Veteranuppdrag

Det är mycket glädjande att se att Regeringen nu givit Försvarsmakten i uppdrag att genomföra mycket av den verksamhet som föreslagits i veteranpolitiken.

Försvarsmakten blir nu skyldig att följa upp skadade soldater och se till att ha kontaktpersoner för anhöriga till soldater på insats. Man ska också ta fram en anhörig/familjepolicy, en medalj för personal som sårats och ta fram ett förslag på minnesmonument och veteranceremonier.

Försvarsmakten åläggs också att ta fram en insatsfrekvens för sin personal. Det har länge varit hett eftertraktat av personalen, som tidigare fått skriva på kontrakt in blanco att de är skyldiga att tjänstgöra utomlands, men utan att veta hur ofta och hur länge. Alla frågor från personalen om vad kontraktet egentligen innebär har besvarats med i stort sett lika många olika svar som det finns generalspersoner. Förhoppningsvis blir det klarare besked nu. Vidare ska Försvarsmakten inrätta en veteranadministration och se över kontakterna med veteran- och anhörigorganisationerna.


Därutöver ska Statens Militärhistoriska muséer ta fram ett förslag på en "Regeringens belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser". Där har man fallit på eget grepp. Ambitionen är tydlig att det ska vara en och samma försvarsmakt för såväl internationella som nationella insatser. Samma förband ska kunna lösa uppgifter i Långtbortistan samtidigt som det är fenomenalt på att försvara Sverige och lösa uppgifter på hemmaplan. Men tydligen ska uppgifterna meriteras på olika sätt?

På det hela är Regeringens agerande ett stort steg framåt.

7 kommentarer:

Dave sa...
12 juni 2010 08:13  

Äntligen! Nu återstår "bara" att se att detta blir verklighet. Men jag hoppas.

Anonym sa...
12 juni 2010 18:43  

Att särskilja belöningar för internationella insatser är en rejäl miss i det här läget!

Anonym sa...
13 juni 2010 10:47  

Sverige måste se över sina medaljer!!! Som det är i nuläget kan man bara få Öb:s förtjänstmedalj i guld och silver men motiveringen ändras varje gång. det måste finnas tydliga kriterier till varför man får en medalj! annars riskerar man att urholka värdet. sedan är det en skam att vi bara har "förtjänstmedaljer" var är medaljer för tapperhet! det borde finnas tapperhetsmedaljer i olika grad där den finaste delas ut av kungen eller när kronprinsessan tar över, drottningen.

Som det är nu kan en person få en förtjänst medalj i ex silver när en annan person får samma medalj så har denne inte gjort en lika "gedigen insats" nu menar jag inte att den andra inte förtjänade en medalj men det skall tydliggöras skillnad i medaljer inte bara i motivering. alltså det skall finnas olika kategorier av medaljer. och för den sakens skull behöver vi inte ha 100-tals medaljer a la USA.

Syftet med detta är att när man får en medalj så skall man ha gjort sig förtjänt av just den medaljen. då kommer det också kännas som en ära och belöning.

Det snackas om "tapperhet i fält" och att den endast får delas ut om Sverige är i krig. vet inte om det stämmer eller inte? Men en modig insats i strid i Sverige eller i Afghanistan är fortfarande en modig insats, och man kan vara precis lika tapper i Afghanistan som i Sverige.

Jag tycker att man skall vara sparsam med att dela ut medaljer för "berömvärd insats" allt är inte en "berömvärd insats" men när någon väl är förtjänt av det, då skall det FAN uppmärksammas!!!

Gustav Wasa sa...
14 juni 2010 11:24  

Veteransoldatutredningen (VSU) var begränsad till att föreslå åtgärder som kunde hänföras till före, under och efter internationella insatser.

Hade inte VSU föreslagit inrättandet av en officiell medalj utdelade av regeringen för under internationella insatser särskilt uppfyllda villkor, så hade frågan om officiell medalj för militär insats aldrig aktualiserats under denna mandatperiod.

Myndighetschefer är fria att hitta på och dela ut den typ av inofficiella medaljer, som Försvarsmakten har idag. Myndighetschefen kan ändra på kraven för deras utdelande när denne så finner det lämpligt och så ofta som bedöms nödvändigt.

Det skulle säkerligen bedömas som klåfingrigt av en och annan yrkesman i den militära professionen om någon politiker ville begränsa Överbefälhavarens handlingsfrihet härvidlag?

Statschefen delar ut sin officiella medalj, numera kallade "Kungamedaljen", en gång i tiden benämnd "Hovmedaljen", helt efter egna bedömningar.

Vare sig U. Henricsson eller J-G Isberg har på detta sätt belönats av statschefen, däremot statschefens adjutanter och avgående Överbefälhavare.

Det finns alla möjligheter att behålla dagens ordning för erkännande beskriven här ovan och skjuta en officiell regeringsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser i sank.

Ingen i den röd-gröna oppositionen vill se någon särskild ny medalj för militärer. Kanske har de en poäng? Är det folkförankring att militärer paraderar med ännu mer medaljer på bröstet?

Avgående riksdagsledamöter får numera en tjänstgöringsmedalj när de lämnar riksdagen. Alla som vill ha medalj kan kandidera, väljas in och därmed meritera sig för denna medalj. Det finns ju inget som säger att det ska vara lätt att få medalj. Eller rättvist.

Anonym sa...
10 februari 2011 22:00  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3637&artikel=3468017

Ännu ett motiv till att veteranvården skall komma igång!

/IngeS

Anonym sa...
10 februari 2011 22:38  

Gärna en medalj... men först en rejäl invaliditetsförsäkring med juridiskt stöd från Försvarsmakten. Dagens hantering, en slags "hjälp till självhjälp" är ju rena parodin. Det förväntas att man ska kunna hantera den svenska sjukförsäkringsbyråkratin själv-allra helst när man är konvalescent....

Född den fjärde juli finns i praktiken i Sverige idag. Är FML medvetna om det? Bryr sig FML om det?

Ulf Möller sa...
9 april 2012 09:43  

Nu är ju medaljen ifråga just en tapperhetsmedalj för de som tjänstgör utomlands, det framgår av förslaget.
Den kommer att ha samma band som "för tapperhet i fält/till sjöss"
och på framsidan texten "För mod och rådighet" och på baksidan tre kronor i en lagerkrans samt mottagarens namn och årtalet medaljen förlänades.
Den är alltså i praktiken en "för tapperhet i fält" för utlandsstyrkorna. Att man har valt en annan text motiveras med att den skall kunna ges även för mod som visas när man inte är i fält.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade