Oväntade effekter

Expressen har som bekant förtjänstfullt avdelat en reporter, Therese Christiansson, för att bevaka kriget i Afghanistan. Idag skriver hon om hur en afghansk styrka med bistånd från danskt OMLT skapar säkerhet i en by i Helmand. Det är i alla fall en vision om hur situationen borde vara och förhoppningsvis blir.

Ett av de stora problemen i Afghanistan rör hur man vinner civilbefolkningens förtroende. Framförallt hur man kan visa civilbefolkningen att det är den afghanska regeringen med den afghanska polisen och militären som ska ska vara den leverantör av säkerhet som befolkningen föredrar framför talibanerna, vilket Morgonsur förtjänstfullt tagit upp i ett tidigare inlägg. I stora delar av Afghanistan har bristen på "säkerhetsleverans" från statsmakten och de internationella styrkorna lett till att talibanerna fått härja fritt och därigenom åtnjutit större förtroende hos civilbefolkningen. Man anser att visst är det bra att utlänningarna borrar brunnar, lever sjukvård o s v, men de kan inte garantera säkerheten. Det har gjort att man mer eller mindre frivilligt lämnat tyst eller aktivt bistånd till talibanerna och andra liknande element.

Under hösten har svenska styrkor i Afghanistan tillsammans med afghanska styrkor varit inblandade i fler strider än någonsin tidigare under den svenska insatsen, då de svenska styrkorna har börjat uppträda mer aktivt bl a till följd av tillförsel av mer ändamålsenlig materiel (Galtar, stridsfordon 90, UAV, m m). Ett antal talibaner och sympatisörer har dödats i dessa strider, ofta i närhet av byar, vilket med svensk medial logik borde innebära att civilbefolkningen än mer skulle önska livet ur svenska soldater och deras återtåg från Afghanistan. Resultatet har dock blivit det omvända. Det resoluta agerandet hos svenskarna, när man inte som tidigare backat vid beskjutning utan istället tagit striden, har lett till ett betydligt ökat förtroende hos afghansk polis och militär, men framförallt och viktigast, hos den civila befolkningen, vilket undersökningar och intervjuer visat. Det visar återigen vikten av att avsevärt förstärka såväl den svenska militära insatsen i området, som att öka och samordna det svenska civila biståndet. Kan man visa att man behärskar ett område och kan garantera säkerheten där, är mycket vunnet.

14 kommentarer:

Anonym sa...
28 februari 2010 18:41  

"Kan man visa att man behärskar ett område och kan garantera säkerheten där, är mycket vunnet."

Borde väl gälla Sverige också?
/Morfar

Tokmoderaten sa...
28 februari 2010 19:13  

Instämmer med Morfar. I dag behärskar vi våra områden men den dagen någon vill att vi inte skall behärska någon landsdel så har vi inget att sätta emot själva. Hoppet står då till vänliga vänner...

Wiseman sa...
28 februari 2010 19:16  

Ja, i båda fallen handlar det om säkerhetsvakuum, men ändå på lite olika sätt. I fallet Sverige rör det sig snarast om en statlig aktör. I Afghanistan en organisation.

I fallet Sverige har målsättningen alltid varit att erbjuda så mycket motstånd att det ska avskräcka från ett angrepp. Det är inte mycket motstånd som erbjuds längre.

Anonym sa...
28 februari 2010 21:52  

Det var inte bara på grund av tillförd materiel som vändningen skedde. Det var när vi sände väl samtränade, anställda förband (FS16, FS17), som vändningen kom! De har tillit till varandra, samträning i förband och kan således ta de viktiga stegen som andra sedan har att följa. Det är människorna i ett förband som är avgörande för förmågan, rätt materiel betyder mycket, men är inte avgörande!

Wiseman sa...
28 februari 2010 22:06  

Stabschefen: Det är rätt. Träningen ska inte förringas. Men man hade svårligen kunnat uppträda på samma sätt med den gamla materielen.

Emil. sa...
1 mars 2010 08:19  

Interjuverna och undersökningar du nämner, finns de att läsa någonstans?
Verkar intressant.

Lev B sa...
1 mars 2010 13:18  

Förmågan att "ta striden" med mer än ett MOT, dvs med te x de tillförda manövernehterna i FS from FS 16 är i sig en viktig del av varför stridskontakten inte avbryts direkt numera.

Dessutom medger fler manöverenheter, hur få de än i verkligheten de är, att joint ops med ANSF kan genomföras tex i områden som FS 13 och FS 14 började aktivt patrullera.

Självklart är dock aldrig fel på väl samtränade enheter, men med den skyddsnivå som fanns före FS 17 och utan tillförsel av strf 90 FS, så tvekar jag om det hadde varit lika enkeltr att få ut FS 17/18 i TLC med och UTAN liner.

/Lev B

Anonym sa...
1 mars 2010 21:52  

Vill bara på peka att dom inledande striderna med fs17 genomfördes med de som fanns tillgängligt läs "linade TLC" vi kunde inte vänta på mtrl som kanske skulle komma däremot blev de bra fart på mtrl när de väl börja smälla alltså håller med stabschefen vi agerade inte annorlunda innan mtrl va på plats de va en inställning vi kom ned med den satt ej i mtrl/ ex Fs17

Lindquist (Asien) sa...
2 mars 2010 10:26  

Rapporteringen från Afghanistan har varit ensidig, framförallt från Expressens sida. Den information som trots allt läckt ut indikerar ett utbrett missnöje mot regeringen och utländska trupper där. Vi vet att den sittande regeringen är lika legitim som talibanregeringen och marionettregeringen under Sovjettiden. Propagandan kan, som vi vet, förvrida våra åsikter. Identiska operationer under Svenskt eller Sovjetiskt flagg, t.ex. skydd av en flickskola, kan av Svenska nyhetskonsumenter moralist uppfattas helt olika beroende på vem som har makten över engelskspråkiga media. Vad jag efterlyser är en mer nyanserad rapportering från olika sidor.

Tillförsel av strf9040, Galten! Vändning? Har Sverige med en mek. skyttepluton eller del av mek. skyttekompani helt plötsligt visat hela Afghanistan vem som bestämmer genom att göra mos av några pojkar I en by medels automatkanon och tung kulspruta på 300 meters avstånd? Sverige är därmed i krig! Krigstillståndet innebär att Genève konventionen träder I kraft vilket medför att alla angrep mot Svenska objekt och dödandet av anhöriga till Svenska soldater I synnerhet och Svenskar I allmänhet är militära operationer förutsatt att det utförs med minst ett igenkänningsmärke på kläder(Uniform), fordon, fartyg eller flygplan. En enkel lösning for talibanerna är att knäppa eller spränga ett antal Svenskar I och utanför Sverige för att förmå Sverige att dra sig ur. Skrämmande! Att situationen för Sveriges säkerhet försämras inser MUST och säkerhetstjänsten som drivit fram omfattande avlyssnings system m.h.a. FRA och kraftigt ökad spaning mot muslimska grupperingar i landet.

Nu till en rimlighetsbedömning av vad som inträffat: Först, det har vad jag vet inte genomförts någon statistiskt säkerställd undersökning huruvida Afghaner ser på Svenska trupper. Det ösregnar frågetecken! Hur omfattande är striderna? Hur många Afghaner har dödats? Hur vet vi att de är talibaner eller sympatisörer? Vilken uniformering, beväpning och utrustning hade motståndarna? Hur ser en svensk skyttepluton ut där och vad är dess utrustning, beväpning, etc. Hur är terrängen beskaffad?

Att talibaner styrkor öppnar eld mot en mekaniserad Svensk skyttepluton baserat på strf9040 låter högst orimligt. En mer trolig talibantaktik är bakhåll mot uselt utrustade och oskyddade regerings trupper, anläggningar, underhåll, transporter, mm. Talibanernas taktiska kompetens ska inte underskattas, tvärtom, den måste vara i världstopp efter alla dessa år av strid. Talibanerna investerar betydligt mer i sina soldater än regeringssidan vilket innebär att Talibaner inte väljer att slösa soldater på att slaktas framför Svenska mekaniserade förband. Om nu det rör sig om strid I bebyggelse (byar) så är det mer optimalt för Svenska mek. förband att bekämpa 7.62 kallibrig trupp I bebyggelse medels automatkanoner och grovkalibriga kulsprutor på stora avstånd snare än avsuttet med 5.56 kallibriga vapen på kortare avstånd. Orsakerna är dels p.g.a. att 5.56 vapen till skillnad från 7.62 I många fall saknar verkan mot trupp bakom väggar och dörrar och underläge beträffande terrängkännedom. Under sådan strid med begränsad sikt via strf9040 prismor är det svårt att skilja civila från militära mål. Slutsatsen är att Svenska enheter öppnade eld först på stort avstånd mot mål som gissningsvis uppfattades vara talibansoldater. Om det nu fans talibansoldater bland byggnaderna så är deras taktik snarare att dra sig ur i tysthet utan att avlossa ett enda skott för att inte dra på sig eld. Mer troligt är att Talibanerna drar sig ur långt innan så fort de får nys om framryckande mekaniserade förband.

Regerings Armen är som vi vet odisciplinerad och korrumperad och allt talar därför för att de döde på sin höjd var oorganiserade som tröttnat på maktmissbruk och den omfattande korruptionen. Oppositionella I landet får för lätt talibanstämpel intryckt I pannan av medier som Expressen, Fox News, mm.

Anonym sa...
2 mars 2010 13:54  

vore ngt för sverige?

President Obama issued an executive order Monday that restocks the order this way in the event that Gates dies or is otherwise unable to serve:

1.) Deputy Secretary of Defense
2.) Secretary of the Army
3.) Secretary of the Navy
4.) Secretary of the Air Force
5.) Undersecretary of Defense for Acquisition Technology, and Logistics
6.) Undersecretary of Defense for Policy
7.) Undersecretary of Defense (Comptroller)
8.) Undersecretary of Defense for Personnel and Readiness
9.) Undersecretary of Defense for Intelligence
10.) Deputy Chief Management Officer

11.) Principal Deputy Undersecretary for acquisition, technology and logistics 12.) Principal Deputy Undersecretary for policy 13.) Defense Comptroller 14.) Principal Deputy Undersecretary for personnel and readiness 15.) Principal Deputy Undersecretary for intelligence 16.) Director of Defense Research and Engineering 17.) Defense Department General Counsel, the assistant secretaries of Defense, the assistant to the secretary for nuclear and chemical and biological defense programs; director of operational test and evaluation, the director of operational energy plans and programs, and the director of cost assessment and program evaluation 18.) The Undersecretaries of the Army, the Navy, and the Air Force 19.) Assistant secretaries of the Army, the Navy, and the Air Force, and General Counsels of the Army, the Navy, and the Air Force.
http://voices.washingtonpost.com/federal-eye/2010/03/eye_opener_pentagon_changes_li.html?hpid=news-col-blog

Anonym sa...
2 mars 2010 17:44  

Även om svenskarna nu uppträder som riktiga soldater så är de alldeles för få för att kunna upprätthålla ordningen i hela ansvarsområdet.

Där stridsfordon 90 kommer fram kommer vi förmodligen att vinna enskilda eldstrider. Men därifrån är steget långt till att behålla kontrollen när striden är över.

Tyskarna har exempelvis haft svårt att hålla kontrollen i sitt ansvarsområde trots tusentals man och tung utrustning.

Om vi ska fortsätta med nuvarande ambitionsnivå så krävs många fler skyttesoldater och mer rejäl utrustning för infanteristrid.

/Kompis

Plutch sa...
2 mars 2010 18:54  

Lindquist: Man hör på dig att du har absolut noll insikt i verksamheten i PRT MeS. Dina stridstekniska spekuleringar är helt felaktiga.

Man skall dessutom inte på ett internetforum yppa stridsteknik eller andra saker som bör hållas på en allmän nivå med hänsyn till opsec.

Men jag kan säga att det _inte_ är snälla bybor som har attackerat våra gossar utan vid flertalet tillfället talibaner som har haft ambition att bli martyrer och således genomfört vansinnesattacker mot strf 90.

En sak har du rätt i: Vi är i krig. Det är dock fel när du hävdar att civila svenskar är legitima mål. Det är fel. Dock torde nyinryckta värnpliktiga i uniform vara godkända mål för eventuella talibangrupperingar i Sverige.

Lindqust sa...
3 mars 2010 08:42  

Plutch
Du har rätt, jag saknar helt kännedom om hur enheten ser ut i Afghanistan. Inte heller har jag någon som helst insiderinformation från den Svenska FM.

3 strf9040 och 12 Galten lär finnas i Afghanistan nu.

Jag baserar min bedömning på vad som har observerats under Svenska stridsövningar (bla NBG) och allmän kännedom av vad som ingår i en Svensk mekaniserad skyttepluton (3st strf9040, AK5, 2GRG och 2KSP90, 3 akan40mm, 3 tunga kulsprutor). Detaljerade skytteplutons, skyttekompani, skyttebataljonsreglementen finns ju tack vare KTH på nätet där ALLT i detalj framgår. Titta på bilderna! Där ser man hur AKAN effektivt används mot trupp i byggnader på upp till 200 till 300 meters avstånd, eller titta på youtube. Det skulle förvåna mig om en mek. skyttepluton i Afghanistan avviker från en skyttepluton ingående i NGB eller andra lätt mekaniserande bataljoner. Sen finns det hur mycket information (i form av tester) som helst på nätet när det gäller hur pass bra olika ammunitions typer klara av att penetrera olika typer av material som ingår i dörrar, väggar, tak, golv, mm. Skillnaden mellan AK47 och AK5 när det gäller strid på kortare avstånd i bebyggelse är allmänt känd.

Andra världskriget får stå som exempel där s.k. "legitimt” dödandet av civilbefolkningen varit en viktig del i den psykologiska krigföringen. De som åkte fast iförd uniform internerades som POW så vitt jag vet.

Anonym sa...
3 mars 2010 20:51  

Blir bara upprörd.

Läste att HKP10 återigen står och vacklar inför en kommande insats. Frivilligheten är en grundsten, men så är också lojalitet mot kamrater i AFG och sin arbetsgivare. Börjar lika en sandlåda där den enskilde ska lirkas med och alla skall vara tillfreds med den kommande utmaningen. Om det är så, att samtliga i en division skall ha ett veto kommer inget att hända - och det kanske syvende og sist det man vill?

Nä, grabbar i Helikopterflottiljen - stå upp för det ni är rekryterade för...lite damm bla som han i norrland fruktade är väl inget att börja riva ner Babels torn för? Snöröken då...är inte den lika gärna föremål för att ställa måndagens flygningar för?

Eller?

Dr Blå

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade