Stridsgruppernas vara eller icke vara

Chefsingenjören uttryckte igår ett önskemål om att EU ska sätta in en av sina två bataljonsstridsgrupper på Haiti, för att bistå hjälpansträngningarna där. USA har redan avdelat omfattande militär hjälp och bistånd till Haiti och har sedan 90-talet haft fredsbevarande trupp på ön. Det visar sig också tyvärr med skrämmande tydlighet att det behövs en militär närvaro på Haiti för att trygga biståndsarbetet och hjälpa till att se till förnödenheterna kommer fram till de nödlidande. En FN-resolution i ämnet är inte långt bort, misstänker jag. Haiti har en skrämmande historia bakom sig och risken är överhängande att landet åter hamnar i samma situation som tidigare.

Chefsingenjören reser också den mycket väl motiverade frågan om stridsgruppernas vara eller icke-vara. Stridsgrupperna kom till efter de tragiska erfarenheterna från Rwanda 1994 och tanken var att man skulle få fram snabbinsatsförband att användas vid konflikter av detta slag. Stridsgrupperna ska kunna sättas in med mycket kort varsel (< href="http://www.mil.se/sv/Nyheter/centralanyheter/Sista-chansen-att-soka/">I dagarna slutfördes rekryteringen inför Nordic Battle Group 2011. Jämfört med Nordic Battle Group 2008 sker en viss svensk ambitionssänkning eftersom den förra stridsgruppen blev ett mycket kostsamt äventyr som sprängde de flesta ramar. Frågan är också vad som kommer att hända med stridsgruppen om oppositionen vinner valet eftersom man deklarerat att man inte vill lägga pengar på ”ett nytt kostsamt NBG-äventyr”. Man kan också konstatera att 2011 kommer att bli ett mycket ansträngt år för Försvarsmakten, då man utöver åtagandet i NBG 11 också ska bemanna insatserna i Afghanistan och Kosovo och möjligtvis också en ny insats utanför Somalia. Totalt handlar det om drygt 3000 personer som ska kunna hållas i utlandet under det år om stridsgruppen är i beredskap.

Den stora frågan är dock om det egentligen finns någon mening med att hålla EU-stridsgrupper i beredskap med EU:s stora obeslutsamhet när det gäller säkerhetspolitik. Kommer stridsgrupperna någonsin att kunna sättas in?

För Sveriges del bör också oförmågan att använda stridsgrupperna väcka frågan vad en säkerhetsgaranti från EU egentligen är värd.

6 kommentarer:

Gustav Wasa sa...
17 januari 2010 16:27  

Vi vill självfallet att NBG 11 liksom NBG 08 ska kunna utnämnas till den bästa EU BG någonsin.

Men:

Den interoperabilitetsnod med bland annat Link 16 som vi i 18 månader leasade från Norge är återlämnad.

Det egenutvecklade fältsjukhus som Saab levererade för över 100 MSEK visade sig svårt för att inte säga omöjligt att transportera längre sträckor.

Vare sig HKP 10B eller HKP 4 som modifierades och fortsatt att modifieras till ansenliga kostnader gör operativ tjänst i dagens Försvarsmakt.

- Kan verkligen NBG 11 bli billigare än NBG 08?

Anonym sa...
17 januari 2010 21:00  

Men sedan tidigare cyniska uppfattning är att de olika EU-stridsgrupperna endast är en pappers produkt. Som bäst trivs i olika power-point presentationer, för att våra folkvalda att få lite bra feedback 'titta vad bra vi är..'.

Leffe sa...
17 januari 2010 23:01  

Varför använda en BG när det inte pågår eller finns risk för strider?

Hela snabbinsatstanken är en pappersprodukt. Det tar, oavsett tid till att en insats kommer i väg, flera veckor innan den är effektiv på marken. Logistikapparaten är enorm.

På Haiti och liknande katastrofer behövs det experter på sjukvård och räddningstjänst samt logistiskt stöd och över alltihop en styrning och ledning. En etablering av en omfattande militär närvaro sabbar mer än den tillför i det akuta läget.

Och långsiktigt är det inte heller ett militärt problem som ska lösas. De behöver lag och ordning samt uppbyggnad av ett fungerande civilt samhälle med dess mest basala institutioner.

Om problemet inte är militärt är sällan lösningen det heller...

uppgiven sa...
17 januari 2010 23:54  

@Leffe

Varför användes FM för att stödja det civila samhället efter stormen Gudrun? Det pågick inga strider och fanns heller ingen risk för det. Problemet var inte heller militärt.

Ändå var det så att i en svår situation så visade det sig att militära förband med sin organisation och förmåga att agera när det civila samhället inte längre fungerar som det ska, är synnerligen användbara även när det "inte ska krigas till".

"Experter på sjukvård", "logistiskt stöd", "styrning och ledning". Det om något är förmågor som militära förband tillhandahåller. I såväl krig som fred... Att man dessutom kan skydda sig själv mot plundrare är ingen dålig egenskap i dagens Haiti, tyvärr.

Anonym sa...
18 januari 2010 12:44  

@Leffe

Det kommer fram allt mer i rapporteringen om de kravaller som uppstår på Haiti. Situationen kräver absolut militär närvaro. Det uppges finnas cirka tvåtusen poliser i huvudstaden medan över tretusen fångar har flytt från de raserade fängelserna. De tusentals amerikanska soldaterna som finns på plats ör extremt välbehövliga.

Anonym sa...
18 januari 2010 18:13  

Leffe kolla in den här sidan: http://www.liveleak.com/view?i=7ff_1263791538

Olika lynchmobbar i Haiti, inget för känsliga ögon.

Släpp Ådalen och inse att soldater är inte några blodtöstiga krigare. Utan de vill samma sak som olika räddningsarbetarna i Haiti.

Se verkligheten för vad den är och inte genom rosa moln.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade