Instämmer med Widman

Stundom håller jag med Allan Widman och stundom inte. Arbetet den s k genomförandegruppen som han deltog i under våren lade fram över vilka materielprojekt som man politiskt borde avsluta, var bland det värre jag sett eftersom det totalt saknade förankring från militärt håll och FMV. Ingen konsekvensbeskrivning hade gjorts och både HKV och FMV stod handfallna. Några månader senare kritiserar Widman Försvarsmakten för avsaknaden av en del av materielen som gruppen pekat ut som reducerbar eller skulle avbrytas. En annan fråga där jag och Widman helt skiljer oss åt är hur många JAS 39 som Försvarsmakten ska ha. 100 säger jag, och 60 säger Widman.

Men sedan har Widman andra sidor också som är mycket aktningsvärda. T ex är han en ivrig frågeställare till försvarsministern när det gäller frågor som har stark koppling till försvarseffekten. Han har också varit drivande från politiskt håll när det gäller att bevara den i dagsläget dödsdömda stridatalänken.

Nu senast är han aktuell med en debattartikel i UNT om det fullständigt vansinniga i att lägga ner Uppsala Garnison och flytta verksamheten. Det är bara att instämma. Återigen en nerläggning som inom överskådlig tid inte kommer att ge några positiva ekonomiska effekter, men avsevärda negativa effekter både vad gäller skarpa nationella insatser såväl som de enorma negativa effekter det kommer att få för utbildningen av nyckelpersonal inom främst Stril och Undsäk. StrilS kostade som sagt en dryg miljard i dåtida värde när skolan byggdes för drygt 15 år sedan. Då hade den flyttats från det nerlagda F 18, till den flottilj som då ansåg som helt omöjlig att lägga ner. Framtiden blev en annan...

7 kommentarer:

Anonym sa...
12 mars 2009 19:42  

Härligt med politiker som engagerar sig i sina sakfrågor!
Widman besökte förra veckan ett av Flygvapnets C2STRIC (Stridslednings-och luftbevakningscentral), och fick där bla annat följa ett "tyst"(utan radio) stridsledningspass av JAS39A. Han påvisade breda kunskaper om luftförsvaret och detaljkunskaper om bla datastridsledning.
Detta engagemang skapar förtroende!/Kämpa på!

Anonym sa...
12 mars 2009 20:19  

Tolgfors (Flink) & Jevrells (Fummels) agerande kan innebära att firma Björklund & Widman får min röst nästa år....

Anonym sa...
12 mars 2009 20:41  

När det gäller jakten på pengar så kan Uppsala verka vara ett lätt byte för Högkvarteret - detta eftersom lokalerna på ett relativt lätt sätt kan hyras ut till företag och andra i det starkt expanderande Uppsala. Men faktum är att det inte finns några andra realistiska alternativ för att UTHÅLLIGT kunna luftförsvara Stockholm och mälardalsområdet. Eller är det så att problemet är att HKV inte kan/vill avslöja den platsen med risk för sekretessbrott....:)

Anonym sa...
12 mars 2009 22:28  

Citat av AW å SvDs ledarblogg 2009-02-24:
"Försvarspolitiker har knappast möjlighet att väga av tekniska frågor på detaljnivå. Deras uppgift består i att vaka över de grundläggande förmågorna i det svenska försvaret. En av dessa är förmågan att från marken hemligt och redundant kunna leda vårt stridsflyg."

När det gäller länken verkar det ju (Neppelberg) som att AW m fl fullständigt misslyckats i rollen som väktare. Hans varningar skulle kommit för flera år sedan då länkens framtid bestämdes, inte nu då de verkar yrvakna och avsedda att knipa lätta poäng.

AW och andra försvarspolitiker har ju tonat ned det militära hotet mot Sverige. Att försvarsledningen då utnyttjat detta till att inte köpa svensk markdatalänk för 39C/D utan istället sikta mot ökad NATO-anpassning borde ju istället göra NATO-förespråkaren AW glad och tacksam.

Wiseman sa...
12 mars 2009 22:37  

Det var ett antal som fick ett iskallt uppvaknande i början av augusti. AW lär vara en av dem.

Anonym sa...
12 mars 2009 23:31  

Vansinnigt att lägga ner Uppsala garnison! Instämmer till fullo!

Var sparar man pengar med ett sådant beslut? Det enda som ÖB vill lägga ner är själva flygplatsen, den har en driftskostnad på kanske 40-50 miljoner kronor per år. Alla andra LSS-funktioner vill ÖB flytta till annan ort, det kan väl möjligen sparas lite på staben. Vilken militär inrättning har färdiga lokaler för att hysa StrilS, FMUndSäkC, värnpliktsutbildning, UtvLuft mm? Sannolikt måste det byggas nytt till en kostnad av minst 50 000:- per kvadratmeter (RÖS-skydd, handikappanpassning, ventilation, kyla, hissar, larm mm mm)! Även en flytt till befintliga lokaler i t. ex. Enköping kommer att kosta stora pengar då det mig veterligen inte finns lokaler på hyllan som passar! Förmodligen rör det sig troligen i häradet 500-1000 miljoner kronor totalt (minst)! Det luktar ett nytt F10 igen...

I och för sig kan väl LSS verksamhet grupperas på andra platser MEN dra då inte fram argumentet att det görs för att spara pengar!

Den riktigt oroande frågan är dock Ärna flygplats. Om ÖB får som han vill så upphör flygplatsen att finnas som militär anläggning inom ett år. Då blir MALMEN Stockholms närmaste militära flygplats, ur ett operativ-taktiskt perspektiv är det högst oroande, särskilt då MALMEN har mycket omfattande miljöbegränsningar för flygverksamhet. Jaktförsvar av huvudstaden "the swedish way" kräver faktiskt viss närhet till flygplats för att nå uthållighet och relevanta insatstider, särskilt med våra numera begränsade resurser. Någon tycker säkert att det duger bra med en civil flygplats i närheten men det är ett oprövat kort med stora begränsningar om det ens är möjligt. Dessutom måste man faktiskt kunna öva ett dylikt uppträdande vilket ter sig ännu krångligare, t.ex basera Skavsta (privatägt), Arlanda etc.

Om ÖB får som han vill (vilket allt tycks tala för) så försvinner Ärna flygplats i närtid och då tycker FML att argumenten för att behålla övriga funktioner i Uppsala också är borta. En nedlagd Ärna flygplats går ALDRIG att återta till rimlig kostnad...

Avslutningsvis nödgas jag i den pågående ledningssystemdebatten konstatera att ÖRA till sist visade sitt verkliga jag... ÖB med sitt ledningslag helgar som vanligt Lacoste-tröjans symbol, krokodilen! Små öron - stor käft.

Glöm inte att FM viktigaste resurs är (eller i vart fall borde vara) människan!

Anonym sa...
17 mars 2009 05:49  

Verkar vara en skandal under upprullning. Kolla in Svd: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_2605191.svd.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade