Gästinlägg: Värd medalj

I samband med att den svenska patrullen gick på en IED väster om Mazar é Sharif i november förra året var det som bekant amerikanska helikoptrar som genomförde hjälpinsatsen.

Det många nog inte vet var att det var en svensk officer, placerad vid flygplatsen i Marmal, som när han fick höra att det inte fanns tillgång till helikoptrar, på eget initiativ tog kontakt med amerikanerna och fick dessa att dra igång sina helikoptrar.

Tilltaget renderade officeren en ”kavajhytt utan kaffe” inför ett högre amerikanskt befäl efteråt.

Officeren ansåg att det var det värt. Det anser jag också. Ett ypperligt exempel på tillämpat ledarskap i ett pressat läge. Bra gjort, han bör få en extra medalj.


Borneo

19 kommentarer:

Anonym sa...
11 februari 2010 16:18  

Bättre göra något än att inte göra något alls!!! Handlingskraft och hierarikiska organisationer går inte alltid ihop!

Visst skall det både uppmärksammas och belönas!!

"Om det sen är militärpolitiskt möjligt är en annan historia..."

All heder åt initiativförmågan!

/JAR

the saint sa...
11 februari 2010 17:33  

Tittade på kvällsöppet:
Drahemtruppernadirekt-förespråkarnas två tyngsta argument är som följer:

Ett. Biståndsarbetarna på plats vill inte sammankopplas med svenskarna. Slutsats: ta hem trupperna.

Två. Civila dör av ISAF-vapen. Slutsats: dra hem trupperna.

Jag skulle vilja ställa två motfrågor/påståenden. Jag har varit själv på plats där nere och varit i kontakt med civila biståndsorganisationer. Det är helt rätt att dessa inte vill åka på kolonn med oss, eftersom vi kan dra på oss attacker. MEN utifrån detta följer inte att biståndsorganisationerna inte vill ha oss där. Vilka skall skydda den uppbyggda skolan? Se till att biståndsarbetets efterföljs? Talibanerna/kriminella nätverk vet att slår de ut biståndsarbetet så blir det inte bättre, blir det inte bättre ökar missnöjet.

Två. Ja, civila dör av ISAF vapen, detta är djupt tragiskt och måste förebyggas. MEN av detta följer inte att vi måste ta hem trupperna. Hur många människor lever på grund av att vi är där? Hur många får inte sjukvård av oss kontinuerligt? (tex på marmal). Hur många gånger deltar inte våra trupper vid trafikolyckor och nu senast, laviner? Och hur många skulle dö om talibanerna hade styrt de senaste åren? Eller om inbördeskriget fortsatt? Det är lätt att hitta siffror och förhastat dra slutsatsen att vi måste hem. Men så enkelt är det inte. Åk ner och se för er själva!

Mvh

The saint

Sumatra sa...
11 februari 2010 17:36  

Det kostar att vara äkta officersmässig. Fler sådana exempel! Ge karl´n den medalj han förtjänar. Finns det ingen passande, så får det instiftas en för civilkurage även i det militära.

Johannes Tirén sa...
11 februari 2010 17:37  

Kavajhytt utan kaffe? För mig fåkunnige får uttrycket gärna beskrivas.

Anonym sa...
11 februari 2010 18:18  

Informationen både värmer och förfärar.

Det värmer att höra om vapenbröder som räddar livet på varandra.

Det förfärar att den ordinarie beslutskedjan inte förmådde ordna med transport åt sårade soldater under deras ansvar.

Det innebär kort sagt att det kan vara kört nästa gång, om det inte finns någon som tar saken i egna händer.

Rilleman sa...
11 februari 2010 18:34  

@ Fader Johannes
Jag hade heller ingen aning men med lite Googlemagi framkom följande i ett dokument:
"Kavajhytten är en kvarlevande benämning inom marinen när man kallades in till fartygschefen för att få en tillrättavisning av chefen. Detta genomfördes i kavajhytten. Än i dag är det ett (skämtsamt) sätt att tala om att
man fått en reprimand för något man gjort."
/Rilleman

Sumatra sa...
11 februari 2010 18:37  

@ Fader Johannes.

Som ordet "hytt" antyder så är det ett uttryck som används i Flottan (och kanske på fler ställen inom FM).

Uttrycket härstammar från den tid som föregick det vi ser nu, med anmälningar för allt möjligt till en ansvarsnämnd, där man hamnar och blir r-vkn-ll-ad och avskedad, för förseelser i och utom tjänsten.

Förr blev officeren uppkallad till fartygschefen i dennes hytt. Officeren klädde upp sig (kavaj), gjorde anmälan och fick en stående utskällning. Officeren dröp av och undvek att göra om det utskällningen gällde. Sedan var udda jämt. Ett bra system som fungerade och ett exempel bland många att det var bättre förr. Och ärligare.

En liten historia ur min egen fatabur: Under en övning träffade jag en mycket trevlig äldre dansk officer som gillade att berätta historier från förr och själv tyckte jag om att lyssna.

Det hände sig på den tiden att en dansk fartygschef gjort manövrer i sjölådan som orsakat diplomatiska förvecklingar med främmande makt.

Nu blev fartygschefen uppkallad till den danske Chefen för Marinen. Han kommer iförd kavaj, gör anmälan och får en rejäl utskällning; "Vhor i hilvete..."

Därefter uppmanas han att gå ut och stänga dörren och därefter knacka på. Sagt och gjort.

Väl inne på CM:s tjänsterum igen så säger CM: "Det var kraft i mej gott gjort... Varefter fartygschefen bjöds på en "lille en".

Så kunde det gå till när det begav sig.

Obertan sa...
11 februari 2010 18:49  

@Fader Johannes

Det betyder att man fått en ordentlig tillrättavisning på högre chefs kontor. Alltså inget positivt...

Har inte hört denna historien förut men om det är sant så ska han såklart uppskattas. Det kommer aldrig ske officiellt men bara att visa uppskattningen här kan vara tillräckligt, om denne läser detta.
Förhoppningsvis kan det även inspirera andra...

Frågan är varför det skulle generera att besök i kavajhytten? Han gick inte rätt väg? Utanför sitt mandat?

Hur som helst, grymt jobbat...

Fenrik sa...
11 februari 2010 19:49  

Kan det möjligen syfta på uppklädd (daglig dräkt, motsvarande) personlig anmälan för högre chef, utan kaffe, dvs. för utskällning?

Anonym sa...
11 februari 2010 19:49  

Den officeren kommer aldrig att befordras i dagens FM. Han har ju visat exempellöst dåliga egenskaper vad avser såväl omdöme, som initiativkraft och handlingsförmåga då han agerat utan långdragna administrativa samråd och räddat liv...

Så kan vi inte ha det !

Självklart är ovanstående både sarkastiskt & ironiskt. Beforda omedebart denne officer & ge honom alla tänkbara hedersbetygelser. Med fler av dennes sort på de högre nivåerna så hade vi haft en annan Försvarsmakt än vad vi har idag !

Anonym sa...
11 februari 2010 22:16  

Det är väl ingen större nyhet att försvarsmakten utan tvivel skulle vara en betydligt effektivare organisation och därmed en uppskattad arbetsgivare och en attraktiv arbetsplats om man hade vilja/förmåga/förstånd att värdesätta och premiera rätt sorts egenskaper och förmågor hos sin personal.

Vanligtvis välunderrättade källor gör gällande att den omdömesgille och handlingskraftige officer, varom här är fråga, under lång tid tillhört sitt förbands främsta.
Emellertid har han, när det kommer till förbandsledningens nomineringar till nivåhöjande utbildning, på synnerligen oklara grunder konsekvent diskriminerats i denna urvalsprocess.

En liten inblick i verkligheten så som den ter sig.

/kn Nemo

Anonym sa...
11 februari 2010 23:43  

Det är med glädje jag läser om denna officer. Min första mission var på slutet av 90-talet då officerarna fortfarande inte drabbats så hårt av akademiseringen. Min senaste och förmodligen sista mission var i Afghanistan för ett litet tag sedan. Skillnaden på officerarna då och nu är märkbar. Det känns som att officerarna numera är mindre krigare och mer karriärister och agerar därefter. Den övervägande majoriteten upplevde jag som r*vslickare tyvärr...

Wiseman sa...
11 februari 2010 23:57  

FHS är ju som bekant känt som den instans som slutligen rycker ryggraden ur officeren och eftersom FHS övertagit ansvaret även för den grundläggande officersutbildningen så....

Gustav Wasa sa...
12 februari 2010 00:46  

Alla amerikanska helikoptrar i Afghanistan styrs från Bagram. Av rena operationssäkerhetsskäl, så kan inte all flygande personal vara informerade i förväg om när de avses tas i anspråk för större samordnade operationer.

De Blackhawks som finns på Marmal är i första hand till för att täcka upp nattetid då tyskarna inte flyger. Det innebär att vila och underhåll är prioriterad verksamhet dagtid.

- Hur populärt är det då att en annan stats personal ger sig friheten att styra och ställa med en även för USA ytterligt knapp resurs?

- Räcker det att försvara sig med att Sverige egenutvecklar världens såväl hård- som mjukvarumässigt mest särpräglade helikopter (HKP14) i en av världens kortaste serier (18 st)?

Borneo sa...
12 februari 2010 00:59  

Oficeren ifråga är överstelöjnant.
Borneo

The Mighty sa...
12 februari 2010 10:35  

Jag tycker att debatten här ofta är saklig men att beskylla FHS för FM "ryggradslösa" officerare är rimligtvis inte helt korrekt.
Jag har svårt att tro att riktiga officerare dvs. kaptener och neråt (Wisemans normala inställning)är de enda "riktiga" krigarna/officerarna och att de av dessa riktiga krigarna som skickas till FHS helt avprogrameras och blir till ryggradslösa politiker.
Så antingen slinker dessa "ryggradslösa" igenom krigarfiltret på förband och når sin högsta dröm att bli major eller högre eller så skickar vi dom som vi kan undvara. Vilket är det?
Jag misstänker att Wiseman är kapten eller löjtnants, kanske en långtgående slutsats men det känns som om det skiner igenom mellan raderna.
Jag tycker att debatten mellan arenorna och mellan oss kollegor bör hålla en högre nivå

Wiseman sa...
12 februari 2010 10:43  

Mighty: Jag glömmer ständigt att ironi inte gör sig i skrift och jag hoppas att du förstår att min kommentar ovan var högst ironisk. Jag har tidigare innan jul skrivit om det talesätt som finns att FHS rycker ryggraden ur officeren, i anslutning till bl a Ulf Henricssons fråga i Officerstidningen härom året "Var tog alla arga majorer vägen?".

Det finns en lång rad mycket dugliga officerare på ALLA nivåer och det finns också en lång rad lägre officerare som också saknar ryggrad. Att påstå annat vore lögn och förbannad dikt. Problemet är att de utan ryggrad oftast märks mycket mer än de med ryggraden intakt, när allvarliga men obekväma beslut uteblir.

The Mighty sa...
12 februari 2010 11:23  

Ok, förstår vad du menar men jag anser att debatten ibland kan ge intrycket av en djup oenighet mellan förbandsnivå och central ledning. För en utomstående eller nya officerskollegor kan det lätt ge bilden av en oenig Försvarsmakt (FM). Min bild av FM är att vi inom respektive arena är relativt överense från högsta till lägsta nivå och att problemen mer ligger på Joint nivå, dvs. vilket förband/förmåga som skall lämna effekt. I den debatten kommer ofta politiska hänsynstaganden till ytan, hänsynstaganden som jag ibland upplever som självpåtagna. MEN det vi oftast är oense om med våra högre chefer är oftast personaltjänst, ersättningsnivåer, avtal etc. där vi som faktiskt utför inte lyckas nå fram till våra chefer som själva aldrig utfört något utan försöker sätta sig in i en situation (socialt, ekonomiskt, yrkesmässigt) som inte alls motsvarar den verklighet dom växt upp i (övningar, basväxlingar och kallt krig). Detta problem tror jag FHS bidrar till att lösa på lång sikt. Vi kan också hjälpa till genom att faktiskt bejaka de bra saker som högre officerare utför t.ex. begära amerikanska hkp, informera om GLC(NOC etc.

Wiseman sa...
12 februari 2010 11:40  

Mighty: Då är vi överens. Jag är en stark förespråkare för den gemensamma skolutbildning av officerare som genomförs som jag är övertygad leder till en mer homogen försvarsmakt, med större förståelse för andra försvarsgrenar och truppslag. Det är viktigt dels ur "konkurrenshänseende" så man inte lägger en massa energi på internt käbbel om påstådda resurser, men framförallt är det viktigt ur operativt hänseende. Med ökad förståelse för vad andra kan uträtta med sina system ökar samordningen och den operativa effekten.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade