5 år till facit (uppdaterad 23.45)

Tre dagar återstår nu innan värnplikten i praktiken går i graven. SvD uppmärksammar idag detta i två artiklar (1, 2). Många inlägg har skrivits på bloggen i ämnet, framförallt under etiketterna värnplikt och personalförsörjning.

Svaret på hur den nya personalförsörjningformen med ett yrkesförsvar fungerar för svensk del får vi inte i höst, vinter eller ens nästa sommar. Det kommer att ta fem år innan organisationen satt sig och tio år innan alla värnpliktsförband är ersatta med anställda och kontrakterade förband. Först om fem år kommer man att kunna börja jämföra kostnader och uppfyllnad av rekryteringsmålen och kvalitet. Som alltid kommer det med facit i hand att vara intressant att se tillbaka på hur debatten gick innan beslutet fattades.


Ersättaren till värnplikten är det ena benet i den nya personalförsörjningen. Den andra lär komma ut på Försvarsmaktens intranät och via andra kanaler inom någon vecka, innan det som HKV uppfattar som semester. Redan nu har uppskattningsvis nästan hälften av personalen i Försvarsmakten gått på semester. Information innan semester för reflektion under semester och beslut därefter är därmed inget som hjälper dem. Det handlar naturligtvis om den nya organisationen (Insatsorganisation 11 - IO 11) där samtliga anställda (soldater, officerare, reservare och ej att förglömma - civilanställda) till i höst måste ha omreglerat sina anställningsavtal till att omfattas av ett utlandstjänstsobligatorium om man ska få ha kvar sitt jobb. Chefsingenjören har redan tjuvstartat i ämnet, så det är bara att hänga på.

Frågan är om årets variant på omreglering av anställningsavtal blir en mycket lindrigare sommaroffensiv än förra årets
då de officerare som skulle gå nivåhöjande utbildningar till hösten fick reda på att de var tvungna att skriva under ett nytt anställningsavtal omfattande utlandstjänstgöring inom någon vecka om de skulle fortsätta vara aktuella för utbildning. Eftersom det var mitt i semestern fanns ingen beslutsfattande personal att nå för svar på det enorma antal frågor som ett in blanco-kontrakt resultaterar i. Man kan i alla fall glädja sig att åt att Regeringen nu anmodat Försvarsmakten att fastställa vilken insatsfrekvens som ska gälla för personalen.

Det faller sig helt naturligt att Försvarsmaktens personal ska ha skyldighet att tjänstgöra varhelst landets ledning uppdrar åt Försvarsmakten att lösa uppdrag. Likaledes faller det sig helt naturligt att lön och förmåner utfaller därefter och kompenseras upp jämfört med tidigare anställningsomfattning. Framförallt faller det sig än mer självklart att det kontrakt man skriver på är detaljspecificerat avseende familjestöd, insatsfrekvens, godtagbara tjänstgöringsförhinder o s v. Det är på de sista två styckena det just nu faller kapitalt. Återstår att se om de är klara tills den centrala informationen presenteras.

T ex har Försvarsmakten tidigare ofta påpekat att det är ett familjebeslut att åka på internationell insats, inte upp till den enskilde officeren. Familjebeslutet ersätts nu fullt ut med ett försvarsmaktsbeslut. Vän av ordning tycker då att det faller sig naturligt att Försvarsmakten kompenserar familjerna för detta i form av Hjemmestötte, som i vårt västliga grannland.

Mer i ämnet följer vid senare tillfälle. Det lutar åt att ämnet kommer att debatteras och åtskilligt på bloggar och hemsidor, såväl som på allehanda ställen där Försvarsmakten deltar officiellt under sommaren.

Uppdatering 23.45: Officersförbundets portal om det nya obligatoriet

16 kommentarer:

Anonym sa...
27 juni 2010 16:06  

Svarte Petter vill ingen sitta med.
Som anställd är jag synnerligen intresserad av att veta ungefär med vilken frekvens jag kommer förväntas delta i internationella insatser. Hur ska jag kunna få reda på det?
Ja, inte blir det klarare om regeringen uppdrar åt Försvarsmakten att redogöra det för mig. Hur ska Försvarsmakten kunna göra det när det är regeringen och riksdagen som bestämmer vilka internationella insatser FM ska delta i. Detta påverkar minst sagt insatsfrekvensen. Snacka om moment 22.
Det kommer inte att gå att få ett exakt svar på detta - vem kan veta vilka insatser FM åläggs om låt säga 10år?

chefsingenjören sa...
27 juni 2010 17:01  

Givetvis så hoppas jag att det går bra. Jag är dock inte helt säker på om jag kommer att stanna kvar för att se resultatet med egna ögon.

Risken är dock att man drar för snabba slutsatser. De inledande åren kommer att ha både fördelar och nackdelar av sitt arv.

- Nackdelar givetvis då det är en stor omställning och där bara rekryteringen kommer att vara en utmaning.

- Fördelar då vi de närmaste åren kan bygga upp en organisation av specialister och kontraktsanställda soldater baserat på dagens officerare (många görs om till specialister) och värnpliktiga (en hel del kommer nog att söka de första kullarna av kontraktsanställda soldater.

Sedan så bygger framtiden på hur väl vi lyckas och vilket rykte arbetet får. Reklammupparna på HKV kan ta i så dom blir blåa i ansiktet, men inget kommer att kunna dölja eventuella brister i övningstillfällen och utrustning om ekonomin tryter. Vem sjutton vill åka till Afghanistan för tredje gången om inte allt fungerar som det ska?

Wiseman sa...
27 juni 2010 17:43  

16.06: Det kommer att fastställas en insatsfrekvens med "skyddstid" mellan insatser. Frågan är hur denna skyddstid kommer att hålla för befattningar med fåtal tillgängliga individer och högt efterfrågan? Inte alls, om man inte avsevärt förbättrar rekryteringen.

CI: Instämmer med din åsikt att det är hög risk att man drar prematura slutsatser utifrån de kommande årens rekrytering. Just nu finns förmodligen en uppdämd gratisrekrytering som arv från värnplikten. Utmaningen blir om 4-5 år när de första soldaterna ska ersättas efter några insatser. Vad är deras omdöme då om sitt arbete? Kommer deras omdöme att bidra till rekryteringen eller motverka den?

Yrkesförsvaret kommer att bli ett lackmustest för förmågan att anskaffa materiel. Möjligheten till tidigare papperslösningar för förband kvarstår i Hemvärnet och till viss mån bland de kontrakterade förbanden, men det kommer bli svårare att gömma undan brister och förmågeglapp. Hur man sedan ska ha råd att öva förbanden med erforderlig frekvens kvarstår som ett stort frågetecken. Men PRIO ska ju råda bot på alla svarta hål...

Plutch sa...
27 juni 2010 18:32  

Fan vad alla neggar om yrkesförsvaret. Jag har varit i försvarsmakten i över 10 år och längtat efter den här dagen. Nu är den äntligen här.

Allting kommer inte att bli bra direkt - men jag har nu ett facit för försvarsmaktens verksamhet de senaste 15 åren och det kan närmast beskrivas som "kostnadsinneffektiv papperstigerproduktion med små glimtar av nyttig verksamhet".

Konstigt att värnpliktskramarnas tyngdpunkt ligger hos Flygvapentruppslaget. Det är konstigt i och med att ni har haft piloter som varit heltidsanställda väldigt länge.

Eller är det bara armén som skall dras med oproffesionell kanonmat i form av fjuniga värnpliktiga?

Anonym sa...
27 juni 2010 18:48  

Undrar hur vi 50+ med fullmakt och lägre grad kommer att hanteras när den nya insatsoranisationen kommer att bemannas?
För oss finns kanske inget plats!
Prodbefattningarna är till huvudsak tillsatta av högre befäl och civilanställda.
Kommer vi att gå på undantag tills det är tid för pension? eller...

Anonym sa...
27 juni 2010 19:13  

Tänk om det går bra?
Tänk om tillräckligt många av rätt kvalitet faktiskt låter sig rekryteras?
Tänk om de får rimlig ersättning?
Tänk om de får det stöd de borde från FM?
Tänk om den nya officersutbildningen blir bra?
Tänk om specialistutbildningen ger oss den kvalitativt goda instruktörskader vi såväl behöver?
Tänk om vi får ett fungerande helikoptersystem som inte styrts av särintressen?

Tänk om......

Ja, va´fa´n, det kan ju gå bra!

Omvälvande tankar - ovana tankar...

Old School

Anonym sa...
27 juni 2010 19:23  

Det är ett väldigt ojande om soldater och gruppchefer, men ingen verkar oroa sig över officerskåren - har vi verkligen de officerare vi behöver för ett yrkesförsvar? Varför har ingen föreslagit helt nya, tidsbegränsade avtal även för officerare? Eller vill vi att de som skall leda det nya insatsförsvaret även fortsättningsvis skall bestå av trygghetssökande personer som vill ha en livstidsanställning? Nej, tidsbegränsa anställningen även för officerare. Efter åtta år utvärderas personen - kan han eller hon gå vidare uppåt eller som specialist? Om inte så är det tack för kaffet och lycka till i fortsättningen. Det är enda sättet att undvika ett fortsatt köttberg.

Anonym sa...
27 juni 2010 19:38  

Slappna av nu och låt det ske.

Ví är försvarsmakten, vi formar det som våra chefer tar beslut om.

Personligen kommer jag inte ändra ett skvatt i mitt ledarskap. Inte ändra något i mitt sätt att leda plutonen i strid. Likadant blir det för teknikern på "milo"verkstaden. Skillnaden är att allt vad vi kallar stödfunktioner måste göra skäl för sitt namn för en gångskull. Och leverera det dom är ålagda att göra.

Om 10 år kommer vi säga, vi borde bytt tidigare! Herre guuud att vi levde med värnplikten från 1990 och framåt!

Väljer vi att vara motsträviga blir det jobbigt och gör ont. Var med och påverka till det bättre!

Mikael Holmström (SVD) Har rätt i till del. Drömmen om ett försvar där alla är olika kommer aldrig finnas. Inte så länge lönen är 16000 (och nej jag gnäller inte bara över att den är låg, den duger anser jag. jag inser bara fakta att: inga 30 män eller kvinnor med fyra barn vill ha den)

Men vad Mikael Holmström missat är att sverige inte ens har den slum som USA eller Storbrittanien rekruterar ifrån. Våra urvalskriterier är så mycket hårdare och bättre. Därför kommer visionen från Holmström aldrig bli san. Men visst kommer vi få många äventyrslystna män. Inte för jag tror det är någon skillnad från de männen och de kvinnor som jag gjort två misioner med. Jag skulle säga att det förmodligen är samma soldater.
/Trupparen

Anonym sa...
27 juni 2010 21:25  

Intressant att få reda på att utlandsobligatoriet även skall gälla oss civilanställda (eller vad det nu kommer att kallas i den nya IO...)

Har inte hört ett ljud om detta på jobbet!

Å andra sidan skall det väl ha gått ganska långt innan Sjöinfobat får uppdraget att bemanna FSxx......:-)

/Anon Sjnöinfobat

Anonym sa...
27 juni 2010 21:30  

Problemet är att officerskåren jamsar med då de tycks tro att ovänner är värre än att vara illojal mot rikets försvar.

Vpl försvar behövs, likadant är det på matrielfronten, sen varför är alla idag så PK och rädda för att gå utanför de PK normer som finns?

// Förste Sergeanten

Anonym sa...
27 juni 2010 21:42  

Anonym 19:23
Som jag ser det har officersförbundet redan öppnat för tidsbegränsade anställningar när man accepterade sådana för GSS. Principiellt är det inte någon skillnad med tidsbegränsade anställningar på 12 år för officerare och på åtta år för GSS. Men det är nog som du skrev, OF såg inte GSS som "riktiga" medlemmar utan som ett slags anställda värnpliktiga vars villkor inte är särskilt viktiga. Någon annan tolkning kan jag inte se.

Karl

Marcus sa...
28 juni 2010 10:27  

Officersförbundet skriver om höjda ersättningar vilket såklart är bra men problemet är ju att de äts upp av marginalskatter och en till synes stor bruttohöjning leder till små skillnader netto. Ett bättre sätt att förändra kompensationen är att göra t.ex. missionstillägg, barntillägg och utlandstillägg skattefritt. Ingen blir gladare av att betala mera skatt, varken försvarsmakten eller den enskilde.

Anonym sa...
28 juni 2010 11:00  

Oaktat huruvida man är positiv eller negativ till ett utlandsobligatorium anser jag att ett nytt avtal med ytterligare krav på den anställde borde resultera i en högre lön. Detta även när den anställde befinner sig hemma i väntan på nästa utlandsuppdrag. Nya, högre krav på den anställde som direkt kommer att påverka levnadssituationen skall naturligtvis kompenseras.


yoff 2,5 år utomlands utan obligatorium

Anonym sa...
28 juni 2010 18:32  

Nu har årets sommarplåga kommit! På FM hemsida anges att utlandsobligatorium är en solidaritetsfråga och att detta skall beslutas 30 juni. Undrar om vi måste skriva på innan semestern är slut även denna gång?

uppgiven sa...
29 juni 2010 10:35  

Plutch:

Försvarsgrenen Flygvapnet må ha haft anställda piloter i många år - precis som Armén och Marinen haft anställda officerare.

Men även Flygvapnet hade ett stort antal värnpliktiga i de viktiga bas- och strilförbanden. Lika lite som Armén bara består av stridsvagnar, så utgörs Flygvapnet bara av flygplan.

Så att folk ifrån Flygvapnet ifrågasätter hur det kommer att gå är inte så konstigt. Snarare tvärtom, eftersom Flygvapnet redan har hamnat där eftersom de värnpliktiga förbanden inom Flygvapnet redan utraderats. Resultatet kan vi nu se: ett Flygvapen som inte längre har förmågan att basera utanför de fredstida flygbaserna, och knappt ens där. Den tillgängliga ekonomin och personalraderna tillåter helt enkelt inte att de anställda markförbanden ges den storlek som egentligen krävs.

Jag hoppas bara att Armén slipper uppleva detsamma.

J.K Nilsson sa...
29 juni 2010 23:40  

Plutch, precis som Uppgiven påpekar har flygvapnets ryggrad bestått av värnpliktiga. Ett stridsflygplan är på marken närmast att likna med en hjärtsjuk intensivvårdspatient, en anställd pilot är inte mycket mer. Det är i luften som piloten och flygplanet kommer till sin rätt.

Vi som är uppvuxen i gamla basbataljon 85 vet att värnpliktiga dels är nödvändiga men också har tillräckliga kunskaper. De värnpliktiga fälthållningssoldaterna är oumbärliga, klargörings och servicesoldaterna är strax innan muck självgående och jag hyser inga dubier att en klargöringstropp skulle kunna fungera utan stamanställt befäl.

På den gamla goda tiden utbildade man fyra omgångar på ett år, en hel omgång, en till tre fjärdedelar, en halv och en fjärdel rullande, nu skall man behålla en omgång i flera år utan att användbarheten ökar i någon större omfattning.

Jämfört med Basbataljon 85 så är hela IO14.s basresurser inte ens en hel bataljon 85.

Flygvapnet har i sina anställda delar varit insatta över tiden i incidentberedskap och luftövervakning. Skall vi klara ett krig med någon trovärdighet måste vi mångdubblas. Alltså är det svårt att bortse ifrån ett värnpliktssystem.

Flygvapnet är inte bara tekniker, piloter, flygplan och stridsledare.

J.K Nilsson

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade