Personalförsörjningsdebatten fortsätter II

På Newsmill fortsätter debatten om Försvarsmaktens personalförsörjning. Igår var det ÖB Sverker Göransson och idag moderata riksdagsledamoten från Skaraborgs län, Cecilia Widegren.

I Dagens PS igår hade Jan Kallberg en mycket intressant debattartikel om det nya personalförsörjningssystemet och dess utmaningar. Kallberg listar en rad relevanta ännu ej omhändertagna frågeställningar och problem utifrån amerikanska erfarenheter. Givet Försvarsmaktens problem redan nu att få ekonomin att gå ihop några år bort, är FOI:s rapport från tidigare i veckan om yrkesförsvaret klart oroväckande, särskilt i kombination med flera av de problem Kallberg listar.

Att huvudstupa kasta sig in i ett yrkesförsvar och samtidigt ha bränt broarna bakåt istället för att genomföra en gradvis förändring riskerar att ge en kraftfull näsbränna.

50 kommentarer:

Anonym sa...
20 november 2010 15:41  

Om jag hade skrivit en uppsats eller gjort ett bedömande under min tid på FHS och använt samma argumentation som ÖB - så hade jag sannolikt fått IG. Jag fick tidigt lära mig att det inte är tillåtet att göra antaganden som i sig löser själva problemställningen.

Att förutsätta att samhället frivilligt och i efterhand skall anpassas för att passa FM:s behov av forcerade och och dåligt förankrade frivilliga personalförsörjning känns som en baklängesvolt.

Om statsmakterna hade vidtagit de lag- och regeländringar som ÖB efterlyser FÖRST, så hade det varit logiskt.

Nu känns det mest som om paniken börjar sprida sig i´nom FML....

Anonym sa...
20 november 2010 15:50  

Håller fullständigt med Jan.

Jag håller på en del med rekrytering av soldater till både kontraktsanställning och GMU. Och den rekryteringen är ett stort skämt. Man har ingenting, absolut ingenting att erbjuda som morot för att låta sig rekryteras. När man pratar med en som är intresserad eller nyfiken så får man ju skämmas över FM och det man har att erbjuda, och skäms gör man när man inte kan rekomendera dem att söka nånting annat, bättre istället.

Anonym sa...
20 november 2010 15:59  

Sällan har jag skrattat så mycket den senaste tiden som då jag läste Jan Kallbergs 10 punkter!!! Tyvärr så borde jag nog snarare gråta istället för det är idel verkliga och sanna problem han dryftar, problem utan lösning för närvarande.

Verkligheten är dock mer komplex än han anar, ta det här med bostäder t.ex. Det blir inga särskilda bostäder för soldater på kasern att hyra, sannolikt skulle soldaten förmånsbeskattas upp över öronen och dessutom skulle osund (olaglig) konkurrens uppstå på bostadsmarknaden, FM kanske tvingas hyra ut även till civila då man inte kan peka ut en separat yrkesgrupp som hyresgäster på det här sättet!
Den civila hyresmarknaden är oftast köbetonad med långa väntetider för en bostad och någon militär torde inte få förtur. Resultatet blir akut bostadsbrist för militären som dessutom inte får och ej heller har råd med någon särlösning. Intressant, sug på den ni i humorkuben!

Anonym sa...
20 november 2010 16:47  

En bekant till mig i US Air Force blev med kort varsel, 4 månader, uppsagd därför att USAF behöver spara pengar. Ca 120 överstar skall "förtidspensioneras". Å andra sidan får de full pension och ingen lägger sig i hur mycket de tjänar på nästa arbetsplats.

Nåt för FM??

Snart pensionär (hoppas jag)

M sa...
20 november 2010 17:03  

Kallbergs debattartikel matchar den (om)världsbild jag har av införandet av yrkessoldater. Det trista är att han verkar ha rätt...

/M

Anonym sa...
20 november 2010 17:14  

Snälla ni…

Har ni fortfarande inte förstått att hela denna processen har som mål att totalt eliminera ett självständigt och funktionellt försvar? Att vi skall tvingas in i ett beroende till valda delar av omvärlden (Nato). Inom kort kommer valda delar av det politiska systemet att beklaga att vi inte har något försvar kvar, rösta in oss i Nato och därefter drastiskt öka försvarsutgifterna för materiel, hemvärnet nedrustas och de "professionella" delar av försvaret som finns kvar kommer mer att vara en samling enheter som bara kan fungera under Nato-ledning utan egna lednings-, logistiska och understödjande resurser. Kort sagt - vi skall bara leverera skyttekompanier till ett antal Nato-operationer i Kaukasus, Mellanöstern, Asien och andra platser där främst USA behöver styrkeförstärkning för att säkra sina främst finansiella intressen…

Och svenska politiker och högre officerare kommer med tiden att alltmer framstå som de nyttiga idioter till landsförrädare som de är...

Anonym sa...
20 november 2010 18:27  

@ anonym 16.47

Samma för mig !

Enligt trovärdiga källor så har HKV:s chefsbemannare börjat uppmana chefskretsen att överväga karriärsväxling då denna krets med motiven att den är för stor, för gammal och begränsar befordringsutrymmet.

Till detta har jag några kommentarer:

- Denna situation har FML satt sig själva i genom att de senaste åren styckevis och delt befordrat var och ens egen protegé, utan någon djupare analys av behov och reella kompetenser.
- Ser fram emot att ett antal generaler/amiraler (Salestrand född -54, Lindström född -55, Brännström - född -57, Ericsson -född -53 m.fl) nu uppvisar föregångsmannaskap och visar vägen för en föryngring och reducering av chefskretsen genom att karriärväxla.
- Erbjud minst 60% bibehållande av nuvarande bruttolön fram till pension så kommer det hända saker !!

Sinuhe sa...
20 november 2010 18:52  

ÖB:s artikel berör två väldigt viktiga områden men han missar lite anser jag. Svenska arbetsgivare kommer självklart att släppa GSS/T och reservofficerare till tjänstgöring - detta eftersom de kommer att vara skyldiga att göra så. Personalförsörjningsutredningen innehåller författningsförslag som elegant ordnar detta. Men - hela systemet bygger på att den tidvis tjänstgörande personalen överhuvud taget FÅR ett civilt arbete. Det är här den svenska "InterForce-liknande enheten" kommer in - det är främst den nya enheten som i praktiken bör ansvara för kontakter med svenska arbetsgivare för att tydliggöra hur systemet fungerar. Att förklara för en svensk arbetsgivare hur Karin utvecklats som människa efter hennes deltagande i tre internationella militära insatser blir en intressant utmaning! Men - det finns ingen annan väg. Utan lite snickarjobb kommer det nya systemet tyvärr inte att fungera.

Anonym sa...
20 november 2010 19:57  

Wiseman

Att bränna broar och att göra stora förändringar som garanterat kommer att ge kraftfulla näsbrännor måste väl ha varit ett självändamål med den svenska säkerhetspolitiken de senaste 10 åren?

Personalförsörjningssystemet är ju bara en förändring av många (som för en normalbegåvad utomstående måste te sig helt ogenomtänkta)...

Materielförsörjningsstrategin och nedläggningen av den svenska försvarsindustrin är en minst lika stor och ogenomtänkt förändring...

Centraliseringen av kritiska funktioner (som lager och ledning) är en annan...

Att varken välja att ha en försvarsmakt som kan freda vårt territorium (som Finland) eller att se till att ha allierade som ställer upp (som Norge och Danmark) är ytterligare en som sannolikt kommer att te sig helt obegriplig för eftervärlden...

Vem är det som är ansvarig för alla dessa helt vansinniga beslut?

Wiseman sa...
20 november 2010 20:54  

Hade det handlat om kungriket Rohan istället för kungariket Sverige hade mycket pekat på Grima Ormstunga.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige sa...
20 november 2010 21:51  

"Det finns ingen billig omväg runt detta eftersom yrkessoldater gör det för pengarna och - hör och häpna Tolgfors och ÖB - då måste man erbjuda pengar." Citat; Jan Kallberg

Jag tror mer om oss svenskar än så, men Kallberg lyckas ändå övertyga en redan övertygad, Sveriges försvar behöver mera pengar, mycket mera pengar! Med en budget som idag är i klass med u-landshjälpen - 1% av BNP - så finns det stora möjligheter att förstärka och därmed radikalt förbättra vår försvarsförmåga. "Hela Sverige ska kunnna försvaras" sade ju Tolgfors. Kanske kan man värva många intresserade i kampanjer på Regementets dag?

Vad är det med USA som gör att ditflyttade svenskar och andra nationaliteter, som Jan Kallberg, Anna Anka, Stellan Skarsgård och Peter Stormare, förvandlas från blyga violer till lejon och tigrinnor? Sedan tar de med sig det hem. Varför kan inte vi svenskar, mig undantagen, skapa våra egna lejonkulor? (Jag proklamerar ju liksom genomsnittsamerikanen att jag är patriot.)

//Roger

Anonym sa...
20 november 2010 23:01  

Det sker ju trots allt en del rekrytering av i och för sig rätt blysamma volymer men ändå.

Det vore intressant med lite öppenhet runt detta.
Hur många har sökt?
Hur många kallas till intervju?
Hur många antas som soldat?
Hur många rycker in?

Det är samma sak med officers och specoff utbildning, ge oss fakta om hur det ser ut med antagning och utbildning.

Visa lite öppenhet i ämnet så att vi som jobbar i firman får lite fakta att faktiskt diskutera runt. Men det är kanske det höga vederbörande inte vill...

Den bästa rekryteraren torde dock vara den enskilde anställde men vi undanhålls alltid relevant information.

CS sa...
21 november 2010 04:18  

Angående anställningen av nya soldater.

Några förband har nu insett att det inte längre har vaktsoldater nog att lösa ut bevakningen av kasernområde och framförallt att upprätthålla en beredskapstyrka för att skydda våra ammunitionsdepåer och andra militära förråd. Resultatet är att man planerar att anställa en hel vaktpluton för att lösa denna uppgiften.

Inte nog med att kostnaden för dessa uppgifter kommer bli skyhöga. Det innebär dessutom att ramen för att anställa soldater till våra riktiga förband behöver minskas drastiskt. Pengarna räcker inte till både och. Jag är ganska säker på att detta varken var politikernas eller FML intentioner när det bestämdes att vi skulle ha ett yrkesförsvar.

Stoppa dessa förbandet från att fortsätta lägga alla pengarna på bevakning!

Anonym sa...
21 november 2010 06:09  

Det här blir bara värre och värre!

Om man byggt den framtida rekryteringen på idéer som t ex positiv särbehandling och inte kollat om det är lagligt, och inte heller kollat om näringsivet är intresserade av att anställa soldater med kontrakt... vilka andra idiotier har man då inte på gång?

Det är svårt att kolla de extra kostnader som som Kallberg nämner, och att översätta dem till svenska förhållanden är också svårt, men orimliga verkar de inte vara.

Antingen har man helt enkelt inte tänkt på detta under resans gång utan upptäcker bristerna efter hand, eller så visste man att det skulle inträffa men det var viktigare att genomföra reformen snabbt och bränna broarna bakåt... frågan är vilket alternativ som är värst?

/Olyckskorpen

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige sa...
21 november 2010 10:53  

Men kom igen nu, kom med lite konstruktiva förslag på hur FM ska kunna rekrytera framgångsrikt med så liten (av regeringen given glöm ej) budget istället! Empiri och Normativism i all ära, men utan Konstruktivism betyder dem ingenting. Ett litet tips till er, den av er som är mest konstruktiv (och måttligt kritisk) kommer sannolikt att gå längst i befälskedjan!


//Roger Klang

Anonym sa...
21 november 2010 11:17  

Roger,

"Ett litet tips till er, den av er som är mest konstruktiv (och måttligt kritisk) kommer sannolikt att gå längst i befälskedjan!"

Du har så fel. Ge kritik anonymt och slicka officiellt är det som gäller i FM. Kritik, oavsätt om den är konstruktiv eller inte, är ett karriärsankare av gigantiska mått.

Roger Klang sa...
21 november 2010 11:46  

Inte för att jag vill vara oförskämd, men du ger kritik anonymt. Fokusera på det konstruktiva, inte på kritik, så ska du se att en som du säger "slickar" är en som för fram goda idéer och promotar sig själv! Sedan finns det rövslickare på riktigt, men jag tror inte att dessa är vanliga inom FM på någon nivå, men de finns.

//Roger

Borneo sa...
21 november 2010 11:55  

Att kritisera FM och framförallt dess ledning är detsamma som att bli identifierad som FM fiende, för att citera ÖB.

Jag vet att de flesta av dessa generaler läser de största flrsvarbloggar med stor oro.
Det märkliga är att det är inte innehället i inlägg och kommentarer som oroar utan hur ma ska få tyst på dessa "förbannade femtekollonnare" för att citera en annan general med pansarbakgrund.

Wiseman sa...
21 november 2010 11:59  

Borneo: Smickrande omdöme, minst sagt.

Anonym sa...
21 november 2010 12:12  

Nu börjar den här diskussionen närma sig kärnpunkten. Borneos citat från ledande generaler är mycket talande om hur ledarskapet i myndigheten är och hur låg den reella ambitionen att leva den officiella värdegrunden är.

När varje konstruktiv kritik eller ifrågasättande av dåliga beslutsunderlag möts med iskyla och budskapet om att man är en "femtekollonnare" - då har man också effektivt tagit död på möjligheterna att få hållbara och långsiktiga lösningar samt effektivt lagt locket på den kreativa olikheten !

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige sa...
21 november 2010 12:41  

"Jag vet att de flesta av dessa generaler läser de största försvarbloggar med stor oro.
Det märkliga är att det är inte innehället i inlägg och kommentarer som oroar utan hur ma ska få tyst på dessa "förbannade femtekollonnare""

@Borneo:

Jag kan också vara kritisk!

Ni ser, de har inte tungan ute, vilket man ju skulle förväntat sig från någon som hypotetiskt hade nått toppen genom rövslickande! För en rövslickare slutar väl inte slicka ens om han blir överbefälhavare? Fast de är tydligen omdömeslösa. Öppenhet genom bloggande är i huvudsak bra! Jag önskar att FM var mera platt organisatoriskt befälsgrader till trots, på så sätt hade generalerna kanske försvarat sitt handlande för gräsrötterna personligen, t.ex. genom att kommentera på den här bloggen!

//Roger Klang

Anonym sa...
21 november 2010 13:01  

Varför gör vi detta?

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=21999

Ett citat från artikeln..

"Bilateral military accords with client states which offer training while obliging them to purchase U.S.-made weapons and redesign their armed forces away from national defense toward internal security (i.e. repression) and possible integration into U.S.-led wars of aggression."

Det är väl hit vi är på väg? Och varför ledningen vill att HV skall bli en lite bättre beväpnad variant av Falk Security?

Anonym sa...
21 november 2010 13:02  

Om vi nu har så enormt många generaler och andra hövdingar i "humorkuben" så tycker jag att dom kan ställa sig på Sveriges gator och torg och rekrytera!
Det kommer vara jättelätt för dom att svara på alla frågor som kommer. Då det är dom själva som sitter och har beslutat om hur det ska vara.

Och PR mässigt skulle det vara en hit, då självaste Generalen eller liknande kavlar upp armarna för att få fler intresserade.

/Tinhead
(hmm jag borde starta en firma såsom bikupan och fakturera enorma pengar för mina goda idéer)

Anonym sa...
21 november 2010 15:57  

KGB har vunnit utan att ett endsa skott avlossats!

Old School

Roger Klang sa...
21 november 2010 17:13  

Vill du utveckla dig, Old School?

Chris B sa...
21 november 2010 17:51  

Siffror gällande första GMU rekryteringen:
6700 intresseanmälningar
4200 ansökte till slut
3300 "mönstras"
900 rekryter förväntas starta GMU i slutet på jan 2011.
Dock verkar det gå trögt att få intresserade till vissa utbildningsorter.
Skall bli intressant att se hur man hanterar detta när en del förband har "kö" medan andra har tomt. Att bara styra om soldater funkar ju inte riktigt på samma sätt som på vpl tiden. Nu är det ju frivillighet......
Det kommer säkert uppdagas många mer svårrekryterade befattningar framöver än de idag traditionella (tekniker, Ubåtspersonal).
Befattningar som är viktiga, men som anses oattraktiva och inte anses garantera utlandstjänst och därmed högre lön kommer nog identifieras ganska snart!

Wiseman sa...
21 november 2010 17:59  

Chris: Ingen större nyhet egentligen. De flesta fack där man tog bort värnpliktiga befattningar för snart tio år sedan har sedan dess haft svårt att rekrytera officerare. Skyttesoldater kommer det alltid gå att rekrytera, men det är just specialbefattningarna som kommer att bli svåra, speciellt de där vi tidigare har förlitat oss på personer som året efter värnplikten påbörjar mycket kvalificerade universitetsutbildningar. Att få sådana att nu lägga 2-8 år som soldater innan universitetet med rådande löner känns mycket orealistiskt.

Anonym sa...
21 november 2010 19:05  

Re Chris B


På propagandakanalen (läs EMIL) ligger bildspel från chefsmötet som hölls i veckan. Det finns mycket att skriva om de pajaskonster som presenteras - men en av bilderna beskrev rekryteringsläget.

Minns jag inte helt fel så var slutrekryteringen av de 8000 intresserade bara 600st(!) till 900 platser d.v.s. inte ens 10%!

Jag hörde för några veckor om P7:s försök att rekrytera - vad jag missn - 17 st soldater till vakt och eskort. Av flera hundra "intresserade" infann sig mindre än hälften på intervju och endast TVÅ (2) stycken uppfyllde rekryteringskraven.

Idag får svenska folket för 40 miljarder per år endast en dålig fars som vecka efter vecka sätter nya lågvattenmärken - försvar av riket kan vi glömma de närmsta 10 åren.

Personligen har jag inte träffat en enda anställd som tror på de pajaskonster som Sverker & co håller på med - och det som är mest skrämmade är att jag inte träffat en enda officer som skulle rekommendera sina barn att söka sig till yrket - INTE EN ENDA!

Själv så byter jag snabbt ämne om en undrande civilist börjar ställa frågor om FM:s nuvarande verksamhet - själv tror jag inte en sekund på dagens pajasverksamhet och jag kommer aldrig att sjunka till det stadiet där jag ljuger folk rakt upp i ansiktet. Förmodligen är det den sista kvarvarande "lojaliteten" mot firman som gör att jag inte säger sanningen - men kommer en julhälsning från Sverker som innehåller mostvarande pajaskonster som hans semesterhälsning kommer nog även denna sista kvarvarande lojalitet att blåsa bort....


Kn Kuhlaa

Sinuhe the Egyptian sa...
21 november 2010 20:50  

Kallberg må vara doktor men pratar ändå mest rappakalja av sämsta sort. Förmodligen är han alltför påverkad av sina amerikanska referensramar.

Kan inte alla gnällspikar inse att reformen självklart kommer att behöva ändras och modifieras fortlöpande? Försvarsmakten hade inte alla sanningar när underlaget inför 30 januariunderlaget togs fram.

På min blogg har jag mer i detalj bemöt hans utsagor.

//S

Sinuhe the Egyptian sa...
21 november 2010 20:53  

Wiseman, det vore kanske bra om du tog bort möjligheten att svara anonymt. Det blir väldigt svårt att svara på ett visst inlägg när 50 % av alla inlägg är skrivna av anonyma...

//S

Anonym sa...
21 november 2010 22:59  

Ni som klagar, sluta klaga och börja sluta!! Endast så kan ni påverka. Eller är ni kanske rädda för hur ni kommer att klara er i den riktiga världen?

Sverker & Co har räknat ut detta för länge sedan. Även slagna hundar följer husse!

Anonym sa...
21 november 2010 23:07  

F21 skulle i oktober anställa 22soldater och kallade 45 av de X sökande till tester och intervjuer. Hälften dök upp. Varav 14 anställdes. Det kommer nog inte att bli så lättrekryterat.

Rekommenderar inte någon av mina bekantas barn att börja i FM och ABSOLUT inte mina. För 15 år sedan men inte med den här dödsutvecklingen av firman.

Själv är jag på väg ut i det civila ljuset nu. Det känns bra.

"Skillnaden mellan en optimist och en realist är 20 år i Flygvapnet"

Anonym sa...
22 november 2010 00:03  

En del säger att dom sökanden inte "uppfyllde kraven"?

Vilka krav är det som avses?
Fyskrav? Hur många tror att dagens ungdomar klarar av mer än 2armhävningar och 4situps?

Eller var det att dom inte var läs eller skrivkunniga?

Det var säkert en kombination. Men jag gissar att dom lade stor vikt vid fyskrav och sållade bort dom flesta genom det.
Och då skjuter dom sig själva i foten......

/Tinhead

Wiseman sa...
22 november 2010 00:20  

Sinuhe: Det vore mycket intressant att ta del av hur du bemöter Kallbergs argument. Vad är adressen till din blogg? Din profil hos Blogger är ju spärrad för allmän åtkomst så det går ju inte att hitta länken därifrån.


Möjligheten att kommentera anonymt kommer att kvarstå. Det är som sagt högst önskvärt att man skriver under med en pseudonym, men eftersom en inställning med sådant krav ej finns hos Blogger blir det inte så. Det är betydligt intressantare att få fler åsikter och synpunkter än otyget med "anonym". Åsikten är vad som räknas, inte vem som kommenterar.

Staffan Danielsson sa...
22 november 2010 00:35  

Jag har läst alla konstruktiva kommentarer ända hit, det erkännes.

Min egen analys ligger nämast Sinuhes.

Vad är det Jan Kallberg är ute efter i sin kritik av Sveriges "operettarmé"? Det förefaller vara ett försvar som kostar kanske dubbelt mot idag, och där de flera tiotusentals värnpliktiga tjänstgör sitt år med låga ersättningar, förmodligen med Finland som föredöme.

Självklart ska dubbelkommandot med både en värnpliktsarmé och en särskild utlandsstyrka behållas, till vilka merkostnader det nu blir.

Men din analys av Kallbergs utsagor är alltså "mycket intressant", Wiseman?

Anonym sa...
22 november 2010 06:46  

@Roger Klang 17:13

Jo, det är ett ironiskt sätt att uttrycka frustration över sakernas tillstånd i FM och konsekvenserna för vår nationella säkerhet.

För att göra en historisk jämförelse;

Om återigen ett ryskt örlogsfartyg skulle "gå på grund" på svenskt territorium, med vad skall vi hävda vår integritet när den ryska marinen ställer kravet att själva få bärga det? Just detta hände 1981. Vilka verktyg har våra politiker idag att agera med för att upprätthålla vår integritet, förutom upprört röstläge?

Ett sådant enkelt schackdrag ställer oss schackmatt redan efter första draget.

Snart är Nordstream färdigbyggd. Var det inte en rysk minister som utlovade att ryska flottan skall svara för ledningens säkerhet?

Därför låter jag min urgamla ryssofobi få utlopp......

Dessutom är jag så gammal att jag nu bara litar på det jag kan se på och ta på.
Jag ser inte längre något territoriellt svenskt försvar, då finns det nog inte heller.

På detta kan inga reklamfilmer i världen ändra.

Old School

Sinuhe sa...
22 november 2010 07:13  

Wiseman, tyvärr är mina kommentarer alldeles för långa för att få plats här. Jag beklagar. Min blogg finns på http://sinuhessamtal.blogspot.com

Anonym sa...
22 november 2010 08:20  

Vad Kallberg tillför är att han tänker "outside of the box", något som förstås borde ha gjorts för länge sedan. Men, som alltid finns det en grupp som kritiserar allt så fort det står USA i en bisats eller om det finns en direkt eller indirekt koppling. Påfallande många, i inlägg efter inlägg, gnäller på Kallberg i var och varannan tråd där han kommenterar. Någon detalj är fel. Eller så har han sett för mycket på Fox. Det gamla hederliga USA-hatet gör sig påmint igen. Nej, Kallberg styrka ligger i att se de stora perspektiven snarare än detaljerna. Det vore önskvärt om fler kunde förstå detta.

Så vad vill då Kallberg? Precis som så många av oss tror jag att han är patriot i grunden. Han vill förstås ha ett försvar som kan försvara Sverige. Och det har vi inte idag, hur man än i tolgforsk anda vänder och vrider på sanningen.

Wiseman sa...
22 november 2010 09:50  

Staffan: Ja, flera av Kallbergs punkter är intressanta. Rekryteringskostnaderna i USA är inte en variabel som förts fram tidigare.

Flera andra punkter har också varit kända sedan tidigare. Det stora problemet är det enorma efterläge som råder på personalsidan. Vi sitter med en rad stora problem, en rad "om" och "för att" som skulle ha varit utklarade innan systemet drogs igång och broarna bakåt brändes. Såväl politiker som FM skulle ha sett till att reda ut detta tidigare. Det har ju knappast varit okänt åt vilket håll det lutade. Nu förlitar man sig till ideella och privata initiativ för att lösa flera problem (soldatstöd, civilt mervärde osv) istället för att ha tagit tag i dessa tidigare.

"Mycket intressant" kan också vara ett sätt att få igång lite debatt, istället för att återigen kasta in en egen lång analys av något som dryftats flera gånger på bloggen.

Nu är beslutet redan fattat och broarna brända. Det är konstigt att det ändå ska behövas en debattserie på Newsmill för att få saker i rullning.

Wiseman sa...
22 november 2010 09:58  

Och Staffan: Det absolut mest intressanta och beklämmande är att utredningarna om personalförsörjningen (FOI:s och Roléns av Regeringen beställda) läggs fram först nu - fyra månader efter att vi stängde värnplikten och nästan ett och ett halvt år efter att Riksdagen fattade beslut därom.

Ett liknande förförande hade man inte väntat sig i Sverige, men i vissa andra länder. Kan Roléns utredning visa på annat än succé när den nu ska presenteras i efterhand?

Anonym sa...
22 november 2010 09:59  

Det känns som om SINUHE skjuter sig i foten rätt rejält när han/hon kräver namn på alla som skriver nåt men själv gömmer sig som anonym...

Anonym sa...
22 november 2010 10:47  

Här är siffrorna avseende rekrytering från chefsmötet förra veckan:

6600 sökande varav

4700 gjort rekryttest varav

3700 blev kallade och av dessa blev

672 preliminärt antagna

Behovet var 900st!


Siffrorna tagna från humorkubens egna underlag daterat 101112Vi får väl se när humorkuben blir varse att den rosa verklighet de lever i inte finns i verkligheten - den insikten kommer att kännas....


//Kn Kuhlaa

Martin sa...
22 november 2010 12:40  

Yrkesförsvarets förespråkare slänger sig gärna med att det skulle vara så ofantligt dyrt att behålla värnpliktsförsvaret i någon form. Hur kan det då komma sig att det gick bra ända fram till åtminstone runt 1995 att ha flertalet infanteri- mek och pansarbrigader och hyffsade värnpliktskullar, med i stort sett samma budget som idag?

Vad är det som har blivit så otroligt mycket dyrare idag än för 15 år sedan? Visst, materielsystem kostar kanske lite mer idag men samtidigt så har vi ju lagt ner nio förband av tio. Att återskapa en (eller flera) fullt utrustad och bemannad bridag 122/90 med tillhörande UH-bat, artbat, luftvärn ny och diverse andra funktionsförband baserad på värnpliktiga med en omsättningstid på ca 10 år borde inte vara en omöjlighet inom ram. Då skulle vi dessutom få en rejäl markstridsförmåga värd namnet till skillnad mot dagens "operettarmé" (Kallbergs uttryck är riktigt bra).

Jan Kallberg sa...
22 november 2010 15:20  

Wiseman:
"Nu förlitar man sig till ideella och privata initiativ för att lösa flera problem (soldatstöd, civilt mervärde osv) istället för att ha tagit tag i dessa tidigare."

Bra att du ser svagheten att man bygger det på att övrigt samhälle skall ställa upp - men det kommer inte att inträffa. Värnplikten, även som KB 15 månader eller jägare, saknar idag meritvärde - vad skall då meriten att varit fast anställning som ambärare i grggrupp vara efter 4-8 år?

Räkna antalet "stöd våra soldater" band när du kör E18 i två timmar. Ser du ett? Sopåkare har bättre status i Sverige än militärer och de tjänar bättre. Man har peggat för att ingen kommer att bry sig om dessa "veteraner".

Rätt mycket är kopierat från USA i tron att det skall fungera -- vilket bygger på att det är samma samhälle. Redan där stupar det.

När jag funderade kort kommer jag på fler saker än de tio punkter som är oadresserade och aldrig tänkts klart.

Bara det faktum att det kommer att gå åt kanske 500 fast anställda vaktsoldater bara för att bevaka kaserner och anläggningar.

Det finns mycket att spinna på detta. Dock - detta är Försvarets Stålverk 80.

Hade Sverige haft som USA sju tidszoner till närmsta fiende, världen största flotta som är 3 x alla fiender ihop och två världshav emellan hade det haft en gnutta tanke bakom. Särskilt med nukleär kapacitet att utplåna mänskligheten 20 ggr om det går snett.

Då är det inte hela världen att huvuddelen av landet är utan försvar. Som Iowa.

Sverige saknar allt detta --- och ändå väljer att ha ett försvar som Iowa.

Detta är inte längre underhållande - det är rätt skrämmande. Särskilt som hjärnorna som tänkt ut det skall vara de skarpaste pennorna i kartongen.

Jag tänker inte ge mig i detta ämne och anledningen är enkel. Det är en oerhört farlig utveckling.

Det handlar inte om lojalitet mot "firman". I gamla Krigsmans Erinran skulle man vara uppmärksam mot hot mot riket - ad notam.
Det är inte lojalitet att vara tyst när idioti löper amok.

Lika lite som det är ett friskhetstecken att vara välanpassad i ett sjukt samhälle.

Jan Kallberg

Sinuhe sa...
22 november 2010 18:30  

Du anonyme som ondgör dig över att jag är anonym också - det jag menade var att en "unik signatur" underlättar om man ska svara någon skribent; inte att man ska skylta med namn, grad och personnummer. Jag ber om ursäkt om jag uttryckte mig klumpigt!

Mvh//S

Anonym sa...
22 november 2010 23:23  

Jan Kallberg!

Tack!!

Du har fått på pränt vad jag och många med mig i "firman" tänker angående den pågående tragikomiska farsen.

Jag tryckte ut ditt inlägg och la i fikarummet på jobbet - och sällan har det varit en så samstämmig enighet - "Karln har ju rätt!"

Läser man OH-bilderna från chefsmötet i veckan så inser man att tramset nått nya höjder och pajasakrobatiken gör nya utmanande konster....

Det är ta mig f..n en skyldighet att medvetandegöra både politiker och skattebetalare om de pajaskonster som Sverker & co företar sig!

För 40 miljarder per år får det svenska folket en s.k. "Försvarsmakt" som är oanvändbar till allt annat än administration - i den grenen är vi förmodligen världsbäst.

Ledningen i humorkuben har målat in sig i ett hörn - och nu står Sverker på ena fotens tår i ett hörn och försöker måla det sista under tårna....


Jag undrar om ÖB vid nästa årsskifte heter Sverker....


// mj Morgonkrök

Roger Klang sa...
23 november 2010 01:01  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4198122 ”Tyskland får betala mest för Irlands räddning”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4198159 ”Sverige redo låna ut tio miljarder till Irland”

Vilket blir nästa land som ska ha hjälp av Tyskland?

Sveriges ”vita hopp”, Anders Borg, tror att han hjälper tyskarna genom att frivilligt låna ut tio miljarder till Irland. Bye, bye tio miljarder, vi vill inte ha er. De tio miljarderna skulle göra mer nytta i det svenska försvaret! Men närhelst Borg kan flytta 250 miljoner från försvaret till någonting som inte är på långt håll lika viktigt så tar han chansen. Var får han dessa tio miljarderna ifrån? Vem ska betala? Jag föreslår att vi tar det från regeringens löner och sänker Borgs lön till 11 000 kronor netto, lika mycket som jag får för att jag lägger ner så mycket tid på att tjäna Sverige genom att ta personliga risker, om än mindre risker än våra soldater som tjänar i Afghanistan än så länge! Tror ni att han kommer att jobba kvar då? Handlar det verkligen om att tjäna Sverige för Borg, eller handlar det om det goa jobbet med de stora pengarna i Borgs plånbok? ”Nej, nej, svarar Borg då, jag har en familj att försörja, vi kan inte leva på 11 000.” Så låt frugan dra in pengarna då feminist-Borg! Men då handlar det väl plötsligt inte om principer typ Borgs uttalade feministsympatier längre?

Kallberg möjligen, och Major Morgonkrök i synnerhet har tunnelseende (eller är det Malaj Morgonkrök, he, he) och ser inte vem som bär skulden för utvecklingen för Sveriges försvarsmakt!

//Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

Anonym sa...
23 november 2010 07:05  

@ Kallberg 15.20

"Det är inte lojalitet att vara tyst när idioti löper amok."

Det är vi många som vet och bekänner oss till. Men tyvärr så är möjligheten till framgång i argumentationen internt begränsad till obefintlig. De synliga exemplen på hur kloka kolleger behandlats när de försökt argumentera emot då idiotin löpt amok förskräcker.

Det är alltför lågt i tak och värdegrunden är ett skämt. Vill Du överleva så tycker Du som chefen - fast mycket mer.

jan-olov sa...
23 november 2010 08:04  

Jan Kallberg

Du har mitt fulla stöd. Fortsätt framåt och du är absolut inte ensam om att inte acceptera läget.

Jag tänker heller inte ge mig i detta ämne och anledningen är enkel. Det är en oerhört farlig utveckling för vårt land och våra medborgare.

Ta Sveriges försvar på största allvar och tala klarspråk om vårt tillstånd och närområdesutvecklingen ! Det är försvarsmaktsledningens ansvar och det är därefter politikernas ansvar att agera och göra det felaktiga försvarsbeslutet som baseras på en vackert värder och naiv försvarsområdesanalys.

Hoppas på snabb bot och bättring
Kn jan-olov Holm

Anonym sa...
23 november 2010 18:04  

Kallberg

Dagsnoteringen av hur många som går åt för vakt och beredskap 365/24 är mer än dubbelt så hög som ditt antagande.

Ändring av kravens som konstituerar detta behov, har MUST inte gått med på. Man kan fråga sig om ÖB är chef över MUST....

Dessutom tillkommer den heliga kon, Högvakt vid slotten, ytterligare ett antal som blir uppbunda av detta.

Sedan har vi de som åtgår för att hålla tex. olika "sensorkedjor", IT system m m gående 365/24.

Nu är det nog inte så många anställda soldater/gruppchefer kvar de närmaste två åren som kan vara "boots on the ground", varken på den internationella eller nationella arenan.

På den nationella arenan har vi ju dock Hemvärnet att tillgå, dock inte för vakt och beredskapsuppgifter.

Galärslaven

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade