Spegling av öppet brev till försvarsministern m fl

Strilaren publicerade igår en kopia av ett öppet brev till försvarsministern, m fl försvarsinriktade politiker med anledning av ledningssystemkrisen inom Flygvapnet. Jag lägger här upp en kopia med tillstånd av Strilaren.


Nedanstående inlägg sände majoren Peter Neppelberg på kvällen den 1 mars till försvarsminister Tolgfors, statssekreterare Jevrell, ledamöterna i försvarsutskottet och flertalet av de riksdagsledamöter som arbetar med försvarsfrågor. Även ÖB, Håkan Syren, och GD FMV, Gunnar Holmgren, liksom registratorerna vid de två myndigheterna finner mailet i inboxen när de infinner sig för tjänstgöring måndag morgon den 2 mars.

Major Neppelberg har försett även Strilaren med en kopia med en önskan att inlagan publiceras så att informationen snarast kommer den raskt ökande läsekretsen till del. Denna anhållan verkställs härmed, då det är Strilarens ambition att alla sakargument för och emot den av Försvarsmakten föreslagna utvecklingen kommer i dagen inför det irreversibla beslut som åstundar den 17 mars. Ingen beslutsfattare skall efteråt kunna svära sig fri från ansvar med orden: –Jag fick inget veta, varför sa ni inget? Det är inte mitt fel.

Strilaren förklarar sig härtill hedrad att denne för vårt land unike ledningssystemexpert väljer att referera till bloggen som källa till en ”second opinion”.

Mailet till försvarsministern, et al:

Det är inte lätt att vara försvarsminister och debattera datastridsledning av JAS 39 C/D eller vara ledamot av försvarsutskottet och ta till sig detaljerna i förmågan att leda Gripen. Ministerns information som ges i ämnet, känns ensidig och utan nyanser, vilket lätt inträffar när underlaget enbart kommer från en källa,
Försvarsmakten.

ÖB verkar inte ha tagit intryck av riksdagens farhågor rörande
JAS-stridsledning i sitt budgetunderlag till regeringen för 2010 daterat den 26/2! (se http://www.stril.blogspot.com/)

Följande svar gav Sten Tolgfors 25/2 på en skriftlig fråga från Allan Widman: "Det är av stor vikt att påpeka att förmåga till datastridsledning mellan flygplan av C/D-version finns i dag, och att datastridsledning även kommer att vara möjlig från ledningsflyggrupp ASC 890 före utgången av året."

Att påstå att det finns datastridsledning mellan JAS-flygplan får nog betraktas som en överdrift. Det ska i stället ses som en möjlighet att utbyta lokal luftlägesinformation i ett stridsområde. Redan på gamla JaktViggen hade vi en jaktlänk där upp till fyra förbandsmedlemmar kunde utbyta viss lägesinformation. Detta har förfinats till JAS 39 A/B (F-länk) och till JAS 39C/D (SECOS-länk) med egenpositioner, motmedelsinformation och vad man kan se på de enskilda flygplans radar mm. Information kan INTE spridas till/från stridsledningscentral på marken.

Med våra två nymodifierade flygande spaningsradar, ASC 890, kan vi i ett begränsat område där vi saknar markradar- och markradiotäckning leda 4-8 JAS 39C/D, så kallad "gapfillerfunktion".


Flygplanen innehåller 3 operatörer och har en aktionstid på tre timmar. Ledning sker med den "internationella datalänken" LINK 16, dvs vi är hänvisad till "användningstillstånd" och krypton från NATO (USA).Radarbilden från ASC 890 eller information om stridsledning kan INTE länkas ner till stridsledningscentraler på marken eller till Högkvarterets "Air Operation Centre" som har insatsbeslut för "nationella operationer".

Sten Tolgfors skrev vidare: "Förmågan till datastridsledning av stridsflyget är viktig och frågan är inte huruvida en sådan anskaffning kommer att ske, utan när. Det är viktigt att förmågan till datastridsledning från marken med det länksystem som används i C/D-versionen finns så snart det är möjligt och med beaktande av avvecklingen av JAS 39 A/B."

Absolut, vem vill inte ha datastridsledning från marken så snart det är möjligt!

ÖB har beslutat att det enda datastridsledningsförmåga vi skall ha från marken är det enkla "standalone" systemet Joint Comand and Control Training Facility (JC2TF) för övning av piloter som införs 2010.

Därmed har ÖB fattat beslut om att AVSTÅ från en NATIONELL NSATSFÖRMÅGA med datalänkar (LINK 16) i våra markbundna stridsledningscentraler till förmån för en satsning på det NätverksBaserade Försvaret i ENKÖPING med byggandet av Gemensam LedningsCentral (GLC) med Net Operation Centre (NOC).

Går allt väl kan vi i bästa fall ha integrerad datastridsledningsförmåga av JAS 39 C/D från marken 2015.....

Följande står att läsa i ÖB budgetunderlag (26/2) till regeringen sid 2: "En gemensam lägescentral med NOC utvecklas för operativ- och teknisk styrning av Försvarsmaktens ledningssystem samt sammanställning av lägesbild. Lägescentralen ska även innehålla integrerad flygstridsledning. Utvecklingen samordnas med koncentreringen och avvecklingen av sjöinformationsbataljonen och stridslednings- och luftbevakningsbataljonen. Försvarsmaktens drift, underhåll och förvaltning omstruktureras varvid en rationell systemförvaltningsorganisation och en driftorganisation inrättas.”

Jag tycker det är dags att ni politiker, oavsett politisk färg, synar om Försvarsmakten har gjort rätt prioriteringar inom området ledningssystem.

Vänligen
Peter Neppelberg

Vill ni som är politiker ha en "second opinion" om ledningsområdet så finns följande Blogg att rekomendera http://www.stril.blogspot.com/
Jag har en stark känsla av att det här kommer att ta skruv ordentligt, både på Lidingövägen och i den politiska maktens korridorer, även om man försöker tysta ner det utåt. Vi får se om Tolgfors ser sig tvungen att kommentera det hela på sin blogg. Neppelberg är bara att berömma. Detta är ett ypperligt sätt att offra sin karriär, som jag inte tror Neppelberg bryr sig speciellt mycket om. Däremot är jag fullkomligt övertygad att han, liksom jag, är mycket mån om att Sverige ska ha en Försvarsmakt värd namnet.

För att citera några kommentarer jag fått (alla ej publicerade): Det är betydligt, betydligt värre än vad det ser ut.

Försvarsmaktsanställda är i grunden mycket, mycket lojala mot strukturen och befälskedjan och det ska gå extremt långt innan folk anser sig tvungna att ta till de metoder Neppelberg nu använder. Drevet går dock enligt uppgift och nu ska Neppelbergs samtliga tre brev säkgranskas/menbedömas. Det skulle förvåna mig enormt om Neppelberg blir fälld eftersom allt bygger på helt öppna uppgifter. Jag måste säga att jag verkligen inte gillar denna nya stasikultur som slagit rot i Försvarsmakten, där folk blir anmälda till höger och vänster, och mer energi läggs på att kontrollera medarbetarna än att samla information om omvärlden och ev angripare.

Är det detta som är "Öppenhet, Respekt, Ansvar"?

(Det är väl med anledning av nedanstående brev som Åsa Lindestam har detta inlägg på sin blogg. I så fall blir jag rätt besviken på Åsa Lindestam, eftersom hon i så fall visar att hon alls inte förstått innebörden och vidden av vad som skrivs i brevet.)


Nu har detta brev nått SvD också.

25 kommentarer:

Anonym sa...
2 mars 2009 kl. 20:52  

Ett litet citat ur den av FML samrådda och av ÖB fastställda värdegrunden:

"Öppenhet – Samarbeta, Vara ärlig, Visa förtroende
Öppenhet och ärlighet skapar förutsättningar för samarbete och förtroende. Att säga som det är, utan att försköna eller dölja verkligheten, är också effektivt. Samarbete i alla dess former är en förutsättning för att kunna lösa de uppgifter som Försvarsmakten får, men också för att vi ska kunna använda våra resurser effektivt. Att ges möjlighet att motsvara givet förtroende och leva upp till medarbetarnas förväntningar främjar samarbete och individens utveckling och gör Försvars­makten till en bra arbetsplats för all personal."

Särskilt skrivningen - "Att säga som det är, utan att försköna eller dölja verkligheten, är också effektivt." - känns mer angeläget än någonsin....

Anonym sa...
2 mars 2009 kl. 21:32  

Jo, all heder åt Neppelberg, jag bara hoppas att det inte blir enbart hans huvud som måste rulla i efterdyningarna av det här.

Anonym sa...
2 mars 2009 kl. 21:34  

Vi må hoppas att inte skribenten drabbas av den sista tredjedelen av ÖRA, de två första delarna har väl redan inträffat.

Överraskad-Rövknullad-Avskedad

Anonym sa...
2 mars 2009 kl. 21:56  

Ja, HEDER åt Neppelberg, som mycket sakligt presenterar sanningen för våra folkvalda. Vad gäller försvarsmaktsledningens förmåga att leva upp till ÖRA, kan man kallt konstatera att detta begrepp enbart är upp till fotfolket att följa, annars riskerar man en anmälan. Det är ytterst kusligt att personal bla sätts i karantän när man gör sitt jobb (ekonomen på hkv), frågan är om det är så här Sveriges befolkning tror att försvarsmakten försvarar Sveriges demokrati? /Man blir mörkrädd...

Ante sa...
2 mars 2009 kl. 23:32  

Heder åt Neppelberg! En martyr i mina ögon! Han kommer säkerligen få skit för det där men en sann hjälte är han! En officer som biter av munkaveln och säger rakt ut som det är! Fler sådana vill vi se! Nu har ju inte jag någon karriär att förlora inom försvaret så jag är väl inte rätt man att påstå att dom flesta officerarna är fega eller bara biter ihop trots att det är skit med hela bygget. Men är det inte lite så? Följ order och håll tyst, hur jävlig situationen än är. Jag ska nog ta debatt med politiker själv. Jag vill ha en godkänd redogörelse av dom varför det är fult att kunna försvara hela landet. Jag vill ha en redogörelse varför en folkligt förankrad värnpliktsarmé storlek 90 tal är dumt? Jag har gjort värnplikt till skillnad från många från min generation. Men jag såg det som en naturlig plikt gentemot landet. För vi lever i en demokrati och åtnjuter dess frihet och frukt, då ser jag det som att det minsta man kan betala tillbaka med är att ställa upp och försvara den om skiten träffar fläkten. Men det är ju jag det också.

Anonym sa...
3 mars 2009 kl. 06:00  

Varför allt tjat om datalänkar när man kan använda rövarspråket? Jo, det är datalänkarna som skiljer oss från all världens dussinluftförsvar. Tack vare datastridsledningen kunde FV verka i alla störmiljöer under hela kalla kriget. Det byggde respekt bland elefanterna för den lilla ettriga myggan och bidrog till att minska risken för djärva överraskningsraider.
Neppelberg har utmanat de historielösa ledningssystemamatörerna. Tacka för att de reagerar med ryggmärgen och försöker sätta dit honom hjälp av säkerhetsbestämmelserna.

Anonym sa...
3 mars 2009 kl. 10:50  

Underbart med civilkurage, även inom det militära. Det behövs fler som talar ut!

Anonym sa...
3 mars 2009 kl. 15:41  

Det är bara att instämma inlägg och kommentarer. Jag tillhör själv, sedan 25 år, kategorin strilofficer och känner nämnda major mycket väl. Jag kan intyga att dennes sakkunskap i frågan är mycket goda och det finns verkligen fog för den oro som han beskriver. Vi strilofficerare tillhör en kategori som medvetet inte synts i offentligheten beroende på de uppgifter vi har och haft under årens lopp. Därför är det så mycket svårare att göra sig hörd när vi inom strilkategorin finner fullständiga vansinnigheter beslutas och man av solidarisk hävd skall sitta tyst och tiga. Jag hoppas verkligen att vi får en fullständig oberoende genomlysning av denna "smutsiga affär". Politiker, måste liksom vi officerare, ta vårt gemensamma ansvar och anmäla misstankar om brott eller avsiktliga undanlåtelser.

Avslutningsvis...
En utmaning vore att be Bi Puranen ånyo göra en förtroendemätning av Försvarledningen(ref Bikupan)

Heinz

Anonym sa...
3 mars 2009 kl. 18:42  

Med tanke på hur mycket uppmärksamhet den här datalänken till våra stålkråkor får verkar det vara det viktigaste vi har vår Försvarsmakt. Vi får hoppas att den där länken kan öppna väg på marken för att få fram mat och läkemedel till svältande barn i behövande länder.

Vi får hoppas att den där datalänken kan skydda vår personal i fordon mot minor, IEDer och RPG-attacker i Afganistan.

Vi får hoppas att den där datalänken kan röja minor på marken så att barn inte ska dö och bli av med lemmar pga att minfälten inte blir mindre.

Vi får hoppas att den där datalänken kan transportera en skadad svensk soldat i fiendeland till kvalificerad sjukvård inom the golden hour.

Den där datalänken LÄR ju göra att Gripen blir mer lättsåld... och det kanske är det som är viktigast, eller???

/Less på JAS 39 Gripen

Anonym sa...
3 mars 2009 kl. 19:25  

Kan bara instämma i tidigare kommentarer!
Bra och modigt Neppelberg!
Tycker det är hög tid att alla kort lägges på bordet!
Jag är tidigare chef för stridsledningen uppe i Luleå och läser numera på FHS.
Man får aldrig glömma att bakom all fakta med GLC/NOC, länkar och krypteringar hit och dit så döljer det sig en skrämmande liten skara människor.
Man pratar om tillfälliga svackor i förmågor, riktad rekrytering mot Mälardalen för att inom ett par år åter ha fullgod kapacitet. Tjafs säger jag. jag väljer att lämna de tekniska aspekterna åt de som behärskar det bättre (Neppelberg, som jag jobbat mycket med och som är EXTREMT kunnig inom detta område) och vill belysa personalsituationen från mitt sätt att se på det.
Vi har en historia där vi under extremt lång tid haft ett underskott på personal, det har vi löst genom att troget "trolla med knäna" riktat in oss på kärnverksamhet osv. osv. inget konstigt så har de flesta officerare det till vardags.
Våran kravprofil är att i princip jämställa oss med piloten. Det vill säga hög simultanförmåga och stor flexibilitet (bland annat).
Det är inte lätt att hitta dessa och sedan till råga på allt få dem att vilja satsa på denna "trygga" bransh...
De sista åren har behovet av ny personal varit ca 5-10 gånger så stort som utfallet.
Vi har ca 1.5 utcheckade flygstridsledare/år om vi tittar 5 år tillbaka i tiden (exaktare siffror kan säkert någon bistå med!)
Betänk att den rekryteringen sedan skett mot 4 (fyra!) verksamhetsorter spritt över landet.
OM Enköping blir en realitet kommer säkert någon att flytta dit, men jag tror mig veta (känner varenda flygstridsledare och säkert 70% av luftbevakarna)att det är en försvinnande liten del. MYCKET under gränsen för systemkollaps. Just på grund av den ringa nyrekryteringen så är vi alla i den ålder då vi har eller ska skaffa barn, inte flyttar jag till en ny ort nu... Den tid då officeren glatt ställde in skorna på det nya förbandet är förbi!
Iom att man kombinerar detta med att även riva upp StrilS i Uppsala kan man bara fantisera om hur utbildningen av de nya kommer att utföras.
Då spelar det ingen roll hur många divisioner som finns och hur fina anläggningar (även om jag synar det och hänvisar till Neppelbergs resonemang) vi har. Glöm inte att vi nu bara rekryterar till en anläggning, och det vi får ut är unga oerfarna flygstridsledare. Detta yrke består även av chefsflygstridsledare och utbildningsgången där är ytterligare 4-6 år och kräver en helt annan förståelse för bland annat luftrum.
Att nu hota Neppelberg med menbedömning är väl den desperates svar då man inte längre vet hur man skall handskas med problemet. Tysta källan torde då vara den fega/enkla vägen! Stå till svars istället och upplys oss så vi ser de ni ser... ÖRA... Lev som man lär osv...
MVH//Daniel Josefsson LSS/StriC Norr

Anonym sa...
3 mars 2009 kl. 20:39  

Dock!

GLC/NOC i Enköping etc och hela den debatten är INTE NBF/Nätverksbaserat försvar. Snarare tvärtom. Att påstå att det är NBF är att ha fått allt om bakfoten. Man har lagt ned den typen av utveckling - det som pågår nu är att integrera det ledsyst-arv som finns kvar och att köra på COTS. Nu när volymen ska upp till 8 manöverbataljoner så blir det inte mycket bells and whistles för användarna.

Avs GLC så är det nog snarare så att man oroar sig hos Sjö och Luft för att en hel del ledningscentraler läggs ned ute i landet pga brist på pengar. Förståeligt. Men Enköping handlar inte om NBF längre, och dessutom har man i debatten vridit om NBF till ett skällsord där de flesta inte längre kan förklara dess egentliga innebörd.

Datalänkshistorien är en intressant fråga där det snarare verkar som amatörer av andra sorter varit delaktiga än ledsystfolk. TARAS och RA90 har alla som kan något om ledsystutv velat ha kvar, ett av våra finaste telekomsyst, men politiker vill ju vara "interoperabla". Det kräver Länk16... och det medför en rad med problem när vi inte är med i NATO. Skäll här inte på FM/FMV, skäll på veliga politiker som inte kan ta tummen ur r*ven.

Anonym sa...
3 mars 2009 kl. 21:30  

All heder till Neppelberg!
Han har stångat sin skalle blodig med argument efter argument men bara fått tillbaka floskler/dimridåer alternativt ingenting. Nu skriver han istället i offentlighetens ljus och man kan bara hoppas på att de ansvariga på HKV kan ta till sig de fakta som presenteras och göra något åt det hela. Det kan inte vara för sent att ändra på ett dåligt beslut! Personalsituationen inom Stril funktionen är redan idag på en kritisk låg nivå, rekryteringen är i stort sett noll, den befintliga personalen behandlar man som skit och man hoppas på att alla bara ska bita ihop och knyta näven i fickan. Att ta debatten offentligt får man tydligen inte heller göra i FM:s anda ÖRA. Nu är det bara att hoppas på att politikerna börjar ställa sådana ingående frågor så att de på HKV inte längre kan slingra sig.

Vi är på gång, vi är laddade, vi är tända....

Unknown sa...
3 mars 2009 kl. 22:01  

Anonym skrev:
"Avs GLC så är det nog snarare så att man oroar sig hos Sjö och Luft för att en hel del ledningscentraler läggs ned ute i landet pga brist på pengar. Förståeligt. Men Enköping handlar inte om NBF längre, och dessutom har man i debatten vridit om NBF till ett skällsord där de flesta inte längre kan förklara dess egentliga innebörd."

Jag säger:
Ja det är ju så vansinnigt mycket billigare att uppfinna hjulet på nytt genom att upprätta GLC/NOV för ett ex antal miljoner kronor. På det tillkommer säkerligen lika många miljoner då ENORMA rekryteringskampanjer måste genomföras med hänsyn till personaltappet och den systemkollaps som sker då detta införs. Kanske att den lösninigen är billigare om 30 år då vi kommit ikapp personal- och kompetensmässigt igen...

uppgiven sa...
3 mars 2009 kl. 22:20  

All heder åt Neppelberg.

Tyvärr kan jag inte undvika att få intrycket att "Strilvärldena" ramaskri över luftförsvarets förfall nu har mer att göra med att man tvingas flytta till Enköping, än med att luftförsvarets krigsduglighet nedgår.

För jag kunde inte märka motsvarande reaktion i samband med FB04 när man lade ner de delar som utbildade "krigsdelarna" av strilförbanden på F17 och F21, eller när man ändrade strilbataljonens organisation så att de sensorer och radiostationer som ledningen är så beroende av blev lämnade utan skydd och betjäning i händelse av väpnat angrepp, eller att de förband som skulle bygga ersättningsförbindelser utgick. Det gick tydligen bra, för man rörde ju inte de stric och le där strilarna bedrev sin fredsverksamhet som förut. Att uthålligheten i krig då gick mot noll var tydligen inte så viktigt.

För mot vilken motståndare är det egentligen viktigt med krypterad datastridsledning? Det torde vara mot en kvalificerad motståndare a la Stormakt Röd, inte mot det enstaka "World Trade Center-flygplan" som bryter mot flygförbudszoner som förefaller vara den nu dimensionerande hotbilden för strilbataljonen. Mot den senare borde talstridsledning i klartext vara fullt tillräckligt, för jag tvivlar starkt på att en sådan motståndare ägnar sig åt signalspaning i åratal för att kartlägga vårt luftförsvars (o)förmåga.

Som det sett ut de senaste åren så har vårt strilsystem redan blivit ett "fredstida insatsförband". Krigsdugligheten är redan borta. Tyvärr.

/En från den fd krigsdelen av strilvärlden

Anonym sa...
3 mars 2009 kl. 23:06  

Du "Less på JAS 39 Gripen",

Så beige, så 1970-talets Maj Wechselmann att ställa JAS mot dagis, etc. Det handlar inte om antingen eller utan om både och. För att citera en tänkare som var smartare än du och jag tillsammans: "Varje stat har en armé, sin egen eller någon annans."

FM säljer numera successivt ut luftförsvarsförmågor som har skapat effekt och varit krigsavhållande för att få ekonomiskt utrymme att realisera en våt dröm hos några få högre officerare. Inte konstigt att det blir ramaskri, särskilt inte som bevisföringskedjan är solklar.

Det ska mycket till innan de annars så toklojala strilofficerarna höjer rösten. När de gör det vill de bli tagna på allvar.

Anonym sa...
4 mars 2009 kl. 13:44  

Torkel... Jag tror det var Mao...
...med den egna eller andras arméer...

Anonym sa...
4 mars 2009 kl. 19:22  

Den nationella försvarsinriktning verkar numera var att armén ska ställ upp en hedersvakt från terminal 5 på Arlanda till Slottet. NBF:s uppgift är att meddela ankomsttid.

Anonym sa...
4 mars 2009 kl. 19:31  

Tycker också detta känns aningen överdrivet. Att just datalänk till JAS skulle vara något exeptionellt nödvändigt, i förhållande till andra förmågor köper jag inte alls. Nu ska jag villigt erkänna att jag inte är helt insatt i detta och det är ju mycket tekniskt "mumbo jumbo" som det tar tid att sätta sig in i.

Men...

Företrädare för varje funktion inom försvarsmakten kan skriva ett motsvarande brev. Hela artilleriet och luftvärnet, det nedlagda infanteriet och de allt mindre pansartrupperna. Man kan skriva brev om avsaknaden av fungerande helikoptrar som kan lösa det akuta behovet av MEDEVAC i Afghanistan, flottans reducering, ett nästintill obefintligt KA och en utrotningshotad amfbat.

Det känns dessutom väldigt förmätet att skriva;

"Det ska mycket till innan de annars så toklojala strilofficerarna höjer rösten."

Precis som att just stril-officerare skulle vara mer lojala än andra, så är det såklart inte.

Däremot applåderar jag själva agerandet, att öppna munnen utanför fikarummet och faktiskt förklara hur det ligger till, med risk för karantän osv...det borde många andra göra också.

Wiseman sa...
4 mars 2009 kl. 21:11  

Stridatalänk for dummies:

Stridatalänken har funnits i olika former sedan 60-talet och kom till sin perfektion under Jaktviggen och JAS 39A-eran, där flygplanen kunde stå på sina baser spridda över landet och ha full koll på allt vad som hände 50 mil därifrån över Östersjön. Start och anfall kunde sedan ske helt radiotyst och anfall t o m radartyst med hjälp av datalänken. Radio och radarstörning var aldrig ett problem. Denna förmåga skaffade sig USA först i och med Link 16 efter millenieskiftet.

Den ovanstående förmågan har vi nu avvecklat från att ha varit världsledande. Link 16 som ersättare (dröjer ju några år till) kommer inte att kunna användas på samma sätt och saknar flera av de funktioner som man hade med stridatalänkarna om man kan utnyttja Link 16 fullt ut. Kan man inte det (om man t ex inte tillhör NATO eller inte köper alla funktioner - jmf Neppelbergs brev) - ja, då är det ju ännu sämre.

Ska man översätta stridatalänken till en marksituation blir det svårt. Stridatalänken ger en total omvärldsbild. Man kan jämföra det med att enskild stridsvagn skulle ha koll på alla egna fordon plus alla fientliga fordon inom 50 mil. På så sätt skulle man kunna framrycka i låglinjer utan att behöva bekymra sig om observation eller skydd eftersom man vet exakt var fienden är. Istället kan man koncentrera sig på komma åt dennes svaga punkter.

Översatt till ishockey, innebär det att som spelare kan man koncentrera sig 100% på att föra pucken, aldrig behöva titta efter motståndarspelarna eller egna spelare eftersom man hela tiden vet var de är. Istället kan man slå smarta passningar eller skjuta mot högra solpen med ryggen mot målet eftersom målvakten placerat sig till vänster. Så bra var länkarna och det försvinner nu.

Det handlar mycket lite om göra saker krypterat. Det handlar istället om en total omvärldsuppfattning oberoende av radio och radarstörning, där man utan länk sänker stridseffekten med mer än 50%.

Ovanstående bygger på helt öppna uppgifter, så ingen behöver vara orolig.


Tycker man/tror man att Försvarsmakten enda uppgift är att ha MOT i Afghanistan, så är det ju självklart att verka för en nerläggning av både Marinen och Flygvapnet. En annan idé är ju att sluta betrakta världen genom ett sugrör, fast det blir ju mer komplext.

Anonym sa...
4 mars 2009 kl. 21:45  

Enig med Dig Wiseman !

Vi har rätt många kolleger i FM i allmänhet och HKV i synnerhet som besitter - "full kompetensbredd - i hela sugröret....".

Dessutom är min empiriska erfarenhet av ett långt drickande att "flaskhalsarna oftast sitter högst upp...."

Anonym sa...
4 mars 2009 kl. 23:03  

Till Less på Jas 39 Gripen

Det är först och främst Gripen som marknadsförs utomlands, inte markbaserad stridsledningsresurs.
I de Gripar som finns utomlands är detta inte ett problem. Håller dessutom med tidigare inlägg att din retorik känns torftig. Svenska regeringen hade aldrig vågat skicka arméförband till Afghanistan för att röja minor eller dela ut mat om inte det funnits flygstyrkor där för att skydda dem. När modet blir ännu större kanske regeringen någon gång vågar skicka det bästa det svenska försvaret har att erbjuda för att skydda våra markbundna kamrater.

För övrigt tycker jag det är viktigt att understryka att det är fullt möjligt med krypterad kommunikation via digitalt tal till Gripen. Detta är ett sidospår till debatten på denna blogg men har använts i löpsedelsrubriker av politiker med för hög medieambition.

Anonym sa...
5 mars 2009 kl. 06:20  

Ödmjukhet har aldrig varit planerarnas starka sida..Vem tusan har sett en seriös analys efter det att alla 90-tals besluten om Försvarsmakten har genomförts? Vi har ju numera en Försvarsmakt som ägnar huvuddelen av tiden åt om-organisering, - planering,- strukturering...och det stora ljuset syns inte...
Heder åt Neppas-du representerar verkligheten! DINA analyser är seriösa i motsats till...

efofesoselol sa...
5 mars 2009 kl. 09:20  

En del tycks tro att ledningcentraler läggs ner i brist på pengar. ÖB skiver i sitt svar på regeringens planeringsunderlag "..besparing erhålls på sikt".

Sanningar: De planansvariga har överhuvudtaget inte räknat på hela situationen. Man har räknat till del, med oönskat resultat, därav en ekonom placerad i frysen samt en nyutnämnd flottiljchef med erfarenhet av frisering. Ekonomiskt insatta längre ner i organisationen har räknat och finner break-even tidigast om ca 20år, sannolikt senare. Besparingsmotivet är alltså lögn och förbannad dikt, därav ÖB's försiktiga formulering enligt ovan.

Andra motiv föreligger alltså, vilka man döljer väl för politikerna. Idealismen är sedan länge död i maktens korridorer. Naivt vore att tro annorlunda.

Redan 1961 varnade Dwight D Eisenhower för "the military industrial complex". Den som undrar varför vi i Sverige ej får pang för pengarna likt ex vår granne i öster kanske kan finna svaret bland profithungriga täljknivsägare. Åtskilliga miljarder är redan satsade i NBF och Ledsyst T. Utan resultat, vilket även statskontoret konstaterat varför regering beordrat "avbryt!" (vaxpropp även i detta ÖRA hos FM). Industrin med sörjan av konsulter med kopplingar in i uniformens boning driver på. ÖB och regering har svårt att hänga med i ständiga omskrivningar av nämnda projekt i hopp om maskering. Reslutatet ligger framför oss, som en stinkande lorthög. Hoppas upplysningens tid är nära.

Min tid i FM är i vilket fall räknad. Uniformen tynger som ett skammens ok. Kanske NESP vill anställa?

Levnadsdevis, K.A. m.fl.?
"If you cant beat them, join them!"

Anonym sa...
5 mars 2009 kl. 09:24  

Wiseman-
din lilla "stridatalänk för dummies" borde biläggas Neppelbergs brev till alla mottagare. Tekniskt/militära konstiga ord och akronymer får både folk och folkvalda att både tappa koncentrationen och tråden. Din handledning är en utmärkt sammanfattning av vilken förmåga vi talar om!

Anonym sa...
3 maj 2009 kl. 02:28  

ÖRA = öppenhet resultat ansvar

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade