Förr eller senare

Många funderar nog varför jag inte har skrivit något tidigare om de tre stupade och den sårade ur FS 18. Jag har inte drabbats av hybris, men besökarantalet har stigit brant under kvällen och befinner sig nu mycket långt över vanliga nivåer.

Det inträffade är naturligtvis hemskt och jag känner djupt med de stupade, mina kollegor i Afghanistan och de anhöriga. Att svenskar skulle stupa i Afghanistan har inte varit oväntat. Det har snarast varit en fråga om när. Åtskilliga gånger har marginalerna och Fru Fortuna varit på svensk sida.

Jag har avhållit mig från att skriva eftersom jag inte vill förekomma fakta. Tiden närmast efter en händelse av det här slaget existerar ett enormt informationsvakuum, där rykten och illa uttryckta åsikter snabbt blir till fakta. De som drabbas hårdast av detta är de anhöriga.

Än så länge har inte den stora debatten om en svensk urdragning ur Afghanistan kommit igång. Jag är faktiskt lite förvånad och positivt överraskad. Jag hade förväntat mig att den skulle komma direkt efter en händelse som denna. Frågan kommer dock med största sannolikhet att väckas i morgondagens morgonsoffor i TV. Det är i det här läget ytterst viktigt att minnas att Sverige har soldater i Afghanistan eftersom det är en stark hotmiljö, att det finns motståndare som skjuter för att döda de som inte har samma åsikter och livsåskådning. Hade det varit en miljö som medgav att Sverige skickade idel lågstadielärare hade situationen varit en annan. De svenska soldater som är i Afghanistan är fullt införstådda med att uppdraget är förenat med livsfara. De är frivilliga för uppdraget. Dagens händelse får inte bli ett argument för att dra tillbaka den svenska Afghanistaninsatsen.

Jag finner det därför beklämmande när Lars Ohly antyder att händelsen visar hur fel det är att ha svenska soldater i Afghanistan och att hotnivån ökat. I regel är det samma personer som idag motsätter sig en svensk insats i Afghanistan som på 90-talet motsatte sig insatserna på Balkan. Det är en farlig miljö och det är därför vi har soldater där. Att svensk trupp är inblandad i fler strider i Afghanistan nu än tidigare beror framförallt på att den nya materiel och de förstärkningar som tillförts, medger att man uppträder i områden man tidigare undvikit, samt att den amerikanska offensiven i söder och omläggningen av underhållsvägarna till norra Afghanistan drivit fler talibaner och liknande grupperingar norrut.

Sedan finns det också de dårfinkar som hyllar talibanerna för det inträffade och de som kräver ett slutdatum för insatsen. Bestämde Churchill att Tyskland skulle kapitulera den 8 maj 1945, annars skulle man ta hem britterna från fastlandseuropa? Det man ska ha klart för sig är att motståndarsidan i Afghanistan inte lever efter västerländsk kultur där tiden är central. I den kultur talibanerna strider för och den krigföring man nyttjar är tiden oändlig och människoliv av litet värde. Man kan inte som västerlänning komma till Afghanistan och säga att allt ska vara klart till tredje veckan i april. Kostar det tio afghaners liv att döda en västerlänning anser man att det är ett pris värt att betala. Vad är lösningen? Inte är det att sätta ett slutdatum i alla fall. Snarare är det att bygga upp ett afghanskt samhälle som mer och mer klarar sig på egen hand. På Balkan har detta arbete tagit över ett decennium. Det tar den tid det tar. Vilken solidaritet är det att avbryta mitt i? Lars Ohlys agerande är exakt det som man från motståndarsidan är ute efter.

För att svenska folket ska förstå vad svenska soldater gör i Afghanistan och hur situationen är där, är det av yttersta vikt att media drar sitt stå till stacken. Det avhandlade jag tidigare idag i ett inlägg innan dagens attack. Debatten som nu börjat gro understryker bara än mer vikten av detta. Viss självkritik kan också hittas i Expressens blixtledare som jag finner mycket bra.

Jag måste uttrycka min beundran för försvarsminister Sten Tolgfors som jag tycker har agerat exemplariskt idag. Lugnt och sansat, men ändå känslosamt. ”Personalvården”, anser jag är hans starkaste sida som försvarsminister. Han försitter aldrig ett tillfälle att uttala sitt fullständiga stöd för soldaterna.

På min jacka bär jag det gula bandet med stolthet. Stöd våra soldater.


Media: Aftonbladet, 2, 3, 4, 5
SvD, 2, 3, 4, 5, 6, 7
DN, 2
Expressen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Sydsvenskan, 2, 3, 4
Skånskan
BLT
HD
VK, 2, 3

8 kommentarer:

Anonym sa...
8 februari 2010 07:32  

Så tragiskt! Tankarna går till deras familjer. Nu är det viktigare än någonsin att visa att vi bryr oss om. Jag vet av egen erfarenhet att när något traumautiskt inträffar blir en hälsning hemifrån tiofalt viktig. Så ni som har kamrater på plats, hör av er. Ni som känner de stupades familjer, hör av er. Det är nu stödet behövs som bäst.

Karl B

Johan P sa...
8 februari 2010 07:48  

" Lars Ohlys agerande är exakt det som man från motståndarsidan är ute efter."

Ja, och det innebär naturligtvis också att de som försöker göra politiska poänger på våra soldaters död i någon mening är medansvariga. Ju "bättre" politiskt utfall i Sverige av en attack, desto fler och mer intensiva attacker kommer att följa. Eftersom det är valår i år kommer fienden med all säkerhet att trappa upp sina attacker mer och mer under tiden fram till september, och vi kan vara säkra på att alla antydningar till tvekan om insatsen kommer att rapporteras tillbaka till Afghanistan och ses med gillande av heroinshejkerna.

Anonym sa...
8 februari 2010 13:26  

Sorgligt. Meningslös död för ingenting. :-(

KkcAkc sa...
8 februari 2010 23:13  

Den Facebook-grupp som skapats för att hedra minnet av de stupade soldaterna behöver uppmärksammas. Jag följde gruppens utveckling under några timmar i kväll den 8 februari. Medlemsantalet ökade med drygt 1 000 personer per timme.

Tyvärr har gruppen lusats ner av en del idiotiska politiska kommentarer. Det kröp fram rent farliga personer ur kloakerna som öppet hyllar stalinism och revolutionär kommunism. Det var obehagligt att läsa en del av deras kommentarer och givetvis förstörde detta gruppens fina syfte, att hylla de stupade soldaterna.

I skrivande stund har gruppen 10 800 medlemmar.

Per A. sa...
8 februari 2010 23:41  

"Ja, och det innebär naturligtvis också att de som försöker göra politiska poänger på våra soldaters död i någon mening är medansvariga."


Dolchstoss, fast på svenska?

Anonym sa...
9 februari 2010 13:45  

För inte så länge sedan kom jag och FN;s generalsekreterare samtidigt till Kabul.

Artig som man är, lät jag honom åka före in till staden.
Då träffade jag en amerikansk kollega som tillhörde säkerhetsstyrkan som var kvar på flygplatsen.
Han jobbade nu för ett s.k. säkerhetsföretag och var anställd av FN.
Jag visste att han tidigare hade jobbat med att utbilda afghanska militärer så långt tillbaka som under den "ryska" perioden. Han hade under lång tid ingått i det som kallas OMLT.
Jag frågade varför han slutat och börjat arbeta "halvcivilt".

Detta är hans historia och min förklaring till varför problemet är så mycket större än vi någonsin kan föreställa oss med att utbilda en Afghansk arme.

På det kompaniet han tjänstgjorde fanns det tre afghanska bröder. Duktiga och villiga att lära sig sitt nya arbete. En dag var alla tre borta vid morgonuppställningen.
På frågan varför, svarade deras afghanske chef att de hade fått ett hastigt dödsfall i familjen.
Efter fyra dagar kom två av bröderna tillbaka och berättade då att den tredje brodern avlidit.

Vad var det då som egentligen hade hänt och som gjorde att min kollega sade upp sig med omedelbar verkan?

En farbror till bröderna hade kommit hem efter en tur till pakistan och meddelat att en kusin hade blivit dödad vid gränsen av amerikanska trupper.
Nästa natt iscensatte ett antal släktingar ett bombattentat med påföljade eldöverfall mot en amerikansk konvoj. Vid eldstriden skadades den yngste brodern så svårt att han dog.
Ytterligare tre av släkten dog och två skadades. Tre amerikaner skadades lätt vid överfallet.

När min kollega några månader senare fick reda på det faktiska förhållandet gick han direkt till den afghanske kompnichefen och berättade vad han fått reda på.
Det visade sig att chefen hade känt till hela historien från första början.
Han kunde dock inte förstå amerikanens upprördhet.
Detta hade ju ingenting med talibaner, amerikaner, afghaner eller med någon personligen att göra. Detta var en rent intern hederssak för släkten.
Han såg det mer som en symbolhandling och det hade egentligen inte någon relevans till något eller någon utanför släkten. Att det skulle påverka brödernas fortsatta tjänstgöring vid förbandet var helt uteslutet.
Att liv gått till spillo och människor var skadade, kanske för livet, var bara en tråkig omständighet som ibland uppstod.

En vecka senare var min vän tillbaka i USA.

Att sånt här sker är inget ovanligt.
En händelse liknande den som nu hänt våra soldater inträffade för inte så länge sedan vid den Brittiska styrkan.

Vår kultur med att prata, skaka hand, skriva rapporter, utlova solidaritet, ha möten och skriva protokoll är ljusår från deras synsätt.
De ser till handling, symbolisk eller handgripligen. Handlingen skall också utföras och ge ett resultat. Dessutom måste utförandet följa vissa regler.

Det finns ett bra exempel där den Tyska styrkan byggde en brunn för att byns kvinnor skulle slippa gå flera kilometer, flera gånger om dan efter vatten.
Brunnen fanns i två dagar. Rätt personer i byn var ej rådfrågade och därför sprängdes den i luften.
Detta kräver faktiskt att man på välkänt svenskt sätt "att göra rätt saker rätt", annars kan det bli väldigt fel.

Om vi ser från deras sida så har;
landet blivit farligare att leva i, opiumodlandet och handel med droger ökat dramatiskt, med de nya lagar som ligger på bordet och de som redan antagits har kvinnans ställning minskat på senare tid o.s.v.
Vi måste leverera det vi lovat att göra inte bara lova och prata.
"Vi har klockor och Afghanerna tiden" är min variant på ett gammalt talesätt. Det är dags att vi börjar titta på klockan.
Är vi där för att plocka politiska poäng elller vill vi göra en insats?
Gäller det första kan vi åka hem.
Gäller det andra är det hög tid att börja leverera handfasta mätbara resultat.

Såg ersättningarna till KBV för deras insats i Adenviken. Förutsätter att det är ett underlag för en revidering av ersättningen till övriga i utlandstjänst!
Teaterdirektören.

Amer Al-bayya sa...
10 februari 2010 09:42  

VIVA Sverige.....
Hej, Nu är det nog..Ingen behöver dö orättvist och för ett orättvist krig för en del som vill ha bara mer makt, mer intresse, mer pengar och vill styra hela världen.Nu är det stopp , världen .Läs det här ,varsågoda:-
Medias ansvar, moral och rättvisa ska tvinga alla journalisterna och författare att tänka, skriva och visa fakta och alla sanna nyheter åt alla folk och åt alla partier m.fl..
Världens politik är ett stort område med olika människor , tankar , intresse, makt och olika mål..
Medias arbete och medias ansvar och moral är att folket får det bästa , sanna, riktiga fakta och nyheter..Idag har man mycket olika media och mycket olika nyheter och olika händelser som kommer från olika håll och fort, men man kan ta dem också fort ..Media ska inte mörklägga ,förvränga eller ändra nyheterna och alla händelserna ..
En stor del media gör det ...De medierna vill påvecka folk till fel fakta, fel införmation och till osant händelser för en viss intresse och för en viss politik och partier som tänker på val, makt, mer intresse och på mer stöd från folket..
Palestinafrågan, Irakkrig, Gazakrig och allt vad som händer i Mellanöstern med krig mot terror och att kritisera Islam med arabvärlden har varit i en del media mörklagda och förvrängda av de som vill skydda den här politik eller det här land-makt-....
Carl Philip bör vara rädd om Sveriges moral och rykte..Ta hem soldaterna ,politiker ..De ska till deras familjer och arbeta för en rättvis ,säker framtid utan krig och de alla mörklagda ,förvrängda fakta om en del stora frågor i politiken..Tack..MVH..

Amer Al-bayya sa...
11 februari 2010 11:42  

Hej, Världens problem är inte Afghanistan!! eller Irak!! eller Libanon...Eller Gaza.!!!!..

Världens problem är Vem styr i USA och för Vem och varför, politiker.......Det är dags ,och för alla som dog och dör orättvist för de stora smutsiga, fega, orättvisa och olagliga supermakternas politiska alla spel mot freden, friheten, folkrätten, mänskliga rättigheter och internationell rätt, att man måste ligga alla fakta framför folket......

Folket ska inte bara rösta ,folket ska styra också,sa Palme..palmes politik var och är för folkets liv, framtid, rättvisa och för folkets värld med solidaritet, stabilietet, säkerhet, freden och frihet med demokrati åt alla , sa Olof Palme....Världens och Sveriges bästa och sista politiker i vårt liv....

Vi ska tacka Palme..Vi ska aldrig glömma Palme..Vi ska älska Palme...Vi kommer aldrig att svika Palme...

Palem är hela Politiken ,Sverige ..Sveriges politik, moral, ansvar, rykte och samvete är denna politiker som heter OLOF PALME....

Var rädda om Sveriges moral och ansvar..Var rädda om Sveriges politik och Sveriges fred och frihet och Sveriges stolthet med Palmes hela politik...Ta fram Palmes politik,Sverige...

Ta fram Palmes politik för och åt hela världen ,Sverige..

Palme ville utbilda sitt eget FN,politiker ..Varför??..

Stoppa USAs politik och alla krig.Stoppa AIPACs makt i USA..Stoppa Israels brott och krigsbrott och Israels ockupation av Palestina,världen....

Syd-Afrika fördömer Israels apartheid-regim
Posted on June 26, 2007
Filed Under Israel, apartheid, palestina |
Den 6:e juni i år höll den Syd-Afrikanska parlamentsledamoten Ronnie Kasril ett tal till det Syd-Afrikanska parlamentet. Syd-Afrikanerna har ännu inte glömt hur israelerna sammarbetade med den Syd-Afrikanska apartheid-regimen, bl.a om dess kärnvapenprogram.
Ärke-Biskop Desmond Tutu sa en gång (The Guardian, 29/4-02):
Tack..MVH till hela Sverige..

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade