så är jag helt för RO och den civila/militära kompetens det innebär. Det ironiska att den deltidstjänstgörande kontraktsanställda soldaten/sjömanen i det nya personalsystemet är just detta. (Ska bli intressant att se hur väl det fungerar)

Av egen erfarenhet kan jag säga att civil utbildning inte lönar sig. Jag brukar ge piloter som vill bli flygingenjörer rådet att: Plugga om du tycker att det är kul att plugga, men räkna med att bli av med flygtjänsten snabbt, få sämre lön och att HRC sedan inte riktigt vet var dom ska placera dig.

Jag har personligen halkat efter lönemässigt och kan inte konkurrera med mina officerskollegor till nivåhöjande utbildningar trots högsta betyg i alla ämnen från tidigare utbildning. FHS är med andra ord inte heller en merit i FM ögon!

Tyvärr så är sanningen att det som krävs för att göra karriär i Försvarsmakten är att du är kompis med de som ingår i lokal och central befordringsnämd.

Sumatra sa...
27 juli 2010 18:49  

CI har en intressant poäng när det gäller vad som räknas som kvalificerande inom FM. Tills nyss har det sagts att internationell verksamhet skall kvalificera, men det kan ju inte gälla efter att alla som blir kvar har skrivit nytt anställningsavtal.

Skall det i så fall bara vara den personal inom FV som sysslat med flygtp som får gå nivåhöjande utbildningar?

Utbildning har varit olönsamt länge i Sverige. Möjligen om man tar sin utbildning och flyttar utomlands.

Anonym sa...
27 juli 2010 22:46  

En akademisk examen ifrån universitet eller högskola vinner inga krig eller berättigar till ett informellt ledarskap, vare sig i krig eller fred. Lika lite leder FMs ledarskapsutbildningar till att alla blir en bättre ledare...
Det är skillnad på teori och praktik!! FM behöver både och, både ibland officerare, underofficerare som hos soldater och sjömän. Samt att man ÖVAR och ÖVAS!!!!
Att akademisera FM är en överdriven tro att alla skall bli generaler eller värre, tro att de kan bli. Det kommer vara viktigt i vår nya FM att man kan växa med uppgiften men stanna i tid. Alla känner vi kollegor och kamrater som fått en eller ett par gradbeteckningar för mycket och som på tidigare tjänsteplats varit lysande men som nu mest uppfattas som inkompetenta på sin nuvarande plats. ("Lyssna på fikarumskäbblet när man pratar om den som inte är där -Hissas det eller dissas det?") För individen som hamnat på denna position är det inte något vidare, utan vuxenmobbning?, med följd att de går in i väggen, får fd kamrater emot sig, mörkar eller förhalar sina uppgifter som de fått sig tilldelade.
Nä, i nya FM måste vi blir rakare, låta individer växa med uppgiften, prövas och få lov att misslyckas på ny position utan att följden blir att de skickas vidare i systemet till nya och större uppgifter som de inte behärskar. Denna debatt skulle kunna ett helt nytt inlägg på WW, för skall vi vinna VM i krig med vår FM kan vi inte alltid skola om den som var duktig plutonchef till att bli en ännu bättre kompani eller bataljonschef eller ännu värre....handläggare med ansvar för ännu mer folk eller materiel...

Nä, ÖVA, ÖVAS och PRÖVAS måste vi alla bli betydligt mycket bättre på
men för det krävs det pengar, pengar och åter pengar!

/JAR

Marcus sa...
27 juli 2010 23:26  

@bossekommentar

Fint, men tveksamt om en generell problemlösningsmetod är meriterande.

Anonym sa...
27 juli 2010 23:27  

CI har tyvärr helt rätt i konstaterandet i sitt sista stycke - du kan inte bli befordrad i dagens FM på egna meriter och kompetens. Du måste ha en och helst flera protektorer som "drar" upp dig.

Faktum är att om Du inte har uppmanats att söka av någon av generalerna som befattningen är knuten till och som deltar i beredningen - så gör dig inget besvär med att söka en intressant befattning.

Så rådet till ambitiösa yngre kolleger är att satsa mindre på utbildning och mer på nätverkande (läs r**-slickande) med högre vitsordssättande chefer. Glöm dessutom bort allt Ni läst och hört om ÖRA. Varken Öppenhet eller Ansvar är efterfrågat i befordringssammanhang och Resultat bedöms oftast subjektivt av beredningen.

N sa...
28 juli 2010 00:26  

Kan själv skriva under på hur lågt skattad civil utbildning och erfarenhet är. Har 5 års univstudier innan OHS och tänkte ta ett par år civilt efter 3 år som Kn. När jag kom tillbaka till FM efter ett år som chef i industrin ville man sätta mig på ett Fk-jobb med Lt-lön. Suck

Anonym sa...
28 juli 2010 13:09  

Jag tror inte det är en tillfällighet att detta utmärkta inlägg skrivits av någon med signaturen 'slokhatten'. Det är nog just inom det området FM så desperat behöver civil kompetens, men i stället för språkkunskaper, internationell erfarenhet, akademiska studier, etc, väljer egen personal som 'omskolats' under ett par veckor i Uppsala.

Anonym sa...
28 juli 2010 18:20  

Tack för en bra artikel.

Jag är övertygad om att en bra mix är både Ro och Yo vid förband. De är lätt att säga att Yo är bättre lämpad då han jobbar heltid i yrket men då har man inte fattat någonting. De flesta Ro arbetar i ledande befattningar och tar "skrapa" beslut varje dag. Vissa av dessa är akademiker men inte alla.

Vad jag inte förstår är när man talar om att det ska finnas Ro i Hemvärnet. Nej de finns inga Ro där!

/R

Anonym sa...
28 juli 2010 23:26  

Ratatosk tänker till....

Ännu tycker jag att JARs inlägg är mest begripligt och verklighetsförankrat.

Betr "akademisering": Var sak har sin tid och olika verksamhetsnivåer ställer olika krav på skolning (och civil, eventuell akademisk, skolning kommer därför också till sin rätt i olika grad beroende på verksamhetsområ¨de och -nivå).

Det fina med det gamla(!?) OF-systemet (från NBO och framåt) var varvningen av ändamålsinriktade skolor och praktik - man kunde växa med uppgiften, fick distans och erfarenhet för nästa skola/nivå etc). Jämför:
-Lumpen
-Kadettskola & Officerskurs 1-2-3
-Fänrik 3 år
-Löjtnantsskola
-Löjtnantstjg i 2-3 år
-Kaptensskola
-Kaptenstjänstgöring i x år.
- Stopp? Fortsätt mot major?

(Det hitintills bästa officersutbildningssystem jag kan säga har varit riktigt bra var det som kallades OHS1/OHS2. Mycket ändamålsinriktat och reservare/yrkesoff gick tillsammans fullt ut första året ("kriget") varefter yoffasp fortsatte andra året med "fred/utbildning" - Bra reservare!).

Det jag väl egentligen vill säga är att generalister på lägre taktisk nivå inte nödvändigtvis blir bättre av akademisk utbildning - på den nivån är yrket - som någon sade - ett hantverk! (Äva, Övas, Led förband etc etc).

Givetvis måste ändamålsinriktad och behovssammansatta kurser i modern krigföring och angriparkunskap också ligga till grund för utbildingen.

Tid för strategisk fördjupning, vetenskaplig metodik etc läggs därefter in i de "högre skolorna" (FHS).

-------
Givetvis finns stora behov av akademisk eller i alla fall civil utbildning för framförallt specialister även i de "lägre leden". Språk är väl ett av de mest intressanta områdena även om det finns fler.
-------------------------
Dagens hotbild, förbandssammansättningar och tekniknivå kräver att de yngre kollegorna tränas i detta och kan öva sina förband. Att vara kompanichef under en mission idag är inte lika enkelt som för 15 år sedan. Civili kompetens kommer inte att lösa det problemet utan en professionell och ändamålsenlig utbildning.


/Ratatosk

Anonym sa...
29 juli 2010 01:27  

Givetvis vinner inte en akademisk examen några krig och kan heller inte ersätta praktiskt kunnande. Något som är väldigt tydligt - inte minst i flera inlägg här - är att FM nu är så tömt på människor med akademisk bakgrund att organisationen inte längre förstår var värdet i en akademisk utbildning ligger, eller hur man skall använda kompetensen. Man hänger upp sig på sakkunskaper och missar poängen.

Någon nämnde utbildning i metodik för praktiskt problemlösande - det är en ganska bra beskrivning av vad en akademisk utbildning går ut på. Fast i flera år, tills metodiken blivit ditt naturliga sätt att tänka. Andra länder verkar ha förstått att det är en utmärkt grund för en officersutbildning, men inte Sverige.

Och även om det nya systemet ser ut som ett steg i rätt riktning, så är det i verkligheten inget annat än ett lyckat försök att befästa Försvarsmaktens kunskapsfientlighet. Vilket heller inte torde komma som någon överraskning - det är ju just denna institutionaliserade medelmåttighet som gett dagens generaler deras stjärnor. Eller tror någon på fullt allvar att dessa herrar hade kunnat ta sig till liknande nivåer inom någon annan organisation, privat eller offentlig?

Anonym sa...
30 juli 2010 10:52  

"Vad jag inte förstår är när man talar om att det ska finnas Ro i Hemvärnet. Nej de finns inga Ro där!"

-Jo, det gör det. Jag känner personligen flera RO som har befattningar, tex plutonchef, i HV.

/K

Anonym sa...
30 juli 2010 13:32  

Ang. RO och YOF (eller rättare sagt fd YOF) i Hemvärnet ser jag de som finns inom organisationen snarare som undantagen som bekräftar regeln att RO och YOF lyser med sin frånvaro i Hemvärnet.

På min ort har vi de senaste 10 åren haft två stora regementesnedläggningar, den senaste FB04. Tillgången på YOF och RO för Hemvärnet borde vara god. Men sanningen är att endast en handfull finns på bataljonen. Ett tillskott av endast 10-talet fd. officerare som lagt kängorna på hyllan skulle höja Hemvärnets förmåga avsevärt.

Men facit är att Försvarsmakten och Hemvärnet fatalt misslyckats med att attrahera dessa personer att stanna inom organisationen på något sätt. På vår ort finns hundratalet dugliga officerare som idag inte har någon kontakt med Försvarsmaktens verksamhet. Jag anser att det är Hemvärnsgruppernas skyldighet och uppgift att försöka engagera dessa duktiga personer.

"Bättre att göra något än att göra ingenting" - mitt motto.

Anonym sa...
30 juli 2010 18:02  

@13.32

Kanske var de helt enkelt trötta på allt som har med Försvarsmakten att göra?

Synd och skam i alla fall på kompetensen.

Anonym sa...
30 juli 2010 23:19  

De är på tiden att vi klarar ut några saker här.

För det första så finns det i FM anställda YO och RO båda dessa har skrivna kontrakt och är därmed anställd personal. Vi ska inte blanda ihop detta med YO som har slutat dom har inget avtal och är därmed inte anställda (jodå jag vet att rangordningen inom HV är YO, fd YO, HV-befäl (vpl befäl) och RO)

Sedan bör vi även klara ut RO anställningen som är kopplad till FM och inte HV. De RO som deltar i HV verksamheten har dubbla avtal ett som RO med FM och ett HV-kontrakt.

Kvarstår vid min syn ang att det inte finns RO inom HV. Eller kan någon svara om det är något nytt på den fronten.

/R

Magnus sa...
1 augusti 2010 17:23  

@/R
Håller med dig. Är själv Ro tillhörig P4 men har befattning i Hv. Har föreslagit att jag placeras i Hv med ett kontrakt som Ro. Det är ju där jag tjänstgör!
Svaret blev att systemet överses. Ett år senare sökte jag som Ro transport till det förband som är närmare mig, och svarar för min bataljon. Min kostnad tas ju ändå av Hv men andra saker skulle förenklas. Svaret blev att systemet överses.
Vilket civilt företag skulle kunna leva med en sådan personaltjänst?
/Magnus

J.K Nilsson sa...
1 augusti 2010 20:46  

Vi behöver inte reservofficerare? Klart som tusan vi behöver reservofficerare. Nu är det mer klart än någonsin att vi behöver reservofficerare.

Vi skall in i ett system där vi avtalar om att soldater skall växla mellan tjänstgöring i Försvarsmakten och sina civila arbeten. Skall de förband som bemaannas av dessa soldater ha fast anställda YO? I så fall, vilken uppgift skall dessa YO ha? Skall det vara någon form av Prodmilis som skall utgöra en utbildningsresurs åt dom tillsvidareanställda soldaterna med sina "Insatsofficerare"?

Eller skall dessa YO sitta på befälsrummet och utveckla truppskräck?

J.K Nilsson

Anonym sa...
1 augusti 2010 23:04  

Hej Magnus

Ja, det är helt sjukt. FM har sagt att de inte behöver de stora flertalet av RO endå får vi inte fullgöra våra kontrakt i Hv.

Vad gör Ro avd. på HKV förutom lyfter lön?

/R

Anonym sa...
14 augusti 2010 23:21  

Antar att Ro inte får någon vidare information eller påminnelse om avtalet ang Internationell tjänstgöringsskyldighet. Därmed har FM fog att kapa bort det överskott av Ro de anser sig ha.

Anonym sa...
30 augusti 2010 19:43  

RO/Kn skriver:

Det är riktigt uppfattat - det behövs inga RO längre.
RO lade ner en massa tid och pengar (förlorad arbetsinkomst) på att ställa upp i tid och otid.
Kompisarna säger: "Sluta vara så jävla nostalgisk. Gör som vi gjorde, lämna in TIS-utrustningen och hoppa av."
Och då gör jag det. Fast det svider!

Anonym sa...
31 augusti 2010 12:21  

Hoppa av likt råttorna på ett sjunkande skepp är ej lösningen, som Officer/soldat har man skyldigheter mot Kronan.

Ibland måste man säga ifrån.

//Förste Sergeanten

Anonym sa...
31 augusti 2010 22:04  

RO/Kn sa:
@//Förste Sergeanten

Nää, lösningen är väl att stå som Sven Dufva, på övre däck och lyssna till "Vår Gud är oss en väldig borg". Vad nytta kan man sedan göra? De råttor som når fastlandet har iaf en teoretisk möjlighet att utföra något lite.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade