Att fylla i rätt

Sedan några år tillbaka har en värdegrundsenkät genomförts årligen i Försvarsmakten. På HKV:s initiativ har företaget Bikupan uppdragits att genomföra denna enkät, som undersöker vad de anställda (militärer såväl som civilanställda) tycker i olika frågor. Det rör alltifrån vad man tycker om sina chefer, till hur FM:s ledning agerar, FM:s nya organisation, människovärden etc. Vissa frågor i värdegrundsarbetet syftar till att provocera, som t ex: "Kan man vara homosexuell i utlandsstyrkan?" Syftet med undersökningen är att kunna kontrollera hur FM:s omställning till det nya "insats"försvaret går och även den nya ÖRA-policyn med ledorden Öppenhet, Resultat och Ansvar).

Enkäten är på flera sidor och brukar ta ca en halvtimme att fylla i, vilket tillsammans med innehållet gör att de anställda uppfattar den mer som en belastning än något värdefullt. Ca ett halvår efter genomförd enkät kommer medarbetare från Bikupan ut till förbanden och redovisar resultaten och analyser av enkät, speciellt kopplat till det aktuella förbandet, vilket brukar ta en halvdag i anspråk. Inte heller värst populärt eftersom närvaron liksom ifyllandet är obligatoriskt. Fyller man inte i, skickas enkäterna hem i brevlådan.

Redovisningen brukar vara ganska tydlig, om än inte uttalad, med vad man "bör" / ska tycka i olika frågor och där fallerar det rätt hårt. Det är nämligen rätt stora delar av personalen som inte tycker som man "borde" tycka.

Den första enkäten mottogs med en suck, men folk fyllde plikttrognast i den, liksom satt med på redovisningen. Enkät två fylldes i med en djupare suck och nu började vissa fylla i mönster (t ex bara ettor eller diagonaler) i svaren. Redovisningen mottogs med en ännu djupare suck samtidigt som många anställda så smått började inse att så länge man i HKV inte är nöjd med svaren kommer enkäterna att fortsätta komma ut. Detta kan ju låta rätt barnsligt och smått otroligt, men denna analys är mycket vanligt förekommande bland officerare ute på förbanden. Följden blev nu att anställda började ändra sina svar till vad de tror efterfrågades i syfte att i fortsättningen slippa göra enkäten. Många började också ifrågasätta vilken rätt arbetsgivaren hade att styra vilka åsikter de anställda ska ha, med tanke på att man på högre nivå i Försvarsmakten alltid slår sig för bröstet att "i den här organisationen är det minsann högt i tak". När dessutom ledorden talar och öppenhet och ärlighet börjar man ju fundera. Det är klart förståeligt att vissa officerare hävdar att "i Försvarsmakten är det högt i tak, men det beror på att alla står på knäna".

Med tanke på hur populära HKV:s andra initiativ i ämnet (den nya logotypen och ÖB:s julfilm) har varit, speciellt efter att kostnaderna redovisats, lär denna investering vara än mindre populär och definitivt inte stärka Försvarsmaktsledningens anseende hos landet försvarsanställda.

101 miljoner är rätt mycket pengar... Nästan ett års lokalhyra för ett regemente. Med tanke på de åtstramningar som genomförts under året för att Försvarsmakten skulle kunna hålla budgeten svider det nog extra mycket i ögonen på de anställda. Det finns nog en och annan försvarsmaktsanställd som uppskattar Expressens reportage. Vill man läsa den officiella versionen hittar man den på mil.se

Visst förstår jag syftet med enkäten, liksom målet, men är målet och framförallt metoden verkligen de rätta? Plikttrogen som jag är har jag i alla fall alltid fyllt i enkäten efter eget hjärta och hjärna. Frågan är om det gjorde av eller till?

Edit 28/9 10:00 Chefredaktören för Värnpliktsnytt skriver idag på Brännpunkt om Bikupans enkäter. För omväxlings skull verkar vpl-nytt och jag vara på samma sida.

7 kommentarer:

Anonym sa...
23 september 2008 21:44  

Vänta ett tag...

I detta fall har Försvarsmakten visad en osedvanlig klarsynthet. För att förändra något (officerskårens värderingar) så måste man:

1. Inventera nuläget/gårdagen

2. Analysera nuläget/gårdagen för att identifiera behov av förändringar, likväl som vad i nuläget/gårdagen som bör bibehållas.

3. Ta fram strategier för hur dessa förändringar ska genomföras.

4. Planera och genomföra det arbete som strategierna påvisat.

5. Följa upp och värdera kontinuerligt att arbetet verkligen leder till en förändring i önskad riktning.

Alltså finns trots allt en viss kompetens vad gäller att genomföra förändringar. Vad som dock är märkligt är att inget av denna strukturerade metodik kan återfinnas inom områden som t.ex. materielförsörjningen där halva FM anslag brukar harvas runt.

"Visioner omsätts inte i handling (om det inte gäller genus, HBTQ-frågor och FM värdegrund). Detta leder till mindre 'pang för pengarna' eller 'mer pengar för samma pang'."
Kommentar till: http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2008/09/nstan-live.html

Kanske är det inte inom FM som kompetensen finns, utan inom Bikupan?

Som skattebetalare hade jag hellre lagt 101 MSEK på att ta fram förutsättningar för ett mer effektivt användande av våra materielpengar...

Se även mångordig kommentar till: http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2008/08/syrn-snett-uppt.html

Anonym sa...
24 september 2008 18:52  

Är själv anställd inom FM och jag måste säga att jag blir helt j***a galen när jag läser detta. Nästa underskökning kommer jag att skicka tillbaka som den är.

Anonym sa...
24 september 2008 19:47  

Trots den runda summan av 100+ miljoner hade man inte råd att låta oss reservofficerare fylla i enkäten. Men det är klart, vi är ju en rätt liten grupp FM anställda om ca 12 000 individer och utgör inte mer 20 % av officersbefattningarna i utlandsstyrkan...

Erik Magnét sa...
24 september 2008 22:49  

Svindlande summor, onekligen. Jga håller dock med "anonym" nr 1 om att man på något trovärdigt sätt måste mäta attityderna innan man försöker sig på att förändra dem. Motargumentet blir ju annars lätt "men så tycker ju ingen"...

Erik Magnét sa...
24 september 2008 23:21  

Myran: då har du ju "verkligen" uppvisat den mognad som man kan begära av en FM-anställd, oavsett om du är officer eller civil... Tror du att det blir billigare om du skickar in en oifylld enkät?

Vill man rota mer i kostnaderna kring värdegrundsprojektet så kan man ju göra ett överslag på vad 5(?) temadagar per anställd har kostat de senaste åren...?

Jag tycker som alla andra att 100 miljoner är helt orimligt mycket pengar för den aktuella tjänsten. Dock tycker jag att värdegrundsprojektet som sådant varit helt nödvändigt.

Anonym sa...
25 september 2008 06:22  

Hörde kostnaden om enkäten igår på Radion, jag trodde jag skulle sätta i halsen... Det är sanslöst mycket pengar som det kostar, varför inte bara skita i bikupans enkät och låta någon i försvarsmakten framställa den?

/J

Anonym sa...
11 oktober 2008 01:15  

http://korturl.se/xqko

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade