Gästinlägg: Ett svenskt veterancenter

Bakgrunden, i form av svenska insatser genom tiderna samt det allt större engagemanget i utlandet, känner vi alla väl till. Kunskapen om vad som väntar hemvändande svensk personal efter att ha gjort en utlandsmission finns idag. Den kunskapen måste tillvaratas och Sverige måste ta sitt ansvar. Det innebär att det inom landets gränser måste finnas bättre resurser för att ta hand om dessa människor Allt detta är väl alla överens om. Men på vilket sätt? Här förutsätts att man tagit del av veteranutredningen vilket belyser problematiken på ett utmärkt sätt.

Att skapa ett Veterancenter värt namnet innebär, som allting annat, mycket arbete, ännu mer pengar samt engagerade och kunniga personer.


Här följer i korthet vad Jespers Minne kommit fram till så här långt:

Punkt nummer ett är att alla organisationer som idag engagerar sig i veteranfrågan samarbetar och går ihop i ett projekt vilket utformas som en process. (Styrgrupp, referensgrupper, etc, etc). Skräckscenariet är att de olika grupperna hamnar i revirstrider. Det får INTE hända.


Inledande seminarium

Jespers Minne föreslår därför att i seminarieform samla alla intressenter för att där diskutera frågan och därefter bilda en arbetsgrupp vars första syfte är att finna de personer, processledare m.m. som är lämpliga, tillgängliga och intresserade att leda projektet, en nog så svår uppgift. Därutöver behöver seminariet förberedas med något sånär konkreta förslag och idéer at ta ställning till. Också här behövs några personer. Till seminariet inbjuds inte bara intressegrupper utan även andra identifierade nyckelpersoner som kan vara potentiella frontfigurer.

En nyckelfråga är naturligtvis pengar. Tanken är att FM inte ska vara huvudman utan att en särskild stiftelse bildas. Risken för att verksamheten blir budgetregulator måste elimineras, dessutom har en stiftelse mycket lättare för att driva verksamheten i bolagsform än vad staten har.

Finansiering av både projekt och kommande drift innebär att det behövs donationer och bidrag från näringsliv, fackförbund, enskilda samt givetvis resurser från de tilltänkta kundernas huvudmän, alltså staten. FM, Polis, Räddningsverket, Kustbevakningen samt UD och det finns säkert fler. Kyrkan är också en tänkbar donator. För behandlingsinsatser faktureras sedan rätt myndighet, på samma sätt som sker idag fast här är olika vårdgivare, förutom landsting, inblandade utan samordning eller kvalitetssäkring.


Hur ser då visionen ut då?


Att 2014 ha en anläggning i Mellansverige, kanske i Mälardalen, där människor med erfarenheter och trauman från utlandstjänst kan få stöd och hjälp. Verksamheten ska innehålla såväl psykisk som fysisk rehabiliteringskompetens. Det ska finnas möjligheter till seminarier, återträffar, hemkomstverksamhet, utbildning och rekreation. Anläggningen kan med fördel, kanske med önskvärdhet, vara ett större gods, slott eller liknande med kringliggande flyglar och med plats för många rum. Ett 50 tal sängplatser är nog ett minimum.

Fast anställd personal i form av psykologer, läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor och samtalspersonal med egna erfarenheter från utlandstjänst. Därutöver tillkommer tjänster för administrativ, kök, vaktmästeri osv. Summa ca 20 till 25 personer.


Hur ser då vägen fram till det här målet ut?

Den kan se ut ungefär så här;

En arbetsgrupp som utformar projektet där den första utmaningen blir att finansiera arbetsgruppen. Här är en klar risk för moment 22. Man måste ha pengar för att skaffa pengar.

Finansieringsröret är en tung bit. Anläggningen ett annat rör., Att finna rätt objekt, införskaffa det samt restaurera och bygga om ett annat. Ett tredje rör är verksamhetsplanering innebärande anskaffning av personal, verksamhetsledningssystem, befattningsbeskrivningar m.m.

Förmodligen måste någon form av verksamhet startas upp i mindre skala redan 2011 och då i provisoriska lokaler med begränsat antal personer anställda.

FM har ännu inte levererat en inriktning, detta blir i februari om jag är rätt underättad. Oavsett nivån på FM inriktning behöver ett veterancenter skapas. Det räcker inte med att besluta om en veteransektion på HKV eller HR-centrum.

Rätt manövrerat och med ett gemensamt mål för ögonen av alla parter, såväl intresseorganisationer som myndigheter, är det här ett vinnar-vinnarkoncept för alla, från individ till nation.


Alf Ingesson Thoor

Psykolog och officer i FM, samt privat knuten till Jespers MinneWisemans tillägg: Överskottet från det gula bandet "Stöd våra soldater" som säljs av Kustjägarveteranerna går till Stiftelsen Jespers Minne och skapandet av ett Veterancentrum.

4 kommentarer:

Sumatra sa...
13 januari 2010 kl. 21:30  

Ett veteraninitiativ american style

http://www.signonsandiego.com/
news/2010/jan/05/state-closes-ranks-aid-veterans/

Jessica sa...
14 januari 2010 kl. 11:34  

Varför inte rösta på SD. Det ska jag göra. Dom har ett kort, detaljerat partiprogram. Jag och många hundra tusentals med mig är arbetslösa. Sen kommer det hit mängder med invandrare varje år med burka och slöja som aldrig kommer få ett jobb. Hur många ska Sverige försörja? Vi måste ta hand om alla medborgare i Sverige och Sverige är inte längre ett väldärdssamhälle. Våga rösta på SD. Jag är inte ung och inte man. Jag är en 37 årig tjej som ALDRIG har tänkt tanken att rösta på SD tidigare, men nu ska jag göra det i höst. Om inte annat för att sätta blåslampa på de andra partierna som inte kan prata öppet om de problem vi har i sverige.

Vi lever i ett samhälle som är alldeles för PK där ingen kan säga något i media utan att vara rasist. Så är det inte i Norge och Danmark eller USA. Varför här?? Sverige har i förhållande till folkmängden tagit emot flest invandrare i Europa under efterkrigstiden. Det har medfört stora sociala och ekonomiska påfrestningar för vårt land. Rotlöshet och omfattande motsättningar, såsom gängvåld, rasism och grupphat, har blivit en del av vardagen i Sverige, som en konsekvens av en alltför generös invandringspolitik. Dessutom står SD för följande som är av ytterst vikt för att få bukt på arbetslösheten: Vi är övertygade om att det är småföretagen som kommer att skapa de nya jobben. För att bekämpa arbetslösheten och stärka Sveriges ekonomi vill vi därför skapa ett gynnsamt klimat för de som vill starta företag och för nystartade, privata småföretag. Vi vill också införa ett lärlingssytem, där arbete och utbildning går hand i hand.

Så jag kommer lägga min röst på SverigeDemokraterna i valet 2010

Anonym sa...
14 januari 2010 kl. 19:53  

Jessica: På vilket sätt menar du att din kommentar ska tillföra något till Alfs förslag eller hade du bara otur när du tänkte?

/Vitablixten

Oberon sa...
15 januari 2010 kl. 23:11  

Den amerikanska regeringen gör i ett pressmeddelande från i måndags gällande att självmordsfrekvensen bland amerikanska veteransoldater av manligt kön i åldersspannet mellan 18-29 år, enligt preliminära uppgifter från Veteran Affairs Department (VA), har ökat med 26 procent mellan åren 2005 och 2007. De flesta veteransoldater i denna åldersgrupp antas ha tjänstgjort i Irak och Afghanistan. Av de ca 30 000 självmord som årligen begås i USA beräknas, enligt VA, veteransoldater stå för ca 20 %.

Det är i alla stycken en skrämmande bild.

Vem kan svara på hur motsvarande situation ser ut i - statistikens förlovade land - Sverige -
SCB, Försvarsmakten, MSB eller regeringen?

Kan det sig möjligen förhålla sig så att det inte bedöms intressant att följa upp våra veteransoldaters hälsa efter att de värnat svenska nationella intressen vid insatser utomlands?
Anses det inte gagna det så kallade verksamhetsintresset?

Det är i högsta grad fråga om vår nationella trovärdighet att vi snabbt förmår sjösätta en anständig svensk veteransoldatpolitik.

http://www.airforcetimes.com/news/2010/01/ap_vet_suicide_011110/

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade