Alla ägg i samma korg (uppdaterad 24/1 kl 21.00)

Jag noterade häromdagen att kristdemokraterna Mikael Oscarsson och Else-Marie Lindgren hade en debattartikel i UNT, där man oroade sig för att en militär stängning av Ärnabasen, Uppsala skulle hota rikets säkerhet. Det är jag också övertygad om.

Under 00-talets stora försvarsslakt gick man grundligt fram med att förstöra Flygvapnets krigsbaser. I början av decenniet fanns drygt en bas per flygdivision. Idag finns en bas per två divisioner. Av de två kvarvarande krigsbaserna (eller övningsbaser som de idag benämns eftersom syftet med dem i mångt och mycket är att öva deployering i ”främmande operationsområden”) är det ingen som ligger i närheten av Stockholm. Den ena är Hagshultsbasen strax söder om Jönköping och den andra är Jokkmokksbasen. Dessa är de enda två fullt utbyggda baserna med kvarvarande infrastruktur, och liksom övriga baser byggda för att hantera en halv till en division. De övriga av 90-talets dryga 20 baser har blivit noggrant avrustade och fått infrastrukturen uppriven och borttagen.

Syftet med krigsbaser är framförallt att vid högre hotnivå erbjuda en mer skyddad gruppering än den fredstida. Skydd kan som bekant skapas på flera olika sätt, t ex rörlighet, fortifikation eller verkan. I Sverige ansågs tidigare att en fortifikation av samtliga flottiljer skulle bli dyr och ineffektiv. Stormakten skulle med sina stora resurser kunna slå ut flottiljerna där alla äggen (flygplanen, underhållet, bränslet och vapnet) var samlade i en enda korg. Istället utvecklades skydd genom spridning (något förenklad historieskrivning följer). Varje krigsbas skulle bestå av en huvudbana och ett antal kortbanor, ofta breddade och uträtade landsvägar. I anslutning till dessa spreds bränsledepåer och vapenförråd ut och längs vägarna i området anlades 20-100 flygplanuppställningsplatser. Därigenom skulle en angripare få mycket svårt att slå ut flyget på backen. Basytan blev dock enorm varvid Flygvapnet fick utveckla särskilda närskyddsförband som med hundar och andra hjälpmedel patrullerade det stora flygbasområdet för att skydda det mot jägarförband. De viktigaste baserna skyddades också med luftvärn (räckte inte till alla). Skulle banorna bli bombade fanns omfattande fältarbetsresurser att tillgå vid varje bas och på några timmar skulle en bana kunna vara helt reparerad efter ett anfall. Tills dess kunde en kortbana användas. Varje bas bemannades med en basbataljon på uppåt 2500 man, mycket beroende på hur stort område som skulle skyddas och till varje bas förlades en halv till en division.

Efter 00-talets försvarsslakt återstår nu fyra stridsflygdivisioner och två basbataljoner, som dessutom är fjärdedelen så stora. Istället för att använda krigsbaserna skulle nu Flygvapnet lösa sina eventuella skarpa uppgifter från den ordinarie grupperingen på flottiljerna. Utöver Hagshult och Jokkmokksbaserna finns också Vidsel och just Ärna, där Vidsel liksom Hagshult och Jokkmokk kan erbjuda spridd gruppering. På vissa av flygflottiljerna byggdes tidigare bergrum för att erbjuda fortifikatoriskt skydd. Inte helt oväntat har just dessa flottiljer lagts ner, varav den sista var just F 16 i Uppsala, numera känd som Ärnabasen. På 90-talet lades F 13 i Norrköping ner precis när man fått färdig sin nya berghangar för 300 milj kr. Kritiker pekar gärna på Gulfkriget och hävdar att bergrum är lätta att slå ut. Erfarenheten från Kosovokriget 1999 visar snarast på motsatsen och visade också att NATO hade extremt svårt att slå ut det jugoslaviska flygvapnet, som i allt väsentligt var uppbyggt på samma sätt som det svenska var till millennieskiftet med spridd gruppering och redundant ledning.

Flygdivisionerna ska även idag kunna lämna sin flottilj vid höjd beredskap för att tillfälligt basera på ett annat flygfält (civilt). Problemet är dock att vare sig de kvarvarande flottiljerna eller landets civila flygfält har byggts med skydd i åtanke av tidigare nämnda anledningar. Problemet blir dessutom ännu värre när man betänker hur mycket luftvärnsresurser som finns kvar i landet. Frågan är också hur en basbataljon som är bråkdelen så stor som tidigare ska kunna hantera dubbla mängden flygplan?


Ledamoten av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, generalmajoren Michael Moore, betonar i en artikel i ett av de senaste numren av Gula Tidskriften att man inte ska jämföra Försvarsmakten idag med hur det var förr. Av den anledningen tänkte jag istället göra en jämförelse med hur situationen ser ut i våra grannländer.

Finland
Finland blir väldigt kort eftersom landet idag nyttjar samma system som tidigare, d v s sin egen variant av det svenska krigsbassystemet med vägbaser. Sålunda är det svårt att presentera några bilder från Google Earth. Man visar ingen avsikt att överge detta bassystem. Varje bas skyddas även med luftvärn.

Norge och Danmark
Norge och Danmark använder sig av standardmodellen i NATO, vilken är att man löser krigsuppgiften från utgångsgrupperingen på flottiljen, alternativt nyttjar ett civilt flygfält som modifierats till hög skyddsnivå eftersom få flygplan inom NATO klarar den hårda belastningen av att användas på vägbaser. De civila flygfälten och de ordinarie baserna har också en överkapacitet för att kunna ta emot förstärkningar från andra länder.


Visa större karta
Norsk civil flygplats (Narvik)


Visa större karta
Bodö, Norge


Visa större karta
Skrydstrup, Danmark


Skillnaden gentemot de svenska flottiljerna är uppenbar. De norska och danska baserna har myriader av Hardened Aircraft Shelters (betonghangarer) som förutom att skydda flygplanen mot vapenverkan också döljer vilka som används för tillfället och vilka som är tomma. En angripare får därigenom mycket svårt att bekämpa flygplanen på marken. Startbanorna är mycket långa och breda och taxibanorna dubblerar som extrabanor. Liksom tidigare i Sverige finns också avsevärda fältarbetsresurser. Till varje bas finns också kvalificerat robotluftvärn med höghöjdstäckning.


Sverige
Tar man en titt på någon av de svenska flottiljerna ser man att allt är mycket snyggt koncentrerat för att erbjuda bästa möjliga arbetsmiljö till vardags. Att verka från någon av flottiljerna i händelse av ett högt hot mot landet, ter sig närmast omöjligt då två kryssningsrobotar per flottilj effektivt skulle slå ut de hangarer som syns på Google Earthbilderna och därmed i princip samtliga de Gripenflygplan som ingår i Flygvapnet. Eftersom svenskt luftvärn mig veterligen närmast helt saknar förmåga mot kryssningsrobot, skulle ett mobiliserat och utgrupperat luftvärn inte göra någon större skillnad.


Visa större karta
F 17 Ronneby


Visa större karta
F 21 Luleå


Vart vill jag komma? På mycket kort tid och med föga eftertanke har vi i Sverige förstört en av de viktigaste resurserna för att kunna försvara landet. Att återuppbygga den kommer att ta lång tid och kräva stora resurser. I vanlig ordning har den svenska kortsiktigheten lett till att man valt att avveckla en resurs i förhoppning om en annan, eller i det här fallet snarare utan att ha en möjlighet att genomföra alternativet, nämligen att utrusta flottiljerna.
ÖB redogjorde i sitt tal i Sälen för en vecka sedan för att Försvarsmakten det senaste året genomfört en start med incidentroten per dag för att upprätthålla den svenska territoriella integriteten.
Försvarsminister Sten Tolgfors har själv erkänt att ingen djupare analys finns gjord för perioden bortom 2014. Att då göra sig av med den sista flygbasen i närheten av landets huvudstad och den enda flygplatsen i Mälardalen som erbjuder skyddad gruppering för att ”eventuellt” spara 35 milj kr förefaller helt vansinnigt. Varje gång det kommer att krävas högre beredskap kommer svenskt stridsflyg att behöva basera i Uppsala. Senast det genomfördes var under beredskapsövningen Dagny II i höstas i samband med de ryska övningarna Ladoga och Zapad. En mer minnesvärd gång torde vara för snart tio år sedan, den 11 sept 2001, då den redan nerlagda flottiljen fick göra ett sista dödsryck och genomföra incidentberedskap dygnet runt för att skydda huvudstaden. Sådant glöms snabbt när man ”eventuellt” kan spara 35 milj kr (att jämföra med de ca 1,5 mdr kr som Försvarsmakten underskred sitt anslag med förra året).

Ett fungerande nationellt försvar kräver ett flygvapen. Ett flygvapen för att hävda territoriell integritet och försvar mot ett väpnat angrepp mot Sverige kräver flygplan, vapen, ledning och baser. Saknas en av komponenterna, fungerar inte flygvapnet så omdömet måste bli att svensk försvarspolitik sannerligen är ett luftslott.
Att sedan såväl flygflottiljer som marinbas och armebaser skulle behöva ett luftvärnskydd är nästa problem. Faktum är att med ett modernt, kvalificerat luftvärnsystem med medellång räckvidd skulle man kunna samordna skydd mellan flygflottiljerna och marinbas/regementen, men det får avhandlas i ett annat inlägg.


Andra om vikten av Ärna:
- Chefsingenjören redogör för svårigheterna att verka över Stockholmsområdet utan Ärna med en mycket talande stridslinjal.
- Else-Marie Lindgren
- Vakthavande
-
Väpnaren (= uppdateringen 24/1 kl 21.00)

Om svenska flygbaser: Flygbas.se

35 kommentarer:

Anonym sa...
24 januari 2010 kl. 12:19  

Jag är helt enig med analysen i inlägget. Stämningen i Försvarsmakten vid tillfället för beslut om nedläggning av krigsbaserna var entydig. FM resurser ska användas för internationella insatser. Om om detta ifrågasattes hänvisades till den "politiska viljan" och att resurserna inte är "efterfrågade". Dessutom fördes stora summor över från Flygvapnet till andra delar i FM, inte nödvändigtvis andra "försvarsgrenar" utan andra verksamheter som t.ex. NBF, NBG. Men ska man vara helt ärlig var flygbassystemet kraftigt underfinansierat. Skulle man t.ex valt att vidmakthålla 6 flygbaser enligt det flygbaskoncept som höll acceptabel kvalitet så saknades stora summor i både materielplanen och anläggningplanen.

Anonym sa...
24 januari 2010 kl. 12:41  

Head on !

HKV:s planerare har på ett sätt värdigt en kvalificerad motståndare raserat ett fungerande system - BAS 90 - utan att kompensera med något nytt.

Innan nedmonteringen av bassystemet inleddes fanns en nära samplanering mellan arméstridskrafterna, främst luftvärn, och FV:s divisioner & basbataljoner. Vid GIVAKT (för dem som fortfarande minns det begreppet...) skulle brigad-lv skyndamt gruppera för att skydda bl.a. FV:s huvudbaser under arméns mobilisering för att vid det tänkta motanfallet återgå till brigaderna.

När denna planering revs upp och baserna lades ner, helt enligt Wiseman beskrivning, så kompenserades detta inte med fortfikatoriska skydd och utgångsgrupperat LV vid de kvarvarande fredsflottiljerna. En enig försvarsberedning hade ju deklarerat att den eviga fredn inträtt i Östersjöregionen...

Man kan undra hur hela Sverige idag kan (luft)försvaras från Luleå/Jokkmokk samt Ronneby/Hagshult (och i viss mån Halmstad) ?

En luftförsvarsutredning torde kunna belysa behovet av en skyndsam fortfikatorisk uppbyggnad på de kvarvarande flottiljerna samt en överföring av åtminstone robot-LV till FV. Varför inte ha utbildning av LV-förband på de kvarvarande flottiljerna ? När de idag få kvarvarande LV-förbanden väl tagit sig från Halmstad så torde det ändå vara försent...

Unknown sa...
24 januari 2010 kl. 14:28  

Läste idag artikeln i "Gula Tidskriften" som generalmajoren Michael Moore skrivit.

Anbefalles till läsning!

På några sidor beskriver han mästerligt hur det nya försvaret, kommit till och hur framtiden ser ut.
Han understyker vikten av att kommunicera ut vad det nya försvaret innebär så att "svenska folket förstår". Han förklarar den politiska inriktningen och att den utgör grunden för förändringarna.

Allt detta till trots så kan inte han eller någon annan general förklara de logiska kullebyttorna som blir resultatet.
Låt mig ta några exempel;

Finns det ett hot från Ryssland så måste det finnas spridda eller skyddade flygbaser, stridsledning och vapen till våra ca 100 JAS39C/D; det gör det inte idag! Om inget hot föreligger så behövs inte alla dessa flygplan, möjligtvis 30 för att klara incidentberedskapen och utbildning, Tjeckien klarar detta med 14 plan.
Samma sak med flottan, finns hotet så måste marinen kunna verka från spridda baser inte förankras i Karlskrona medan Muskö/Berga förfaller och övriga förberedda baseringsområden avvecklas.
Om inte hotet finns så stoppa vidare investeringar i Visbyklassen och i nya ubåtar.
Inom armen så finns motsvarande motsägelser.

Herrar Generaler! Erkänn att ett antal felaktiga delbeslut fattades och försök nu att rädda det som räddas kan. Det förändrar inte huvudinriktningen som ni driver.
Skyll inte på politikerna! Dessa beslut har ni själva fattat.
Ge luftförsvaret en trovärdig möjlighet att skydda landet, om det som ni inte planerar för trots allt skulle hända. Avsätt de begränsade medel som erfordras för att kunna sprida flyplanen och behåll Hästveda och länkfunktionerna. Skapa en ny del inom hemvärnet; utbilda plutoner som under FV teknikers ledning kan betjäna ett antal T- baser samt reparera/omgruppera radarsensorer

Detta blir förhoppningsvis nästa viktiga tema på bloggarna de kommande månaderna.


besök gärna https://vakthavande.bloggsida.se


Hälsar Vakthavande

Anonym sa...
24 januari 2010 kl. 16:41  

Lösningen på allt är väl att lägga 30-40 miljarder på att anskaffa 39E/F...?

C. sa...
24 januari 2010 kl. 17:58  

Fantastiskt bra skrivet!

Anonym sa...
24 januari 2010 kl. 19:05  

Sorry - tom korg, och inga kossor heller.

FM har inte lv på mark och sjö, numerär på marksidan, etc.

Men en stor käft på en terrier (för ca 40 miljarder per år), rätt kaxigt för att vara en knähund.

Oskar sa...
24 januari 2010 kl. 20:15  

Uppsala Garnison med flygfält kommer inte ha en chans med Tolgfors som försvarsminister. Varför? Därför att uppgifter som skulle varit lämpliga att förlägga i Uppsala inte passar in i hans agenda, vilken verkar vara att gynna Örebro med SAC, Karlstad med MSB och Enköping med GLC/NOC. Det skulle inte ens behöva vara någon "förlust" på 35 miljoner om FM inte behövde förlägga flygningar från Örebro, Västerås, Arlanda mm. Läs lite artiklar av försvarsministern och notera alla "jag har" när det gäller ovan nämnda verksamheter. Jag menar inte att alla tagna beslut per automatik behöver vara dåliga, men en dialog vad gäller Ärnas framtid är nog svår att få till med en försvarsminister som har så uppenbara egenintressen.

jan-olov sa...
24 januari 2010 kl. 20:53  

Delar skribent Karls kommentarer och Wiseman.
Skulle vilja lägga till att Michael Moore var den person som var försvarsmaktens representant i försvarsberedningen.
Han är ansvarig för delgivning som skett till försvarsberedningen och vars rapporter försvarsministern ofta hänvisar till som ett av de viktigaste dokumenten för omvärldsanalysen.
Den omvärldsanalysen lider vi nu svårt av genom sin brist på pedagogik, brist förmåga att läsa den exponentiella kapacitetsutvecklingen i de ryska stridskrafterna.
Det är inte bara delgivningen som brister. MUST har INTE löst sin inhämtning,bearbetning och delgivningsuppgift .Ansvarig Stefan Kristiansson.
Den operativa insatsledningen har inte lyckats delge EN enda und/säkrapport som fallit ned till de ca 60 hvbataljonerna (sedan MD organisationen gick i graven) som ju just nu utgör huvudparten av förmåga paradoxalt på markarenan.Ansvarig Anders R Lindström

Det vilar ett mkt tungt ansvar på deras axlar. Hade jag varit så hade de fått andra arbetsuppgifter-HELT KLART.
jag anser att ansvar skall utkrävas

Anonym sa...
24 januari 2010 kl. 20:59  

Slående är att under de första åtta åren av milleniets första decennium, så var rikets högste operative chef - just det - en flygvapen general.

Nämnde flygvapengeneral hade en gedigen FV-bakgrund med start som fälflygare på Lansentiden. En karriär genom hela Viggensystemet. Chef för taktisk utprovning av JAS 39, chef för det saligen insomnade Flyg Taktiskt Centrum. Sedermera taktisk chef för luftsridskrafterna i söder som chef för Flygkommando Syd samt Flygvapeninspektör innan han 2000 blev högste operative chef för rikets samlade stridskrafter.

Hur kan det då komma sig att luftstridskrafternas status är så illa idag med en operativ chef med så gedigen kunskap inom området under så många år?

Jag kan se följande möjliga förklaringar:

- Han förstod inte bättre.
- De andra (främst armé & KA) generalerna var "dumma" mot honom...
- Han ville "vara till lags" inför kommande ÖB-utnämning.
- Hans trovärdighet var så låg att ingen brydde sig om vad han sa och väntade på hans pension.

Inget av ovanstående fungerar dock som fullständig förklaring. Detta då inget budgetunderlag,ingen försvarsmaktsplan, utvecklingsplan, materielplan eller årsredovisning någonsin har lämnat FM utan att operativ chef tecknat samråd. Sådan är rutinen - ÖB skriver inte på utan att bl.a. operativ chef lämnar sitt samråd.

Har någon sett någon avvikande mening från operativ chef ????

Fler än jag tycker det vore klädsamt om ÖRA tog sig upp över kapten/majors nivån någon gång....

Anonym sa...
24 januari 2010 kl. 23:19  

Mycket bra skrivet, Wiseman!

/Johan

Wiseman sa...
24 januari 2010 kl. 23:28  

Tackar och bockar!

Unknown sa...
24 januari 2010 kl. 23:34  

Det går inte att gå in på vakthavandes blogg. Bara för mig det inte funkar eller har han gått samma öde till mötes som Strilaren?

Wiseman sa...
24 januari 2010 kl. 23:36  

Fredrik: Det fungerade tidigare idag. Man får hoppas på det bästa, men det bådar illa.

Anonym sa...
25 januari 2010 kl. 01:34  

"Nej, vi är inte mer sårbara nu": säger öv Ulf Nordlander på frågan om FMlogs nya centralförråd inte är att lägga alla ägg i en korg.

(Fmlog verkar dock ha byggt en alldeles för stor korg för nu letar man förtvivlat efter äggen.)

Här har vi en typisk replik som kommer från reklamvärden.
Så kallad "tvättmedelsreklam".
Ni känner nog igen den: Renare,snabbare, billigare,effektivare.
Ni känner nog säkert även igen effektivare,snabbare,bättre,
gripbarare och flexiblare.
Vad som hela tiden fattas är fortsättningen på meningen som börjar med än.
Effektivare än...snabbare än... o.s.v.
Detta är en väldigt manipulativ och effektiv säljmetod.
Mycket som står på t.e.x. mil.se är uppbyggt på det viset.

Talare anväder det ofta när argumenten tryter. ÖB använder det ofta men han är medveten om det och hymlar inte med det, utan uppmanar till att endast tala om "goda nyheter" och ber även om hjälp att hitta och framföra dessa.

Modellen finns representerad i många skrivelser och dokument.

Antar att det har med den där värdeavgrunden eller vad den nu hette.

Det vi gör är att luras att tänka baklänges och tro att något som inte är sagt,uttalat eller finns är bättre.
Sätter man sig ner och tänker på hur Ärna gått från nedlagd till att behövas för rikets säkerhet och har ovanstående i åtanke så kanske (jag säger bara kanske)vissa skulle komma till insikt.

Tittar man sedan på skälen till att man tagit de beslut, som fått resultatet att bassystemet är borta, hittar man massvis med ovanstående som saknar fortsättningen som börjar med ordet än.

Michael Moore som delvis står för en del av det politiska underlaget använder sig flitigt av modellen.
Han använder sig även i sin artikel av den politiska varianten d.v.s. jämföra sådant som andra har, med vad vi vill ha eller tror att vi kommer att ha i en framtid.

Återigen är det trovärdigheten som lyser med sin frånvaro.
Vad andra länder har för uppfattning om vår försvarsmakt är väsentligt anser han bland annat.
Vad våra grannar anser om att lägga ner bassystemet är väl ganska uppenbart. De har alla vidtagit åtgärder för att möta upp den minskade förmågan.

Karl m.fl: Vi kommer aldrig att få någon som erkänner att han/hon gjort något fel. A står väl för avståndstagande i förkortningen ÖRA.

Bassystemet hade ett syfte och var tänkt och dimensionerat för detta. Sådant försvar är väl inte modernt längre herr Wiseman?
Nu skall det vara
mer gripbart,bättre beväpnat,flexiblare,tåligare,
effektivare,uthålligare och tekniktyngre .......ÄN???!!!
Sedan efterlyser du luftvärn!
Jag tror att det, som så mycket annat, kommer att "solidariskt" tillföras av någon annan. Dessutom är det lilla lv vi har just nu rätt så farligt för våra egna plan.
Förmågeglapp, du vet!
Teaterdirektören.

Anonym sa...
25 januari 2010 kl. 08:22  

Notera att Hagshult och Jokmokk är så kallade "bare bases". Det innebär att det inte finns någon infrastruktur utöver asfalten på plats vilket innebära att ett upprättande kommer att ta lång tid (vecka/-or)

Anonym sa...
25 januari 2010 kl. 09:10  

Vakthavandes blogg är borttagen ur cyberrymden: This user has elected to delete their account and the content is no longer available.

TaggtrådsHawaii sa...
25 januari 2010 kl. 11:33  

Vart tog "Vakthavandes" blog vägen?

"This user has elected to delete their account and the content is no longer available."

Samma öde som "Strilaren"?

Cornucopia? sa...
25 januari 2010 kl. 18:14  

Finns inte åtminstone banorna kvar i "Hangarfartyget Västergötland", Råda-banorna på Rv44, baserna runt Lidköping. Även om de är helt bara och saknar utrustning, så borde det väl åtminstone vara möjligt att givet tid återupprätta bassystemet?

Även om Såtenäs inte sätter upp JAS39 i krigsorg längre, så gäller väl även samma sak för övriga gamla krigsbaser? Speciellt de reservbanor som fanns/finns på riksvägarna runt riket borde väl åtminstone vara funktionsdugliga fortfarande, givet personal och utrustning. Vilket antagligen saknas.

Givet lite militär improvisationsförmåga och initiativtagande (fast sådant kanske inte finns längre) i ett skarpt läge så borde man väl åtminstone hinna sprida ut planen om nu inte fyra kryssningsrobotar löst problemet först.

Att det sedan saknas utrustning och personal att hantera de utspridda planen kvarstår dock...

All planering åker ändå ut genom fönstret när kulorna börjar vina.

Anonym sa...
25 januari 2010 kl. 19:25  

Mest logistik är att behålla Ärna som militär flygplats och flytta mer militär vht dit. Ex specialförbanden.

Mest logiskt vore att även tp84 ombaserade till Ärna för gott.

Anonym sa...
25 januari 2010 kl. 21:45  

Apropå "bare bases" så kanske det vore något för FM att jobba på flexibilitet. Utan att gå in på detaljer så skulle man kunna förbereda lite så att man inte står där med en bunt halvt okända gröna lådor utan specifikationer som ska kopplas ihop på ett sätt som det inte var planerat för eftersom kraven ändrats sedan dess.
Fyra steg
1. Inte bygga in sig i hörn hela tiden.
2. Se till att nödvändig information finns tillgänglig och inte gömd i någon servicelokal.
3. Utbilda personalen så att de kan vara flexibla.
4. Idiotförklara inte personal med mer kunskap än en betongsugga.

Anonym sa...
25 januari 2010 kl. 22:23  

Orthus
Om man nu betala 3,8 miljarder i hyra för resterna (efter alla försvarsbeslut) av all mark, anläggningar och lokaler till FORTV. Hur skulle man då ha råd att utveckla Flygvapnets baser igen?

Anonym sa...
25 januari 2010 kl. 22:37  

Vakthavande; din blogg är stängd. Många undrar varför? Kanske läge för en kommentar för att slippa spekulationer liknande de som förekom då Strilaren stängde.

/Vitablixten

Anonym sa...
25 januari 2010 kl. 22:38  

Hörni försvarsbloggare. Ni är insatta, kunniga och beskriver tingens tillstånd på ett klart och otvetydigt sätt, som t ex Wiseman här.

Samtidigt vill ni "att svenska folket" ska förstå krisläget. Det är sådana som jag det. Inte i "branschen" som ni, men allvarligt oroad för att man lagt ned brandkåren för att det inte brunnit på länge. Och så bygger man scenarios baserade på drömmar om att inget ont kan längre hända, precis som på 1910- och 30-talen.

Ytterst få valda representanter driver dessa frågor så man vet inte vem man ska rösta på för att få fart på det här och ni diskuterar det mest på bloggar med varandra.

Hur ska ni göra för att nå ut bättre? Ingen är bättre skickad än ni att säga ifrån tydligare. Det är ju trots allt ni som är fackexperterna. Varför protesterar ni inte mer och tydligare?
/Morfar

Wiseman sa...
26 januari 2010 kl. 00:40  

21.45: Riktigt så lätt är det tyvärr inte.


Morfar: Mediaintresset är mycket svagt och tyvärr är det faktiskt den tredje statsmakten som är den som faktiskt styr det här landet och många andra länder också. Jag har sedan något år helt gett upp mina försök att få in debattartiklar i rikstidningarna.

Anonym sa...
26 januari 2010 kl. 09:17  

Wiseman: Du borde ju få in en artikel i SvD Opinion under signaturen Wiseman. Ledarna har ju vid ett flertal gånger citerat och refererat till dig.

Anonym sa...
26 januari 2010 kl. 12:45  

Anonym 24 januari 2010 20.59:

Tankarna går ju till en viss Sixten Nöjdh... Men förklaringen är nog mer sannolikt inkompetens och feghet. Klart är dock att många personer i ansvarig ställning inte kunnat ställa till större skada för rikets försvar om de så varit äkta GRU-avlönade Nöjdhar.

Anonym sa...
26 januari 2010 kl. 15:26  

Wiseman, heders till dig och de av dina kollegor som kämpar och försöker.

För opinionsbildning passar så detaljerade och genomarbetade inlägg som brukar förekomma här illa. En lekman orkar inte läsa och slutar efter att ha sett tre obegripliga akronymer.

Det går ju inte att få folk sluta röka heller trots hur mycket fakta och statistik som helst, inklusive riktigt otäcka dokumentärbilder. Så hur göra?

Personligen tror jag på exemplets makt. Att visa upp och beskriva historiska exempel där man som nation behövt en "brandkår" men där den saknats och konsekvenserna av det. Mitt eget exempel är 1900- och 20/30-talen i Sverige. Då lade man också ned allt straxt innan eldsvådan bröt ut och bägge gångerna var det rena försynen som räddade oss.

Fiktiva men ändå tänkbara scenarios (som exempelvis det som kördes i Sälen) kan också tjäna som exempel, men är känsliga för de kan lätt uppfattas som alltför fantasifulla. Men eftersom verkligheten alltid överträffar dikten så varför inte.

Var tydlig med att det kommer kosta och att det är värt det. Fråga om alternativet är billigare. Egentligen är grundfrågan om vi vill ha ett gemensamt samhälle och om det är värt att försvara, civilt, socialt och militärt. Det är för allt det som vi ska ha ett försvar och enligt mig ett värnpliktsbaserat. Då bygger man ett samhällsansvar inifrån med gemensamma krafter och engagemeng.
/Morfar

harpoon sa...
29 januari 2010 kl. 22:47  

Oavsett relevansen kan man ur ett miltärpolitiskt/filosfiskt perspektiv fundera på följande:

Vilken hotbild skulle krävas för att statsmakten skulle besluta om, och skjuta till medel, för att exempelvis, bygga en helt ny flygflottilj?

(Att ni ser detta som en helt otänkbar/löjlig fråga ger redan det en bild av hur den försvarspolitiska debatten förs och har förts i Sverige de senaste trettio åren.)

Personligen tror jag vi kommit så långt i vår pacificering att det inte finns något scenario, oavsett hur skrämmande, som skulle få svenska politiker att rusta.

Anonym sa...
30 januari 2010 kl. 02:15  

@ Harpoon sa 29 januari 2010 22.47:
"Personligen tror jag vi kommit så långt i vår pacificering att det inte finns något scenario, oavsett hur skrämmande, som skulle få svenska politiker att rusta.

Jo jag tror att scenariot "vi kommer sannolikt att kunna vinna nästa val genom att rusta" skulle kunna fungera

Tyvärr är väl sannolikheten låg för att i nuläget vinna några större valframgångar på denna fråga

En sak som skulle kunna förändra väljarkårens prioritering av frågor rörande säkerhetspolitiken är väl om ett "Georgien II" skulle inträffa - särskilt om det inträffade närmare Sverige

Och då är det nog lite sent att börja fundera på att rusta

Eller ?

Anonym sa...
30 januari 2010 kl. 14:44  

Eller i Sverige....nääää, det kan ju inte hända, tänkte inte på det!

Jocke

Anonym sa...
30 januari 2010 kl. 17:14  

Harpoon,
Det har ju hänt två gånger tidigare. Före såväl första som andra världskrigen.

Båda gångerna rustades det ned kraftigt. "För det behövdes ju inte och man hade redan upplevt det värsta tänkbara och det kan ju inte hända igen" som man sa då.

Kanske får man rätt den här gången, men jag vill i varje fall inte chansa. Insatsen är alldeles för hög för det och dessutom är säkerhetspolitisk handlingsfrihet ingenting man chansar med om man vill vara ansvarsfull.
/Morfar

Oskari sa...
1 februari 2010 kl. 10:47  

Hej, visst är det rätt att vi jämför oss med våra nordiska grannar i försvarsfrågor/upplägg.

Däremot undrar jag om vi inte ibland skulle kunna lära oss från andra länder. Ett land som har erfarenhet av att så emot anfall från en både numerärt och teknologiskt överlägsen fiende är Serbien.

Trots förödande luftangrepp och infiltration av sabotageförband från NATO lyckades Serbiens militärledning bland annat med att:

1. förhindra en invasion av det egna territoriet,

2. skydda huvuddelen av den egna krigsmaterielen,

3. lura Nato bombflyg/missiler genom attrapper, och

4. skjuta ned en F-117A Stealth Bomber, mm

Att man till slut tvingades dra ut sina styrkor ur Kosovo berodde mer på Natobombningen av serbiska städer och infrastruktur än att de militära styrkorna i Kosovo betvingats.

Borde inte en underfinansierad svensk militär kunna lära sig från detta? Carl Bildt har ju hjälp Serbien på väg in i EU, varför inte utöka med lite militärt samarbete?

Wiseman sa...
1 februari 2010 kl. 12:14  

Oskari: Som jag skrev tidigare så var det serbiska luftförsvaret byggt på samma modell som det svenska. Det är bara det att vi nu i Sverige noggrannt har avvecklat alla dessa funktioner som Serbien hade framgångar med. De ansågs/anses "otidsenliga".

Anonym sa...
5 februari 2010 kl. 08:28  

Apropå solidaritetsförklaringen..
http://www.ipage.se/projekt/soff/arkiv/Nyhetsbrev%20Nr1-10.htm
Sign: NEPR

Anonym sa...
10 februari 2012 kl. 12:59  

Den offentliga sektorn är ju känd för sin inkompetens och ineffektivitet, men försvaret slår ju alla rekord i dumhet! Den koncentration av inkompetens som finns bland försvarpolitiker och försvarsledning måste vara den högsta i världen.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade