Maffiametoder - en del av den nya personalförsörjningsstrategin?

Idag kom det till min kännedom att det verkligen är illa ställt med värdegrunden i Försvarsmakten, och då framförallt på högsta nivå.

Utlandstjänstgöring är som bekant frivillig för alla officerare (utom de som anställts efter 2002 om jag minns rätt - rätta mig gärna). Detta är en het potatis, som av de flesta ses som ett problem för Försvarsmakten, liksom den oproportionerliga ålders- och gradpyramiden (snyggt redovisad i senaste Officerstidningen). Många officerare gör aldrig utlandstjänstgöring. Vissa på grund av att det inte finns några lämpliga befattningar för dem och vissa för att de inte vill. Oaktat vilket är det ändå så att tjänstgöringen är frivillig, och det är ju därför som man skriver på kontrakt vid utlandstjänstgöring.

Tydligen håller inte Försvarsmaktens ställföreträdande personaldirektör med eftersom han igår hotade enskilda officerare på Transportflygenheten på F 7 med att stämma dem personligen i Arbetsdomstolen och kräva dem på skadestånd, om de inte skriver på för sommarens tjänstgöring i Mazar-e-Sharif. Herculespiloterna hade nämligen bestämt sig för att inte ställa upp frivilligt på missioner då Försvarsmakten som arbetsgivare sedan 1999 vägrat förhandla om piloternas löner (som sedan 1999 legat i princip stilla) och arbetsvillkor.

Lönerna är dock inte sakfrågan här och det jag intresserar mig för, utan snarare den nytillträdde ställföreträdande personaldirektörens metod. Känns det inte rätt maffiaaktigt att hota enskilda individer med Arbetsdomstolen och personligt vite för att de inte anmäler sig frivilligt till frivillig tjänstgöring? Jag undrar vad LO skulle säga om liknande hade drabbat deras medlemmar? Så vitt jag vet är det olagligt att agera så som Försvarsmaktens ställföreträdande personaldirektör har gjort.

Lägg sedan till ovanstående att man säkanmält mj Neppelbergs öppna brev till politikerna om kalabaliken inom ledningssystemområdet. Hur står det egentligen till i Försvarsmakten med Öppenhet, Resultat och Ansvar och det som kallas värdegrund? Är det hot av ovanstående typ som är strategin för att trygga personalförsörjningen till Försvarsmakten? Det här känns verkligen inte bra och jag har idag talat med flera officerare som är mycket, mycket upprörda över hur Försvarsmakten som arbetsgivare beter sig. Jag är också mycket oroad över den här trenden. Det här är så fullständigt motsatt allt vad som är modernt ledarskap som Försvarsmakten varit ledande inom och fortfarande anser sig vara ledande inom. Det här är mycket bekymmersamt i en tid då Försvarsmakten verkligen behöver det bästa av ledarskap för att kunna gå vidare med ökad effekt.

Även jag har enligt uppgift varit föremål för visst intresse från HKV, för vad som skrivs här. Intresset lär ju inte bli mindre nu. Själv undrar jag stilla vad man egentligen sysslar med i HKV på dagarna, när ca 10 % av trafiken till den här bloggen kommer därifrån?

45 kommentarer:

Anonym sa...
6 mars 2009 22:39  

Anledningen till att 10% av trafiken till bloggen kommer från FM är att du sätter ord på det som många tänker men inte vågar säga i skräck för att råka i onåd likt den genomärlige ekonomen som Strilaren har skrivit om. Omfattande trafik är en hedersbetygelse, ett tecken på att du berör. Carry on!

Wiseman sa...
6 mars 2009 22:45  

Jo, det har jag också insett :)

Anonym sa...
6 mars 2009 23:13  

Varken du eller Neppas är unika när det gäller "närmare granskning", jag har själv blivit uppvaktad av en lakej från HKV som krävde att få läsa ett mail jag skrivit. Efter ett par månader kom det till min kännedom att samme lakej framfört synpunkter om min person som jag tolkar som rent förtal. Stasimentalitet har nämnts tidigare!

Roffe

Anonym sa...
6 mars 2009 23:29  

Stasilakejerna ska FPAN-anmälas. Ont ska med ont fördrivas. De lånar sig till detta i tron att de ligger bättre till då i nästa löneuppräkning eller befordringsberedning, men oftast drar de en nitlott eftersom även cheferna betraktar dem som "nyttiga idioter"

Anonym sa...
7 mars 2009 06:44  

Detta är tydligen det sätt man valt att jobba på från HKV sida. Som jag tidigare skrivit har man från början i C-130 till Afghanistan historien, haft samma förhållningssätt: Utåt sett har det varit frivilligt men internt har det förts en en monolog som handlat om:
- Illojalitet, fredsplikt, AD (HKV JUR)
- Frivillighet att hjälpa skadade kollegor (FVI jämförelse med US Airforce som bär skadade i Ramstein vs Transportflygets agerande i Afgh frågan)
- Lägga ner systemutvecklingen av C-130 (FTS uttalande)
- "Avregistrera" registerförbandet (FTS)
- Lägga ner C-130, vara orsak till att vänner och kollegor blir av med sina jobb (TSFE ledning, förmodlingen handlar det om hur deras eget jobb uppfattas av närmsta chef)
etc. etc.
Listan kan göras så lång av uttalande från "invasionsofficerare" som inte verkar ha någon aning.
Lite förvånad att ingen tidning "nappar" på detta, jag vet att info finns.
Enda anledningen att jobba kvar är väl för att avslöja dessa "chefer" och sedan vara med i det framtida ledarskapet.
Jag beundrar vad Herculesgrabbarna gjort, nu har Försvarsmakten bekänt färg!

Anonym sa...
7 mars 2009 07:23  

Personligen känns det synnerligen underligt att ett lite, om än viktigt kollektiv, ställer sig helt ovanför (bokstavligt talat) de regler som gäller på svensk arbetsmarknad. Om såväl arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna är överens hur man skall lösa ett ärende (ALFF)...skall då en enskild alt ett mindre kollektiv komma och säga "NEJ, vi vill inte!!!!!". För att vara helt uppriktigt, "Herculesgrabbarna" ni använder samma argument som min tre åring använder när det är dags att sova. Rikta er ilska åt rätt håll och ställ er frågan företräder mina företrädare mig eller andra?

Anonym sa...
7 mars 2009 10:11  

Det är oerhört tråkigt att höra att man i Försvarsmaktens högre ledning inte slutat att använda olaga hot som ett regelrätt instrument. Hoten brukar i regel handla om avsked(helt utan grund), att man förstör för vapenslaget/garnisionen/flottiljen/enheten och inte minst att man förstör för sina kollegor. Att man hotar med AD är dock inte lika vanligt men eftersom den enskilda personen vet vad det kostar att driva rättegångar så är det ett effektivt både för arbetsgivare som anser sig stå över samhällets normala spelregler samt för företag som inte vill leverera till kund(sidospår).
Man kan tycka att en officer med några år på nacken skall kunna se igenom dessa hot, det är dock en ganska så svår konst i en såpass hierarkisk organisation där guldet på axlarna väger agerande tungt. Ett alltför frankt agerande från den enskilde innebär med stor sannolikhet att karriären är över och enligt de senaste årens erfarenheter så kan man även räkna med att bli granskad för att HKV JUR skall hitta minsta lilla anledning till att dra en inför domstol. Ja det ä inte kul att vara arbetstagare till landet Sverige idag.......ja det kan vara lätt att glömma bort ibland med tanke på metoderna som används att det är en statlig myndighet man arbetar för.
Någonting som står mig något fruktansvärt är att man i HKV börjat medd en taktik där man sprider rykten och påståenden som helt saknar grund. Dessa påståenden är inget fikarumssnack utan det är under möten med förbandsledningar som de sprids. De fackliga organisationerna får därmed informationen via sina medlemmar när de frågande kommer och vill veta om det verkligen är som det sades på mötet. När sedan de "fackliga" juristerna konfronterar HKV JUR i frågan så viker de sig genast och tar tillbaka vad de sagt, men vad hjälper det, skadan är ju redan skedd och på många håll har den blivit en sanning för någon offentlig dementi blir det ju aldrig frågan om.

Vad jag förtårså var det stf PersC som bla var nere på F7 och hotade grabbarna med AD. Mig veteligen å är han ganska så ny på sitt "ämbete" och då kan man undra varifrån han snappat upp hur man skall bete sig mot sina arbetstagare. Är det en kultur som man lär sig lev i efter ett par år på HKV eller står det som framgångsfaktorer i arbetsbeskrivningen?
Hur det än ligger till så är min fulla övertygelse att de här maffia/stasi metoderna måste upphöra. Personerna som i min (dock ej juridiskt grundad)mening måste ställas till svars för de metoder/uttalande man gör. Som politiker skulle jag vrida mig av obehag inför den granskanin g som måste ske med inriktning på Försvarsmakten som arbetsgivare och vilka metoder man anser sig vara berättigad till att använda. Det är bara att titta i de förslag som ligger till det nya arbetstidsavtalet så förstår man hur sjuk organisationen är och hur lite verklighetsförankring dt finns i HKV.
Det är ytterst olyckligt att den här debatten skall behöva vara med tanke på att grundstenen i Försvarsmaktens personalförsörjning i framtiden är just vilken bra arbetsplats Försvarsmaken är.....

Anonym sa...
7 mars 2009 10:22  

Om inget hänt i närtid som jag missat så är fortfarande tjänstgöring i utlandsstyrkan för huvuddelen av oss officerare frivillig.

Vidare så uppfattar jag att den C-130 styrka som är aktuell avses placeras som en del av utlandsstyrkan.

Om några individer som utgör en inte obetydlig komponent av styrkan - piloterna - efter flera års hög arbetsbelastning under frivillighet vid detta tillfälle inte känner sig frivilliga, så är det så. Spelplanen med frivillighet istället för obligatorium till utlandsstyrkan är ett politiskt beslut.

Om FM förespeglat uppdragsgivaren (regeringen) att "det löser sig - det har det alltid gjort" så är det ett problem för FM och regeringen - inte för individen som följer spelreglerna och som nu av olika skäl inte vill vara frivillig - längre.

Ovanan vid att hantera detta avspeglar sig nu i att diverse högre företrädare för FM nu inte längre utövar subtila utan öppet aggresiva påtryckningar för att få tillräckligt många "frivillga".

Arbetsklimatet i FM har blivit kallare...

Anonym sa...
7 mars 2009 10:33  

Anonym:
Vill du specifiera vilka regler det är dessa officerare ställer sig ovan?
Som Wiseman skriver i inlägget så är utlandstjänst frivillig för Officerare i FM, möjligen specialförbanden undantagna.
Vill man inte åka på utlandstjänst, så åker man inte. Enkelt.
Om nu FM ändå VILL att man skall åka frivilligt för att man fyller en viktig funktion så är väl i rimlighetens namn rätt väg att gå att ändra incitamenten, inte att börja hota och bete sig.

Så länge verksamhet är frivillig så gäller marknadsekonomi, det kan väl inte vara konstigt?

Anonym sa...
7 mars 2009 12:04  

C-130 behövs i Afghanistan om Sverige vill fortsätta att tära på ISAF. Vi har inte fått ner våra helikoptrar än och måste därför visa lite god vilja. Tyskarna är milt sagt irriterade på att vi utnyttjar det som är nationella åtaganden d.v.s allt inom log ( och pers givetvis).
Tyska Transaller har varit stationerade under 1 1/2 år i norr med 8 veckors personal rotationer. Transallen är dock en medioker kärra att ta höjd under sommarmånaderna och skulle behöva en uppbackning av nått 4-motorigt.
Kom igen gubbar! Ställ upp och kör i sommar. FTS, utbilda fler besättningar och stötta verksamheten. Vi är ju erkänt duktiga på detta!

(A)

Anonym sa...
7 mars 2009 12:11  

Anledningen till att F7 grabbarna hamnade i denna konfrontration är att då övriga FM kollektivet 2007 fick ett förhandlat avtal med nya löneökninga 2007-2010 så valde arbetsgivaren att inte genomföra/slutföra förhandlingarna med piloterna (ALFF). Ledarnas chefsförhandlare påpekade för FM chefsförhandlare att detta inte var förenligt med god avtalsordning men fick till svar att man var villig att ta den risken..... tydligen hade Ledarnas förhandlare aldrig upplevt en så kylig inställning. Detta var "droppen" för piloterna. Efter 3 genomförda missioner med brutna löften och otydliga regler ansåg de att nu finns det ingen anledning att vara frivillig längre. Det bör även läggas till att planen är att skicka ut detta förband VARJE år fram till 2019 samt att vakansläget är ca 40%. Jag skulle vilja se den officer som INTE skulle kännas sig lite håglös inför detta. Att förbandet levererade 60% av sin flygtid till insatsverksamhet förra året stoppade inte arbetsgivaren från att kalla dom illojala etc.
Så jag förstår inte tidigare inlägg om 3-årings nivå?? Om det är frivilligt så är det väl frivilligt? Sen är det väl schysst att informera arbetsgivaren om varför man inte är frivillig längre? ENDA anledningen till att SVD inte nappat på detta är att ingen bryr sig om personer som tjänar 40-50.000kr/mån dom ska bara vara tysta och jobba oavsett behandling.
VI HAR VÄNTAT LÄNGE NOG!!!

Anonym sa...
7 mars 2009 13:48  

Replik till Anonym den 7 mars 2009 07:23

Jag undrar om du skulle vilja utveckla vad du bygger din kommentar på:

"Om såväl arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna är överens hur man skall lösa ett ärende (ALFF)"

Jag har förstått det hela att problemet är just att man man inte är överens.
Vilken överenskommelse syftar du på?

Skriv gärna och berätta så att vi får veta mera.

Hälsningar från en namngiven
Fredrik Ericson

J.K Nilsson sa...
7 mars 2009 14:28  

Kullen som anställdes 2003 fick välja om de ville ha krav om obligatorisk utlandstjänst. Det var bara ett fåtal som ville det så kullen som anställdes 2004 fick inte välja. Sedan att man inte informerade kullen 2003 om det förhållandet i önskad utsträckning är en annan fråga, metoderna är började för sex år sedan.

J.K Nilsson

Anonym sa...
7 mars 2009 14:42  

Man kan kanske förstå att folk som inte är insatta i problemet med frivillighet för utlandsmissioner inom försvarsmakten kan uttala sig om att "Herculesgrabbarna" beter sig som 3-åringar.
Men har man någon som helst empati så kanske man kan sätta sig in i rollen som dessa insatspiloter lever i.

Försvarsmakten skriver anställningskontrakt med nyutexaminerade officerare som binder sig till delta ”frivilligt” i utlandsmissioner under karriären. För gemene officer betyder det att man till och från kan åka ut i Världen om man vill förbättra sina möjligheter att klättra på den vingliga karriärsstegen.

Vissa nyutbildade officerare/piloter kommer dock direkt att anställas på Transportflygenheten, F7 (TP84/C130) och kommer därför att från och med 25 års ålder till och med 55 års ålder (i 30år!!!) att krävas göra tjänst i krigsregioner om så Försvarsmakten vill! Och de vill den! Programmet för C-130 ser späckat ut de närmsta 10åren och det taktiska transportbehovet för EU- och NATO insatser är gigantiska, så det lär inte minska. Alla Nato-nationer har insett att detta inte fungerar utan pensionerar besättningarna mellan 38-41års ålder så dessa skall ha ett mål att nå till om man är utomlands under många år.
Men inte Sverige inte! Här börjar man att hota folk till höger och vänster för att få med folk i frivilliga insatser.
Ni på HKV som läser dessa inlägg, se för h-e till att få fram långsiktiga lösningar inom organisationen som håller. Skutan håller på att sjunka och ni fortsätter att ösa vatten åt fel håll! FM klagar högljutt på politikers oförmåga att se långsiktigt men denna kortsiktighet tycks ha spridit sig även till Lidingövägen!
/L

Anonym sa...
7 mars 2009 16:33  

Som flera skriver: Det är FRIVILLIGT! Hur kan man då kritisera någon som väljer att inte ställa upp? AG har som flera skriver tagit en medveten risk då det inte följt intentionerna i ALFF-avtalet och vägrat föra några vettiga förhandlingar. I senaste RALS-förhandlingen var hela pilotlönepotten medräknad men av de 10.2% som AG fick valde man att endast dela ut ALFF-stegen på 600 kr. Klart att piloterna blir förbannade. De har under flera år ställt upp för "systemet", trixat med semesterlistor och arbetstidsregler för att lösa AG:s uppgifter. Att försöka spela på att ställa upp för kollektivet är numera historia, det är inte bara Tp som framöver kommer strunta i att söka frivilliga uppdrag.
Visst är det svårt att få förståelse för lönekraven då man jämför med flera andra officerarer men med en jämförelse med tex de nordiska ländernas piloter så ligger lönerna i botten. Många blir kallade men få blir utvalda...alla tjänar inte lika.
Övriga FM-kollektivet, framförallt på TP, borde vara ganska nöjda med sin löneutveckling sedan 1999. Det är en fördel om någon agerar draglok.

J.K Nilsson sa...
7 mars 2009 16:58  

>>L

Det kan ju vara så att man har några nyss krigsplacerade piloter som är anställd efter 2003 och det är dessa som man försöker sätta åt. Problemet med det resonemanget är att man inte anställde några under 2005 och sedan ställde man rekryteringen under 2004 och 2005 så några fänriksexaminerade 2006 och 2007 blev det inte. Däremot anställdes personal under 2006 som inte anställdes 2005.

Så det kan inte vara mer än någon enstaka förare som det handlar om.

J.K Nilsson

Anonym sa...
7 mars 2009 19:02  

Hela lönesituationen för flygförarskrået, i synnerhet på transportsidan, är lite knepig tycker jag.

För det första, ingen har tvingat dem att ta anställning vid FM. Om arbetsuppgifterna i FM förändras under ens anställning, i detta fall ett ökat krav på utlandstjänstgöring, kan man faktiskt säga upp sig - så fungerar ju alla arbetsplatser? Vill man inte utföra de arbetsuppgifter som en chef ställer, står det en fritt att sluta. Att ha ett arbete är ingen rättighet. Om ett företag skulle ändra sina uppgifter för sina medarbetare efter deras anställning, skulle dessa inte kunna vägra utföra uppgifterna utan att få sparken. Om nu besättningarna skulle sluta, skulle det så klart få allvarliga konsekvenser för FM, men kanske är vi vid det vägskälet...

Tp-flygförarkollektivet, ja flygförarkollektivet i sin helhet, hänvisar ofta till den privata sektorn och andra nordiska länder vad avser lönenivån. Jag tycker verkligen inte att FM ska tävla med den civila luftfarten vad gäller lön. På samma sätt som en officer som handhar IT-materiel inte kräver samma lön som en IT-konsult, kan inte en flygförare göra samma sak. Vill man byta bana till den civila sidan, står det var och en fritt. FM:s rekryteringskraft kan aldrig vara lön (ingen statlig myndigheten har den möjligheten) och därför bör FM inte ge vika när medarbetare använder sådana argument i lönekonflikter.

Däremot tar jag kraftigt avstånd från de metoder vilka HKV använt för att föra dialog med personalen i Såtenäs. Detta är som sagt så långt ifrån värdegrunden ÖRA (öppenhet, respekt, ansvar) man kan komma. Jag tror mig dock veta att detta beror på att vissa generaler blivit "blöta i byxorna" av nervositet när man först lovat politiker och armébröder guld och gröna skogar, utan att först ha säkerställt att man kan leverera den önskade produkten... En kurs i planering kanske vore något för vår FM-ledning?

Anonym sa...
7 mars 2009 19:06  

Just nu finns inga piloter på Tp84 som är anställda efter 2003 och inga är på väg. Det finns inga som har obligatorisk utlandstjänst!
Om det finns regler som man är överense om så ska dom följas. I detta fall har arbetsgivaren lämnat förhandlingen, hotat "olagligt"......ÖRA är bara något ÖB använder INTE FML och neråt!! Fast det kanske är:
Öppenhet i att gnälla över vad det anställda "ställer till med"
Respekt som något men vill ha inte ge
Ansvar är det man utkräver då man inte får det man lovat regeringen......Vart är mitt förband....buhuhuhu!!! (Förmodligen en general under avlastningssamtal på HKV)

Anonym sa...
7 mars 2009 19:57  

Nu ska vi se....

Först till "Anonym 7 mars 19.02" som skriver:

"För det första, ingen har tvingat dem att ta anställning vid FM. Om arbetsuppgifterna i FM förändras under ens anställning, i detta fall ett ökat krav på utlandstjänstgöring, kan man faktiskt säga upp sig - så fungerar ju alla arbetsplatser? Vill man inte utföra de arbetsuppgifter som en chef ställer, står det en fritt att sluta."

Det är rätt att ingen tvingat dem till en anställning. Men inget har förändrats i deras anställning. Du missar att ingen kan tvinga dem att frivilligt ingå i en mission i utlandsstyrkan. Arbetsgivaren kan dock kommendera dem varvid de enligt URA skall ha enkelrum på hotell någonstans utanför krigszonen. Detta är dock ett långt dyrare och sämre alternativ än att ha dem i utlandsstyrkan - något som de alltså inte kan tvingas till.

Delar Din bedömning om att "någon" har blivit "blöt i byxan". Stf PERSDIR, C FTS & hans SC är sannolikt utsatta för en inte obetydlig press nu när de inte kan leverera det förband som de fått vår regering att utlova. Detta kommer slå tillbaka på Sverige i form av ovilja från andra nationer att ställa upp för oss. Men - och detta är viktigt - detta är i första hand ett problem för våra generaler och inte individerna på Såtenäs !

Sedan "The Mighty 7 mars 19.06"

Vad jag kan se så lever inte ens nuvarande öB efter ÖRA. Syna lite på t.ex. det kraftfulla överdraget på anslaget 6.1.1 under 2007 och lägg ihop det med ÖB:s ständiga och kraftfulla uttalanden om att han minsann hållit sina ekonomiska ramar. Riksdagen beslutar om anslagsramarna för politikområde 6, vari FM ingår. Dessa har ÖB inte handligsfrihet att ändra på. När han ändå gjorde det med därpå kända konsekvenser för myndigheten så är jag tveksam till om RESULTAT har uppnåtts och om ANSVAR har utkrävts i erforderlig omfattning ?

Anonym sa...
7 mars 2009 20:05  

Anonym 19:02...

"Om arbetsuppgifterna i FM förändras under ens anställning, i detta fall ett ökat krav på utlandstjänstgöring, kan man faktiskt säga upp sig.."
Menar du det ökade kravet på frivillighet?
Frivillighet är jättebra så länge människor är frivilliga, problemet för arbetsgivaren uppstår när han inte längre har någon frivillighet att bygga på - i det här fallet beroende på åratal av negligering av en specifik kategori i FM, nämligen piloterna.
Då blir lösningen för FM inte att inse att det inte går att föra sådan personalpolitik och sedan förvänta sig att personalen ställer upp frivilligt, utan att istället kräva frivillighet - annars går det ju inte.
Räcker inte kräva så kan man ju hota, enligt tidigare inlägg...
Så, till slut, ordningen återställd, piloterna är åter frivilliga - eller?
Hur många gånger tror FM att detta kommer fungera?
Svaret lär komma vid nästa insats - baserad på frivillighet - då denna vända redan fått stor publicitet och många många väntar på vad som kommer hända då!

Saint sa...
7 mars 2009 21:46  

Försvarsmakten kommer aldrig att kunna erbjuda samma lönenivå som den privata sektorn för piloter. Däremot tror jag inget kollektiv skulle var nöjda med en kontinuerlig reallönesänkning under tio års tid.

Anonym sa...
7 mars 2009 22:33  

Måste säga att jag jobbar gärna och gör vad jag blir tillsagd att göra MEN jag kräver att arbetsgivaren följer avtalet!!! Detta handlade aldrig om pengar! Vi hade enats om ett enda krav: Arbetsgivaren skulle kalla facket till en förhandling! (Den dom hoppade över 2007). Allt annat är en lögn!!!

Anonym sa...
8 mars 2009 01:51  

@Anonym 19.02:

"FM:s rekryteringskraft kan aldrig vara lön (ingen statlig myndigheten har den möjligheten)"

Nja det där är en sanning med modifikation. Det finns befattningar som fylls i princip enbart med incitamentet hög lön.
Se vad en SMO tjänar i utlandsstyrkan, det stannar inte på den här sidan 100.000 i månaden...
Klockrent exempel på marknadsekonomi. En befattning som inte är så attraktiv för de som har den efterfrågade kompetensen, då ser man till att lönen är så pass hög att man får folk av den anledningen.

Det går om man vill.....


För övrigt njuter jag i fulla drag av att det äntligen är några som har vågat stå upp mot skiten. Det är det ENDA sättet att få till en förändring.
Jag ser med förhoppning fram mot den dag då hela officerskåren i en mission någonstans lyckas ta modet till sig och säga upp sig på stående fot, ta en taxi till närmaste flygplats och låta HKV stå där med skägget i brevlådan.

Att som nu välja att utnyttja folks pliktkänsla och lojalitet och inte ge folk vad dom förtjänar är helt horribelt, men tyvärr är det ju så att om jag avstår min plats så finns det tio andra som tar den.
Vi måste börja vara lojala mot varandra i första hand...

Anonym sa...
8 mars 2009 09:28  

Det framstår som naivt, i en krympande numerär,att inte skriva om samtliga Fm anställdas kontrakt till ett med obligatorium . Om vi som kollektiv skall kunna ställa krav på våra uppdragsgivare, oavsett om det gäller lön eller annat, så måste vi kunna leverera vår del i avtalet. Vår del är insatser nationellt eller internationellt. Med kontrakt kommer ett annat ansvar för arbetsgivaren.Arbetstagaren blir så mycket med värdefull och med honom hans familj. Det kanske t.o.m ökar respekten för officeren och hans insatser i annat land långt bortom svenska arbetstidsbestämmelser och arbetsmiljölagstiftning......


Anonym 1

Anonym sa...
8 mars 2009 09:53  

>> Svar J.K Nilsson 16.58


”Så det kan inte vara mer än någon enstaka förare som det handlar om”

Det stämmer nog eftersom du verkar insatt! Men eftersom oförmögenheten att klara frivilligheten i framtiden så kommer hela Försvarsmakten personal att inom kort tid drabbas av ett ”avtal” där frivilligheten sätts ur spel.
Vad jag förstår kommer det även att vara ”frivilligt” att sätta sin signatur på detta avtal… Men med tanke på hur AG agerar så lär man ju få ses sig om efter en annan arbetsplats om man inte ”ställer upp för firman”.
Det intressanta är att ett sådant incitament inte fungerar om man skall göra insatser under en hel karriär, det fungerar inte att vara ifrån familjen var och vartannat år i sexmånaders intervaller med väldigt få ledigheter under missionstiden.
Detta vet också AG men om lönekostnaderna och kostnaden för attanställda skall vara lediga och ersättas under missionen stiger så blir det kanske inte någon mission, detta gör att AG ser kortsiktiga alternativ som en lösning.
Det kostar på att vara ute i krigsregioner och leka samt att ha en offensiv utrikespolitik.
Betala vad det kostar eller sluta upp med verksamheten!
/L

J.K Nilsson sa...
8 mars 2009 10:39  

Nu Anonym 1 var du mer än lovligt naiv. Om FM gör om alla anställningsavtal, visst svårigheter med LAS och massvis med skadestånd till ATO men arbetsgivaren kan göra det, så tror jag inte att det kommer att öka respekten eller de anställdas möjlighet att påverka avtalen. FM gör som dom alltid gör: Pekar på paragrafen och säger genomför.

Men som sagt jag ser fram emot ett sådant "Avtal", ATO skulle dansa av glädje ända till AD.

Nu har man förhandlat bort arbetstidsregeleringen för OP och SO utbildningarna och genast så börjar vissa chefer att tolka avtalet så att även anställda som skall gå nivåhöjande utbildning såsom SU också inte är arbetstidsreglerade.

ATO har också förhandlat avtal med FM förut och när förhandlingarna är avslutade och avtalen skall skrivas under så har FM.s representant inte haft förhandlingsrätt.

Det finns avtal om jourtjänst som nu skall kallas ställningstjänst och är en kraftig förbättring för arbetstagaren. FM centralt hävdar att något sådant avtal inte finns.

Så nä avtal med FM är inget jag ser fram emot och måste försvaras med näbbar och klor. Minsta lilla som med en stor portion god vilja skulle kunna tolkas till arbetsgivarens fördel kommer också att ligga arbetstagarna till last. Ett obligatorium för utlandstjänst i anställningsavtalen kommer inte att gynna arbetstagarna.

J.K Nilsson

Anonym sa...
8 mars 2009 10:47  

Och snart ska det rekryteras till HKP10-insats i Afghanistan, hehe..

*bänkar mig förväntansfullt framför datorn med chips och popcorn*

Anonym sa...
8 mars 2009 14:45  

Tja, inläggen från människor som inte är insatta i bakgrunden till den här affären, ALFF samt dessutom eventuellt lider av en lättare pilotavundsjuka väljer jag att inte kommentera.
Bakgrunden här är egentligen väldigt enkel. För att göra en lång historia kort kan man konstatera att AG genom sitt agerande (samt brist på agerande) har valt att under flera år idiotförklara FF-kåren.
Detta har naturligtvis gjort människor irriterade, och resulterat i ett bristande intresse för medverkan i frivilliga missioner.
Att AG skulle komma med grova, grundlösa och i viss mån obegripliga hot (se tidigare kommentarer) var vi beredda på.
Detta är nämligen standardförfarande när han (ca vart 10:e år) väljer att förhandla med piloterna.
Öb:s uttalade intention är att ledorden i ÖRA skall genomsyra verksamheten på samtliga nivåer.
Ändå sitter vi i en Försvarsmakt där öppenheten är bedrövlig, och ansvarstagandet på ledningsnivå är obefintligt. Denna affären är bara ytterligare ett i raden av exempel på detta.
Att i det läget försöka skjuta över ansvaret för Tp84, F7, Flygvapnets samt Försvarsmaktens anseende på enskilda Tp84-piloter tyder på en fullständigt häpnadsveckande desperation.
Det äcklar mig att vi bara kan se på när AG kontinuerligt väljer att släcka bränder med vidriga metoder i stället för att åtgärda grundproblemen.
Ett ljus i mörkret är att det inom FF-skrået finns gott om kreativa och orädda människor.
Jag hoppas och tror att vi kan hitta nya sätt/tillfällen (lagliga naturligtvis som vanligt) att få AG att ta sitt ansvar, samt att vi vid dessa tillfällen kan vara lite mer enade och starka.

J.P

Anonym sa...
8 mars 2009 21:05  

Ekvationen personalförsörjning och personalavskaffning.
Målbilden är att i olika former avyttra ca 2000 officerare (rader)de närmaste åren. Därtill ska anställningar ske. Hur många av dagens officerare som måste gå är inte klart. I detta spår kommer prioriterade förmågor som är en förutsättning för demokrati att upphöra. Både FV och Marin går mot uppenbara förmågeproblem inom TI. HKV är väl medeveten om detta problem. Håkan har dragit upp riktlinjerna och Sverker har varit delaktig. Nu verkar lögnerna mot förbanden, politikerna och verksamheten fortsätta. NOC och GLC skall införas. Oavsett om det är till priset av förmåga. Hänger man mj Neppelberg genom en säkanmälan har man förklarat öppet krig. Rätten att utöva demokrati skall gälla de som ytterst ska försvara den, FM. För mig som officer är demokratin hotad genom att ÖB och FM-ledningen ljuger för de folkvalda.
Ser fram emot Sverkers "Eriksgata"
/Johansson

Wiseman sa...
8 mars 2009 21:41  

Hear, hear, Johansson. Det är exakt det problemet som bekymrar mig. Försvarsmakten är ytterst till för att försvara Sveriges demokratiska fri- och rättigheter. Idag kommer det allt fler tecken på att det är mycket illa ställt med just dessa inom Försvarsmakten. "Avlyssning" av såväl anställdas som journalisters mailkorrespondens i Afghanistan, eftersökande av källor, fördröjande/förhindrande av utlämning av öppna handlingar, säkanmälningar mot anställda som säger sanningen och hot mot enskilda som inte anmäler sig frivilligt. Vart i h-e är Försvarsmakten på väg?

Anonym sa...
8 mars 2009 23:12  

Med anledning av Anonym/Johanssons kommentar:

Vilken vara har jag fått ?

Vänligen, specificera produkten.

Ingår ångervecka ?

Anonym sa...
9 mars 2009 11:35  

Hejsan alla!
Efter att ha läst bloggen och även andra bloggar som rör samma ämne så inser jag att just detta med piloter och lön rör upp djupt rotade känslor. Att inte vara frivillig till utlandstjänst upprör samma eller andra kategorier inom Försvarsmakten. Men hur hänger dessa ihop?, ämnena alltså! Inte på något direkt sett utan sekundärt. Arbetsgivaren har med all tydlighet visat att förändring INTE kommer att ske i dialog med ATO utan istället med regeringen (eller var det riksdagen som stiftar lagar?). Personalen är placerade i facket: PROBLEMOMRÅDE! Och så är det ju, hur driva mer verksamhet inom minskande budget? Ja, ändra lagstiftning är ett sätt! Utlandsstyrkan är ett exempel. Gällande lagstiftning tillät inte FM driv utlandsmissioner utan utlandsstyrkan skapades. Därmed faller en hel del argument att det är ju bara att beordra berörd personal. Förutom att C ATS (som bestämmer) och C INS (som vill bestämma) vill ha personalen i ”sin” burk så är det inte praktiskt att skicka personal till krigszon på utrikestjänsteresa, eller kanske till och med mot reglerna på arbetsmarknaden? Det provades iofs under C-130 basering i Abu Dabi och resultatet blev att C F7 fick ta de fina chefsbesluten att personalen visserligen var lediga efter tjänstens slut MEN borde ändå anse sig ”i tjänst” och fick därmed inte umgås med t.ex sina anhöriga om dom råkade befinna sig på samma plats. URA är också en lösning om baseringen är över 2 månader men då blir problemet det att personalen inte vill/kan vara borta så länge eftersom de åker varje år. Vän av ordning kan väl hävda att det är ju det dom är anställda för !!! Kan jag bara säga att den personen inte har en aning om vad den pratar om. Låter som det arméidiot som, under 60-talet, tänkte sätta sig på månen med en massa syrgas i väntan på att tekniken uppfanns så att han kunde ta sig tillbaka….han hade nog ingen familj!. Håller med tidigare talare att i ett 30-års perspektiv så kan inte ett vakansförband förväntas vara i utlandstjänst hela tiden. C-130 grabbarna skulle få fina medaljer för motsv. tid som en normal arméofficer får sina så, skulle finnas lite plats kvar på uniformen. (Nu har iofs F7 instiftat en medalj för att sitta i Abu Dabi också så lite pinsamt är det från F7 sida också ).
Sen är det detta med lönen så klart. Hur hög ska lönen vara för att man inte ska ha rättigheter på avtalsområdet, hur hög ska den vara för att acceptera mindre än en tredjedel av den löneökning resten ombord på flygplanet får (eller är all i flygtjänst överbetalda?). Ni som tycker att piloter är bortskämda och överbetalda svara gärna på dessa frågor. Och som jag sade tidigare, vi har varit missnöjda med hur arbetsgivaren hanterat avtalet men ändå fortsatt att vara frivilliga MEN nu ville inte arbetsgivaren ta sig tiden att genomföra en avtalsenlig dialog……då fick det konsekvenser!!! Hade en arbetstagare gjort detsamma…..låt oss säga, tagit ut en extra övertidstimme (kanske tyckte att AG borde förstå att han förtjänade det) eller gudförbjude skrivit fel i PALASSO då hade han hamnat i FPAN direkt! Vad händer med arbetgivaren när den gör övertramp? Ja inte räds han för facket…..för dom är ju också dumma tycker dom ju!
SUCK!!!

Anonym sa...
9 mars 2009 18:44  

Som vanligt ett kanoninlägg av Wiseman. Kan bara hålla med i princip alla föregående inlägg om det helt otroliga agerandet av arbetsgivaren i det här fallet. Tycker dessutom att det är helt underbart att skicka ner folk för att hota om "frivilligheten" att delta i Utlandsstyrkan. Det gör ju saken betydligt bättre av att det närmsta dessa människor har kommit av att själv delta är diverse utländska VIP-besök på F7 och Uppsala Garnison... Kanske dags att tvätta sin egen byk innan man ger sig på andra...

Anonym sa...
9 mars 2009 19:27  

" arméidiot" ?

Anonym sa...
9 mars 2009 19:39  

Så här säger GD i FM på vår hemsida idag:

"Under de fyra år som Försvarsmakten har samarbetat med Bikupan har Försvarsmaktens värdegrundsarbete blivit mer levande och fokuserat. Värdegrundsarbetet utgör grunden för ett gemensamt förhållningssätt inom Försvarsmakten, vilket bidrar till höjd säkerhet och en bättre arbetsmiljö."

Känns tryggt....

Anonym sa...
9 mars 2009 20:43  

Jag tycker det är ett sundhetstecken på att personalen inom försvarsmakten äntligen börjar stå upp offentligt och personligt kritisera missförhållanden. Allt fler inser att arbetsgivaren inte fäster något avseende på händer knutna i byxfickorna, eller kritiska skrivelser. Lika så att lojalitet och tystnad i ledet inte resulterar i några förändringar trots många löften.

Tyvärr är jag övertygad om allt fler missförhållanden kommer att läggas fram i den militära bloggosfär som vi alla kan vara delaktiga i om vi vill och vågar.

Ja det är smärtsamt och otacksamt men samtidigt oansvarigt om vi inte vågar peta i skiten. /Nizze

Anonym sa...
9 mars 2009 22:36  

@ The Mighty
kan du ge lite mer info
" - Frivillighet att hjälpa skadade kollegor (FVI jämförelse med US Airforce som bär skadade i Ramstein vs Transportflygets agerande i Afgh frågan)"

sunnyday sa...
10 mars 2009 20:44  

Ska bli intressant om stf persdir P. Dahle dyker upp på marnadsannalys mötet imorgon (ons 11 mars).
Undra om P. Dahle har någon komentar från hans möte på TSFE/F7 torsdagen den 5 mars.
Nu borde det inte finnas några låsta positioner när förbandet SAE01 är komplett.

Anonym sa...
12 mars 2009 13:16  

Försvarsmakten har blivit en sjuk organisation. Fin fasad, kaotiskt inre. Det är så skönt att se att anställda äntligen säger ifrån, men förskräckligt att se hur arbetsgivaren får panik och hotar personalen!
Den civila världen har (alltför) länge berömt Försvarsmaktens ledarskap... men fy f..n vilket dåligt ledarskap FM visar nu! Är det detta personalen ska vara stolta över??
Personligen har jag bestämt mig, jag ställer inte upp på detta längre! Tack för mig!

Anonym sa...
12 mars 2009 16:57  

5.2.4. Attraktion
Attraktion är de aktiviteter som leder till att Försvarsmakten är en attraktiv arbetsgivare. Det innebär
en utvecklande arbetsplats som rätt personer söker sig till, där de medarbetare som krävs för att
lösa myndighetens uppgifter motiveras att stanna kvar samt en arbetsgivare som tidigare medarbetare
talar väl om och kan tänka sig att återvända till.
Utöver ovanstående är det viktigt att den nära omgivningen till potentiella, nuvarande och tidigare
medarbetare har en positiv uppfattning om Försvarsmakten och uppmuntrar individens val av yrke.
Attraktion är således bredare än att bara påverka den enskilde medarbetaren.

Utdrag ur BU 2010. Verkar som om FM verkligen lever upp till en attraktiv arbetsplats, i synnerhet om du är Pilot. Dahle är en falsk invasionsgeneral

Anonym sa...
13 mars 2009 00:30  

Reflektion:
Har ingen förståelse varför FM piloter ska ha högre löneutv än övriga officerare dom har ju fått betald utb för att göra de dom tycker om?

Inser att FM negligerar ALLA officerare inte bara flygförare.

Upplever att flygförarna ser sig mer som piloter än officerare.

Undrar om det ändå är som dom säger att inget tydligt hot finns mot sverige inom 10års period,så kan man väl sparka alla piloter och låta flygvapnet stå medans man utbildar nya med annan mentalitet eller kontrakt.(ok erkänner lite cynisk)

Wiseman sa...
13 mars 2009 08:36  

00.30: Ja, det var nog lite VÄL cyniskt. Det går ju att applicera på allt i så fall och frågan blir vem som ska lära upp de som helt plötsligt ska bli ubåtskaptener, flygdivisionschefer o s v.

Jag har full förståelse för missnöjet med lönerna. Om jag förstått saken rätt har övriga officerare haft en löneutveckling de senaste 10 åren på 35%, medan den för piloterna varit 0%. Ingångslönen idag är exakt samma som den var 1999. Jag tror inte det går att hitta något annat yrke, oavsett hur bra eller dåligt betalt, där situationen är likadan.

Sedan är det alltid tacksamt, med någon form av signatur att svara till. Ju större cynism eller påhopp, desto tacksammmare, eftersom det kommer att bli svar på tal.

Saint sa...
13 mars 2009 10:03  

Ja du, Anonym 00.30, med den inställningen kan vi stänga hela Försvarsmakten i tio år. Det är lätt att se det orimliga i det.
Givetvis är alla officerare som samlingsbegrepp med en specifik uppgift vare sig det är pilot, stabsarbetare eller sonaroperatör.
JJag måste med emfas trycka på det orimliga i att flygförare med ALFF-avtal inte har någon löneutveckling. Vilken annan kategori skulle tigande acceptera detta?

Anonym sa...
13 mars 2009 21:16  

Jag har vid ett stort antal tillfällen gått VB på FTK och därvid hamnat i situationer som kräver beslut om insats. Det ena mer osannolikt än det andra. En lärdom av det hela är att transportflyg mycket ofta är efterfrågat. När jag då ringt till flygjouren på F7 så har C 130-gänget ALLTID ställt upp trots avsaknad av avtal etc. De brinner verkligen för sin uppgift. Det spelar ingen roll om det är dag eller natt, om flygningen skall ske inom riket eller till annan kontinent. Jag är helt övertygad om att de många MEDEVAC-flygningar som skett (och sker) i Karolinska sjukhusets regi har räddat många människoliv. ALDRIG vid något enda tillfälle har Tp-flygpersonalen haft synpunkter, de är sannolikt de mest lojala medarbetare vi har i FM!

sunnyday sa...
16 mars 2009 22:42  

AG har inget långt minne på gjorda insatser utan ser endast vad som ligger framför fötterna.
Har du/förbandet inte ett visst antal dagar i utlandsstyrkan räknas inte insatsen särskilt länge.
En eloge till de förband som kontinuerligt bidrar till insatser inom och utom riket.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade