Inte ofarligt med MEDEVAC

Igår sköts en amerikansk MH-60 Blackhawk ner i Helmandprovinsen under ett räddningsuppdrag där ett antal sårade brittiska soldater skulle evakueras. Helikoptern som sköts ner var inte själva MEDEVAC-helikoptern utan eskorthelikoptern och nerskjutningen skedde med RPG. Gårdagens nerskjutning är den tredje av RPG nerskjutna NATO-helikoptern sedan årsskiftet.

Ännu är antalet helikopterförluster som inte har direkt anknytning till strid större i Afghanistan, än de som är stridsrelaterade, som gårdagens nerskjutning. Orsaken är de för helikopterflygning mycket svåra förhållandena i Afghanistan.

MEDEVAC/CASEVAC med helikopter i Afghanistan sammanbinder två av de absolut farligaste situationerna inom helikopterflygning - dels att flyga till en plats där strid är närmast garanterad då förluster/sårade i regel kommer av strid, dels att flyga under de förhållanden som råder i Afghanistan, som är mycket oförlåtande för mänskliga misstag. Det sistnämnda har Försvarsmakten äntligen börjat råda bot på genom att denna och kommande vecka öva just Hot 'n' high-flygning t. Det förvånar mig att man inte följt upp detta närmare på Försvarsmaktens hemsida, liksom att rapporterna om svenska soldater i strid trycks tillbaka till en underliggande sida istället för att presenteras på framsidan. Det är av yttersta vikt att som anhörig snabbt kunna få information om dylika händelser och framförallt, att det som i det här fallet, att allt har gått bra.

Det är ett knappt år kvar till insats för HU ISAF (det svenska helikopterförbandet i Afghanistan). Förhoppningsvis hinner man, och får, åka på fler mer kvalificerade övningar som förberedelse för insatsen.

21 kommentarer:

Anonym sa...
10 juni 2010 21:09  

Bara lugn W. Vi hinner flyga mycket högt och mycket varmt innan NBG14 ; )
Fd.F-mek

Wiseman sa...
10 juni 2010 21:14  

Det låter bra, men det är den bit som jag är minst orolig för nu i och med att man äntligen fått t ur ä och skickat iväg förband på HNH. Hkpförbanden måste komma iväg på övningar likande Red Flag och öva mot så skarpa hot som det bara går.

Anonym sa...
10 juni 2010 21:36  

Ursäkta om jag var luddig, men min poäng var att det tidigast är till NBG14 som HU ISAF är "combatready" och man då insett att Hkp 15 inte duger till medevac i någon form av insats. Sen får vi väl se om det är Pumor, BlackHawk eller Vertoler som ingår för Hkp 14 lär inte göra det!
Fd.F-mek

Anonym sa...
10 juni 2010 21:52  

Man har redan insett att inte Hkp 15 duger, det är nämligen två st Hkp 10B som skickas ner till Afghanistan 2011. Hkp 15 är tänkt att understödja NBG11. Vilket man kan tycka vad man vill om.

Vart kommer man åka för att öva hot and high? Spanien vet jag att det var prat om..?

/H

Anonym sa...
11 juni 2010 06:28  

Hot and high är inte problemet, betydligt värre kommer sanden bli. Både ur pilotens aspekt och ur teknisk. Den afghanska finkorniga sanden är inte som att landa i snö. Det är i sand risken för haverier kommer bli störst.

Anonym sa...
11 juni 2010 07:43  

Logrõno i norra Spanien. Hot and high för hkp 10, hot and high samt Brown out för hkp 15.

Wiseman sa...
11 juni 2010 08:41  

06.28: Helt riktigt. Sanden kommer att vara värst och är den faktor som orsakat de flesta haverierna. Borde ha förtydligat det i inlägget.

Marcus sa...
11 juni 2010 10:25  

Jag förstår inte varför det fortfarande är så viktigt att skicka Hkp10 till Marmal 2011. Nu är ju en amerikansk förstärkning i (på väg till?) RC North med helikoptrar så behovet finns ju egentligen inte nu. Bättre vore att utnyttja detta andrum till att utbilda och modifiera fler besättningar och helikoptrar så att vi, när jänkarna lämnar och behovet åter blir stort, kan skicka förbandet. Nu kommer vi istället att ha jänkare, svenskar och tyskar på plats samtidigt och vi får nästan en överkapacitet under ett par år. Sedan lämnar jänkare och svenska Hkp10 ungefär i samma tidsintervall (2013) och kvar står ett utslitet, tyskt, CH53 förband, om de har någon kraft kvar då. De går enligt uppgift redan på knäna, både maskinellt och socialt.

Anonym sa...
11 juni 2010 14:54  

När Hkp 10 lämnar Afghanistan är det ju tänkt att vi skall ha det nya medeltunga helikoptersystemet på väg ner. Spontant känns det tight att ha ett nytt, ännu icke beställt samt okänt system i bruk om tre år i Afghanistan. Blir det Black Hawks kanske det kan gå då det är ett extremt moget samt beprövat system med rejäl backup i form av den Amerikanska krigsmakten.

/H

Anonym sa...
11 juni 2010 16:26  

"Hot and high är inte problemet, betydligt värre kommer sanden bli"...? Hot and high kommer bli ett stort problem för er! Sanden kommer oxå bli ett problem! Har ni inga sandfilter så får ni motorproblem och sätter ni på filter får ni effektminskning. Lägg i lite taktisk miljö, krydda med rekryteringsproblem och rör om, serveras kylt!
Välkomna / transportarbetarn

Wiseman sa...
11 juni 2010 16:36  

Hårklyverier. Kombinationen dålig effekt med förlorade referenser i form av brown-out vid start och landning är den största risken.

Anonym sa...
11 juni 2010 18:35  

Det är väl inte hårklyveri! De är alla olika delar av samma problematik - flygtjänst i ökenmiljö! Man kan inte avfärda den ena mha den andra

Wiseman sa...
11 juni 2010 18:42  

Då tar vi det helt på nytt. De rent flygsäkerhetsmässiga farorna vid flygning i Afghanistan är hög terräng och hett klimat, samt risken för brown-outs p g a uppvirvlande sand och damm vid start och landning. Dessa faktorer kombinerat, dvs start/landning på hög höjd vid hög temperatur där minimalt med effekt finns att hämta ur helikoptern, samt förlorade yttre referenser i form av brown-out är oerhört farligt. Hårklyveriet är vilken av faktorerna som är farligast. Flest haverier har i alla fall skett vid start och landning i Afghanistan.

Anonym sa...
12 juni 2010 00:48  

@Wiseman

Du som pilot borde veta att de flest haverier sker vid just start och landning, inte bara i Afghanistan.

Wiseman sa...
12 juni 2010 01:23  

Att flest haverier sker vid starter och landningar räcker det att läsa tidningarna för att veta. Ser man till svenska militära helikopterhaverier det senaste decenniet verkar räddningsuppdrag vara det absolut farligaste och de har väl vissa likheter med landningsmomentet.

Anonym sa...
12 juni 2010 02:17  

@wiseman

De tre svenska militära helikopterhaverierna det senaste decenniet inom räddningsuppdrag har inte några likheter avseende landningsmomentet som bidragande orsak, enligt havkom.

Däremot var majoriteten av piloterna uppfostrade inom spetsflyget, vars starka sida inte heller är besättningssamarbete.

Bristande ledning på flottiljnivå och central nivå säkerställde att subkulturer fick utvecklas inom flygvapnets FRÄD-grupper. Dessa subkulturer fick Hkpflj ärva 1998 och efter diverse nedläggningar av olika verksamhetsplatser mixades flertalet Biggles profiler ihop, vilket var uppenbart i utredningen efter det senaste haveriet i Blekinge.

Vilket engagemang den centrala ledningen innan 1998 hade för sina FRÄD-grupper och vilket engagemang samma ledning idag har för en ännu större helikopterorganisation som inte längre ens används till den forna huvuduppgiften FRÄD, är enkelt att förstå. Inte minst när man studerar flygtidsuttaget inom Hkpflj som aldrig slutar att årligen notera nya bottennivåer.

Hkp+FV=?

Wiseman sa...
12 juni 2010 02:41  

Finns det ingen likhet mellan att hovra upp nära en bergssida eller när havsytan i mörker och att landa i mörker? Strunt samma, statistiskt så är det i alla fall räddningsuppdragen som varit de farligaste det senaste decenniet, inte start och landning.

Anonym sa...
12 juni 2010 03:07  

Ibland undrar man om inte Helikopterflottiljen skulle kosta på sig en rejäl teambuildingresa och rulla apelsiner ihop. För en utomstående som läser kommentarerna på Wiseman verkar det finnas otroligt mycket agg mellan personal med bakgrund i olika försvarsgrenar.

Anonym sa...
12 juni 2010 08:42  

Ibland undrar man om inte Hkpflj skulle kosta på sig lite flygtid till de efterfrågade förmågorna. För en initierad verkar det finnas otroligt mycket agg mellan personal med bakgrund i olika försvarsgrenar och flygvapenledningen.

Anonym sa...
12 juni 2010 09:24  

@Wiseman

"Finns det ingen likhet mellan att hovra upp nära en bergssida eller när havsytan i mörker och att landa i mörker?" Båda momenten genomförs bäst med NVG, kräver ett fungerande MCC och en tillräckligt övad besättning.

Om det farligaste är detsamma som där det sker flest dödliga haverier, då var den militära räddningsverksamheten farligast. Inom civil helikopterverksamhet i Sverige är då, med samma resonemang, räddningsverksamheten inte det farligaste. Tur att FM lämnade FRÄD/SAR-uppgiften och hoppas det går bättre i Afghanistan.

"Strunt samma, statistiskt så är det i alla fall räddningsuppdragen som varit de farligaste det senaste decenniet, inte start och landning." Av de tre haverierna med Hkp10 inom räddningsverksamhet det senaste decenniet var det första en anflygning eller en hovring mot en bergssida under en räddningsinsats, det andra haveriet var troligtvis under hovring eller start från vattenkontakt vid en övning och det tredje haveriet skedde vid nedgång/anflygning mot vattenkontakt vid en övning.

Stora skillnader om det var övning eller skarp insats och om det var landning, hovring eller start. Dessa tre tragiska haverier hade kunnat undvikas om det funnits NVG, MCC och en tillräckligt övad besättning. Det hade vidare varit bra om man, då som nu, kan fokusera på det egentliga problemet och ta bort skygglapparna.

Se till att helikopterbesättningarna inför NBG 2011 och ISAF får tillräckligt med flygtid, roteträning, miljöträning och rätt utrustade helikoptrar.

Wiseman sa...
12 juni 2010 09:56  

09.24: "Se till att helikopterbesättningarna inför NBG 2011 och ISAF får tillräckligt med flygtid, roteträning, miljöträning och rätt utrustade helikoptrar."

Instämmer till 100 %.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade