Idag är jag elak

"Jag drar för egen del slutsatsen att utgångspunkterna för den fortsatta planeringen nu långt mer måste definieras av säkerhetspolitiska behov än av på förhand fastställda ekonomiska ramar. "

Citatet är hämtat ur ÖB:s senaste nyhetsbrev som landade i mailboxen idag. Jag vet inte om man kan uttrycka sig mycket tydligare än så utan att säga rakt ut att den försvars- och säkerhetspolitik som bedrivits och den hotbild som presenterats fram till nu varit justerade för att vara politiskt och eknomiskt korrekta.


I SvD har Försvarsmakten strategichef konteramiral Jörgen Ericsson och utvecklingschefen generalmajor Michael Moore en debattartikel om deras syn på framtidens försvar. Den är inte fullt så luddig och fluffig som Moores tidigare visioner och skrifter brukar uppfattas (aerostater, robotcontainrar, ucav-svärmar), utan här kan man i vissa fall utläsa numerärer och existerande materielsystem. Det som dock inte ändrat sig är att det är försvinnande låga numerärer som eftersträvas. Föga förvånande är att man i artikeln riktar hård kritik mot dem som kritiserar "insatsförsvaret". Det är ju inte värst förvånande eftersom Michael Moore i mångt och mycket är pappa till just detta.

Dock sätter man sig i samma sits, som just det man felaktigen beskyller runt 95% av sina kritiker för. Ericsson och Moore som säger sig förespråka "både och" (ett av de stora mantrana i Försvarsmakten idag) hävdar att motståndarna är "antingen eller". På flera ställen i artikeln återkommer deras kritik mot att de som kritiserar dagens försvarsmakt önskar ett renodlat nationellt försvar. Det vill jag hävda är en fullständig missuppfattning, som gör det mycket svårt för mig att ta deras artikel på allvar.

Jag känner ytterst få människor som inte anser att Sverige ska delta i internationella insatser. De flesta kan sorteras in under kategorin "vänster" och ett fåtal är officerare av gammal stam. Vidare är det lika få som raka i ryggen kan hävda att Försvarsmakten idag klarar av att lösa uppgiften att försvara Sverige, vilket vi idag ser en kraftig reaktion på i media. Jag tror att långt över 90% av de befolkningen och de försvarsanställda gärna ser deltagande i utlandsoperationer så länge som det nationella försvaret också fungerar. Det ena får inte gå ut över det andra. Det måste finnas en förmåga till "både och", vilket det inte gör idag. Det är nästan "varken eller". Jag tror att där har Moore del i skulden eftersom han ständigt är den som konsulteras av försvarsberedningen, försvarsutskottet etc om den framtida försvarsmakten, och det är den vi ser idag.

För att underbygga sina argument talar man senare i artikeln om att "vi har aldrig kunnat försvara oss mot Ryssland (Sovjet) på egen hand; detta gällde även för invasionsförsvaret under det kalla kriget." Det är helt riktigt om man hävdar att scenariot är att Sovjet endast skulle rikta sin anfallskraft mot Sverige. Men sådan var aldrig den svenska krigsplaneringen. Sovjet ansågs endast vara intresserat av att anfall Sverige i händelse av ett krig i Europa mellan NATO och WP, och då skulle Sverige endast utgöra en sidoteater och med andra ord inte utsättas för kategori A-förbanden och hela den sovjetiska anfallskraften. Visst stöd av NATO förutsattes också, och den stora boven i det här dramat är väl snarast den skenheliga socialdemokratin som i 50 år hamrade in i befolkningen att Sverige är neutralt.

Nästa tokeri är att man vill framhålla dagens insatsförsvars kvalitet jämfört med gårdagens invasionsförsvars kvalitet och att jämförelsen istället borde göras med övriga Europas försvarsmakter. Visst har även dessa nedgått i numerär, men långt ifrån på samma sätt som den svenska. Där har man också lyckats med att omsätta äldre materiel till nyare, men faktumet kvarstår: ett fotbollslandslag med målvakt och en utespelare vinner aldrig över ett fullt 11-mannalag ur division 4. Jag tillhör ett Försvarsmaktens spjutspetsförband och jag vill ändå hävda att vår förmåga idag är betydligt sämre än på 90-talet och mycket har just att göra med den teknologi som Moore och Ericsson prisar - den finns inte tillgänglig på förbanden, utan endast på papper i Stockholm, där beslut om inköp endast fattas i så låga numerärer att man blir förvånad när man faktiskt får se prylarna.

Lösningen enligt Moore och Ericsson för att få Försvarsmakten effektivare i framtiden är att för Arméns del "tydliggöra" brigadförmågan med "motsvarande två brigader" med starkare bekämpningsförmåga. För Marinen ett ökat antal "kvalificerade fartyg" och för Flygvapnets del är receptet som alltid färre JAS-plan. Här gick verkligen skitsnacksalarmet igång.

För Marinens del verkar förslaget mycket vettigt, vilket säkerligen är Ericssons förtjänst då han har en solid förbandstjänst bakom sig. Marinen har en otvivelaktig huvuduppgift vid ett ökat spänningsläge i Östersjön (gasledningen, någon?).

På armésidan undrar jag direkt vad tusan som menas med "tydliggöra brigadförmåga". Hade man skrivit säkerställa, återta eller liknande hade jag köpt det direkt, men tydliggöra är intetsägande. Dessutom förslår inte två brigader långt. Det är vad Armén har idag i numerär, men utan förmåga att uppträda i brigadförband. Med en målsättning på att idag kunna ha motsvarande en halv brigad i samtidig internationell tjänst, tror jag det måste till en betydligt större förbandsbas för att säkerställa personalförsörjning. Däremot håller jag helt med att förbandens bekämpningsförmåga måste förstärkas. Den mängd artilleri som finns idag är fullständigt löjeväckande, liksom luftvärnet. Den förstärkta brigad som blir kvar hemma i Sverige är ungefär vad som skulle åtgå för att markera svenskt intresse på Gotland vid en spänningshöjning i Östersjön. Vad lämnar det övriga landet?

När det gäller att reducera mängden JAS-plan har jag redan tidigare varnat för detta mantra. För det första måste man definiera vilken numerär man utgår ifrån och sedan vad man vill klara av. Det gör man inte här. Utgår man från dagens 130-140, de beslutade 100, eller de föreslagna 60? Trots allt är det så att huvudkomponenterna i uppgiften försvar mot väpnat angrepp är just Marinen och Flygvapnet (utan att förringa Arméns uppgifter) och resultatet kunde med önskvärd tydlighet ses i Georgien, där det ryska flygvapnet gjorde mos av både den georgiska armén och flottan.

Avslutningsvis i förslagen kommer man till krav på effektivisering av Försvarsmaktens stödorganisationer. Där håller jag till fullo med, som ni vet.

Som sagt, jag har lite svårt att ta artikeln på allvar, när jag har sett tidigare produkter från Michael Moore lilla idélåda och i mångt och mycket är det den lådan som är orsak till dagens läge. Behovet av förmågan till "både och" ifrågasätter jag inte, utan förespråkar. Dagens och morgondagens förmåga till "både och" tvivlar jag på.


Den här sammanställningen över världens krigsmakter kan vara lite rolig att titta på. Lägg gärna märke till kostnaden per soldat i Försvarsmakten kontra andra länder (klicka på Europa).

12 kommentarer:

ProfessorPelotard sa...
11 september 2008 14:46  

En klockren analys som vanligt. Jag hoppas få tid senare att återkomma med mer kommentarer.

Tillåt mig under tiden att ge Dig möjlighet att än en gång utropa "vad var det jag sa":

South Ossetia seeks to become part of the Russian Federation

"South Ossetia, the breakaway Georgian republic and scene of last month’s bitter war, announced today that it will seek to become part of the Russian Federation.

Eduard Kokoity, the President of the tiny enclave which was recognised only a few days ago as an independent state by the Kremlin, said that independence was no longer his goal. Instead he told a group of western journalists and academics that his aim was reuniting Ossetia with its countrymen across the border in North Ossetia, becoming part of Russia.

”We will be part of the Russian Federation,” he said. “It [South Ossetia] is not going to be an independent country.”

The move, if carried out, would effectively mean that Russia will be annexing part of another country’s territory by force. It will likely provoke an angry response from Georgia, its ally America and other nations concerned about the redrawing of the map of the Caucasus."

Läs hela artikeln. Konstigt att sådana experter som Bildt, Solana och Sarkozy alltid kan ha så fel....

Ante sa...
11 september 2008 17:50  

Det som Michael Moore och Jörgen Ericsson skriver är ju inget annat än befängt. Som om vi som förespråkar ett försvar för Sverige förkastar internationella insatser? Icke! MEN! Vi vill i första rummet se Sverige försvarat och DÄRÖVER utföra internationella insatser. Jag fattar inte de styrandes skräck över att ta ett beslut som resulterar i att hela Sverige kan försvaras. Det är väl ändå det befolkningen vill? Att vi just ska kunna freda oss mot angrepp OCH verka fredsfrämjande i omvärlden. Och två brigader?! Dom måste skämta! Inte ens en hel fördelning hade i vart fall imponerat på mig, det räcker inte till den abnormt stora yta kontra befolkning som vi har. Som alltid så har herr Wiseman slagit huvudet på spiken även i denna bloggpost. Undrar om jag inte skall lägga en röst för att ni blir nästa ÖB så det blir ordning på torpet. Salut till er!

Anonym sa...
11 september 2008 20:05  

Aftonbladet, på sista sidan har de någon form av frågespallt, där de frågar 5 personer va de tycker. I dagens fråga de om vi behöver ett större försvar. 4st svarar NEJ. En person tyckte det inte behövdes, då det finns kärnvapen. Jag gillar hans tanke. Är jag större än dig, är det bara för dig att Böja dig framåt och bita i kudden. Med mina 115kg och 182cm kanske jag kan få mig något?

Men en annan ansåg att vi inte behövde det för att "georgien kan knappast invadera skåne" Grattis sverige!!! Folket är ju inte ens lite intresserade. Militärer är bara något onda gubbar i svart som andas genom gasmask har, inte vi upplysta svenskar.

Anonym sa...
11 september 2008 23:14  

Det enda vi kan vara helt säkra på är den lilla armé vi har kommer att vara på fel plats vid fel tillfälle. Att omgruppera våra fåtaliga, kvalificerade, arméförband till nytt AO utan åtminstone lokal luftherravälde, lär bli kostsamt. Att då ytterligare minska antalet operativa stridsflygplan... Genialt! Undrar vem deras egentliga uppdragsgivare är?

Våra folkvalda har spelat hasard med Rikets säkerhet som insats och nu är de fettorsk! Utvecklingen i Ryssland kommer ju inte direkt som en överraskning men man har valt att blunda. Att erkänna Ryssland som ett potentiellt hot skulle: 1. inte varit PK; 2. innebära att man tvingades erkänna att man haft fel; 3. medföra ett kraftigt minskat reformutrymme i statsbudgeten för skattesänkningar/bidragshöjningar (stryk det som ej används).

Man får tycka vad man vill om det gamla invationsförsvaret, kalla mig brigadkramare om du vill, men invationsförsvaret var övat och INSATSBERETT inom 72 timmar. Låt vara att det fanns brister i fråga om materiel men det lever vi med idag också.

//Sierra Lima

Anonym sa...
12 september 2008 09:03  

"In peace prepeare for war, in War prepear for peace" / Sun Tzu


Det är helt ointressant om vi skulle kunna stå emot ett anfall från rysslad eller inte i det långa loppet, det viktiga är att Ryssen skulle/ska tänka två gång om det skulle vara värt förlusterna att anfalla

/ J

Ante sa...
12 september 2008 11:06  

Halldin: Jo men aftonbladet är ju extremt vänstervridet "ibland". Dagen innan hade dom en undersökning vad folket tyckte om försvaret på deras hemsida och där hade runt 70% av rösterna fallit på "Ja jag tycker vi ska rusta upp försvaret". Och tittar du för övrigt på dom som svarat så märker du ju genast att dom frågat just sådana människor som skiter totalt om mjölken kostar krona eller rubel.

Anonym sa...
12 september 2008 18:39  

Underbar blogg! Jag ingår mer än gärna i ÖB Wiseman:s armé. Jag kan putsa dina kängor om inte annat...
Uppskattar enormt mycket att läsa din blogg (det är den enda jag läser), det är bara en sak som gör att jag drar mig för det - färgen! Skitjobbigt att läsa med svart bakgrund...

Anonym sa...
13 september 2008 04:54  

Rör för 6 miljarder kr lär ha köpts in redan till gasledningen i Östersjön. Och det utan att Sverige lämnat klartecken.
I sommar har 1500 rör anlänt till finska hamnen Kotka.
Se foto här

http://www.varldenidag.se/

Olaus

Wiseman sa...
13 september 2008 10:30  

AQ: Jag tar till mig feedbacken! :)

Anonym sa...
14 september 2008 21:38  

And every breath we drew was hallelujah!!!

Spot On!

/IAL

Anonym sa...
15 september 2008 11:04  

Jag hade Syrén som regementschef under 90-talet, mitt första intryck av honom var att han såg ut som en liten grå fågel som bara hade dragit igen dragkedjan på M/90'n när han talade framför alla soldater..

Men han gav också intrycket av att ha lite drivkraft i sig och säga vad han tycker - vad har hänt med honom?

Jag vet inte hur var som C MUST, men som ÖB verkar han extremt politiskt korrekt och vågar inte alls säga vad han _egentligen_ anser! Det senaste uttalandet är förvisso tydligt, men samtidigt så otroligt försiktigt och inte minst SENT.

Bloggen är bra, jag störs inte av färgvalen. Däremot är jag nyfiken på bloggaren..

Wiseman sa...
15 september 2008 15:58  

Jag upplevde honom som duktig som C MUST. Som ÖB har han varit rätt försiktig, men ändå inte så mesig och svansen-mellan-benen politiskt korrekt som föregångaren Hederstedt. Jag säger som Ulf Henricsson, det krävs att högre officerare vågar ryta i och inte bara ställer in sig i ledet.

Hoppas du inte är nyfiken - gul.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade