Fler bra initiativ

Inte nog med att det idag meddelades att HKH Kronprinsessan med fästman besökt FS 18, utan Expressen låter också meddela att man nu ska öppna en redaktion i Afghanistan. Det förstnämnda var en av de saker som jag framförde önskemål om under julen. Häromdagen uttryckte jag mitt missnöje med Expressens agerande i samband med hemtransporten av de svenska soldater som skadades i Afghanistan i november och skrev bl a så här:

"Visst är det nödvändigt att Expressen "berättar om de svenska män och kvinnor som kämpar för freden i Afghanistan", men hur vore det att istället försöka göra det från plats någon gång då och då istället för att endast förlita sig på Försvarsmaktens bulletiner och information köpt från nyhetsbyråer som har journalister på plats?"


Jag har tidigare också uttryckt missnöje med att så få svenska journalister verkligen finns på plats där det händer. Ofta sitter man i grannländer och refererar information istället för att vara på plats. Därför uppskattar jag verkligen att Expressen och dess chefredaktör Thomas Mattsson nu tar initiativet och börjar agera på plats i Afghanistan. Ytterst få svenskar har hittills uppfattat vad som händer i Afghanistan. Till detta finns tre skyldiga: Politikerna, Försvarsmakten och inte minst media.


Nu är frågan vad jag ska sätta upp på önskelistan härnäst. Att försvars- och säkerhetspolitiken dikterades av omvärldssituationen och inte utgjorde en budgetregulator ligger ganska bra till...

26 kommentarer:

Onga1 sa...
4 januari 2010 22:50  

Jag tror ju dock inte att det är en slump att GLC/NOC, HKP, rekrytering, journalister på plats, Kungliga besök och övriga "detaljfrågor" har fått genomslag på den allmänna debattarenan.

Enligt färska siffror är endast 3.96% av svenska bloggar mer inflytelserika än denna.

WW har fått en nästan osannolik uppmärksamhet av personer i olika nyckelpositioner, med all rätta är det väl bäst att tillägga.

Min profetia för det nya året är en allt mer högljudd debatt om en eventuell NATO-anslutning vilket redan har börjat dryftas här.

..och varför inte ett borgerligt vallöfte om höjda försvarsanslag?

Wiseman sa...
4 januari 2010 22:58  

Onga1: Man kan alltid hoppas att du har rätt i det du skriver.

Eduronflux sa...
5 januari 2010 00:45  

Bara en undriing. En eventuell NATO-anslutning skulle väl tas som intäkt för att ytterligare nagga vårt försvar (sådant det nu är) i kanten eller är jag helt fel ute?

Anonym sa...
5 januari 2010 02:29  

Expressen läser WW :D

Underbara nyheter annars! :)

Anonym sa...
5 januari 2010 07:37  

@Eduronflux
Nej, tvärtom

NATO ställer ett antal grundläggande krav på ett ett land som ansöker om medlemskap, bl a att man ska kunna försvara sitt territorium.

Dessutom ställer NATO ofta specifika krav på landet i fråga baserat på t ex var det ligger rent geografiskt. Tjeckien och Polen har fått investera ganska tungt vid sina gränser österut.

Ett NATO-medlemskap kräver sannolikt rätt tunga investeringar både i personal och materiel initialt - medan vi kan spara in på andra delar på sikt (som underrättelser, mm)

Anonym sa...
5 januari 2010 09:17  

Wiseman, inför nästa Jul tänker jag å det ödmjukaste framföra min önskningar till tomten via herrn. Det verkar finnas möjlighet till uteffekt ;)

God fortsättning!

/Erik

Anonym sa...
5 januari 2010 10:34  

Ska vi verkligen behöva NATO för att ställa krav på oss att kunna bevara den nationella integriteten?

Och följdfrågan: Om vi styrs av NATO, hur mycket har vi då kvar av den nationella integriteten?

Personligen tycker jag att atlantpakten känns väldigt mycket 1900-tal.

Anonym sa...
5 januari 2010 11:38  

Nu kan ju en önskelista variera sig från allt mellan byte av enskilda befattningshavare till de stora politiska strukturerna eller en önskan om bättre väder eller förbättrad finansvärld.
Själv är min personliga mest prioriterade önskan att slippa zinkkistor från Afghanistan

Borneo

Thomas Mattsson, Expressen sa...
5 januari 2010 11:54  

Hej! Jag har kommenterat debatten om fotoförbudet på Luftstridsskolan på https://www.blogger.com/comment.g?blogID=773562694667860616&postID=6008136434166122036 och i korthet handlar inlägget om de olika uppdrag som medierna och exempelvis Försvarsmakten har. När det gäller hemliga uppgifter så är det något som journalister ofta hanterar och, faktiskt, ibland publicerar.

En sådan granskning är nödvändig för en seriös genomlysning av en myndighetsverksamhet i ett demokratiskt samhälle, inte minst när det gäller de myndigheter som så kallat våldsmonopol.

Vänligen

Thomas Mattsson,
chefredaktör för Expressen

Band sa...
5 januari 2010 12:04  

Jag håller med dig om att det allt sedan 2004 varit en nära nog obefintlig offentlig diskussion kring försvaret och försvarsfrågor i svenska media och politiska kretsar (läs: riksdag.) Förmodligen därför att de flesta av våra 349 mest framstående medborgare tycker att det där som förkortas FM och kostar så ofantliga summor varje år är så obegripligt och bör hålls kort.
(OBS ej ironi, detta är bitterhet!)

Däremot håller jag inte alls med i att Försvaret skulle vara ansvarigt för att allmänheten är dåligt insatt i utvecklingen i Afghanistan!

FM har gjort och gör precis den insats som förväntas genom att tillhandahålla tillräcklig säkerhet för att övriga aktörer, tex SIDA, ska kunna ägna sig åt det som är deras uppgift; nämligen återuppbyggnad. Eftersom jag, tills skillnad från de flesta andra, har någon insikt i frågan vill jag påstå FM sedan starten av uppdraget i Afghanistan gjort ganska mycket för att ge en så tydlig och exakt bild som möjligt av läget och verksamheten. Att detta inte fått genomslag i press och politik beror nog på andra saker. Tex oförståelse/okunskap hos politiker och redaktioner. Eller beror det helt enkelt på det faktum att det gått ganska bra våra soldater och relativt få svenska soldater dött och skadats?

Band

Wiseman sa...
5 januari 2010 12:43  

Eduronflux: Vissa skulle säkert göra det. Samtidigt ställer NATO mycket tydliga krav på att varje nation ska ha en förmåga att försvara sitt eget territorium och en rekommenderadation om storlek på medlemmarnas försvarsbudget på ca 2 % av BNP. Jämför man med svenska förhållanden får man gå tillbaka flera decennier för att finna den nivån. Det finns också mycket tydliga beredskapskrav för NATO-förband som Sverige i många fall skulle få jobba lite för att uppnå.

Erik: Återkom nästa jul, men du ska nog inte hoppas för mycket.

10.34: Inget land styrs av NATO. Tvärtom styrs NATO av dess medlemmar. Sverige påverkas betydligt mer idag av NATO utan möjlighet att påverka.

Ett NATO-medlemskap medför två saker: en försäkring och en möjlighet att samarbeta militärt med andra nationer fullt ut. Det sistnämnda är framförallt aktuellt i det begynnande nordiska försvarssamarbetet och vid internationella insatser som den i Kosovo, den i Afghanistan och den utanför Somalia.

Borneo: Instämmer.

Band: Försvarsmakten har en tradition av självpåtagen munkavle. Man vill att någon annan "ska visa vägen". Det är en sak att tycka och uttrycka sina åsikter och en annan att inte göra som man blir beordrad.

Det går att vara mycket mer framåt och öppen i dessa frågor. En metod som äntligen börjat tillämpas är ju att flytta medaljceremonin efter hemkomst till centrala Stockholm istället för Gardet.

Allt behöver inte vara stora försvarsmaktsdagar på Gärdet för tiotals miljoner kr. Hur mycket större blir inte effekten och till lägre insats om man istället erbjöd en soldat hemkommen från Afghanistan till skolor här och där för att berätta om vad som sker i Afghanistan och hur förhållandena där är?

Sumatra sa...
5 januari 2010 17:14  

Ja du wiseman, vad skall läsekretsen kunna bidra med för inläggsförslag när det gäller din blogg?

Det är mycket på gång. Kanske omorganisationen av HKV? Du har ju tidigare kommenterat själva den personella minskningen. Det processorienterade arbetssättet kommer nog att knäcka den krympta organisationen. Måhända.

Själv tror jag att den nödvändigaste reformen vore att återinsätta vapengrenscheferna i sin forna glans. Ledningssystem och logistik i all ära, men är det inte mer som ett stöd än egna vapengrenar?

Att försvars- och säkerhetspolitiken dikterades av omvärldssituationen vore en nåd att stilla bedja om. Vad skall hända i omvärlden för att det skall bli så och är det inte redan försent, när vi nu sett vad som redan sker och ingen förändring i inställningen syns till. Eftersom det är långt mellan Försvarsberedningens framtidsgissningar, så får väl hotet från miljöfrågan fortsätta att toppa listan över hot mot Riket.

Ett regeringsskifte gör ju inte en redan dålig sak bättre. Ny försvarsminister (Ohly?) och Tolgfors kan fortsätta med sin oppositionspolitik, denna gång i oppositionsställning.

Du kommer nog på något. Det brukar du göra!

Oskar sa...
5 januari 2010 20:51  

Är det bara jag som ser möjligheterna med Uppsala Garnison i vårt framtida försvar?

Som nu senast i Tolgfors Blogg:
"C17 har mycket imponerande egenskaper. Det kan starta och landa på mycket korta banor. Det klarar grusbanor och har effektiv svängradie på marken.

Tillgång till C17-plan kommer att vara en mycket stor fördel för Sverige. Vi kommer att kunna använda C17 för våra transporter för insatser internationellt inom ramen för EU, Nato (ISAF, KFOR) och FN. Vi kommer att kunna bruka planen för den Nordiska stridsgruppens behov och våra ESDP-operationer.

Vi kommer också att kunna använda C17 för civil krishantering. I höstas stod Sverige berett att bistå ett jordbävningsdrabbat land med sjukvårdsutrustning, varvid C17 skulle använts för transporten.

SAC-planen kan vid behov användas vid nationella kriser och till stöd för våra medborgare i och utanför landet."

Uppsala Garnison är centralt placerat för snabb uppbyggnadsfas vid deployering, samt närheten till Akademiska sjukhuset, Arlanda, Rosersberg, LG, LedR,HKV, FMV mfl.

Varför vill ingen ta tag i denna fråga på ett seriöst sätt? För mig är det uppenbart hur bra en sådan verksamhet skulle fungera tillsammans med den övriga logistiken som redan bedrivs därifrån.

uppgiven sa...
5 januari 2010 21:13  

Oskar:

De tankarna fanns redan för flera år sedan. Tanken var att alla underhållsflyg till US skulle gå ifrån Uppsala istället från Örebro (dit det mesta nu körs med långtradare från Uppsala, go figure...).

Det som hindrat detta har varit att det dröjt med att få flygplatsen civilklassad. På senare år så anar jag att även det faktum att HKV vill avveckla garnisionen gjort att man inte velat lägga mer verksamhet dit. Då skulle det ju framstå som att det vore en dum idé att göra sig av med Uppsalabasen...

Wiseman sa...
5 januari 2010 21:13  

Oskar: Det är inte bara du som sett liknande fördelar. Det har tidigare funnits planer på att flytta TP 84-verksamheten till Uppsala. Frågan är om det verkligen är kostnadseffektivt.

Det finns också betydligt flera andra fördelar med Uppsala som uppmärksammats tidigare, men som tyvärr helt saknar relevans i svensk försvarspolitik. När F 16 lades ner 2000 upplevdes beslutet så märkligt att t o m dåvarande generalinspektören för FV, Mats Nilsson, tog bladet från munnen och talade ut i Aktuellt om konsekvenserna. Moderaterna spelade vid tiden för försvarsbeslutet ett högt spel och försökte vänta ut sossarna. När moderaterna slutligen vek sig och sa att man kunde stödja den socialdemokratiska försvarspropositionen, bara Uppsala blev kvar, svarade Göran P att det var för sent. Moderaterna hade haft sin chans.

Flygskolan skulle också ha varit mer rationell att behålla i Uppsala istället för att flytta till Linköping, men Linköping var den enda ort som flera partier i Riksdagen kunde enas om och det enda man enades om var att det var det sämsta alternativet av de föreslagna. Resultatet blir nu samma som tidigare. Snart 100 miljoner kr är investerade i Linköping, när nu flygskolan snart får order att omgruppera till Såtenäs.


Försvarspolitik är ofta tyvärr inte samma sak som logik.

Anonym sa...
5 januari 2010 22:14  

Min önskan är att svenska medier skulle lära lite mer av t.ex. BBC, främst om journalistik, men mer specifikt vad det gäller rapportering kring försvaret.

J.K Nilsson sa...
6 januari 2010 01:40  

Nog för att Mats Nilsson talade ur skägget men det var inte ett klart stöd för F16 utan mer en ofärdig tanke. Den största farhågan var att med en avveckling av både F16 och F10 så skulle flygvapnet tappa förmågan att rekrytera för att reproducera sig själv och försörja HKV. Skulle surjämtar, norrbottningar och blekingebor frivilligt ta kommendering i Stockholm? Och hur skulle man göra med flygskolan som krävde korsande banor?

Generalens framträdande i Brylunda var också allt annat än imponerande när försvarsmaktens önskan att behålla F16 presenterades. Det gav underlag som skulle räckt till många blogginlägg.

J.K Nilsson

Anonym sa...
6 januari 2010 14:55  

JK.Nilsson:
En detalj, Ett av huvudmotiven till att inte flytta Flygskolan från Ljungbyhed var just att man hade parallella banor och att risken för att få båda banor stängda vid en blockering av ena banan ansågs överhängande. När man sedan väl började flyga med Flygskolan på F10 så föll det argumentet bort. Det motivet höll inte, det vet alla inblandade just därför att den lilla volym Flygskolan utgör idag och de senaste 15 åren,inte är ett problem. Ljungbyhed byggdes med fyra parallella banor, stråken inräknade, då volymen per flygpass låg på ca 60-70 flygplan och det fanns i snitt 100 till 120 elever samtidigt.
Att sedan Flygskolans zigenarliv fortsatt, och tycks fortsätta, har ju, som också alla vet helt andra orsaker.
Borneo

J.K Nilsson sa...
6 januari 2010 15:43  

Jo Borneo, jag vet, jag vet. Det är en del i ett underlag till ett, förmodligen flera, blogginlägg om hur försvarsmakten och den politiska arenan aggerar för att uppnå synergieffekter av oanade mått under två decenier.

J.K Nilsson

Oskar sa...
7 januari 2010 00:05  

Uppgiven, Wiseman, J.K Nilsson.

Om man har bevarandet av Uppsala Garnison i fokus, då jag, och tydligen fler med mig, anser att det finns många goda skäl att göra det, så kan det lätt bli direkt kontraproduktivt att i detta läge tala om Tp84 hangarer, flygskoleflyttar och Mats Nilssons tidigare beslut. I det läge som nu råder efter ÖB´s beslut/klarläggande, så kan vi ju anta att flygbanan skall kunna användas. Vad kan den då mer användas till utan att tillföra resurser? Vad kan den användas till om man tillför små resurser i form av exvis ILS (Hjälpmedel för landning i dåligt väder)? Vad ställs det för krav på räddningstjänst och teknisk tjänst? Går det att behålla de resurser som finns med snabba beslut? Det är mest frågetecken, men det är nog i denna ände vi får börja, inte plocka fram alla "surdegar". För övrigt är Mats Nilsson chef för militära enheten på försvarsdepartementet, så han informerar säkert våra förtroendevalda om vikten att agera snabbt och beslutsamt i frågan, eller det kanske är det han gjort eftersom inte han blev ÖB.

Anonym sa...
7 januari 2010 12:38  

Bra blogg, hittade den nu.
NATO? Korta svaret - Nej tack!
Försvaret - målbild 5% BNP.

J.K Nilsson sa...
7 januari 2010 13:15  

Oskar, min tanke är att vi har ett år på oss innan bu12 kommer med FMs önskan om vilka förband man absolut inte kan tänka sig att lägga ner. Argumentationen i de tre senaste FB som resulterat i fredsförbandsavvecklingar har varit motstridiga, lömska och i några fall lögner. Jag vill lyfta detta som avskräckande exempel för att vi skall få en transparens och legitimitet för processen som resulterar i avvecklingar.

J.K Nilsson

Oskar sa...
10 januari 2010 17:03  

Jag var inne på försvarsministerns blogg. Tydligen bor han i Örebro! Då är det ju inte så märkligt att man helt plötsligt märker av Örebro i diverse FM-planering vad avser logistik till US, och nu senast SAC01 med lastning av stridsfordon. Nu framgår plötsligt med all tydlighet ministerstyrets värsta sidor. Konsekvenserna blir ju gigantiska när Uppsala avvecklas bit för bit. Det skulle vara intressant om någon vet mer om den här soppan.

uppgiven sa...
10 januari 2010 18:05  

Oskar:

Örebro är ingen nyhet. Underhållsflygen till Utlandsstyrkan har gått därifrån i åratal. Det är bara vissa Herkaflygningar som gått ifrån Uppsala, övrigt gods körs med lastbil till Örebro för att där lastas på inhyrda An-12or motsv.

Så just detta kan man inte lägga Tolgfors till last.

Elvis sa...
10 januari 2010 19:24  

Syftet med att flyga från Örebro är dels att flygplatsen har markbärighet för de tyngsta transportflygplanen och dels att den har miljötillstånd för att flyga med de tyngsta transportflygplanen. Så är inte fallet på särskilt många andra flygplatser.

Oskar sa...
10 januari 2010 21:31  

Uppgiven, Elvis:

Tack för inläggen.

Jag roade mig med att googla på örebro + flygplats + utlandsstyrka och hittade detta:

"Sten Tolgfors besöker Örebro flygplats

En moderatdelegation, med försvarsminister Sten Tolgfors i spetsen, åker på måndagen till Örebro flygplats för att bilda sig en egen uppfattning om hur verksamheten på flygplatsen ser ut.

2008-09-15 10:23"


"Nerikes Allehanda - Karlskoga[Liknande]

Tolgfors besöker Örebro flygplats

Örebro flygplats spelar en viktig roll ur många aspekter för länet. Det är anledningen till att försvarsminister Sten Tolgfors (m) i dag, måndag, gör ett studiebesök på plats.

2008-09-15 05:36"

Den senare artikeln visar var tyngdpunkten i besöket ligger, det är för länet - inte hjultrycket!;-)

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade