Ett försvars- ochsäkerhetspolitiskt högtryck drar in (Uppdaterad 17/1 kl 17.30)

Idag inleddes Folk och Försvars rikskonferens i Sälen och precis som vanligt drar ett försvars- och säkerhetspolitiskt högtryck in över svenska media.

SvD konstaterar glädjande att försvarsfrågorna faktiskt berör allmänheten
och det hoppas jag verkligen de politiska partierna tar till sig och inte bara Folkpartiet. Om sedan Folkpartiets löfte infrias återstår att se, men det åligger huvudsakligen väljarna att påminna partiet om.

För några veckor sedan uttryckte jag önskemål om att ett NATO-medlemskap skulle diskuteras mer ingående istället för att man som tidigare skyggat för frågan och jag är inte ensam om den åsikten, utan den har påpekats av såväl Annika Nordgren Christensen och Ulf Henricsson, som Mike Winnerstig idag på DN Debatt. Jag hör till dem som helst vill se ett NATO-medlemskap, men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att vi kommer fram till ett beslut och vidtar de åtgärder som följer på det beslutet. Idag saknas en inriktning och Sverige har hamnat i den farliga situation som följer på ett beslutsvakuum, med varken nationell förmåga eller ett påskrivet säkerhetskontrakt, vilket visas med all tydlighet på SvD:s ledarblogg idag. Förhoppningsvis kommer frågan att lyftas under Rikskonferensen.

Allra helst önskar jag dock en starkt ökad debatt om och belysning av det nationella försvaret och även där tror jag att jag kommer att bli bönhörd. Ska man vara trogen de kriterier som omnämndes under 90-talet som skäl för en svensk militär återtagning?


För den som har tid kan följa Rikskonferensen på Folk och Försvars hemsida via direktsändning. Har man inte möjlighet kan man istället se videoinslag i efterhand eller läsa korta resuméer hos Mark Klamberg, Charlie Weimers (som förhoppningsvis sätter lite mer tryck på sin partiledare) eller någon av de andra som bloggar från Sälen.

Högtrycket i media kommer dock att bestå ändå fram till Rikskonferensen avslutas på tisdag kväll. Det lär också bli ett och annat inlägg på Wiseman's Wisdoms om tiden medger.


Uppdatering 17/1 kl 17.30: Newsmill bidrar också till högtrycket och Wiseman har haft förmånen att få skriva en artikel där om bloggars inflytande på försvarsdebatten.

13 kommentarer:

uppgiven sa...
17 januari 2010 kl. 21:06  

"Insatsorganisationen byggs för att kunna skalas upp vid en allvarlig försämring av den säkerhetspolitiska situationen"

http://www.mil.se/sv/Nyheter/RSS-floden/Alla-nyheter/15145/

Det var nyheter för mig det. Jag undrar vad försvarsministern menar med det.

Sarbaz sa...
17 januari 2010 kl. 21:06  

Att vilja gå med i NATO för att det skulle finnas något hot mot Sverige är bara hysteriskt. Vet ni hur hot skapas? genom att själv vara ett hot, Sverige är inget hot mot någon men om vi går med i nato blir vi helt plötsligt ett hot mot halva jordklotet och då blir dem ett hot mot oss. NATO medlemskapet kostar för mycket för Sverige och går emot våran lagstiftning om Neutrualitet. Ska Sverige delta i FN insatser? ja självklart, men i NATO insatser som bryter mot FNs regler? NEJ!

Anonym sa...
17 januari 2010 kl. 21:20  

@ Sarbaz 21.06

Vilken lagtext åberopar Du då anger neutralitet som tvingande för konungariket ?

Wiseman sa...
17 januari 2010 kl. 21:22  

Sarbaz: Sedan urminnes tider har man diskuterat om hönan eller ägget kom först.

Beträffande de insatser Sverige deltar i är samtliga FN-insatser, där FN i några fall uppdragit åt NATO att leda insatserna. Det finns ingen svensk lagstiftning om neutralitet. Du måste skilja på neutralitet och alliansfrihet. Läs utrikesdeklarationen och regeringsförklaringen.

Anonym sa...
17 januari 2010 kl. 22:05  

Tomhylsan säger "50.000 man" som funkar för att de kan mobiliseras snabbt.. Det spelar ingen roll hur snabbt de kan sättas in, 50.000 man räcker inte för att försvara 450.000 km², det är ju absurt, vilken fåntratt. Jag blir högst bekymrad och när på rädd när man hör detta.

Anonym sa...
18 januari 2010 kl. 07:51  

Ett NATO-medlemskap innebär att man totalt underkastar sig kontroll av sina militära resurser till Pentagon och USA som använder NATO för att kontrollera Europa och strategiska parter. Dessutom kommer NATO att mer och mer hanteras som extern kanonmat av USA för att säkra sina egna intressen vad avser Kina och Ryssland - Ryssland först som representerar en av de få motkrafterna till USAs finansiella systems totala kontroll över världsekonomin. De kan inte hotas till underkastelse vare sig ekonomiskt eller militärt i dagsläget. Vill vi verkligen att Svensk trupp skall sättas in i Kaukasus för att vara kanonmat åt USAs intressen? Och samtidigt öppna upp för motaggression i Barents och Östersjön?

Var inte så flata och lev på gamla föreställningar om USA som den goda makten - USA är nu på god väg till att bli en fascistisk stat vars supermaktsställning kraschar. Vilket gör dem farliga. Och i det läget vill de använda så mycket av externa resurser som de kan som verktyg för egna syften. De har en krigsmakt som är överutnyttjad, deras ekonomi kraschar och de står inför ett inbördeskrig inom 10 år. Skall vi verkligen delta i den röran?

J.K Nilsson sa...
18 januari 2010 kl. 09:58  

Näe Anonym, jag tror inte att USA vill ha NATO som kanonmat inför sina intressen. Snarare bygger man "Coalitions of willing" som man gjorde inför IRAK. NATOs hjälp var inte ens välkommen inför Afghanistanoperationen utan USA ville ha annat stöd och få FN att uppdra åt NATO att sköta efterbörden.

NATO har helt enkelt för hårda regler för hur och var organisationen skall användas. Så länge det inte gäller Artikel 5 operationer så krävs det konsensusbeslut i NATO för hur operationerna skall genomföras.

J.K Nilsson

Forsno sa...
18 januari 2010 kl. 10:27  

@Anonym 07:51
Det där är fria feberfantasier. Alla NATO-beslut är enhälliga vilket innebär att Luxemburg har veto.

När vi samarbetar militärt med Norge, Danmark eller Estland så samarbetar vi med NATO.

Organisationen är varken så hierarkisk, dramatisk eller konspiratorisk som du framställer den.

Anonym sa...
18 januari 2010 kl. 12:16  

Anonym 18 januari 2010 07.51,
Du uttrycker dig drastiskt men det ligger mycket i det du skriver och just argumenten om USA's egen eskalerande kris gör att NATO inte känns bra alls.

Ett stort litet land som Sverige gör bäst i att hålla sig på sin kant och inte hota någon vare sig direkt eller indirekt. För att göra det måste vi betala priset av att upprätthålla en egen förmåga. Det gör vi inte längre. Jo, vi betalar, men utan att ha någon vidare förmåga kvar.

En sådan plattform behövs också för att kunna genomföra de FN-åtaganden och andra samarbeten vi vill medverka i. Samarbeten är inte detsamma som medlemskap eller allianser. Men som sagt, man måste vara på banan för att över huvud taget kunna välja och vara trovärdig. Annars väljer snart någon annan åt oss.
/Morfar

Tobias Wallin sa...
18 januari 2010 kl. 12:59  

Sverige saknar i dag en trovärdig försvarsdoktrin. En komplikation vid skapandet av en ny är de tendentiösa beskrivningar av Sveriges roll i förhållande till omvärlden som fått spridning. Sverige är en liten, exportberoende och sedan länge industrialiserad nation. De i dag och i en nära framtid aktuella hoten mot vårt oberoende och svenska intressen är utan tvekan kopplade till Sveriges ställning som industrination i den integrerade världsekonomin oberoende av var hoten uppträder geografiskt.

I den utsträckning rationella skäl för fundamentalistisk terrorism kan identifieras anses denna vara kopplad till globala fördelningsfrågor. Att delar av den svenska befolkningen i dag har sitt ursprung i länder med mycket problematiska framtidsutsikter är också lätt att konstatera. Kraven att leva som på profetens tid i vissa sådana ursprungsländer kan mycket väl tänkas vara den lokala nomenklaturans sätt att hämma även modesta krav på ökad levnadsstandard i växande befolkningar. Eftersom Sverige varit relativt öppet för utifrån kommande influenser under en tid har ett sådant tänkesätt kunnat få fäste även här.

I alla händelser är det en reell möjlighet att Sveriges hittillsvarande migrationspolitik bidragit till att Sverige inte betraktas som ett primärt mål för terrorism trots att vår höga allmänna levnadsstandard kan sägas bygga på exploatering - av andra.

Under framför allt efterkrigstiden har den allmänna levnadsstandarden i Sverige ökat. Samtidigt har de politiska budskapen bara beskrivit minskade klasskillnader och utjämning inom Sverige. För en utomstående betraktare - som i en kommande kamp om resurser som vatten, energi och råvaror kan utgöra ett hot - har däremot säkert den alltid existerande ekonomiska hirearkin hela tiden varit synlig trots att aktörer i den egentliga toppen hållit låg profil och basen på pyramiden förlagts i låglöneländer och i den svarta sektorn av svensk inhemsk arbetsmarknad.

Det största problemet kan dock den del av Sveriges befolkning som tror på ständig ökning av välfärden förväntas stå för. Är förutsebara hot om revolt inom den egna befolkningen då skäl för statsledningen att avrusta?

. sa...
18 januari 2010 kl. 13:10  

USA är på dekis och NATO känns minst sagt svajigt. USA är idag en kraftigt underfinansierad krigsekonomi och det finns ingen chans att de kan hålla de "försvarslinjer" de har i världen. Antingen drar de sig tillbaka i tysthet och slickar såren, eller så försöker de vara offensiva in i det sista, med ökande våld och förstörelse i världen som följd. I vilket fall som helst vill jag inte att Sverige skall vara allierad med detta.

Nyckelbegreppen borde istället vara:

Handlingsfrihet, "oberoende", samarbete.

Det kräver sannolikt ett kraftfullare försvar och alerta försvars-, säkerhets-, och utrikespolitiker för att balansera svenska intressen mot omvärlden. Men knappast någon utpräglad allians. Iallafall inte utöver den vi har iochmed EU.

Anonym sa...
18 januari 2010 kl. 13:40  

Sverige saknar i dag en trovärdig försvarsdoktrin. En komplikation vid skapandet av en ny är de tendentiösa beskrivningar av Sveriges roll i förhållande till omvärlden som fått spridning. Sverige är en liten, exportberoende och sedan länge industrialiserad nation. De i dag och i en nära framtid aktuella hoten mot vårt oberoende och svenska intressen är därför kopplade till Sveriges ställning som industrination i den integrerade världsekonomin oberoende av var hoten uppträder geografiskt.

I den utsträckning rationella skäl för fundamentalistisk terrorism kan identifieras anses denna vara kopplad till globala fördelningsfrågor. Att delar av den svenska befolkningen i dag har sitt ursprung i länder med mycket problematiska framtidsutsikter är också lätt att konstatera. Kraven att leva som på profetens tid i vissa sådana ursprungsländer kan mycket väl tänkas vara den lokala nomenklaturans sätt att hämma även modesta krav på ökad levnadsstandard i växande befolkningar. Eftersom Sverige varit relativt öppet för utifrån kommande influenser under en tid har ett sådant tänkesätt kunnat få fäste även här. I alla händelser är det en reell möjlighet att Sveriges hittillsvarande migrationspolitik bidragit till att Sverige inte betraktas som ett primärt mål för terrorism trots att vår höga allmänna levnadsstandard kan sägas bygga på exploatering - av andra.

Under framför allt efterkrigstiden har den allmänna levnadsstandarden i Sverige ökat. Samtidigt har de politiska budskapen beskrivit minskade klasskillnader och utjämning inom Sverige. För en utomstående betraktare - som i en kommande kamp om resurser som vatten, energi och råvaror kan utgöra ett hot mot Svenska intressen - har däremot utan tvekan den alltid existerande ekonomiska hirearkin hela tiden varit synlig trots att aktörer i den egentliga toppen hållit låg profil och basen på pyramiden förlagts i låglöneländer och i den svarta sektorn av svensk inhemsk arbetsmarknad.

Det egentliga problemet kan dock den del av Sveriges befolkning som tror på ständig ökning av välfärden sägas stå för. Så sent som på 1930-talet var den svenska statsledningen helt införstådd och öppen med att missnöjesnivån i en befolkning hela tiden ligger precis på gränsen till revolt. Är det med den vetskapen rätt av statsledningen att i princip avrusta om statsledningen också ser stora allmänna nedskärningar av offentliga tjänster som oundvikliga?

Tobias Wallin
www.newsmill.se

Amer Al-bayya sa...
19 januari 2010 kl. 17:28  

Hej , Man har rätt kanske eller fel..

Krig ,orättvisor,fattigdom och sjukdom finns i världen..Brott,krigsbrott mot civila medvetet,hat, hot, rasism, förtryck,våld, ockupation, massmord, onda makter och terror finns i världen..Påven och politikerna är så tysta om allt detta..Varför???..Varför kaninte Påven kritisera USA och Israel??.Påven och politikerna bör tala sant med folket om allt..Läs det här -Fakta- om USAs-Bushs krig mot Irak.varsågoda:-

Jack Straws brev till Tony Blair 2503 2002.
Kriget mot Irak är Bushs och Blairs lögner,hat ,hot , krigsbrott,förtryck,massmord och terror mot hela arabvärlden-muslimerna och mot Mellanöstern..USA,UK,Israel,AIPAC och USAs kongress är skyldiga .Irak är förstört totalt.1,5 miljoner dog. 2 miljoner barn går inte till skolan.3 miljoner kvinnor har förlorat deras män.4 miljoner har lämnat Irak.sjukhus och skolor och fabrikar är förstört. El, vatten och luft är förstört. Barn får canser mer och mer.USA har bombat allt medvetet..Halv miljon barn dog 1990-2004.USA och UK ska betala alla ersättningar för Irak-kriget.Var är FN och (EU)??.Bush och Blair är mördare och terrorister..
Ett år före invasionen av Irak varnade utrikesminister Jack Straw i ett hemligt personligt brev den 25 03 2002 premärminister Tony Blair för följderna.
Straw: ”En ersättnings-regim garanterar inte att bli bättre än Saddam Husseins styre.”och att ett krig mot Irak ska vara orättvist och utan rätt.Blair går vidare med Bush ..Det är Blair största fel i sitt liv.USA och UK med Israel ska betala alla ersättningar till Iraks fokl..De har förstört livet för 27 miljoner i Irak..Irak är förstört totalt..
Detta var 10 dagar innan Blairs möte med Bush i Texas, april 2002.
Brevet kommer att bli ett huvudbevis i den pågående utredningen om Irakkriget.Blair och Bush är mördare ,war criminals och terrorists..UK och USA ska betala alla ersättningar till Irak..Bush ,är kristen sionister, fick Israels order på att bush måste kriga mot Irak..AIPAC i USA vill ha ett krig mot Irak också..AIPAC styr USAs politik,USAs kongress o Mellanösterns politik.. Var är FN??..
Revealed: Jack Straw’s secret warning to Tony Blair on Iraq
(Times, January 17 2010)
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article6991087.ece

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade