Nya tidsfördrivet

Det verkar som om bloggen blivit det senaste diskussionsämnet i matsalen på Lidingövägen och besöksstatiken verifierar detta. Glädjande nog för mig verkar den absoluta majoriteten instämma i vad de läser.

En som dock inte verkar instämma är vår ÖB med tanke på vad han yttrade på FHS igår. Så kan det vara. Kritik för organisationen framåt. Det bästa regementet jag tjänstgjort på var det där enskild soldat hela tiden uppmanades att komma med feedback på verksamhetens genomförande, oavsett om det gällde soldatnivå eller ledningen. Aldrig har jag sett så professionella och engagerade soldater och så lyckade resultat. Det var uppdragstaktik och helhetsbaserat lärande när det är som bäst. Men det är väl en sak att skriva sin namnteckning i ett reglemente eller instruktion, och en annan att stå bakom det och se till att det som är skrivet genomförs och efterlevs.

25 kommentarer:

Anonym sa...
12 mars 2009 22:05  

Keep up the good work!

Din blogg, tillsammans med ledarbloggen på SvD (inkl Mj Neppelberg), Strilaren och Försvarsbloggen, har fått herrarna med slipsen på tok för hårt åtdragen (läs FML samt FöDep) att inse att de har ett problem på sin hals (utöver slipsen alltså). Att köra med hemligstämpeltricket löser inte deras problem längre och det är därför ÖB muttrar på FHS.
Som tidigare har antytts i denna och andra bloggar så är de frågor som dryftats fram till nu bara toppen på isberget.

Jag tycker, som många andra, att det är dags för en oberoende revision av FM och jag kan bara hoppas att den nye ÖB är en så pass bra ledare som det påstås. Dvs att han inte bara uppmuntrar sina underlydande att lyfta upp problem och oklarheter till ytan utan också agerar på den informationen.

För övrigt kan jag meddela att det inte bara är i den matsalen dessa bloggar diskuteras.

Som sagt, Keep up the good work!

Anonym sa...
12 mars 2009 22:16  

Vad yttrade ÖB på FHS?

Wiseman sa...
12 mars 2009 22:38  

I all korthet: Att han ogillar vissa officerares bloggande.

Anonym sa...
12 mars 2009 22:57  

Du kan ju inte få bättre feeback, inte sant?

Anonym 1

Wiseman sa...
12 mars 2009 23:06  

Det är ju inte utan att man drar lite på munnen när man hör kollegor helt ovetandes diskutera det hela vid bordet bredvid under lunchen. :)

Anonym sa...
12 mars 2009 23:10  

Man kan väl inte vara vidare pragmatisk om man tycker det är fel att lyfta fram det som är sjukt i ett system som går på knäna.
Vad är vinsten med att försöka dölja fakta!?

FM och dess ledningen och inte minst politikerna som styr detta land bör rannsaka sig och ta till sig de kritiska rösterna inom organisationen, ja herr ÖB, det är inte bara officersbloggarna som tycker så här. Jag har ännu inte hört någon enda person i fikarummet på min arbetsplats som inte ger Wiseman bifall i den försvarsrelaterade kritiken!...
Starkt av dig Wiseman och fortsätt att ge kritik för det är på sikt väldigt sunt för organisationen... Synd bara att inte alla verkar förstå detta!

BR!
/L

Tokmoderaten sa...
12 mars 2009 23:21  

Vise man,

Det finns även de inom politikerskrået (läs undertecknad om än bara lokalt) med blå bakgrund som med alla medel vill bistå dig i kampen för att öppna våra försvarspolitikers ögon.

Fortsätt vara granskande, korrekt och hela tiden föra fram dina argument på ett korrekt sätt, ett trevligt sätt som jag själv saknar.

Din evige vapendragare / "Toker"

Peter F Pan sa...
12 mars 2009 23:54  

Styrdatalänken är enbart toppen på Isberget.
Situationen är katastrofal. Begreppet nationellt försvar saknar just nu reell innebörd.
Om detta faktum diskuteras flitigt, inte bara i matsalen på Lidingövägen.
Skamgränsen är nådd och läget är mycket, mycket värre än de flesta kunnat (mar)drömma om...

Anonym sa...
13 mars 2009 01:44  

Från svd (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2586869.svd)

Regeringen lägger om försvarspolitiken. Nedläggningen av arméförband stoppas. I stället ökar numerären på markstridskrafterna genom en ny reserv. Gotland militariseras åter genom att Sveriges modernaste stridsvagnar sänds dit. Uppgifterna kommer från källor i regeringen och det militära högkvarteret och bekräftas av försvarsminister Sten Tolgfors för Svenska Dagbladet.

Det där låter ju för bra för att vara sant, vågar man ens hoppas att våra politiker har tagit sitt förnuft till fånga och börjat tänka om? Om så är fallet har alliansen säkrat min röst till nästa val.

Anonym sa...
13 mars 2009 08:32  

Som sagt, problemen är inte budskapen eller budbärarna utan den bakomliggande verklighet som de beskriver.

ÖB och försvarsmaktsledningen borde acceptera att det är nya tider och omfatta detta nya fenomen istället. Hur kan jag som ÖB använda/dra nytta av detta forum i mitt arbete med att leda, utveckla och förbättra min organisation? Är det t.o.m. så att denna typ av debattforum skall tillhandahållas inom FM? Då kanske diskussionen flyttar bort från det offentliga internet?

Som vanligt så gnälls det mest när verkligheten inte är så enkel som de bekväma ledningsmodeller man helst skulle vilja tillämpa. Som mina chefer en gång sa till mig: "Gilla läget", "Se möjligheter istället för begränsningar", "Det som inte dödar, härdar!".

Är detta nya fenomen verkligen dåligt för Försvarsmakten, eller är det bara jobbigt för dem som leder verksamheten?

Är det inte egentligen så att det som är jobbigt, är att helt plötsligt uppstår en känsla av ansvar? Det som vi inte gör bra går inte att mörka, utan vi måste stå för det.

I min värld är det en bra utveckling, för den ökar incitamenten för att vilja utveckla en professionell verksamhet. Den ökar kraven på alla medarbarbeta med olika nivåer av ansvar. Vi måste stå för våra resultat.

Öppenhet - tekniken och fenomet blogg främjar synnerligen öppenhet. Inte bara får man fram kloka och värdefulla insikter och åsikter, som ofta annars stannar i en knuten hand i byxfickan, dessutom kan vi enklare dela och gemensamt kritiskt granska olika erfarenheter och idéer om lösningar.

Resultat - forumet kritiskt granskar våra resultat och drar slutsatser som kan bidra till förbättrade resultat. Resultat granskas ur många perspektiv och värderas. Brister, och förslag på förbättringar, identifieras och diskuteras. Resultat synliggörs och blir inte enbart utrymme för utförarens tolkning. I denna aspekt utgör forumet ett redskap för offensiv kvalitetsutveckling.

Ansvar - forumet bidrar till att synliggöra och kritiskt granska resultat. Olika perspektiv på resultaten och deras värde presenteras och diskuteras. Result synliggörs. Därmed uppstår incitament för engagemang och vilja att ta ansvar hos olika utförare. Förr såg "ingen" vad jag gjorde. Nu ser "alla" vad jag gör. Detta är nyttigt för vår organisation. Vi behöver sätta tummen i ögat på oss själva (vilket är mer hygieniskt än det ställe den befann sig på tidigare).

Ytterligare ett viktigt värdeord:

Respekt - forum med karaktären av anonymitet, kräver ansvarstagande skribenter som kan visa varandra respekt oavsett hur avvikande uppfattningar man har. Här kan vi ta del av många olika perspektiv på en fråga, vi inser att det inte alltid är svart eller vitt. Därmed ökar vår ödmjukhet och förmåga att respektera andra.

Nä, ÖB, du skall värdesätta att du har sådana resurser som du har, särskilt i mj Peter Neppelberg och den anonyma medarbetaren Wiseman.

Se möjligheter - inte begränsningar!

Vem vet, en skicklig ledare kanske kan vända en uppfattat motgång och utmaning till något positivt för den egna uppgiften. Sun Tzu har säkert sagt något träffsäkert som bättre, och mer kortfattat, beskriver min poäng.

Anonym sa...
13 mars 2009 09:21  

Noterar att FM egen web-site www.mil.se är är totalt tyst.
Att Försvarets Forum skulle kommentera debatten är föga troligt.
Inåt i organisationen på EMIL är det nästan lika tyst förutom nåt pliktskyldigast referat av att svd skrivit i en ledare.

Ibland funderar jag på hur mediastrategerna i Försvarsmakten tänker.
Vad är syftet med informations-avdelningen.

Jag förstår varför Dopping slutade, det sägs att han var bitter.
Perukstockarna på generalsplanet ville inte ta till sig den nya tidens mediakommunikation ........

L-G

Anonym sa...
13 mars 2009 09:34  

Satsningarna med Strv på Gotland är en media kampanj.
Nu vill FML lyfta fokus från frågan om hur man leder FM och ge några köttben till folket? Politikerna? Vet inte vem.
Focusfrågan ligger i att ordervägarna skall fungera och de gör de inte. Vid oro lyfter HKV beslutsrätten från förband. Förband lyfter frågan till HKV för avdömning.
I samtliga frågor har svaren kommit för sent, inte alls eller felaktigt. Felaktigt är en subjektiv och en objektiv del. Den subjektiva är det bara att gilla och lyda. Den objektiva ställer man en motfråga på, varpå man får ett ickesvar tillbaka. Alltså får man ingen system- eller helhetsförståelse.
Hur agera i chefens anda?
En del av problemet är att man har chefer och funktionsspår paralella.
Vid något tillfälle har man fått ja av chef och nej av funktionsspår ibland tvärtom.
Sedan är det bara att njuta av ackrediteringsprocessen, i åratal.
Systemet går upp till generalsnivå, en fråga, en general. Varför finns fler generaler än förband? (Beror självklart på hur man vill definiera förband)
Vilka signaler vill FML skicka till förband? Säg ett, gör ett annat? Söker svaren i broschyren som HKV skickade ut. "Att bygga förtroende"
De generaler som har uppnått pensionsmässig ålder (enligt avtal), GÅ! Det krävs ett nytt ledarskap och det kommer underifrån!
/Johansson

Anonym sa...
13 mars 2009 10:31  

FPI nytt:

"På frågan om syftet med mötet på F7 svarar stf Persdir Dahle att syftet var att ge information, inte att hota eller gå förbi lagen. Dahle ber om ursäkt om det har uppfattats på detta sätt.
OFR/O FM uppskattar ursäkten men att den inte räcker. OFR/O FM avser utreda frågan juridiskt för att se om det ska få en juridisk konsekvens för FM.

På frågan varför inte OFR/O FM informerats om FM ställningstagande innan mötet på F7 svarar Dahle att det är ett misstag, något som naturligtvis skulle gjorts"

Oj, oj.....hoppas facket går vidare!!

Anonym sa...
13 mars 2009 14:44  

Som anställd inom sjöinfobat vet jag att det är många som följer Din blogg med stort intresse, främst det Du skriver om GLC/NOC.

Mycket av det som framkommit om GLC/NOC har rört FLygvapnet/STRIL men jag lovar att det finns många tokigheter vad gäller sjöinfobat också!

Tack för en bra blogg!

Wiseman sa...
13 mars 2009 15:50  

14.44: Det är jag fullständigt övertygad om och du är välkommen att dela med dig av informationen.

Tack för berömmet!

Anonym sa...
13 mars 2009 17:34  

Det skulle jag gärna göra men.....
....jag är inte helt säker på vad jag vågar skriva här, d v s öppet kontra H. Det rör sig primärt om led.syst och annan teknik.

Det man kan konstatera är dock att få av personalen "på golvet" d v s sjöinfokomp tror på koncepet och ännu färre kan tänka sig att sitta på en åker i Enköping.
Kompetenstappet kommer att bli gigantiskt.

/ 14:44

Anonym sa...
13 mars 2009 22:51  

Man kan undra om den nye ÖB vågar leva i tiden och starta en egen blogg. En riktigt blogg där man kan kommentera och inte en personlig hemsida á la Tolgfors.

En ärlig debatt, öppen eller intern, om försvarrets framtid skulle vara spännande att följa. Låt den bli Sverkers Tops som rensar vaxproppen ur ÖRAt....

Anonym sa...
15 mars 2009 11:34  

Anonym Sjöinfobat:
Strilaren uppskattar fler bidrag om sjöinfo.verksamhet. Hittills har http://www.stril.blogspot.com mest handlat om FV-relaterade frågor men det beror på att bidragsgivarna haft den bakgrunden. Det går att skriva om det mesta utan att trampa över H-strecket.

Anonym sa...
15 mars 2009 14:57  

Till 14:44 : Vad skulle kunna vara hemligt med "led.syst och annan teknik" ?

Finns en del att läsa om LedsystT på http://www.fmv.se/WmTemplates/Page.aspx?id=2212
(alternativt gå in på www.fmv.se och tryck på "LedsystT").

Denna dokumentation har nog inte varit billig.

En frågeställning är nyttan med detta material, speciellt om vi skall följa NATO-lösningar. Och man kanske skulle börja med att definiera förmågebehov innan man går in på tekniska lösningar ?

Tekniska förlaget IDG (som är inne på Wiseman's ibland) kanske skulle
kommentera innehållet ?

Anonym sa...
15 mars 2009 18:56  

Om sjöinfobat skall kunna flytta till åkern i Enköping krävs att våra nya system d v s sb, ledning och system för kommunikation med t. ex radarstationer driftsätts OCH fungerar.

I dagsläget är detta ett enda stort mörker!

De system vi använder idag fungerar dock alldeles utmärkt och mkt bättre än vad jag har sett ersättarna prestera.

Återkommer i ärendet.
/14:44 a k a anonym sjöinfobat

Wiseman sa...
15 mars 2009 20:02  

Sjöinfobat: Skriv gärna en blänkare på Strilarens blogg om det också.

Anonym sa...
15 mars 2009 20:31  

Kommentar till 14:44 och att sjöinfokomp har svårt att tänka sig att sitta på en åker i Enköping.

Man ska kanske istället placera FML:s krigsledningsplats på en åker i Enköping, detta får kanske fart på förmågeutvecklingen ?

Anonym sa...
17 mars 2009 17:19  

Nu har plötsligt Strilaren tystnat!

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=12619

http//www.stril.blogspot.com

Anonym sa...
17 mars 2009 21:28  

Till min stora fasa upptäckte även jag att strilaren tystnat. Hoppas VERKLIGEN att ingen yttre påverkan fanns i bakgrunden för isf vore det en stor skandal.
Som FM-anställd vågar jag helt enkelt inte säga vad jag tycker om vissa saker.

Fan vad jag skäms, och det är bland annat yttrandefriheten som jag ska försvara...

Anonym sa...
19 mars 2009 18:29  

Kolla in nya bloggen Strilaren II: http://www.allanwidman.blogspot.com/

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade