Varför då?

I morse vaknade jag till debatten mellan Maj-Britt Theorin och Allan Widman på nyhetsmorgon där ämnet var huruvida Sverige ska dra sig ur Afghanistan eller inte. Med tanke på tidpunkten insåg jag att jag missat något i gårdagens tidningar och mycket riktigt hade ju Maj-Britt Theorin m fl debattartikeln "Ta hem våra soldater från Afghanistan" i DN.

Debatten var rätt intressant att följa eftersom Allan Widman slaktade Theorins argument ett efter ett. Det mest uppseendeväckande var att Theorin självsäkert hävdade att både OEF och ISAF befinner sig i Afghanistan utan FN-mandat(!), vilket är att fara med grov osanning. Det finns den ena resolutionen efter den andra som med stöd av kapitel VII i FN-stadgan slår fast mandaten för ISAF och OEF. Därtill är i alla fall ISAF där på inbjudan av Afghanistans regering.
Om man nu koncentrerar sig till ISAF, där Sverige ingår, förfasar sig Theorin också över att det är NATO som sköter ISAF. Så har det faktiskt varit sedan 2003 och det står också fullt och tydligt i resolutionerna. Jag har faktiskt aldrig förstått problemet med att stå under NATO-befäl?

Risken är enligt artikelförfattarna att USA och ISAF (läs gärna Sverige) sammanblandas. Under den senaste tiden har stridigheterna i Afghanistan intensifierats. Detta gäller i huvudsak södra Afghanistan och Helmanprovinsen i synnerhet samt gränsområdena mot Pakistan. Det område där Sverige driver ett PRT (provincial reconstruction team) i norra Afghanistan är förhållandevis lugnt och riskerna i området utgörs huvudsakligen av kriminalitet. Theorin har rätt i en sak, afghanen i gemen klarar inte att skilja på soldater från USA, NATO, Sverige eller Tyskland. Orsaken är i mycket den stora avsaknaden av skolutbildning i landet, vilket är ett av de främsta målen för ISAF och framförallt FN.

Theorin verkar tyvärr inte förstå vad ett PRT sysslar med och varför 2/3 av pengarna för de svenska insatserna i Afghanistan går till militära ändamål.

Tyvärr är som sagt situationen i Afghanistan inte värst lugn och stabil. Det finns ett antal människor och grupperingar som motsätter sig ett demokratiskt samhälle och framförallt att även kvinnor och flickebarn ska ha samma rätt och möjlighet som deras manliga släktingar att gå i skolan, få sjukvård och röra sig fritt. Dessa människor är mer än benägna att gripa till dödligt våld mot alla som motsätter sig den världsordning de önskar. Skolor och andra biståndsprojekt som byggs av ISAF och diverse hjälporganisationer blir inte långlivade så länge de inte står under antingen ISAF:s eller Afhganska arméns beskydd. Detta visar på vikten av samordnade militära och civila insatser. Att som Theorin m fl önskar, dra tillbaka de militära styrkorna från Afhganistan, är att sticka huvudet i sanden och lämna de behövande åt sitt öde. Man lika gärna börja dela ut burqor igen. Endast civila biståndsinsatser kommer aldrig att fungera, vilket även flera biståndsorganisationer påpekat.

Något som gladde mig under debatten i Nyhetsmorgon var att Allan Widman var mycket påläst (som alltid) och dessutom hela tiden refererade till att han varit i Afghanistan, vilket Theorin inte varit. Jag tror inte heller hon ämnar ta sig dit. Det vore ju intressant att se Theorin försöka förhandla fram "fred" med talibanerna och övriga fundamentlister och få dem att ge sitt stöd för en demokratiprocess och dessutom resolution 1325 om kvinnors rättigheter och utsatthet i konfliktområden.

Som jag skrev i ett tidigare inlägg föraktar jag denna dagisståndpunkt att oavsett om det innebär burqor eller inte så är huvudsaken att Sverige inte deltar i Afghanistan eftersom USA är där.
Vad gäller stridigheterna i södra Afghanistan är det tyvärr så att de muslimska militanta fundamentalistnätverken, valt detta område som huvudsakligt intresseområde. Detta har främst att göra med de frizoner man har (liksom under kriget på 80-talet) i norra Pakistan. Även i södra Afghanistan pågår arbetet med återuppbyggnad, men det störs svårt av krigshandlingarna. Tyvärr är det svårt att se att fienden (talibaner m fl) kan slås i södra Afghanistan, eftersom baserna och möjligheterna till återhämtning finns i ett annat land (likhet med Vietnam) och så länge Pakistan inte tar tag i detta problem (bara det är ju ämne för en hel avhandling) kommer striderna att fortsätta.

Den sista stolligheten Theorin m fl ger utttryck för är att hur ska Sverige lyckas när inte ens Sovjet med all sin militära makt gjorde det? Detta om något visar att man inte alls förstår situationen. Det handlar inte om att militärt slå en fiende och ockupera ett land. Det handlar om att möjliggöra återuppbyggnaden av ett land, vilket inte riktigt var det målet Sovjetunionen hade med sin ockupation. Skillnaden är milsvid och likaså är glappet mellan Theorin och mig.

9 kommentarer:

Anonym sa...
5 september 2008 18:40  

tjaa!
Bra inlägg själv är jag inget stort fan av Allan Widman, Själv anser jag att Sverige bör först ha ett ordrentligt försvar på hemma plan och där efter deltaga i internationella insatser

Wiseman sa...
5 september 2008 19:28  

Nej, liksom du anser jag att Sverige försvaras bäst på hemmaplan. I lagen om utlandsstyrkan från början av 90-talet står det att Sverige max får ha 3000 man samtidigt i internationell tjänst. På något sätt, tror jag att man vid lagens stiftande inte insåg att 15 år senare är det ungefär vad Armén lyckas skrapa ihop.

Anonym sa...
6 september 2008 00:29  

Håller med om att försvaret ska försvara Sverige i första hand och det får regeringen skaka fram resurser till snarast!

Har vi däremot gett oss in i Afghanistan så borde vi också göra jobbet klart. Det som bekymrar mig är att våra grabbar och tjejer som gör ett bra jobb kan börja betraktas med samma ögon av lokalbefolkningen som US-soldater. Cowboysens skjutglada attityd har gjort att talibanerna börjar ses som en frihetsrörelse av allt fler afghaner och det är ytterst bekymmersamt. Är det nån som har koll på hur många civila har dött i diverse flygbombningar? Och nu börjar man gå in i Pakistan med - som är redan tillräckligt mycket en krutdurk. Det enda som fattas är en gnista.

Theorin har dock en poäng här: vi bör grundligt tänka genom vad vi håller på med i Afghanistan. Vilka mål har vi där? (och då menar jag klara och väldefinierade - ingen lös svammel om demokratisering osv) Hur ska målen uppnås? Vad får det kosta? Hur ska samarbetet med andra aktörer i landet se ut?

Så som det är nu så sitter vi i en formidabel soppa. Men det finns ju alltid värre - tur att vi var kloka nog att inte ge oss in i Irak i alla vall.

Forsno sa...
6 september 2008 11:39  

Jag skulle nog hävda att utlandsstyrkan är viktig även för det nationella försvaret.

På samma sätt som tre årtionden av operationer i Nordirland gjort den brittiska armén till Europas bästa behöver även våra förband hamna i skarpt läge.

Detta är även min huvudsakliga invändning mot att ha en separat utlandsstyrka. Vi har byggt upp individuell erfarenhet - men våra förband är dagsländor.

Realistiska fria övingar är nödvändiga men räcker inte hela vägen. Om du ska leda trupp är det bra om du varit i en situation där folk kan skjuta på dig på riktigt. Om hela kompaniet/bataljonen dessutom delar den erfarenheten blir den sammansvetsad på ett oersättligt sätt.

Anonym sa...
6 september 2008 17:59  

Intressant tankegång Tobias. Mussolini hävdade att ett krig vart 20 till 30 år var nyttigt (nödvändigt?) för en nation. Ett effektivt sätt att rensa bort skiten kanske?

Krigsblogg 2007 sa...
6 september 2008 20:49  

Maj-Britt Thorin är något av det värsta jag vet...

Jag tror att hon utgör ett slags statistiskt unikum, såtillvida att hon är den enda människa som lyckats ha haft fel på samtliga punkter under hela sitt förbannade liv...

Kommer ni ihåg under 80-talet då hon förespråkade förbud mot parabolantenner i Sverige eftersom vi då skulle kunna få in "Natopropaganda" i TV-rutan?

Jösses...

/Erik

Nyanserad sa...
6 september 2008 22:44  

Det är bra att det finns politiker som kan stå upp för våra soldater och officerare i utlandstjänst. Jag vet att de gör ett viktigt jobb. Ett jobb som de inte bara löser bra utan helhjärtat och exemplariskt.

Det vi skattebetalare kan ifråga sätta är på vilka grunder som vi sänder förband till oroshärdar. "Mest pang för pengarna"... Hjälpa människor eller samla politiska poäng?

Jag anser att försvaret av Sverige i kris och krig drar nytta av de erfarenheter och politiska poäng som vi har sparat på oss under internationella missioner.

Forsno sa...
7 september 2008 08:38  

Jag tänker inte gå in i en längre polemik angående italiensk machismo i allmänhet och Il Duce i synnerhet. I sakfrågan skulle jag dock säga:

Krig inte nyttigt för nationen, men ett lagom stort bråk då och då är nyttigt för armén.

Nedslag sa...
7 oktober 2008 11:26  

Bra inlägg..jag håller med.. och jag stöder Insatsen och den ska avslutas..

Jag tror FM och trupperna gör ett mycket bra arb på plats. Eller jag vet att de gör det. Eftersom jag följde arbetet via serien på fyran

-sedan kan alltid detaljer diskuteras!

Försvars försvaret, absolut!
West point vink till dig/ er.

Tindra-Annette Broström, Sunne

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade