Gamla moderaterna?

Enligt Rapport ska 2 mdr kr sparas direkt i materielbudgeten på inköp av materiel. Det innebär med stor sannolikhet att Marinen inte kommer att kunna anförskaffa nya ubåtar, att Flygvapnet blir utan ny radarjaktrobot och att Armén får se en minskning av antalet nya stridsfordon som köps in. Flera av de materielprojekt som kommer att komma i fråga för strykning är sådana som man tidigare hänvisat till när man minskat tidigare beställning. T ex den nya radarjaktroboten Meteor som varit anledningen till att man inte beställt fler än 100 av den äldre amerikanska AMRAAM i början av 90-talet.

Det tycks fortfarande helt ha gått politikerna förbi att nästan en tredjedel av Försvarets materielbudget går direkt i hyror för materiel och byggnader Försvaret redan köpt eller äger sedan tidigare.

Förbanden ska dessutom redan i år spara in 180 milj kr. Detta efter att FMLOG tror sig ha räknat fel på 100 milj kr i hyror. Det kommer att bli oerhört svårt att spara in denna summa eftersom halva året redan gått och de enda rörliga medel som egentligen existerar i budgetarna är de för övningar. Dessutom kom ett annat sparkrav redan i våras där ca 30 % av de rörliga medlen rök.

Det är inte utan att de nya moderaterna känns som ett nerköp jämfört med de gamla.

Svd: ÖB: Försvaret måste omvärderas

Läs mer på min blogg om Försvaret och försvarsbudgeten.

1 kommentarer:

Unknown sa...
29 augusti 2007 09:28  

Jag instämmer.

Moderaterna jagar försvaret än värre än vad (v) och (mp) någonsin kunnat göra (och jag är moderat samt verksam inom den militära sektorn - vilket gör mig extra irriterad). Kanske är det så att handläggarna på finansdep av ren vana föreslår neddragningar inom försvaret då "det alltid har fungerat tidigare". Att dra ned de internationella bistånden som idag är på 30 miljarder (eftersom de är knutna till BNI) är det ingen som funderar på. Vi måste ju tänka på vårt samvete..

Ja, för när alla andra rustar och hotbilden återigen de facto finns där - då är det extra viktigt att visa att vi (Sverige) inte utgör ett hot; varför vi rustar ned förmågan till att upprätthålla den territoriella integriteten. JAS 39 kommer få nyttjas som kamikazeplan (eftersom det inte kommer finnas några jaktrobotar), stridsfordon 90 och Leoparderna kommer få åka runt tomma (eftersom det inte finns några soldater) och flottan får ligga vid kajen (eftersom de saknar personal - tekoff, ledoff, sigoff o.s.v.). Dessa påståenden är sannolikt redan idag sanna - neddragningarna som kommer nu blir sista spiken i kistan. Problemet är att idag kommer vi inte få ett löfte från USA om att skydda oss i händelse av problem (vilket vi hade under kalla kriget) - de har nog med egna problem just nu.

1925 någon? Den svenska naiviteten och ignoransen är förbryllande.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade