Valupptakt

Inför Riksdagsvalet är avsikten att presentera de olika partiernas ståndpunkter avseende försvars- och säkerhetspolitiska frågor här på bloggen. Detta kommer huvudsakligen att ske genom frågor till respektive partis försvarspolitiska företrädare under sommaren. Vissa av frågorna är redan klara, men ju fler frågor det finns att välja bland, desto bättre. Skriv därför i kommentarerna till detta inlägg förslag på frågor som ni anser lämpliga att ställa!

30 kommentarer:

Anonym sa...
12 juni 2010 01:40  

Vad är respektive partis tolkning av innebörden av solidaritetsförklaringen?

Anonym sa...
12 juni 2010 01:50  

Sverige måste ju idag få hjälp utifrån för att klara det nationella försvaret. Vem ska vi förlita oss på att få hjälp ifrån och hur ska vi öva den förmågan? Tack.

The Mighty sa...
12 juni 2010 06:52  

Jag vill veta om regeringen är villig för enbart FM ändra lagstiftning för att säkerställa att personalen finns tillgänglig för insats. Anställningsform (iofs redan klart), föräldrarledighet, studier etc.

Peter Hammarberg sa...
12 juni 2010 08:18  

Vilken säkerhetspolitisk situation och vilken typ av angrepp ska utgöra dimensionerande hot och styrande krigsfall?

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige sa...
12 juni 2010 09:19  

Balkan- och Afghanistaninsatserna skilde sig åt på det sättet att i Balkan så var uppdraget att förhindra folkmord, och i Afghanistan så är uppdraget att främja demokrati och frihet. Betyder det att vi i huvudsak har dessa två kriterier att beakta när vi ska skicka soldater utomlands? Och innebär inte det att vi kan skicka soldater till nästan vilken del av världen som helst med dessa två kriterier? När jag ställde frågan till försvaret på forsvaret.se så svarade de att ett uppdrag mycket lätt kan gå från det ena kriteriet till det andra, från att främja demokrati och frihet till att förhindra folkmord, eller tvärtom. Men givet de olika uppdragen Sverige de facto har åtagit sig i modern tid så har utgångspunkten i den stunden vi har bestämt oss för att medverka varit endera men inte båda av ovanstående kriterier, och kriterierna skiljer sig markant åt från varandra. Min fråga till politikerna är denna: Innebär detta att Sverige kan komma att sätta in trupp var som helst i världen, då de två reella kriterierna för att sända trupp sammantaget täcker in alla övriga möjliga scenarion i oroliga härdar?

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

Anonym sa...
12 juni 2010 09:32  

Kommer soldaterna i Afghanistan få bättre lämpad utrustning? Dels personlig men också bättre bilar för t ex MOT som kör långa sträckor under en mission.

Anonym sa...
12 juni 2010 10:13  

Jag är intresserad av vilken hårdvara som stridande förband i armén ska få tillgängliga. Alltså förespråkar jag direkta frågor som:
Duger 80 mm granatkastare som bataljonsartilleri?
Vad ska man göra med två "modulära" stridsvagnskompanier?
Vad ska markförbanden ha för luftvärn?
Mer retoriska frågor vore väl också på sin plats, ex:
Varför finns det fler generaler än artilleripjäser (sanningshalt efterfrågas)?

Etc. Väldigt direkta frågor om armén helt enkelt. Går det att klumpa ihop till en enda knock out vore ju det trevligt.

Anonym sa...
12 juni 2010 10:16  

Hur ser man på materielupphandlingsprocessen? Hur ska man få "mer pang för pengarna" och minska antalet slarviga kontrakt som aldrig ger annat ekonomiskt stöd till industrin och oanvändbara produkter till FM?

Anonym sa...
12 juni 2010 10:23  

Vad är den långsiktiga inriktningen för försvarsmakten (huvuduppgiften/uppgifterna som alltid ska kunna lösas)?

Ska vi vara beroende av hjälp från andra för att kunna lösa uppgifterna i denna inriktning eller ska vi klara dem med egna medel?

Om vi ska vara beroende av andra - hur ska vi säkerställa att vi verkligen får hjälp när vi behöver den?

Vilka volymer bör försvarsmakten bestå av idag för att kunna lösa uppgifterna i denna inriktning?

Vilka volymer bör försvarsmakten bestå av om 10 år för att kunna lösa uppgifterna i denna inriktning?

Hur ska vi säkerställa en personalförsörjning som garanterar de volymer som krävs?

Hur ska vi säkerställa en materielförsörjning som garanterar de volymer som krävs?

Anonym sa...
12 juni 2010 12:42  

Vad exakt ska Sverige uppnå i Afghanistan?

Anonym sa...
12 juni 2010 12:45  

Hur ska man förmå sig själv att rösta enligt sin huvudsakliga ideologi samtidigt som det långsökt innebär att man bidrar till sin egen uppsägning (inom FM) och går rakt emot sin bl a säkerhetspolitiska åsikt?

När kommer man från politisk sida sluta vända kappan efter vinden och inse att förändringar inte kan genomföras och sedan ändras igen med vilken hast som helst?

Band sa...
12 juni 2010 13:47  

Den fråga du berörde för en tid sedan om den absurda skattelagstiftningen för i utlandet tjänstgörande personal skulle vara mycket intressant att få belyst. Vilka, om några, är beredda att göra något åt detta?

Band

J.K Nilsson sa...
12 juni 2010 14:40  

En kort beskrivning av vad dom olika representanterna anser att försvarsmakten har förmåga till och vad som eventuellt skulle kunna förändras om partiet blev statsbärande.

J.K Nilsson

Garuda sa...
12 juni 2010 18:53  

Mål, krav, syfte med verksamheten i Afganistan?

Mål, krav, syfte med verksamheten i Sverige?

Vilka kriterier måste uppfyllas för att starta nytt insatsuppdrag?

Anonym sa...
12 juni 2010 18:58  

Med nuvarande resurser (budget/antal förband)inom FM så kan inte Sverige leva upp till solidaritetsförklaringen som man så ivrigt har basunerat ut till omvärlden.

1.Vad jag vill veta är om man är beredd att ompröva beslutet om solidaritetsförklaringen till att enbart omfatta civila resurser.

2.Om inte: Är man då beredd att tillsätta en totalförsvarsutredning, bestående av utomparlamentariska experter, som kan visa på vilka resurser man bör ha/erhålla för att leva upp till denna solidaritetsförklaring?

Anonym sa...
12 juni 2010 20:11  

PRIMO

Skall hela Sverige försvaras ?

SEKUNDO

I så fall - Hur då ????

Magnus Redin sa...
12 juni 2010 20:56  

Och försvarsmaktens senaste utspel i valrörelsen är att påtala en konflikt mellan vindkraft och flygverksamhet och föreslå byggförbud, inlösen och rivningar. Det är politiskt vanvettigt att lösa problemet på det viset.

insatsledaren sa...
12 juni 2010 21:44  

Som politiker måste det ha uppmärksammats det dåliga ledarskap som finns inom FM.
Att personalen på förbanden slits mellan hopp och förtvivlan. Ilskan över det mähäiga chefsskap och avsaknaden över ansvarstagande.
Jag talar inte skenerellt utan i huvudsak om högre chefer på staber. Förbandschefer gör så gott dom kan.
Personalen i Afghanistan känner inget stöd hemifrån utan nonchaleras, åtminstonde är det den känsla dom har, och det är illa nog.
Peronal som känner stort engagemang i vad FM skall stå för blir cyniskt behandlade och kallas för det ena eller andra med andemening att dom undergräver verksamheten. Ren ut sagt är alldeles för många förbannade.
När skall landets politiker börja se över det ledarskap som FM representerar. När skall politikerna tillsätta chefer som vågar ta egna beslut och stå för det ansvar dom är ålagda att ha?
Det är väl den typ av ledarskap som skall finnas när kravet på försvarsmakten ställs på sin spets? Att personalen har förtroende för sin Chef.

Johan sa...
12 juni 2010 23:45  

Man kan be partiernas företrädare prioritera ett antal frågor/områden, förslagsvis på ungefär samma nivå, dvs inte blanda övergripande och detaljfrågor.
Hur tycker de att försvaret ska prioriteras relativt andra större statliga angelägenheter.
Hur ska internationella insatser prioriteras relativt t.ex. bistånd.
Man kan be dem nämna den fråga de tycker ligger närmast försvaret eller en specifik försvarsfråga i prioriteringen.

Anonym sa...
12 juni 2010 23:54  

Dagens politiska situation är svårbedömbar. Samtidigt är det ett realistiskt antagande att staten oberoende av valutgång kommer att tvingas sänka utgifterna radikalt senast under nästa mandatperiod. Efterkrigspolitiken med halva statsbudgeten i transfereringssystemen har överlevt sig själv och omvärldssituationen är svår.

Fråga: Betraktar politikern kvarvarande FM som ett skydd för statsledningen eller mera som ett hot från befolkning som snart nog kan få privilegier indragna?

Tobias Wallin

Anonym sa...
14 juni 2010 09:55  

Ville bara säga att jag ser fram mot detta mycket värdiga Wiseman projekt. Det visar att nya media kan vara nog så relevant när "gamla" media inte vill eller klarar av uppgiften. Det är säkert så att vi som tar försvarsfrågorna på allvar inte år så många men vi är en stor marginalgrupp (fast med det senaste S-vp-mp utspelet om försvarsnedskärningar har dom ju liksom diskvalificerat sig själva - min gamla sociademoktariske morfar måste vända sig i graven....S har glömt all historia...).

Sveaartillerist

Anonym sa...
14 juni 2010 11:28  

Är det inte dags att separera försvarsbudgeten i en mtrlanskaffningsdel och en verksamhetsdel, ger tydligare ramar och förutsättningar för verksamhet och anskaffning av mtrl, dessutom ökar genomskinligheten när det gäller ekonomin.
/T14

Anonym sa...
14 juni 2010 16:51  

Kommer det nya personalförsörjningssystemet att utvärderas fortlöpande? Om så är fallet: vilka är kriterierna för att det ska anses som misslyckat och värnplikten återinföras? När kommer detta att ske tidigast/senast?
(Är som så många andra lätt pessimistisk angående detta.)
JonasE

Anonym sa...
14 juni 2010 17:29  

Jag undrar över hur de olika partierna ser på det nuvarande Hemvärnet - de nationella skyddsstyrkorna? Uppgifter till de samma? Hur vill partierna utveckla Hemvärnet för framtiden?

STAGECOACH sa...
14 juni 2010 19:21  

Hur ser partierna på FMV - är det inte dags att lägga ner?

Anonym sa...
14 juni 2010 20:46  

Vilken omvärldsanalys, på kort och lång sikt, baserar respektive parti sin försvars- och säkerhetspolitik?

Vilket är försvarsmaktens långsiktiga mål/uppgift? (Så som jag tolkat det nu saknar politiskt styrning efter 2014 vilket jag antar leder till stor del av de ledarskapsproblem som idag råder. Vet inte hövdingen i FM vad han har för uppgift får han svårt att styra kanoten. Även materialanskaffning skulle må bra av en mer långsiktig politisk styrning.)

Kan partierna tänka sig att låta FM göra avsteg från LAS för att rätta till den omvända pyramid som råder i ålders- och hierarkipyramiden?

Tarta de queso sa...
15 juni 2010 11:47  

Jag vill upprepa den första frågan:
Vad är respektive partis tolkning av innebörden av solidaritetsförklaringen?
Följa upp med en fråga till (S):
Hur kan ni ha gjort en sån kovändning till förmån till (V)'s värderingar, är de sanktionerade på egen stämma?
Ställa till alla partier:
Vilket ansvar ska Sverige ta i världen utanför egen EEZ(exklusiv ekonomisk zon)? Vad vill vi uppnå med försvarssamarbetet inom EU?
Samt lägga till:
Vilken planet kommer Lars Ohly ifrån?

Gustav Wasa sa...
15 juni 2010 13:25  

- Hur vill Ditt parti politiskt förankra legitimiteten för statens säkerhetspolitiska instrument väpnat våld med militära medel?

Utan bred folklig acceptans, så kan inte en demokratiskt styrd statsmakt bryta mot det mänskliga livets helgd med militära förband. Detta vare sig förbanden är bemannade med frivilliga eller värnpliktiga.

Nästan alla svenska medborgare förstår den egna direkta nyttan av rättspolitiska tvångsmedel som husrannsakan och frihetsberövande för att fortsätta leva ett förutsägbart och i många fall också gott liv.

Med straffsanktionerad allmän värnplikt, så är vidare argumentation för legitimiteten av militära medel för mången något överflödigt. Det naturliga är ju att inte vilja hamna i fängelse och följaktligen acceptera det mindre personliga obehaget av att bara göra lumpen rätt och slätt. Folkförankringen är ofta kanske inte så djup, men desto bredare och framförallt politiskt lättköpt.

Med ett frivilligt rekryterat försvar, så finns det inte längre kvar något personligt pris för att i säkerhetspolitiskt avseende vara radikalpacifist. Folkförankring är inte fullt lika enkel och kan inte tas för given.

Anonym sa...
30 juni 2010 21:36  

- Vad är målet för operationen och vilken plan har politikerna för att målen ska nås?
- Är politikerna själva beredda att besöka den svenska basen om tillfälle ges? Har någon varit där?
- Vilka medel skulle partierna vilja tillföra den svenska styrka som finns på plats, och vilka önskemål anses vara orimliga?
- Hur kommer en tillkännagiven tidsplan att påverka säkerhetsläget för våra soldater? (kopplat till MP:s krav på vara hemma år 2014)
- Beskriv med tre ord hur ditt parti arbetar för global säkerhet.
- Vilka är de tre största hoten mot Sverige idag?

/Andreas Braw, skribent på Tradition och Fason

Maria sa...
19 juli 2010 11:18  

Under många år har de frivilliga försvarsorganisationerna hjälpt till att rekrytera personer till Försvarsmakten där behov har funnits. Nu när alla ska rekryteras in frivilligt - hur ser partierna då på frivilligorganisationernas roll? Kan de fortfarande utbilda och fylla avtalsplatser eller blir det en ren informationsuppgift för att hjälpa till att locka människor till en anställning?
Och hur blir det med "folkförankringen"? Informationsdirektören gillar ju inte ordet men några partier använder det fortfarande. Vad menar man?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade