Fullödigt om försvarsindustrin

Allan Widman höll ikväll ett enastående bra och fullödigt anförande om försvarsindustrin och materielanskaffningen till försvaret (ca 34 min in). Han lyckades peka på alla de problem som existerar och som gjort stora delar av Försvarsmakten till det luftslott det är idag: korvetter som fortfarande 10 år efter sjösättning saknar sitt huvudvapen, spaningskapslar som är fler år försenade än tiden från projekt till ursprungligt leveransdatum, små, oerhört dyra demonstratorprogram, höga officerare som lämnar Försvarsmakten för det företag de nyligen varit med om besluta anskaffning ifrån, och så otroligt mycket mer.

Han passade också på att förespråka den anskaffningsmodell jag skulle vilja se mer av nämligen upphandling där leverantörernas konkurrens utnyttjas till fullo.

Jag är verkligen för en stark svensk försvarsindustri. Sverige har försvarsindustrin att tacka för många industriella framgångar, varav många utanför den direkta försvarssektorn. Försvarsindustrin får dock aldrig gynnas på svensk försvarsförmågas bekostnad. Försvarsbudgeten får inte gå till att bara betala för luft, såsom den militära fortsättning av IT-bubblan som stora delar av NBF-projektet var.

Utanför ämnet (fast inkluderat i anförandet) instämmer jag också i Widmans undran: ”Vem kan peka på några positiva nyheter när det gäller Ryssland de senaste 3-4 åren?”

Andra bloggar om ämnet: Klamberg

5 kommentarer:

E4SEK sa...
18 januari 2010 23:46  

Hmm Wiseman, din beskrivning av NBF-misslyckandet under rubriken försvarsindustrin tyder på en betydande missuppfattning. Statens 2 miljarder SEK-satsning på NBF under knappt 10 år var en framsynt potentiell effektivisering av försvarsmakten. NBF är en del teknik och en del taktik (metod på Ledsyst-språk). Nu inträffade det fundamentalt felaktiga att HKV tog hand om tekniken och detaljstyrde FMV och industrin. Samtidigt misskötte man den helt avgörande metoddelen (försvarsmaktens kärnverksamhet) så efter projektets avslutande finns en betydande teknisk kunskap om NEC (network enabled capability) men nästan ingen motsvarande kunskap om hur försvarsmakten skall använda den nya tekniken.

Med andra ord kan man inte klandra industrin för detta misslyckande. Vidare använder denna industri sina nya kunskaper på andra marknader med kunder som förstår värdet av NEC.

Synen att NBF är en del av IT-bubblan är också lite underlig. I vår omvärld finns allt mera utvecklade NEC-program exempelvis inom NATO (NNEC), EU (PT NEC) samt i flertalet av medlemsländerna inklusive våra nordiska grannländer. Det förefaller som Sverige är det enda något så när utvecklade land som i dag saknar en NEC-ambition. Har resten av världen inte förstått att det är en bubbla eller….

Wiseman sa...
19 januari 2010 00:01  

E4SEK: 00-talets svenska agerande inom NBF var käpprätt åt helvete om man ska uttrycka sig bryskt. Framförallt för att man genom att helt kasta sig i armarna på industrin utan att ha dragit upp fasta ramar och ha en klar plan för användandet, nu har förstört NBF-tanken för en lång framtid för svenskt vidkommande. NBF är framtiden och grunden för effektiva ledningssystem såväl idag som imorgon. Sverige har varit världsledande inom området med att utnyttja datalänkar för att på lägsta nivå få ett stridstekniskt övertag genom ledningsöverlägsenhet, nämligen inom Flygvapnet. T o m det lyckades NBF-satsningen rasera så att Sverige idag är tillbaka på den nivå som man hade på 60-talet, från att ha legat 15 år före NATO.
Att se konsultera yra runt med plasmaskärmar för 40 000 kr/st en masse i en gammal industrilokal under förevändningen att det är bra för NBF påminde närmast om en galen frireligiös sekt.

Ledningsövertaget som NBF ger är oemotsägligt. Det är bara att kolla hur USA använde BFT under Irakinvasionen. Ändå lyckas industrin i Sverige vigga drygt 2 mdr kr av Försvarsmakten utan en enda reell produkt. Bristande ledning och kravställning? Utan tvivel. Det VAR en militär version av IT-bubblan. Industrin är precis lika skyldig som representanter ur HKV.

Lövet sa...
20 januari 2010 13:02  

Som inledning höll ju nationalekonomen Gunnar Eliasson en intressant föreläsning som med tydlighet visade att det motsatsförhållande som beskrivs i media *host, host* Anna Dahlberg *host, host* mellan svenskutvecklad försvarsmateriel å ena sidan och FM:s förmåga den andra till stora delar är felaktig.

Åtminstone när vi talar i rent ekonomiska termer*.

Eliasson visade att det är fel att påstå att "Svenska försvaret har inte råd med svenskutvecklad materiel". I själva verket är det mer rätt att säga att Sverige* inte har råd att köpa utländskt från hyllan.

Eliasson visade att det i själva verket är en nationalekonomiskt god investering med inhemsk utveckling. Framsynt analytiker inser då att en utvecklingssatsning ger plus i statskassan jämfört med ett "hyllköp".

Vilket dock Anders Borg effektivt ser till att det inte kommer FM till del.

Problemet är alltså inte att svenskt är dyrare - problemet stavas "Anders Borg"...

...och ibland "Sten Tolgfors".

*) I behovstermer kan det dock absolut finnas skäl att kortsluta detta. Om det finns ett "urgent operational requirement" så måste detta naturligtvis lösas - inte låsas fast i en "anpassning till svenska ledningssystem" a'la TUAV.

Anonym sa...
20 januari 2010 17:07  

Även Widman kommenterar Eliasson på Strilaren II, dock ur ett annat perspektiv:

"3. Mest allvarligt är dock att tunga akademiska och politiska företrädare i Sälen anser det acceptabelt att lyfta tillväxt- och sysselsättningsperspektiv på försvarsanslaget samtidigt som stridande svenska soldater i Afghanistan inte har den utrustning de behöver. För mig bekräftar detta en skrämmande brist på insikt och ansvarskänsla.
"

Och det är väl det som är problemet...

Perspektivet alltså

Om man ser till att perspektivet är att materielanslaget och personalanslaget är "ömsesidigt uteslutande", dvs om man ökar det ena så måste det andra minskas - då får man ju det resultat som Widman kommer fram till

Men om man flyttade upp perspektivet ett snäpp till t ex Borg eller Reinfeldt- eller någon annan - som är ansvarig för såväl Näringspolitiken som Säkerhetspolitiken...

Då borde man ju även väga in Nationalekonomiska värden vid anskaffning av materiel...

Problemet är ju att det inte görs - av NÅGON - idag...

Man överlåter åt FMV att utvärdera SEP och Patria sedan väljer man det fordon som har lägst prislapp i anskaffningskostnad (och om man lyckas jämföra det denna gång kanske även LCC)

Sedan "gömmer" sig regeringen bakom detta utan att göra någon Nationalekonomisk bedömning över huvud taget

Varför ska regeringen då ha det avgörande beslutet över huvud taget? Om de ändå inte avser att göra någon annan bedömning än FMV?

Problemet är väl att man "gömmer" sig bakom varandra - ingen vill ta ansvar för helheten...

Lövet sa...
20 januari 2010 17:50  

Widman vidhöll - föga förvånande - sin intensivt försvarsindustrifientliga inställning och gjorde på politikers vis en snabb - och inte särskilt logiskt korrekt - perspektivförskjutning där han ställde enskilda FS18-soldater mot Saab- och Hägglundsingenjörer.

Sanningen är ju just den att det är den rätt huvudlösa kassaboksvariant av nationalekonomi som bedrivs av finansen under Borg (men egentligen oavsett regeringssammansättning)som skapar mycket av dessa motsättningar.

Det ÄR billigare att handla svenskt i längden - inte minst för att det kommer tillbaka som svensk inkomstskatt och svensk företagsskatt istället för att försvinna som israelisk och fransk d.o.

Sedan kan jag stötta att vissa upphandlingar är lika huvudlösa när man prioriterar "anpassning" framför tillgänglighet när behoven är akuta. Dit hör t ex TUAV.

Det är dags att Sverige liksom andra länder skapar en budget för urgent operational requirements - utanför ordinarie budget.
Kom igen Allan W - vad säger du om det förslaget?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade