Kungahuset växer

På Aftonbladet läser jag att prins Carl Philip kan tänka sig att delta i en militär utlandsinsats och att söndagens två stupade har tagit honom hårt. Prinsen är den ende yngre medlemmen i kungahuset med en fullständig militär utbildning. Att kungahuset visar sitt intresse för de svenska militära insatserna betyder otroligt mycket för dem som deltar i insatserna. Kronprinsessan Victorias besök i Afghanistan vid nyår tillsammans med fästmannen Daniel var enormt uppskattat och jag måste säga att kungahuset verkligen växt i mina ögon den senaste tiden. Måhända att kungahusets roll i dagens Sverige endast är ceremoniell, med det utgör ändå en punkt för många att samlas runt och har ett mycket högt symbolvärde.

Jag skulle gärna se att prins Carl Philip bereddes möjlighet att genomföra en utlandsinsats. Dock tror jag inte Afghanistan skulle vara det lämpligaste. Hans närvaro skulle förstärka hotbilden mot den svenska kontingenten enormt om den blev känd, eller ens misstänktes. Däremot skulle ett deltagande i insatsen i Adenviken i mina ögon vara utmärkt för honom. Låt hoppas att det går att ordna.

18 kommentarer:

SHERIFF OF THE UNIVERSE sa...
13 februari 2010 10:00  

Totalt ointressant. Du har tappat greppet

Anonym sa...
13 februari 2010 11:41  

Mycket intressant, fortsätt i samma anda!

Anonym sa...
13 februari 2010 11:59  

@ Sheriffen 10.00

Intressant och synnerligen djuplodande kommentar som höjer den intellektuella spänsten i detta forum.

Jag är dock för obegåvad för att följa logiken i Ditt väl utvecklade resonemang.

Kan Du hjälpa mig att följa Din högkvalitativa argumentation genom att utveckla det något lite mer ?

Anonym sa...
13 februari 2010 12:32  

Personligen tycker jag att Carl-Phillip endast ska få göra utlandstjänst om han lever upp till de krav som är satta för utlandstjänsten och kan kvalificera sig på samma villkor som alla andra.

Dock tror jag det blir mycket svårt för honom att få en bedömning som alla andra.

Detta pga hans släktskap och titel. Nu har jag inte så stor erfarenhet av militära kretsar, men skulle gissa att det finns ett stort antal rojalister där.

Detta skulle lätt kunna leda till att Carl-Phillip blir godkänd utifrån sin position och inte sina meriter.

Dvs trycket på befälen att acceptera honom blir för högt.

Ett annat problem är att han kanske får en position han inte passar i. Han kanske passar bättre som kulspruteskytt/vanlig mening än befäl men chansen är stor att han får en befälsposition.

Då har du risken att ha en person, som andra är stark beroende av, som inte klarar uppgiften.

Ett annat problem är ifall han får någon lök-tjänst, typ någon påhittad funktion som ej har någon real betydelse.

Då tror jag det mest kommer bli frustrerande för honom.

Därför tror jag det mest skulle vara negativt att ha honom med i en skarp insats, risken finns att någon bättre lämpad blir petad för att han ska få vara med.

Göran Gbg sa...
13 februari 2010 13:10  

@ Sheriffen:
Wiseman har tyvärr rätt. Tyvärr i betydelsen att man måste ta till sådana knep för att öka intresset och förståelsen för säkerhetspolitik och Försvarsmakten. Se det istället som marknadsföring och tänk så här: Vilka tillfällen till produktplacering blir det i samband med sommarens bröllopshysteri? Salut och annat skjutande irriterar småbarnsföräldrar, så sådant får vi minimera, men hur vore det med en Gripen med LDP som från rejäl höjd länkar ned live video till nån' TV-sändning.
"-Coolt, man kunde faktiskt se att NN inte knäppt gylfen." Typ. :-)

uppgiven sa...
13 februari 2010 13:21  

@Anonym 12.32

För det första så är prinsen faktiskt utbildad officer. Såvida vi inte ska anta att han blev uttagen till den utbildningen enbart på grund av sin börd så torde det innebära att han faktiskt kan fylla en "befälsposition". Nu är han utbildad mot amfibiekåren och inte mot flottan, men officerare har faktiskt en viss flexibilitet. Så nog torde prinsen kunna beträda en befattning därnere.

Beträffande risken att "någon bättre lämpad blir petad" så har jag sett tillräckligt många "lökar/olämpliga" i utlandstjänst för att säga att prinsens deltagande eller inte i missionen inte torde vara det största problemet...

Till sist, oavsett ovanstående, så finns det som Wiseman framhåller ett stort symbolvärde i saken. Detta symbolvärde torde generera tillräckligt mycket effekt för att det ska motivera att skicka ner prinsen på en ren "symbolbefattning" om så krävs.

AvF d.ä. sa...
13 februari 2010 13:23  

Till utlandstjänst skall bara folk med i alla fall en halv hjärna komma på fråga. Det utesluter prinsen.

Borneo sa...
13 februari 2010 14:06  

Kungen själv satte nivån när han mycket känslosamt talade till nationen i samband med Tsunamin. Även om kungahusets makt över vad som händer formellt är begränsad så har kungahusets handlingar ett viktigt symbolvärde och stor påverkan på vad folk tycker.

När det gällen prinsens eventuella medverkan i en utlandsmission så finns det förebilder från det engelska kungahuset där prinsar deltagit både i Falklandskriget och i Irak. Dessutom finns det väl ingenting som talar för att prinsen inte har de kvalifikationer som krävs för att erhålla en plats, snarare tvärtom.

Anonym sa...
13 februari 2010 14:30  

Att kungahuset ställer sig bakom de svenska militära insatserna betyder mycket för soldaterna på plats. Inget snack om den saken.

Carl-Philip uttalar sig givetvis på det enda sättet han kan, angående de svenska förlusterna i Afghanistan. Dock säger mig något att bl.a han har större möjlighet, till skillnad från andra offentliga personer, att föreställa sig enskild soldats upplevelser på plats i missionsområdet. Dessutom tror jag faktiskt, p.g.a prinsens bakgrund inom det militära, att han känner samma oegennyttiga pliktkänsla som driver många svenskar att delta i internationella insatser.

Därmed är ingenting sagt om Carl-Philips kvalifikationer, oavsett befattning, vilket vi givetvis inte kan veta någonting om, eller hur? Förutsatt att han har alla hästar hemma, kanske hans bakgrund gör honom mer lämplig än många andra i ledande befattning i dagsläget? Han verkar inte sakna utbildning i alla fall, så vitt jag kan förstå.

Med detta vill jag ha sagt att titel knappast har att göra med duglighet. Däremot kan ju faktist släktskap ha viss inverkan(ouch!), med avseende på anlag för vissa saker som är bra i speciella situationer, men det aktuella fallet kan iaf. jag inte uttala mig om (för ointresserad).

Jag håller med om risken för ökade oroligheter i samband med en så "intressant" person i missionsområdet. Det finns som vanligt två sidor av samma mynt även där. Men kungligheter och deras uppgifter är ju inte vad det har varit. Kanske bäst att låta det vara på det viset så länge.

Hur som helst, kungahuset känns inte lika opportunistisk som politiker i allmänhet. Därför tror jag soldaterna i olika missionsområden lättare tar till sig av uppskattningen från kungahuset.

/micke

Anonym sa...
13 februari 2010 16:01  

Mycket lovvärt av Carl-Philip.

Kungahuset har en enande funktion i samhället och det har funnits en ganska dum inställning i Sverige att kungafamiljen inte bör uttala sig om aktualia. Tvärtom borde de få diskutera allt utom kanske ren partipolitik.

Afghanistan vore nog inte så lyckat dock med tanke på att prinsen skulle bli ett prioriterat mål för talibanerna och att vi har för få skyttesoldater för att hålla säkerheten.

Däremot fanns ju en liten amfibiestyrka i Adeninsatsen så det förslaget var inte så illa.

/Kompis

Anonym sa...
13 februari 2010 17:23  

Men hallå,

hur är det ställt med genusperspektivet? Carl-Philip i all ära, men varför diskuteras inte vad prinsessorna kan bidra med?

Obertan sa...
13 februari 2010 17:41  

Prinsen genomgick värnplikten som stridsbåtschef med godkänt resultat. Det gör man inte om man bara har en hjärnhalva. Faktum är att man måste klara av höga krav som ställs på en. Och i den utbildningen finns inga genvägar...

Jag tror att Prinsen är väl duglig att, efter missionsutbildning, fylla ganska många befattningar i utlandsstyrkan. Adenviken hade varit perfekt. Varför inte som förare på en av RIBarna?

Tycker också att kungen borde få uttala sig betydligt mer, förrutom om ren partipolitik. Fast det blir svårt att inte göra politik av det.

Avslutningsvis tycker jag att monarkin fyller en viktig funktion i sin symbolik och genom att bevara traditioner. Dessutom misstänker jag att kungahuset är självgenererande. Turister mm som kommer tack var kungahuset samt näringslivets nytta av dem ger klirr i statskassan.
Apanaget må vara högt men en stor del av det står för underhåll som staten ändå får bekosta. En annan budget bara.

Kritikerna som inte vill bekosta Kronprinsessans bröllop med sina skattepengar, vill de inte heller ta del av de beräknade två miljarder som bröllopet kommer dra in?
Som officer är jag otroligt stolt över den symbolik som monarkin ger oss....

Anonym sa...
13 februari 2010 18:02  

Nästa steg blir att skicka ner svensk damttidning för ett repotage om den "nye" motorprinsen. Lägg ner teatern, som pågått allt för länge i modern tid. Var det inte så att när prinsen gjorde lumpen, så råkade halva plutonen komma från samma klass från Lundsberg ??? Lägg ner !!!

Obertan sa...
13 februari 2010 21:48  

Det var så att en del av killarna i samma pluton som Prinsen var hans kompisar.
Självklart var det särbehandling och därmed inte ok, men det förtar inte hans insatser i det han gjort inom FM.
Enligt uppgift så var Prinsen en väldigt bra soldat vilket faktiskt är det relevanta.

Vidare så är det självklart att hans eventuella utlandstjänstgöring ska hållas hemlig tills den är över.
Så svensk DAM-tidning på plats är bara ett barnsligt argument med lite förståelse för OFFICERAREN Bernadotte!

Gustav Wasa sa...
14 februari 2010 09:25  

- Är det någon som tycker att Folke Bernadotte inte borde lagt näsan i blött och lämnat Sverige från tid till annan därför att han var släkt med kungen?

Många uttages för att representera Sverige i olika sammanhang.

- Är det det helt omöjligt att tänka sig en Bernadotte i ett OS eller eurovisionens schalgertävling? I så fall är det fullt möjligt, för att inte säga bra mycket lämpligare med en Bernadotte insatt i en av svenska riksdagen beslutad internationell militär insats.

Anonym sa...
14 februari 2010 11:17  

Uppgiven och Obertan :

Att Carl-Phillip tjänstgjorde som befäl är just det jag menar.

Ingår det inte i hans roll/traditionen att ha en sådan utbildning för kungahuset. Det var väl bland annat därför Victoria också gjorde en militärtjänst light eller hur det var.

Så frågan är hur vida han skulle placerats som befäl om han inte hade haft sin titel/släktskap.

Det är ett stort problem för honom och andra. Han bedöms på helt andra villkor.

Även om han sög på sina uppgifter så skulle troligtvis inte hans övre befäl säga något negativt eller ge honom dåliga siffror.

Ett befäl som gjorde det skulle nog få en hel del skit och orsaka stora rabalder i media.

Hur vida det är fallet, lämnar jag därhän. Min poäng är att han bör bedömas enligt samma kriterier som alla andra vid uttagning till US.

Annars handlar det mer om att göra reklam för kungahuset på ett sätt som kan i värsta fall, leda till fara för andra.

Peter Hammarberg sa...
14 februari 2010 12:53  

@ Anonym 11:17

"Annars handlar det mer om att göra reklam för kungahuset..."

Snarare vore det väl att göra reklam för US, något som kanske borde ligga i kungahusets uppdrag...särskild om där finns individer som har de rent yrkesmässiga kompetenserna att göra det.

Lindquist (Asien) sa...
2 mars 2010 13:03  

Alla i kungahuset som tillbringar en viss tid vid FM blir automatiskt godkända som officer oavsett resultat och lämplihet. Sen stiger graderna som brev på påsten tillsamans med mottagandet av flera ordnar så att dom till slut står där som julgranar. Annat var det med Kalle krigare nummer XII. Om Prinsen åker för att ge reklam för USAs krig i Afghanistan, kommer samtliga döda officerare i Sverige och Finland att göra helt om i sina gravar. Fy så vidrigt.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade