Morgonsurs värnpliktsreflektioner (uppdaterat 1/7 10.50)

Bloggrannen Morgonsur har nyss publicerat ett tänkvärt inlägg om den svenska värnpliktens död. Flera av de reflektioner Morgonsur gör är sådana som tidigare tagits upp även på WW.

Ett yrkes- och kontraktsförsvar kombinerat med värnplikt är inget motsatsförhållande. Snarare mer sunt för ett land med Sveriges enorma areal och ringa befolkning. Knappt 30 000 personer i reguljära förband och lika mycket till i Hemvärn förslår då inte långt. Det har tidigare påpekats i kommentarerna till tidigare inlägg i ämnet att Flygvapnet har en märkligt stor skepsis mot just ett yrkesförsvar. Som J K Nilsson tidigare påpekade i en kommentar, lämnade Flygvapnet redan tidigt under 00-talet mycket av värnpliktssystemet då "grå arbetskraft" skulle fasas ut ur Försvarsmakten. Resultatet är idag att den basorganisation man idag har råd med och som ska täcka hela Sverige OCH internationella insatser och betjäna 80 JAS 39, 6 Tp 84 och 50-talet helikoptrar (då leveranser skett), i personal inte ens motsvarar vad som tidigare skulle betjäna EN krigsbas för en handfull flygplan. På frågan vem som ska lösa saker som t ex skydd av flygbaserna, blir svaret att det får Armén, Hemvärnet eller NBG göra. På frågan vem som ska lösa dessas egentliga uppgifter blir det inget svar. J K Nilsson är förmodligen inte ensam om att skrika att kejsaren är naken.

Sättet man byter personalförsörjningssystem på är också högst anmärkning. Det finns nämligen ytterst sällan någon gräns för den svenska försvarspendelns svängningar. Från max åt ena hållet till max åt andra hållet och så är det även denna gång. Istället för att under en övergångsperiod av några år kombinera de bägge systemen och därefter genomföra en utvärdering, sågar man noga av grenen man sitter på och hoppas andra änden fastnar på vägen söderöver. Full fart framåt in i ovissheten eller som en av landets ledande generalspersoner uttryckte det: "Skillnaden mellan en optimist och en pessimist är att optimisten har så mycket roligare under tiden". Uppvaknandet brukar dock inte vara så roligt. Försvarspolitiken har nu raskt gått från en regering som under det sista decenniet vid makten inte ens brydde sig om att krigsplacera det hundratusental värnpliktiga som utbildades, utan mest verkade vilja ha ungdomarna sysselsatta, till en regering vars enda intresse är att avskaffa värnplikten omedelbart till förmån för något oprövat. Försvarspendeln får som sagt sällan befinna sig i mittposition. Det är nog tyvärr inte så politiskt lätt att återta värnplikten som t ex Karin Enström låter påskina. Varken värnplikten eller något annat inom Försvarsmakten är särskilt hastigt återtaget.

Nu får Försvarsmakten spotta i nävarna göra sitt yttersta för att uppfylla rekryteringsmålen och framförallt att se till att hålla sina soldater enormt välutbildade. Det kommer att bli en intressant ekonomisk ekvation.


Mer lär följa i ämnet (I SVT Aktuellt 21 ska värnplikten debatteras)

Uppdatering 21.35 med kommentarer till Aktuelltdebatten:
Debatten mellan försvarsminister Sten Tolgfors och vänsterpartiets ledamot av Försvarsutskottet och Försvarsberedningen, Gunilla Wahlén var väl ingen direkt höjdare. För personer utan stark anknytning till Försvarsmakten och insyn i verksamheten, framstod den förmodligen som obegriplig och ointressant. Stundtals anklagande båda sidor varandra med exakt samma argument och till råga på allt var det en blek programledare utan kunskap nog att kunna kasta in några djupare och mer intressanta problemformuleringar för debattörerna att bita i. Inget av ovanstående brukar vara något recept på framgång.

För den försvarsintresserade fanns det dock vissa intressanta punkter. Försvarsministern refererade gång efter annan till att värnplikten innebär att Försvarsmakten ständigt tappar 70 % av soldaterna till när "Försvaret ska användas".

Just "när Försvaret ska användas" är en intressant formulering. Den går inte att misstolka till annat än att Försvarsmakten endast ska användas i utlandet eftersom de värnpliktiga är precis lika inkallningsbara som tidigare för nationella uppgifter. "Idag är det 70% av de värnpliktiga som lämnar Försvaret direkt efter utbildning", enl försvarsministern. Problemet är dock en gammal socialdemokratisk surdeg, nämligen att inga repitionsövningar genomförts sedan början av 90-talet och framförallt, att inga värnpliktiga krigsplacerats sedan slutet av 90-talet (med visst undantag senaste åren). Det är t o m så illa att en stor del av officerskåren idag saknar krigsplacering, vilket dock Insatsorganisation 2011 bör råda bot på. Försvarsmakten har alltför länge varit alltför mycket av dagverksamhet och arbetsträning istället för att med hög beredskap och med var man och kvinna på rätt plats kunna ta sig an de uppgifter skattebetalarna förväntar sig att myndigheten ska lösa.

När Wahlén berättade om sina erfarenheter av soldater i Afghanistan och på Cypern kontrade försvarsministern med att de är frivilligt rekryterade och det blir precis samma resultat i framtiden med "frivilligförsvaret". Han bortser då från ett mycket viktigt faktum. Dessa soldater är alla produkten av värnplikten. Inte i meningen form av utbildning, utan i form av kontakt med Försvarsmakten. För flertalet var det genom värnplikten de fick positiva kontakter med Försvarsmakten, vilket sedan ledde till att de sökte internationell tjänst. I framtiden blir det till största delen oprövade kort och det är svårt att se en rekryteringsprocess som ska ge lika bra kontroll av soldaterna som just värnpliktstjänstgöringen. "Vi hittar rätt soldater med en gång" är ett synnerligen modigt uttalande av försvarsministern, speciellt med erfarenheterna från aspriantutbildningen i bagaget.

En central fråga i debatten var jämställdheten. Försvarsministern menade att de rödgrönas linje inte innebar jämställdhet utan att istället Allianslinjen med frivillighet gjorde det, medan Wahlén hävdade att allmän mönstring var det mest jämställda. Blir det då någon större skillnad på könsfördelningen i yrkesförsvaret? Det är redan nu frivilligt för kvinnor att söka och de som söker får också tjänstgöra. Kommer det att bli fler kvinnor som söker i framtiden, när det handlar om flera år istället för i runda slängar ett års tjänstgöring i grundläget?

En medelväg till en början med försök i mindre skala med yrkes- och kontraktsanställningar hade varit en mer överlagd och bättre väg att gå. För att citera ÖB: "Ingen vet idag exakt var det här kommer att sluta. Vi vet vart vi vill, men vi vet inte hur det ska gå till. Det får vi lära oss efter hand".

Att vi inte har råd med att det hela går fel, behöver nog inte tilläggas.


SvD, 2, 3, Exp, Försvarsministern, Karin Enström, Johan Westerholm, Borneo, CI

Uppdaterat 1/7 10.50 med Försvarsministerns blogg
Aftonbladets ledare

9 kommentarer:

Anonym sa...
1 juli 2010 kl. 00:40  

Man får vad man betalar för. För närvarande ligger en yrkessoldats ersättning på 16 200 kr/mån. Naturligtvis ingår inga förmåner som t.ex. fri kost och logi. Om försvarsmaktens insatsförband inte kan erbjuda högre ersättningar än så får vi nog räkna bort alla de välutbildade personerna med livserfarenhet som Tolgfors pratar om som givna i det "nya" svenska försvaret.

Det finns enligt mig en överhängande risk att vi kommer dras med stora vakanser, kravunderskridanden och i vissa fall direkt olämpliga personer i framtidens insatsförband. Är det dessa personer som vi vill sätta vapen i händerna på med uppgiften att representera Sverige? Avskaffa gärna värnplikten, men se till att hålla lönerna på en nivå som gynnar den mångfald som vi så här långt har varit bland de bästa i världen på.

SL sa...
1 juli 2010 kl. 10:52  

Intressant debatt i Aktuellt. Tyvärr kunde man inte debattera eller chatta på SVT efter just denna debatt. Kände ett stort behov av det då Gunilla Wahlén egentligen inte sade någonting och det som kom ut ur henne var fullt av faktafel. Det märktes klart och tydligt att hon inte har koll på det hon är satt att lösa. Eloge till Försvarsministern som jag tyckte hade goda och genomtänkta argument.

Wahlén menade tex att "då får man ta de man får", det kanske inte direkt är så jag ser att vi skall hantera rekryteringen. Faktum är ju att rekryteringsbasen blir mycket större än någonsin, sedan kanske det nya systemet inte kommer att fungera smärtfritt men det får vi nog rätta till efter hand. Beslutet är ju taget och nu skall vi omsätta detta till praktik. Jag kan däremot säga att jag kommer inte anställa någon bara för att man får ta de man får; alla skall möta kraven och jag tar hellre vakanser är kravunderstiger. Finns inget företag i hela världen som skulle anställa en som inte klarar sin uppgift.

Lite orolig blev jag av Wahléns uttalande om att V (eller menar hon hela rödgröna sidan) vill "avsevärt förkorta utbildningen"? Jag menar att för en stor del av de utbildningslinjer vi har är elva månader på tok förkort på gränsen till skamligt. Tror Wahlén att en stridsfordonsbesättning utbildar man hur som helst eller?

//SL

Wiseman sa...
1 juli 2010 kl. 11:10  

SL: Nej Wahléns argument var inte heller mycket att hurra för, men jämföt med vänsterpartister förr i tiden ändå en västanfläkt. Det är helt riktigt att v vill korta utbildningen, vilket också vore en katastrof. "Behovet" av upp till ett halvt års kompletterande utbildning på Gardet inför insats säger något om utbildningkvaliteten idag, såväl för off som sold.

J.K Nilsson sa...
1 juli 2010 kl. 11:23  

Wiseman, det där halvåret på I1 (hehe) går ju åt för att i många fall också grundutbilda personalen.

Den längsta utbildningstiden har många i Halmstad på FMTS för att lära sig de tunga terrängbilarna. Så länge vi inte har dom i "reguljära" förband så kommer vi att tvingas till att utbilda på det sättet.

Sedan har vi missionsspecifika utbildningar för annan materiel och nästan två månader i grundläggande soldatutbildning då många som rekryteras nu har gamla kunskaper eller inga soldatkunskaper alls. Dessutom kan man undra hur en del har blivit utbildade under sin tidigare GSU.

Samtränade förband med den materiel som används i missionsområdet behöver kanske bara en par veckor i missionsspecifick utbildning.

I diskussion med Allan Widman och andra så verkar man bortse i från den möjligheten när man skall göra insats med rotationsförband. Andemeningen verkar vara att de ordinarie svenska insatsförbanden skall vara snabbt gripbara för att lösa ut uppkommna insatser. Rotationsinsatser skall lösas ut av "kontrakterad" personal. Men då är vi återigen tillbaka i I1 och FMTS varma famn.

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...
1 juli 2010 kl. 11:40  

Sedan kan jag se en viss poäng i att utbilda infanterisoldater upp till grupps strid på tre till fyra månader för att försörja de Nationella skyddsstyrkorna och insatsförbanden.

Min lilla vision är att man har grundläggande soldatutbildning på många platser i Sverige men utbildning av bataljoner mot brigader på färre ställen men fler än i dag.

Varje hemvärnsgrupp/utbildningsgrupp skall kunna ha utbildning mot pluton en eller ett par gånger om året. Man borde kunna få stöd ifrån närliggande bataljonsutbildningsort då många anställda inte är rekryterad i närområdet utan mer regionalt. Men då kräver det att man har en gedigen "Prodorganisation" Dessutom borde man kunna använda reservofficerare/kontraktsanställda befäl för denna uppgift. Jag ser ett visst uppstartsproblem med att få fräscha och fina utbildare till grupperna men det är mer en ekonomisk fråga än en praktisk.

J.K Nilsson

Anonym sa...
1 juli 2010 kl. 13:11  

Vad är erfarenheten med aspirantutbildningen? Jag har inte hört ett knäpp om hur det gick med det där experimentet, men här antyds att det inte föll helt väl ut?

Wiseman sa...
1 juli 2010 kl. 13:33  

13.11: Enligt Värnpliktsnytt var det avgångar/avskiljningar på 20%, vilket kan jämföras med ca 10-15% på en värnpliktsomgång beroende på förband. Därefter tillkommer avgångar under specialist/officersutbildningen.

Anonym sa...
1 juli 2010 kl. 14:00  

20% är onekligen en hel del. Finns uppgift om detta var övervägande frivilliga avhopp, eller om folk blev avskilda från utbildningen. Precis när jag skrivit det där insåg jag att det förmodligen är oerhört svårt att avskilja någon från utbildningen, så stryk det... Men det vore intressant att veta om de som hoppade av gjorde det på grund av skador, att de kom in på andra utbildningar - eller om de helt enkelt träffades av verklighetens sura disktrasa och hoppade av för att det var 'jobbigt'.

Anonym sa...
5 juli 2010 kl. 17:50  

Det talas en hel del om hur låga lönerna kommer vara för yrkessoldater och jag håller verkligen med om att det ser ut som svältlöner. Men jag kommer från den privata sektorn och får medge att jag faktiskt inte vet riktigt hur löneläget ser ut generellt i försvaret. Vad tjänar officerare på olika nivåer, t ex? Mellan tummen och pekfingret - jag vet att FM tillämpar individuell lönesättning numera.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade