Proppen är här

Sent omsider dök den så upp - Regeringens försvarsproposition, även känd som Inriktningspropositionen (eller "Ett användbart Försvar"). Försvarsminister Sten Tolgfors presenterade huvuddragen på DN Debatt, innan den officiella versionen presenterades under eftermiddagen.

Jag anser att proppen till stora delar, som Tolgfors presenterar den, är ett luftslott (tydligen får jag medhåll av Johan Tunberger), precis som vårt försvar varit det senaste decenniet. Icke oväntat är oppositionen kritisk, men långt ifrån av samma anledning som jag.

Huvuddraget som hävdas från Regeringens sida är att Försvarsmakten nu omvandlas till ett insatt och ständigt gripbart insatsförsvar, genom omvandlingen från ett värnpliktsförsvar till ett yreksförsvar. Dock erkänner försvarsministern att organisationen inte kommer att vara intagen förrän framåt 2019, dvs 10 år från idag! Som vanligt ligger vi i Sverige långt efter den samtida utvecklingen. Vi inkasserar idag världsläget och tendenser som gällde för tio år sedan. 2019 har vi det försvar man tror på idag. T ex är trenden i omvärlden att åter gå mot tyngre bepansrade fordon som stridsvagnar istället för de lätta stridsfordon som tidigare varit på modet och som Sverige nu eftersträvar. Denna analys är även upptagen i Försvarsmaktens underlag som lämnades till Regeringen i skiftet januari-februari.

Jag tror stenhårt att det nya yrkesförsvaret kommer att bli en mycket dyr och ineffektiv återvändsgränd och i försvarsfrågor brukar tyvärr framtiden ge mig rätt. Detta har jag tagit upp flera gånger tidigare och framförallt i inlägget "Är den nederländska vägen vår?"

Vad som inte omnämns är att det är ett fåtal av de arméförband som omtalats på sistone som kommer ha någon form av högre beredskap. Skillnaden är otrolig från hur det var så sent som under 90-talet när beredskapen var 24 h. Idag är den som högst 90 dagar och i det kommande Försvaret 10 dagar. Mycket imponerande när man som Tolgfors refererar till Georgienkriget som var över på en vecka.

Precis som de f d CM presenterade på SvD:s ledarblogg igår saknas också ett framtida materielutvecklingstänk. I bästa fall handlar det om att modifiera idag existerande och åldrande materielsystem, men t o m modifieringarna får stryka på foten. Krig är främst en materialsport och ju färre spelare man har, desto bättre grejor måste man skaffa sig. Nu börjar det snart likna HV 71:s skridskor.

Tolgfors betonar också att det nya Försvaret inte främst ska hindra en invasion av Sverige, utan hindra kriser att nå svenskt territorium. Bl a tar han upp Baltikum som ett område för insatser. Hela tanken att Sverige skulle kunna hindra en kris/konflikt i Baltikum att inte sprida sig till Sverige genom att vi sätter in en av våra åtta bataljoner där är löjeväckande.

Att slå sig för bröstet för att man har ambitonen att hålla 1700 man kontinuerligt insatta i olika insatser världen över imponerar inte på mig. 1993 hade Sverige drygt 2000 man insatta i olika FN-operationer, trots att internationella insatser var en minimal biuppgift för den dåtida Försvarsmakten. De senaste åren har huvuduppgiften varit närmast 100% internationella insatser med knappt 1000 man insatta.

Här har vi också ytterligare en återvändsgränd vi har målat in oss i med våra internationella ambitioner. I och med de tidigare ambitionerna att allting endast ska syfta till internationella insatser har man släppt de nationella systemen till förmån för NATO-system. Problemet är bara det att vi i Sverige som icke NATO-medlemmar inte får tillgång till NATO:s hemliga information, t ex krypton. Sålunda blir man t ex helt beroende av NATO:s välvilja att delge Sverige krypton och liknande information för att kunna verka effektivt. När man sedan har svensk lag som förhindrar att hemlig svensk information går via utländska krypterade kanaler, sitter man definitivt i rävsaxen. En lösning är ett svenskt NATO-medlemskap (het potatis, som bekant) eller att man bibehåller svenska nationella lösningar, vilka det tidigare givits order om att de ska avvecklas.

Tolgfors betonar också att Sveriges försvar är annorlunda än våra grannländernas därför att vi har ett tydligt Östersjöperspektiv. Det är bra. Men vem lurar man när man påstår att det svenska Flygvapnet blir 50% större än grannländernas av den anledningen, när det i själv verket handlar om att dessa 50% är sysselsatta med utbildning av både egna och utländska piloter, samt allehanda utveckling och utprovning? Så måste det också förbli om vi inte avser att direkt ersätta vårt Flygvapen med en ny utländsk flygplantyp. Jag hävdar stenhårt att Försvarsberedningen inte beaktat detta i sin strävan att minska antalet flygplan.
Jag välkomnar som sagt ambitionen att bibehålla numerären på både Flygvapen och ubåtsflotta. Sverige har som sagt Östersjön som normerande terräng. Tyvärr är inte framtiden lika lysande för Amfibiekåren eller ytattacken. Ej heller för Armén, men det är glädjande att varken artilleriet eller luftvärnet drabbas av nerdragningar.


En tillräcklig finansiering av Försvaret saknas idag och i framtiden och de medel som tilldelas används ofta ineffektivt och hamnar istället i interndebiteringskarusellen.


Slutligen ser jag till min glädje att Allan Widman nu gjort som flera av sina försvarpolitiska kollegor och startat en blogg. Jag uppskattar också hans gest att döpa den till Strilaren II, till minne av den nu nerlagda Strilbloggen. Allan Widman efterlyser också svar från FML om man utövat påtryckningar för att få Strilbloggen stängd. Det ska bli intressant att höra svaret.

28 kommentarer:

Anonym sa...
19 mars 2009 20:32  

sid 68 i proppen.
"Enligt regeringens uppfattning ska
insatsorganisationen bl.a. innehålla fyra divisioner JAS 39C/D, en
ledningsflyggrupp ASC 890, en signalspaningsflygdivision S 102, en
transportflygdivision Tp 84, en central transportflygdivision Tp 102, en
helikopterbataljon med mark- och sjöoperativ inriktning, samt
basförband med rörlig del. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen
samordnas med den gemensamma lägescentralen."

Sådär, då hamnade stril i det eviga mörkret även hos "tänkarna"
i riksdagen... Farväl fungerande system med möjlighet till distrubierad lägesbild, synkad med sjöläge. Farväl till möjligheten för flyg att göra något annat än på civila frekvenser. Välkommen systemkollaps med förlorad förmåga. Både personellt som materiellt (länk, data, krypto mm) Åtminstone 15 år...
Tack för oss...

//Uppgiven fsl...(Strilaren 1, du är saknad...)

Anonym sa...
19 mars 2009 21:04  

Vid händelse - lyft ej vapen förräns eliten själva står bland era led...samt TT, Jan giuollo för att nämna några andra drönare som behöver se verkligeheten.

Eliten är Sahlin, Olhy, övriga partiledare, parlamentariker, Atonbladet och Dn och andra jounaliser - vill de ha vapen eller kamera är struntsamma - de ska vara där. Advokater, rikdagsledamöter, kändisar - rubbet ska vara där.

MVH
En trött

Anonym sa...
19 mars 2009 21:09  

Frågan om datastridsledning ingår inte i prop:en om man ska tro försvarsministerns uttalande vid dagens presskonferens. Han kommenterar datalänkar 19 minuter in i konferensen: http://www.regeringen.se/sb/d/11690/a/122918.

Anonym sa...
19 mars 2009 21:44  

Få ändringarna klart på 10 år är ju helt absurt. Kan ju lika väl lägga ner FM helt och börja om på ny kula snart.

Mindre parentes, det var en Timrå-spelare som skridskon pajade för :)

Anonym sa...
19 mars 2009 21:57  

Till uppgiven FSL!
It aint over until the fat lady sing!
Hade vi haft ett fungerande forum inom FM, hade jag valt det spåret. Engagemanget på bloggarna har börjat ge ringar på vattnet.
PROD slipar sina argument, tveksamma, men med en överförmyndares kraft. Ni har chansen att möta dem om ni agerar snabbt. Tolgfors sa under presskonferansen att ledningsfrågan skulle FM ge svar på den 27:e mars. Se till att ni föder den processen med reella fakta. Om man väljer att inte lyssna till de argument som ni då framför, kan signaleffekten vara att förmågan TI ej skall genomföras inom FM. DE som är insatta vet anledningen till ett ev haveri av förmågan, väljer dock att ej ange orsaken. Den finns i en H-handling hos PROD.
Det kanske är dags att stuva om lite i FML. Att inspektörerna inte är i FML gör att förtroendet från de olika arenorna är lågt.

// Johansson

Thorpeden sa...
19 mars 2009 22:55  

Proppen gick ur... och nu är det fritt fall. Flygvapnet, som genom åren har varit ett system av system, var tidigare väl fungerande. Det hade nog mycket väl kunnat skydda landet under den tid som armén behövde för att mobilisera.
Nu har de tidigare 37-divisionerna uppgraderats och Viggskeppen ersatts av 4:e generationens JAS-flygplan.
Insatsdivisionerna har idag kommit långt i sin utveckling att kunna samarbeta med andra nationers flygsystem. De tidigare nationella särlösningarna, anpassade till att försvara SVERIGE, har ersatts av taktik och metoder som möjliggör samarbete med andra länder MEN...

...vi har inte längre ett fungerande system av system. Dagens 39-divisioner är otroligt utsatta i sin ensamhet. Utan andra nationers möjlighet till logistiskt stöd står de helt nakna.
Vi har idag utbildningsplattformar som utbildar förband som kan verka från utländska baser men inte från våra egna.
En basering i Mälardalen är snart utesluten och i övrigt bevakas utbildningsplattformarna av Securitas. Maten serveras av Sodexho och FMLOG hanterar materiel som ingen vet var den finns.
Det pratades för några år sedan om risk för systemkollaps. Det var synd att ingen såg när det skedde för nu är systemet av system bara ett skal.

//Thorpeden

Anonym sa...
20 mars 2009 09:14  

Nej det är ju tur att inte artilleriet och luftvärnet drabbas av neddragningar. Det är svårt att minska ner små mycket mer från en bataljon...

...men det är klart en salutkanon måste vi ha kvar nu när det skall bli kronprinsessbröllop. (Luftförsvaret av "eventet" får väl skötas av en rote 39:or från Kallax)...och kanske av ett Rb97-kompani grupperat på Gärdet.)

Locke sa...
20 mars 2009 09:19  

Jag tycker som FML!
För då slipper man MUST!

Anonym sa...
20 mars 2009 09:29  

Jag har väldigt svårt att se någon kvalité i att ha fyraårs-soldater.

Om man inte kan göra karriär i branchen, vad skall då incitamentet vara för att gå med...meritvärdet inför ett civilt arbetsliv torde vara nada. Det kan till och med vara en belastning om det börjar visa sig att våra flickor och pojkar inte mår bra efter några vändor i stridsmiljöer...vilken arbetsgivare vill satsa på ett presumptivt rehab-fall?

Dom som detta till trots söker sig till jobbet, är det verkligen dom soldaterna vi vill ha? Fyra år som soldat kanske blir ett halmstrå för personer som har svårt att konkurrera på den "riktiga" arbetsmarknaden.

Det är känt att personer med begränsad intellektuell kapacitet har det mycket svårare att hantera post- traumatisk stress.

Är det dom soldaterna vi vill ha och är vi beredda att ta emot dom (i samhället) efter fyra år i skyddad verkstad med kanske såväl fysiska som psykiska skador i baggaget?

Anonym sa...
20 mars 2009 12:23  

Har inte mycket att säga mer än att länka till Johan Tunberger på Utrikesbloggen.
http://www.utrikesbloggen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=2410&Itemid=27

De svarta hål vi tidigare sett kommer att framstå som starkt upplysta kometer jämfört med vad som komma skall.
Underfinansierat luftslott, för att använda Wisemans egna ord.

Forsno sa...
20 mars 2009 13:33  

Jag verkar vara rätt ensam om att tycka att alla förändringar som gjorts sedan ÖB:s presentation är till de bättre. Det är fortfarande för lätt och för litet, men det är bättre än nuläget och det är med nuläget vi behöver jämföra, inte det försvar vi hade för 10-20 år sedan.

Visst, proppen lämnar flera avgörande frågor obesvarade. Hur ska den nya personalförsörjningen fås att fungera i praktiken? Kommer den materiel och de system som krävs för att få organisationen att bestå av annat än just pappersförband att tillföras i rätt tid, omfattning och kvalitet?

Det är ett inriktningsbeslut som inte går in på den typen av detaljer - det är inte Ragnarök. Mycket av språket verkar vara avsiktligt vagt för att lappa över motsättningar inom regeringen. Allt är inte klart, men det är inte heller över.

Angående den fruktade låga nivån på de framtida skyttesoldaterna:

Är högskoleprovet en bra mätare på hur bra man är på korridor bakåt? Hur akademiskt framstående är landslaget i t ex fotboll?

PS Jag har bytt namn på mitt Bloggerkonto. Jag har tidigare kommenterat här som Tobias. DS

Anonym sa...
20 mars 2009 20:50  

Sid 37: "Sverige har idag en modern och kvalificerad försvarsmakt som befinner sig i en omfattande reformeringsprocess." :

- Om vi har en modern och kvalificerad försvarsmakt, varför reformerar vi den ?

- Kräver att vi har datalänkar inom och mellan vapengrenararna.
Krav på jointförmågor bör ställas EXPLICIT.
På sid 40 står "Majoriteten av militära insatser genomförs inom ramen för gemensamma operationer där en nära samverkan och koordinering mellan armé-, marin- och flygstridskrafter är nödvändig.", kan man tolka krav på datalänkar och secure voice NATIONELLT ?
HUR möta (sid 44) "Förmåga till väpnad strid mot en kvalificerad motståndare bör upprätthållas." UTAN datalänkar och secure voice nationellt ?

- Vilken enhet är jointansvarig på HKV ?

- Hur skall vi lösa sekretessproblemen med datalänkarna i nationell verksamhet ?

Intressant på sid 55 att "Regeringen gör dock bedömningen att ledningsområdet i för stor utsträckning inriktats mot teknikutveckling." samt "Försvarsmakten ska konsolidera sina ledningssystem utgående från i Försvarsmakten befintlig materiel". (se även sid 86)

GLC/NOC nämns på sid 56 samt "konceptutveckling och deltagande i internationellt utvecklingsarbete bör begränsas." och att "Anskaffning till ledningsområdet ska följa samma principer som annan anskaffning till Försvarsmakten."

KLOCKRENT!...(tack)

Håller för övrigt med Forsno.

Peter F Pan sa...
20 mars 2009 23:05  

Det är glädjande att läsa Thorpedens insiktsfulla inlägg som påvisar att vissa grundläggande materielsystem och förmågor krävs för att Flygvapnet inte endast skall vara en mycket kostsam flygklubb. Flygvapnet som helhet är nationellt sett inte annat än just detta.
För inte har väl svenska folket beställt ett 4.e generationens stridsflygplan för x antal miljarder utan att stridsflygplanet skall kunna göra annat än bara finnas till? Eller...
Tyvärr har fokus hamnat mycket på stridatalänken, som förvisso är en vital del i luftförsvarsförmågan. Det är minst sagt relevant att även ställa frågor till FM avseende hur FM tänkt hantera oförmågan att leda luftstridskrafterna från högre nivå till förbandsnivå. Vilka ledningsystem skall användas?
Var skall flygplanen starta och landa? Hur skall flygplan och markpersonal skyddas från någon som ej har goda avsikter? Avser FM nu åderlåta flygvapnet på en välfungerande bas, läs Uppsala?
Tänker FM då låta flygplan starta och landa på Arlanda eller annan civil flygplats. Hur skall FM praktiskt lösa en sådan uppgift? Vilken effekt får FM av JAS 39 systemet vid en sådan lösning?
Hur skall ovanstående gå till? Här och nu, inte om 5år!! Stridatalänken är i detta sammanhang, en bisats, om än, en viktig sådan.

Wiseman sa...
21 mars 2009 00:41  

Jag publicerar inte en viss kommentar med tidsstämpel 23.41 eftersom jag anser att den innehöll lite för känslig information. Upphovsmannen (som ju lär märka att den saknas) får gärna omformulera den, så gör vi ett nytt försök.

Johan Westerholm sa...
21 mars 2009 12:15  

Se http://mitt-i-steget.blogspot.com/2009/03/ett-fosvarsdepartement-som-upphort-att.html

Jag kommer ha en mer djuplodande debattartikel i ämnet i Norrtelje Tidning under veckan.

mvh

Johan

Tabby sa...
21 mars 2009 15:14  

@Forsno
Nej naturligtvis så är inte högskoleprovet ett bra sätt att mäta hur duktig nån är på korridor bakåt det är ingen som påstått det! Däremot så är det ju lättare att utbilda en person på ett nytt vapensystem, en ny radio, ett nytt fordon, hur man leder indirekt eld, osv ifall den personen är van vid att lära sig nya saker.

Och det har visat sig att i COIN operationer dvs liknande sånt vi håller på med i afghanistan är soldaternas intelligens och personliga mognad en direkt avgörande faktor.

Anonym sa...
21 mars 2009 16:00  

Även ryssarna ser över sitt försvar, "Russian army creates 20 motorized infantry brigades."

Se vidare på http://en.rian.ru/russia/20090320/120662597.html

Anonym sa...
21 mars 2009 17:10  

För de som vill jämföra med
Finlands säkerhets- och
försvarspolitik 2009, se http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2009/j11-turvallisuus-j12-sakerhets-j13-finnish/pdf/sv.pdf.
T ex :
- Sid 57 om närområdena
- Sid 108 om utveckling av försvaret
- Sid 128 om trupperna

Anonym sa...
21 mars 2009 21:54  

Till WISEMAN! Ang 23.41-kommentaren igår. Härmed gör jag ett nytt försök utan att vara lika tydlig som tidigare.

Försvarsmaktens förmågor måste ses som ett system av system med en mix av människor och teknik. Ur ett flygvapenperspektiv räcker det dock inte att enbart fokusera på det katastrofala läget runt den direkta ledningen av stridsflyget.

Det är nödvändigt att även titta på de ledningssystem som de taktiska staberna förfogar över. För att komma innanför motståndarens beslutscirkel krävs att den taktiske chefen (och för den delen även den operative chefen) disponerar resurser för uppföljning av läget i (nära) realtid.

Området taktiska ledningssystem har kallat många men än har ingen blivit utvald. Det känns lite obalanserat att driva relevanta krav inom ett ledningsområde när det finns andra ledningsområden som likaledes kräver uppmärksamhet.

FM är världsledande på att byråkratisera verksamhet och således med kraft fasa ut befintliga (gamla?) väl fungerande ledningssystem för flygvapnet enbart för att ersätta dessa med absolut ingenting… Nu är det några år sedan de sista? väl fungerande ledningssystemen i FV släcktes och fortfarande finns enbart surrogat och tillfälliga lösningar att ta till. VAR i processen har det operativ-taktiska tänket framskymtat??? Förmodligen ingenstans då det är pengaräknarna och JA-sägarna som styr.

För att få ut full effekt av våra luftstridskrafter krävs att alla system hänger ihop och att det svagaste systemet i vart fall är ”good enough”.

Jag tycker att berörda chefer är på tok för klena som aldrig på allvar driver frågor om ledningssystem, nu ligger vi i utkanten av en ledningshärdsmälta och fortfarande är det knäpptyst från våra generaler…. Det känns alltmer som om de kört huvudet i sanden och hoppas att det blåser över.
Jag sitter nu inne med sådan information att jag kan upplysa herrarna om att er analys innehåller en del svagheter… vinden tilltar nämligen och till sist står ni framåtböjd med pannan i betongen och sanden bortblåst…

Frågan är gammal MEN det är faktiskt NI, de högsta cheferna, ingen nämnd – ingen glömd, som måste ta tag i det här. Skall vi bli något mer än en flygklubb så krävs det lite LEDARSKAP!!!

Anonym sa...
22 mars 2009 14:03  

Tack Tant strul för länken det var intressant läsning, på rad 109 lista. Jag tycker inte Sverige har ett trovärdigt försvar, vilka punkter bryter vi mot och på vilket sätt?

"Förutsättningarna för ett trovärdigt försvar är:
- ett klart måltillstånd och en strategi för hur måltillståndet
ska nås
- lägesmedvetenhet
- ett funktionsdugligt ledningssystem
- kunnig personal
- materiel som lämpar sig för uppgifterna
- trupper med hög kapacitet
- tillräckliga ekonomiska resurser
- tidsenlig lagstiftning
- ändamålsenlig infrastruktur
- stark försvarsvilja."

//@wiseman första försöket var ett missklick kan du ta bort det.

Forsno sa...
22 mars 2009 15:54  

Andersson:

Jag tror att det vi riskerar att förlora i intellektuell kapacitet hos skyttesoldaterna mer än kompenseras av mer erfarna gruppbefäl. I och med att vi kommer att omsätta personalen individuellt kommer organisationen/förbandet i sig att ta tillvara sina erfarenheter på ett helt nytt sätt.

Vi har redan en yrkesarmé: US. Den är bara väldigt liten och kompetensen är i huvudsak individuell eftersom den saknar stående förband. Om US kan rekrytera bra folk som genomför mission på mission varför skulle inte de nya insatsförbanden kunna göra samma sak?

Min liknelse med fotbollspelare var menad att illustrera att all relevant talang inte är kopplad till intellektuell förmåga.

De soldater som ska fås att lämna insatsorganisationen efter 5-6 år är de som inte har förutsättningar för att gå vidare inom FM. Det är bland soldaterna gruppbefäl och specialistofficerare ska rekryteras. Ett skäl till att det kommer att ta så lång tid att få den nya organisationen bemannad enligt det nya personalförsörjningssystemet är att rätt erfarenhet tar lång tid att bygga upp.

Anonym sa...
22 mars 2009 18:48  

Ang. Artcic TNR 212154:

FM har ju en ledningssystemchef som är tillika operativ chef - eller om det var tvärtom... ;-)

Därifrån torde ju ledarskapet i ledningssystemfrågan utgå ifrån för att uppnå beställda combined och joint synergier för operativ effekt - eller ...

Tabby sa...
22 mars 2009 19:23  

@Forsno
Men de grupperna du talar om kommer fortfarande bestå av individer vars brist på intelligens och/eller personlig mognad inte kommer kompenseras med en erfaren Gruppchef. Det är ju inte bara gruppchefen som måste tänka!

Nej US är på intet sätt detsamma som en yrkesarmé. Anledningen till att US kan rekrytera folk till sina förband som är väldigt kompetenta är att

1. Det är korta kontrakt så vi behöver inte direkt konkurrera med arbetsgivare som betalar dyra pengar för kvalificerad arbetskraft.

2. Folk har redan genomfört värnplikten så de vet lite vad de ger sig in på.

3. Eftersom de redan genomfört värnplikten så kan vi göra en bedömning av hur kompetenta och mogna de är.

4. Eftersom vi har tillfälliga förband och små nummerärer så har vi långt större tillgång än efterfråga på soldater och därmed kan vi vara kräsna med vilka vi väljer ut till US.

Din liknelse med fotbollsspelare haltar lite, men om vi ska fortsättat tala fotboll. En fotbollsspelare som håller hög kvalité kommer hellre spela för en större klubb nere på kontinenten eftersom det betalar mer än att spela kvar i Knäckebröhults-IF.

I det systemet så kommer vi i stort sett bara få in hormonstinna 18åringar som sen kommer bli specialistofficerare och officerare och sen har vi alla förutsättningar för ett My Lai.

Dina påståenden går emot tidigare erfarenheter i FM och erfarenheter som man dragit i andra länder.

http://wisemanswisdoms.blogspot.com/search/label/Nederl%C3%A4nderna

Forsno sa...
23 mars 2009 10:15  

Andersson:

Och hur mogna är dagens värnpliktiga om vi nu ska höja blicken från US ett ögonblick?

1. Då borde det inte bli någon skillnad med den typ av kontraktsanställning som 2/3 av insatsförbanden kommer att ha.

2. Värnplikten är redan i praktiken frivillig och för den nyfikne är i så fall tre månader en lägre tröskel än dagens GU.

3. Den bedömningen görs även i framtiden. Soldaterna kan även utvärderas löpande under utbildning och insats.

4. Det stämmer nog.

En fotbollsspelare behöver behärska teknikerna för att spela fotboll, vara samspelt med sitt lag och kunna läsa spelet. Motsvarande krav för en skyttesoldat är att behärska ett antal stridstekniker och vara väl samövad med sin pluton. Det är i bägge fallen fråga om fysisk/praktisk fallenhet snarare än akademisk.

Behöver jag påpeka att USA hade värnplikt under Vietnamkriget? My Lai var lika lite som Abu Ghraib en fråga om några enstaka rötägg. Det är i bägge fallen de övergrepp som råkade bli kända, men som ingick i en större strategi (Search and Destroy resp Gitmoiseringen).

Är det samma FM som under kalla kriget försökte lura i sina värnpliktiga att cyckelskytte skulle ha någon som helst effekt mot en mekaniserad motståndare? Eftersom US inte varit inblandad i några egentliga strider (bortsett från några enstaka eldöverfall) är det svårt att säga hur väl den svenska modellen står sig. Jag skulle bestämt hävda att det inte bara är politisk vilja som saknas för att vi t ex skulle kunna agera i södra Afghanistan. Vad FM:s agitprop säger om saken är mig helt likgiltigt.

Tabby sa...
23 mars 2009 16:59  

@Forsno
Jag har inte påstått att våra värnpliktiga är särkskilt mogna men så skickar vi ju inte 19åriga värnpliktiga till afghanistan.

Var har du hört att 2/3 av insatsförbanden ska vara anställda på 6månaderskontrakt?

Nej bara föratt man tar in en mindre del av årskullen än vad an tidigare gjort så innebär det fortfarande inte nån sorts frivillighet. Man får ju bara in de som är nyfikna i den situationen men man vill ju komma åt de som inte vet hur kul värnplikt kan vara.

Det där var som att påstå att "Bollen är rund". Klart man kommer men det tar ju fortfarande bort en instans mellan folk som vill "get a kill" och folk som faktiskt får åka utomlands.

Och nu kommer vi fram till begränsningarna i din liknelse. Jag har en granne som spelat fotboll sen barnsben men han har alrig kommit hem från en cup med PTSD orsakad av allt han upplevde där borta. Han har aldrig behövt lösa en uppgift på fotbollsplanen sammtidigt som han undviker att bli skjuten och undviker att vådabekämpa civila.

Behöver jag påpeka att det inte var en av orsakerna? Nej My Lai var inte ett steg i ett större program "Search & Destroy" handlade aldrig om att gå in och utrota civila.

Jag vet inte är det samma FM som idag vill att lätt infanteri ska slåss mot BMP-T med handgranater och pskott utan tyngre understöd?

Nu vet jag inte vad du talar om men om det fortfarande är nationella försvaret bör du titta på Israel och då menar jag Israel som gång på gång framgångsrikt försvarat sig mot alla sina grannar sammtidigt. I US har vi haft en hel del missioner utöver det som folk ser som "kaffe-bulle-missioner". Nej det saknas pengar ochså det är inte billigt att skick trupp med rätt skyddsnivå föratt strida i en provins modell Helmand. Det förvånar mig för du spyr ur dig samma propaganda som FMs politruker!

Forsno sa...
24 mars 2009 10:13  

Kontraktsförbanden kommer att ha insatser av den längden.

Det är idag väldigt lätt att slippa värnplikten om man vill.

Jag hoppas att jag aldrig skrivit att fotboll och infanteristrid skulle vara identiska - bara att bägge kräver praktisk talang, övning och närvaro. Har du en länk till din PTSD studie?

Search and Destroy gick ut på aggressiv patrullering och fri eldgivning. I praktiken innebar detta att man skövlade den sydvietnamesiska landsbygden. De amerikanska förlusterna orsakades av mineringar och dödade vietnameser var per definition Victor Charles.

Det är nog exakt samma FM vi talar om (jag är ingen anhängare av den Rumsfeldska fixeringen vid lätta förband och NBF - jag vill ha insatsberedda mekbrigader).

Värre än bristen på pengar är att det skulle ta oss ett år att sätta ihop ett förband som klarar av att genomföra bataljonsstrid.

Det är faktiskt ganska lustigt att vi bägge två beskyller den andre för att bara repetera partilinjen.

Det är upp till Wiseman att sätta streck i debatten, men det här börjar kännas lite forum. Vad säger du Wiseman? Kan vi tjata vidare? Det är din blogg.

Wiseman sa...
24 mars 2009 14:26  

Det ska rätt mycket till om jag ska sätta streck i en debatt. Bloggen bygger på yttrandefrihet och jag undviker att lägga mig i sådant, även om jag själv kan tycka att det ibland tyvärr börjar likna ett visst MÖP-forum.

Forsno sa...
25 mars 2009 09:44  

Wiseman:

Tack för utrymmet. Jag har ju inget konto på soldf så jag behöver ventilera alla militära frågor här...

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade