Gästinlägg: Se försvaret från utsidan istället för från insidan

För snart 20 år sedan kollapsade slutligen Sovjetunionen. Tecknen hade funnits där innan, bl a i form av det misslyckade Afghanistankriget och inbördeskriget mellan delrepublikerna Armenien och Azerbadjan om Nagorno-Karabach. Många bedömare framhåller Afghanistankriget och inte minst 80-talets kapprustning med USA som två av de viktigaste orsakerna till Sovjets kollaps.

Europa och västvärlden genomlider nu samma stålbad som USA framtvingade hos Sovjetunionen och som föranledde dess fall. I den nutida västvärlden är det resursuttömmande kriget också i Afghanistan, men de ekonomiska svårigheterna är föranledda av bl a en IT- och därefter bostadsbubbla.

Europas länder står nu inför massiva militära nerdragningar. I Storbritannien ska man spara motsv 50 mdr SEK per år. Landets nya hangarfartyg kommer aldrig att få flygplan. Motsvarande nerdragningar sker i Tyskland, Frankrike och flera andra EU-länder, där t ex Bulgarien minskar försvarsbudgeten med 40 %. De enda ekonomierna inom EU med ordning och reda återfinns i Sverige, Finland och Estland. Det är svårt att se att ett USA med världens största budgetunderskott och där ekonomin är kraftig gungning har möjlighet att bibehålla sitt starka engagemang i Europa och andra delar av världen. Är det inledningen på det nya Romarrikets fall vi ser?

Läget är minst sagt bekymrande ur ett europeiskt säkerhetspolitiskt perspektiv, då den ekonomiska militära utvecklingen är den motsatta i det land som under överskådlig tid kommer att dimensionera vår säkerhetspolitiska situation - Ryssland. Under de kommande tre åren kommer försvarsbudgeten att höjas med 140 %. Visste man med säkerhet att den politiska situationen och den demokratiska utvecklingen i landet var stabila, fanns det ingen anledning till oro. Tyvärr skönjer man inte riktigt den utvecklingen, med tanke på de svåra förhållandena för medborgarrättsrörlser, även om vissa andra positiva tecken skönjts i form av handelsavtal.

USA och NATO hoppas nu på ett utökat samarbete med Ryssland om Afghanistan, men motkraven är hårda - en stark begränsning av "utländska" förband i de östliga NATO-länderna. För rysk del vet man nu att man har tiden på sin sida. Den ryska ekonomin befinner sig i stark återhämtning, medan situationen hos NATO-länderna är den motsatta. (Moskvas lösning på talibanproblemet verkar vara samma som på 80-talet: Likvidering av "terroristerna" istället för att bara köra iväg dem)

För svensk del omtalas nu även utvecklingen i Ryssland i Regeringsförklaringen där "särskild hänsyn ska tas till dynamiken i vårt närområde och Ryssland" i stycket om säkerhets- och försvarspolitik. Trots att de kriterier som på 90-talet omtalades som orsak för ett svenskt återtagande av militär förmåga nu så gott som alla infallit, fortsätter man med huvudet i sandlådan. Det försvar vi bygger idag har vi om tio år, inte 2014. Vad den ryska politiska utveckling blivit till 2014 är omöjligt att sia om, ändå verkar vi förvänta oss att inga ytterligare åtgärder måste vidtas inom försvarspolitiken idag, trots att Ryssland tills dess ökat sin försvarsbudget med 140 %.

Vad återstår då av det svenska försvaret idag som finns användbart under morgondagen? Enligt Jan Kallberg, Ph D Candidate i Public Affairs, University of Texas, som skrivit gästinlägget nedan är det inte mycket mer än Hemvärnet som är en faktor att räkna med. Kallberg har också en intressant artikel i senaste numret av vårt försvar om hur ekonomsikt sargat USA ändrar den säkerhetspolitiska spelplanen.


/Wiseman

----------------------------------

Se försvaret från utsidan istället för från insidan


När man tittar på sitt eget försvar går det inte att se inifrån och ut – eftersom när en utmanare gör sin bedömning av risk kontra möjlig effekt sker det helt från utsidan. Vad är riskerna med att trycka till Sverige i en gråzon?

Vad kan gå snett om man nyttjar politiska och militära medel för att få Sverige att göra och gå med på saker de inte hade för avsikt att medverka till?

Rent okulärt tror jag att regeringen rätt lätt ger in – oavsett vem som trycker till. Det finns inte den ryggraden i det politiska systemet. Jag har svårt från utsidan att se radhusfolkpartister ha något annat än defaitism i sikte. Det gör att de försvarsförband som finns inte aktiveras – eller om de gör de kommer de inte att kunna organisera sig att utgöra något hot av någon omfattning.

Skulle de mobiliseras så är personalförsörjning i kaos och oavsett om förbanden heter Inter-Galactic Battle Group eller Nordic Super Trooper Task Force, så är det i de flesta fall medioker teknik i form av motoriserade skyttekompanier utan understöd eller luftvärn. Små spridda förband som kan strimla ut ur Skövde, Boden och någon ort mer efter ett antal dygn. Dessa kan med säkerhet bekämpas till oigenkännlighet utan större ansträngning. Om det skulle behövas. Små ansamlingar av lätt bepansrade punktmål är varje stridsduglig krigsmakts specialitet. Särskilt när det är tre – fyra stycken med 500 km mellanrum. Det svenska försvarets förmåga är lätt att beräkna enbart på öppna uppgifter från tidningar, Internet och publika forum.

Att det står ett motoriserat skyttekompani på någon bergssluttning i Asien är irrelevant - ty de är i Asien. Enough said.

Flygvapnet saknar markstridsförmåga så det bekämpas enklast på marken. Allt detta är hanterbart. Det är nästan inbjudande.

Motargumentet är ryggradsmässigt att det aldrig kommer att inträffa. Bara tanken att det aldrig kommer att inträffa gör att oförutsägbara saker sker. Därför att ingen är förberedd. På samma sätt som West Points avgångsklass 1860 aldrig trodde de skulle hamna i krig – allra minst med varandra. Tanken att saker aldrig sker ger en förrädisk känsla av säkerhet.

Om man nu ser det från utsidan vad är det mest störande okända kortet? Vad har man svårt att mäta, förstå och veta vad som kommer att ske? När jag ser på Sverige utifrån rent maktpolitiska och militära linser är Hemvärnet ett rejält orosmoln. Det är oerhört störande. Tiotusentals dedikerade och tränade medborgare med militära vapen som är beredda att slåss i en terräng som vi inte kan och över en stor yta.

Jag skulle inte dra mig för att säga att det enda försvar Sverige har idag är Hemvärnet.

Om saker går snett och Sverige ramlar ner i en konflikt är de facto Hemvärnet en komponent som varje motståndare får väldigt svårt att hantera. Det var inte fler
som gjorde Irak till betydligt besvärligare än Pentagon planerade för.

Hemvärnet tvingar upp engagemanget från kirurgisk operation till regelrätt partiell invasion. Det gör att kuppartade attacker – rena smash’and’grab operationer inte fungerar. Man kommer att dras in i en längre konflikt.

Hemvärnet är också så stort och välorganiserat att man inte kan trycka till den svenska regeringen att använda polis och militär, som i Vichy-Frankrike, att ”avlusa” landsbygd och provinser från motstånd. Det är en riktig motståndare. Givetvis glider Hemvärnet in i en folkrättslig dimma när regeringen ger efter men Hemvärnet har tillräckligt många medlemmar som inte vilar på hanen när det gäller. Krig är ingen skönhetstävling, så om handskarna åker av så tror jag att Hemvärnet likväl är ett betydande problem, även om man jagar ner dem som irreguljära.

Jag måste med det ge Nils Sköld gradvis rätt. Många må ge dessa sega gubbar ett löjets skimmer men det är det enda som är ett verkligt oberäkneligt och farligt moment om man trycker till Sverige så de håller käften.

Hemvärnet är svårt att evaluera, det är fragmenterat och det är dedikerat. Hemvärnet är Sveriges enda dugliga försvar ty det har en avskräckande effekt.
Resten är brus.


Jan Kallberg

44 kommentarer:

Cynisk sa...
7 november 2010 15:03  

Det var som tusan!
Aldrig trodde jag att jag skulle få läsa ett manus till en Stefan och Krister-pjäs på WW.

Hemvärnet må ha en större numerär än resten av Armén men trots att kvantitet är en egen kvalitet så upphör allt där.

Hemvärnet är inte bra organiserat, är inte bra beväpnat (faktiskt inte alls förrän nycklarna distribuerats och kassunförvarade vapen utdelade) och har alla de negativa sidor som Kallberg belägger övriga FM med.

Hemvärnet har vare sig taktisk eller operativ rörlighet och trots att man kan sin egen terräng innan och utan är många förband i så dåligt skick att de inte ens har tillräcklig stridsteknisk rörlighet att nyttja den.

Hemvärnet har ingen vidare ledningsförmåga varvid man står med ett antal bevakningsplutoner med förvisso en del bra soldater men utan ammunition, utan uppgift och med patronlägeslåset i.

Nej, Hemvärnet ska ses som det det är, ett komplement till en reguljär armé som idag knappt finns. Ett komplement som inte har några framstående förmågor till strid men vars tillgångar är personal med varierad utbildningsståndpunkt och stridsvilja.

Anonym sa...
7 november 2010 15:11  

Bra inlägg och ett ännu bättre förord.

Det är just detta att vi inte vet som gör att vi hela tiden måste ha en folkförankrad bas. Mer långsiktiga förändringar och anpassningar måste bygga på det. Det ger störst chans till hantering av det oväntade.

Det är just det som är grundfelet med enbart ett yrkesbaserat försvar.

5% av BNP till försvar är en skälig försäkringspremie. Allt annat är enbart fromma förhoppningar på att det går nog bra ändå. Historiskt är det en naiv inställning.
/Morfar

Jan Kallberg sa...
7 november 2010 15:45  

Bara så att vi hamnar rätt - min poäng är inte Hemvärnet skall regelrätt slåss. Läs igen. Hemvärnet och dess medlemmar är oerhört svårt att värdera från utsidan. Det blir en joker, ett wild card, och all planering och värdering hatar "wild cards".

Antag att hemvärnsmän i olika roller, enskilt som i grupp, skjuter ihjäl tio om dagen. Vare sig det är med egeninhandlad Browning BAR för jakt eller med militär utrustning, gör det oerhört svårhanterligt. Skall man öka insatsen? Skall man invadera? Skall man överge?

Vad är strategin när de skjuter ihjäl 20 om dagen? Och 20 svenska poliser som försöker tvinga av dem vapnen - om dagen?

Så jokern är inte Hemvärnet som förband per se utan att ha 30 000 (+ tidigare personal) dedikerade människor som tycker om att ha ihjäl utlänningar som har för avsikt att betvinga landet.

Sluta tänk fyrkanter med kryss i mitten och lämna organisationsschemat. Det som stör riskbedömningen att kirurgiskt trycka till Sverige är just dessa människor och vad de tar sig för.

Stig upp två steg på abstraktionsnivån. I dagsläget kommer aldrig regelrätt ledd förbandsstrid att inträffa om Sverige trycks till. Den tiden är redan över.

Anonym sa...
7 november 2010 15:49  

När det gäller tillgång på vapen så står motståndaren för den försörjningen efter initellt stora förluster av egna hemvärnssoldater och tillströmmande frivilliga. Man kan kallt räkna med att i ett skarpt läge så kommer antalet tillgängliga soldater att öka minst till det tredubbla. Och detta av folk som känner varandra vilket minska risken för infiltration.

Många i hemvärnet är ledningsutbildade och har i tidigare försvar lett både pluton och kompan. Man bör vara medveten om att rätt utbildat och utformat så kommer hemvärnet att fungera som en mycket bra bas för en kraftfull motståndsrörelse med mycket bra kompetens för att utbilda stora mängder nya soldater och motståndsmän. Vi måste trots allt komma ihåg att det är relativt lätt att sätta till en Quisling högst upp i vårt mycket centraliserade statsskick.

Själv har jag inga tvivel om att hemvärnssoldater är mycket kvalificerade till att snabbt sätta sig in i kvalificerade vapensystem, taktiker anpassade för lokala förhållanden mm. Att införa pv- och lätt lv-robot är inte ett större problem förutom tid som man kan skapa ersättningssystem för att hantera.

Stene

Anonym sa...
7 november 2010 16:15  

Det var väl ändå en ganska tunn analys, Kallberg? Mest önsketänkande faktiskt. Och vad menar du med "rent okulärt tror jag regeringen ger in".
Du vädrar ju bara lite allmäna fördomar mot politiker, blandat med myter om att just hemvärnsmän "kan sin terräng" bättre än motståndaren. Om du åtminstone hade haft en vettig hotbild att utgå ifrån hade du kanske lyckats bättre än "Hemvärnet är svårt att evaluera, det är fragmenterat och det är dedikerat." Snömos kallas sådant.
Ali

Sumatra sa...
7 november 2010 17:41  

Jag delar Morfars åsikt: Bra inlägg och ett ännu bättre förord.

Jan Kallbergs inlägg utmanar etablerade uppfattningar, men därmed inte sagt att inte skall tas på allvar. Bevisbördan vilar på den som har avvikande uppfattning och perspektivet skall bibehållas; hur ser det ut UTIFRÅN.

Wisemans "förord", med tyngden av ett inlägg, borde han fördjupa och utveckla till ett separat inlägg.

I den "stora bilden" så är det just detta som är i vardande. Tyvärr.

Upandaway sa...
7 november 2010 18:06  

Re: Cynisk

Stefan och Krister kan du vara själv! Poängen var inte att hemvärnet är speciellt bra utrustat, utbildat eller att de kan röra sig speciellt långt.

Poängen är att man inte kan slå ut det men ett dussintal kryssningsrobotar på en förmiddag.

Existensen av ett hemvärn + ett antal tiotusen man med ett minimum av stridsträning gör att en kirurgisk överfallsstyrka inte bara kan släntra in och ta över.

Och vad avser stridsvilja misstänker jag du skulle bli förvånad.

Anonym sa...
7 november 2010 19:07  

Att jämföra västvärlden idag med Sovjets fall är knappast berättigat ur något enda perspektiv.

När Sovjet föll hade de (staten) inte råd med bröd till befolkningen. Från 87 och framåt var situationen kritisk, oljeexporten kunde på grund av de låga oljepriserna inte längre betala för spannmålsimporten, man gjorde slut på alla strategiska (ekonomiska) reserver, guld, all utländsk valuta.

I slutändan stod Gorbatjov inför svält och hungerkravaller och han var inte som tidigare ledare beredd på massmord för att bevara kommunismen. Det sänkte Sovjet.

Vad är alternativet? Vi rustade ihjäl dem? Hur såg beslutsvåndan i Kreml ut då?

Vi hamnar efter steg för steg, vi kan glömma att vinna ett konventionellt krig mot NATO, bäst vi ger upp?

Är det det här vi ser i Grekland idag? Hungerkravaller som riskerar att störta statsapparaten väntar runt hörnet, allt medan regeringen begrundar sådana drastiska åtgärder som att höja pensionsåldern?

Anonym sa...
7 november 2010 19:33  

Hotet är och kommer alltid vara Ryssland.

Hemvärnet behöver Pv och LVrb som testades tex vid Fo 67.

// Förste Sergeanten

Wiseman sa...
7 november 2010 19:45  

Sumatra: Det kommer att bli en utveckling i ett separat inlägg senare.

profanum_vulgus sa...
7 november 2010 20:10  

Äntligen en analys från Kallberg som är korrekt!
30 000 Hemvärnsmän blir minst 20 000 motståndsmän redan organiserade i motståndsgrupper, utrustade och med kunskap om den terräng de ska verka i. Jämför det med de irakiska fåraherdarna som tilldelats en vapengömma i öknen och som snart har spöat jänkarna.
Vi har ju fortfarande samma läge som under kalla kriget, ingen kommer vilja ta Sverige för att få Sverige, utan isf som en del av ett större eller annat krig, vilket också är en fördel i förhållande till de Irakiska småpojkarna.

Men en grupp som missas och som man borde räkna med (och som borde tvingas in i försvarsorganisationen) är jägarna. 300 000 Jägare borde bli minst 100 000 motståndsmän redan utrustade och till större delen organiserade samt med god kännedom om terrängen de ska verka i.
100 000 uppgraderade Juba är fan inget att leka med för en ockupant.

Mattias sa...
7 november 2010 21:04  

Bra analys!

Skulle vilja tillägga att det möjligtvis kan finnas ett till störningsmoment för en eventuell angripare, nämligen u-båtarna. Inte under någon längre tid då basen de utgår från gisningsvis kommer att slås ut direkt, men i alla fall i ett inledningsmoment. Gotlandsklassen har visat sin kvalitet i stora övningar med den amerikanska marinen och de svenska ubåtarna skulle nog kunna göra livet lite surt för en angripare som kommer över havet.

Anonym sa...
7 november 2010 22:28  

Vem ska fösvara oss i framtiden då?

Idag har USA en försvarsbudget på över 700 miljarder dollar, dvs mer än dubbelt så mycket som hela Europa tillsammans... USA dras dock med stora problem och ett budgetunderskott på idag c:a 10% men som skenar iväg och redan är mycket högre än under depressionen på 30-talet.

Stora frågor står för dörren som pensionssystemet, sjukvården, infrastrukturen, energi-försörjningen med oljeberoende mm.

En tilltagande polarisering innebär även att republikaner säger nej till förslag som liknar deras egna bara för att en demokratisk president lagt fram förslaget!!!

Med krav på minskad federal reglering och sänkta skatter så blir det nog svårt att upprätthålla världsherravälde i framtiden, USA har ju även svåra problem på den latinamerikanska bakgården med ett Mexico som håller på att upplösas som statsbildning enbart pga knarkproblem.

Inget av de två ledande partierna har något svar som idag är politiskt gångbart på de stora frågorna. Man avvaktar med kraft tills bilan hänger fritt!

Att i det läget tro att USA även i framtiden kommer att ställa upp till Europas försvar är något naivt. Vi får nog ta hand om oss själva i avvaktan på landsfiskalen.

Vi lär nog även få ändra inställning till vad vi gör utomlands, är vi där för att sprida demokrati i grottorna så lär vi nog få stanna ett bra tag, är vi där för att bekämpa terrorism så får vi nog byta strategi till att mer renodlat faktiskt bekämpa (nedkämpa) de som på ett eller annat sätt stödjer terrorism. Vi måste nog med vapenmakt pedagogiskt förklara för folket där borta att vissa beteenden leder till evigheten medan andra uppmuntras. Att rädda världen från undergång kräver faktiskt en betydligt högre grad av tydlighet än vad som är bekvämt hos våra vattenkammade politiker, (ja inte Reinfeldt då förstås...).

ALLA imperier har förr eller senare gått under med buller och bång, det kommer också att gälla såväl Europa som USA, det gäller att ta höjd i tid innan någon annan gör det.

Anonym sa...
7 november 2010 22:30  

Jag är hemvärnsman och jag håller med Jan och Cynisk.

Att påstå att hemvärnet är dåligt organiserat och tränat är att slå in öppna dörrar. Precis som flera skribenter påpekar så har vi inte längre förmågan att utföra stridsuppgifter. Däremot har situationen i Irak och Afghanistan visat att irreguljära styrkor kan åstadkomma stora problem och kostnader för ockuperande förband. Rent cynisk
borde det här kanske innebära att vi slutar öva skydd av mob förråd och istället fokuserar på eldöverfall och sabotage.

Cornucopia? sa...
7 november 2010 22:31  

Får komma med en längre replik på det där senare. Den är nästan klar.

Tyvärr har svensken, antagligen även hemvärnsmänenn, ett annat psykologiskt bagage än en irakier. Vi har helt enkelt mer att förlora och är bekvämare av oss än att det skall vara realistiskt att tro att vi kan bedriva någon omfattande assymetrisk krigföring under längre perioder.

Man missar ju Idol då. Och lön till en ny platt-TV.

Anonym sa...
8 november 2010 00:39  

Kallberg du gör dig själv till en Clown med dylikt trams.
Hv kommer inte kunna slåss mot en mekaniserad Fi.
Ditt svammel om motståndsmän? jaha och tror du Fi kommer sitta sysslolös medan deras transporter angrips.
Du kan läsa på lite om Skogsbröderna i Baltikum och hur det gick för dem.
Repressalier mot HV männens familjer kommer ske och rätt snart har du fler som vill att Hv männen grips och avrättas än som vill slåss mot Ryssen.
Det hela känns som en repris av Volksturm med feta och galna nazister som sitter i trygga bunkrar och skickar unga pojkar och gamla gubbar till slakt.

Anonym sa...
8 november 2010 02:40  

Wiseman och Cornucopia,
Ser fram emot era utvecklade inlägg i ämnet.

Grundfrågan här gäller inte om resurserna kallas hemvärn, jägare eller något annat. Det intressanta är om det finns tillräckligt många individer som är beredda ta till vapen för att försvara sin hembygd vid ett direkt fysikt hot.

Gör det det så är nästa fråga om de har tillräckligt bra vapen och tillräcklig utbildning för att kunna utföra den uppgiften så effektivt som möjligt och därigenom vara avskräckande.

Schweiz försvar bygger i princip på spridning av vapen och viss utbildning till ett större flertal. Det är den besvärliga "militia" som en angripare måste beakta där. Och de har haft fred i ganska många hundra år nu. Klart eftersträvansvärt minsann.

Vårat mest närliggande bekymmer är nog inte att mobilisera vilja utan att förtroendet för vår statsledning underminerats så kraftigt i sakfrågan. Detta eftersom den svikit vår känsla för gemensamt försvarsbehov genom att inte omstrukturera försvaret, eller modernisera det, utan helt enkelt genom att i praktiken bara avskaffa detsamma och säga att vi får skaffa nytt om det behövs. Fast kostnaderna är kvar förstås. Sedan finns en massa vacker retorik också, men alla vet att det bara är snack vilket inte minst alla vittnesmål på den här och liknande bloggar vittnar om.

Om inte vår gemensamma stat tillhandahåller de trygghetssystem och förmågor vi som medborgare anser att vi behöver så kommer vi själva att skaffa dem lokalt när så krävs. Ungefär som signaturen Stene skriver ovan.
/Morfar

Anonym sa...
8 november 2010 07:10  

Helt otroligt att ni låser er så vid detaljerna. Det är inte hemvärnet i sig som är poängen. Poängen är att hemvärnet är det det enda som är kvar. Vart försvar är borta, raderat. Det är många, många av skribenterna som måste lyfta plutoff-blicken.

profanum_vulgus sa...
8 november 2010 07:44  

Cornuccopia:
Tror du att livet maler på som vanligt efter en invasion?

Tror du att fransmännen bara fortsatte käka grodlår och pain riche hela dagarna medan tyskarna var där och hälsade på?
Tror du att Irakierna som hade sitt incitament för motstånd redan innan kriget?
Det är ju just för att du inte kommer få titta på idol, köpa fryst pizza till lunch osv som folk gör motstånd.

Engström sa...
8 november 2010 08:38  

Om HV skall jobba som en motståndsrörelse, så får vi nog problem som inte finns i Irak, Afganistan.

Hur lång tid tror det det tar för Opfor Röd att få tag på rullor för vilka som tillhör HV.

Efter första sabotage anfallet internerar de alla hv folk. För de som inte går att få tag i, sammlar man ihop deras familjer för att snabbt "övertala" HV att lägga ner vapnen.

Anonym sa...
8 november 2010 08:40  

Man blir mörkrädd när man ser hur många som inte ser skogen för alla träden.

profanum_vulgus sa...
8 november 2010 11:16  

Engström:
Det där försökte ju tyskarna sig på utan framgång, jänkarna har gjort det både i Irak och i Afghanistan utan att motståndet minskar.

Fascistmetoderna har ju den baksidan att de skapar 2 nya motståndsmän för varje motståndsman som faller bort.

USA som tog över nazitysklands planer för "terroristbekämpning" har inte fattat detta efter tjogtals misslyckade försök och 70 år. Men varje utomstående betraktare borde ha märkt det.

Det borde ju dessutom vara ett incitament och innebära 60 000 motståndsmän som är eller har varit med i HV. Vem vill hamna i ett amerikanskt eller ryskt tortyrcentrum istället för att göra motstånd?
Ett starkt skäl att sätta in alla med jaktlicens i rullorna, det skulle ju ge 300 000 säkra motståndsmän.

Anonym sa...
8 november 2010 15:21  

När jag var ung så läste jag en bok som handlar om ett folk som blir ockuperade ( Steinbeck; Månen har gått ned )

Insikten jag fick förstärktes när jag senare fick gå på militärhögskolorna där jag visserligen blev en jäkel på försvara ett kustavsnitt men ingen som helst utbildning i hur man bygger demokrati i ett fjärran land. Behövdes liksom inte då? Insikten var att man inte i längden kan ockupera ett land helt enkelt. Av en massa skäl?

SAMT insikten att insurgenter får ett bättre resultat om man är väl organiserade och målinriktade?

Som ett litet memento så har jag övat med HV. Visserligen så är deras eldkraft mindre än våra " vanliga " förband men om jag själv skulle utse en ledningsstab för gerillakrig så skulle nog några HV komp staber ligga högt på listan!
Reservofficeren m/ny

Truppare LG sa...
8 november 2010 17:27  

De hemvärnsbataljoner vi i dagsläget har är bättre än de insatsbataljoner vi inte har.


Det är bara och inse att hemvärnet är faktiskt det enda vi har i dag. resten ska ju likt fågel fenix återuppstå i IO 2014

Armens huvudvapen för soldater herrens år 2010 är INTE!!!! Ak5C/D , utan faktiskt den gamla hederliga Ak4:an!!!.. tänk på det ni.

Truppare LG

Anonym sa...
8 november 2010 20:26  

Ett tänkt framtida scenario där ockupationsmaktens lydministär ställer den värdegrundsindoktrinerade försvarsmakten mot hemvärnets frihetskämpar.

Tanken svindlar...

Lt Johansson sa...
8 november 2010 21:14  

eftersom FM styrs redan nu av de mörka krafterna inom projekt PRIO
är vi redan sålda...
fick emailskäll idag för ett akutköp friska däck, skulle ju gått ett varv i PRIO först
blir det lön denna månad? exciting
51 veckor kvar i firman

Anonym sa...
8 november 2010 22:16  

Det är ofta nyttigt att tänka utanför boxen men den här gången hamnade Kallberg väldigt långt utanför.

I en framtid där världen ser ut som idag, dvs. med EU och NATO är det inte tänkbart med ett anfall för att underkuva hela Sverige.

I en situation med ett försvagat NATO och EU är det dock tänkbart med konflikter i Rysslands randstater.

Efter Georgienkriget bygger Ryssland en helt ny krigsmakt. När det projektet börjar bli färdigt kommer de att vilja testa krigsmakten i ett skarpt läge igen.

Då gäller det att hålla i hatten.

Klas sa...
9 november 2010 08:28  

Men vart är hemvärnet på väg ?
Med avskaffande av värnplikten och införandet av en yrkesarme - vart kommer hemvärnet hamna ?

Kommer det utarmas och de som är intresserade börjar i yrkesarmen istället ?

Eller kommer det utökas eftersom många inte längre gör värnplikten men kanske ändå är intresserade av försvaret utan att vilja/kunna dedikera sig till yrkesarmen ?

Jag kan kanske hålla med om att, speciellt på senare år, så har man fått uppgradera synen på "gerillasoldater" - och hemvärnet är ju ngn form av förorganiserad gerilla.

Frågan är hur avskräckande det är -kanske mot en regelrätt invasion, men knappast från påtryckningar i speciella sakfrågor eller områden. Hemvärnet kan ju tex inte visa handlingskraft om vårt luftrum eller vatten börjar kränkas, eller om en mer hotfull ton börjar föras i ngn internationell fråga.

/K

Bajsgropen sa...
9 november 2010 08:46  

@ Anonym 8 november 2010 20:26:

Har vi inte läst om detta osannolika scenario förut..?

Exempelvis hos profeten "Morgonsur"?
http://morgonsur.wordpress.com/ett-osannolikt-scenario/

Jan Kallberg sa...
9 november 2010 16:53  

Anonym:

"I en framtid där världen ser ut som idag, dvs. med EU och NATO är det inte tänkbart med ett anfall för att underkuva hela Sverige."

Det sa jag inte - men kirurgiska operationer fungerar inte eftersom det bygger på passivt samhälle som man nyttjar. Problemet för en motståndare är att värdera om Hemvärnet och dess medlemmar är passiva åskådare.

Allt annat i FM kan man värdera. Hemvärnet är det enda riktiga frågetecknet i ett skymningsläge.

Jag gillar inte tankebanan "icke tänkbart" - eftersom den utesluter för mycket vi inte vet något om.

JK

FJS sa...
9 november 2010 21:46  

Numera ingår även FJS Deltid i Hemvärnet. En mycket bra förstärkningsresurs.

Anonym sa...
9 november 2010 21:54  

"Inte tänkbart" rymmer mer än att man inte vill tänka på det.

För att Ryssland skulle underkuva Sverige militärt krävs att dagens världsordning har upphört och det kommer vi nog att märka i förväg. Eftersom Ryssland alltid kan ta till sina kärnvapen är det ändå inte mycket vi skulle kunna göra i en sådan situation. Ju starkare konventionellt försvar desto större risk för kärnvapenangrepp, precis som vi såg under kalla kriget.

Hemvärnet ingår inte ens i den ekvationen.

Det mycket troligare scenarion är att Ryssland skulle vilja förödmjuka någon östersjöstat militärt för att visa styrka inför omvärlden och det egna folket. Detta skulle skulle kunna drabba ett land med rysk befolkning eller ett land med en rysk gasledning.

För att inte underkasta oss en sådan militär förödmjukelse så krävs stående styrkor av rimlig storlek med maximal rörlighet och slagkraft, alltså precis det försvar som Tolgfors snickrar på.

Hemvärnet ingår inte i den ekvationen heller, annat än som en vaktstyrka som säkrar upp bakåt, vilket den är utbildad att vara.

Pellefant sa...
9 november 2010 22:22  

Jag delar herr Kallbergs analys!

HV i sig är oberäkneligt, krigsavhållande och synnerligen uthålligt och robust.

Det behöver ingen organisation samband eller ledning. Det är sannolikt okontrollerbart både för en svensk marionettregering eller utländsk invasionsmakt.

Kostnadseffektivt och möjligt att använda till allt möjligt i fredstid är också nåt som gör hemvärnet unikt i försvarmakten.

Dessutom behövs inga överdrivna personliga färdigheter, språkkompetenser eller universitetspoäng. Rekrytering kan i krigstid ske lokalt och utan stöd av PRIO. Folkrätt kan vara ett okänt begrepp.

Hotet om 300 000 "old farts", "rednecks" och "hillbillies" i vadmal med AK4/mauser/älgstudsare eller fälgkors och enstaka pansarskott "en masse" överallt är ett högst påtagligt hot som alla moderna människor och makter nog aktar sig väldigt noga för att beblanda sig med.

(lite skoj, men också allvar)

profanum_vulgus sa...
10 november 2010 02:01  

Anonym:
"krävs att dagens världsordning har upphört och det kommer vi nog att märka i förväg."
Det är just den tankegången som orsakade världskrigen. Det var bara de som tänkte ändra världsordningen som visste i förväg att de tänkte göra det.

Pellefant:
Det är därför man borde plocka in jägarna i försvarsorganisationen. Det skulle kunna vara ett krav för jaktlicens, de skulle också kunna åläggas att dela med sig av sina vapen (det går väl i vart fall 2 st klass 1 vapen på varje jägare. Som kompensation kunde de få hundra pilar att öva med om året plus en föreläsning varje år om "juba"-taktik.

Jag skjuter inte så mycket med mina jaktvapen, men jag har två klass 1:or som jag sätter inom ett A4 (huvud) på 300 meter när som helst. De flesta skjuter nog mer än mig och borde vara bättre på att skjuta.

Jan Kallberg sa...
10 november 2010 09:51  

Anonym sa:
"Det mycket troligare scenarion är att Ryssland skulle vilja förödmjuka någon östersjöstat militärt för att visa styrka inför omvärlden och det egna folket. Detta skulle skulle kunna drabba ett land med rysk befolkning eller ett land med en rysk gasledning."

Det är ändå i närtid och ett tämligen begränsat scenario. Om det är värsta scenariot då har man inte sett många alternativ. Det tar 10-15 år att skapa ett försvar. Så hur ser värden ut år 2025?
Antagligen har redan Ryssland tryckt till Balticum så de går ur NATO, etc. Så det är redan över.
Men det är en marginell verksamhet.

Så att Ryssland utövar tryck mot en baltstat är egentligen ingen negativ utveckling per se utan en naturlig utveckling för det är redan bäddat för det. NATO militärt urholkas, USA drar sig ur utrikespolitiken, baltisa närområdet har inga stödmakter, EU kan inte hjälpa till, Ryssland upprustar och visar var skåpet skall stå.

Kärnvapen, vilket jag tänkte skriva om i Vårt Försvar, kommer åter starkt för det är det enda som kan projicera makt från Spetsbergen till Polynesien. Men det vill jag inte dra in i diskussionen nu.

Tänk som stormakten när du ser på Sverige - då faller mycket på plats.

JK

Anonym sa...
10 november 2010 17:35  

Rysslands ambition är rimligen att projicera styrka globalt och att återta sitt inflytande över de förlorade sovjetiska territorierna.

Den intressanta frågan är väl om USA skulle offra öststaterna för att bibehålla världsfreden? Agerandet i samband med Georgienkriget ger väl en fingervisning. Skulle Svrige eller Finland offras för att bibehålla världsfreden? Sannolikt.

För att förbättra våra chanser i långa loppet är det enda alternativet att ansluta oss till en försvarsallians med ett kärnvapenparaply. Då skulle vi i alla fall inte vara mer sårbara än någon annan.

Även om vi hade kvar invasionsförsvaret från 60, 70 eller 80-talet så skulle det sannolikt inte ge oss mycket bättre skydd jämfört med vad vi har idag.

Anonym sa...
11 november 2010 02:12  

Hur skulle inte vårt starka Invasionsförsvar kunnat skydda oss?

// Förste Sergeanten

Jan Kallberg sa...
11 november 2010 14:20  

Anonym:

Om kärnvapen - en stormakt riskerar inte en eskalering med kärnvapen för en så ringa sak som Sverige.

Obama-doktrinen är även att USA aldrig kommer att använda kärnvapen med mindre än att kontinentala USA blir självt angripet av kärnvapen.
Och då som en Flexible Response.

Så Europa har inget kärnvapenparaply, eller Sydkorea och Japan förd en delem, utan det är borta. Det om något är 80-tal.

Om man på ett punkterat jämnviksläge /punctured equillibrium/ och tröskeln sjunker för användning snabbt som att plötsligt kärnvapen används gäller fortfarande samma doktrin. Så
makt Y kan nyttja kärnvapen mot vårt närområde, USA kommer inte att svara med kärnvapen även om det används frekvent av annan makt. Kontinentala USA måste attackeras först.

Bara en detalj - när ni talar om "kärnvapenparaply".

JK

Anonym sa...
12 november 2010 18:15  

Nej, Kallberg, så är det inte. Obamas Nuclear Posture Review (NPR) anger kriterierna för att använda kärnvapen på följande sätt:

"The United States would only consider the use of nuclear weapons in extreme circumstances to
defend the vital interests of the United States or its allies and partners."

Detta är det kärnvapenparaply som NATO bygger på. Om detta paraply skulle försvinna så försvinner också vitsen med NATO.

NPR fredar bara icke-kärnvapenländer som följer icke-spridningsavtalet från kärnvapenangrepp.

Du kan ju också räkna med att detta papper, NPR, är det första som åker ut genom fönstret om missilerna skulle börja flyga.

Dessutom motsäger du dig själv i ditt inlägg när du påstår att Ryssland skulle avstå från ett kärnvapenangrepp på Sverige för att unvika en kärnvapeneskalering, trots att USA enligt din utsaga aldrig skulle försvara Sverige med kärnvapen.

Kort sagt, din tes varken imponerar eller övertygar. Möjligen har du tittat för mycket på FOX News.

Jan Kallberg sa...
13 november 2010 18:35  

Anonym:

USA kommer aldrig att dra sig in i ett kärnvapenkrig för att försvara saker som inte är att ett_ytterst_nationellt överlevnadsintresse står på spel. Detta är ett amerikanskt beslut. Estland, Sverige kan USA leva utan. Under ett decennium eller två.

Ribban är så hög att t o m en oprovocerad stridsgasattack mot t e x NYC inte besvaras nukleärt. Vilket var standard. Endast om det är en "rogue state" kan det ses som en option.

Tanken med kärnvapenparaply är att de skall projicera avskräckning - och det gör det - för USA. Inte Bollnäs. Oavsett om Sverige är en NATO medlem eller ej.

Sverige är inte ett vitalt amerikanskt intresse när när mycket står på spel. Även om de är med i NATO. Man riskerar inte en eskalering och urspårning. Det är inget strukturerat "tit for tat" spel som man kan försöka förutse. Det kan ta en negativ styrning som är oproportionell mot vinsten i att engagera sig.

Det är en sak att säga "en för alla, alla för en" men när riskerna är så destruktiva är det bara deklarationer - när det väl händer kommer egenintresset att väga högst.

På samma sätt som när Churchill sänkte franska flottan i Oran. Det var inte vackert. Men alternativet var så mycket sämre än att överge tidigare allierade.

JK

Anonym sa...
14 november 2010 16:42  

Nä, Källberg, du blandar ihop saker.

Att USA inte längre avser att besvara en kemisk eller biologisk attack med kärnvapen som första val, är en konsekvens av att Obama fredar länder som inte har egna kärnvapen och som följer icke-spridningsavtalet.

Det innebär alltså att Ryssland, Nordkorea, Pakistan, Indien, Iran och Kina är godtagbara kärnvapenmål för USA, förutsatt att det handlar om en extrem situation där USA:s eller dess närstående länders vitala intressen står på spel.

Begreppet "vital interests" rymmer många fler situationer än att bara USA:s överlevnad är hotad. Begreppet "allies and partners" är vidare än bara NATO, och omfattar ju bland annat Israel, uttryckligen.

Även Sverige nämns som en "partner" till USA i vissa sammanhang, även om det knappast gäller kärnvapenparaplyet idag.

Hursomhelst så ser jag inga som helst tecken på att det svenska hemvärnet skulle vara avskräckande för någon eller att USA stillatigande skulle låta Ryssland, Nordkorea eller Iran angripa något västallierat land med kärnvapen.

Det finns helt enkelt ingen grund för dina funderingar.

profanum_vulgus sa...
16 november 2010 06:37  

Anonym:
USA ingriper aldrig av moraliska eller ideella skäl. Det har de aldrig gjort och kommer aldrig att göra.
Ryssland angrep ju (enligt USA) deras allierade Georgien och USA gjorde sammanlagt inte ett smack annat än att påminna Ryssland om att rösta med dem i säkerhetsrådet om Afghanistan så att allt skulle vara förlåtet.

USA skulle såklart byta bort Estland lika lätt och Sverige dubbelt så lätt.

Anonym sa...
16 november 2010 16:59  

PF, det beror på sammanhanget och hur man definierar ideella skäl.

Enskilda östersjöstater saknar naturligtvis praktisk betydelse för USA sedda var för sig.

Men om ett angrepp på en eller flera östersjöstater sker inom ramen för ett angrepp på den rådande världsordningen och USA:s ställning i världen. Om någon av baltstaterna angrips så handlar det dessutom om NATO:s forstatta existens.

Det är ingen lätt fråga och alla österjöstater har anledning att vara bekymrade över sitt framtida säkerhetsläge.

Men därifrån är steget alltför långt till att säga att USA skulle vända EU och NATO ryggen vid ett ryskt angrepp.

J sa...
17 november 2010 11:47  

Anonym:

Du får kliva fram med namn om vi skall fortsätta. Känns lite löjligt att diskutera försvar med någon som inte tötrs skriva sitt namn.

Den senaste avsiktsförklaringen med kärnvapen är en nedskalning och tämligen transparent. Ribban för insats har höjts rejält - om än att man verbalt söker skrämma Iran, Nordkorea, etc.

Även om det säkerhetspolitiska mekanismerna klappat samman krävs det direkt anfall med nukes för att USA skall nyttja sina.

Dock gör det amerikanska budgetunderskottet att 2020-talets försvarspolitiska beslut till stor del är redan tagna - eftersom man har inte råd.
Budgetförsvagningen i USA kommer att kräva att Försvaret dras ned 150 - 200 miljarder USD. Det går inte att balansera budgeten på annat sätt. Vi tittade i detalj på den federala budgeten på universitet, med en ledare som varit på OMB från Reagan till Bush Jr och det går intehur du än vända att att få budgetstyrning utan att radikalt skära ner i försvaret.

Om Sverige dras in i en konflikt i närområdet är det i en större kontext. Risken för kuppartade nyttjanden av delar av territoriet är uppenbart.

USA har inte förmåga att garantera europeisk säkerhet konventionellt och kommer inte att stå för något "kärnvapenparaply" för hitten och datten ute i världen.

Jag blir faktiskt lite skrämd av att ni inte tänker längre.

Gratulerar FM till ett nytt personalförsörjning som går 1.5 miljarder back innan det startats - på en budget som inte går ihop. Det vara likaledes oerhört förutsägbart.

Se:
http://www.newsmill.se/artikel/2010/07/23/kostnaderna-f-r-yrkessoldater-grovt-underskattade

JKJan Kallberg

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade