Här och nu

Idag berättas det att de taktiska UAV:er som den svenska Afghanistanstyrkan sedan länge har begärt, återigen försenas. Den här gången är beskedet "tidigast i höst" för inhyrda enheter medan för leverans av egna enheter är förhoppningen 2011. Att köpa in och utbilda på ett nytt system är som bekant inte gjort i en handvändning. En snabbare lösning som man har tittat på är att leasa in ett annat UAV-system med motsvarande prestanda, men även denna lösning verkar dra ut på tiden.

Behovet som finns i Afghanistan av UAV är dubbelt. Dels behöver man en mer kvalificerad spaningssensor med större räckvidd än den stridstekniska UAV:n Falken för att kunna genomföra inhämtning i intressanta områden belägna längre bort än Falkens räckvidd och under tid längre än Falkens uthållighet. Dels behöver man ett system som kan bistå med rekognoscering och övervakning av framryckningsvägen vid fordonspatruller för att upptäcka förberedda eldöverfall och i viss mån även IED:er.

Behovet är reellt och har existerat ett bra tag, därav Afghanistanförbandens starka önskan om att få förmågan tillförd, men som vanligt verkar det dra ut på tiden när något behövs och som oftast är det politiska skäl som spelar in, mer än reella, fysiska hinder. ”Här och nu” existerar två lösningar på problemet för att tillföra förmågan i närtid, men som sagt politiskt kontroversiella.

Den förstnämnda är att ta från de svenska registerförbanden och sända den svenska stridsflygenheten med JAS 39 till området. Förbandet har de förmågor som efterfrågas genom framförallt Laser Designator Pod och är utbildat just för den efterfrågade uppgiften att understödja markförband med spaningsunderlag och eskort. Kostnadsmässigt är det inte stor skillnad på att använda förbandet i Afghanistan mot att använda det i Sverige. Till skillnad från t ex ett markförband är flygförbandet stående istället för tillfälligt uppsatt och huvuddelen av kostnaden är alltså oberoende av om förbandet är i Afghanistan, Sverige eller Nya Zeeland. Den stora extrakostnaden blir framförallt vid tilltransport och avtransport från missionsområdet och rör sig uppskattningsvis runt något tiotal miljoner kr (hela Afghanistaninsatsen kostar idag drygt 1 miljard kr/år). Politiskt är det här alternativet mycket kontroversiellt eftersom ekvationen i media tyvärr omedelbart blir JAS + Afghanistan = bombat bröllop och det gynnar inte opinionssiffrorna, även om uppgiften endast skulle vara underrättelseinhämtning. Det finns dock de politiker som vågar förespråka en dylik lösning som gap filler tills en ny UAV anskaffats, vilket jag tycker är strongt.

Den andra lösningen är att leasa ett annat UAV-system. Krigsmateriel är som bekant inte direkt någon hyllvara och det som närmast finns att erbjuda är ett antal olika israeliska UAV:er, alla mycket kapabla system. Systemet går relativt snabbt att få på plats, men blir problematiskt att använda då det kommer att opereras av israeliska operatörer. Det innebär att uppgifter som ofta kommer att klassas som nationellt hemliga hamnar i händerna på utländsk militär. Israeler i sig är som bekant ett direkt okontroversiellt inslag i Afghanistan. Ett lokalt rykte om att Sverige och svenska soldater samarbetar med Israel kan lätt spåra ur och få allvarliga konsekvenser för de svenska soldaternas status i befolkningens ögon. Ett samarbete med Israel är också mycket politiskt känsligt hemma i Sverige. Sverige har tidigare dragit sig ur militärövningar när det visat sig att Israel ska delta i samma övning. Ska man vara cynisk är det nästan så illa att svenska soldater hellre får riskera att fara illa än att man samarbetar med Israel.


Båda de ovan nämnda lösningarna är som sagt tillgängliga med relativt kort varsel. Eftersom bägge ter sig politiskt omöjliga kommer de svenska soldaterna i Afghanistan att få klara sig ändå tills ett svenskt UAV-system finns gripbart. Det utlovas till 2011 och man kan förhoppningsvis dessförinnan hyra in ett likadant system till hösten, men antalet materielsystem som leverats i tid till Försvarsmakten och med rätt förmåga från början är lätt räknade. Jag hoppas att löftet ”till hösten” håller, men jag är skeptisk. Till dess blir det att som vanligt lita på att turen står de svenske bi.

17 kommentarer:

Anonym sa...
11 februari 2010 23:13  

Återigen ett relevant behov angeläget våra förband i insatsområdet.

I svunnen tid fanns en förbandsstruktur benämnd "Brigad" innehållande komponenter lämpliga för strid på markarenan. På intet sätt var brigaden oberoende av luftunderstöd. Men ändå - verktygslådan och dess chef fanns och till och med övade i någon omfattning.

Är det måhända dags att återgå till gamla sanningar och bygga upp kompletta stridsgrupper användbara såväl nationellt som internationellt?

/Fundersam

Wiseman sa...
11 februari 2010 23:29  

Fundersam: Läser man Arméns Utvecklingsplan ser man att det inte är långt kvar innan hjulet snart är uppfunnet på nytt, eftersom man där identifierar brister inom många av de områden som brigaden hade i sin verktygslåda.

Aewheros sa...
11 februari 2010 23:51  

Suck... ska man skicka soldater till en oroshärd måste man ju se till att de har så stort övertag som möjligt. Det borde verkligen inte vara kontroversiellt.

Det är en sak att argumentera för att insatsen ska dras tillbaka men att man ska göra en halvdan insats med ökad risk för de deltagande är rätt idiotiskt.

Anonym sa...
12 februari 2010 00:10  

Vi borde utveckla försvarssamarbetet med Israel. Deras tekniska nivå är i frontlinjen och de utvecklar med erfarenhet från slagfältet, och med tvingande och konkret överlevnadsbehov. En konstruktion som inte fungerar avslöjas snabbt där. Tillsammans kunde vi utveckla enastående stridande/ickestridande UAV och lite israelisk input till super-Gripen vore inte fel. Fast jag drömmer förstås. de rödgröna skulle hellre samarbeta med Castro eller Omar al Bashir i Sudan...

Gustav Wasa sa...
12 februari 2010 00:29  

Även vår LDP är israelisk och därmed måhända kontroversiell.

Och som för de flesta inköp från hyllan, så har det enligt den årliga öppna redovisningen i Försvarsmaktens årsredovisningar, aldrig varit fråga om annat än anskaffning av enstaka laserpekpodar.

Den som tittar på bilderna på www.mil.se från incidenten när en JAS 39D landade på F17 utan att noshjulet kom till användning ser också att en laserpekpod vid det tillfället kom till icke obetydlig skada.

Det skulle förvåna mig storligen om det stående beredskapsförbandet med JAS 39 Gripen skulle kunna insättas någonstans utan en komplettering av Försvarsmaktens samlade tillgång till här omtalade sensor.

Anonym sa...
12 februari 2010 08:18  

Sätt gärna in JAS i AFGH men lura ingen att det är billigt. Underhållskostnaderna blir med avståndet mkt höga.

SWAFRAP AJS hade kostat lika mycket som markinsatsen för ett halvår på Balkan när det var aktuellt.

Anonym sa...
12 februari 2010 08:32  

Ett israeliskt tuav system behöver naturligtvis inte opereras av israeler.
Eftersom israeliska uav system numera är så spridda internationellt finns det gått om företag både svenska och utländska som är kvalificerade att underhålla och drifta systemen. Det behövs alltså inte en människa med israeliskt pass. Dessutom är det inte ovanligt med israeler med brittiska, amerikanska eller för den delen svenska pass.

Anonym sa...
12 februari 2010 09:43  

Det fanns en gång en studie som fick uppgiften att föreslå ett taktiskt UAV-system för anskaffning till BG08 med kraven "från hyllan", tillräckligt bra, samt en realistisk anskaffnings- och införandeplan för att bli operativt (och insatt) på förband 2008. De föreslog 2005 ett europeiskt system som är operativt prövat (bl.a. i Afghanistan) av ett annat europeiskt land. Systemet var betydligt mer kvalificerat än Falken, men långt ifrån lika kvalificerat (eller dyrt och resurskrävande) som t.ex. Ugglan. Det var helt enkelt kravställt att vara enkelt, tillräckligt bra och tillgängligt för operativa insatser här och nu (2008). Det visade sig dock vara för enkelt och billigt för operatörerna (- risken fanns att "what you buy is what you get"?) Istället anskaffade man Falken (...?), vilket i sig var ett stort steg mot en konkret och användbar operativ förmåga, och bestämde sig för att vänta med att anskaffa ett mer kvalificerat och intressant system. Det höll man på att inte få överhuvudtaget tack vare genomförandegruppen... Nu när man ändå ska få det, så får man det 2,5 år senare än behovet.

Tänk om...

Hade man följt studiens rekommendationer så hade man sedan länge haft ett enkelt och tillräckligt bra system i Afghanistan. Genomförandegruppens beslut hade nog stått fast - ingen mer anskaffning av TUAV. "En tillräckligt bra lösning finns ju redan".

Ur perspektivet att tillräckligt bra inte är tillräckligt bra, så var det nog smart att skaffa Falken som uppenbart inte är tillräckligt bra för det faktiska behovet i Afghanistan. Nu får man det system man egentligen vill ha, även om det inte fås i tid. När det väl finns, så är det dock operativt tillgängligt för framtida behov med högre användbarhet än om "snabblösningen" valts. På lång sikt får FM en mer kompetent resurs (med en anskaffnings- och driftskostnad i paritet med nivån av nytta och användbarhet). På kort sikt kan man inte möta behoven.

Slutsatser? Fokus på "här och nu" förmågor innebär sannolikt också ett behov av kompromisstänkande och harmonisering av prioriteringar inom organisationen. Användare som (ansvarsfullt?) prioriterar långsiktigt och därmed driver upp tekniska krav står ibland i kontrast mot mål som "tillräckligt bra - här och nu". Undrar vilken prioritet användaren på fältet egentligen har?

Vem är användaren på fältet? Den militära operatören av ett system eller förbandschefen och soldaten som är beroende av förmågan som systemet tillför?

Alla problem uppstår inte p.g.a en inkompetent ledning eller p.g.a. industrins tillkortakommanden. "Användarnas" värderingar och krav påverkar också i hög grad.

Anonym sa...
12 februari 2010 10:25  

Som Anonym 12 februari 2010 09.43 mkt riktigt påpekar, hade man följt den studiens rekommendation så hade man haft inte bara ett system som är tillräckligt kompetent, man hade haft två. Ett stridstekniskt som motsvara Falken men kanske lite mer användarvänligt och man hade haft ett taktiskt system som väl svarar upp mot behoven. Ett system som var(är) betydligt billigare än det amerikanska system som nu är på väg in. Ett amerikanskt system där sannolikt SAAB agerar mellanhand. Det är häri problemen med anskaffning sannolikt ligger, förutom våra egna byråkratiska hinder. Amerikanerna är inbegripna i krig, de har egna behov, de går före en ev export till ett icke NATO land. Och det blir nästan alltid mkt dyrare att handla av amerikanerna. Hade man köpt de tyska systemen så hade vi haft både ett enkelt stridstekniskt system som väl motsvarar Falken och vi hade haft ett taktiskt system som uthållighetsmässigt utklassar ugglan och ligger i samma klass som Shadow 200 men mkt billigare. Det som vi inte fått med det systemet är Ugglans högkvalitativa bildalstrande sensor.

Åskådaren sa...
12 februari 2010 10:55  

Ja det är ju intressant att utnyttja JAS som lösning på ett detta akuta förmågeglapp.
Jag kan nog köpa att använda MAV (Manned Areial Vehicle) istället för UAV när situationen är som den är. Men samtidigt kan jag inte undgå reflektera över att poängen med obemannat missas.
Dessutom är historiken sådan att vissa system har ätit upp väldigt mycket av budgeten för materielanskaffning och på så sätt "knuffat ut eller fram" andra system, typ UAV. Det finns ett drag av "svinhugg går igen" i denna lösning.

Wiseman sa...
12 februari 2010 11:44  

GW: Om jag inte är felunderrättad finns det faktiskt rätt gott om LDP-kapslarna. Det är en väldig skillnad på att ha materiel med israeliskt ursprung och att på personalnivå samarbeta med israelerna. Inte för att jag har något problem med det, men politiskt och framförallt gentemot den muslimska världen.

08.18: Då skiljer sig nog kalkylerna en del åt. Med tanke på att Viggen hade ungefär de dubbla underhållskostnaderna mot Gripen och att stridflygenheterna är mindre än SWAFRAP AJS 37 är det inte heller så konstigt.

Anonym sa...
12 februari 2010 12:21  

Hmm...JAS 39? Var det inte de som "flög för fort och för högt"?
Har för mig att jag hört någon ytterst "trovärdig" inom försvarsmakten döma ut den resursen med de orden.
Teaterdirektören.

uppgiven sa...
12 februari 2010 13:08  

Det man kan konstatera är att återigen har en gammal sanning besannats.

Nämligen att förmåga "här och nu" bara finns om förmågan planerats, anskaffats och övats i god tid. Det vill säga, för att uppnå "här och nu" så måste man tänka "där och då".

Att tro att det går att avskaffa all förmåga som inte är omedelbart behövd för att sedan återanskaffa denna när behovet sedan dyker upp som en blixt från klar himmel är helt enkelt inte möjligt så länge det inte handlar om synnerligen enkla system typ skiftnyckel.

Det är mycket tråkigt att det ska ta tio år och ofantligt många miljarder att återigen bevisa den sanningen.

Mackan sa...
12 februari 2010 16:49  

Finns det någon statistik över vädret i Afghanistan? En 39 med kapsel har ju trots allt sina begränsningar vid molningt väder. Ser man till svenska förhållanden vintertid så uppgår nog andelen dagar då det inte fungerar att använda kapsel till åtminstone 70%.

En taktisk UAV borde inte ha samma krav på molnbas, eller är jag ute och cyklar?

Wiseman sa...
12 februari 2010 17:38  

Helt riktigt, en taktisk UAV opererar i regel lägre. Ju mindre UAV desto lägre höjd. Svenskt klimat och afghanskt klimat skiljer sig rätt kraftigt. Visst finns det dagar med uselt väder, men stora UAV:er som Global Hawk och Predator som verkar på samma höjd som flygplan, opererar ständigt över Afghanistan. På samma sätt har mindre UAV:er problem när det blåser mycket. Allt är en kompromiss och något är bättre än inget, såvida man inte väljer helt fel verktyg.

Anonym sa...
12 februari 2010 18:16  

I mitt tycke borde man skicka ner 39:an omgående. Det har redan tagit för lång tid. Har man resurser skall det användas. Varför skaffade man det annars?

Anonym sa...
12 februari 2010 22:54  

JAS har inte i Afghanistan att göra. Det bidrar endast med ytterligare upptrappning av våldet. Alla tuffa piloter bör i stället oroa sig över om utskjutningshantaget fungerar som det är tänkt "här och nu"

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade