Bekymrande rekryteringsutsikter

SvD slår upp Försvarsmaktens nya rekryteringskampanj stort. Man är kort sagt inte så imponerad av den och samma inställning har många av de anställda inom Försvarsmakten.

Rekryteringen och personalförsörjningen kommer från 1 juli att vara Försvarsmaktens största problem eftersom värnplikten från det datumet i praktiken upphör. Istället ska personalen utgöras av anställda och kontrakterade soldater.

Med tanke på de låga ersättningar som erbjuds och som det tidigare varnats för på bloggen, kommer det att krävas en ytterst kraftfull rekryteringsinsats om man överhuvudtaget ska ha någon möjlighet att rekrytera från annat håll än samhällets bottenskikt. Försvarsmakten har anslagit närmare 1 miljard kr för rekrytering de kommande tre åren, där den kritiserade kampanjen utgör det första steget.

Det nya yrkesförsvaret är modellerat efter holländsk modell, vilket i sig är oroande då Holland idag dras med drygt 7000 vakanser till en styrka på 50 000. Trots att man nu sänkt kraven på noteringar i brottsregister och rekryterar direkt från t ex gymnasiernas individuella program. I dagsläget har Försvarsmakten haft 20 % avgångar från sin aspirantutbildning, vilket är en tidig version av den kommande yrkessoldatutbildningen.

Från centralt håll i Försvarsmakten hävdar man bergfast att ingångslönerna på 17 000 kr/mån inte kommer att utgöra något problem för rekrytering. Med tillägg och utlandstjänst, tror man istället på löner motsvarande 26 000 kr/mån. Den bilden delas inte av många av officerarna. Ej heller tilltalar den många yngre. Med löner på 17 000 kr/mån är chansen att rekrytera ungdomar med högre utbildning och arbetslivserfarenhet minimal. I den pågående rekryteringen finns det redan exempel på personer högskoleutbildning med flera utlandsmissioner i bagaget som fått svaret att det inte kan räknas som erfarenhet och det därmed är 17 000 kr/mån som gäller. Att svaret då blir tack och adjö, förvånar säkert inte. Mycket av det som tidigare har varit Försvarsmaktens styrka har varit just tillgången till soldater med någon form av högre utbildning.

Vis av erfarenhet kan man också konstatera att så fort det det tryter i kassakistorna hos antingen Försvarsmakten, eller ännu värre Finansdepartementet (Minns Göran Perssons ord: Man kan alltid ta den sista miljarden till en budget från Försvarsmakten...), är det övningsverksamhet, övertid och liknande som blir lidande, varvid soldatlönerna raskt nedgår till grundlönen på 17 000 kr.

Merparten av Försvarsmaktens personal ska i framtiden utgöras av kontraktsanställda soldater. Där är problemet att det ännu inte finns något avtal klart och hur ska arbetsgivarna kunna motiveras att släppa sina anställda under längre perioder till Försvarsmakten? Kommer det att vara meriterande eller belastande av vara kontraktssoldat när man söker jobb?

SvD, Chefsingenjören, Borneo, Väpnaren, m fl har helt rätt i sin kritik mot den pågående rekryteringskampanjen. Försök inte sminka en gris, det stjälper endast i slutändan. Vad blir resultatet när de som rekryteras på vad de uppfattar som falska premisser, lämnar och sedan talar ut om sina erfarenheter? Det finns gott om realistiskt och egenproducerat material att tillgå i Försvarsmakten, även från skarpa strider. Tydligen duger inte detta utan man ska kontraktera reklambyråer för åtskilliga miljarder för att ta fram "häftigare" material. "–Det är sydafrikanska skådespelare för att man ska få en bra, trovärdig effekt, säger Swahn." (marknadschef i Innformationsstaben) Pyttsan...

Framtiden är minst sagt oroande.


Expressen, SR

71 kommentarer:

Anonym sa...
15 juni 2010 kl. 10:59  

En tiondel av pengarna på förbättrad ungdomsverksamhet kanske skulle ge bättre effekt?

Gustav Wasa sa...
15 juni 2010 kl. 11:04  

De som rekryteras idag ska tjänstgöra i framtiden. Det är därför knappast relevant att relatera reklamfilmerna till dagens verklighet.

Försvarsmaktsledningens fasta avsikt är att lägga ner dagens beprövade och fungerande stridsledning- och luftbevakning (Stril) i Hästveda och ersätta den med något nytt placerat på flottiljområdena bland annat i Ronneby. Så till vida ger filmen en korrekt uppgift om lokaliseringen av framtidens stril.

Vad det mer exakt blir fråga om för teknisk utrustning kan kanppast någon idag med någon större säkerhet uttala sig om. Det är fullt möjligt att det som i filmen blir fråga om PPI med röd luminiscens eller till och med en återgång till rådatabild? Vem vet vad NBF bär i sitt sköte?

Att vi går mot en (1) enhetlig Försvarsmakt kan knappast lastas filmmakarna. Det är därför inte omöjligt att vi i framtiden använder samma vexillologiska duk med samma m-nummer i alla arenorna.

Peder sa...
15 juni 2010 kl. 11:29  

Hur ska man göra tycker du ?

Värnplikten är borta, så ingen kommer självmant.

Budgeten har slaktats effektivt med början i mitten av 90-talet så höja lönerna verkar föga troligt.

Göra reklam för att locka är uppenbarligen impopulärt bland media och de som hakar på.

Samtidigt anmärker du på att man vill ha ett kontraktsförsvar men då finns risken att många vakanser uppstår.

Hur göra ? Ekvationen verkar bara peka åt att lägga ned försvarsmakten för din del, ett beslut lika klokt som att lägga ned immunförsvaret och hoppas på att alla virus & Bakterier dör ut. Men virusen finns där, och de är smartare än någonsin och behöver inte vara många eller stora för att orsaka stor skada.

Daniel Eriksson sa...
15 juni 2010 kl. 11:52  

Mitt svar till SVD's ledare som inte kom med eftersom svaret är fler än 500 tecken.

Försvarsmakten är INTE dom som tagit beslut om övergång till frivilligt försvar och kan därför inte klandras för att göra det bästa av situationen när den söker personal enligt det politiskt bestämda personalförsörjningssystemet. När politikerna tog beslutet att övergå till denna typ av system visste man att det skulle medföra kostnader för reklam av den här sorten.

Bifogar länkar till reklamer som andra nationer med samma system använder sig av, vilka är väldigt snarlika den som används av försvaret idag:

Hollands motsvarighet till amf1 gör reklam:
http://www.youtube.com/watch?v=z7mMq8UxKdw

Norges försvarsmakt:
http://www.youtube.com/watch?v=6Aax_B-VPyM

Och slutligen vart vi kanske är på väg med det nya systemet?
http://www.youtube.com/watch?v=cq-ZVIZJaI8

Sluta skäll på försvaret för att dom gör det bästa dom kan med sina resurser, skäll på politikerna istället som tar hutlöst dåliga beslut.
Som du säger väntade man inte ens in utredningen...

Jonas sa...
15 juni 2010 kl. 13:25  

Problemet är att kampanjerna är så jävla dåliga att de riskerar att avskräcka folk från att överhuvudtaget söka.

2006 genomfördes en kampanj för att locka folk till NBG. Filmen gick ut på att soldater iförda djungeluniform skyddade ett val nånstans i Afrika. Den var också inspelad i SydAfrika. Samtidigt gjorde styrkan i Liberia samma sak med samma utrustning.

Combat Camera gör enligt mig ganska bra filmer som spelas in i verkligheten med riktiga förband. Låt dom gå loss med lite ökade anslag så tror jag vi skulle få betydligt bättre och mer realistiska filmer.

Wiseman sa...
15 juni 2010 kl. 15:26  

Peder, m fl: Beslutet är redan taget. Ett mindre antal fast anställda soldater kompletterade med kontraktsanställda och värnpliktiga för att få en trovärdig numerär är ingen dum idé. De numerärer som idag är föreslagna är otillräckliga i förhållande till uppgifterna.

Ska man lyckas i rekrytering av fast anställda soldater krävs det ordentliga morötter i form av löner och förmåner om man ska locka andra än de som saknar andra alternativ och inte vill stå och flippa burgarare på McDonald´s. Militär blir ett än värre låglöneyrke i framtiden och frågan är om vi är villiga att vara så desperata att vi nu ska ta emot alla dem som vi tidigare försökte undvika att ta in som värnpliktiga och officerare p g a deras livsåskådningar.

Kontraktspersonal är som sagt utmärkt, men det kräver att det finns ett regelverk som stödjer personalformen och även här med rejäla ersättningar och kompensation till arbetsgivarna. Annars är det dödfött.

Som anonym 10.59 på påpekar är ungdomsverksamheten otroligt effektiv i att rekrytera framtida personal till Försvarsmakten. Det är också ett mycket bra sätt att bibehålla folkförankringen och man skulle snarast utöka den istället för som nu skära i den.

Anonym sa...
15 juni 2010 kl. 15:31  

Anställd //

Flr att vända på steken och se vilken normal funtad människa väljer arbets trygghet på :

Lön 17.000 -19000
Tidsbegränsade anställningar 8 + 4 år inom en ramtid på 18 år. För medlemmar i SEKO gäller dock en anställning som längst i två år

efter kontraktet slut vad finns det för möjligheter:
en 20 åring är då 30
en 30 åring är då 40

Frågan är vilken typ av personer kommer söka kontra vad vill man ha
är det bara 19-20 åringar ?
Eller som Svd skriver stridslystna ?
Eller kommer det bara vara folk från hemvärnet som nu ser en möjlighet att blir "anställd soldat"

Och som grädde på moset vad händer om nu låt oss säjde de rödgröna väljer att åter ta fram slaktmasken för försvaret ??

Cynisk sa...
15 juni 2010 kl. 15:51  

Allt går att sälja med mördande reklam?
Det frågade jag i februari:
http://cynismer.blogspot.com/2010/02/mordande-reklam.html

Lt Johansson sa...
15 juni 2010 kl. 16:50  

Efter att ha träffat på Combat Camera i samband med Helikopterolyckan Ryd, kan jag bara säga att...
odisciplinerade individer som med tilldelade grader o uniformer tror att de äger världen vill jag inte ha som reklammakare.
Vi som är i firman borde kunna sälja in produkten.
25-åriga webmasters gör mig trött
använd raka budskap, det är inte Bregottfabriken som ska ha ny personal!

Anonym sa...
15 juni 2010 kl. 17:32  

Svår nöt att knäcka, vad ska vi visa? Persedelmönstring? Exercis? Stridsskjutningar? Eller helikoptrar som inte finns? HUr ser igentligen jobbet ut? Det är ju enorma skillnader!

Hur vi än gör är det extremt svårt att göra reklam för FM. Jag tycker att reklamfilmerna är ok. Den Holländska är föredömlig och värmer mitt hjärta :) Den visar lidande och ett surt jävla intagningsprov, som avslutas med något som betyder något, gemenskap och förbandsanda.

Reklamfilmerna är som jag ser det bättre än tystnad. Sen kan dom göras bättre. Filmerna nu visar ju iallfall att vi använder vapen och att vi har fiender. Reklamen för officer som visar hur vi ska bygga en stridsvagn eller lösa en gåta är ju totalt värdelösa. De inför förra NBG var mycket bra. De visade en lite, liten del av verkligheten. Fortsätt på det spåret. Debatten om den är gjord i sydafrika är ju helt ointressant?

Problemet är inte reklamen. Problemet är att vi bytt system på politikernas order utan analyserat konsekvenserna ordentligt. Sedan kan vi ju göra världens bästa film om vad vi gör. Människan som ska bära övningsvapnen till GRGt kommer för 17000 kr i månaden kommer iallfall att ledsna på jobbet efter ett halvår. Fordonsföraren till lastbilen ska ha ett givande jobb och en bra lön. Annars kör han/hon lastbil civilt för 20000 kr i månaden.
Enkelt! Börja med att höja lönen för soldaterna. Fortsätt sedan på NBG08 och visa delar av verkligheten bit för bit.
/Trupparen

Anonym sa...
15 juni 2010 kl. 18:24  

@Daniel Eriksson

Det är stora skillnader mellan våra filmer och de andra exemplen.
1. De andra fokuserar alla på vad du lär dig och utbildningen, särskilt tydligt i norska, men också väldigt tydligt i den nederländska. Den amerikanska fokuserar mer på vilka värderingar du fått som soldat. De svenska filmerna handlar om låtsas-verkliga situationer och om vem som kan ha åsikter om försvaret.
2. De andra verkar inte ha fejkade platser och personal
3. Slutligen är de inte så smaklösa och kränkande att de börjar tjafsa om min mormor har rätt eller inte rätt att ha åsikter om försvaret. För det första: passa er för att säga något om min mormor. För det andra: är det någon sjuk Starship troopers-fascism där endast veteraner får ha åsikter.

Dålig, smaklös och antagligen ineffektiv. Dessutom beroende av främmande makts personal. Är det intrycket försvarsmakten vill ge med dessa filmer?

/Kallisti

Utopia sa...
15 juni 2010 kl. 18:27  

Inga under 23år lär söka, ingen vill väl jobba för halv lön, vilket alliansen vill införa.

Anonym sa...
15 juni 2010 kl. 19:16  

Visst hade det varit bättre spenderade pengar om de anslagit den dör miljarden till löner istället för reklam???
Då kanske rekryteringen hade varit ett mindre problem

Anonym sa...
15 juni 2010 kl. 21:24  

Det är inte svårt att förstå varför så många försvarsanställda ropar efter högre lön för de nyanställda (men glömmer att föreslå från vilken verksamhet pengarna skall tas). Det är väl knappast troligt att FM skall få extraanslag för att erbjuda högre löner? Jo, visst är det så att när de yngsta får högre lön så måste de tidigare anställda få motsvarande höjning och det är lätt att hitta argument för högre ingångslöner. Jag tror ni kan glömma det, i alla fall för ett antal år framåt.
Försvaret måste finna ett annat sätt än hög lön för att kunna rekrytera andra än dem som är hopplösa på arbetsmarknaden.
Jag håller med Lt Johansson so sa´att "Vi som är i firman borde kunna sälja in produkten."
Jag vill påstå att ordet "borde" bör skrivas "måste".
Politikerna har givetvis samma ansvar men förvänta er inte stor hjälp av dom (oavsett färg). Vad, utöver mat på bordet, attraherar människor mer än hög lön?
Ett försök till svar på denna fråga resulterar i väldigt långt inlägg så jag hänvisar till klick på mitt nick.

Moderat-olle sa...
15 juni 2010 kl. 21:32  

@Utopia
Hellre halv lön än ingen lön, som de rödgrönas politik leder till.

(Alliansen vill inte halvera några löner, men två av partierna vill ha sänkta ingångslöner och får medhåll från arbetsmarknadsforskare. Själv är jag mycket tveksam.)

Anonym sa...
15 juni 2010 kl. 22:01  

Försvaret kommer säkert att lyckas rekrytera en och annan duglig idealist. I deras fall kommer det nog inte vara lönen, utan tristessen på kasernen och det svaga stödet vid farliga insatser som blir knäcken för deras engagemang.

Kommer det att sluta med ett antal flåbusar i uniform som får sina slutstycken precis innan striden?

Anonym sa...
15 juni 2010 kl. 22:12  

Personligen tycker jag att allt som sätter fokus på försvaret är bra.

Däremot är den pågående reklamkampanjen verkligen ingenting som jag hade betalat för.

"Har du det som krävs för att ha en åsikt?"

Fullkomligt usel slogan, som är fullkomligt förvirrande.

Anonym sa...
15 juni 2010 kl. 22:23  

Reklamfilmerna är ju hur lyckade som helst!

"...om du har det som krävs för att ha en (åsikt)."

Det verkar ju som om en jäkla massa människor har åsikter!?

Anonym sa...
15 juni 2010 kl. 23:33  

http://www.youtube.com/watch?v=rvynH9Nt-9g

http://www.youtube.com/watch#!v=IUcaM_0ztbM&feature=related

Där har du två bra reklamfilmer, den senare går på brittisk TV.

Det enda som kan få en normalt funtad människa att ta anställning för 17000 är just andra värden än pengar och förmåner. Förbandsanda, grupplojalitet och en känsla att göra något utöver det vanliga.

Sorry alla LedR, Lv6 och flygvapenförband som inte har genuint militära lockelsen inbyggd i förbandstypen. Ni kommer få alla som arbetsförmedlingen inte kunde tilldela andra jobb. Hamburgervändarna och lagerarbetarna, men det går att göra bra soldater av de med.

Det är skönt att värnplikten är en avslutad parantes i försvaret av Sverige. Synd att inte flöjtarna på värnpliktsrådet har packat ihop sin otidsenliga verksamhet bara.

Anonym sa...
16 juni 2010 kl. 06:06  

Så här blir det när man sätter en karriärstörstande reservofficer utan verklighetsförankring på befattningen informationsdirektör...

Anonym sa...
16 juni 2010 kl. 07:41  

Anonym 15 juni 2010 23.33

"Hamburgervändare och lagerarbetare"

Krävs det 135000 högskolepoäng på alla befattningar? Vilken attityd...
Tack för att du anser mig inget värd, även om "det går att göra bra soldater av dem med".

/Johan J

Smörjaren sa...
16 juni 2010 kl. 08:55  

Ja eftersom värnpliktsnytt läggs ned så bör ju Ulrika Häggroth vara tillgänglig för tjänsten.

Anonym sa...
16 juni 2010 kl. 09:31  

Anonym 06-15, 23:33 ger exempel på rekryteringsfilmer som är bra. Jag håller med förutsatt att utbildningen till svenska förband ser ut som dessa filmer beskriver - annars måste de mötas av samma kritik som drabbar våra egna filmer - de beskriver inte verkligheten. Jag är alltså mycket angelägen om att få veta vilka svenska förband som erbjuder utbildningen som beskrivs i de brittiska youtubefilmerna! När jag var aktiv i FM fanns möjligen kustjägar- och fallskärmsjägarutbildning men har jag missat att sådan utbildning idag omfattar hela FM?

Anonym sa...
16 juni 2010 kl. 11:25  

@Lt Johansson

Innan Lt Johansson kritiserar sina kollegor på Combat Camera borde han begrunda det faktum att de, till skillnad från många andra inom Försvarsmakten, fått sina uniformer och grader tilldelade pga sin kompetens och inte vilka skolor de har passerat.
Vad jag har sett av Combat Camera så förtjänar de betydligt mer respekt av sina kollegor än den ringa de får av Lt Johansson. Som utomstående betraktare ger de produkter som Combat Camera släppt ifrån sig ett mycket kompetent intryck.

Anonym sa...
16 juni 2010 kl. 15:46  

Håller Wiseman med Värnpliktsrådets Jesper Holm angående reklamkampanjerna?

Lt Johansson sa...
16 juni 2010 kl. 17:13  

Combat Cameras agerande vid Rydolyckan var ett uppträdande som jag inte vill beskriva på denna sida. Men arrogant attityd mot gamla Löjtnanter fungerar ej.
Blodtörstande linsmän passar bäst på film.

Fakad info ger dåligt resultat, hela mil.info är väl civilister vi gröna har väl "bara erfarenhet"

Wiseman sa...
16 juni 2010 kl. 17:21  

11.25 Combat Camera må ha bättrat sig men det har varit ett antal tråkiga tillfällen när man inte respekterat OPSEC vid insats, samt personals skyddade identiteter. "Vi har rätt att avhemliga", fungerar inte. Förhoppningsvis har bättring skett.

15.46: Vad ska Wiseman hålla med Holm om? Precisera. Är det radiointervjun du refererar till?

Lina sa...
16 juni 2010 kl. 20:15  

Jag tror att de som faktiskt är intresserade kommer söka ändå, oavsett lön osv. Jag kan självklart bara tala för mig själv. Jag är 20 år, har mycket arbetslivserfarenhet (tex nu plockar jag ut ca 20k eskatt/mån, rätt mkt för en 20åring, men kan ändå tänka mig att jobba för lägre för att få göra det jag vill). Jag har bra betyg från gymnasiet och pratar flera språk (fra & rys bla) och kommer från ett övre medelklasshem där båda föräldrarna är höginkomsttagare. Så att Försvaret bara skulle kunna locka samhällets lägre skikt är skitsnack och känns faktiskt rätt nedvärderande mot oss som sökt av ''rätt'' anledningar.
Jag ser iaf en framtid i försvaret för min del.

TaggtrådsHawaii sa...
16 juni 2010 kl. 20:31  

Äsch, de som bestämmer har säkert tänkt på det här, jag är inte ett dugg oroad..

Edis sa...
16 juni 2010 kl. 20:31  

I Storbritannien så syns även militären en del i olika BBC produktioner. BBC's motorprogram 'Top Gear' är troligen det mest kända där militären ställer upp på diverse underhållande inslag med allt från stridsflygplan till hangarfartyg. Kan inte heller kosta dem speciellt mycket pengar att ställa upp på detta, sedan sänds det gratis i TV inför miljonpublik och sprids vidare på internet.

Wiseman sa...
16 juni 2010 kl. 20:32  

Lina: Det är bara att gratulera Försvarsmakten att det alltid finns det en del idealister som har yrket som sitt kall. Så är det även på redaktionssidan av WW.

Tyvärr kommer inte alla dina blivande kollegor att ha samma bakgrund som du.

Wiseman sa...
16 juni 2010 kl. 20:34  

Edis: Vid jämförelser med USA och Storbritannien är det lätt att förbise en viktig faktor, nämligen ländernas patriotism och stoltheten över de egna soldaterna och vad de uträttar. Situationen är inte densamma i Sverige. Med en hel del möda kan vi dock närma oss.

ArreliuS sa...
16 juni 2010 kl. 22:52  

I början tyckte jag det var komiskt men nu tycker jag det mest är tragiskt att så många, och i vissa fall insatta människor, tar de här filmerna för rekryteringsfilmer istället för vad de egentligen är. Ett sätt att väcka tankar om försvarsmaktens verksamhet. Kan det bli tydligare?

"Har du det som krävs för att ha en åsikt?"

Uppenbarligen så har många det, synd bara att åsikterna handlar om saker som färgen på radarblipen i reklamfilmen istället för åsikter om verksamheten.

Wiseman sa...
16 juni 2010 kl. 22:59  

Arrelius: Filmerna utgör grunden i rekryteringskampanjen. Det är mycket välkommet att folk uppmanas ha åsikter om försvarspolitik och Försvarsmakten (det är ju mycket av syftet med just den här bloggen). Tyvärr tappar kampanjen mycket av den fokusen eftersom den snarast har inbjudit till att ha åsikter om just kampanjen. Är det terrängen eller kartan som felar?

Åskådaren sa...
16 juni 2010 kl. 23:25  

RE:ArreliuS
Håller med dig att reklamen har fler syften än att rekrytera. Men det är ett fatalt misstag att i reklam försöka täcka in flera syften. Vilka amatörer.

Anonym sa...
17 juni 2010 kl. 00:19  

Hmmmmm, all reklam är bra reklam brukar Bert Karlsson säga...

Frågan är om inte denna reklamkampanj är väldigt lyckad, ja tom extremt lyckad?
För om vi bortser ifrån innehållet och bara ser till hur många som nu vet att värnplikten avskaffas och att FM skall rekrytera anställd personal inom varumärket FÖRSVARSMAKTEN, så har man ju fått den gratisskjuts som jag tror man har räknat med.

Kan den "geniala planen" sett ut så här kanske?

1. Bygga varumärket utifrån ett innehåll-fiktivt eller realistiskt? Spelar nog inte någon större roll.
2. Rekrytera, rekrytera, rekrytera...
3. Utbilda, utbilda och utbilda...
4. Fyll nu varumärket med det nya innehållet.
5. Nyttja innehållet i varumärket, dvs skapa Goodwill, genom att vara en föredömlig arbetsgivare, idka ledarskap, lös svåra uppgifter, hantera motgångar med öppenhet och förbättringar...
6. Fortsätt på den inslagna vägen till politiker ändrar spelreglerna eller att omvärldsbilden förändrar spelet...

Näää, så kan det nog inte ha gått till för då kan ju FM bli en bättre arbetsgivare än idag...eller?

Frågorna blir lätt många och obesvarade.
Den som lever får se!

/JAR

26Åringen sa...
17 juni 2010 kl. 00:24  

@Lina: Känner igen mig i din beskrivning - som 20åring. Jag gillar fortfarande FM och det vi uträttar, men med den skillnaden att jag nu enbart gillar det i teorin, som koncept.

/26åringen

Anonym sa...
17 juni 2010 kl. 06:19  

I brist på att försvarsmakten kan ta fram en egen vettig reklamfilm för yrket får man åka snålskjuts på målarnas.

http://www.jesper.nu/videos/reklam/1093-rappande_piloter/

Cliff Barnes

ArreliuS sa...
17 juni 2010 kl. 13:12  

Wise: Jo den tappar fokus för att människor enbart fokuserar på att ALLT som Försvarsmakten visar upp ska vara i rekryteringssyfte. Här väljer FM att först börja med att få folk att ha en åsikt om firman (vilket man får gratis iom att så många totalt missar poängen) för att senare kunna använda den infon i framtida kampanjer. Men det alla är insnöade på är att de här aktuella reklamfilmerna ska vara rekryterande, vilket är helt fel.

Men det vore kanske inte en dum idé att enbart visa upp de mjuka sidorna av vad anställda gör. Dvs planeringsmöten, värdegrundsgenomgångar och sittande i fordon till och från skjutfält?

Sen vet jag inte om jag har levt i en annan verklighet än vad övriga i denna firman har gjort. För nog fan har jag släckt bränder eller på annat sätt varit involcerad i "bruce willis-sekvenser" i tjänst. Fast sånt har ju fram tills dags datum varit tabu att visa upp eller för den delen prata om.

Daniel sa...
17 juni 2010 kl. 20:00  

Ett minst lika stort problem som lönen är väl bilden av försvarsmakten. Gammal, mossig och värdelös. Hur mycket respekt får en boxare som aldrig har gått en match men skryter med att han minsann vinner mot sandsäcken varje gång? Samtidigt som man svamlar om att Ryssen när som helst kan komma in med ett par miljoner man, ett scenario som ingen seriös bedömmare delar...

Försvarsmakten lider att samma problem som alla andra skatteparasiter, man tror att andras pengar aldrig ska ta slut så det finns ingen hejd på slöseriet. Vilket företag skulle som wiseman utgå ifrån att man vill rekrytera överkvalificerade individer, men allt vad det innebär av ökade kostnader i högeskatteölandet Sverige? Jag tror inte leif johansson förlorar mycket sömn över att ingen av hans lastbilsbyggare har doktorsexamen i maskinkostruktion, däremot om ingen på utvecklingsavdelningen hade det då kan det bli problem. Jag förstår inte vad du menar med att högutbildade soldater var värnpliktsarmen styrka? Vilken styrka? man har ju aldrig GJORT något, förutom kongo på 60-talet men där var det nog inte alltför många docenter med.

Per A. sa...
17 juni 2010 kl. 20:11  

@ Daniel Eriksson

"Problemet är inte reklamen. Problemet är att vi bytt system på politikernas order utan analyserat konsekvenserna ordentligt."

Nog tycker jag det sett ut som om åtminstone vissa försvarsmaktföreträdare varit tämligen pådrivande opinionsbildare för övergången till ett yrkesförsvar. Jag förutsätter att detta skett med försvarsmaktsledningens goda minne.

Och om min tolkning stämmer så får FM skylla sig själv den dag man står där utan vettig folkförankring och får sin budget totalkapad...

Anonym sa...
17 juni 2010 kl. 22:33  

Undrar om rekryteringen kommer att öka då 3000 militärer står med oladdade AK5or vid kortegevägen. Frågan är vem som kom på den brillianta idéen att ge polisen den trevliga huvudvärken att hålla koll på 3000 potenielt dödliga vapen. Om nu tanken var att skydda brudparet torde väl laddade vapen vara klokast. Om tanken inte är att skydda då finns det ett antal dåliga situationer som kan uppstå:
- Vapenstöld
- Någon tar med sig ammunition
- Om något faktisk händer men ingen militär ingriper
- etc.
Det finns uppenbar risk att detta blir ganska pinsamt.
Nej hellre utan vapen med flaggor i hand och honör istället för AK5 med gamla plåtmagasin för att inte skylta med att dom faktisk är tomma.
Ärlighet framför allt!

Lina sa...
17 juni 2010 kl. 23:10  

Borde man inte se just det faktum att de som söker (antagligen) kommer ha vitt skilda bakgrunder som en tillgång? Olika bakgrunder ger ju förhoppningsvis en mängd olika sätt att se på saker och ting, och mångfald är väl något Försvarsmakten iaf säger sig sträva efter.
Att folk skulle söka för att de inte får ngt annat jobb kan ju hända, men de borde ju bli utgallrade på mönstringen.

@26åringen ; det där får du nog utveckla lite.
För övrigt är det väl när anställda uttalar sig som du gör som Försvaret får ganska dålig reklam för sin verksamhet. För jag antar att du är anställd där?

J.K Nilsson sa...
18 juni 2010 kl. 08:35  

Lina, jag tvivlar att det är så många som med fasthet i rösten och rak i ryggen kan se dig i ögonen och rekomendera sitt arbete i försvarsmakten.

Om vi anställda ger försvarmakten dålig reklam så är det inget jag ligger sömnlös över. Verkligheten i Försvarsmakten är så långt bort ifrån glättiga reklamalster man kan komma. Läs gärna in dig på bloggarna som Wiseman länkar till. Försvarsmakten behöver ingen dyr reklam. Försvarsmakten behöver en vettig personalpolitik. En nöjd personal är den bästa rekryteraren.

Jobbet är acceptabelt men inget jag kan rekrytera någon som är tveksam till om det är rätt jobb för denne. Är det någon som är intresserad så förklarar jag vad jobbet innebär och då kan jag ju inte ljuga, eller?

J.K Nilsson

Anonym sa...
18 juni 2010 kl. 08:58  

Mycket läsvärd artikel på Newsmill! http://www.newsmill.se/artikel/2010/06/18/rekryteringen-ar-forsvarsmaktens-storsta-utmaning

Wiseman sa...
18 juni 2010 kl. 13:20  

Lina: Olika bakgrunder är definitivt en tillgång och leder mycket riktigt till en större verktygslåda.

ArreliuS: Precis som tidigare sagt är det utmärkt att Försvarsmakten försöker lyfta allmänhetens medvetande om myndigheten. Du missar tydligen poängen att bilder från verklig, skarp verksamhet inte dög till reklamen. Skulle Infostaben ha grävt lite i sina egna gömmor, eller ännu hellre t ex utlyst en tävling i myndigheten att ta fram rekryterande bildmaterial hade man dessutom ökat de anställdas stöd och delaktighet i kampanjen.


Daniel: Det finns betydligt fler befattningsbeskrivningar än skyttesoldat. Många av dem kräver att de besätts av mycket teoretiska och högt utbildade personer. Förut löste vi detta genom mönstringen, där de bästa sållades ut till dessa befattningar. Personerna i fråga gick sedan vidare oftast till avancerade högskoleutbildningar. Som systemet är utformat idag kommer vi att tappa dessa soldater och det gör vi faktiskt också.

Om du inte förstår vad högutbildade soldater har gjort för värnpliktsförsvaret, behöver du nog vidgad dina vyer en del. De har varit stommen i alla utlandsinsatser fram till dags datum. Hög utbildning behöver ingalunda betyda högskolestudier eller liknande. Det kan t ex vara att man är utbildad snickare, rörmokare eller slaktare med några års arbetslivserfarenhet. Allt detta har gjort att svenska förband haft en större verktygslåda att gräva ur än motsvarigheterna där så gott som all personal är rekryterad direkt efter skolan.

Anonym sa...
18 juni 2010 kl. 15:00  

Blir det möjligt för försvarsmakten att rekrytera via arbetskraftsinvandringen? Kan försvarsmakten anställa sk legosoldater utifrån?

Peter Levin

Thomas sa...
18 juni 2010 kl. 18:10  

Vi kommer aldrig få någon att söka om vi själva, som redan är anställda med en helt annan lön, fokuserar på den dåliga ingångslönen. Vi hade också löjligt låg lön när vi började (Jag vill minnas att lönen var ca 8700:- före skatt 1993) men det hindrade inte någon av oss att söka och genomgå kadettutbildning så vad är skillnaden? Förutom ett gäng "jagvetbäst" tyckare som pumpar ut budskapet på så många vis som är möjligt, att man inte klarar sig på ingångslönen.
MEN ni som är anställda och skriver inlägg här har minst dubbelt upp i lön gentemot diskuterad ingångslön och jag skulle kunna sätta en god peng på att ni inte upplevt er fattiga under er karriär i FM.

Nej en av de stora utmaningarna är inte att rekrytera soldater, det är faktiskt att få behålla dem. Vi måste kunna ge dem en yrkesstolthet, hur vi ska göra det är det märkligt tyst kring. Möjlighet att skapa en soldatkår med mässar och intresseorganisationer. Få dem att känna sig uppskattade i vad de uträttar och handen på hjärtat hur många fokuserade på att göra det mot våra värnpliktiga. Helt enkelt skapa mervärden som gör att de kan vara stolta över att tillhöra soldatyrket.
Jag är mycket mer orolig att det bittra gnället som överröstar allt annat är ett mycket större hinder än en dålig reklamfilm.
Och här har vi alla ett ansvar, att få soldaterna att känna sig välkomna och behövda, allt från förrådspersonalen som ska lämna ut de första persedlarna till att våra generaler skaffar sig klippkort att åka ut och möta soldaterna och visa uppskattning. Däremellan har HKV ett tungt ansvar att ta bort friktioner och minimera adm så att soldaterna kan fokusera på vad de anställdes för, vara soldater och sjömän. Inte PRIO-knackare eller föredetta värnpliktiga eller världsmästare i att muta förrådspersonal med kaffe så att man får sina prylar.

Wiseman sa...
18 juni 2010 kl. 18:37  

Thomas: Du har helt rätt i det du säger om vikten av hur de anställda upplever sin situation i Försvarsmakten. De anställdas egna uppfattningar om vardagen i Försvarsmakten är en nyckel. Kommer de första årens soldater inte att uppskatta sitt arbete, blir det än tyngre i framtiden.

Motiverande arbetsuppgifter med erforderliga resurser är enligt forskningen den viktigaste komponenten i att anställda ska uppskatta sitt arbete.

Lönen är dock en viktig komponent för att öka attraktionskraften till yrket. Skillnaden mellan när vi officerare idag sökte och när ungdomar i framtiden söker till soldater, är att vi hade provat på Försvarsmakten. Morgondagens soldater har inga tidigare egna erfarenheter av Försvarsmakten.

Anonym sa...
18 juni 2010 kl. 20:20  

På tal om kostnader i FM:

http://www.idg.se/2.1085/1.328110/chockokning-av-forsvarets-kostnader

/Vitablixten

CS sa...
18 juni 2010 kl. 20:22  

Min uppfattning är att grundlönen på 17000 inte kommer utgöra något större hinder i rekryteringen. Kom ihåg att det är män och kvinnor i tidig 20-årsålder vi ska rekrytera. De vi behöver som dessutom skall ha en civil utbildning i bagaget kommer kunna få en högre ingångslön, helt i enlighet med det nya avtalet.

Det nya avtalet innebär faktiskt en avsevärd förbättring av lönen för de som genomför utlandstjänst. Har man en ingångslön på 17000 så blir befattningslönen i utlandet 30100 (17000x1.3+8000). Det är en avsevärd förbättring mot nuvarande 21500 som en skyttesoldat har. Trots det rekryterar vi dugliga skyttesoldater redan nu utan större problem.

Det som däremot är ganska osannolikt är att man lyckas behålla soldaterna i åtta år. Särskilt om antalet utlandstjänsgöringar blir få under den tiden. Erfarenheter från K3 och IA09 pekar på att det som driver soldaterna är att få göra så många insatser som möjligt och att en mer rimlig tid i FM som soldat är 2-3 år för huvuddelen. Lyckas vi så bra, vilket jag tror, så är jag ganska nöjd.

Anonym sa...
18 juni 2010 kl. 20:47  

CS:

Där har du fel, jag rekryterar inför kommande anställning just nu. Och lönen är viktig för soldaterna. Jag har tappat fem stycket Va anställda Sgt till NBG för att de får högre lön där. Enda anledningen till de bytte var lönen. Jag har tappat minst 10 soldater som jag varit i kontakt med till den civila marknaden eftersom företag som exempelvis ICA och SCAN kan erbjuda högre lön.

Vi kommer aldrig kunna erbjuda mer än vissa företag. Och det ska inte inte sträva efter. Vi ska vinna för jobbet är bättre och erbjuder individer mer i helhet. Nu kan vi inte ens konkurera eftersom lönen ligger ca 3000 för lågt för en soldat. Om soldatens ingångslön låg runt 20000 skulle vi ha mycket bättre förutsättningar!

/trupparen

CS sa...
18 juni 2010 kl. 22:01  

Trupparen:

Visst finns det individer som vi skulle vilja ha men vilka väljer bort FM för att lönen är för låg. Det håller jag helt med om. Detsamma gäller för officersämnen. Precis som du skriver är det inte lönen vi i första hand konkurrerar med. Vi kan erbjuda ett arbete som stimulerar människan som få andra. Det är det som har lockat oss, eller i alla fall mig, och det är det som kommer att vara lockelsen för framtida soldater och officerare.

Däremot är jag övertygad om att vi kan få tillräckligt bra soldater med den erbjudna lönen. Jag får inte mitt drömmaterial men de är minst sagt tillräckligt bra. Jag är ganska säker på att du också kommer lyckas rekrytera din pluton eller ditt kompani med personal som du tycker är tillräckligt dugliga. Det kommer i alla fall jag att lyckas med.

Jag blev dock lite fundersam över att du tappade personal till NBG för att lönen skulle vara annorlunda. Mig veterligen är det exakt samma avtal och samma lön om de har samma befattningar. Förklara, tack.

Plutch sa...
19 juni 2010 kl. 00:13  

Jag vill bara förtydliga för de unga och oförstörda som läser bloggen: Detta är en samlingsplats för personer med genuint intresse för Försvarsmakten och dess väl och ve, men det är också en samlingsplats för gnällspikar, föredettingar och allmänst invasionsförsvarskramande nostalgiker vars tid kom och gick på 90-talet.

Det finns delar av FM där insatsmentalitet och förbandsanda råder. Där man trivs på jobbet vare dag och gör meningsfulla saker.

Så sök anställning som soldat - snart står du i lerdammet i Afghanistan med vapen i hand - för det är väl det du vill?

I så fall välkommen!

Chris sa...
19 juni 2010 kl. 01:19  

Steg 2 i marknadsföringskampanjen kommer fokusera mer på rekrytering!
Detta första steg tycker jag till stora delar nått sitt syfte; att väcka debatt, även utanför FM!
Avseende löneskillnader mellan NBG och GSS/SSS så skall den egentligen inte finnas då alla soldater skall anställas enligt detta avtal och inget annat. Hade man ett avtal sedan tidigare med högre befattningslön gäller dock detta. Men vid ren nyrekrytering?
Sen blir det som vanligt att folk som jobbar i FM fokuserar på saker som snurrar åt fel håll eller har fel färg....
När man läser här inne kan man undra om vissa av er tror att ICA Stig finns i verkligheten... ;-)

ArreliuS sa...
19 juni 2010 kl. 09:01  

Wise: Hur många svenska soldater tror du vill fronta med sina ansikten egentligen isf? Det var inga klagomål på de tidigare reklamerna där det användes skådisar, så varför ska man börja klaga nu?

Visst skulle infostaben säkert kunna gräva fram några torftiga bilder som de alltid gör till FMs tryckmaterial. Men det gör sig också bäst som tryckmaterial, inte till reklamfilm.

26åringen sa...
19 juni 2010 kl. 10:22  

@Lina
ja jag är anställd i FM och har en mkt kvalificerad tjänst. Finns det en sak jag verkligen ångrar så är det att jag inte pluggat ngt civil utb samtidigt som min tid i FM. Visst ger uttalanden som mina inte så bra reklam, men det är inte heller huvudsyftet. Huvudsyftet är ju att kalla apelsiner för apelsiner.

Många sitter eg i samma sits som mig; vi är yrkesutbildade och kan inget annat, därför kan FM behandla oss lite hur som helst, vi måste i princip ändå stanna. Hur ser du på De andra aspekterna än de rent idealistiska? Vilket förband vill du jobba vid?

CS sa...
19 juni 2010 kl. 11:25  

Trupparen och Chris:

Angående löneskillnaden mellan NBG och GSS för enstaka individer i Trupparens rekryteringsprocess. Om anledningen till skillnaden är den som Chris redogör för, dvs at enskilda soldater har en visstidsanställning sedan tidigare i FM där man haft en högre lön, så måste man nog förtydliga skillnaderna vid en utlandstjänstgöring.

En visstidsanställd soldat får bara befattningslön i utlandsstyrkan (21500 för skyttesoldaten) medan samma befattning ger 30100 om man är anställd med soldatavtalet. Om man har den väsentliga skillnaden klar för sig så är det ganska uppenbart att en anställning med 17000 i grundlön i Sverige med soldatavtalet är lönsammare i längden än en visstidsantällning med en något högre grundlön.

Nu vet jag inte om du, trupparen, var medveten om detta men jag upplever att detta inte är riktigt känt av de som rekyterar i FM överlag och kanske är denna okunskap en av anledningarna att man, enligt mig felaktigt, klagar på de nya lönerna.

Chris sa...
20 juni 2010 kl. 11:49  

CS; Tack för att du vidareutvecklade det jag avsåg!

Wiseman sa...
20 juni 2010 kl. 18:37  

Arrelius: Ser man till den oerhörda mängd filmmaterial som produceras av enskilda soldater och officerare finns det alla möjligheter i världen att få fram fantastiska rekryteringsfilmer. Mycket av detta håller avsevärt mycket högre kvalitet än något Infostaben och Combat Camera producerat. Lägg någon enstaka av de miljoner det har kostat att ta in reklambyråerna och filmmakarna och anordna istället en tävling inom Försvarsmakten att ta fram rekryteringsfilmer. Lägg till en slutkläm om ansökningsförfarandet eller vad man nu anser nödvändigt och mata ut det i media och framförallt på de sociala medierna. Mer realistiskt, organisationen är delaktig och står för budskapet och förmodligen blir det betydligt billigare.

Anonym sa...
20 juni 2010 kl. 22:17  

Bättre och mer reklam än under det kungliga brölloppet var det mycket mycket länge sedan FM fick. SVT nådde miljontals tittare i alla åldrar och exponeringen av FM´s alla delar var GIGANTISK.

Uniformer, förband, flyg, fartyg, intervjuer. Ja, rent frossande i militäria.

Var hade rekryC sitt anmäl-dig-här-stånd? Eller var var rekryteringskampanjen som matchade FM´s åtagande under brölloppsdagen?

Anonym sa...
20 juni 2010 kl. 22:28  

CS:
Hmm ingen aning om det. Det måste jag kontrollera och läsa på om. Låter ju bra om det stämmer.

För övrigt Lina kan jag bara säga så här. Sök anställning i Försvaret. Jag åker till jobbet 30 minuter innan jag igentligen börjar och åker alltid därifrån en timme efter jag slutat. jag har världens bästa jobb. Trotts att lönen kunde vara bättre och att det ibland regnar spelar det ingen roll. jag har alltid älskat mitt jobb även när lönen var riktigt riktigt dålig.

Och som Plutch säger. Sök och ta anställning. Det är i dammet/leran i Afhanistan vi ska stå med vapen i hand. Eller varför inte på savannen i afrika?
/trupparen

Wiseman sa...
20 juni 2010 kl. 22:55  

22.17: Ja, det var ett verkligen lysande genomförande av Försvarsmakten.

Farfar Gunnar sa...
21 juni 2010 kl. 22:08  

Är det en rekryteringskampanj? Var helt säker på att det handlade om FRA.

Sumatra sa...
21 juni 2010 kl. 23:13  

@ Trupparen

Prova att åka till Afrika utan vapen i hand. Lätt annorlunda och förbålt lättsamma människor att umgås med. Jag tror att savannen och människorna som bor där klarar sig utan dina vapen. Vilken savann du tänker på undgår mig.

Låt afrikanerna ta hand om Afrikas problem. Lägg ner den vite mannens börda. Den tillhör en svunnen tid.

Som sagt, Afrika är ett trevligt ställe som har stor utvecklingspotential. Förmodligen gynnar vi utvecklingen bättre om vi bedriver handel och kunskapsöverföring eller kommer som turister. Eller skall vi överlåta detta till kineserna? Dom kommer och är välkomna och uppträder företrädesvis obeväpnade.

Plutch sa...
23 juni 2010 kl. 15:10  

"Prova att åka till Afrika utan vapen i hand. Lätt annorlunda och förbålt lättsamma människor att umgås med."

Eh... Jag tror innevånare i Kongo och Darfur beg to differ så att säga.

Det är självklart att du kommer uppleva befolkningen som trevliga och lättsamma - men de vi ska bekämpa med vapen i hand är ju inte den lättsamma civilbefolkningen utan de element som stör den lättsamma civilbefolkningens liv och hälsa.

Tänkte du verkligen igenom uttalandet riktigt? Afrikanska unionens sk soldater gör bara mer skada än nytta med våldtäkter och moralförfall. 1 svensk fredsbevarande soldat motsvarar lätt 100 afrikaner i effektivitet, och du vet att det är sant.

Nej vi skall inte lämna afrika i sticket.

Johan sa...
23 juni 2010 kl. 20:17  

Lönen ligger väl ganska nära vad man får som ingångslön för statliga och kommunala jobb med lägre utbildningskrav. För ett jobb inom försvarsmakten inom Sverige som sannolikt inte innebär utlandstjänstgöring är det väl ganska rimligt. Frågan är dock om man inte borde få ersättning för den högre risknivån under utbildning, beredskap för utlandstjänstgöring mm.
Lönen är kanske inte det avgörande för om någon tar anställning inom försvaret, men definitivt för om man blir kvar mer än ett år eller två.
En annan sak som nog inverkar en del är den totala avsaknaden av framtid i yrket. En kontraktsanställning är till största delen en "dead end" i ett ganska känsligt läge i livet. Om man har en utbildning så är det stor risk att den inte är användbar efteråt, om man inte har en utbildning så är man för gammal för att skaffa sig den efteråt, eller betraktas iaf som för gammal av arbetsgivarna i många yrken.
Vad ger försvarsmakten den enskilda soldaten för att denne inte (i bästa fall) ska ligga tio år efter alla jämnåriga när man efteråt ska ut på den civila arbetsmarknaden?
Är försvaret t.ex. berett att ge soldater en betald civil utbildning i utbyte, mot att de tjänstgör ett visst antal år, så som sker i en del andra länder?
Detta är speciellt viktigt med tanke på hur stockkonservativ och in absurdum formaliserad den svenska arbetsmarknaden kan vara.

Anonym sa...
23 juni 2010 kl. 22:03  

Man kan alltid diskutera beloppet ingångslönen på 17000 skr men en styrande faktor kan ej vara vad högskoleutbildade personer anser om lön kontra utbildning. Att tjänstgöra som tex pansarskyttesoldat eller lastbilsförare i en insats i framtiden skall premieras för professionalismen och insatsen för fosterlandet på årsbasis.

Vi måste sluta se utlandstjänsterna som en intressant och utevcklande period var man kan tjäna pengar för fortsatta studier på ett universitet. Om man ej har uppfattat det så har man missat hela poängen med det nya personalförsörjningssystemet.

Det var bättre förr i många avseenden men det var en nationalekonomisk förlust att utbilda personal för stora pengar och sedan låta dessa lämna Försvarsmkakten för sitt riktiga arbete.

Ett system som bygger på 6 månaders utbildning och sedan insats i 6 månader för att ge personal 2-3 månaders betald ledighet är unikt i världen. Kan bero på att det är kostsamt?

Anonym sa...
23 juni 2010 kl. 22:14  

Intressant diskussion om löner och "ickelöner"! Istället för artificiella diskussioner kan man tex åka till marinbasen och träffa anställda kockar som sedan länge tjäntsgjort mot den berömda ingångslönen! De tycker att det trivsamma är tjänsten i en marin miljö vilket då uppväger en del andra faktorer.

Ni borde fråga kockarna vad de har för jobb annars? De är definitivt inte stjärnkockar på Cafe Opera vilket många förefaller att ta som referens. Misstänker att den liknelsen kan göras med många andra befattningar som också tydligen debatteras friskt.

Joakim sa...
24 juni 2010 kl. 12:05  

@22.14
Du har helt rätt i att vi kommer få in soldaternas motsvarighet till en motelkock ute på vischan.

Sluthymlat med att vi tar en en slaskpost i arbetsmarknaden tycker jag. Yrket har en viss attraktionskraft, precis som andra yrken. Men vill man kunna välja bland sökanden, som ju oftast krävs för att få hög kvalitet, få man nog öka incitamentet. Civilt meritvärde har visat sig som en lite dödfödd väg, lön eller andra förmåner återstår.

Sumatra sa...
24 juni 2010 kl. 16:14  

@Plutch

Chefsingenjören har i ett gammalt inlägg, som jag inte hittar till, varit inne på linjen att vi, när det gäller t.ex. Afrika, ger oss på symtomen och ingen av de underliggande orsakerna. Den uppfattningen är det lätt att dela.

Sverige har sedan lång tid bedrivit ett omfattande biståndsarbete i Afrika, men på senare år har kritik hörts som går ut på att just västvärldens bistånd gör att kontinenten binds till ett biståndsberoende, där den utbildade delen av befolkningarna antingen lämnar eller administrerar bistånd. Egentlig egen framtidsinriktad verksamhet bedrivs i högst begränsad omfattning, en verksamhet som skulle kunna få fart på ett tynande näringsliv. Tvärt emot så skickar EU - av skattebetalarna - subventionerade livsmedel som slår ut lokalt, traditionellt jordbruk.

Europas tillverkningsindustri flyttar till Kina, p.g.a. de låga tillverkningskostnaderna. Varför inte till Afrika, där kostnaderna är ännu lägre? Kombinerar vi kommersiella industrisatsningar med biståndsstödd utbildningsverksamhet så har vi möjlighet ge kontinenten en flygande start. Ge utbildnings- och finansiellt stöd till uppbyggnad av infrastruktur, men låt lokalbefolkningen göra jobbet. Gör detta där krig INTE råder, så ger vi ordet pre-emtive ett ansikte.

Som du påpekar, så lämnar AU:s "fredsbevarare" mycket övrigt att önska, så på den militära sidan kan vi lämna ett rejält utbildningsbidrag. Om en svensk kan förmå 100 afrikaner att uppträda annorlunda än de gör, så är mycket vunnet. Hundra problem som "försvann" och hundra riktiga fredsbevarare som tillkom. Då blir den skillnaden 200, en rejäl "Force Multiplier". Kanske skulle medlen för BG göra större skillnad om de användes för detta ändamål.
Nej vi skall inte lämna - den i grunden rikaste världsdelen - Afrika i sticket. Vi skall bara gå till det på rätt sätt. Just i Kongo är det dessutom lämpligt att Belgien lämnas utanför insatsen. Jag tar mig friheten att hänvisa till eget, tidigare inlägg.
http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/03/gastinlagg-historiska-omstandigheter.html
Att Europas skuldtyngda länder i närtid ger sig in i något afrikansk äventyr för lånade pengar är inte troligt. Mer realistiskt är att man försöker att rädda det som räddas kan av försvarsförmåga. Hur det går med insatserna i Afghanistan i besparingstider återstår att se. Stora militära nedskärningar i Europa och USA förestår.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade