Något att glädjas över? (uppdaterad 14/1 17.15)

Försvarsministern konstaterar nöjt på sin blogg att Försvarsmakten förra året sparade väl över en miljard kr bara i förbandsverksamheten. Finansminister Anders Borg lär vara ännu nöjdare då statskassan endast avser låta Försvarsmakten behålla 800 milj kr.

Är en besparing på drygt en miljard kr på den redan hårt ansträngda förbandsbudgeten (som utgör knappt hälften av försvarsbudgeten) verkligen någonting att hurra för? Är det ett tecken på bra ekonomisk kontroll eller är det ett tecken på bristande ekonomisk kontroll?

För knappt ett år sedan rapporterades att Försvarsmakten istället för att göra ett underskott på 1,5 mdr kr 2008, istället fick ett överskott på 500 milj kr (vilket inte försvarsministern nämner i sitt blogginlägg) efter att tumskruvarna dragits åt och i år lättade man inte direkt på tumskruvarna. Det man har kunnat spara på har i princip endast varit "bensinpengarna" medan den fina bilen ändå stått och dragit underhållskostnaden. Sålunda är Försvarsmakten som vanligt illa övad medan den dryga miljarden kr sparats in.

Vad hade då Försvarsmakten kunnat använda 1500 milj kr till?

- Fördubbla Afghanistaninsatsen
- Anskaffat de taktiska UAV:er som efterfrågas av Afghanistankontingenten istället för att ställa in upphandlingen 2008
- Driva ett av våra större mekaniserade regementen i ett helt år
- Driva två hela stridsflygflottiljer i ett helt år (det är väl vad som är kvar i stridsflygväg?)
- Anskaffa ett stridsstödfartyg
- Köpa ytterligare ett hundratal nya stridsfordon (AWV)
- Genomföra en riktigt stor försvarsmaktsövning (den sista stora övningen var "Orkan" 1993 och kostade då 350 milj kr för att öva ca 30 000 man inkl stridsfordon, flyg och fartyg) eller ca 100 övningar av Dagny II:s storlek
- eller kanske köpa egna transportflygplan att använda till personaltransporter av Utlandsstyrkan istället för att de ska ske med utdömda lågprisflygbolag


Jag ser inte riktigt vad det finns att glädjas över med att ha fått ett överskott på 1000 milj kr i den känsligaste delen av en verksamhet som mer än går på knäna.


Uppdatering 14/1 17.15: Vad jag glömde påpeka igår kväll när inlägget skrevs var att den dryga miljarden är sparad i verksamhetsbudgeten som ligger på ca 19 mdr kr, varav ca 13 mdr kr är löner. Resterande är det som går till övningsverksamhet osv. Med andra ord är uppåt 20 % av den faktiska verksamheten som har sparats in i onödan. Med tanke på övningsverksamheten på förbanden kostar mellan 100 och 200 milj kr kan man också se det som att 5-10 förband inte fick öva under 2009. Knappast ett sunt ekonomiskt tänkande.

Värt att betona, vilket också görs bland kommentarerna, är att Försvarsmakten ALDRIG överskridit sin budget. Året har alltid avslutats inom ram, även om pengar saknats för att genomföra all planerad verksamhet.

18 kommentarer:

Anonym sa...
13 januari 2010 21:00  

Håller med dig som vanligt.
Tips: www.dnv.se
-Har Sverige ett trovärdigt försvar.

Jonas75

Anonym sa...
13 januari 2010 21:30  

Detta är desorientering från departement & myndighet !

I en anslagsfinansierad försvarsmyndighet finns inget som heter "överskott". Rätt terminologi torde vara "underutnyttjande". FM har genom dålig planering & uppföljning till följd av en usel ekonomistyrning misslyckats med att få effekt för 1,5 miljard inom politikområde 6 föregående budgetår.

Jag har svårt att se något positivt med det....

Anders Eriksson sa...
13 januari 2010 21:49  

Man ska ju ha i åtanke att FM bara hade värnpliktiga - i princip - bara under andra halvåret 09. Huvudinrycket var i juni, och det är klart det är lätt att spara pengar utan verksamhet.

mrlinus sa...
13 januari 2010 22:14  

Eller varför inte 35st UH-60L Black Hawk?

§5.9 miljoner st enligt http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/uh-60l.htm

Wiseman sa...
13 januari 2010 22:31  

Mrlinus: Även om det bara hade blivit tio eftersom en hel rad logistik och stödsystem ska upphandlas, hade det varit ett mycket välkommet tillskott.

Band sa...
13 januari 2010 23:09  

håller helt med Anonym 21.30! Det är naturligtvis ett underutnyttjande som det handlar om.

Vad jag tycker är riktigt intressant är hur nyheten presenterades och hur den allmänna uppfattningen kring FM ekonomistyrning är.

Nyheten om "överskottet" presenterades nu som om detta var en stor sak som för första gången skedde och underförstått att "man" nu fått ordning på FM och vårt ohejdade slöseri med offentliga medel.

Sanningen är den att FM inte i modern tid någon gång övertrasserat försvarsbudgeten! Såväl 2008, 2007 och 2006 lämnades stora summor tillbaka till riksgälden. Låt vara att dessa pengar främst härrörde från underutnyttjande av materielanslaget.

Som jag ser det är detta alltså främst ett kommunikationsproblem där FM varit sedvanligt dåligt på att redovisa för politiker och väljare att vi faktiskt gör det vi ska. Sen kan man ha synpunkter på VAD vi ska...
Men en av de viktigaste uppgifterna för alla verk och myndigheter är ju faktiskt att hålla sin budget.

Leffe sa...
13 januari 2010 23:10  

2% är inte mycket felmarginal, skönt att det är åt rätt håll denna gång. Det tyder faktiskt på att man börjar lära sig budgetera och prognosticera inom FM. Att man dessutom får föra över 1,5% till 2010 är väl lysande?

Det är ganska roligt att se dina exempel som i flera fall visar på hur FM skulle kunna använda engångsmedel för att dra på sig kostnader som sedan hänger kvar i flera år. Precis så brukade man göra innan det blev ordning.

Begriper du inte att utan budget i balans (och förtroende för att FM klarar ekonomin på sikt) så kommer aldrig verksamhetsbehoven kunna få styra besluten?

Anonym sa...
13 januari 2010 23:29  

Instämmer fullt och fast i detta resonemang och dristar mig till en liten spekulation in i framtiden.


"...regeringen X konstaterar att FM under åren 2008-2009 på ett ypperligt sätt genomfört ålagda uppgifter föredömligt och väl under tilldelad ekonomisk ram. Vår bedömning är därför att den för år 20XX planerade reduktionen i budget på X Mkr väl kommer att tillgodose kvalitet och effektivitet avseende planerade insatser....."

/In i dimman

Anonym sa...
14 januari 2010 02:44  

Att inte nyttja tilldelade och budgeterade medel är ett misslyckande och kallas underutnyttjande på "fikonspråket" inte överskott.
Vad ansvarig minister egentligen borde ta reda på och redovisa är vad som gått så katastrofalt galet.
Det är egenligen viktigare att ta reda på anledningen vid ett underutnyttjande än vid motsatsen.
Jag tror nu ingen kommer att redovisa vad som gått snett och hur man skall rätta till det.
Man kommer nog bara glädjas åt att några av hålen 2010 kan täppas till.
"Försvarsöverminister" Borg tackar och ger säkert en klapp på axeln.
Att slå sig för bröstet och tycka man varit duktig i sådana här sammanhang kan ofta sluta i magknip och sura uppstötningar.
Teaterdirektören.

Värnpliktsrådet sa...
14 januari 2010 09:37  

Den förändring som Försvarsmakten ska genomföra i övergången till frivillig rekrytering kräver att Försvarsmakten spar in pengar nu, för att kunna finansiera omställningen.

Detta överskott har som Wiseman säger tagits från verksamheten ute på förbanden. Detta är något som vi i Värnpliktsrådet upplevt inte bara nu då vi reser runt och talar med vänpliktiga och befäl runt om i Sverige, utan också under vår egen värnplikt.
Det finns många värnpliktiga som inte får del av utbildning som är en vital för att bli en bra soldat. Exempel på sådan utbildning kan vara överlevnadsutbildningen.

Besparingar i Försvarsmakten drabbar dem längst ner i hierarkin, de värnpliktiga. I stort betyder detta inte bara att Försvarsmaktens operativa förmåga blir lidande utan också att man skrämmer bort framtidens rekryteringsbas från Försvarsmakten. Något att glädjas över?

Anonym sa...
14 januari 2010 16:03  

De 1500 milj kr hade kunnat gå till att soldaterna får en riktig stridsutbildning. speciellt insatssoldaterna;)

/J

Wiseman sa...
14 januari 2010 17:25  

Vad jag glömde påpeka igår kväll när inlägget skrevs var att den dryga miljarden är sparad i verksamhetsbudgeten som ligger på ca 19 mdr kr, varav ca 13 mdr kr är löner. Resterande är det som går till övningsverksamhet osv. Med andra ord är uppåt 20 % av den faktiska verksamheten som har sparats in i onödan. Med tanke på övningsverksamheten på förbanden kostar mellan 100 och 200 milj kr kan man också se det som att 5-10 förband inte fick öva under 2009. Knappast ett sunt ekonomiskt tänkande.

Även infogat som uppdatering av inlägget.

Anonym sa...
14 januari 2010 18:00  

De försvarsmkatsanställda kunde igår läsa på intranätet:

"- Vi har genomfört den verksamhet vi tänkt under året och pengarna som blivit över är resultatet av ett planerat sparande. Pengarna kommer bland annat att användas till att anställa gruppbefäl, soldater och sjömän då värnplikten ersätts av rekrytering på frivillig grund den 1 juli i år, säger Ulf Bengtsson, generaldirektör på Försvarsmakten."

Om det var ett planerat sparande borde det ha framgått av budgetunderlaget för 2010 att FM planerade att inte genomföra förbandsverksamhet motsvarande 1,5 miljard. Detta skulle sedan ha vidimerats i regleringsbrevet. Om "överskottet" upptäckts under året borde det ha återfunnits i någon av redovisningarna till regeringskansliet. Regeringen borde då ha ändrat i regleringsbrevet för 2010.

Är det någon som har sett detta "planerade sparande" i budgetunderlag, delårsredovisning eller i regleringsbrev ?

Vidare måste ju FM:s GD i och med sitt uttalande medge att FM får 1,5 miljarder för mycket varje år eftersom "- Vi har genomfört den verksamhet vi tänkt under året" och ändå blev det 1,5 miljard över på förbandsanslaget...

Ännu en ekvation som inte går ihop !

Anonym sa...
14 januari 2010 19:59  

Hur bra kommer det att gå för en verksamhet där det är uppenbart för många att de som ska leda verksamheten medvetet förvränger sina beskrivningar av hur verksamheten bedrivs eller planeras att drivas - och att vissa har upprepat sina mantran om hur rätt man har och hur fel alla andra har så många gånger att de sannolikt tror på det de säger?

Hoppas vi nu får en allmän (och livlig) debatt om försvaret och säkerhetspolitiken där det finns en chans att allmänheten kan ges en mer balanserad bild av sakernas tillstånd...

Sleipnir sa...
15 januari 2010 13:36  

Du skrev;

"eller kanske köpa egna transportflygplan att använda till personaltransporter av Utlandsstyrkan istället för att de ska ske med utdömda lågflygbolag"

Jag tog mig friheten att kontrollera, och under nuvarande insatser (det vill säga Afghanistan och Kosovo) har inga persontransporter skett med "utdömda lågflygbolag". Rättigheten att landa i Abu Dhabi är oerhört strikt reglerad, och inget bolag utan korrekta certifieringar tillåts landa där. Även "direkt"flygen V-ås - M-e-S har enbart skett med godkända leverantörer.

Att man haft avtal med bolag som kommit på obestånd har ingen betydelse för säkerheten.

Wiseman sa...
15 januari 2010 15:50  

Sleipnir: Jag kan sträcka mig så långt som att bolagen inte är officiellt utdömda. Däremot finns det en rad flygningar där personalen som fraktats fruktat för sina liv och det har gjorts anmälningar mot bolagen. Personal som är van att flyga i Hercules och liknande faller sällan i gråt och fruktar för sina liv när de åker med vanliga flygbolag.

Sleipnir sa...
17 januari 2010 22:09  

Jag är förvånad då jag rest med samtliga flygbolag vi haft under kontrakt sedan FS15, kollade avvvikelserapporter historiskt samt kontrollerade med ansvarig handläggare. Det fanns inga indikationer på att detta varit ett problem. Nu ska vi kanske inte fastna i polemik kring detta, men jag kan inte låta bli att tycka att det känns väldigt likt den "allmännt vedertagna sanningen" att kvinnors underkläder stals i tvätten på CNL, vilket efter en tämligen omfattande utredning visade sig vara att en behå hade förstörts.

Wiseman sa...
17 januari 2010 22:34  

Sleipnir: Nej, vi ska nog inte fastna i polemik. Däremot kan jag glädja dig med att jag har mycket goda källor i frågan och källor ska man inte bränna. Risken för en ny tvätthistoria är noll.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade