Hydra

SvD:s ledarblogg noterar jag att GLC/NOC återuppstått, trots mycket tydliga direktiv från flera instanser om projektets avslutande. I samma veva ska nu stridsledningscentralen i Hästveda åter läggas ner inom några år, trots tidigare givna löften.

Hela härvan påminner närmast om spelet på Gröna Lund där man slår på en groda som hoppar upp ur ett hål. Omedelbart efter slaget hoppar en ny groda upp ur ett annat hål och så fortsätter det. Under Antiken hade man talat om en hydra.

Det svenska luftförsvaret är helt beroende av att ha flygstridsledare och nerläggningshotet mot det fortifikatoriskt skyddade Hästveda till förmån för ett nybygge i Mälardalen i form av kontorsbyggnad, har fått ner antalet flygstridsledare till en nivå där Flygvapnet har svårt att lösa sin dagliga verksamhet då avgångarna överstiger tillförseln. Då är det ändå flera år tills nerläggningen är avsedd att genomföras.

Med tanke på hur seglivad GLC/NOC-hydran är, inser man att det står mycket starka krafter bakom dess fortlevnad. GLC/NOC lär nu ha bytt namn till ”Ledningsstödsstab” om man får tro kommentarerna på SvD. Det är ett sedan tidigare använt knep, som t ex användes då Regeringen gav order om halt på NBF-projekten. Verksamheten fortsatte under annat namn. Istället för GLC/NOC talas det nu om ett "Referenscentrum för ledningsfrågor".

Det ledningssystem som NBF-verksamheten producerade och som var tänkt att användas i NBG 11 har underkänts av MUST och får därför ej användas för hemlig information. Man får verkligen hoppas att ett nytt ledningssystem, alternativt en uppdatering hinner komma i närtid för att NBG:s skull.

Att den billigaste och säkraste lösningen är att fortsätta hålla ledningsförmågan spridd och redundant finns det inte mycket tvivel om. Hästveda är idag en fullt modern och nyligen modifierad anläggning med för FortV mycket låga kostnader. Bara en nerläggning av Hästveda kostar motsvarande driften av anläggningen i ett halvt sekel. Därefter tillkommer naturligtvis kostnader i miljardstorleken för att bygga en ny anläggning - ovan jord.

Häromdagen kunde man läsa på en utländsk försvarsblogg att USA:s försvarsminister Robert Gates nu utkräver ansvar av Pentagon för enorma fördyringarna, förseningarna och den bristande måluppfyllnaden för det nya stridsflygplanet Joint Strike Fighter, varvid en general får sparken och försvarsindustrin får sig en rejäl skopa ovett. Det är en viss skillnad på USA och Sverige. Jag undrar just vad Gates hade tyckt om ovanstående utveckling efter att ÖB innan jul skrivit i SvD: ”Arbetet med att bygga en gemensam lägescentral för Försvarsmakten läggs ned. Beslut om ett fortsatt utvecklingsarbete avseende gemensam lägesinformation underställs regeringen.”


Även Allan Widman uppmärksammar nu att Hydran tryckt fram ett nytt huvud.

18 kommentarer:

Anonym sa...
5 februari 2010 02:05  

"PS.Sulle inte bli förvånad om något som liknar NBF dyker upp igen..."
Detta skrev jag 2009 02.26
Och nu är det redan dags.
Vad var det jag o.s.v.....

Senare idag kommer försvarsmaktens utvecklingsplan FMUP och jag får nog tyvärr använda den där frasen igen.
Nu skall vi vandra in i en ny "mellanorganisation" IO11 ?!
IO14 verkar ta en "time out".
Nu är det bråttom med scenförändring och nya kulisser här på teatern.
ÖB i rollen som Herakles???
Teaterdirektören.

Anonym sa...
5 februari 2010 06:11  

Vem är förvånad....

Lövet sa...
5 februari 2010 08:24  

Vad driver detta? Det är ju knappast "Industrin" - i alla fall inte i dess traditionella bemärkelse. Ingen av de "stora" svenska industridrakarna är väl längre med på detta skenande tåg.

Vilka bevekelsegrunder driver dessa "diversionsförband" inom högkvarteret? Eller är det "konsulter" månne?

För övrigt - nu när stora delar av FM berövats sin materiel så kanske "NBF" ändå kan ha en funktion.

Fi kanske kan trassla in sig i det? Det verkar ju onekligen svårt att ta sig ur när man en gång snott in sig...

Åskådaren sa...
5 februari 2010 10:03  

Har egentligen ingen uppfattning i sakfrågan men reagerar på detta "Nya Ledarskap". Det rinner nedåt.....

Hemvärnaren sa...
5 februari 2010 11:02  

Styrs Försvarsmakten av främmande makt? Finns det människor som säljer ut sveriges försvar? Var är kuppförsvaret?

Anonym sa...
5 februari 2010 13:14  

""""Nu skall vi vandra in i en ny "mellanorganisation" IO11 ?!""""

------------------------------------
Var kommer det ifrån och vad är det som föranlåter det?

Owe

Anonym sa...
5 februari 2010 17:52  

@ Hemvärnaren

Om du går tillbaka och läser uttalanden och debattartiklar om "utvecklingen" av det svenska försvaret under det senaste decenniet, så blir det uppenbart att modegreppen har varierat men syftet har varit detsamma.

Oavsett om det har rört sig om "försvar" mot klimatkriser, nätbaserat "försvar" eller internationella "insatser" så har vägen och resultatet alltid varit densamma:

- avskaffande av reell försvars- och stridsförmåga.

Den enda förklaring som knyter ihop dessa punkter är således att förstöra Sveriges förmåga att försvara sig och det kan inte vara några vänligt sinnade intressen som står bakom denna önskan.

Biet sa...
5 februari 2010 18:56  

Följde Wiseman´s länk om "ledningssystem" och hittade (daterat 2009-12-18):

"IS Swerap Mission ingår, ett system för insatsledning som är ackrediterat för säker hantering av information."

Är IS Swerap ackrediterat för sekretessklassad information ?
(Med tanke på "säker" ovan)

Anonym sa...
5 februari 2010 19:16  

Just det här med bristen på flygstridsledare syns ganska tydligt i nu pågående rekrytering!
Ett fåtal sökande, förlängd ansökningstid och desperata "raggningsförsök" inom myndigheten!
Otydligheten som just nu råder är ju inte direkt rekryteringsfrämjande.....

Zoltan sa...
5 februari 2010 20:24  

Två dagar efter ÖB:s artikel dök det upp ett tidigare okänt typförband i ett HKV-internt papper - Ledningsstödstaben. Gissa vad det hette tidigare! Just det, GLC/NOC.

Anonym sa...
5 februari 2010 21:10  

Som om inte denna GLC/NOC-Hydra var nog. Det förfaller inte bättre än att HKV även har infört en helt NY nivå av klassificering av dokument. I en i övrigt öppen handling utgiven från HKV styrande interoperabla förmågor avslutas med texten ”Bilder och text ur detta dokument får ej användas utanför FM utan medgivande av FM HKV xxxx, xx” Är denna handling att anse som en offentlig handling eller ej? Eller är det ett annat sätt att kringgå regelverket?

Den i övrigt icke okände Översten som drivit GLC/NOC frågan har ju visat sig vara förbluffande innovativ när det gäller att förvränga givna order och undanhålla de fakta som ej bär mot eget mål. Kan de vara så att han även här har hjälpt till med en ny kreativ lösning på klassificering av vad som skall vara öppet och hemligt? Snart är det till och med svårt för fackkunskapen att följa Hydrans alla nycker, är det någon som tror att ÖB kan ha en chans att få klart för sig hur denna helhet ser ut? Var går gränsen för trolöshet mot huvudman?


Slugger

Anonym sa...
6 februari 2010 00:22  

Vårt uppdrag är inte att stoppa Skynet, utan överleva det...

John Connor

Anonym sa...
6 februari 2010 01:57  

"Bara en nerläggning av Hästveda kostar motsvarande driften av anläggningen i ett halvt sekel. Därefter tillkommer naturligtvis kostnader i miljardstorleken för att bygga en ny anläggning - ovan jord."

Eh, nej så funkar det inte.

Nedläggningen av gamla LFC S är en extraordinär avvecklingskostnad. Nybyggnation av anläggning i Enköping går på materialkontot. Fortsatt drift av Hästveda internhyredebiteras som om inslaget låg bakom en fejkad dörr på herrmuggen på Sturecompagniet.

Eftersom vi måste minska de löpande kostnaderna samtidigt som "investestingar" bara ger engångseffekter på statsbudgeten (vänta bara tills budgetlagen ändras så vi kan börja jobba med riktiga avskrivningar!) så är det självklart bäst att fortsätta med GLC/NOC.

Problemet är snarast att vi inte har ett ekonomitruppslag med tillhörande egen färg på axelklaffarna som kan omskola de som är fast i förgånget tänkade i denna enkla ekonomiska matematik.

/J

Anonym sa...
6 februari 2010 12:04  

Det är tur att Sverige alltid tenderar att praktisera ansvarsfrihet för högt uppsatta personer. Oavsett om det är politiker eller militärer..

Wennerström och Bergling framstår småbarn jämför med vad vissa gör helt lagligt och utan risk för några som helst påföljder.

Anonym sa...
6 februari 2010 12:39  

Owe@
Mellanorganisation IO11?
Om du går in på officersförbundets hemsida och klickar dig fram till offinfo special, under rubriken insats och produktionsorg.
Då förstår du var det kommer ifrån.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
6 februari 2010 15:51  

Är det nån som är förvånad ??
Att GLC/NOC prjektet är avslutat enl information från ÖB som verkar informera sin personal via SvD, att prestigen sedan finns kvar och samma projekt uppstår i nytt namn är för oss i bolaget inte förvånande.
Att lägga alla ägg i samma korg StrilC på en plats verka ju himla genomtänkt.. NOT var finns redundans?
Lika så bör man oxå inte bara fokusera på StrilC utan även sjöbevaknings centralerna där nu flera skall gå bödeln till mötes.
om nu GLC/NOC projektet är enl ÖB avslutat skall då SjöC GBG och Muskö vara kvar? eller kommer man inom en framtid att flytta dessa till "mälardalen" i ett nybygge?

För att se lite ur alla perspektiv att bygga ny "Ledningsstödsstab" för skattebetalarnas pengar utan iställer om man nu väl mållåst på en ledningsstödsstab för att spara pengar varför inte nyttja då befintliga platser som i dag redan finns ???
Kontra kostnade för nybyggnation mot att bara flytta verksamheten till befintliga platser ??

För att inte tala om personalen, hur många ad den redan befintliga personal kommer flytta med till nytt ställe ?? Personal som redan nu bestitter erfarenhet, kompitens och kan jobbet, eller ska man rekrytera ny personal med utbildning och acceptera återgigen ett glapp innan den nya persoanlen är up to date ???

Även för personal i FM är ovisshet och hot om flytt, nedläggning av verksamhet inte inskrivet i anställningsbevisen eller har jag missat nått fint stilt ?

Anonym sa...
6 februari 2010 18:43  

@Teaterdirektören.
6 februari 2010 12.39

------------------------------
Tack för infon?
Varför har man inte hört talas om det?????

Owe

Anonym sa...
20 februari 2010 10:35  

LedR förbereder etablerande av GLI!!! Så står det i FM omstruktureringsorder som nådde offentligheten 12 februari. Kan det bli mycket tydligare hur FM ledning obstruerar politiska beslut? Det är hög tid för Tolgfors att ta sin ÖB ur tjänst efter en tur i kavajhytten.

Vad håller dom på med i FM ledning?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade