Ord och inga visor

Soldater brukar inte skräda orden när de gör utvärderingar. Soldater som utvärderar sig själv brukar ofta vara mycket kraftigare i sin kritik mot sig själva än vad deras befäl någonsin skulle vara och det brukar oftast leda till en brant inlärningskurva.

Hösten 2008 uppmärksammade SvD på allvar utrustningsbristen hos det svenska förbandet i Afghanistan efter att ha uppmärksammats på saken i samband med ett antal eldstrider som Försvarsmakten gjorde sitt bästa för att förringa. Detta ledde senare till att Toyotabilarna började bytas ut mot Galtar och stridsfordon 90 och UAV:er tillfördes. Men fortfarande återstår en hel del problem att lösa. Bara en så enkel sak som mössor har fattats soldaterna på plats, hösten 2009. Hur svårt kan det vara att inhandla ett antal för kallt väder lämpliga mössor och skicka ner till förbandet? Hur kan man överhuvudtaget få för sig att skicka ner poliser till Afghanistan med ett vapen vars främsta urvalskriterium var att det var minst lämpligt för eldstrid?

Helsingborgs Dagblad hade på måndagen en intervju med en soldat som ingått i den förstärkningspluton som utgjort förstärkning under de ordinarie förbandens rotation i Afghanistan. Det är verkligen ord och inga visor, på samma sätt som det ofta är när soldater utvärderar.

Under de senaste åren har vi fått vänja oss vid bistra nyheter när det gäller materielanskaffningen till Försvarsmakten. Aldrig har begreppet förmågeglapp fått användas så ofta. Det har handlat om helikoptrar, datalänkar, UAV:er, sjukvårdscontainrar som är för stora för att transporteras, m m. T o m något så enkelt som blöjor ser jag hos Chefsingenjören att man misslyckats med att anskaffa. Hur är detta överhuvudtaget möjligt? Miljarder kr öses över försvarsindustrin, ofta i form av påtvingade motköpskontrakt, utan att våra soldater får den utrustning som behövs. Svenska flygplan står på marken i väntan på reservdelar vars leverans prioriteras till exportkunderna. Man upphör aldrig att förvånas, även om man vid det här laget borde vara härdad. Någonstans finns det ett allvarligt systemfel.

Som jag påpekade häromdagen sparkade den amerikanske försvarsministern Robert Gates nyligen en högt uppsatt general i Pentagon med anledning av de enorma fördyringar och förseningar samt bristande måluppfyllnad som generalens materielprogram stod för. Något liknande skulle vara helt otänkbart i Sverige. På sin höjd kan det bli tal om att få en ny befattning ett pinnhål snett upp till vänster, allt medan soldaterna fortfarande står utan sina mössor.

Soldater är i mångt och mycket som barn. Bjuder man dem på McDonald's är de världens lyckligaste. Men liksom barn glömmer de inte oförrätter och brutna löften i första taget. Ett brustet förtroende är svårt att återupprätta och på så sätt är det tur att det inte är yrkessoldater Sverige har i Afghanistan och i Kosovo, utan soldater som endast är anställda en kortare tid.

Utredningen är knappt påbörjad avseende händelseförloppet som ledde till kapten Palmlövs och löjtnant Anderssons död igår, men stämmer det som redovisats i media finns det ingen skyddsutrustning eller utbildning i världen som hade kunnat förhindra deras död. Däremot finns det en lång rad andra risker som kan påverkas med rätt materiel, på rätt plats och framförallt i rätt tid.

10 kommentarer:

Anonym sa...
9 februari 2010 07:41  

Har jag missat att missionen till AFGH för FM var PRT? Dvs vara säkerhetsförband och stöd åt de civilia org som skall hjälpa till med återuppbyggnaden av det civilia AFGH samhället. De skulle därutöver genomföra förtroendeskapande åtgärder som att bygga en skola osv.

Jag kan inte påminna mig det aktiva beslutet att FS skall vara ett stridande förband som är i behov av exvis strf90?
Kan detta mission creap vara skälet till att våra förband är felutrustade för det dom gör men rätt utrustade för det dom skulle göra.

Detta förtar inte utan snarare förstärker min sorg över de två döda kamraterna. Fel uppgift med fel utrustning, eller?

Anonym sa...
9 februari 2010 10:15  

07.41:

Ibland undrar jag om det finns någon Mål-krav-syfte-formulering alls.

"Vi åker ned och deltar så får vi se vad som händer och hur länge vi blir kvar..." verkar troligare.

Trött Officer sa...
9 februari 2010 11:10  

@07.41

Det är inte PRT:t som avgör om dom skall vara ett "stridande förband" eller inte, det är motståndaren som gör det. Skall vi inte ha förmågan att kunna bita ifrån bra om det skulle krävas och om så krävs även i mörker?
Polisen i sverige är ingen stridande enhet dom heller, men nog har dom automatkarbiner, pansarfordon och kroppsskydd i sin arsenal ändå?
Det är ju som sagt ett val motståndaren gör, inte vi.

Unknown sa...
9 februari 2010 12:05  

Efter (alldeles för) många år inom FM ser jag att förmågan att efter misssion/större övning ta tillvara erfarenheterna, sprida dessa och framförallt åtgärda är oförändrat obefintlig. Det skrivs dokumentation, hålls genomgångar etc och dokumenteras på ett oreglerat sätt. Underlaget sänds in och hörs därefter aldrig mera av.
Emellanåt har jag efterforskat orsakerna och vanligen har informationen passerat flera olika befattningshavare som på likartat sätt försökt undvika alla former av beslut och åtgärder.

Tyvärr har FM kört ner sig i ett träsk där det är mer ofördelaktigt att självständigt fatta ett beslut än att istället sända ärendet på den oändliga och oframkomliga tjänstevägen genom HKV och stödmyndigheter. Såvitt jag vet har ännu ingen straffats för underlåtenhet att fatta beslut, oavsett vad som sägs...

På samma sätt driver våra materialprojekt för vinden, då ansvaret spridits ut så att ingen kan lastas för brister och problem.

Studerar man granskningarna av tidigare havererade projekt ser man att ingenting har förändrats. /Bo

Anonym sa...
9 februari 2010 12:59  

Till Anonym 07.41

Ja, du har missat en hel del. Vi skall skapa säkerhet för att möjliggöra den civila uppbyggnaden. Det gör vi bl a genom att stödja de afghanska säkerhetsstrukturerna, polis o militär i praktisk handling. Vi hjälper dem med att visa hur sådant säkerhetsarbete kan gå till med MR och internationell rätt som grund. Många gånger har de ingen särskild utbildning alls varför vi får börja med grundläggande kunskaper. Vi stödjer dem i deras operativa verksamhet genom att delta i patruller och andra insatser för att öka säkerheten. Det är då vi stöter ihop med talibaner o deras sympatisörer.
Den militära komponenten är inte där för att bygga skolor, det har man inga resurser eller kompetens för.

Vad menar du med stridande förband? Förband med strid som huvuduppgift? Eller militära förband i allmänhet? Det skyttekompani som finns inom PRT:t torde definieras som ett stridande förband då det har strid som huvuduppgift normalt. För övrigt håller jag med Trött Officer; Fienden avgör vem som är stridande. Även kockarna kan bli stridande om situationen så kräver. Faktum är att Strf 90 går utmärkt att använda även i sådana här uppgifter, ett rullande skyddsrum med eldkraft och mörkerkapacitet kan komma väl till pass, vilket redan bevisats.

Så det var nog rätt uppgift och dessutom på rätt plats. Sorgen känner jag för två dugliga kollegor som dog i en riskfylld miljö när de gjorde sitt jobb.
Heder åt dem!

Old School

Anonym sa...
9 februari 2010 14:05  

FM-log är ett skämt, tyvärr är det ett allvarligt sådant.
Man kan inte ens i djupaste fred och med all logisitk intakt få fram de enklaste prylar i tid, i rätt skick och till rätt plats.

Bara en sådan sak som att man inte kan ta in en eller ut en sak ur centralförrådet utan att flytta prylen i två olika datasytem.

Kunskapen hos personalen sjunker i takt med att man låter bemanningsföretag sköta driften.

Tyvärr tror man att ska det bli så mycket bättre senare, när prio fungerar.
Problemet är att sakerna ligger inte i datorn det ligger i bästa fall på någon hylla någonstans.
Jag vill inte gå med en utskrift av lagersaldot på huvudet, jag vill ha en mössa.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
9 februari 2010 22:26  

@Teaterdirektören.

Att så så entydigt utnämna FMLOG till en bov i dramat är felaktigt.

FMLOG skapades av HKV med ratinalisering och effektivisering som främsta kännetecken. Inga krav på förmåga till stöd nationellt i högre krisfall elleer krig. Stödfunktionen mot internationella insatser har utvecklats sedan SWEDINT avvecklades 2003.

Det är HKV som styr FMLOG. Känner flera högt uppsatta i FMLOG som gärna såg bättre och mer insatts betonade uppgifter, men hämmas i de uppgifter och begränsningar som HKV ålagt FMLOG.

Det begås säkert fel inom FMLOG- men logistiktrappan skall städas från toppen- som alla trappor.

/Lev B

Anonym sa...
9 februari 2010 22:28  

Appråpå mössor i FM så har SSG en alldeles utmärkt mössa för vinterbruk somm FMLOG föreslagit MS 571 att nyttja i AFG.

Ett HKV problem inte ett FMLOG problem.

Anonym sa...
10 februari 2010 03:09  

Anonym@ HKV menade nog att FM-log skulle bli rationellare och effektivare. Det betyder att saker och ting går fortare, billigare och därmed får man ut större effekt av investerade medel.
Jag tror inte HKV menade detta som begränsningar och hämmande uppgifter.

I kundperspektivet betyder det att om det tog en vecka att få en mössa förut ska det en dag nu, inte tvärtom.

Ser man på resultatet av utvecklingen sedan SWEDINT lades ner för sju (!) år sedan kan man väl inte spåra något av ovanstående?
Att HKV har svårt med rattstyrningen är jag den förste att hålla med om. Jag är också på poängplats när det gäller att det begås felsteg inom FM-log
Det är dock FM-log som skall leverera.
Kan man inte det får man precisera sig i vad mån man behöver hjälp. Det går inte att stå med tjänstemin ett och säga "det fixar vi". För att sedan gå till kunden och säga att vi har, eller fick inga resurser så det blir inget.
Det är nämligen inte HKV som blir lidande, utan "kunderna".

Anonym 22.28@
De som "har" problemet är väl FM-logs kunder d.v.s. de utan mössa.
Sedan får nog FM-log och HKV sätta sig ner och reda ut vem som "äger" problemet. Skicka under tiden, (istället för ett beräknat leveransdatum 2011), ett substitut för mössan till kunden.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
10 februari 2010 22:20  

@Teaterdirektören mfl

Det är svårt med Försvars logistik och det blir inte lättare om grova generalliseringar ooch ingrodda fördommar får styra debatten.

Efter att ha arbetat inom HKV och även med att stödja utlandsstyrkan inkl eget deltagande i AFG (ej i log befatting) så ser jag det som avgörande att HKV INS och PROD måste fatta de beslut som krävs för att t e x FMLOG skall kunna lämna ut det som HKV fattat beslut om skall anskaffas.

Vad den enskilde eller förbandet skall ha är inte en FMLOG beslut. Ej heller om det skall köpas 10 st eller 10 000 stav en mössa.

HKV regler dessutom till vilka förband viss utr får lämnas ut till och när.

Mina hemstäöllan om RG #", skyddsglasögon, krypterat sb samt mörker utr kan och kunde FMLOG ej hjälpa. Det är C PROD sok fattar besluten med stöd av C INS förmåge krav.

Att det finns brister inom FMLOG det håller jag för sant- men besluten tas normalt av andra.

Lev B/

PS
Mössan är ett bra exempel. Kollade upp SSG mössan via en kollega. Den är toppen på toppen. Om HKV vill kan FMLOG inhandla den och tilldela den till de förband som HKV bestämmeer skall ha den. BOA:d och allt.
DS

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade