Inledande titt på dagens underlag

Nu har jag skummat dokumenten och avser göra en djupare dykning senare. Det finns ju en hel del galenskaper i underlaget, men man ska inte lasta Försvarsmakten för detta, anser jag, utan snarare beror dessa på politiska styrningar (och avsaknad av) och framförallt den tilldelade budgeten kontra ambitionsnivån. Viktigt i underlaget är att inga förband läggs ner förrän 2011, eftersom en eventuell ny regering då kommit på plats efter valet. Det är något som hårt styrts av den sittande regeringen, som inte verkar vilja ta ansvaret för sina handlingar.

Några direkta synpunkter: (citaten hämtade ur underlaget om inget annat anges)

"Utvecklingstrenden med uteslutande lätta lufttransportabla fordon synes bruten och tyngre strids- och transportfordon med flera tilläggsskydd, stridsvagnar och pansrat artilleri förekommer numera i insatsområden och i materielbeställningar."

- Trots denna analys halveras antalet stridsvagnar och man skär t o m i strf 90. Trots den fortsatta fokusen på internationella insatser, där de tre vanligaste hoten är eldhandvapen, rpg med rsv-stridsdel och IED, tvingas man avbeställa AAC. AAC är ett aktivt pansarskydd, framtaget för att skydda våra stridsfordon mot rsv-stridsdelar. Rimmar illa, tycker jag, men materielen pekades ju ut av regeringens "genomförandegrupp" i våras som något som inte ska anskaffas. Klokt?


Som bekant har försvarsministern hela hösten talat om hur Georgien lärde oss att ett krig kan vara över på några få dagar och då är vår beredskap för låg. Allt fler, även Försvarsmakten, talar om att utvecklingen i Ryssland inte blev vad vi hoppades på och önskar större fokus på försvaret av Sverige (vilket inom Försvarsmakten kallas hävdande av territoriell integritet (TI) och försvar mot väpnat angrepp (VA).

Efter att ha läst Försvarsmaktens underlag inser jag nu vad försvarsministern egentligen åsyftade. Det handlade inte om att kunna försvara Sverige på några dagar, utan att vi snabbt måste få svenska förband till en internationell krigszon innan kriget där är slut! (lätt raljerande)

"Försvarsmaktens tekniknivå ska därför anpassas för att möta en motståndare
med motsvarande tekniknivå eller lägre. En kostsam överlägsen svensk nationell
teknisk nivå är därför inte nödvändig."


Med andra ord kommer Försvarsmakten aldrig att kunna möta styrkor som har större numerär än våra egna. Därför är det bara att glömma att man ska kunna klara att hantera någon form av väpnat angrepp mot Sverige, vilket även försvarsministern uttryckte i Ekot.

Det värsta slaget mot förmågan att försvara Sverige utgörs av reduktionen inom marinstridskrafterna. Som bekant och väntat blir det inga luftvärnsrobotar till Visbykorvetterna, vilket i mina ögon gör dem i praktiken helt värdelösa, framförallt för nationella operationer. Många sköna miljarder rätt ner i soptunnan (det skulle vara kul att se Sverker testa Visbykorvetterna enl nuvarande status). Det blir också en sänkt ambition när det gäller sjömålsrobotar, men det värsta är nog avskaffandet av sjöminor, vilka utgör grundbulten i ett nationellt försvar mot en marin fiende.

För luftförsvarets del är det glädjande att se att rb 97 kommer att vara kvar till del. Dock kommer inga nya bomber anskaffas till JAS 39 och ej heller en ny radarjaktrobot, vilket utgör en förutsättning för att ett litet flygplan ska kunna bekämpa en större, snabbare och mer kapabel fiende.

Jag har tidigare skrivit om hur regeringen fått byta till Hercules för att kunna flyga in i områden med en förhöjd hotnivå, eftersom regeringsplanen (och alla andra flygplan i Flygvapnet utom JAS 39 och Hercules) saknar varnings- och motmedelssystem (VMS). I underlaget hittar man nu att regerings- och signalspaningsflygplanen ska utrustas med VMS. Intressant.


I ett pressmeddelande från Försvarsdepartementet har försvarsministern mage att kalla allt detta en "kraftig ökning av försvarsförmågan"!

Läs också nedanstående citat ur pressmeddelandet och jämför med första citatet ur Försvarsmaktens underlag:

"Ökad användbarhet med ett här och nu-perspektiv, ett nytt personalförsörjningssystem där huvuddelen av markstridskrafterna är kontrakterade, att gå från tunga förband till mer lätta och flexibla förband samt ett ökat nordiskt samarbete är principer som överensstämmer väl med Försvarsberedningens rekommendationer."

Man hittar liknande ord på försvarsministerns blogg.


Svenska försvarspolitik besannar återigen talesättet att när man inte tror att det kan bli värre, blir det ofta det. Nu får vi se vad som händer med inriktningspropositionen i mars.Aftonbladet, 2
SvD, 2, 3
DN
Sydsvenskan
Expressen, 2
SR Ekot
HD, 2, 3
NyT
Smp
UNT
Politikerbloggen

37 kommentarer:

Anonym sa...
30 januari 2009 kl. 17:21  

När pengarna inte räcker utan att behöva göra obehagliga prioriteringar, så kan man alltid rita upp en egen modell av verkligheten som är mer behaglig! Skitsamma att polarna runtomkring har en helt annan uppfattning om verkligheten.

Kloka ord apropå uppvisad strutsmentalitet:

"Man bör använda begreppet 'kognitiv dissonans' när man ska bedöma regeringen Reinfeldts säkerhetspolitik. I detta fall är innebörden att när det man uppfattar av verkligheten börjar bli obehagligt, så väljer man att aktivt tränga bort denna information. Om kartan och en okänd terräng inte stämmer överens, väljer man att följa kartan även om det i terrängen finns en avgrund som inte är utmärkt på kartan. Kartan känner man ju till. Det måste vara fel på terrängen."

Källa: http://www.newsmill.se/artikel/2008/09/09/tolgfors-maste-ga

Fenomenet är nog tyvärr oberoende av vilken falang av lekmän som regerar, utan mer tidstypiskt för dagens politiska (o)verklighet...

Bananrepublik? Ja, inte verkar vi särskilt professionella...

Anonym sa...
30 januari 2009 kl. 18:44  

Notera OFR/O:s yttrande i underbilaga 2.4 och särskilt den sammanfattande punkten 2 angående skyddsnivå i förhållande till hotnivå....

Anonym sa...
30 januari 2009 kl. 19:03  

Vilket hot är så akut nu mot sverige att vi behöver gripbara förband nu för försvaret av sverige jämfört med läget under kalla kriget. Om man tar Georgienfallet så händer ingenting som en blixt från klar himmel. Indikationer måste ju ha funnits på en rysk intervention eller?
Under invasionsförsvarets dagar fanns ju delar av brigadförbanden som kunde mobiliseras på väldigt kort tid.
Det som idag finns och är omedelbart gripbart är ju hemvärnet och i synnerhet insatskompanierna där det finns MÅNGA unga välutbildade soldater där många av dessa som jag träffat på nyss varit eller är på utlandstjänst. Men tyvärr så finns det fortfarande kvar en negativ syn på dessa.(pga av tillhörighet hemvärnet) Jag har själv övat dessa och det är bra soldater med stor motivation, utnyttja dessa och spoliera inte att de är där frivilligt ofta utan ersättning.Jag är själv fd yoff och hade tyvärr en negativ syn på dessa innan jag övade dom och jag tror att det tyvärr lever kvar bland kollegor som ej känner till verksamheten.

Tabby sa...
30 januari 2009 kl. 19:11  

det där var så dåligt att jag tror min vänstra njure lade av...

Anonym sa...
30 januari 2009 kl. 19:50  

Är det bara jag som undrar hur allt kan vara så fint och inget läggs ner och alla skall vara insatta i det insatta insatsförsvaret utan det skjuts till mer pengar. Någon måste ju betala. Ibland känns det som man beskriver sjukvården och att vi skall satsa mer på att fler skall få vård utan att skaka fram fler vårdplatser. Men men...

Anonym sa...
30 januari 2009 kl. 19:51  

"Till följd av omfattande långsiktiga internationella åtaganden under svåra förhållanden har
personalförsörjning kommit i fokus i flera västländer. Det handlar dels om att i erforderlig
utsträckning vidmakthålla de erfarna soldaterna, rekrytera nya samt omhänderta dem som på
olika sätt kommit till skada. De militära personalkostnaderna i Europas försvarsmakter har på
senare tid kommit att bli en allt mera dominerande del av förvarsbudgetarna"

Det är inte bara materiel som slits, eller hur Wiseman? En reflektion över huvudtaget är att omvärldsanalysen inte riktigt får det genomslag i underlaget som jag bedömer att det borde.
Vi får väl se. Det helaskall ju stå emot den politiska manglingen som nu startar. FM smarta drag är att lämpa över många av de obehagliga, grundorganisatoriska, föändringarna, på de som faktiskt har att fatta de besluten.

Anonym 1

Anonym sa...
30 januari 2009 kl. 19:55  

Notera även FortV svar. Spännande. 20% effektivare. Det borde ju enligt beräkningar blir 500 miljoner vi sparar i hyror. Svårt att tro att det är på det sättet..

Anonym sa...
30 januari 2009 kl. 20:38  

Wiseman, se gärna sidan 78 i underlaget, där Försvarsmakten förklarar att kostnadsökningarna på försvarsområdet kommer att innebära antingen att man måste ta bort förmågor eller behov av ökade anslag. Detta kopplat till skrivningarna (t.ex. sidan 27) om vilka allvarliga konsekvenser en borttagen så kalla förmågebredd kan få för nationell och internationell insatsförmåga, och, kanske allra värst, för förmågan att kunna utvecklas eller växa för att möta nya och/eller större hot.

Anonym sa...
30 januari 2009 kl. 22:27  

Nu är det dags att någon får i uppdrag att sondera med Finland om de kan tänka sig en återförening av våra länder.
Denna gång styrda från Helsingfors.

Anonym sa...
30 januari 2009 kl. 23:25  

Vem tar anvsvaret när vi skadas eller dör? Varför kan man inte lyssna på erfarenheter som redan finns... http://www.army.forces.gc.ca/caj/documents/vol_10/iss_4/CAJ_vol10.4_03_e.pdf
Att minska de förband som svarar för kärnan och allsidigheten i insatsbataljonerna innebär också försämrat skydd och handlingsfrihet. Är det personalfrämjande? Vem förklarar för mina anhöriga att jag skadades eller dog för att vi saknade utrustning som kunde inneburit skillnad. Danmark,Canada mfl har redan dragit slutsatserna, men inte vi...Vem tar ansvaret?
/J/

Anonym sa...
30 januari 2009 kl. 23:59  

Av det svenska försvar jag en gång var stolt över - trots dess brister - återstår bara trams.

Skall man hålla på så här kan man lika gärna lägga ner allt och förklara nationen Sverige för upplöst, samt ställa sig under något slags internationellt förmyndarskap.

Man verkar ha tappat kontrollen helt. Man pratar bataljoner som vore de brigader, utbildar soldater till internationell polistjänst i stället för krigets krav, avvecklar 90 % av armén och kommer (...på en firmafest strax före jul, eller?) på att man skall införa amerikanska tjänstegrader.

Så bråttom är det att bli som de riktiga arméerna att graderna börjar gälla innan de ens finns uppsydda, innan det ens finns en beskrivning av dem och innan ens den egna personalen hunnit se dem. Ja, det gick så fort att man inte ens hann ändra informationen om gradbeteckningar på FM:s egen hemsida.

Jag skäms över att vara svensk. Att ett folk kan tillåta sina regeringar att begå komplett självmord som trovärdig internationell aktör är så pinsamt att jag saknar ord. Jag vill faktiskt ärligt säga upp mitt medborgarskap.

Var söker man asyl om man är statslös svensk? Allvarligt!

Anonym sa...
31 januari 2009 kl. 00:20  

Ja, vad ska man säga? Världsklass är ett ord som passar!
Ex yoff; Vad menar du? Akut hot, gripbara förband och koppling till kalla kriget? Vi kan ju inte ens avvisa ngn som kränker vårt territorium, vi kan ju inte mobilisera ngt att tala om överhuvudtaget. Om en kris uppstår så ska det fattas beslut om en upprustning, hur lång tid tar det?
Hemvärnet i all ära, vilka uppgifter är de utbildade för att lösa? I vilken förbandsstorlek?
Sen är ju ÖB en sorglig figur, lojal till sista nedläggningen! Nej, ge mig snarast en medarbetarenkät!
Tolgfors, vår fina minister, den perfekta politikern, helt okunnig och fullständigt övertygad om sin egen förträfflighet. Det ironiska i denna dråpliga fars är att de nya moderaterna visade sig vara de gamla vänsterpartisterna.

Anonym sa...
31 januari 2009 kl. 11:51  

Jag har tio års sammanhängande yrkesrefarenhet GU inräknad. Jag har gjort två utlandstjänster och ett R10 förband. Jag är examinator i fem-sex materiel- och stridstekniksystem.
För FM är detta värt 20.800 kr i månaden.
Med den senaste utvecklingen kanske man titta i Pedagogiska grunder och byta ut "Varför strider soldaten?" till "Varför går Löjtnanten till jobbet dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år?"

Anonym sa...
31 januari 2009 kl. 12:36  

Börjar vara bäddat för en nordisk lösning på Sveriges försvar.

Danmark återtar Skåne, kniper Blekinge samt Gotland. Norge tar Härjedalen och västkusten osv. Finland tar allt i norr med gruvor mm.

Sedan litet etnisk rensning och alla svenskar förvisas till ett bantustan i gamla Svitjod runt Mälaren.

Anonym sa...
31 januari 2009 kl. 15:24  

Sverige går en ny stormaktstid till mötes! D v s i det avseendet att det är dom finska förbanden som får ta de hårda stötarna. Hakkapelitta!

Anonym sa...
31 januari 2009 kl. 16:42  

Man kan ju som sagt se detta försvarsbeslut som att vi får åtta markstridsbataljoner i stället för noll.

Dagens mobiliseringstider betyder ju, om jag inte missförstått, att vi i praktiken inte har någon armé alls.

/Arvid

Wiseman sa...
31 januari 2009 kl. 19:28  

Jag läste bilagorna också, men tänkte ta dem i ett separat inlägg ang FortV. OF har mycket bra och konsekventa kommentarer till underlaget. Personalförsörjningen är den stora osäkerheten i underlaget. Man gissar sig fram till siffror för löner, som ingalunda är förankrade någonstans och man utgår ifrån att det inte kommer att vara något problem att rekrytera ny personal varje år. Hur det blir med soldaternas IQ och EQ återstår att se.

20.38: Ja, det är den berömda tekniska faktorn, som jag har skrivit om tidigare. Lägg därtill också ökade lönekostnader som man inte kompenseras för så har du fördyringar på mer än en miljard årligen. Då är det kul med en budget som är låst i 5 år.

Anonym sa...
31 januari 2009 kl. 19:57  

Svensk försvarspolitik styrs inte av politiker, militärer eller ens av folket. Tyvärr styrs detta, precis som många andra delar av samhället, av media. Just nu är det populärt att attackera Tolgfors, regeringen och/eller Syrén men detta är bara ett utryck för svenska journalisters aversion mot borgerliga politiker och representanter för uniformsklädda yrken. Grupptrycket inom journalistkåren förhindrar alla former av balanserad rapportering. För er som tvivlar rekommenderar jag att ni studerar mediegranskningen i Sverige (utomlands är det helt annorlunda) av Gripen-projektet de senaste femton åren. Ett av världens mest moderna stridsflygplan, med mer internationella säljframgångar de senaste åren än de flesta andra och dessutom billigt. Inte riktigt den bilden ni tittare fått av det projektet förmodar jag...
Så länge politiker vet att positiva besked avseende försvarsbudgeten i Sverige kommer att mötas av massiv kritik som i förängningen riskerar nästa mandatperiod kommer ingen förändring att ske.
Som en annan indikation på hur debatten i Sverige styrs kan ni ju jämföra antalet anställda i försvaret, aktiva i hemvärnet, medlemmar i försvarets frivillig organisationer, antalet anställda i försvarsindustrin och väga detta mot antalet medlemmar i Svenska Freds. Till vilken av dessa två grupper tror ni media lånar sin megafon, dvs vilka hörs mest?

Wiseman sa...
31 januari 2009 kl. 20:09  

Harpoon: Jag anser att du har delvis rätt. Media är en oerhört stor maktfaktor, vilket jag berört när det t ex gäller strf 90 till Afghanistan. Media bestämmer också i hög grad vem som vinner ett krig. Jag håller helt med dig i medias skildring av JAS 39.

Däremot tror jag inte att svensk försvarspolitik bestäms av media. Den bestäms tyvärr av politiker utan så värst stor kompetens i ämnet. Naturligtvis sker viss påverkan via media. Förmodligen ska man vara tacksam att den inte är större än den är. Just nu blåser det försvarspositivt, men för några år sedan var det åt andra hållet. Det viktigaste inom all politik, anser jag är att vi har politiker som är mycket väl insatta i sina respektive ansvarsområden.

Anonym sa...
31 januari 2009 kl. 20:23  

Wiseman, du har naturligtvis rätt i att politikerna bär ansvaret för genomförd politik. Om man däremot leker med tanken att Tolgfors skulle ha lagt fram ett budgetförslag som pekade mot 4% av BNP, dvs runt 100Msek, vilket inte är onormalt internationellt sett, då vet vi ju hur tongångarna i media blivit. Vilka sjukhus måste stänga? Var ska vi dra ner i vården av gamla och handikappade etc. Man hade ställt det ena behjärtansvärda intresset efter det andra mot de onda militaristerna och Tolgfors saga inom regeringen hade varit över. Ingen politiker vågar utmana media. Hörde du lördagsintervjun av Tolgfors? Jag är ingen Tolgfors supporter men intervjuaren hade inget som helst intresse av försvaret. Hans intrese var att smutskasta Tolgfors. I slutet av intervjun diskuterades dock försvaret i några meningar. Intervjuaren undrade då vad Sverige gjorde i Afghanistan där NATO bombar barn och civila...

Anonym sa...
31 januari 2009 kl. 21:28  

De som följt Wiseman´s blogg den senaste tiden har kanske lagt märke till att jag pushat för flygunderstöd när antalet artilleripjäser reduceras. Jag har förstått att många ser svårigheter med CAS och visst förstår jag att det känns bättre med ett artilleriförband grupperat bakom åsen. I ÖB underlag har man emellertid svart på vitt både att artillerit reduceras och att Gripens förmåga till markunderstöd sk***r sig. Den som är intresserad av vad som kunde ha blivit rekommenderas titta på exempelvis http://en.wikipedia.org/wiki/GBU-39_Small_Diameter_Bomb
För specifikt GBU-39/B gå till http://www.f-15estrikeeagle.com/weapons/ och klicka på "Guided bombs"
Bombkapsel 90 avskaffas (enligt regeringsbeslut skall den s k Oslokonventionen om förbud mot klustervapen skrivas under av Sverige).
För synpunkter på detta beslut hänvisar jag till rubriken "Territorialförsvar? Skrota inte miljardinvesteringar" med URL
http://bossekommenterar.wordpress.com/
"Förmåga att påverka mål på marken begränsas" skriver ÖB. Torr humor om något!

Anonym sa...
31 januari 2009 kl. 22:08  

Jag tror förklaringen till dagens försvarspolitik egentligen är väldigt enkel. Det handlar om makt. Inget pris är för högt för att få makten.
När Reinfeldt står i TV och säger att Björklund får om han vill argumentera för mer pengar till försvaret när vårbudgen skall förhandlas. Reinfeldt för egen del skall argumentera för mer pengar till sjukvården, pensionärerna och skolan så är det bara makt det handlar om. Reinfeldt vet att i Sverige så ger "mer pengar till vården", "150 kronor mer till pensionärerna" fler röster än att lova Svenska medborgare en säkerhet mot yttre hot genom ett starkt försvar.
Att det funkar så här i Sverige beror framförallt på två saker:

1. Vi har inte haft krig på 200 år. Vi lever i illusionen att det aldrig kommer att hända. Om det mot förmodan gör det så kommer alltid någon annan offra sitt blod för oss Svenskar.

2. Vi är världens mest pacificerade folk, vi väntar på allmoser från regeringen som fågelungar väntar på daggmaskar av sin mor. 150 kr mer per månad till pensionärerna är en fin allmosa som ger många fina röster i nästa val.

Det mest fascinerande i detta är att vi år efter år, val efter val infinner oss i detta. Svensken i allmänhet är ju inte dummare än någon annan, det är bara svårt att bryta en 100-årig indoktrinering där politikerna, dag efter dag lurar i oss att vi bor i en sann demokrati där folkets vilja styr..

Allt handlar bara om makt och Reinfeldt är den mest maktgalne just nu..

Wiseman sa...
31 januari 2009 kl. 22:09  

Harpoon: Att lyssna på lördagsintervjun är på min att-göra-lista.

Ostrogot: SDB är bra, men inte jättebra för CAS. Med tanke på den enorma räckvidden har den ett jäkligt stort riskområde om den får roderfel. Vidare så är den endast GPS-styrd, vilket gör att man inte kan avbryta (styra om) en fälld bomb och ej heller fälla den mot rörliga mål. Detta har lett till att man i USA, efter erfarenheter i Afghanistan, har börjat titta på en SDB 2. Däremot är den ju enormt bra mot fasta mål, speciellt de som är skyddade av kvalificerat luftvärn.

Jag utgår från att du läst vad jag skrivit de senaste åren om BK 90.

Anonym sa...
31 januari 2009 kl. 22:30  

Wiseman - jag argumenterar inte mot dig utan försöker dra växlar på att du har läsare även utanför den närmaste vänkretsen, läsare som jag inte kan nå via press och TV eftersom jag inte alltid jamar med Svenska Freds et consortes.
Vill dock invända mot vad du säger om SDB. Att den har lång räckvidd medför att den kan användas i såväl interdiction som CAS och om man så vill så kan den ju fällas på betydligt kortare avstånd än maximala. Den har dessutom den stora fördelen att det finns politiker som ser positivt på anskaffning av SDB och det skall man väl inte motarbeta oavsett om deras motiv överensstämmer med mina eller med något annat motiv.
Beträffande BK 90 vet jag att jag inte behöver omvända dig men som sagt, jag riktar mig inte till redan frälsta.

Anonym sa...
31 januari 2009 kl. 22:54  

ÖB har satsat allt på ett kort och hoppas han inte kommer att bli synad....
Vilket han kommer att bli. Jag menar 17000/mån + 50% soc. avg. exkl. traktamenten, risktillägg, hemmavarandebarntillägg etc. Hmm jag är skeptisk. All cred till ÖB, han står på vår sida, men det känns som en glädjekalkyl.
Den här ambitionen ryms icke inom fastställd budget och då har jag ändå inte tagit hänsyn till, av Wiseman, tidigare framförda kostnadsökningar. Finland har beslutat om en årlig anslagsökning om 2% för detta.
En grym press ligger nu på Tolgfors och det är upp till den offentliga debatten att avgöra hur utfallet blir. Ser det inte som omöjligt att det trots allt kan bli höjda anslag. Det känns som om yrkesförsvaret skall genomdrivas till varje pris. Har egen erfarenhet av (utländska)yrkesmeniga och det är ingen vacker syn kan jag meddela. För övrigt kan jag kontatera att Flygs, enligt förslaget, skall flytta till F7 2012. LOL. F5 (ja dom finns kvar dock under annan ägare) och även F16 är utomordentliga utbildningsplattformar för GFU/GTU. Malmen är en katastrof med tanke på HKP och JAS verksamheten i området.

Wiseman sa...
31 januari 2009 kl. 23:15  

ostrogot: Visst kan du fälla den på kortare avstånd än max, men vid problem med styrsystemet hamnar den i värsta fall i ett annat land. Den är ju jättebra i stora kriget när man inte behöver oroa sig för skada på tredje man, men inte fullt så lämplig i begränsade konflikter.

Det finns andra vapensystem som borde prioriteras betydligt högre för JAS 39 om man nu hittar någon politiker som är villig att betala, t ex en attackrobot. Förmågan mot rörliga och pansrade mål är inte imponerande. Snarare tvärtom.

Onga: Ja, det är ju ännu ett exempel på en fantastisk politisk styrning. Till 2012 har man precis plöjt ner drygt 150 milj på Malmen för den nya flygskolan och det var ju ingen inom Försvarsmakten som ville ha den där från början.

Anonym sa...
1 februari 2009 kl. 00:53  

Ostrogot: SDB är inte så bra för CAS, av de skäl som Wiseman angett. (Däremot är den ett utmärkt vapen vid en del andra uppgifter.) Dessutom tar det väldigt lång tid innan den träffar, eftersom den alltid flyger distansekonomiskt, och därför cirklar sig långsamt ner mot målet om man fäller på nära håll. SDB 2 däremot ska däremot bli bra även för CAS, men den är fortfarande bara i förstudiefas och blir inte operativ förrän 2014 eller nåt sånt.

Ett större problem än att vi inte köper in SDB är att vi skrotat och skrotar så mycket av det vi har. För tio år sedan fanns det massvis med attackraketer och bomber för AJ-37 Viggen, som man valde att skrota istället för att behålla dom till JAS-39. Och det är för övrigt inte billigt att skrota vapen. Dessa hade varit utmärkta för CAS, och "gratis" eftersom vi redan köpt dom.

Bk-90 har redan diskuterats och jag delar Wisemans åsikter i frågan.

Nästa vapen att skrotas blir sannolikt Rb 75 (AGM-65 Maverick), som vi också köpt i stort antal för Viggen. De kan bara skjutas från de gamla JAS:arna (39A/B), eftersom man inte integrerat dem på 39C/D, antagligen av ren snålhet. Rb 75 är bra både för CAS och andra uppgifter. Robotarna har förvisso gamla och har inte så bra målsökare, men i dessa kristider tager man väl vad man haver... Dessutom kan man uppgradera målsökaren för en relativt billig penning, och vips så har man ett modernt vapen. Men icke!

Kvar sitter vi med jävligt fräna flygplan, men bara några få laserstyrda bomber och akan, efter att ha lagt ner en massa tid och pengar på att utveckla förmågan till markunderstöd. Nu ska vi istället bli bra på ISTAR säger man. Spaning var vi bra på för några år sedan, men mycket har fallit i glömska eftersom vi beställde prylarna till JAS-39 först för ett par år sedan, dom har just levererats och är ännu inte helt operativa. Så nån kan ju tala om för mig vilka sensorer vi ska "ISTAR:a" med, det stod i alla fall inget om nya inköp på listan och de vi har/får kan nästan räknas på ena handens fingrar. Är detta huvuduppgiften för 100 stridsflygplan? vad ska dom 80-90 som inte får kapsel då göra...

Ingen fattar att det inte räcker med att ha 100 flygplan. Utan prylar att hänga på dom är det bara kapitalförstöring eftersom dom inte går att använda till något annat än att bullra. Nu är det lite som min morfar berättade när han var inkallad till beredskap i Skåne, då Tyskland invaderade Danmark våren 1940:
På kompaniet hade vi sex skott var till våra Mausergevär, fullt magasin och en patron i loppet. Och ett patronband till kulsprutan. "Nu ska tysken få om han kommer", sa vi till varandra. Fast alla visste vi att vi inget hade att sätta emot om han väl kom.
På samma sätt är det med våra fräna top of the line fjärde generationens stridsflygplan idag. Och det lär vi ju inte heller skrämma så många med...

Anonym sa...
1 februari 2009 kl. 07:59  

Wiseman, kan du hjälpa mig att reda ut en sak jag inte får ihop?

Det skrivs en massa om att Sveriges Försvar är dyrast OCH minst i norden.

Den (i stort sett)enda förklaringen som ges till varför det är på detta sätt är att vi har dyrare materiel.

Är det den enda (eller största) förklaringen? Så mycket bättre materiel har vi väl inte?

Vad kostar det att hålla på med omställningar till nya/olika inriktningar hela tiden? Det har väl inte våra grannländer gjort?

Är det någon som räknat på vad våra omställningar till nya/olika inriktningar kostar? Finns det en post för detta i Försvarsbudgeten (och uppföljningen), eller döljer man denna kostnad bakom annan verksamhet?

Anonym sa...
1 februari 2009 kl. 08:46  

Wiseman-
I något annat sammanhang berättar jag gärna om mina preferenser ang attackvapen inklusiva för - och nackdelar sett ur min synvinkel. I föreliggande debatt har jag fullt schå med att försöka förstå vad som sker bakom det som synes ske i förberedelserna för proppen.

Wiseman sa...
1 februari 2009 kl. 10:00  

07.59: Det är inget tvivel om att "omställningarna", dvs förbandsnerläggningar och utköpandet av övertalig personal har kostat stora summor pengar. DE hittar du inte igen som separata poster i budgeten.

Kostnaderna för att köpa ut personal går in under lönerna i verksamhetskontot. Du kanske minns att Rapport gjorde ett "avslöjande" för ett drygt år sedan att hundratals f d försvarsmaktsanställda lyfte årslöner från FM, samtidigt som de hade heltidsanställningar någon annanstans.

Kostnaderna för nerläggningar och flyttar, hittar man under materielbudgeten. Materielbudgeten innehåller kostnader för anskaffning, vidmakthållande och avveckling av materiel. Vi har lagt ner enorma summor på detta. Förbandsflyttarna har ju också kostat enorma pengar. Nu talas det ju om att lägga ner Uppsala Garnison och flytta Strilskolan till Enköping. StrilS byggdes i början av 90-talet i Uppsala för då svindlande dryga miljarden kr. Vad kostar det med lämpliga lokaler i Enköping, som ju är en ganska fullspäckad garnison idag? StrilS lades i Uppsala sedan den tidigare legat på det nerlagda F 18 Tullinge. En stor del av anledningen var att man inte ville behöva flytta skoland någonsin igen och F 16 var identifierat som det flygförband som man allra sist skulle komma på tanken att lägga ner.

När man lade ner i Sollefteå efter FB 00 kostade det ett antal sköna hundra miljoner att flytta T 3 till Östersund. Likaså överfördes I 21:s Strf 90 dit. I Östersund fanns det dock inga lämliga övningsfält för mekaniserad strid, så istället satt man och transporterade personal och vagnar fram och tillbaka till Sollefteås övningsfält. Garageområdet i Sollefteå byggdes t o m ut.

Detta är bara några exempel på vad det kan kosta att lägga ner.

I FM underlag berättas det ju att materiel fördyras med i snitt 3,5% per år, varvid materielen blivit dubbelt så dyr år 20 som år 0. Lägg därtill att lönerna stigit med ca 35% under denna tid och sedan en inflation. Jämför vi 1999 (44 mdr) och 2009 (39 mdr) är skillnaden i budget i respektive års kronvärde -5 mdr kr. Anpassas sedan 1999 års budget till 2009 års värde (54 mdr) har vi istället tappat 15 mdr kr i ren inflation. Därefter kan du ju själv räkna på de ökade lönekostnaderna och materielfördyringen. Därtill har vi ju kostnaderna för de marknadsmässiga hyrorna av lokalerna, från 1,7 mdr kr 1999 (motsv 2,1 mdr) till 2,4 mdr kr 2009 trots att antalet förband minskat med runt 80%.

Blir det billigare med inköp av materiel från utlandet? Läs inlägget om COTS (http://wisemanswisdoms.blogspot
.com/2008/09/off-shelf-eller-ej-materielprocessen.html
så kan du se själv. Betänk även att materiel som vi köper i dollar bara under andra halvåret 2008 blev över 30% dyrare då kronan föll.

Jag har hört ryktas att Finlands försvarsbudget inte innefattar materielinköp o dyl utan att det betalas separat. Jag vågar dock inte tro på det innan jag efterforskat det närmare.


Det här får nog bli ett eget inlägg.

Anonym sa...
4 februari 2009 kl. 21:44  

H -
Jag har ännu inte kommenterat ditt inlägg för jag hann inte innan jag reste bort. Jag har inte haft tillgång till dator för jag är för snål för att betala datatrafik över 3g-modem i utlandet.
Vill dock säga att jag inte tycker om vapen som Rb 75 mot mindre viktiga mål. Missförstå mig rätt, en bekämpad stridsvagn kan vara skillnaden mellan liv och död för ett antal soldater, men skall vi verkligen skicka en rote JAS 37 för att slå ut två stridsvagnar? Vi lär inte kunna snurra runt i ett stridsområde under totalt eget luftherravälde och med luftvärnet utslaget av störsystem, kanske någon stormakt kan. Rb 75 är dessutom inte bra mot rörliga mål som kör genom ömsom soliga, ömsom skuggiga partier, för att inte tala om målföljningen när målet passerar bakom buskage! Strv i öken eller fartyg i skärgård bra, och det var för fartyg vi skaffade dom.
Diskuterar gärna attackbeväpning men vi bör göra det i bättre sammanhang än Wiseman´s blogg om försvarsekonomin. Förslag?

Wiseman sa...
4 februari 2009 kl. 22:21  

Ni får diskutera attackbeväpning hur mycket ni vill, vad mig anbelangar.

Anonym sa...
4 februari 2009 kl. 23:40  

ostrogot: Rb 75 har en kontrastmålsökare, som kan låsa på vad som helst som ger kontrast. Det är således inte endast ett vapen mot stridsfordon (även om den ursprungligen togs fram för detta ändamål). Eftersom den dessutom har en hyfsat fet stridsdel, jävligt mycket mer än vad som krävs för att spränga en stridsvagn iaf, så kan den användas mot fordon, byggnader, broar, båtar, you name it. Ett allmålsvapen helt enkelt, inte så bra mot rörliga mål som du säger men ganska användbar ändå. Speciellt om vi köper nya bättre målsökare till dem som sagt. T ex lasermålsökare (som USMC har), belysare har vi ju redan och då blir den även bättre mot rörliga mål...

Anonym sa...
5 februari 2009 kl. 11:34  

H, inlägg 4 feb -
visst, bra stridsdel och vår nuvarande målsökare klarar erfarenhetsmässigt stillastående mål som kontrasterar skapligt mot bakgrunden. Mål som har lång, jämn utbredning som exvis fackverksbro fordrar lite trixande men brukar lyckas. OK, vi kan skaffa lasermålsökare, men innan du övertygar mig bör du berätta vilken molnbas som krävs för insats med belysning från eget fpl. Är målet försvarat av lvrb, och om inte, är det då något viktigt mål? Du bör även berätta hur många robotar du kan fälla i ett anfall från ett flygplan.

Anonym sa...
5 februari 2009 kl. 18:56  

Ostrogot: Vad jag försöker säga är inte att Rb 75 är attackvapnet Allan, som löser alla våra problem nu och för all framtid. Vad jag vill ha sagt är att det är ett hyggligt vapen som vi redan har och som fungerar, och det är vansinne att skrota det när vi nu uppenbarligen inte har råd att köpa in nya vapen.

Anonym sa...
5 februari 2009 kl. 21:19  

Jag håller med dig att det är dumt att skrota Rb 75 innan vi fått någon ersättning. Diskussionen denna gång startade dock med vilka möjligheter till CAS som markstridskrafterna får nu när GBU 39B inte får rum i budgeten och jag är alltså av den uppfattningen att Rb 75 fortfarande är ett användbart vapen men inte för CAS. Jag är, som du vet om du följt debatten, även av den bestämda åsikten att Regeringen bör omvärdera sitt beslut att skrota BK 90 eftersom det varken finns tekniska eller humanitära skäl att likna det vid RBK 250, CBU 87, CBU 71 ellerde andra klustervapnen som har helt annan konstruktion på substridsdelarnas tändsystem. BK 90 är dock inte heller bra lösning på problemet CAS men skulle göra stor nytta innan egen trupp (med artilleri och/eller strv) kommit på plats.
Dessa vapen har det gemensamt att de redan är anskaffade och betalda. Båda har nackdelen att de inte förbättrar 39:ans försäljningschanser och just därför saknar stöd hos politiker och Saab.

Allan Widman sa...
2 september 2010 kl. 21:30  

Wise,

Att till existerande komplexitet (ubåtsjakt, minröjning och ytstrid) försöka addera luftvärn, gör det svåra omöjligt. Visbykorvetterna är ett tydligt exempel på hur tekniksprång blir till magplask. Var finns nu raison d'être för sjöstridskrafterna?

Allan Widman

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade