En svensk officer tiger!?

I senaste numret av Officerstidningen uppmärksammas i en artikel hur svårt det är att få officerare att uttala sig offentligt, framförallt när det handlar om kritik mot den egna organisationen eller sådant som kan uppfattas som kritik.

Typexemplet som tas upp i artikeln rör Officersförbundets enkät som presenterades i somras och som visade att 8 av 10 officerare anser att deras förband inte skulle klara skarp strid. När Officersförbundet efter stort medialt intresse sökte efter en officer som var villig att uttala sig i frågan kammade man noll. Först dagar senare hittade man en frivillig, men då hade mediatåget för länge sedan gått.

I artikeln intervjuas såväl undertecknad som Försvarsmaktens informationsdirektör, Erik Lagersten.


För övrigt får man hoppas att Officersförbundet frågat om lov att använda symbolen "En svensk tiger". Den nuvarande varumärkesinnehavaren brukar inte vara sen med att kräva upprättelse.

34 kommentarer:

Anonym sa...
9 november 2010 15:49  

Lagersten har som vanligt inte koll på vad som är upp och ner på en skokartong.

Efter Riksrevisionens kritiska rapport ang. de skenanden och okontrollerbara kostnaderna för NBG 08 så tog det inte många timmar innan Lagersten hade "språkregler" i ärendet utlagda på myndighetens intranät.

Högt i tak - Ja, om man står på knä...

Apone sa...
9 november 2010 17:31  

ÖRA gäller uppåt, och bajs rinner neråt.

Always has, always will..

Sumatra sa...
9 november 2010 17:44  

Läste igenom officerstidningens artikel. I den nyligen genomförda medlemsundersökningen uppgav 8 av 10 officerareatt de tvivlade på försvarets förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Det som oroar mig mest är att 2 av 10 officerare tror på försvarets förmåga att möta ett väpnat angrepp. Jag är varken för eller emot likgiltighet, men 20% ?

Truppare LG sa...
9 november 2010 19:43  

Sumatra sa...


"Det som oroar mig mest är att 2 av 10 officerare tror på försvarets förmåga att möta ett väpnat angrepp."

är det så att 20 % av de tillfrågade jobbar på HKV?

Anonym sa...
9 november 2010 19:56  

Om Lagersten & co tänkte till lite så borde de begripa att det bästa vore om vi hade ett öppet klimat och bra forum internt inom FM där man kunde ventilera den typen av åsikter.

På så sätt skulle FM dels kunna tillgodogöra sig de guldkorn som då och då dyker upp, dels skulle man kunna skydda sig mot att hemlig info läcker.

Nu har man effektivt dödat detta och debatten har istället flyttat ut i på bloggarna med allt vad det innebär.

Snyggt jobbat FML...

/Olyckskorpen

Anonym sa...
9 november 2010 20:20  

Mest oroande är väl AI:s totala "tondövhet". Att karln offentligt kan gå ut och bevisa detta är mig en gåta - eller är det så hemskt att landet begåvats med en AI som verkligen - på fullt allvar - tror på det han själv skriver:

"Ca 95% av officerskåren har tackat ja att omreglera sina anställningsvillkor. Det hörs inget i förbundsledningen argumentation i debatten om detta utan argumentationen fokuseras på de 5% som tycker att det är fel att skriva på"

Det är häpnadsväckande att en av generalerna i FM ledning kan vara så ovetande om läget ute på roten - eller tror verkligen karln själv på att 95% av de anställda tycker att FM:s hantering varit rätt och hedervärd och har inget att invända mot Sverkers "semesterhälsning"? Är verksamheten i humorkuben så skild från den verklighet som vi ute på förbanden lever i att AI verkligen tror på det han skriver?

Jag tycker att officersförbundet ska göra en lite undersökning bland medlemmarna och ta reda på hur många det är som kryssat "JA" men egentligen menar "NEJ" - men under hot om arbetslöshet krupit till korset. Jag skulle tro att siffrorna från den undersökningen kraftigt divergerar från humorkubens uppfattning.

Är detta början på den totala systemkollapsen som börjar skönjas? Ledningen lever i ett rosa skimmer helt skilt från verkligheten och tar beslut utgående från rena fantasifoster och vaneföreställningar om hur "verkligheten" är.

Före det senaste försvarsbeslutet fick svenska folket en något användbar försvarsmakt för 40 miljarder per år - nu får det svenska folket en till allt utom administration fullständigt oanvändbar bastard till försvarsmakt.

Avslutningsvis - det drar i hop sig till jul och frågan är om man som anställd i FM ska bäva inför Sverkers julhälsning. Måhända dimper det ned ett brev den 22/12 där Sverker deklarerar omgalonering och därtill hörande lönesänkning - skriv på eller bli uppsagd....

... och God Jul till alla anställda i Försvarsmakten!

//Kn Kuhlaa

Nja-sägare sa...
9 november 2010 20:34  

Ang: "Jag tycker att officersförbundet ska göra en lite undersökning bland medlemmarna och ta reda på hur många det är som kryssat "JA" men egentligen menar "NEJ"" så fick jag då hem en enkät i just den frågan från officersförbundet. Kan bara konstatera att någonting är på gång, ska bli intressant att se resultatet... //T

Anonym sa...
9 november 2010 20:39  

Jag kryssade "ja" men menade "nej". Det var bara ett sätt för att behålla jobbet som annars är ett fantastiskt bra jobb (förutom lönen, våra administrativa verktyg, vakanserna, avsaknaden av möjligheter till fysisk träning mm)

Sumatra sa...
9 november 2010 20:49  

@ Truppare LG

Tanken föresvävade mig. HKV är väl ca 20% ;-]

Anonym sa...
9 november 2010 20:55  

Tyvärr måste jag som anställd inte bara tänka på min egen karriär innan jag uttalar mig. Gäller såväl civilanställda som officerare.
Om jag är öppenhjärtig får nämligen mina chefer skit för att de inte håller sin personal i ledband. Och jag får sura miner eftersom jag har gett dem obehag från deras chefer.
Min öppenhet drabbar alltså inte bara mig utan även mina chefer.

Och ändå ställde jag bara en fråga som inte ens var känslig... på uttrycklig uppmaning att våga fråga direkt.

Så när högre befattningshavare efterfrågar öppenhet, så menar de inte att någon ska ta dem på orden.

Bäste informationsdirektören: högre i tak än så är det inte. Allt måste filtreras linjevägen, annars blir det sura miner.

/ Tillrättavisad

Anonym sa...
9 november 2010 21:54  

@ Kuhlaa 20.20

Det är inte de första grodorna som hoppar ur AI:s mun.

Han vet vad priset är för den tredje stjärnan - tyck som chefen fast MYCKET MER ...

Det har ju fungerat så här långt !

Thomas sa...
10 november 2010 06:53  

Anonym 15.49
Kan du inte lägga ut språkreglerna på detta forum så att även utomstående får läsa?

Borneo sa...
10 november 2010 07:30  

Det är orättvist att beskylla våra hårt arbetande generaler för att inte veta vad som händer runt om i FM. Dessa självuppoffrande personer sliter 16 timmar om dagen 7 dagar i veckan för att medarbetarna ska ha de bästa förutsättningarna att klara sina uppgifter.
Dessa generaler är ju klokare än ovriga anställda, det är därför de är generaler, då måste vi alla lita på att det de säger och gör är riktigt och inte ständigt ifrågasätta allting.

Nu kommer 20% att applådera ovanstående och mina möjligheter att bli befodrad i expressfart då nämnda 20% består av just de som befodrar andra.
Hoppas jag kom med i ryggkliarklubben nu. Jag har även tränat hårt på att kunna säga JA med övertygelse i alla lägen utom när chefen frågar om han gjort fel.

Åhåjaja

Anonym sa...
10 november 2010 08:54  

Det är ju ganska många som slutat i försvarsmakten de senaste åren.

Borde vara tämligen enkelt att med avgångsintervjuer få veta vad personalen EGENTLIGEN tycker om livet i försvaret och alla dess nyanser. Om man nu är intresserad av att veta det alltså.

Varje ledning, oavsett verksamhet, har ett behov av att veta det, annars jobbar man ju med falska förutsättningar. I fält noteras ju "stridsvärde" av just den anledningen. Borde även gälla fredsorganisationen även om parametrarna då är något annorlunda.

I civila företag talas det om "management by gåing runt i korridoren". Skämtsamt uttryckt, men det är allvar för det betyder att ledningen ska ha såväl närvaro i som kännedom om sakernas tillstånd i företaget.
/Morfar

Museichefen sa...
10 november 2010 15:56  

Ni kan vara helt lugna... Officersförbundet tillfrågade Beredskapsmuseet om tillstånd inför publicering av den upphovsrättsligt skyddade bilden "En Svensk Tiger", i anknytning till artikeln. Det var inga problem...

Johansson sa...
10 november 2010 15:57  

355 dagar kvar i FM. 13500 i pension from 65 yippie

Anonym sa...
10 november 2010 16:16  

Den här Erik Lagersten tycks iallafall tro att han har koll. Jag vet inte vad han har för belägg att värja sig mot Försvarsmakten som en straffande organisation. Vem är han förresten? CV kunde vara intressant att se. Örlogskapten är han tydligen.

Vad avser skokartonger så tycker jag att hans citat angående förtroendet för honom på följande sida är intressant. Det tycks inte bara vara situationen i Afghanistan han inte har koll på.

"http://www.resume.se/nyheter/2010/03/30/en-svensk-forsvarsinformat/index.xml"

/Kriminaliserad

Anonym sa...
10 november 2010 17:25  

Mjo, AI ser en viss enländesforskning inom de fackliga organen, men när majoren ringer till fänriken mitt i skjutpasset och berordrar eldupphör och omedelbar återlämning av ammunitionen för att kompaniet fått nya sparbeting, så kanske det inte är helt frid och fröjd heller...

Och i vilken värld lever egentligen Kn Fahlstedt ?
"Arbetsgivaren kan redan idag, utifrån den nationella arbetsskyldigheten, kommendera dig till vilken ort som helst i Sverige, men det gör den inte för den har inget att vinna på att agera så"

Ska skriva ut artikeln på arkivpapper och låsa in i säkskåpet...

B-E Väring

Simplicio sa...
10 november 2010 20:02  

Öppenhet och offentlighetsprincip – mer än bara floskler?

I dagens DN kan man läsa att statsradions P1 i programmet Publicerat nyligen avhandlat riskerna med att anställda i offentlig förvaltning med förmåga till kritiskt tänkande ofta tystas på sina arbetsplatser.

Lennart Lundquist, professor i statskunskap vid Lunds universitet med demokratifrågor som specialitet, menar att tystnaden på landets offentliga arbetsplatser försvårar eller omöjliggör utkrävandet av politiskt ansvar vilket i förlängningen utgör ett hot mot demokratin.

Programmet tog som exempel upp fallet Ulfur Arnason. A är en internationellt känd genetikprofessor i Lund som i juni 2009 fick sin telefon och e-post avstängd av arbetsgivaren och sedermera sades upp. Detta efter att A till rektorn för Lunds universitet skickat ett brev med kritiska synpunkter om att fyra kollegor på hans avdelning sagts upp till följd av nedskärningar.

Den officiella motiveringen till att A blev uppsagd var inte innehållet i brevet utan att han uppfattades som otrevlig, farlig och ett hot mot den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Undermeningen var att man gärna får komma med kritik men att man måste göra det på ett trevligt sätt. Fallet skall nu avgöras av förvaltningsdomstolen i Malmö.

Det är mot bakgrund av det repressiva klimat som råder på förband, skolor och central stab sannolikt bara en fråga om tid innan vi har ett motsvarande fall inom försvarsmakten…

Anonym sa...
10 november 2010 22:45  

På Försvarets hemsida under lediga jobb står första meningen:

"Om du väljer att jobba i Försvarsmakten kan vi lova dig ett av de mest spännande jobb du kan tänka dig."

Ja det har de ju absolut rätt i. Vi vet aldrig när HKV hittar på något nytt och spännande för att stimulera officerare och soldater.
Som Kn Kuhlaa säger, vad kommer käre ÖB säga i årets Julhälsning för att göra yrket ännu mer spännande?

Men trots det är jag ju kvar. Mitt största argument i diskussioner vad som är bra med FM är den lediga tid vi jobbar ihop. Men det sägs att övningsdygn skall generera 2hrs ledighet istället för 8hrs. Så nu har jag inte det argumentet kvar, hoppas då att lönen går upp så jag kan anställa en nanny - pappa skall jobba.

Anonym sa...
11 november 2010 10:06  

Intresant att läsa era kommentarer:

själv har jag bra chefer (C 31.Lb bat och C K3) villka jag har stort förtroende för. De är närvarande i vht och har gång på gång bevisat sin duglighet.

Om man som officer anser att man inte vill tj internationellt bör man se sig om efter ett annat jobb. Svenska folket via riksdag och regeringen har gett oss uppgifter som kräver internationell insatser. Det är att se som en order och då följer man denna!

Jag har själv 7 internationella insatser ibagaget och kommer i Nov 2011 göra min 8 insats, jag är 31 år, Kn och jag reflekterade inte ens över ÖBs sommarhälsning.

De kamrater jag har på HKV är mycket kompetenta, deras dåliga beslut bygger oftast att de har dåligt beslusunderlag villket jag och du måste förse dem med.

Skall jag klaga på något är det soldatens personliga utr och att chefer får lägga för mycket tid på administration istället för att vara ute och följa upp vht.

Commander sa...
11 november 2010 13:09  

@ Anonym 11 november 2010 10:06:

- Jag har också bra chefer på förbandsnivå,
- jag anser också att tjänstgöring i internationella insatser är en naturlig del av yrket,
- jag tvekade inte heller att skriva på obligatoriet,
- jag har också kollegor på HKV och respekt för det jobb de gör (även om jag anser att de ofta gör fel saker på fel nivå i en dysfunktionell organisation, men det är en annan sak)

Det jag vänder mig emot när det gäller obligatoriet är att beslutet fattades prematurt, den 1 januari upphör "Lag (199:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten" och därmed frivilligheten. Alltså sägs personalen upp i onödan.

Vidare opponerar jag mig mot ett beslut som tvingar personalen att skriva på in blanco, eftersom avtalet om utlandstjänst är upphängt på lagen som upphör att gälla 1 januari. Vilket avtal har vi när lagen upphör? Det är den frågan som borde varit avgjord innan ett eventuellt beslut om att omreglera personalens anställningsvillkor fattades.

Brister i utrustning och överdriven administration är en direkt följd av brister i ledningen och organisationen av FM. Man bör därför behandla sjukdomen, inte symptomen.

Gå gärna in på http://commanderslog.blogspot.com för mer detaljer.

/ Commander

Anonym sa...
11 november 2010 13:42  

Och hur är din och dina chefers syn på Försvar av Nationalstaten?

Dvs Reguljärt krig mot tex stormakt röd.

US är en sekundär uppgift.

// Förste Sergeanten

JesterSommers sa...
11 november 2010 17:31  

Jag instämmer helhjärtat i att det borde göras professionella avgångsintervjuer(som givetvis sammanställs och redovisas).

Om vi får så lite ut av de satsade resurserna, borde man inte konkurrensutsätta försvaret?

Ett råd sammansatt av norska, danska och finska politiker hade jag litat mer på, än vad jag litar på våra nuvarande beslutsfattare.

En viktigt del av kompetens är att fatta när man saknar tillräcklig kompetens, och att då se till att någon annan fattar viktiga beslut.

JesterSommers

Commander sa...
11 november 2010 21:22  

@ Förste Sergeanten
Det framgår inte till vem din fråga ställdes. För egen del har varken jag eller mina chefer några problem att gå till sjöss och sänka eller sänkas, skulle det bli nödvändigt.

US är inte bara en sekundär uppgift utan snart ett minne blott.

/ Commander

Anonym sa...
11 november 2010 22:17  

Hmm om AI vill att Officersförbundet skall representera majoriteten är nog han och dom andra avdankade generalerna sparkade inom kort.
Dessutom verkar "bra" chefer om man nu får tro tidigare kommentar enl HKV tydligen behöva lära sig ledarskap i utrustningsfrågor av generaler som inte burit utrustning skarpt sen vi anföll med höga knäuppdragningar. Ni i HKV som är bra bör ta tydlig ställning NU!

Anonym sa...
12 november 2010 00:58  

Avgångsintervjuer gör ingen nytta. Vad skall man ha dem till? Är man krass går det nog ganska lätt att konstatera att de flesta definitivt inte har något emot att duktiga officerare slutar - då kommer man ju upp ett pinnhål.
Förslag till julhälsning.
Till herrar generaler, amiraler och brigadörer vill jag önska "en riktigt God Jul".
Till herrar Överstar vill jag önska "en God Jul".
Till övriga "Jul".

Anonym sa...
12 november 2010 08:22  

Öppenhet i offentlig debatt är väl en fråga att diskutera, värre är nog att inte kunna vara öppen i sin tjänsteutövning.

Har tyvärr erfarenheten att inte ens i det dagliga jobbet kunna vara ärlig och saklig. Det kan röra allt från remissyttranden till att verka i min befattning med ordinarie uppgifter. Vet att även andra kollegor råkat illa ut bara för att de reagerar på felaktigheter som de upptäcker och försöker göra något åt. Tyvärr blir reaktionerna starkare ju mer uppenbara felaktigheterna är och ju högre upp i hierarkin felen begås.

Jag vet inte var det har gått fel. Mina första år i Försvarsmaktens högkvarter präglades av krav på att det jag levererade var förankrat och att konsekvenser så långt det gick var klarlagda. Chefer, även de allra högsta, kunde ta att jag som handläggare kunde säga att chefen hade fel. Sakliga argument uppskattades även om de innebar att chefer behövde ändra uppfattning. Idag får jag känslan av att högre chefer inte är lika tillgängliga som förr och att sakargument inte biter. Frågor hanteras i mikroperspektiv och djupare analyser om konsekvenser påstås oftast inte hinna med, märkligt att vi alltid tycker oss ha tid och råd att göra om, flera gånger.

Jag upplever att organisationen börjar anpassa sig till den nya situationen och det är en farlig utveckling. Tyvärr möter jag ofta en uppgivenhet när jag träffar kollegor på väg till och från sina arbeten. Skickliga medarbetare som tappat sugen och levererar bara vad som är nödvändigt om ens det. Känslan är dock att det trots allt fungerar bättre på förband, skolor och centra än vad det gör i den centrala nivån. Det som jag beskrivit ovan gäller för den centrala nivån. Finns naturligtvis undantag även där men de är inte många.

Devisen att tycka som chefen och lite till och snabba leveranser utan krav på sammanhang är det som gäller i Försvarsmakten.

Anonym (Självklart!)

Anonym sa...
13 november 2010 13:38  

Min bedömning är: Vattnet rinner neråt, följ med om du vill göra karriär, simma inte motströms. I de antagningsnämnder jag suttit med i, har jag sett med all tydlighet hur det går till!

Dr Blå

Sumatra sa...
13 november 2010 17:01  

@ doktor Blå

Bara döda fiskar flyter med strömmen...

Anonym sa...
13 november 2010 17:51  

@ Doktor Blå

Och i de befördringsnämnder till öv/kmd jag har haft insikt i så är mängden "kompisar" i nivåerna ovanför viktigare än reell kompetens, intellektuell spänst och integritet. Kort sagt - ÖRA är inte efterfrågat utan lydighet, lojalitet och befäst duglighet i att "tycka som chefen" är det som premieras.

Anonym sa...
13 november 2010 19:50  

Hej till Generaler i toppen

Om man är övertygad om att saker är helt fel. exvis IO 14, som är ett dåligt lapptäcke fullt med hål.

Då tar man som anvarig General och stiger fram slår näven i bordet...säger det här ställer jag inte upp på. kanske något för AI, MI, FI att fundera över.
Det skulle vinna OTROLIG RESPEKT ute i landet.

Men istället "jamsar" man med i denna hysteriska IO 14 (Schweitzerost organisation).

Vissa nu ryggrad

Markstridare

Anonym sa...
14 november 2010 21:06  

Det är nog många av oss FM-anställda som har bra förbands-/regementschefer, men även de är rädda om sitt jobb och taket är riktigt lågt för dem. De är ju tvungna att så i resp lokalnyheter och säga att si och så många procent är positiva till int tjgskyldighet, fast nog vet de egentligen. Vi har varit trötta på enkäter, men nu tror jag vi behöver en där vi får reda på andan i FM. Vad tycker vi om våra högsta chefer och om int tjgskyldighet.
Stort tack till FM för julklappen (almanackan) med orden "Jag har det som krävs". Eftersom jag inte har det, men ändå tvingats svara ja, (måste betala hyran) så har jag klistrat över texten.

Vart är vi på väg?

Anonym sa...
17 november 2010 21:26  

Återigen! ÖRA och allt annat tjafs kan inte mäta sig med röran i uppsättandet av HKP 10-styrkan inom helikopterflottiljen. Under flera år har det övats på en enda uppgift, MEDEVAC. Vägen mot slutmålet har allt annat än varit rak. Och nu, några månader innan deployering till AFG syftandes till...ja... igentligen...VAD?..., hotas styrkan av en systemkollaps i form av personalbrist! Vad är det som händer?

Dr Blå

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade