Olika världar

Lars Gyllenhaal har flera gånger på sin blogg "Gyllenhaals Lästips" rapporterat om den norska koncentrationen av Forsvaret till landets norra delar, nu senaste i flera inlägg om den nyinvigda ledningscentralen i Reitan.

Reitanberget var tidigare en av landets stridsledningscentraler och dessutom ett av NATO:s CAOC, Combined Air Operations Center, men hamnade för några år sedan i malpåse för att sedan byggas om till ny operativ ledningscentral för Forsvaret. Norge har sedan några år en uttalad fokus på nationella uppgifter och då framförallt i landets nordligaste delar. Sålunda föll det sig naturligt att ledningen också ska utövas därifrån istället för som tidigare, från Stavanger. Nu leds alltså de norska militära insatserna världen över från en fortifikatoriskt välskyddad plats i Nordnorge.

Kvar i Norge finns också två andra fortifikatoriskt skyddade stridsledningscentraler, Sørreisa och Mågerø. Därutöver har man också en mobil stridsledningscentral i containerlösning att sättas upp där så behövs och den har t ex använts för att leda NATO:s air policing i Baltikum.


Ovanstående överfört till Sverige känns helt otänkbart. Här har vi de senaste åren gjort vårt yttersta för att göra oss av med våra fortifikatoriskt skyddade ledningscentraler, så till den grad att snart bara en återstår. Istället är det fredstida satellitlösningar inne på flygflottiljerna som gäller i väntan på en vidare centralisering till Enköpingstrakten.

Med erfarenhet av 11 september flyttades Försvarsmaktens taktiska och operativa ledning från Stockholm till Uppsala där den fick husera i nyss nedlagda flygflottiljen F 16:s lokaler och ett enormt barackläger, till stor glädje för den som hyrde ut barackerna. Tanken var att på sikt flytta ner ledningen under jord till den outnyttjade berghangaren. Attacken på Pentagon visade ju hur sårbar en ovanjordslösning är även för asymmetriska hot, i form av kapade flygplan.

Efter något år visade det sig att det ju inte var så kul att pendla till Uppsala från Stockholm och ledningen flyttades tillbaka och koncentrerades till en och samma plats - Högkvarteret. I samband med talet om en gemensam lägescentral, GLC, har avsikten varit att istället samla allt till Enköping. GLC är nu närmaste förbjudet att nämna efter de senaste årens turer och nu talar man istället om GLI, gemensam lägesinformation. Vad detta är, vet ingen, man vet bara vad det inte är, för att citera ledamoten i försvarsutskottet, Allan Widman (fp).

Sverige har en väsensskild omvärldsuppfattning avseende närområde jämfört med de närmaste grannländerna Norge och Finland, som anser situationen allt annat än lugn och säker. Detta kommer att diskuteras vidare i ett senare inlägg. Vad man däremot kan konstatera är att skulle man översätta den norska filosofin avseende hur landets militära insatser ska ledas till Sverige, så skulle man dra igång ett gammalt malpåsställt berg utanför Luleå, och i ett svep flytta all operativ ledning dit, och sedan göra allt för att få de ditflyttade anställdas familjer att trivas (se inslaget Gyllenhaal länkar till).

Att något liknande skulle beslutas i Sverige förefaller helt otroligt. Arbetsskyldigheten lär inte vara avsedd att användas på ett sådant sätt. Nu ligger ju svensk militär fokus på Enköping, inte Östersjön eller Barentsområdet. Hade något av det senare varit fallet hade det ju varit lämpligt att likt Norge ha den operativa ledningen fortifikatoriskt skyddad i södra eller norra Sverige och kanske rentav återanvända ett befintligt, kärnvapenskyddat bergrum till sådant som det faktiskt en gång byggdes för?

24 kommentarer:

Skipper sa...
12 november 2010 13:30  

"Här har vi de senaste åren gjort vårt yttersta för att göra oss av med våra fortifikatoriskt skyddade ledningscentraler, så till den grad att snart bara en återstår."

Den meningen säger väl egentligen allt om hur naiva och verklighetsfrånvända Svenska Försvarsmakten är.

Som vanligt så slår pendeln alltid till ytterläget innan någon inser att det är försent. Vi är ständigt 5-10år efter. "Strid i efterhand" är ett bra begrepp som passar in även här.

jan-olov sa...
12 november 2010 15:09  

Bra inlägg Wiseman som vanligt och instämmer helt.
Nå försvarsledning får vi be om lite mer engagemang för Sverige tack. Tex fortifikatoriskt skyddade anläggningar men det räcker definitivt INTE.
Vi vill faktiskt veta vilka konkreta omplaneringar ni tänker göra för parera närområdesförändringarna?
Varför är det så tyst om Ryssland 138% ökning av försvarsutgifter på tre år?
Varför är det så tyst över Rysslands övningverksamhet med övningsanfall på baltikum?
Jag har sagt det för och säger det igen.
Gå upp till Tolgfors Sverker Göransson mfl och be att få räkna på ett större nationellt försvar. Gör ni inte det tycker att ni gör en Sahlin -Ställ era platser till förfogande i försvarsledningen.
Visa civilcurage ansvar och lite driv!

Anonym sa...
12 november 2010 16:11  

Att ha 11/9 -01 som utgångsbild för hotbilder mot FM-ledning är ju hysteriskt roligt. Varför skulle AQ vilja störta ett plan på HKV. Då är ju risken stor att vi får ordning på röran.
Lika roligt är att efter denna karusell har operationledningen bytt plats med prodledningen. Inte ens de kreativaste i AQ skulle kunna komma på ett mer sofistikerat sätt att lamslå landets försvarsledning!

Dessutom torde effekten vara större att krascha ett plan mitt inne i Sthlm, på Slottet eller Rosenbad. Inte har vi flyttat dessa maktsymboler och centrum eller dess innehåll för det?

Så varför skedde flytten till Uppsala egentligen? Jag tror (på gränsen till visshet) att skälet är så generande att ingen vill/törs tala om det.

Gud hjälpe oss.........

Old School

Anonym sa...
12 november 2010 16:43  

Du sätter som vanligt fingret på väsentliga problem. Utomlands skrattar man åt oss. ”Alla ägg i en korg”. Hur svårt kan det vara att knäcka hela försvarsledningen inklusive den operativa och taktiska ledningen. En självmordsbombare skulle lätt spränga huset som redan när det byggdes var svagt. Det intressanta är väl vem som tar ansvar för denna idioti? Det finns ingen av nuvarande chefer (generaler) som vågar ställa sig upp och säga att detta är det bra. Möjligen kan någon av ekonomerna tycka att det är en bra affär. Är det inte dags att flytta åtminstone den taktiska ledningen (ATS, FTS och MTS) till den enda underjordanläggning som lämpar sig för denna typ av verksamhet.

Anonym sa...
12 november 2010 18:04  

Ja ska man dra slutsatser av hur Sverige agerat tidigare och vad som då har hänt bör det vara dags för ett världskrig eller nåt nu...

Det brukar ju bli det när Sverige i princip nedrustat helt...

Sverige har egentligen haft två alternativ när det gäller upplägg och inriktning för Försvaret:
1. Gör som Norge
2. Gör som Finland

Men icke - vi ska givetvis hitta på ett eget alternativ, typ Nja vet inte riktigt om det behövs något riktigt försvar...

Det kommer nog att visa sig vara lite ogenomtänkt - när vi får lite perspektiv på det (om vi kommer att ges möjlighet att reflektera över det)

Biet sa...
12 november 2010 18:16  

Snodde lite text från Gyllenhals och ändrade lite...

Sveriges (kanske hela Nordens?) största ovanjordscentral är under definition. Den nya ledningcentralens roll betonas, liksom GLI och PRIO, för att "förstå förmågeutvecklingen".

NN har sagt om den nya operativa ledningscentralen i Enköping (ovanjord): "vår ledningscentral utanför Enköping kan framöver spela en mer central roll för oss och de som tar emot (eeh) och lämnar militärt stöd enligt solidaritetsförklaringen".Svt:s reporter bad NN precisera och NN svarade då: "Genom att de också kan dra nytta av vår kompetens om mälardalen och därmed styrka sin kunskap om den region som länge har varit starkt i fokus".

Anonym sa...
12 november 2010 21:12  

När f..n ska den politiska nivån vakna och göra rent hus bland begåvningsreserven i humorkuben?

Situationen är som en dålig Monte Python sketch som bara blir sämre och sämre....

...och det här med att anställa soldater verkar tydligen inte heller gå så bra....

P7 hade 80 sökande till Livkompaniet. Dessa kallades till intervju dör 17 (!) st dök upp och endast TVÅ stycken visade sig vara lämpliga!

...men i humorkubens bizzara verklighetsbild vill alla ungdomar bli soldater för en svältlön.

Tyvärr är det osvenskt - men det hade varit en fröjd att se arkitekterna till dagens administrativa amöba till försvarsmakt bli entledigade!


Kn Kuhlaa

Anonym sa...
12 november 2010 21:42  

Är inte Sörreisa och Mågerö luftbevakningscentraler? Reitan var väl det också?

Vad gäller sjöbevakning så är ju Kystvakten en del av den norska flottan. Kystverket har fem sjötrafikcentraler, varav en också övervakar fartyg med farligt gods, lokaliserad till Vardö radio, en av de fem kvarvarande kustradiostationerna.

Fundersam

Anonym sa...
12 november 2010 21:45  

Uppenbarligen utbildar den svenska försvarsmakten bara rövslickande idioter. Lägg ned Karlberg och skicka framtidens officerare på utbildning utomlands så de äntligen får lära sig kriga och tänka rationellt.

Anonym sa...
12 november 2010 22:33  

Inte nog med dessa fortifikatoriska nedläggningar. Det verkar som om hela logistiken kommer att outsourcas till försvarsindustrin. Ja utom det som har med skarpa missioner att göra, riskpremien är väl för hög, eller så sätter juridiken stopp. Det är tydligen så att våra generaler och amiraler inte fattat att strategi, krig och operationer i grunden handlar om logistik. Att förflytta resurser i en kedja för att uppnå ett bestämt syfte. Att lägga detta i händerna på kommersiella intressen är så huvudlöst att man bara tar sig för pannan. Att motivera detta missgrepp genom krystade förklaringar att det är skillnader på freds- och krigsförhållanden gör detta ännu mer motsägelsefullt. Alla privata industrier som lagt ut sitt underhåll och sin service har en tydlig erfarenhet. Eftersom beställaren inte kan specificera alla detaljer blir det hela tiden tilläggsfakturor och därmed dyrt. Leverantören å sin sida vill inte investera på lång sikt och binda kapital. Därmed går status på underhållet konstant ner. Detta brukar gå i 5 årscykler och när kontraktet löper ut står beställaren med en verksamhet i förfall som kräver stora investeringar att få på fötter.
Nu får försvarsindustrin sluta med att åderlåta vårt "Försvar".
Verkar nästan som om det är en fd SAAB anställd provflygare på FöD som traktar efter att bli VD.

Anonym sa...
13 november 2010 00:25  

Norska kommentaren "-att utföra det som är våra uppgifter - att förstå det som sker i våra närområden" känns befriande stabil, är något man skulle vilja höra mer i svensk säkerhetspolitik isf "-ställer man inte 100% upp på FM vision ska man söka sig ut"

E nog bara att huka sig igen, och hoppas på att FML eller politiker snart inser att de behöver fokusera på andra säkerhetmål. Ska man manövrera mot den närmsta krokodilen är kanske inte "att synas och respekteras" en tillräcklig strategi. Börjar bli orolig när all dyr och omfattande humankunskap om operationellt försvar av Sverige bara av prestige, och helt i onödan, kan kastas ut på samma sophög som våra materiel och infrastrukturinvesteringar. Detta med en retorik som lett till att man helt plötsligt börjat kalla medarbetare som har en annan nyans av slutsats för "röta som ska skäras bort".

FM har tillåtits bli en verksamhet med alltför många generalkarriärprojekt helt utan riskanalys.

Anonym sa...
13 november 2010 01:00  

Wiseman slog huvudet på spiken! Den svenska försvarsmakten är polariserad i två skilda världar:

Värld 0 = De räddhågsna marionetterna i humorkuben.

Värld 1 = De ståndaktiga soldaterna i bloggosfären.

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
13 november 2010 07:05  

Med intresse följer jag denna blogg, mest för att hänga med i utvecklingen och se mig själv i spegeln om jag tog ett riktigt beslut när jag till hälften klev av tåget...
Än så länge tyder mycket på det.

Hursomhelst, i skrivande stund studerar jag riskhantering och säkerhetsledning på lite högre akademisk nivå och hoppas i och med detta kanske kunna tillföra något i debatten. Även om jag slår in en och annan öppen dörr så ger det åtminstone tyngd i argumentet.

Från det håll jag sett så genomförs beslut om organisation, beslut och lokaliseringar av diverse utan att ha integrerat risk och säkerhetsplanläggningen fullt ut.
En förenklad modell av risk och säkerhet kan beskrivas som risken för att något ska hända är kopplat till hotet och sårbarheten. Vidare i matrisen bör man ju ha i åtanke om konsekvensen om hotet blir verklighet. När man tar sina strategiska/operativa beslut och kommer fram till att konsekvensen blir, i det här fallet, att ledningsförmågan kommer att bli "kritiskt undermålig" men risken för att det ska hända är "mycket liten". Det är då lätt att lura sig själv i med uttrycket "mycket/liten risk" och då förringa konsekvensen av konsekvensen och skydda sig med att "Det kommer ändå inte att hända!" Hotet och konsekvensen kommer som resultat inte att kännas som verkligt varvid andra aspekter som ekonomi och prestige tar överhanden om inte hotet med medel eliminerats.Den reella konsekvensen glöms bort även om det är en kalkylerad risktagning.

Nu är det med all säkerhet ytterligare faktorer som vägs in i den strategisk/operativa analysen och inte bara risk och säkerhet men avsaknaden av ett trovärdigt integrerat säkerhetstänk leder till tankar om hur stora mjukvaruföretag processar fram våra vardagliga datorprogram.

Drivkraften att tjäna pengar och sälja program görs ofta på bekostnad av säkerheten i själva programmeringen då man ser detta som resurshämmande och kostsamt. Resultatet blir ofta att säkerheten byggs "på" programmet med en mängd lapptäcken som följd vartefter säkerhetsbristerna upptäcks och den samlade säkerheten kan uppfattas som oprofessionell, särskilt efteråt när konsekvenser av händelser de facto inträffat.

För varje trovärdigt beslut eller teknikbygge, ur säkerhetssynpunkt, bör säkerheten vara integrerad i självaste beslutsprocessen fullt ut. Besluten eller teknikbyggen i försvarsmakten bör byggas kring säkerhetsaspekten med det reella hotet -Krig- som grund i alla beslut på alla nivåer över hela spektret för att vara trovärdigt. När strategiska/operativa beslut sker på grunder som kan anses stå på överhand av ekonomiska och ”smidighets”baserade grunder skiljer sig inte FM från de civila företagen. Man får den säkerhet man förtjänar med vad man lägger ned i form av tid och pengar. Om nu ledarskapet anses som dalande låt åtminstone inte integrerat säkerhetstänk följa med, de borde båda rimligen vara ett par av Försvarsmaktens signum. Inte halvfärdiga och halvdana lösningar! Som skattebetalare skulle jag kräva mer!

Mvh
Johan

Hans sa...
13 november 2010 08:47  

Men det blir väl bra framöver också. En känd generals kommentar till bevakningen av förbanden i framtiden "vi har Securitas på hkv och det funkar jättebra". Då frågar sig vän av ordning om: "funkar jättebra" innebär att de är på plats för att titta på besöksbrickor eller om de kan göra något om det verkligen händer ngt.

Anonym sa...
13 november 2010 10:37  

Beslut fattas med underlag från en uppfattning eller inriktning. Denna kan vara gemensam eller individuell. Vilken "uppfattning/inriktning" som styr beslutsfattandet i FM beskrivs utomordentligt bra av Karl Ydén i boken ""KRIGET" och KARRIÄRSYSTEMET" (ISBN 978-91-7246-271-7. Jag tror att FM många beslut om t ex lokalisering av ledningen, prioritering av verksamheten o.s.v motiveras av att så som Ydén beskriver endast främja officerskollektivets karriärmöjligheter. Det är så klart lämpligt om man kan göra hela sin karriaär i mälardalen och ha sin familj boende å samma ort hela tiden. Beslut att lokalisera främst ledningsfunktioner, baseras nog mer på detta än rent operativa orsaker.

Stabschefen

Sumatra sa...
13 november 2010 13:05  

@ Johan

Du sätter fingret på något viktigt. När man planerar för förändingar (i FM oftast samma som neddragningar), så måste man se till konsekvenserna.

Så görs nog ofta, men det brukar saknas ett sista steg, nämligen svaret på frågan vad dessa konsekvenser får för konsekvenser.

Kul att du studerar och tråkigt att resultatet inte kommer FM till del. Förmodligen är det inte ens önskvärt. Det skulle bara ställa till det ;-)

Anonym sa...
13 november 2010 13:21  

Sveriges Radio intervjuar Norges statsminister. Det verkar inte bli något om säkerhetspolitik på Nordkalotten. Däremot verkar halva programmet ägnas åt USA och övervakningsaffären. Bloggarna blir alltmer viktiga....
/ämbe

Anonym sa...
13 november 2010 16:00  

Många av FM högre chefer tar del av denna blogg. Man kan undra varför de aldrig kommenterar sina beslut. T ex flytten av OPIL och de taktiska staberna till Stockholm. Det vore mycket intressant att få se vilka bevekelsegrunder som beslutet grundas på. Misstron mot FM högre chefer är ju som bekant mycket stor och detta beslut var ju ett av dessa idiotbeslut som trots ett flertal utredningar sagt att vara kvar i Uppsala var det bästa.
Vem tar ansvaret???

Anonym sa...
14 november 2010 11:29  

@ 13 nov kl 16.00
Enkelt. FML undviker dialog eftersom det är farligt. Risken är att man kan tvingas inse att man hade fel och måste ompröva sina beslut.

Envägskommunikation via Försvaret forum (aka "PRAVDA" eller "His Masers Voice") och mil.se är säkrare. Då kan man lungt hävda att man informerat, samtidigt som de slipper testa argumentens hållbarhet i sakliga diskussioner.

/Olyckskorpen

Anonym sa...
14 november 2010 13:31  

Avbryt omedelbart!

Någon här skrev ordet "ANSVAR" och det är inget ord som finns med i NomenFM, och för oss som arbetar hårt i humorkuben är detta den värsta svordom som kan uttalas - t.o.m. värre än ord som strider mot vår heliga värdegrund!

Om nu till nöds detta ord ska användas är det i sammanhang där allmogen ute på roten skrivit fel på reseräkningen och fått några kronor för mycket utbetalt - då är det på sin plats att utkräva An**ar - men håll för jösse namn detta skiljt från vad vi i eliten på humorkuben sysslar med. Vi handlägger kvalificerade uppgifter och fattar komplexa beslut - och i denna verksamhet är det direkt menligt för den egna karriären om hanteringen skulle vara förknippad med vad det onämnbara ordet innebär - och det är det ju ingen som vill....

Hur skulle det se ut om vi tvingades ta an***r för våra beslut? Begriper ni inte att detta skulle vara direkt menligt för våra karriärer!


U.P.A

Göran Sverkersson

Anonym sa...
14 november 2010 20:01  

Wiseman skrev att " Nu ligger ju svensk militär fokus på Enköping, inte Östersjön eller Barentsområdet".

Operativa områden är tydligen ointressanta.

C INS menade år 2009 att (se www.afcea.org.se/protokoll/2009/AFCEA090217.pdf) :

"Förmågebredden skall i det längsta bevaras. Förmågedjupet är det som först skall användas vid eventuella reduceringar."

Förmågedjupet lika högt som taket i humorkuben?

Hasse sa...
14 november 2010 23:30  

Som vanligt ett bra inlägg!
Jag har under åren med allt större uppgivenhet följt slakten på fortifierade ledningsplatser inom FM vilket kulminerat i Enköpings äventyret.
Om man ser det i ett 20-årigt tidsperspektiv så häpnar man över vilken enorm kapitalförstöring det rör sej om, då många ledningsplatser moderniserades under den tidsperioden, för att 10 år senare saneras och plomberas.

Men jag antar att men gjort en genomgripande riskanalys vad beträffar Enköpingsalternativet, (det blir vär bevakning a'la kärnkraftverk med batongförsedda säkerhetsvakter).
Eftersom FM mer och mer anammar näringslivets vokabulär så får man väl förutsätta att man även tagit fram en BCP för hur verksamheten ska bedrivas i händelse av (gud förbjude) katastrof/kris.

Jag läste hos någon annan förstå-sej-påare som ansåg att, bara man hade en Internetaccess så kunde man leda verksamheten från valfri plats, och dessutom så har vi ju ett antal mobiltele operatörer vars nät säkert kommer att fungera utmärkt i händelse av ofred. Yeah, right....

Man kan ju bara stilla undra varför flertalet teleoperatörer valt att lägga sina NOc'ar och strategiskt viktiga knutpunkter i fortifierade utrymmen?

Anonym sa...
15 november 2010 19:18  

Tony Capaccio på nyhetssiten Bloomberg skrev den 11 november ”Chinese Missiles Could Close U.S. Bases in Attack, Report Says” där det förklaras hur enkelt kineserna skulle kunna slå ut samtliga amerikanska flygstridskrafter som ombaserat till asiatiska baser i händelse av ett krigstillstånd.
I Sverige har strävan varit att göra sig av med alla fortifikatoriska skydd utom ”ett” -
berganläggningar som är fullt moderna, har egna kraftverk och har massor av plats för GLI. Att istället satsa på en enda ledningscentral (GLI) i ett befolkningstätt samhälle som Enköping är rena rama landsförräderiet – hur tänker försvarsledningen om en främmande nation slår ut anläggningen med kryssningsrobotar eller sabotage av det närstående vattentornet som enkelt skulle kunna dränka alla datorer?
Märkligt var också beslutet bygga oskyddade Gripen-hangarer som står som primärmål för strategiskt flyg. Med enbart två ålderdomliga Tu-95 Bear-bombplan lastade med totalt 16 kryssningsrobotar av typen Kh-101 kan de utan att lämna sitt territorium fälla lasten och totalt slå ut hela den svenska Gripen-flottan en vacker midsommarafton.
Idag är de historiska flygplanen på Säve-Depå bättre skyddade än alla Gripenplan. Har försvarsledningen tänkt på det? Varför inte satsar pinte frsvarsledningen på försvarsfömågor runt de fortifikatoriska anläggningarna och varför dög inte berganläggningen i Uppsala för den operativa insatsledningen? Var det inte kul att jobba i berg?

Anonym sa...
16 november 2010 10:25  

Det intressanta i hela kråksången är att FML inte gett upp än...
Vi fick inte folk att pendla från Stockholm till Uppsala, så varför ska de pendla tioll Enköping? Där är ju om möjligt ännu gråare. Jag var på väg till en kommendering dit under ett antal år, varpå jag tog familjen med upp, för att se ifall vi kunde hitta ett hus som vi kunde bo i. Men, efter att ha varit där en vecka strök familjen min kommendering...
Jag tror däremot, som motsats till WW, att anställningsavtalet även kommer att viftas med när det gäller nationella kommenderingar.
Bevare oss väl för det, men förtroendet för FML ät tyvärr förbrukat. Sista spiken i kistan var Grundeviks insändare i officerstidningen.
/ Luttrad FM-anställd

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade