Svår balansgång

Israel har knappast gjort sig ett namn som det land som är bäst på att skaffa sig ett bra rykte i media. Förra veckans bordning av konvojen till Gaza på internationellt vatten där man även tycks ha spelat militanta muslimska organisationer i händerna genom att lockas använda dödligt våld mot "fredsaktivister" var ett typiskt exempel på detta, liksom landets agerande i Gaza förra årsskiftet.

Återigen reses krav på att Sverige ska bryta alla sina förbindelser med Israel. Expressens Anna Dahlberg skrev objektivt om detta i gårdagens Expressen. Regeringen Persson bestämde sig för några år sedan för att göra en "kraftfull" markering mot Israel genom att i ett mycket sent skede (ca en vecka innan) beordra att Flygvapnet inte skulle delta i en övning i Italien som även Israel skulle delta i. Ett antal miljoner kr gick därmed upp i rök, Sverige blev utan övningsutbyte och israelerna brydde sig förmodligen inte nämnvärt. Året innan lade samma regering en beställning på ett antal israeliska målutpekningskapslar till JAS 39 Gripen från just Israel. För att komma runt problematiken med relationerna Sverige-Israel, genomfördes köpet med kapselns optronikleverantör, tyska Zeiss, som mellanhand och leverantör på pappret.

Att Sverige genom åren har köpt en hel del israelisk krigsmateriel har varit väl känt inom Försvarsmakten, men inget man talat högt om då det svenska förhållandet till Israel är känsligt på ungefär samma sätt som förhållandet till "NATO" under det kalla kriget. Den ständigt läsvärda tidskriften Fokus skriver nu i sitt senaste nummer om just "Sveriges dolda vapenbroder", Israel.

Policyn att inte exportera, men köpa då man inte kan köpa likvärdig utrustning från annat håll är nog det bästa som går att göra i situationen. Visst kan man istället anskaffa amerikansk pilammunition till stridsvagnskanonerna och amerikanska målutpekningskapslar, men låter det mycket bättre med ammunition med en kärna av utarmat uran eller att lägga några hundra miljoner på att integrera ett nytt system på Gripen? Känns det bättre? Får man inte köpa amerikansk utrustning inom vissa områden p g a stor inhemsk efterfrågan, finns det tyvärr inte så många andra leverantörer. Det är tyvärr svenska soldater i Afghanistan som då blir lidande om inte utrustningen kan anskaffas.

Jag har fullt förtroende för den diplomati som leds av utrikesministern. Att läsa en amerikansk statsvetares betraktelse på Newsmill av det rödgröna kravet på en avveckling av samtliga USA:s militärbaser i utlandet, var inte direkt upplyftande.

28 kommentarer:

Anonym sa...
7 juni 2010 22:20  

När det gäller citeringarna kring fredsaktivister mm så framstår ni mer som nyttiga idioter och omdömeslösa klantar än något annat. Att försvara Israel i alla sammanhang och förbise de stora mängder krigsförbrytelser som de utför och det hot som de utgör för världsfreden är inte bara omdömeslöst - det gör er till klantar till pajasar...

Wiseman sa...
7 juni 2010 22:47  

Var i texten försvarades Israel?

Israels agerande på internationellt vatten är att fördöma liksom landets bryska behandling av de fredsaktivister som gör skäl för benämningen.

Det hindrar inte att de andra "fredsaktivisternas" agerande att först hissa vit flagg för att sedan angripa israelerna också är att kraftfullt fördöma. Det leder bara till en sak i förlängningen - att respekten för parlamentärflaggen försvinner. Det är samma agerande som att spela sårad för att då sjukvårdspersonal kommer slänga en handgranat. Totalt förkastligt.

Att enbart peka finger på Israel, men helt blunda för de förbrytelser Hamas begår mot den egna befolkningen, framförallt de oliktänkande och minoriteter såsom homosexuella, bidrar inte till framsteg.

Anonym sa...
8 juni 2010 08:41  

Avseende de röd-grönas uttalande om US militärbaser…

Det kan mer tolkas som ett dolt budskap om att amerikanska baser aldrig kommer att accepteras på Svenskt territorium än något annat. Att sända ett meddelande som klart förstås av politiker.

Barents-regionen blir allt mer viktig, även för USA som har en av sina framtida viktiga försörjningsleder för olja från den regionen. F21 som flygbas har ett antal stora fördelar för en US-basering - tillgång till hamn och järnvägsförbindelse med Atlanten parat med en landningbana för deras största transportplan. Trycket nu finns för ökad support av USAF temporär baseringskapacitet och det kommer att öka framöver. De rödgröna med sitt uttalande låser fast att de aldrig kommer att supporta en basering i Sverige vilket är bra. Jag skulle nog inte tycka om att Luleå blir ett kärnvapenmål...

Lövet sa...
8 juni 2010 11:23  

Hur är det egentligen med en sådan princip: "Vi exporterar minsann inte!
...men vi köper om vi behöver"?

Är inte det en av de allra mest raffinerade formerna av dubbelmoral (eller amoral kanske)?

Ur effektsynvinkel så synes principen dessutom endast gynna israelisk försvarsindustri på svensk och europeisk industris bekostnad.
Åtgärden är därför snarast inrikespolitisk - det gäller att tysta journalistmassan...

Israel kommer ju ändå åt det lilla de kan tänkas behöva. Endera som FMS från USA eller från t ex Sydafrika.

Vi skall här inte glömma att SE har en lång tradition av import från Israel - och det stannar inte bara vi optronik.

Anonym sa...
8 juni 2010 17:51  

@Anonym 8 juni 2010 08.41
Ta en titt på flygplatser i Norge, så ser du att Svenska flygplatser vore taktiskt fel att nyttja för uppdrag norrut.
Det NATO/US vill nyttja hos oss är våra stora övningsfält. (precis som vartenda land i EU)

Luleå och Boden har historiskt och är fortfarande viktiga knytpunkter.
Finns dom inte som högprioriterade mål blir jag väldigt förvånad.
Kanske även som nukelära mål. Basering av utländska stridskrafter kommer knappast ändra på prioriteringen eftersom den redan är hög.

/Tinhead

chefsingenjören sa...
8 juni 2010 19:36  

Det ironiska att under den aktuella övningen övningen "Spring Flag 2007" deltog ungerska Gripen mmed visst stöd från svenska piloter och tekniker ur den svenska supportgruppen från Kecskemét.

http://www.gripen.com/en/MediaRelations/SuccessStories/070918_hungary.htm

http://www.warisboring.com/?p=625

http://www.wired.com/dangerroom/2007/09/first-typhoon-s/

http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?111737-Spring-Flag-2007-Decimomannu

Men israelerna blev säker imponerade av att svenskarna drog sig ur...

Anonym sa...
8 juni 2010 19:39  

Om man stannar vid frågan kring bordningen, så finns det ett antal nyanser att beakta. Skulle Israel genomföra detta "utrikespolitiska självmål" för att stoppa en transport av betong och avsaltningsanläggningar. Beaktat att dom fortfarande förfogar över det som av många anses vara en av världens bästa underättelsetjänster.

Givet att man snart inte vet vilka bilder/filmer som är klippta/croppade så verkar filmerna där fredsaktivisterna beväpnar sig med rör/pinnar etc. inte ifrågasättas av någon sida.

Händelsekedjan är ju inte obegriplig.

En militär insats vilken baseras på att man med överlägsen vapenmakt skall säkerställa att det går lungt till.

Ett gäng vettskrämda fredsaktivister som tror dom kommer bli skjutna.

Och parterna möts genom en bordning.

Repilerande kommandosoldater som ser kamrater bli påpucklade, skjuter för att försvara kamrater redan under repileringen. (Ena sidans synsätt)

Fredsaktivister blir påskjutna av repilerande soldater, vilket innebär att dom måste kämpa för livet (andra sidans synsätt)

I den situationen är det enligt min åsikt en taskigt planerad operation som går riktigt fel, då man missbedömt motpartens agerande.

En fråga tycker jag kvarstår. Vad fanns verkligen ombord, i synnerhet på det Turkiska fartyget.

Hur konkreta bevis som än kommer framföras (oavsett sida) så kommer tyvärr skeptiker fördöma det.

/Focus

Per A. sa...
8 juni 2010 22:21  

@ Focus:

Vad gäller frågan vad som hände ombord på fartyget, så har jag rent spontant mer tillit till den sida som inte gjort sitt bästa för att förstöra/konfiskera så mycket inspelat media som möjligt från händelsen.

Hade det funnits något meningsfullt kontraband ombord, så hade israelerna publicerat detta vid det här laget, då varje dags väntan med att publicera sådant sätter trovärdigheten på uppgifterna i fråga.
Bilderna på beslagtagna knivar och brynstål är väl det mest graverande hittills.

Anonym sa...
9 juni 2010 13:14  

Jag tror det här handlar om iransk nervositet inför omröstningen i säkerhetsrådet i dag om ytterligare sanktioner mot Iran.
Omröstningen har förberetts i flera månader.

Israel gick i en skickligt arrangerad fälla, där syftet var att svärta Israel och försvåra röstningen i säkerhetsrådet.
Iran vill öka spänningen i Mellanöstern och förmå vankelmodiga delegater att lägga ner sin röst för att inte höja spänningen ytterligare i området.

Ombaseringen av iranska ubåtar till syriska hamnar och hot om eskort av nästa flotta av fredsapostlar med iranska krigsfartyg är led i denna strävan.

Israel gör så gott det kan. Det är därför ingen tillfällighet, att i går spreds uppgifter, att Osama bin Laden de fem år senaste åren gömt sig i staden Sabzevar i nordöstra Iran.

Lövet sa...
9 juni 2010 15:16  

Komplement till tidigare inlägg...

...Wiseman ställer upp amerikansk pilammunition mot israelisk - som om det vore enda alternativet.

Att nordisk industri (Nammo) skulle kunna tillverka detta förbigås med tystnad men är kanske i linje med bloggens syn på svensk och nordisk industri.

Wiseman sa...
9 juni 2010 15:59  

Lövet: Nammo tillverkar inte 120 mm pilproj, annat än övningsammunition.

Wiseman sa...
9 juni 2010 16:00  

dessutom var inköpsbehovet för 15 år sedan och inte lika mycket idag.

Unknown sa...
9 juni 2010 17:11  

Även infanteristens enkla vätskeblåsa är väl Israelisk i grunden? Fråga; räknas denna även som "krigsmtrl" eller kommer det in på något annat sätt?

Anonym sa...
9 juni 2010 19:44  

Israel har fått så dålig press i Sverige i decennier att de flesta fördömer landet för vad som helst utan att reflektera.

Även om ingen kan tycka att det är bra att folk dör, så är det inte särskilt svårt att förstå Israels agerande om man bara förstår deras situation.

Om fredskonvojen hade tillåtits att passera fritt och bryta mot blockaden, så hade Israel visat att de inte kontrollerar sitt territorium och att det är fritt fram att skicka vad som helst till Hamas i Gaza. Det är otänkbart för ett land som är både omringat och infiltrerat av fienden.

Det är naturligtvis inte möjligt att veta exakt vad som gick snett i ingripandet mot det turkiska fartyget men nog är det förenat med risker att angripa beväpnade soldater i alla lägen.

Sveriges relationer med Israel är redan så dåliga att vi inte bör försämra dem ytterligare.

Fred uppnås i praktiken genom att ställa krav på de palestinska ledarna för det är alltid de som har backat när Israel har varit redo att sluta fred.

/Kompis

Anonym sa...
9 juni 2010 20:26  

Kompis…

Gaza är inte Israels territorium, de enda internationellt erkända gränserna för Israel är de som är definierade 1967 innan kriget.

Orsaken till att Israel vill ha kontroll över Gaza är att dess territorialvatten innehåller en av de största naturgastillgångarna i Medelhavet. Och de vill ha kontroll över Västbanken eftersom den regionen innehåller de största reservoarerna av färskvatten i hela regionen.

Lite slutledningar:

1 - Ockuperar Israel territorier som de enligt internationell rätt inte har rätt till? Ja

2 - Upprätthåller de dessa ockupationer med militära medel - Ja

3 - Följer Israel det som stipuleras i Genevekonventionen gällande civilbefolkningen i miltärt ockuperade områden - Nej. De bedriver ett kraftfullt förtryck och stjäl allt mer land av de civilister som de skall beskydda och sörja för.

4 - Ovanstående för med handen att Israel och dess ledning bedriver krigsförbrytelser.

5 - Blockade av Gaza är olaglig, en blockad är dessutom mer allvarlig än en ockupation - den räknas som aggression, ett brott som nazister mm blev hängda för i Nürnberg.

6 - Palestinier är semiter, likaså en andel av den judiska befolkningen. Litet perspektiv på begreppet anti-semit.

7 - Den största delen av den judiska befolkningen kommer från öst resp. västeuropa (ursprungligen). Och de semitiska judarna i Israel har även de drabbats av diskriminering.

8 - Den delen av det judiska kollektivet som kommer från Europa har sitt ursprung i det tidigare Khazaria (sök på Khazars), ett stort rike där kungen stipulerade att befolkningen skulle konvertera till judendomen. De är inte den 13e stammen från Israel.

Inget land skall bryta mot internationell lag och rätt - tar vissa större rättigheter så blir situationen snart ohållbar. Israel är idag ett rent fängelse både fysiskt och mentalt inte bara för den arabiska delen av befolkningen utan även för judarna själva. Synd på en så dynamisk och kulturellt rik region.

Anonym sa...
10 juni 2010 04:49  

Anonym 9 juni 2026

Israel måste behärska Västbanken för att ha en rimlig möjlighet att försvara sin stat.
Den som innehar Västbanken kan med tungt artilleri beskjuta stora befolkningscentra inne i Israel, bl a Jerusalem.

Vattentillgångarna på Västbanken är begränsade. Men Yarkon-Tanninim akviferen ger årligen 340 miljoner kubikmeter, vilket utgör ca 17 % av tillgången i Israel.

Det avgörande är emellertid att Israel har sedvanerätt på stora delar av Västbankens vattentillgångar sedan den tid Jordanien ägde territoriet.

Det är inte naturgasen som styr blockaden. Syftet är att försvåra raket- och granatbeskjutning av civilbefolkningen inne i Israel från Gaza. Hittills har det syftet uppnåtts.
Olaus

Anonym sa...
10 juni 2010 08:35  

Olaus,

Med argumentet om artilleri så kan invasion av större delen av regionen försvaras av Israel. Avstånden är så små så att det hotet (både långskjutande artilleri och raketer) kan åberopas.

Sedan skall man vara klar över att den ultimata målsättningen hos Sharon och hans likar är skapandet av stor-Israel som även inbegriper Jordanien, Sinai, delar av Saudi Arabien mm (finns som motiv på ett av Israels mynt).

Vilka hänsyn tar du till Palestinernas sedvanerätt som sträcker sig avsevärt längre än Israelernas?

Det som provocerade fram raketbeskjutningarna inför det senaste Gaza var angrepp från Israel vilka var planerade sedan en lång tid. Bombningar och beskjutningar som dödade ett antal Palestinier. Notera även att Israel bedriver krigshandlingar mot Gaza - blockad är en krigshandling. De har rätt att försvara sig. Antalet dödade Palestinier i relation till antalet dödade Israeler är i storleksordningen 100 ggr större.

Israel har byggt upp en stor industriell anläggning för förädling av naturgas i Negev-öknen strax utanför Gaza - de stjäl naturgas som inte tillhör dem. Om den naturgasen skulle säljas av Palestinierna så skulle de ha medel nog att skapa en av de mest framgångsrika ekonomierna i regionen tillsammans med Libanon (som Israel med jämna mellanrum angriper och förstör civila anläggningar hos). Israels ekonomi är helt beroende av två saker - massiva bidrag från USA både i form av pengar och krigsmateriel samt försvars / säkerhetsmateriel. I övrigt så är ekonomin i nedgång.

Man kan inte spela Kalle Jularbo med argumenten när det gäller Israel - antingen skall man ta hänsyn till sedvanerätt och då skall det hanteras rättvist, antingen är man occupant i krig och då gäller Geneve-konventionen och då kan man inte samtidigt smita från ansvaret för civilas förhållanden med att hävda att man inte ockuperar och är i krig.

Israel-anhängarna bör vara medvetna om att Israel har blivit en ockuperande imperialistisk nation styrd av ultra-nationalistiska och rasistiska extrema element som inte agerar demokratiskt, bedriver krigsförbrytelser och riskerar världsfreden med huvudlösa och idiotiska aktioner såsom flottiljoperationen. Ta dessutom in i ekvationen 2-300 kärnvapen och öppet deklarerade ambitioner att angripa Iran så klarnar bilden på vansinnet.

Lägg av med att vara nyttiga idioter och lätt förledda klantar...

Lövet sa...
10 juni 2010 10:59  

"Lövet: Nammo tillverkar inte 120 mm pilproj, annat än övningsammunition."

Nej, varför skulle man det när FMV i samband med att 122 infördes gick direkt till Israel...

Ingen ammnunitionstillverkare i väst i alla fall tillverkar för övrigt någon grovkalibrig ammunitionstyp öht utan en beställning eller en i närtid förväntad beställning.
Det är helt orderstyrd tillverkning.

Pilammunition görs/har gjorts i annan kaliber på Nammo, så steget hade varit mycket litet.

Min poäng var att man alls inte "var tvungen" att köpa Israeliskt, men man gjorde det ändå. Man deltar alltså glatt med stöd till Israelisk försvarsindustri - samtidigt som man motarbetar svensk d.o.

Jag tycker som sagt att resonemanget är - må vara pragmatiskt men vilande på bräcklig moralisk grund.

Wiseman sa...
10 juni 2010 11:07  

Lövet: Försvarsmakten och FMV har ett flertal ggr upphandlat små, enstaka serier av såväl inhemska som utländska tillverkare som hoppat av glädje då de fått uppdrag att utveckla och producera materiel eller ammunition endast till Sverige. Alltför ofta har detta lett till materiel och ammunition som inte fungerar och detta till en mycket högre kostnad än att köpa färdigutvecklat. Knappast något som gynnar Försvarsmakten i längden.

Crille sa...
10 juni 2010 11:11  

Äntligen EN svensk journalist som tar bladet från munnen! Läs krönikorna om samtidens Sverige, visserligen skrivna under pseudonym, men dock:

www.korta.nu/jc

Magnus sa...
10 juni 2010 18:35  

Cavatus: Dessa krönikor var sannerligen en frisk fläkt i det annars så in absurdum politiskt korrekta debattklimatet.

Anonym sa...
11 juni 2010 22:29  

Huvva - en film smugglad förbi Israels konfiskering… Visar de ytterst hotfulla terroristerna i sitt esse…

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=19674

Israel bevisar alltmer att de är juvenila korkskallar som leker med pappas pengar och kontakter för att klara dem från rättvisan…

Klantar...

Lövet sa...
17 juni 2010 12:58  

@Wiseman som skrev: "Alltför ofta har detta lett till materiel och ammunition som inte fungerar och detta till en mycket högre kostnad än att köpa färdigutvecklat."

Det går säkert att hitta exempel på kortserier som gick snett såsom du säger. Jag skulle uppskatta om du nämnde något specifikt.

Inlägget är en bra sammanfattning av den motsättning som beskrivs här på bloggen, där man ser svensk-/nordisk försvarsindustri som stående i motsättning till försvarsmaktens militära förmåga.

Den Nammo pil-am jag refererade till gjordes f.ö. i ganska(!) stor serie så småantal var kanske inte relevant just i det fallet.

Nu är den diskussionen i sig en annan fråga än den som var huvudfrågan på denna tråd.

Frågan här var ju hur rakryggat det är att vägra export till - men förbehålla sig rätten att köpa från - Israel.

Det dilemmat blir relevant oavsett om man, som jag, tycker att svensk industri håller hög internationell klass eller, som Wiseman, tycker att allt utländskt (t o m ryska LvRb-system) är bättre.

Denna inställning har huvudsakligen två konsekvenser: Gynna israelisk industri och missgynna svensk och nordisk d.o.

"Pilexemplet" var bara ett exempel på ett val som gjordes av - tveksamma* - kommersiella skäl och som ledde till en bindning till israelisk industri.

*) Det kommersiellt tveksamma ligger i att israelisk industri kan delta i svenska konkurrensupphandlingar där svensk industri - av svensk myndighet - förbjuds att delta i israeliska upphandlingar.

Ett rent israeliskt handelshinder alltså - administrerat av svenska staten!

Wiseman sa...
18 juni 2010 13:46  

Flera av de materielsystemen och ammunitionen som inte fungerar kan inte redovisas på internet. Ett exempel är annars spaningskapseln till JAS 39, som Chefsingenjören ofta skriver om. Den skulle ha varit operativ 2005, men har fortfarande stora problem. Den tillverkades i en mycket lite serie till JAS 39 speciellt för svenskt bruk till enorm kostnad. Hkp 14 är ett annat än mer talande exempel på en svensk, liten serie.

Inköpet av pilam på 90-talet är jag inte direkt insatt i så det är svårt för mig att uttala mig om hur Nammo stod i förhållande till den israeliska.

Du kan inte jämföra äpplen och päron. Ryssland tillverkar luftvärnssystem i helt andra klasser än svenska och nordiska, t o m europeiska tillverkare. Det är som att jämföra en patrullbåt med en kryssare.

Man måste ställa sig några frågor innan man går till upphandling.
När behövs systemet? Finns det tid att vänta på en egenutvecklad produkt?
Vad blir kostnaden? Kan det med hänsyn till seriens storlek och support under livstiden motiveras att utveckla produkten i Norden istället för att köpa en befintlig produkt?
Vad blir lidande om vi väljer den dyrare produkten. Ta t ex SEP/AMV. Kostnaden för SEP var från början ytterligare en miljard kr. Var ska dessa pengar tas? Vad ska bli lidande?Nöden har ingen lag. Är det ett materielsystem som vi behöver och inte kan vara utan måste vi anskaffa det. Är det värt en halv miljard i utvecklingskostnad för att integrera ett annat system och flera års utebliven operativ förmåga för att vi ska straffa Israel genom att inte köpa en handfull målinmätningskapslar?

Visst missgynnar det förmodligen svensk industri. Om vi inte kan ta den konsekvensen borde ju all form av hinder för krigsmaterielexport omedelbart tas bort, så vi kan sälja till Burma, Iran och alla andra länder för vilka hinder råder. Det är inte bara Försvaret som är en förlängning av politiken och diplomatin. Så även handeln.

Lövet sa...
18 juni 2010 15:08  

@ Wiseman som skrev: "Om vi inte kan ta den konsekvensen borde ju all form av hinder för krigsmaterielexport omedelbart tas bort, så vi kan sälja till Burma, Iran..."

Om jag vore "sån" så skulle jag kalla detta en vulgärbeskrivning men i viss mån är faktiskt det du säger korrekt: Om man anser att man k a n importera från ett land som kapar ett fartyg på internationellt vatten och skjuter ihjäl ett antal av de ombordvarande, så kanske man faktiskt b o r d e stryka restriktionerna mot Burma!
...då bleve det ju åtminstone symmetri och konsekvens i moralen.

Dagens tillämpning däremot är ögontjäneri - inget annat.

Att tala i termerna av "nöden har ingen lag" är ju ett lite slirigt argument:

För det första - vem avgör hur stor och omedelbar "nöden" är?
Vad avgör om Israel skall komma ifråga som leverantör ur ett "nödperspektiv": Två veckor snabbare leveranstid från Elbit än från Patria på NVG:erna? 1000 Shekel lägre pris?

För det andra: Det finns knappast något system som enbart finns från Israeliska leverantörer. Att då hävda "nödvärn" kan säkert kännas och se bra ut i spalterna, men det är icke desto mindre ett felaktigt - för att inte säga fabricerat - argument!

Wiseman sa...
20 juni 2010 23:09  

Lövet: Politik är tyvärr ofta mycket subjektiv.

Det mesta av den materielen vi köper från Israel är sådant som vi skulle kunna köpa från USA, men problemet är att vi inte får några leveranser då hela produktionen av materieltypen går till den amerikanska krigsmakten p g a dess stora behov i Afghanistan och tidigare Irak. Är det sedan tidigare bestämt att Försvarsmakten ska ha en internationell beredskap vid nyåret två år bort, hur länge kan man vänta på materielen innan man måste vidta andra åtgärder? Är det rätt mot soldaten att dennes överlevnadsförmåga ska nedgå kapitalt då man inte lyckades köpa in gogglar i tid?

Lövet sa...
21 juni 2010 10:12  

Än en gång - det finns ingen motsättning mellan icke-israeliska (dvs amerikanska eller finska) goggles och leverans till NBG 2011.

Dessutom är åtminstone de finska bättre.

Wiseman sa...
21 juni 2010 10:21  

Lövet: Måhända inte, men till 2008 var situationen en helt annan. NV-utrustning har ett poängtal (fastställt i USA) för att beskriva hur bra den är och vem som får köpa den. Vill man ha bra utrustning finns det inte många tillverkare att vända sig till. De flesta använder i grund och botten samma kärna.

Av ren nyfikenhet, vad är det för finska gogglar du refererar till?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade