Nye ÖB in på livet

Sedan Sverker Göransson blev ny ÖB har han förekommit i två större intervjuer. Den ena i Försvarets Forum [Försvarets informationstjänst är ju inte känd för att ligga på framkant, så om någon vecka kanske det aktuella numret (2) står att finna på mil.se] och den andra i SvD.

Tveklöst är det SvD som ställer de skarpare frågorna. Försvarets Forum ställer också intressanta frågor, men de känns ungefär lika tillrättalagda och oberoende som när man läser Stars & Stripes, då man gästar amerikanska baser. För er som har varit med ett tag kan det vara intressant att gräva fram Arménytt och liknande från tidigt 90-tal och jämföra med Försvarets Forum idag. Jag blir i alla fall skrämd av skillnaden i form av brist på bredd och djup i artiklarna. Istället känns den väldigt, väldigt tunna Försvarets Forum mest som en propagandapamflett, som närmast skulle höra hemma i Robert Heinleins Starship Troopers.

SvD:s intervju koncentreras runt personalförsörjningsproblematiken och jag överraskas positivt av att jag och nye ÖB hyser oro över detta. För mig står yrkesförsvaret för en dyr återvändsgränd. De flesta som säger emot mig på detta område begränsar sig till att det är irrationellt med värnplikt när det handlar om så låga volymer soldater som det gör idag. Det andra argument är att dagens materiel och slagfält är så oerhört mycket mer tekniska.

På det första är mitt svar att man snarare ska "tänka utanför lådan", som det skulle heta på svengelska. Jag är en mycket stark motståndare till den låga numerär som Försvarsmakten har idag. Det handlar om en otrolig dubbelmoral. Framförallt när regeringen slår sig för bröstet för att ha utfäst svenska säkerhetsgarantier för våra nordiska grannländer. Med den otroligt låga numerär som Försvarsmakten har idag finns noll och inga möjligheter att bistå ett av våra grannländer militärt i händelse av en kris, eftersom denna kris automatiskt skulle kräva en svensk beredskapshöjning och våra linjer är lika tunna och glesa som Homer Simpsons frisyr.Det går inte att kamma över. Lägg dessutom därtill att man förväntar sig att en tiondel av Försvarsmakten (den bästa utbildade och utrustade) kommer att befinna sig i en annan världsdel.


Sidospår: Under presskonferensen på Karlbergs slott efter ÖB-skiftet, uttryckte förre ÖB Håkan Syrén denna ståndpunkt, som jag anser vara ett praktexempel att på politiskt Chamberlain-manér famla efter halmstrån : "Just nu är det ju väldigt osäkert. Vi får ju rapporter från den ena veckan till den andra om att den satsningen, både på nukleära som på konventionella vapen ... ska fortsätta, samtidigt som jag bara häromdagen läste en rapport om att man skulle överväga att minska försvarsmakten med 15 %. Det är klart att man får vara väldigt försiktig just nu att dra slutsatser".

Ändå drar man slutsatserna att allt är gulli-gull på andra sidan Östersjön, bortom de länder vi nu utsträcker [ihåliga] försvarsgarantier för. Livet har lärt mig att planera för det värsta och hoppas på det bästa. Svensk försvarspolitik sträcker sig ändå inte längre än utopier. Om man anser att Ryssland är än hit, än dit från dag till dag, när det gäller militära investeringar och säkerhetspolitiska ambitioner, anser jag att det är att famla efter halmstrån när man konsekvent väljer att bortse från de otrevliga rapporterna och endast går efter de som förutspår guld, gröna skogar, regnbåge och lagerkvistar.


Det andra argumentet för yrkesförsvar köper jag inte heller. Dagens stridsfält är onekligen mycket mer tekniskt avancerat än gårdagens eller andra världskrigets. Men så är även dagens ungdom. De officerare som ojar sig över teknikens framsteg och likt filosofen Laszlo Horvath vill dra i nödbromsen för att utvecklingen går för snabbt, har gjort sitt. Dagens ungdom är uppvuxen med Internet och datorer och kan inte för sitt liv förstå hur vi "gamlingar" kunde överleva med två tv-kanaler och på sin höjd fast telefoni. Faktum är att befattningsutbildningen hos de flesta yrkesarméerna inte är längre än vad den är för våra värnpliktiga, snarare tvärtom, och då handlar det ändå till 90% om personer som kommer från samhällets mest utsatta delar. För drygt tio år sedan hette det i Försvarsmaktens jämlika rekryteringsannonser att "det krävs muskler, men de ska sitta 50 cm över biceps". Om något borde det ju vara än mer accentuerat i dagens krigföring, men ändå ska vi nöja oss med soldater som i bästa fall lyckats avsluta gymnasiet. Lönerna och arbetsbelastningen kommer nämligen inte att rekrytera många andra än dem. Idealister växer inte på träd. Speciellt inte i ett land där många har en marginalskatt över 50 %. Värnplikten har otroligt mycket att ge. Låt oss lära av de länder som i närtid gått över från värnplikt till yrkesförsvar.


Nye ÖB Göransson betonar själv vikten av att Försvarsmakten syns i varje del av landet för att säkerställa rekryteringen till det nya systemet. Då bådar det ju gott att Hemvärnet skärs ner med drygt 30% och i framtiden koncentreras till de orter där det finns ordinarie militär verksamhet av besparingsskäl genom stordrift.


Jag uppskattade också gårdagens ledare i SvD angående den ihåliga försvarspropositionen. Äntligen någon som har förstått att materielanskaffningen utgör en liten del av materielkontot. De närmaste åren sjunker anskaffningen från 30% till 20%. Orsaken är till största del de avsevärt ökade lönekostnaderna som yrkesförsvaret kommer att innebära. Det rimmar också illa med en lilliputtförsvarsmakt vars [ihåliga] ledord har varit att teknologisk överlägsenhet slår numerär överlägsenhet. Kan man inte investera i en teknologisk överlägsenhet handlar det bara om enkel matematik, eller linjaritet som det hette på 1800-talet när sådant var populärt i militära kretsar.


Slutligen vill jag anknyta till nye ÖB:s sista ord i SvD:s intervju: "Som ÖB anser han sig kunna uttrycka sin åsikt fritt. Men det är en balansgång mellan att vara högste militära företrädaren och regeringens myndighetschef. Det kräver en bra dialog. - Ibland är det bra att slå näven i bordet, men ibland är det sämre. Man måste välja de krig man kan vinna, den där intervjun 1995 var ett sådant exempel. "

Man måste inte bara välja strider man tror sig kunna vinna. Ibland måste man även stå upp för sin övertygelse. Det är i mångt och mycket varför jag driver den här bloggen.

33 kommentarer:

Roger Klang sa...
28 mars 2009 00:31  

Jag läste i en dansk Metro på Öresundståget från Helsingborg ner till Lund (och vidare till Malmö Köpenhamn), att danskarna också överväger ett yrkesförsvar nu. I den tidningen stod det att flera Europeiska länder redan har gått över från värnpliktsförsvar till yrkesförsvar, typ Holland kommer jag ihåg, men även några gamla öststatsländer. I alla fall, danskarna räknar med att SPARA pengar på att införa ett yrkesförsvar!!! Det är inte som jag har läst fel. De måste ha menat att de, precis som Sverige, planerar att samtidigt dra ner på mantalet? Även om det inte stod det. De har precis börjat debattera frågan i Danmark, skulle jag tro efter att ha läst artikeln. Det kanske kan vara intressant för dig att känna läget i Europa, Wiseman?

M.v.h. Roger Klang, Lund

Tokmoderaten sa...
28 mars 2009 01:14  

... och det gör Du med bravur, gode wiseman. Återigen ett klockrent inlägg!

En värnplikt där de frivilliga tas ut för tjänst i 12 månader, med 12 månader i aktiv reserv (redo för internationella uppdrag)samt 24-48 månader i beredskap för försämrat omvärldsläge är min numera uttjatade modell. Förutsätter dock att vi får in 10.000-15.000 frivilligt värnpliktiga per år... Lyckas vi med det? Jag tror det.

Fu NSKY sa...
28 mars 2009 02:26  

here here

Rune Larson sa...
28 mars 2009 07:17  

Ska Sverige slopa värnplikten och skaffa yrkesarmé?

Detta är enligt min mening en fråga som verkligen passar att ha folkomröstning om.

Jag tvivlar på att svenska folket skulle gilla att vakna en morgon och finna att ett sådant beslut har tagits utan att man haft en chans att uttala sin åsikt.

Anonym sa...
28 mars 2009 07:23  

Insiktsfullt och bra skrivet.

Det är en våt dröm att Sverige som enda land i världen skulle kunna rekrytera ett yrkesförsvar som inte består av olämpliga rekryter.

Det är med blanka ögon jag tänker tillbaka på den tiden då en skyttepluton i vårt invasionsförsvar gjorde repövning. Där fanns det riktiga skogshuggare, civilingenjörer, kunniga och engagerade fordonstekniker och en reservofficer med ledarerfarenhet från det civila samhället, även om den militära utbildningen kanske var lite skral. Inga specialrekryterade eller inkvoterade småtjejer där inte. Jag är tillräckligt bekant med pliktverkets sätt att få in tjejer för att bli mörkrädd när jag tänker på det.

Att dagens försvarsmakt redan nu har fått problem med kvalitén på sina yrkesproblem, och att det härrör från de senaste årens urvatnade värnplikt, är det ingen som vågar erkänna.

Den här bloggen skall jag återkomma till.

Phoenix sa...
28 mars 2009 08:16  

Vänta nu....har jag förstått honom rätt?
Han vet att det inte juridiskt bindande för en officer att åka på utlandstjänst men han tycker att det är moraliskt bindande?
Myndighetens högste företrädare får inte lov av sina chefer att "tvinga" officerare i utlandstjänst, då spelar han moralkortet!! Är det bara jag som inte förstår? Vore inte det som om chefen för socialarbetarna skulle mena att det är moraliskt förpliktigat för socialarbetarna att jobba extra i soppkök? Det är ju nästan samma sak och dom är ju anställda för att hjälpa folk med problem!

Om vi bara alla följde reglerna vore det inte en roligare match då? Så här i Sverige, regelföljarnas land?

Anonym sa...
28 mars 2009 09:04  

Om man liknar Norden vid en hålkaka i fråga om säkerhet, så kan man säga att Sverige är själva hålet.....

Anonym sa...
28 mars 2009 13:08  

Reflektioner över nya Försvarsmakten!

Nya ÖB: Undrar om det kommer en ny film med Sverker Göransson i huvudrollen.
I stället för "bryggscenen" så kan han sitta på bakpansaret och dricka te. Detta för att ge ett intryck av vanlig soldat. Då har Försvarets Forum och mil.se en möjlighet att ställa enkla frågor till honom så han känner sig bekväm i sin roll som myndighetschef.

Om Försvarets Forum, mil.se, Emil:
Stars and stripes är som du beskriver en propaganda tidskrift för dummies. Det som finns i USA kopieras förr eller senare av oss europeer.
Under förra seklet när det fanns Armé, Marin och FV nytt så väntade man på att ett nytt nummer skulle komma ut. Vid varje tillfälle man hade att läsa de andra vapenslagens tidning så gjorde man det. Intressanta artiklar som beskrev det som gjorts och vad som var på gång. Inte som idag när det finns en försvarsmakt som har till uppgift att sudda ut olikheterna mellan vapenslagsgrenarna.
Återinför vapenslagen och gör om inspektörena till chefer med medel och resurser.
Vem vill ha titeln, General inspector?

Om personalförsörjnings problemen: Den finns redan idag! När filmen Top Gun var en av årets höjdare så sökte över 3000 till FV spetsutbildning, JAS pilot. De senaste åren har det varit runt 200 sökanden. Hur skall det gå med sökanden till yrkessoldatjobben? Knappast lättare!
I kristider med arbetslöshet så kan det vara möjligt. Men under goda tider? Inte kommer det att bli de skarpaste knivarna i lådan som kommer fram.
Det är väl där uttalandet om att FM skall synas över hela landet kommer in. Enligt USA modell så kommer väl rekryteringsofficerare åka runt till ställen där skoltrötta tonåringar samlas. Eller enligt Engelsk modell. Istället för undomsanstalt så finns det plats i programmet för yrkessoldater.
Sedan kommer problemen när tiden i FM är slut, efter att ha tillbringat mesta tiden i krisländer så skall de bli vanliga medborgare. Risken är att vi utbildar och matar säkerhetsföretag som Blackwater med rekryter.
H-A startades av adrenalinkickletande piloter från
2:a världskriget som inte kunde anpassa sig när de fick spaken från US Air Force efter krigsslutet.
Risken finns!

Om tekniskt kunnande mellan yrkes eller värnpliktiga soldater:
Ge en sjuåring en ny mobil med hundra nya tjänster. Utan att kunna läsa manualen så har han/hon hittat de flesta inom ett dygn. Vi gamlingar har inte det fria tänkande som våra ungar har. Vid ett tilfälle spelade min då tonårige son dataspelet SU-27 mot en av mina kompisar, JA 37 pilot. Efter femte gången som piloten blev nedskjuten frågade sonen.
Och vad jobbar du med?
Bullshit att yrkesoldater skulle vara bättre på att ta hand om tekniska prylar.
Sen vet jag också att krig är inte enbart en materielsport!

Om ryska björnen: Ryktet om hans död är överdrivet, han går i ide vissa tider som alla björnar. Putins uttalande under Georgienkrisen speglar detta. "Var helst där det finns rysk befolkning tar vi oss rätten att skydda dom". Rysk befolkning finns i vårt närområde. I Estland, Lettland och Litauen kryllar det av ryssar.

Om att välja krig man vill utkämpa:
Är man med i serien med ett lag så väljer man inte motståndare. Motståndarlaget finns där och de vill också vinna matchen för att vinna serien. De ställer garanterat upp med starkaste laget med den senaste utrustningen. De har studerat vår taktik för att inte ställas offside. Sedan är det inte säkert att man vinner bara för att man var med i elitserien förra säsongen.

Om bloggar, anonymitet, ÖRA:
Visst är det tragiskt att FM har utvecklats till en myndighet där man måste, för karriär, ha jobbet kvar, slippa F-Pan gömma sina åsikter bakom anonymitet. ÖRA:t är bra hörselskadat när det är så. Av egen, dyrköpt, erfarenhet så har jag också hållt käften, även om jag inte vill.
Chefen som, vid APT, i stora ordalag talar om hur högt i tak vi har vid den här avdelningen. När man sedan ger honom kritik för hans sätt att driva verksamheten, blir man inkallad för enskild utskällning. Han fick senare en fallucka i taket till nästa nivåhöjande utbildning när det visade sig att hans chef inte var överens med honom om hur verksamheten bederevs!
SLUT:
Anonym, anonym!
Jag vill ha jobbet kvar!

Anonym sa...
28 mars 2009 15:59  

Är det det inte ganska märkligt att de försvarspolitiska debatter som förs här, på andra bloggar och i gammelmedia inte förs inom försvarsmakten!

Jag verkligen lusläste våran personaltidning, Försvarets Forum, för att se åtminstonde en antydan till att värdegrundsordet öppenhet fått något reelt spaltutrymme.

Nada, tomt, öde ........

Den pågående försvarsdiskussion möts verkligen med en kompakt tystnad av försvarmaktsledningen.

Sverker Göransson, när får vi se dig på pisten, och ta utmaningarna på bloggsidorna? Kan du åtminstonde inte följa med i utvecklingen och skaffa en egen blogg (precis som Sten Tolgfors och Carl Bildt)där du kan få kommentarer direkt på dagsaktuella frågor.
Vi väntar med spänning på försvarsmaktsledningens nästa mediadrag som är något mer avancerat än ny layout på Försvarets Forum!


Intill dess Wiseman, blir det i den här bloggen jag kommer att uttrycka mina åsikter fortsättningsvis!

Äldre officer

Anonym sa...
28 mars 2009 16:53  

Den enda lösningen är en hybrid av allmän värnplikt och yrkesförsvar. Alla bör mönstra och de flesta bör göra en kort grundutbildning. Dessa kan sedan gå till hemvärnet. De bästa och mest intresserade rekryteras till ett litet, modernt, rörligt yrkesförsvar.

Det är faktiskt inget fel att rekrytera från "bottenskrapet" heller. Så gör man i Storbritannien och de har bland de bästa soldaterna i världen. Inte alltid så trevliga människor men väldigt effektiva i strid.

Upandaway sa...
28 mars 2009 20:33  

Till Anon 16.53:

Det är en gammal brittisk tradition det där.

Vad jag vet så byggde det brittiska imperiets krigsmakt på slumpojkar, härdade av det brutala livet under 1800-talets industrialisering...

Så är det sådana krig du vill föra, javisst behövs det kanonmat, losers utan andra utvägar som ingen bryr som om dom lever eller dör. Kommer och tänka på frankrike och deras främlingslegion.

Men nu var det kanske inte riktigt *det* vi ville ha. Ex. Peacekeepers får gärna vara något annat än adrenalin och stål.

...

Annars är det intressant att Göransson verkar ansluta sig till Sossarnas linje vad gäller 3-månaders "värnplikt" für alle.

Anonym sa...
29 mars 2009 21:16  

Något att tänka på:

http://www.iht.com/articles/ap/2009/03/27/europe/EU-Russia-Arctic-Claim.php

När väl Ryssland rustar upp i bl a Barents så skall Sverige rusta ner - speciellt i den region som representerar EUs gräns mot denna region...

Tala om brist på timing...

Wiseman sa...
29 mars 2009 21:19  

Jag läste om det under helgen. Har lagt undan några länkar inför framtida inlägg. Visst är det beklämmande? Ännu ett bevis på att Nordkalotten och Barentsområdet kommer att bli ett allt hetare område framöver. Här verkar det ju snarast som att vi ska överge den subarktiska förmågan.

mrlinus sa...
30 mars 2009 07:50  

@anonym, den 28 mars 2009 13:08:

Jag vet inte om jag tycker att exemplet med nedgången av sökande till pilotutbildningarna är representativt för kommande problem med att rekrytera yrkessoldater. Grundkriteriet för att kunna söka till spetsen/tp/hkp är att den sökande genomför GU. Så för att komma upp i Top Gun-årens volymer (vilket väl dessutom är de högsta någonsin?) så krävs idag att i stort sett alla värnpliktiga söker. Lägg därtill vissa av de krav som snabbt talar om för en eventuellt sökande att det inte är någon idé att skicka in handlingarna så faller nog ytterliggare några bort. Kombinera detta med den avsaknad av reklam/information till värnpliktiga om utbildningen.

Om argument skall framföras med koppling till dagens rekrytering så ser jag snarare att soldatrekryteringen till US kan utgöra ett exempel. Det finns väl än så länge inga problem alls med sökande till skyttelsoldatsbefattningar? Här kan alla (med godkänd GU) oavsett ålder, längd, vikt och syn söka. Dessutom får de värnpliktiga mycket information om tjänstgöringen under värnplikten och FM har haft ett par reklamkampanjer.

Däremot så tror jag att många av de individer som söker sig till US (och i synnerhet anställs) inte skulle gjort det om det inte vore för att de genomfört värnplikten och upplevt den som positiv. Så även min jämförelse haltar.

Anonym sa...
30 mars 2009 18:47  

"Grundkriteriet för att kunna söka till spetsen/tp/hkp är att den sökande genomför GU".

Fram tills NBO infördes var det inget krav på GU och då låg antalet sökande på över 2000/år. Nu förs en diskussion om att man bör återinföra detta system på grund av avsaknaden av sökande. De fysiska/medicinska kraven har inte radikalt ändrats sedan 80 talet.
Jag kan dessutom inte inbilla mig att man kommer att antas som yrkessoldat utan genomförd, godkänd GU.
Hur många, av de godkända GU, krävs det som sökande för att försörja soldatleden?

"Kombinera detta med den avsaknad av reklam/information till värnpliktiga om utbildningen".
De som har TV5 har kunnat följa serien "Stridspiloterna".
En kopia av kustbevakarna som gav ett antal sökande till kustbevakningen.
Ingen ökning av sökande till pilotutbildning efter serien!

"Om argument skall framföras med koppling till dagens rekrytering så ser jag snarare att soldatrekryteringen till US kan utgöra ett exempel".

Sex månader som ses som ett betalt äventyr kontra sex år som yrkessoldat?
Sex månader i US ses som ett bra sätt att fylla på i kassan, inför fortsatta studier. Ett flertal GU, som jag träffat, har gett uttryck för att det är så.
Detta tillsammans med Utlandsstyrkans reklamfilmer, som fick pris för bästa reklamfilm.
Sedan finns det alltid Yxor som gör mission efter mission.

Att de har upplevt GU utbildningen som positiv, håller jag fullständigt med om.

Anonym sa...
30 mars 2009 21:25  

Människor rekryterar människor!
Markförbanden har alltid haft fördelen att vpl ser hur officerens arbete ut. Föregångsmannaledarskap har rekryterat!
FV har till viss del levt på en centralrekrytering. Den funktionen (rekryteringcentrum alternativt HR-centrum?) löser inte sin uppgift fullt ut. Jag tolkar det som att omorganisationen av funktionen har reducerat kraften i deras arbete.
Rekrytering borde vara ÖB:s viktigaste fråga!

// Johansson

J.K Nilsson sa...
31 mars 2009 12:52  

>> Johansson

Vad jag vet så har rekryteringen till de olika flygvapenyrkena till största delen skett ifrån VPL-utbildningen. Det är bara flygföraryrket som inte haft värnpliktiga soldater i den direkta verksamheten, jag räknar inte säkmatmekaniker eller undbiträden då dom har "egna" yrken dom sorterat under. Stril har haft sina målobsare, Stationskompaniet sina flygmekar, aggmekar, säkmatmekar, vapen och elmekar. Meterologsidan har haft sina väderbiträden, samband sina signmekar, m.m.

RekryC har vad jag vet haft ansvaret för dom fåtaliga FF och Fing som rekryterats.

Med minskad och borttagen vpl-utbildning ifrån förband vilket sker under flera år i rad nu för vissa FV-förband. Hur skall rekryteringen kunna ske. Hur skulle det se ut om te.x. P4 var utan VPL-soldater sedan 2004 och P7 går in på sitt andra år på raken utan soldater?

J.K Nilsson

arctic sa...
31 mars 2009 19:49  

Personalförsörjning torde även handla om försörjning till hemvärnet. Ta en titt på Pliktverkets statistik över antalet inryckta till värnplikt som är hemmahörande i Norrlands inland och andra områden med låg befolkningstäthet.

Norrlandslänens sammanlagda siffra är blygsamma 941 personer, mot
2 905 för Svealand och 4 058 för Götaland. Av dessa var 5 procent kvinnor.

Siffrorna för Västerbotten som helhet är heller inte särskilt imponerade. Totalt ryckte bara 197 personer, 187 män och 10 kvinnor, in för militärtjänstgöring under 2008. Norrbotten var ännu sämre med bara 171 inkallade.

Fakta-exempel inryckta för tjänstgöring:
Umeå 101 rekryter (95 män och 6 kvinnor)
Skellefteå 39 (38+1)
Lycksele 14 (13+1), 12400 inv.
Vilhelmina 13 (13+0), 7200 inv.
Vännäs 6 (5+1), 8300 inv.
Malå 5 (5+0), 3300 inv.
Nordmaling och Robertsfors 4 (båda 4+0), 7200 resp. 6900 inv.
Dorotea, Arvidsjaur och Norsjö 3 (båda 3+0), 2900, 6600 resp 4300 inv.
Sorsele 2 (1+1), 2700 inv.
Storuman 2 (2+0), 6300 inv.
Bjurholm 1 (1+0), 2500 inv.
Åsele, Vindeln och Arjeplog (0+0),
3200, 5600 resp. 3200 inv.

Jag ser inte mycket till hemvärnsrekrytering i detta...

Det blir tunna skallgångskedjor i fortsättningen och många sandsäckar att bära per soldat i översvämningsområden!

Jag är något förvånad över att ingen ännu reagerat över Hemvärnets sotdöd

Wiseman sa...
31 mars 2009 20:00  

arctic: Bra påpekande. Jag har mest funderat över kloka i nerdragningen av HV till ca 20 000 man och koncentrationen till redan militära orter.

Johansson sa...
1 april 2009 19:39  

>> JK Nilsson
Er initiala beskrivning av vpl tilldelning inom FV upphörde för ca 5 år sedan.
Rekryteringen har utvecklats till ett riktigt sorgebarn, där du och arctic klokt belyser några delar av problemen.
Det eviga ändrandet av utbildnings system gör att förbanden inte vet vilken "produkt" som kommer från skolan eller hur man ska omhänderta personalplanerna för de olika grupperna (FM personal skall ha 5-årsplaner). Den produkt man beställde, var till en annan organisation Ibland går det så snabbt att befattningen de utbildats mot ej finns vid förbandet.
NBO (Ny Befäls Ordning)infördes i början av 80-talet. Friktionerna av den omvandlingen kulminerade början på 90-talet.
Mitten på 90-talet hade utbildningen kommit ikapp och det började råda viss balans i FM.
Då kom officer 2000, varade något år, utbildningsgången ändrades i ett flertal steg, både i längd och utformning, fram till dags dato. Till sommaren kommer YOP 06-09, SpecialistOfficerare och på det finns de äldre utbildningsformerna.
Det utbildningssystem som vi har idag kommer att nå effekt först om 10-15 år.
Det man uppnått då är en Nato anpassad NBO, 20 år efter nedlagt system.
I NBO kunde man välja att bli specialist, alla fick grundläggande officersutbildning. När man sökte nivåhöjande utbildning mot Löjtnants grad sökte man SK (specialist kurs) eller AK (Allmän Kurs). Då hade man provat yrket och valde utifrån fallenhet och intresse.
NBO hade god utvecklingspotential för ominriktning, både för personal och förband.
Varje officer är en reklampelare för sitt yrke, 24/7. Det är särskilt pinsamt när man frågor sina kollegor hur skolgången ser ut.
Få kan svara detaljerat på en sådan fråga. I bästa fall vet man var utbildningen äger rum.
Med aspirantutbildning och centralrekrytering krävs det en kraftsamling av www.mil.se . Det är för besvärligt att hitta bland alla inriktningar. Det är det jag menar med att HR-centrum är under uppbyggnad. Vi har inte råd att vänta flera år på att de ska bygga upp sin verksamhet och komma igång. Det måste funka NU!

Försöker använda ett språk som icke försvarsmaktsanställda ska kunna hänga med på (min tolkning av WW intention med bloggen). Anledningen till att jag skriver är för de som tillför på denna blogg Skattebetalare, politiker och kollegor!
Jag tål kritik, konstruktiv kritik!

// Johansson

Wiseman sa...
1 april 2009 21:22  

Rätt tolkning, Johansson!

Anonym sa...
2 april 2009 01:04  

Hemvärnet har fått tråkiga besked.
Minska till 22000 soldater innebär att hemvärnet lämnar fler och fler mindre orter.
Dessutom kommer framtidens rekrytering orsaka problem.
"Ett mindre och vassare hemvärn" är bara en omskrivning av en rejäl nerdragning av ambitionen av något som är närmast GRATIS!

Rikshemvärnsrådet har reagerat på det. Jag brukar träffa Görgen Lundgren ledarmot i rådet titt som tätt.
Som jag tolkar han så protesterar dom mest högljutt i "dom ordinarie kanalerna".
Och som vi ser i vanliga pressen så är det ingen som reagerar på det.

Försörjningen av hemvärnets ("de nationella skyddstyrkorna" som några tror är bättre namn???)...
Försörjningen kommer vad jag förstått ske på 2 sätt.
1, via ordinarie GSU för yrkes soldater, att det sker ett "överintag" och hemvärnet får en del av kakan..
2, ryktas halft om att hemvärnet vill utbilda själva och det låter lite som att dom kan tänka sig det.

Via den ordinarie "GSU" så kommer hemvärnet få väldigt få, att det sedan "blir ett naturligt steg för yrkessoldater att gå över till hemvärnet efter tjänat landet i 5år" eller liknande.
Tjaa man undrar om dom som skrev ihop det har rökt på något olämpligt?
Visst ser vi vissa som söker till hemvärnet efter Yoff karriär eller några utlandstjänster.
Men det är inte direkt en anstorming.
Och det blir garanterat inte bättre för att dom är yrkessoldater i 5år först..

Egen utbildning det kan fungera men det måste till med massor av proteststormar om
dom "halvt uttalade" "löfterna" ska bli av.

Så ja, hemvärnet kommer dö ut, men RiksHv Chefen kommer klara av det långt innan det nya systemet eftersom dom siktar på att göra "hv-veckan" till det enda tillfället på året man kan göra sin "ordniarie" tid. Dvs på 2-3år har hela hemvärnet "nollat" ur sig. Dvs inte gjort sina "ordinarie timmar per år"! (en vanlig soldat skall göra 20 eller 60timmar per år i "övningstid)

/Tinhead

J.K Nilsson sa...
2 april 2009 08:38  

>> Johansson

Vad jag vet så hade sista kullen flygmekar på F21 rätt så intim kontakt med flygtekniker. Utbildning, praktik och övning skedde i Flygunderhållskompaniernas regi. FSS (Tidigere grundläggande soldatutbildning)stå, gå, skjuta AK5, första hjälpen, m.m. genomfördes av yrkesofficerare i flygteknisk tjänst.

Likadant skedde i sambandsfacket (Signalmekar och trafikeledarväderbiträden), på räddningsdelen (brand och fälthållningssoldater) av flottiljen på underhåll (Mat. potatis, fordonsreparationer.

Att sedan det sket sig med ekonomin så att huvuduppgiften blev högvakt är inget som ändrar mitt resonemang. Visst vi hadde några år där soldaterna skulle likna arméns 7,5 månaders soldater och bara skulle lära sig (Inte kunna) klargöring. Men det var fortfarande tekniker som ledde utbildningarna och det fanns praktik och övningar tillsammans med tekniker i flygunderhållskompaniet.

J.K Nilsson

Wiseman sa...
2 april 2009 09:58  

Tinhead: Jag måste säga att jag är rätt förvånad.

Jag skrev om den kraftiga nerdragningen inom HV redan i höstas efter att arméinspektören råkat försäga sig i officerstidningen. Jag förväntade mig att nu skulle HV dra igång en massiv kampanj för att värna organisationen, men det har ju varit helt tyst. Det kan ju inte bara vara jag som läser officerstidningen.

J.K Nilsson: Det där var väl en följd av värnpliktsrådets mycket konstiga kampanj mot grå arbetskraft. Jag har väldigt svårt att förstå hur en soldat som ska krigsplaceras som brandman på en flygbas, anses som grå arbetskraft när han tjänstgör som brandman under sin värnplikt.

J.K Nilsson sa...
2 april 2009 10:38  

Jag vet inte hur mycket kampanjen mot grå arbetskraft som låg bakom men den har inte underlättat och i turerna kring Fb99 till 01 så framfördes många idéer om att personalförsörja basbataljon 04. I detta så skulle en flottilj utbilda insatskompanier och att det skulle vara en gemensam muck per år. Det var med andra ord en klargöringspluton om året som ryckte in till skillnad mot fyra om året fram till slutet av 1990-talet.

Med fyra inryckssystemet så fanns det en del ledighet på våren och sommaren som normalt för soldaterna inlaggda, lite ombasering incidentberedskap som tog tid ifrån flygplantjänsten så att effektiv tid för en F-soldat var ungefär sju till åtta månader. Om man ser till att den soldaten rycker in på sommaren och har sin utbildning över jul och muckar när helgerna drar igång på våren så har man inte förlorat någon tid.

GSU förr var 6 veckor och nu kan man klara av utbildningsmålen på 9 veckor, tre veckors skillnad på 11 månader är inte hela världen om det finns resurser att ta emot soldater. För klargöringspluton så har 2000-talet hittills varit lite svår. Jag har pekat på ekonomin men införandet av JAS överlag (Ett förband kunde inte ta emot klargöringssoldater ett år då man inte skulle ha möjlighet att ge dom bra utbildning då JAS var planerad att införas och när införandet av JAS sköts på något år kan ni ju räkna ut vad som hände) har också gnagt på möjligheter att ta emot soldater på vissa förband under vissa år, avvecklingen av utbildningsförband har också lett till minskad förmåga att ta emot soldater. Men för övriga basbataljonen så har förutsättningarna egentligen inte minskat att rekrytera ur soldatkullarna. Kullarna har bara blivit färre men det är inget som skiljer mot övriga FM.

J.K Nilsson

Wiseguy sa...
2 april 2009 22:20  

Vi får väl se vad som händer med VPL-utbildningen inom FV i framtiden. Mycket talar för att den kommer att centraliseras till Hkpflj/Kvarn. Vecka 19 får vi nog besked om detta.

Anonym sa...
21 maj 2009 18:12  

Att med svepande drag säga att det är bra för rekryteringen att synas överallt (om så med Hemvärnet) tror jag eventuellt är att göra det lätt för sig. Samma sak att hävda att FM uppvisningsgrupper är bra rektryteringsmetoder.

Vad kostar det att vara närvarande på orter för saken skull eller för den delen ha ett team 60?

Har ngn någonsin utvärderat vilken effekt man får per krona? Söker folk verligen pga att de ser militärer i stan / i luften? Vad skulle motsvarande peng i tv-reklam eller dyl ge? Vilka andra organisationer ser det som viktigt att finnas på plats ur ett rekryteringsperspektiv?

/Per

T.W.H. sa...
21 maj 2009 18:33  

Problemet med övergången till yrkesarmé inte att det blir dyrare. För det blir mkt billigare ut ett samhällsperspektiv. Problemet är att FM inte får ta del av de besparingar som det nya systemet medför.

När halva sveriges befolkning gjorde värnplikten reducerades genomsnittssvenskens tid i arbete 6 månader. 6 månader av 40 år i arbete ger 1,25% av produktionen => 30-40 miljarder kronor i produktionsbortfall. Bara skatteintäkterna på en högre andel av befolkningen i arbete motsvarar alltså en halv försvarsbudget.

Problemet är att försvaret i själva verket kostat MYCKET mer än vad försvarsbudgeten varit. (I det närmaste obetalda medborgare kostar vare sig man vill eller ej). När denna dolda kostnad försvinner allt mer borde FM få kompensation för denna otroliga besparing.

Egentligen är det ju ganska enkelt: Det är ju bättre att behålla den kompetens man lagt resurser på att utbilda än att kasta iväg dem varje år. Att tycka anställningsformen (vpl) ska avgöra lönen är konstigt tycker jag. VPL borde också fått vettiga löner för länge sedan, så att försvaret bär sina egna kostnader. (Självklart med betydligt högre anslag.)

För övrigt är den de sista, ofta mest kompetenta, tiden som ju stryks när ngn är kortare i arbetslivet.

/TH

Wiseman sa...
21 maj 2009 18:47  

TH: För det första måste du jämföra antalet soldater på samma premisser. Du kan inte jämföra det kommande antalet yrkessoldater med hur värnplikten såg ut "När halva sveriges befolkning gjorde värnplikten".

För det andra kvarstår en värnpliktig i organisationen i många år. Som kategori 1 kvarstod den värnpliktige i ca 10 år med en grundutbildning på ett knappt år, vilket medger en krigsorganisation som är grundutbildningstid x 10. Yrkessoldaten tjänstgör hela tiden. Ser man till produktionsbortfall för landet under ett år är det ingen skillnad mellan vpl och ys. Slår man ut det över tio år visar det sig att det går tio ys på 1 vpl. Alltså kommer tio pers att ej komma arbetsmarknaden till godo istället för att det endast är en. Då är det alltså 10 värnpliktiga som jobbar och drar in skatt för att betala den värnpliktige som grundutbildas, medan man i yrkesarméfallet har 10 som konstant är borta och dessutom under den ålder då de annars förhoppningsvis hade vidareutbildat sig för att utgöra mer avancerad arbetskraft.

Yrkesarmén blir alltså inte bara dyrare för Försvarsmakten i lönekostnader, utan även för samhället.

T.W.H. sa...
21 maj 2009 19:27  

WM:

Resonemanget kring samhällskostnad var till för att visa att FM kostat mkt mer än vad man kanske alltid tänker, och därmed även sparat mkt mer på senare tid. (Varje soldat som vpl-utbildas kostar ju 1 års arbetstid.) Dyrare med yrkesarmé blir det bara om du ser civila vpl som en del av försvaret. Ur ett invasionsförsvarsperspektiv håller jag därför med dig. Vi får fler soldater för samma pengar om vi låter dem vara civila efter utb.

(Att en vpl ska ha lägre lön förstår jag inte riktigt?)

Den stora skillnaden, som jag ser det, ligger i att varje yrkessoldat kan användas i insatsförsvaret, dvs skickas iväg mm. Detta går bara att göra med en liten del av vpl, dvs de som vill. Dessutom behåller yrkessoldaten (till större delen) sin kompetens från ett år till ett annat, och nya kullar att ev skicka ut behöver inte utbildas från år till år.

Således:
Invasionsförsvar => vpl
NBG etc => yrkessoldater

Eller?

/TH

Wiseman sa...
21 maj 2009 21:38  

T H: Då faller sig frågan åter till vad vi ska ha soldaterna till.

Är huvuduppgiften att försvara Sverige? Om ja -> vpl

Är en yrkessoldat = 10 vpl i effektivitet? Om ja -> yrkesförsvar

Ska svenska militära insatser utomlands inriktas på ren strid eller klara ett spektrum ner till peacekeeping? Om strid -> yrkesförsvars, annars vpl.

Värderar man samhällseffekten av att ungdomar från samhällets alla hörn tvingas umgås och arbeta tillsammans? Om ja -> vpl

De mobtider som avses för det kommande yrkesförsvaret är i alla händelser lägre än vad invasionsförsvaret hade.

Jag vill understryka att jag inte har något emot en mix av värnpliktiga och yrkessoldater. Väljer vi bort värnplikten är det för alltid. Att återta den tror jag är omöjligt i det moderna samhället med dess ofta egocentriska värderingar.

Avseende ersättningsfrågan: Vad är skälig lön (fickpengar) för en värnpliktig som har gratis logi, mat, resor, sjukvård m m?

Naturligtvis är det stora problemet med värnplikt hur man syr ihop ett användbart förband för internationella insatser. Rör det insatser i vårt absoluta närområde ser jag inget problem med att motivera det med nationell säkerhet.

Värre är då insatser i andra världsdelar. Där lider både värnpliktsförsvaret som ej kan tvingas till insatser och yrkesförsvaret av samma problem, men i olika aspekter. Rekryteringen. Hur får man utlandstjänst tillräckligt attraktiv för värnpliktiga? Hur gör man soldatyrket tillräckligt attraktivt för unga begåvade människor, så att man slipper skicka soldater som absolut inte lämpar sig för annat än att döda utan eftertanke? Frivilligheten som åberopas som grund för rekrytering ska ju förhoppningsvis inte innebära att den som är mest förtjust i vapen är den som är mest lämpad att vara soldat, men allt är ju en fråga om tillgång och efterfrågan - vilka är förmånerna och vad betalar man? Den föreslagna ersättningen är inget att hurra för direkt och inget man personligen bygger en ekonomiskt trygg framtid på.

Det blir ju inte heller bättre av att vår försvarsminister plötsligt säger att yrkessoldaterna inte ska kunna tvingas iväg på internationella insatser. Då faller enligt mig hela tanken med yrkesförsvar.

Det blev en lång replik.

T.W.H. sa...
21 maj 2009 23:32  

Ja vpl är bra om vi ska ha ett invasionsförsvar. Jag anser inte att en yrkessoldat har högre kvalitet än en färdigutbildad vpl. (det finns kanske en trade-off mellan mkt stridserfarenheter och civilt omdöme?)

Men då handlar frågan plötsligt om insatsförsvar eller invasionsförsvar. Givet ett invasionsförsvar håller jag med dig. Finns det ngn som helst möjlighet att kunna återgå till ett invasionsförsvar? (Natomedlemskap kanske)

Jag håller med dig att om vi väljer bort värnplikten blir det mkt svårt att få folk att acceptera ett tvång att ingå i en försvarsmakt igen. Möjligen om hotnivåerna börjar bli väldigt höga (men då kommer vi kanske vara för sent ute).

Samhällseffekter såsom att ungdomar umgås ihop eller regionalpolitik (lägga flottiljer på avfolkningorter) är visserligen vettigt, men väl inte ngt som ska få påverka effektiviteten i FM?

Ersättningsfrågan. Skälig lön är väl sådan att rätt personer automatiskt söker. Att ge ngn sämre villkor enbart pga tvång (vpl) verkar omodernt. Då betalar individen FMs resursutnyttjande. Villkoren för att arbeta för FM borde vara hyfsat lika oavsett form. Vpl kan inte ses som barn som ska ha lite småpengar att röra sig med när konkurrensen från andra alternativ i samhället ökar. Detta framförallt så om vi vill undvika att bara få in en (fel) ‘svans’ på normalfördelningskurvan.

Insatstiderna. Invasionsförsvaret var pre-deployed. Orättvist att jämföra med att göra insatser utomlands. Väldigt mkt enklare att ge alla en plan för vart de ska åka på en given signal, och allt de behöver finns på plats. Inte lika lätt att dra iväg till en tom öken i Afganistan.

Tvång. Det måste gå att tvinga iväg yrkessoldaterna, annars är det ingen idé att ha dem. Följer man inte med när det är dags är man ju till noll nytta och borde få lämna skutan på studs.

Är inte yrkessoldater egentligen att lika vid att man har en pluton vpl där man vet att alla kommer vilja göra utlandstjänst? = jättebra? Självklart så blir det ju kostnader för dessa yrkessoldater även när de inte är ute. Men kosta skulle ju motsvarande vpl (där bara en minoritet kan tänka sig bli användbara) också gjort.
Bra blogg.

/TH

J.K Nilsson sa...
22 maj 2009 08:13  

Kan någon för mig redogöra vad ett insatsförsvar är jämfört med ett invasionsförsvar och varför ett insatsförsvar skulle vara att föredra. Någon?

J.K Nilsson

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade